На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Диплом Товарознавча характеристика сучасного асортименту зубних щток на ринку України. Вимоги до якост зубних щток та їх експертиза. Аналз захисту прав споживачв при реалзацї зубних щток на приклад Київського облуправлння з захисту прав споживачв.

Информация:

Тип работы: Диплом. Предмет: Маркетинг. Добавлен: 15.09.2008. Сдан: 2008. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


2
Зміст
Вступ
Розділ 1. Товарознавчі аспекти нормативно - правової бази щодо
проведення експертизи зубних щіток
1.1 Правове регулювання проведення експертизи непродовольчих товарів
1.2 Аналіз нормативних документів, що регламентують якість
зубних щіток
1.3 Роль експертизи в підвищенні якості зубних щіток
Розділ 2. Експертиза якості та споживче тестування зубних щіток
2.1 Об'єкти, методи та постановка задачі дослідження зубних щіток
2.2 Товарознавча характеристика сучасного асортименту зубних щіток
на ринку України
2.3 Вимоги до якості зубних щіток
2.4 Експертиза якості зубних щіток
2.4.1 Дослідження органолептичних показників
2.4.2.Фізико - хімічні та мікробіологічні дослідження
2.4.3 Експертиза маркування та пакування
2.4.4 Порівняльні споживчі тестування
2.5 Рекомендації споживачам щодо вибору зубних щіток
Розділ 3. Аналіз захисту прав споживачів при реалізації зубних щіток
3.1 Аналіз роботи Київського обласного управління із захисту прав споживачів та Українського центру з проблем захисту прав споживачі
3.2 Розробка програми інспекційної перевірки підприємств, що реалізують зубні щітки
3.3 Рекомендації контролюючим органам щодо перевірки підприємств,
що реалізують зубні щітки
Висновки та пропозиції
Список використаної літератури
Додатки
КЛЮЧОВІ СЛОВА
Зубна щітка, експертиза, ступінь жорсткості, дослідження, нормативна база, законодавча база, якість, щетина, сировина, матеріали, метод, пластмаса, полімер, порівняльні споживчі тестування, стираюча дія, очищаюча дія, захист прав споживачів, удосконалення.
СЛОВНИК СКОРОЧЕНЬ:
ПА - поліамід;
СФ - спектрофотометр;
ІЧ - інфрачервоний;
КМУ - Кабінет Міністрів України;
СПД - суб'єкт підприємницької діяльності.
ВСТУП

На сьогоднішній день на ринку України присутні різні види зубних щіток за виробником, розміром та призначенням. Але механічні щітки користуються найбільшим попитом, саме тому їх вивчення є актуальною проблемою сьогодення. Зубні щітки відносяться до товарів, що використовуються всіма верствами населення різного віку кожен день протягом усього життя. Саме тому дослідження цього товару, виявлення його параметрів, сировини та вплив якості зубних щіток на життя та здоров'я людини є дуже важливим.
Саме тому об'єктом дослідження курсової роботи є механічні зубні щітки.
Метою магістерської роботи ознайомлення з характеристикою основних видів та загальних технічних вимог до зубних щіток, а також дослідження якості зубних щіток за допомогою органолептичних, фізико - хімічних, мікробіологічних показників та споживчого порівняльного тестування.
Магістерська робота виконувалась відповідно до тематики науково - дослідних робіт кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів « Розроблення методологічних засад і практичних рекомендацій й визначення конкурентоспроможності непродовольчих товарів» розділу «Експертиза сировини та матеріалів».
Для дослідження вказаної мети потрібно вирішити наступні завдання:
§ проаналізувати нормативно - правову базу щодо проведення експертизи зубних щіток та ролі експертизи в підвищенні якості зубних щіток;
§ ознайомитися з товарознавчою характеристикою сучасного асортименту зубних щіток на ринку України;
§ дослідити зубні щітки за органолептичними, фізико - хімічними та мікробіологічними показниками;
§ провести експертизу маркування та пакування, а також порівняльні споживчі тестування зубних щіток.
Методами дослідження є:
§ органолептичний;
§ фізико - хімічний;
§ мікробіологічний;
§ споживче тестування.
Предметом дослідження є експертиза та порівняльні споживчі тестування зубних щіток.
Об'єктом дослідження є механічні зубні щітки.
Практичне значення роботи полягає в тому, що розроблено програму та рекомендації контролюючим органам щодо перевірки підприємств, що реалізують зубні щітки, рекомендації споживачам щодо вибору продукції та проведено порівняльне споживче тестування.
Наукова новизна роботи полягає у тому, що були проведені дослідження якості зубних щіток, що виготовлені в різних країнах світу та присутні на ринку України, а саме дослідження сировини та матеріалів, що використовується для виготовлення зубних щіток. Було зроблене співставлення вимог нормативної документації щодо показників якості, що діє в нашій країні та тих властивостей, які набули зубні щітки в процесі розвитку та розширення ринку на сьогоднішній день.
Магістерську роботу викладено на 99 сторінок, що складається зі вступу, з- х розділів, висновків та пропозицій, 11 таблиць, 14 рисунків, додатків та списку використаної літератури.
Результати магістерської роботи, а саме експертизи та споживчих тестувань були представлені на студентській науковій конференції «Товарознавчі аспекти розвитку ринку», яка проходила 22-23 травня 2007 року в Київському національному торговельно-економічному університеті.
РОЗДІЛ 1. ТОВАРОЗНАВЧІ АСПЕКТИ НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЇ БАЗИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ЗУБНИХ ЩІТОК

1.1. Правове регулювання проведення експертизи непродовольчих товарів

Захист прав споживачів - це одне з провідних завдань кожної цивілізованої держави. Незалежно від політичної і економічної ситуації в країні люди купляють товари і користуються різними послугами. За роки незалежності України відбулися певні позитивні зрушення захисту прав споживачів.
В основу законодавства України про захист прав споживачів покладено Керівні принципи захисту прав споживачі, які Були прийняті 9 квітня 1985 року Генеральною Асамблеєю ООН. Керівними принципами захисту прав споживачів проголошено пріоритетність інтересів споживачів перед виробниками, торгівлею та іншими послугами, їх права на доброякісну, безпечну для здоров'я продукцію, на чесну інформацію про товари і послуги, на уважне ставлення до їх претензій [16].
Основним законом України є Конституція. Конституція України - це перший законодавчий акт, що дбає про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя. Статтею 42 Конституції України чітко визначає : «Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності організацій і споживачів[1].
Необхідність в особливій правовій охороні споживача існує внаслідок того, що в умовах вільної конкуренції, лібералізації, економічної та юридичної ситуації створення загального ринку споживач завжди виступає як жертва, внаслідок нав'язування йому неякісних товарів та послуг, тому захист є необхідним.
Виходячи зі змісту принципу статті 3 Конституції України : «Людина, її життя і здоров'я, честь та гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свобода людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і сводоб людини є головним обов'язком держави», можна зробити висновок що саме держава повинна забезпечувати збереження прав і свобод людини як споживача.
Принципи, що покладені в основу Конституції України є основою також і для Закону України «Про захист прав споживачів», що на мою думку є основним нормативним, законодавчим актом нашої держави, за допомогою якого держава забезпечує громадянам захист їх інтересів як споживачів, надає можливість вільного вибору товарів (робіт, послуг), набуття знань і кваліфікації, необхідних для прийняття самостійних рішень під час придбання та використання товарів (робіт, послуг) відповідно до їх потреб, і гарантує придбання або одержання іншими законними способами товарів (робіт, послуг) і обсягах, що забезпечують рівень споживання, достатній для підтримання здоров'я та життєдіяльності [16].
Законодавча та нормативна документація має велике значення насамперед для встановлення загального поняття, значення якості товару. Саме якість є єдиним орієнтиром як для виробників, так і для споживачів. Але не слід забувати про те, що безпосередньо допомагає кінцевому споживачеві отримати якісний та безпечний товар. Таким визначальним фактором є загальна експертиза. Саме вона регламентує вимоги до процедури незалежної експертизи непродовольчих товарів, встановлює порядок проведення експертизи, який вимагає безпосередньо держава. Роль законодавчої та нормативної документації полягає у встановлені внутрішнього та зовнішнього розпорядку проведення експертизи, покращення її якості та відповідності встановленим вимогам [ 30].
Основними нормативними та законодавчими актами, що регулюють проведення товарознавчої експертизи є:
1.Закон України « Про захист прав споживачів» № 3161- VI від 01.12.05 року.
2.Закон України «Про торгово-промислові палати в Україні» № 671 від 1998 року.
3.Закон України «Про екологічну експертизу» №8 від 1995 року.
4.Закон України «Про інформацію» №2658 від 02.10.1992 року.
5.Наказ «Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи» №247 від 09.10.2000 року.
6. Закон України «Про рекламу» № 3253- IV від 21.12.2005 року.
7.Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6 от 15.06.65г.
8.Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству № П-7 от 25.04.66 г.
9.Інструкція про порядок визначення країни походження товарів, послуг, оформлення та засвідчення сертифікатів відповідних форм №21(5) від 27.03.2002 року.
10.Методика проведення товарознавчої експертизи експертами Торгово-промислової палати від 26.09.2005 року.
Закон України «Про торгово-промислові палати України» №671 від 1998 року визначає загальні правові, економічні та соціальні засади створення торгово-промислових палат в Україні, встановлює організаційно-правові форми і напрями їх діяльності, а також принципи їх взаємовідносин з державою.
Торгово-промислова палата є недержавною неприбутковою самоврядною організацією, яка об'єднує юридичних осіб, які створені і діють відповідно до законодавства України, та громадян України, зареєстрованих як підприємці, та їх об'єднання. Саме ці організації створюються з метою сприяння розвиткові народного господарства та національної економіки, її інтеграції у світову господарську систему, формуванню сучасних промислової, фінансової і торговельної інфраструктур, створенню сприятливих умов для підприємницької діяльності, всебічному розвиткові усіх видів підприємництва, не заборонених законодавством України, науково-технічних і торговельних зв'язків між українськими підприємцями та підприємцями зарубіжних країн. Завданнями, які перед собою ставлять торгово-промислові палати є: сприяння розвиткові зовнішньоекономічних зв'язків, експорту українських товарів і послуг, подання практичної допомоги підприємцям у проведенні торговельно-економічних операцій на внутрішньому та зовнішньому ринках, освоєнні нових форм співробітництва; представлення інтересів членів палати з питань господарської діяльності як в Україні, так і за її межами; організація взаємодії між суб'єктами підприємницької діяльності, координація їх взаємовідносин з державою в особі її органів; участь в організації в Україні та за кордоном професійного навчання і стажування фахівців - громадян України з питань підприємництва, розвитку конкуренції, а також у розробленні та реалізації державних і міждержавних програм у цій галузі; сприяння в організації інфраструктури інформаційного обслуговування підприємництва; надання послуг для здійснення комерційної діяльності іноземним фірмам та організаціям; встановлення і розвиток зв'язків з іноземними підприємцями, а також організаціями, що об'єднують або представляють їх, участь у роботі міжнародних неурядових організацій та інших спільних організацій та інші завдання.
Торгово-промислові палати мають право: проводити за дорученням державних органів незалежну експертизу проектів нормативно-правових актів з питань економіки, зовнішньоекономічних зв'язків, а також з інших питань, що стосуються прав та інтересів підприємців; представляти і захищати законні інтереси торгово-промислової палати або за дорученням її членів їх інтереси; звертатися за дорученням осіб, права яких порушені, до Антимонопольного комітету України із заявами про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції; проводити на замовлення українських та іноземних підприємців експертизу, контроль якості, кількості, комплектності товарів (у тому числі експортних та імпортних) і визначати їх вартість; засвідчувати і видавати сертифікати про походження товарів, сертифікати визначення продукції власного виробництва підприємств з іноземними інвестиціями та інші документи, пов'язані із здійсненням зовнішньоекономічної діяльності; здійснювати декларування зовнішньоторговельних вантажів у випадках, передбачених законом; створювати, реорганізовувати і ліквідовувати підприємства та інші організації з метою виконання статутних завдань у порядку, встановленому законом; самостійно визначати методи здійснення своєї діяльності, встановлювати структуру, штатний розпис, чисельність працівників, форми і розміри оплати та матеріального стимулювання їхньої праці згідно з законодавством України; створювати за ініціативою учасників спору третейські суди відповідно до законодавства України, галузеві або територіальні комітети (ради) підприємців, цільові секції фахівців-консультантів; здійснювати інші повноваження, що не суперечать законодавству України [2].
Згідно з Законом України «Про екологічну експертизу» №8 від 1995 року екологічна експертиза в Україні - вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів, еколого-експертних формувань та об'єднань громадян, що Ґрунтується на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі та оцінці до проектних, проектних та інших матеріалів чи об'єктів, реалізація і дія яких може негативно впливати або впливає на стан навколишнього природного середовища, і спрямована на підготовку висновків про відповідність запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.
Завданням законодавства про екологічну експертизу є регулювання суспільних відносин в галузі екологічної експертизи для забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, захисту екологічних прав та інтересів громадян і держави.
Метою екологічної експертизи є запобігання негативному впливу антропогенної діяльності на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей, а також оцінка ступеня екологічної безпеки господарської діяльності та екологічної ситуації на окремих територіях і об'єктах.
Основними завданнями екологічної експертизи є:
1) визначення ступеня екологічного ризику і безпеки запланованої чи здійснюваної діяльності;
2) організація комплексної, науково обгрунтованої оцінки об'єктів екологічної експертизи;
3) встановлення відповідності об'єктів експертизи вимогам екологічного законодавства, будівельних норм і правил;
4) оцінка впливу діяльності об'єктів екологічної експертизи на стан навколишнього природного середовища, і якість природних ресурсів;
5) оцінка ефективності, повноти, обгрунтованості та достатності заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;
6) підготовка об'єктивних, всебічно обгрунтованих висновків екологічної експертизи.
Основними принципами екологічної експертизи є:
1) гарантування безпечного для життя та здоров'я людей навколишнього природного середовища;
2) збалансованість екологічних, економічних, медико-біологічних і соціальних інтересів та врахування громадської думки;
3) наукова обгрунтованість, незалежність, об'єктивність, комплексність, варіантність, превентивність, гласність;
4) екологічна безпека, територіально-галузева і економічна доцільність реалізації об'єктів екологічної експертизи, запланованої чи здійснюваної діяльності;
5) державне регулювання;
6) законність.
Об'єктами екологічної експертизи є проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів, передпроектні, проектні матеріали, документація по впровадженню нової техніки, технологій, матеріалів, речовин, продукції, реалізація яких може призвести до порушення екологічних нормативів, негативного впливу на стан навколишнього природного середовища.
В Україні здійснюються державна, громадська та інші екологічні експертизи.
Державна екологічна експертиза організується і проводиться еколого-експертними підрозділами, спеціалізованими установами, організаціями або спеціально створюваними комісіями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, його органів на місцях із залученням інших органів державної виконавчої влади.
Експертом екологічної експертизи може бути спеціаліст, який має вищу освіту, відповідну спеціальність, кваліфікацію і професійні знання, володіє навичками аналізу експертної інформації і методикою еколого-експертної оцінки, а також має практичний досвід у відповідній галузі не менше трьох років.
Експерт державної екологічної експертизи має право:
1) одержувати на свою вимогу відомості та матеріали, необхідні для проведення екологічної експертизи;
2) ставити питання про відхилення поданих на екологічну експертизу матеріалів, які не відповідають вимогам природоохоронного законодавства, екологічним стандартам і нормативам та врахування яких потребує додаткових досліджень, пошукових робіт чи виділення додаткових капіталовкладень;
3) вносити пропозиції про залучення до проведення екологічної експертизи висококваліфікованих спеціалістів, науковців, створення належної матеріально-технічної та інформаційної бази;
4) на викладення особистої думки щодо висновків проведеної екологічної експертизи.
Експерт екологічної експертизи зобов'язаний:
1) дотримувати встановлених строків та порядку здійснення екологічної експертизи, норм і вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки;
2) забезпечувати всебічне, комплексне, об'єктивне, якісне і ефективне проведення екологічної експертизи;
3) своєчасно готувати обгрунтовані та об'єктивні висновки;
4) обгрунтовувати пропозиції про повернення документації на об'єкти екологічної експертизи на доопрацювання;
5) вносити відповідні пропозиції щодо вдосконалення форм і методів проведення екологічної експертизи;
6) заявляти самовідвід за наявності особистої заінтересованості щодо конкретного об'єкта екологічної експертизи.
Процедура проведення екологічної експертизи передбачає вирішення еколого-експертними органами чи формуваннями завдань експертного дослідження і оцінку об'єктів екологічної експертизи, підготовку обгрунтованого об'єктивного еколого-експертного висновку.
Процедура проведення екологічної експертизи передбачає:
1) перевірку наявності та повноти необхідних матеріалів і реквізитів на об'єкти екологічної експертизи та створення еколого-експертних комісій (груп) відповідно до вимог законодавства (підготовча стадія);
2) аналітичне опрацювання матеріалів екологічної експертизи, в разі необхідності натурні обстеження і проведення на їх основі порівняльного аналізу і часткових оцінок ступеня екологічної безпеки, достатності та ефективності екологічних обгрунтувань діяльності об'єктів екологічної експертизи (основна стадія);
3) узагальнення окремих експертних досліджень одержаної інформації та наслідків діяльності об'єктів експертизи, підготовку висновку екологічної експертизи та подання його заінтересованим органам і особам [3].
Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6 от 15.06.65г.
Інструкція застосовується в усіх випадках, коли стандартами, технчіними вимогами, основними та особливими умовами поставки або іншими обов'язковими правилами не встановлено іншого порядку проведення приймання продукції виробничо - технічного призначення і товарів народного споживання за кількістю.
Основні показники, що регламентує ця інструкція для збереження якості продукції під час приймання продукції є:
· Чітке виконання встановлених правил пакування та маркування продукції, опломбування окремих місць;
· Розвантаження продукції, що відповідає за якістю та комплектності вимогам, встановлених стандартами, технічними вимогами, зразками - еталонами тощо;
· Чітке та правильне оформлення документів, що регламентують якість та комплектність продукції, що поставляється ( технічний паспорт, сертифікат, посвідчення про якість), розвантажувальних та розрахункових документів, відповідність вказаних в них даних про якість та комплектність продукції фактично [7].
Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству № П-7 от 25.04.66г.
Інструкція застосовується в усіх випадках, коли стандартами, технічними вимогами, основними та особливими умовами поставки або іншими обов'язковими правилами не встановлено іншого порядку проведення приймання продукції виробничо - технічного призначення і товарів народного споживання за якістю та комплектністю, а також тари під продукцією та товарами [8].
Методика проведення товарознавчої експертизи експертами Торгово-промислової палати від 26.09.2005 року.
Ця методика призначена для забезпечення результативного та ефективного проведення товарознавчої експертизи і формулює вимоги та процедури щодо визначення кількості, якості й комплектності продукції (у тому числі експортної та імпортної), включаючи стан пакування, маркування, умов транспортування та зберігання, відбір зразків (проб) тощо, а також вимоги до оформлення акта експертизи за результатами перевірки. Вимоги цієї методики є обов'язковими для всіх учасників процесу проведення товарознавчої експертизи. Ця методика надає визначення всіх термінів та визначень, що застосовуються в експертизі, а саме:
· товарознавча експертиза - незалежне дослідження об'єкта експертизи, провадження компетентним спеціалістом (експертом) на підставі об'єктивних фактів із метою одержання достовірного рішення щодо поставленого завдання;
· замовник експертизи - суб'єкт господарської діяльності, який зацікавлений у проведенні експертизи та замовляє її проведення;
· суб'єкт господарської діяльності - підприємство, установа, організація ( їх філія, представництво, відділення) незалежно від форми власності, іноземна юридична особа (їх філія, представництво, відділення), фізична особа, що здійснює господарську діяльність на території України;
· організатор експертизи - палати, які на підставі заявки замовника організують проведення експертизи;
· експерт - компетентний спеціаліст, який безпосередньо здійснює експертизу, несе персональну відповідальність за достовірність і повноту результатів експертизи, обґрунтованість висновків відповідно до завдання на проведення експертизи, атестований в установленому порядку на проведення одного або декілька видів робіт з експертизи та/або сертифікований у Системі та занесений в Реєстр у Системі;
· реєстр - це система даних щодо атестованих експертів, викладачів, акредитованих учбових центрів, експертних організацій та експертів-аудиторів з акредитації експертних організацій;
· акт експертизи - акт експертизи або експертний висновок;
· журнал-журнал реєстрації документів із проведення експертизи (на паперовому носії та/або в електронному вигляді)[9](Додаток А).
Отже, правове регулювання проведення експертизи непродовольчих товарів регламентується в повному обсязі. Кожен поступовий крок процесу експертизи контролюється чинним законодавством України. Завдяки такій правовій базі наша держава має всі підстави для якісного контролю непродовольчих товарів, щодо різних показників та має змогу повного забезпечення відповідності товарів встановленим вимогам.
1.2 Аналіз нормативних документів, що регламентують якість зубних щіток

Основними нормативними документами, що регламентують якість зубних щіток є стандарти, які містять в собі загальні вимоги щодо показників якості, а також висновки державної санітарно - епідеміологічної експертизи, що безпосередньо дають гарантію безпечності зубних щіток для кінцевого споживача. Основними стандартами, що регламентують якість зубних щіток є :
1.ГОСТ 3688-91 «Щетки зубные. Общие технические условия»;
2.ГОСТ 28637 -90 «Изделия щетинно - щеточные. Методы контроля»;
3.ГОСТ 28660-90 « Изделия щетинно-щеточные. Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение».
ГОСТ 3688-91 «Щетки зубные. Общие технические условия» розповсюджується на зубні щітки, що призначені для гігієни порожнини роту. Він не розповсюджується на зубні щітки, які мають механічні, електричні та інші приводи. Стандарт регламентує основні розміри зубних щіток, приймання, методи випробувань, транспортування та зберігання, технічні вимоги:
· характеристики основних видів;
· вимоги до матеріалів та комплектуючих виробів;
· комплектність;
· маркування та пакування[10].
ГОСТ 28637 -90 «Изделия щетинно - щеточные. Методы контроля».
Цей стандарт розповсюджується на щетинно - щіткові вироби та встановлює:
· методи контролю показників призначення (сутність методу, засоби, проведення контролю, оцінка результатів);
· методи контролю показників надійності (сутність методу, проведення контролю, оцінка результатів);
· методи контролю показників рівня надійності використання (проведення контролю, контроль якості обробки робочої частини)[11].
ГОСТ 28660-90 «Изделия щетинно-щеточные. Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение».
Даний стандарт розповсюджується на щетинна - щіткові вироби призначені для потреб народного господарства та експорту, та встановлює правила їх маркування, пакування, транспортування та зберігання. В цьому стандарті висуваються основні вимоги щодо маркування та пакування товарів як в транспортну так і в споживчу тару, додаткові позначення та відомості про товар. Так як на якість товару впливають такі фактори, як транспортування та зберігання, то відомості щодо їх порядку та особливостей є також необхідними та регламентуються цим нормативним документом[12].
Але єдиним документом, що може гарантувати якість зубної щітки, що реалізується та використовується кінцевим споживачем є висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи, яким має додаватися до кожної партії товару.
Згідно з наказом «Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи» №247 від 09.10.2000 року висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи - документ встановленої форми, що містить опис ознак об'єкта експертизи, висновок (позитивний чи негативний) про відповідність об'єкта експертизи вимогам санітарного законодавства (санітарних норм), вимоги стосовно об'єкта експертизи - критерії безпеки та умови використання, з якими має ознайомитись і які зобов'язується виконувати замовник - власник об'єкта експертизи, і які є в подальшому предметом державного санітарно-епідеміологічного нагляду.
Висновок експертизи є чинним протягом терміну дії нормативного документа, прийнятого в установленому порядку на цей об'єкт експертизи (продукцію). Для продукції імпортного виробництва, на яку відсутні нормативні документи, висновок видається відповідно до терміну дії контракту між закордонним контрагентом та імпортером, але не більше ніж на п'ять років[5] (Додаток Б).
Можна зробити висновок, основним документом що регламентують якість зубних щіток ГОСТ 3688-91 «Щетки зубные. Общие технические условия», ГОСТ 28637 -90 «Изделия щетинно- щеточные. Методы контроля» та ГОСТ 28660-90 «Изделия щетинно-щеточные. Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение». Але не дивлячись на таку велику кількість законодавчої та нормативної бази, що регламентують якість непродовольчих товарів, їх продаж, вимоги до якості та кількості під час приймання, деякі аспекти залишились без уваги. Мається на увазі те, що зубні щітки як продукт та об'єкт дослідження, проведення експертизи має деякі параметри, що не регламентуються нормативною базою на сьогоднішній день. Такими є методи контролю якості зубних щіток. Проблема полягає в тому, що нормативна та технічна база застаріла та не поновлюється, і вже не повністю відповідає вимогам сьогодення.
1.3 Роль експертизи в підвищенні якості зубних щіток

Якщо розглядати загальне значення експертизи, то можна сказати, що експертиза - це дослідження будь-яких питань, вирішення яких потребує спеціальних знань із наданням мотивованого висновку.
Товарознавча експертиза - це дослідження якості (споживних властивостей, нешкідливості, харчової цінності тощо), кількості, відповідності вимогам нормативних документів та умовам договору (контракту) партії (окремого) товару з поданням мотивованого, об'єктивного, компетентного висновку [13].
Що ж стосується експертизи при визначенні та підвищення якості зубних щіток, то роль її можна сказати є визначальною. Так як зубні щітки, що представлені на сучасному ринку України є в більшості іноземного виробництва. За цієї умови експертиза під час приймання є першочерговою ланкою, що може здійснити перевірку щодо якості, безпечності та відповідності споживчим вимогам іноземного товару ще до того моменту, як він з'явиться в торгівельних підприємствах, що займаються тільки реалізацією. Експертиза, як процес, вже є контролем першого, а в деяких випадках єдиного рівня контролю якості товару з різних сторін. Адже об'єктом експертизи може бути не тільки товар, а також його пакування і маркування, ціла партія товару, договори купівлі - продажу, товаро - супровідні документи й транспорт. Але не треба забувати про те, що експертиза та контроль мають дуже багато відмінностей, наприклад щодо виконавців , об'єктів дослідження та результатів роботи. Виходячи з цього основною роллю, що бере на себе експертиза - дослідження якості зубних щіток, маркування, пакування, перевірка товаро - супровідних документів тощо.
Але треба звернути увагу на те, що основну роль в підвищенні якості та перш за все контролі за якістю зубних щіток виконує державна санітарно-гігієнічна експертиза.
Наказ Міністерства юстиції України № 247 від 09.10.2000 «Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи», що розроблений відповідно до Законів України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини» («Про метрологію та метрологічну діяльність», «Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні» та визначає порядок діяльності державної санітарно-епідеміологічної служби, спрямованої на визначення відповідності об'єктів державної санітарно-гігієнічної експертизи (далі - об'єкти експертизи) вимогам санітарного законодавства України, встановлення медичних критеріїв безпеки для здоров'я людини (показників та їх гранично допустимих рівнів, вмісту, концентрації тощо) умов використання, застосування, зберігання, виробництва, транспортування, утилізації, знищення, інформації для споживача тощо, визначені, при необхідності в етикетці, інструкції, правилах, регламентах тощо з подальшим здійсненням державного санітарно-епідеміологічного нагляду за об'єктами експертизи.
Державна санітарно-гігієнічна експертиза - є невід'ємною складовою частиною державного санітарно-епідеміологічного нагляду, що полягає у комплексному вивченні об'єктів експертизи та пов'язаних з ними небезпечних факторів на відповідність вимогам санітарних норм, оцінці можливого негативного впливу об'єктів експертизи на здоров'я населення шляхом досліджень, у ході яких встановлюються критерії безпеки та умови використання об'єктів експертизи;
Об'єкт державної санітарно-гігієнічної експертизи - продукція, сировина, технологія, нормативний документ, методики контролю за нормованими характеристиками, проектна, технічна, інструктивно-методична документація тощо, реалізація, функціонування, використання яких (або інші аналогічні дії) може негативно впливати на здоров'я людини і пов'язане з необхідністю виконання вимог санітарного законодавства;
Висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи - документ встановленої форми, що містить опис ознак об'єкта експертизи, висновок (позитивний чи негативний) про відповідність об'єкта експертизи вимогам санітарного законодавства (санітарних норм), вимоги стосовно об'єкта експертизи - критерії безпеки та умови використання, з якими має ознайомитись і які зобов'язується виконувати замовник - власник об'єкта експертизи, і які є в подальшому предметом державного санітарно-епідеміологічного нагляду (Додаток Б).
Основною метою державної санітарно-гігієнічної експертизи є збереження та захист здоров'я людей шляхом виявлення, попередження, зменшення та усунення шкідливого впливу на них об'єктів експертизи.
Що ж стосується завдань, які бере на себе експертиза, то їх можна поділити на декілька пунктів, а саме:
- обгрунтування необхідності застосування вимог санітарного законодавства до конкретного об'єкта експертизи;
- організація обстеження, дослідження об'єктів експертизи та встановлення відповідності їх вимогам санітарних норм. У разі відсутності санітарних норм - наукове обгрунтування відповідних вимог стосовно об'єктів експертизи - критеріїв безпеки та умов використання з встановленням гігієнічних та епідеміологічних регламентів реалізації, функціонування, транспортування, утилізації чи інших аналогічних дій стосовно об'єкта експертизи, застосування відповідних показників та їх гранично допустимих рівнів, вмісту, концентрацій тощо;
- оцінка ефективності, обгрунтованості, достатності заходів щодо охорони здоров'я населення;
- оцінка можливого негативного впливу небезпечних факторів, пов'язаних з діяльністю об'єктів експертизи, визначення потенційного ризику для здоров'я населення;
- підготовка об'єктивних, обгрунтованих висновків державної санітарно-гігієнічної експертизи (далі - висновки).
Експертиза, як процес контролю та забезпечення якості грунтується на деяких принципах:
- пріоритетності збереження здоров'я людини, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення;
- запобігання негативному впливу об'єктів експертизи на здоров'я людей;
- наукової обгрунтованості, об'єктивності, комплексності, професійної компетентності, незалежності;
- обов'язковості проведення для об'єктів експертизи та обов'язковості виконання вимог висновків експертизи;
- відповідальності виконавців експертизи за неправильність і неповноту експертної оцінки;
- відповідальності власника об'єкта експертизи за невідповідність об'єкта вимогам висновку експертизи.
Експертиза включає такі етапи:
- звернення заявника до Головного санітарно-епідеміологічного управління Міністерства охорони здоров'я України або до закладів Державної санітарно-епідеміологічної служби України;
- здійснення вимірювань, досліджень об'єктів, наукового обгрунтування відповідних вимог щодо об'єкта експертизи (критеріїв безпеки та умов використання тощо) та оформлення звіту;
- проведення експертизи та оформлення її результатів у вигляді протоколу і висновку;
- затвердження висновку експертизи та внесення його до реєстру висновків експертизи.
Висновки державної санітарно-гігієнічної експертизи визнаються недійсними у зв'язку з закінченням терміну дії та за результатами повторної державної санітарно-гігієнічної експертизи об'єкта, призначеної Головним державним санітарним лікарем України, що визнає недійсними попередні результати.
Контроль за порядком проведення експертизи, виконанням робіт для потреб експертизи та всіх документів щодо експертизи здійснює Головне санітарно-епідеміологічне управління МОЗ України [5].
Отже, саме експертиза є визначальним поняттям під час гарантування якості зубних щіток, як товару, що має право на реалізацію та є безпечним для споживача. Товарознавча та санітарно - гігієнічна експертиза є основними видами контролю та забезпечення додержання чинного законодавства щодо показників якості та відповідності.
РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРТИЗА ЯКОСТІ ТА СПОЖИВЧЕ ТЕСУТВАННЯ ЗУБНИХ ЩІТОК

2.1 Об'єкти, методи та постановка задачі дослідження зубних щіток

Об'єктом дослідження магістерської роботи є механічні зубні щітки. Обиралися зубні щітки за такими показниками:
· однакова цінова категорія, а саме середня ціна складає від 10 до 15 гривень;
· призначення, а саме для повсякденного використання кінцевими споживачами;
· вікова категорія - зубні щітки для дорослих.
Для оцінки якості зубних щіток було обрано 6 виробників - іноземні країни , що є лідерами продажу на ринку України:
· ТРИЗА Лтд., СН-6234 Триенген, Швейцарія.
· Орал-Би Лабораторіз, Ірландія, Ньюбридж. Ко Килдеа.
· Джордано АО, Хаавард Мартин сенс 30, 0978 Осло, Норвегія.
· « М&С Шиффер ГмбХ», Німеччина.
· « М&С Шиффер ГмбХ», Німеччина.
· Trisa Dental Division, Швейцарія.
Під час написання магістерської роботи були використані наступні методи:
· Органолептичні методи - для зубних щіток було проведене дослідження технічних параметрів за допомогою штангенциркуля згідно з ГОСТ 6388 - 91. Визначалися технічні розміри всіх частин зубних щіток, а саме: довжина, ширина, товщина колодки робочої частини, кількість та висота кущів. Також проводився візуальний огляд маркування та пакування , а також матеріалів їх виготовлення.
· Лабораторні методи:
ь Мікробіологічні:
Ш Метод гігієнічного індексу - оцінка очищаючої дії зубної щітки;
Ш Дослідження стираючої дії - індекс ефективності, визначення ефективного очищення зубної щітки поверхні.
Сутність мікробіологічних методів полягає в тому, що за допомогою спеціальних приладів (наприклад, гіпсових пластинок) встановлюється ефективність користування зубною щіткою та отримання очікуваного результату, а також порівняння отриманих показників різних зубних щіток, дослідження впливу зубної щітки на здоров'я споживача під час її використання.
ь Фізико - хімічні :
Ш Спектрофотометричний метод ІЧ- спектроскопія. Сутність цього методу полягає у визначенні складу полімеру за допомогою спектрів, а саме дозволяє одержувати розв'язні й чіткі спектри майже для всіх досліджуваних полімерних систем і можливих домішок та порівняння отриманих показників із вимогами стандартів, щодо допустимих норм використання тієї чи іншої сировини.
ь Порівняльний метод - полягає у визначення та порівнянні всіх параметрів та характеристик при використанні зубних щіток кінцевими споживачами. Цей метод представляє собою споживчу експертизу або порівняльні споживчі тестування.
Таким чином, в результаті поведених досліджень можна зробити висновок, що не всі зубні щітки відповідають встановленим вимогам, щодо сировини та матеріалів. За результатами споживчих тестувань були встановлені лідери споживних вподобань та виявлені майже всі недоліки зубних щіток при використанні. Загальну систему досліджень можна розглянути у вигляді схеми 1.
Експертиза та порівняльні споживчі тестування зубних щіток
Визначення об'єктів, методів та постановка задачі дослідження зубних щіток
Проведення аналізу роботи установ та організацій, що займаються захистом прав споживачів
Дослідження правового регулювання під час проведення експертизи непродовольчих товарів, її роль та значення в підвищенні якості зубних щіток
Ознайомлення з товарознавчою характеристикою сучасного асортименту зубних щіток та вимоги щодо їх якості
Розробка програми інспекційної перевірки підприємств, що реалізують зубні щітки, а також надання рекомендацій контролюючим органам щодо перевірок
Проведення експертизи якості зубних щіток, технічних параметрів, фізико-хімічних, мікробіологічних досліджень, порівняльні споживчі тестування


Рекомендації споживачам щодо вибору зубних щіток
Схема1.1 Загальна схема проведення досліджень
2.2. Товарознавча характеристика сучасного асортименту зубних щіток на ринку України

Згідно з ГОСТ 3688-91 «Щетки зубные. Общие технические условия» - нормативною базою, що діє на сьогоднішній день на Україні основними характеристиками зубних щіток є:
За способом приведення до дії розрізняють зубні щітки:
ь Ручні (механічні);
ь Автоматичні (електричні, звукові та ультразвукові).
Розглянемо більш детально механічні зубні щітки. Вони приводяться до дії за допомогою руху рукою споживача.
Механічні зубні щітки поділяють:
За призначенням:
ь Для чистки зубів;
ь Для чистки міжзубних просторів;
ь Для чистки протезів, що знімаються.
За віковою ознакою:
ь Дитячі для дошкільного віку;
ь Для школярів;
ь Для дорослих.
Нормативна база, що діє на Україні сьогодні має змогу запропонувати тільки окремі види зубних щіток за ступенем жорсткості, а саме:
Ш М'які( софт);
Ш Середньої жорсткості( медіум);
Ш Жорсткі ( хард)[10].
Можна сказати, що сучасний асортимент цього товару вийшов за межі вимог установлених цією нормативною базою. Сучасний ринок може запропонувати споживачеві оновлену класифікацію зубних щіток за показниками жорсткості , а саме:
Ш Дуже м'які ( сенсетив);
Ш М'які( софт);
Ш Середньої жорсткості( медіум);
Ш Жорсткі ( храд);
Ш Дуже жорсткі( екстра-хард).
Кожна з перелічених зубних щіток має своє призначення та своє коло споживачів. Наприклад, м'які зубні щітки призначені в основному для дітей, а також дорослих із захворюванням зубів та ясен різної форми важкості. Жорсткі та дуже жорсткі зубні щітки використаються дорослими людьми зі здоровими яснами та при підвищеному ступені утворення зубних відкладень. Найбільше широко дорослі використають щітки середньої жорсткості .
У сучасних зубних щітках дуже часто поєднується щетина різного ступеня жорсткості (як правило, промаркована різними кольорами). Більше жорстку щетину розташовують в центрі зубної щітки - ефективніше очищують жувальні поверхні зубів, м'які щетинки розташовані по краях, що дає можливість запобігти травмування десневих жолобків [43].
Яскравим прикладом використання такої схеми поєднання є зубна щітка
Jordan, голівка якої складається з щетини середнього та м'якого ступеня жорсткості, а також зубна щітка Lacalut, які має спеціальну мультиголовку із щетинками трьох видів: твердих, середньої жорсткості та м'яких [49].
  Сучасні матеріали, з яких виготовляються щітки, на відміну від своїх натуральних родичів не розшаровуються, не залишають свого місця й у них рідше розвиваються мікроорганізми. Щетина повинна бути штучної - в ідеалі це нейлон 612, але є й інші волокна: «Сетрон», «Перлон», «Дедерлон», поліуретан та інші. Що ж служить критерієм підбору того або іншого волокна для дизайну робочої частини зубної щітки? Це питання задає собі кожен виробник перед початком запуску серійного виробництва тієї або іншої моделі зубної щітки. Навіть будучи хіміком, важко прогнозувати, як той або інший полімер поведеться в такому агресивному середовищі як порожнина рота. Але не тільки довговічність і збереження властивостей, що очищають, протягом усього строку експлуатації, але й дуже важлива споживча якість - безпека щетини для зубів і слизової оболонки - хвилює виготовлювачів. Що ж таке безпека зубної щітки ?
Можливість простого й у той же час ефективного очищення зубної щітки після використання.
Дозована й стабільна жорсткість.
Ідеально відполіровані й закруглені кінчики кожної щетинки.
Дотримання сучасних ергономічних вимог[45].
Чи можливо сполучення всіх цих «завищених» вимог в одному матеріалі? При нинішньому стані світових технологій, сучасному рівні фізики й хімії - цілком. Сучасна хімічна промисловість пропонує цілий ряд високоякісних полімерів, однак для одержання ідеального зразка необхідні солідна наукова база й довгий досвід виробництва синтетичних волокон. До речі, зубна щітка - перший побутовий виріб, у якому став використовуватися нейлон. Нейлон зробив перший гігієнічний прорив - він швидше висихав, не даючи розмножуватися мікробам на вологій щетині[45].
Відповідно до нашої класифікації зубних щіток (1996) всі засоби гігієни порожнини рота, що мають спеціальне цільове призначення, виділені в одну велику підгрупу - зубних щіток спеціального призначення. У неї входять такі засоби, як: ортодонтичні зубні щітки спеціального призначення; пензлик; малопучкові; монопучкові або однопучкові; зубні щітки сулькус; щітка-йоршик або окремі йоршики; стимулятори.
Всі перераховані види зубні щітки спеціального призначення є засобами, що носять не тільки гігієнічний, але й лікувально-профілактичний характер. Вони відносяться до допоміжних, але необхідним засобам гігієни порожнини рота[44].
Ортодонтичні зубні щітки спеціального призначення, незалежно від компанії-виробника, мають загальні риси - це поздовжене V-образне поглиблення на всій поверхні щіткового поля. Подібна стрижка пучків щетини зубні щітки необхідна для осіб, яким проводиться виправлення аномалій прикусу або положення зубів у зубній дузі за допомогою брекет-систем або дуги Енгеля. Питання підтримки чистоти самої ортодонтичної конструкції як і твердих тканин зубів поруч із нею, так і прилягаючих ясен - носить принциповий характер. Справа в тому, що боротьба із зубним нальотом, що постійно накопичується м'яким, стає більше складно і трудомістко, тому відмовлятися від її або зневажати її в жодному разі не можна, тому що відразу запуститься механізм демінералізації емалі під нальотом поруч із ортодонтичною конструкцією. У подібних випадках набір зубні щітки спеціального призначення повинен бути досить великим і не може обмежуватися тільки ортодонтичною щіткою. Конструктивна особливість ортодонтично щітки заклечається в особливості методики її використання, що полягає в тім, що щітка розташовується горизонтально до поверхні зуба так, щоб дуга розташовувалася в глибині V-образного вирізу щіткового поля. Більше довгими крайовими пучками щетини наліт видаляється в напрямку від ясен до дуги, а з-під дуги він видаляється довгою крайовою щетиною протилежної сторони голівки. При цьому більш короткі щетинки очищають саму дугу. На жаль ще немає щіток-орто з мікротекстурною щетиною, що значно підвищило б її ефективність при очищенні. Однак замість неї з успіхом можна використати профілактичну щітку Орал-Би Эдвантедж із мікротекстурною щетиною, що має й силовий виступ, і активне V-образне поглиблення в нижній третині голівки щітки. Підрізування щетини виробляється з кутом в 60° між похилими сторонами поглиблення.
Малопучкові зубні щітки спеціального призначення - вони також є допоміжними засобами оральної гігієни й випускаються декількох видів. Перший вид має сім пучків щетини, розташованих на маленькій вузькій головці по колу - один центральний пучок і шість навколо. Такі щітки, як правило, є кутовими. Вони бувають трьох підвидів, які відрізняються між собою характером стрижки щіткового поля: рівне, конусоподібне, усічений конус. Інший вид мало чим відрізняється від першого по характеру виконання ручки, шийки або головки, але має інший вид посадки кущів: вона розташовується у два лінійних поздовжніх ряди по три куща в кожному. Підрозділ поділяється на підвиди усередині даного виду мало пучкової зубні щітки спеціального призначення залишається аналогічним першому (рівне щіткове поле; конусоподібне та у вигляді усіченого конуса).
Всі щітки, що відносяться до двох описаних видів, призначені для проведення додаткових гігієнічних процедур у ротовій порожнині. Їх застосування не обмежується тільки ортодонтичними конструкціями, але вони також використаються при скупчених зубах; при наявності внутрішньоротової тяги при переломах щелеп; при ортопедичних конструкціях; при нормальних зубах й яснах для більш ефективного усунення зубного нальоту з важкодоступних місць, типу ретромолярной області; при захворюваннях пародонта; при інтенсивному оголенні шийок і корінь зубів. Основні методики використання малопучкових щіток визначаються видом конструкції, наявної в порожнині рота, або видом патології. Ці ситуації й будуть визначати характер і перевага рухів - що підмітає, круговий або лінійний. Головним правилом є максимальне усунення нальоту в напрямку «назовні».
Монопучкові або однопучкові зубні щітки спеціального призначення .Вони також носять допоміжний характер і цілком можуть замінятися або приходити на зміну малопучковим щіткам або йоршикам. Як правило, монопучкові щітки кутові й левоповоротні, тобто кут нахилу шийки з головкою спрямований убік, протилежну щітковому полю стосовно властивостей ручки щітки. Кількість щетинок у пучку в моно пучковій щітки звичайно трохи більше, ніж у традиційної зубної щітки, але значно коливається від виробника до виробника. Моно пучкова зубна щітка носить свою назву через наявність одного пучка щетини на маленькій круглій головці. Традиційно в ньому використовується щетина з нейлонового волокна. Однак варто зробити особливий упор на якість заокруглення й полірування кінчиків щетинок у пучку, тому що в деяких виробників воно настільки низької якості, що навіть не вдаючись до використання збільшувальної оптичної техніки, можна легко визначити, що шаруються (як уздовж, так і поперек) кінчики щетинок, що затверділи, грубі, деформовані, що аж ніяк не поліпшує якість чищення зубів, особливо в ситуаціях, коли тільки з їхньою допомогою можна видалити наліт з поверхні зубів або конструкцій.
Зубні щітки «Сулькус» - вони являють собою щітку з однорідної прозорої пластмаси з кутовою шийкою, лівоповоротною, з вузькою й довгою голівкою, на якій у два поздовжніх ряди впресовані 20 пучків щетини (по десять пучків у ряді). Використовувати її рекомендується при скупчених зубах й ортодонтичних конструкціях, при захворюваннях пародонта для очищення шийок зубів. Єдиним у світі виробником щіток «Sulcus» є компанія Орал-Би Лабораториз. Прототипом даної щітки можна вважати щітки - «підробки», які виготовляли пацієнти самостійно років 20 назад за рекомендацією стоматологів, які радили зрізати по одному крайньому ряді пучків щетини в чотирирядної зубної щітки. Як правило, такі рекомендації давалися пацієнтам з патологією пародонта й скупченістю зубів. Щітка - йоршик. Це універсальний й украй ефективний засіб гігієни. Ними можна й потрібно користуватися при дуже багатьох стоматологічних ситуаціях - захворювання пародонта, особливо при збільшених міжзубних проміжках, на всіх стадіях його патологічного руйнування;
- після операцій на пародонту;
- при наявності імплантантів й ортопедичних та ортодонтичних конструкцій;- при переломах щелеп і встановленій внутрішньоротовій тязі;
- при металокерамічних конструкціях;
- при шинуючи конструкціях на тлі захворювань пародонта.
Йоршики випускаються з ручкою трьох типів: циліндричні, трапецієподібні й м'які (губчаті). Останні призначені також для внесення рідких лікарських форм у зубодесневі кишені. Йоршики фіксуються в тонку вузьку ручку замковим кріпленням. Окремі фірми випускають більше громіздкі йоршики з більше довгим дротом, що затискає штучну щетину. Однак через свої розміри такими йоршиками значно складніше користуватися, а також звужуються показання їхнього використання й коло потенційних користувачів. Стимулятори - це не стільки гігієнічне, скільки лікувально-профілактичний засіб. Головка стимулятора виготовляється із пластику, гуми або резинопластика. Вона являє собою невелику кулю з бічним конусом, що відповідає міжзубному проміжку. Основне їхнє завдання - поліпшення мікроциркуляції в м'яких тканинах міжзубного проміжку за рахунок кругових, масажних рухів. Таким чином, ми бачимо, що, незважаючи на те, що зубні щітки спеціального призначення є допоміжними засобами гігієни, проте, існує безліч стоматологічних ситуацій, у яких без їхнього використання неможливо домогтися якісного результату. Так, наприклад, при наявності брекет - системи в порожнині рота гігієнічний набір засобів ротової гігієни повинен містити в собі, крім профілактичної зубної щітки, ще: малопучкову або монопучкову щітки, щітку-йоршик, а також інтердентальну .
Типи зубних щіток за рівнем щетини щіткового поля:
· з однорівневим щітковим полем. Щіткове поле сформоване з нахилених у протилежні сторони пучків щетини, рідко розташовані й забезпечують глибоке проникнення зустрічних пучків у міжзубний простір при чищенні зубів вертикальними рухами щітки догори, однак при горизонтальних рухах проникнення в міжзубний проміжок, практично не відбувається;
· с багаторівневим щітковим полем. Із дворівневим розташуванням щетини, що може розташовуватися як прямо, так і під кутом. Крайова щетина дозволяє проникати в зубодесневу борозну, очищати її й одночасно проводити легкий масаж прилеглих ясен;
· с зиґзаґоподібною формою стрижки щіткового поля. Розрізняють кілька видів зиґзаґоподібної форми стрижки щетини, залежно від відстані між вершинами виступаючих пучків
· у міру використання зубна щітка зношується: щетинки втрачають форму, забруднюються мікроорганізмами, втрачають структуру волокна, коротшають, внаслідок цього починають травмувати ясна.
Термін служби зубної щітки залежить від багатьох факторів: як часто людина чистить зуби, як довго, яка сила натиску, яка абразивність зубної пасти. Зуби потрібно чистити зубною щіткою 2 рази в день, по три хвилини. Міняти зубну щітку потрібно раз у три місяці. Першим сигналом до заміни зубної щітки є втрата її первісного виду.
Випускаються зубні щітки з індикаторами зношування - пучками щетини, пофарбованими харчовими барвниками. У цьому випадку про зношування й необхідність заміни щітки свідчить знебарвлення пофарбованих щетинок [44].
Що ж стосується безпосередньо сучасного ринку, то на сьогоднішній день основними виробниками зубних щіток, що мають свої філій та представництва в Україні та в інших країнах СНД на сьогоднішній день є:
· Зубна щітка Colgate - ТРИЗА Лтд., СН-6234 Триенген, Швейцарія. Дистриб'ютори: 125167 Москва, Колгейт - Палмолив ЗАО, Ленінградський пр-т 37,корп.9; СООО «Центральна Дистриб'юторська Кампанія - ЦДК» Республіка Білорусь, 200007 Мінськ, вул.. Фабріціуса 8-39 ; ТОВ « Колгейт - Палмолів Україна», 03150, м. Київ, вул., Димитрова, 16-г.
· Зубна щітка Oral-B Exeed - Орал-Би Лабораторіз, Ірландія, Ньюбридж. Ко Килдеа. Дистриб'ютори: ТОВ « Жіллетт Юкрейн ТОВ» Україна 0101010 Київ-1, а/с «В»- 280; 123317, Москва, Червонопресненська наб., 18, Проктер єнд Гембл, Служба споживачів.
· Зубна щітка Jordan - Малазія, Джордано АО, Хаавард Мартин сенс 30, 0978 Осло, Норвегія. Дистриб'ютори: Ерстайл Інт. Інк,109382, м. Москва, а/с 27;
· Зубна щітка Aquafresh - «М&С Шиффер ГмбХ», Німеччина. Дистриб'ютор: ТОВ «ГлаксоСмітКлайн Хелстер Юкрейн Т.О.В.»,01033, м. Київ, вул.. Жилянська, 43.
· Зубна щітка Reach - «М&С Шиффер ГмбХ», Німеччина. Дистриб'ютор: ООО « Джонсон & Джонсон», Росія, м. Москва, 121614, вул. Крилатська, 17, кор. 3; 04073, Україна, м. Київ, пр-т Московський, 19б.
· Зубна щітка Trisa - Trisa Dental Division, Швейцарія.
Кожна з кампаній -виробників пропонує свою класифікацію зубних щіток за асортиментними позиціями.
Ці класифікації наведені в таблиці 2.1
Таблиця 2.1
Асортиментні позиції зубних щіток за ступенем жорсткості [49]
Країна-виробник
ТРИЗА Лтд.,СН-6234 Триенген, Швейцарія
Colgate
Орал-Би Лабораторіз, Ірландія, Ньюбридж. Ко Килдеа
Exeed.
Малазія, Джордано АО, Осло, Норвегія.
Jordan
« М&С Шиффер ГмбХ», Німеччина
Aquafresh
« М&С Шиффер ГмбХ», Німеччина.
Reach
Trisa Dental Division, Швейцарія.
Trisa
Ступінь жорсткості
Дуже жорстка
НП
НП
НП
НП
П
НП
Жорстка
П
НП
НП
П
П
П
Середня
П
П
П
П
П
П
М'яка
П
П
П
П
П
П
Дуже м'яка
П
П
П
НП
НП
НП
Асортиментні позиції в таблиці показані за допомогою скорочень: НП - не представлено, П- представлено.
Виходячи з даних цієї таблиці можна зробити висновок, що основні види зубних щіток за ступенем жорсткості, які представлені в асотименті основних виробників є: середні, м'які та жорсткі зубні щітки. Але кожна кампанія, що займається виготовленням зубних щіток намагається розширити свій асортимент за допомогою нових видів товару, тим сам розвити всій сегмент ринку, підняти рейтинг своєї кампанії та підвищити попит споживачів за рахунок цього. Наприклад, дуже жорстка та дуже м'яка зубна щітка не так добре представлена на ринку України. Можна сказати, що ці види тільки починають розвиватися та отримувати свої перші відгуки споживачів щодо якості та специфічних властивостей, що надає цій щітці жорстка щетина. Ці новинки тільки зовсім недавно з'явились на ринку України, але не дивлячись на це вже знайшли своїх споживачів.
Споживання зубних щіток за даними 2006 року за ціновими сегментами ( ціна за одну штуку) можна побачити на рисунку 2.1
2
Рис.2.1 Споживання зубих щіток за 2006 рік з урахуванням цінової категорії.
Обсяг продажу зубних щіток за даними 2006 року за ступенем жорсткості можна побачити на рисунку 2.2.
Рис.2.2 Обсяг продажу зубних щіток за ступенем жорсткості 2006 рік.
Можна зробити висновок, що не дивлячись на розширений асортимент зубних щіток, сучасний споживач надає перевагу зубним щіткам з середнім ступенем жорсткості.
Щітки дитячі становлять 9,6% натурального й 8,5% вартісного обсягу продажу механічних зубних щіток. Нестандартні для українського ринку впакування поки що займають лише 0,7% , упакування разом із зубною пастою або будь-якими іншими вкладеннями - лише 0,9% продажу за обсягом [35].
У сегменті ринку механічних зубних щіток основні позиції займають міжнародні виробники, які за підсумками торік займали 76,7% й 86,1% натурального й вартісного обсягу ринку, відповідно.
Показники кампаній - лідерів Colgate-Palmolive (Colgate), Glasosmishkline (Aquafresh), Oral-B (Exeed) за фізичним обсягом продажу зубних щіток за 2006 рік складав 55 % та вартістю 68,5% [35].
Отже, такі зубні щітки, як Colgate , Aquafresh, Exeed є лідерами на ринку України щодо продажу та попиту взагалі. Данні продажу зубних щіток в містах України з населенням більше 10 тис. жителів за 2006 рік можна спостерігати на рисунку 2.3, а за категорією магазину - на рисунку 2.4
Рис.2.3 Об`єми продажу зубних щіток в залежності від категорії торговельної точки.
2
Рис. 2.4 Об`єми продажу зубних щіток в залежності від категорії торговельної точки та вартості зубної щітки.
Я вважаю, що дані, які показує нам малюнок, є логічними. Так, як зубна щітка є предметом особистою гігієни, то звичайно споживач асоціює купівлю цього товару безпосередньо з аптекою [35].
Можна зробити висновок, що сучасний ринок зубних щіток дуже широкий і представлений в основному іноземними виробниками, які постійно оновлюють своє виробництво. Асортимент зубних щіток на Україні представлений різними видами та наступними ознаками: віковою, за призначенням, за видами використання, за ступенем жорсткості, матеріалом виготовлення та інші. Що ж стосується ринку споживання, то за статистикою 2006 року найбільшим попитом користувалися зубні щітки з середнім ступенем жорсткості та середньою ціновою категорією. На мою думку єдина категорія зубних щіток, що недостатньо представлена на ринку України - це зубні щітки спеціального призначення, виробництво яких треба розвивати безпосередньо в нашій країні або налагоджувати економічні зв'язки з іноземними країнами - виробниками щодо їх імпорту.
2.3 Вимоги до якості зубних щіток
Основним нормативним документом, який регламентує загальні вимоги, щодо якості зубних щіток є ГОСТ 6388-91 «Зубные щетки. Общие технические условия» затверджений 01.01. 1993 року. Цей стандарт поширюється на зубні щітки, призначені для гігієни порожнини рота. Згідно з цим нормативним документом основні розміри зубних щіток повинні відповідати вимогам, що вказані в таблиці 2.3.1.Порядок проведення вимірювань безпосередньо зубної щітки показано на рисунку 2.3.1
Рисунок 2.3.1
Зубні щітки
Таблиця 2.3.1
Технічні вимоги щодо параметрів зубних щіток [10]
Тип зубної щітки
Довжина колодкиL, мм
Довжина робочої частиниl(l1
/l2), мм
Ширина колодки h, мм
Товщина колодки B,мм
Висота кущів h1,
мм
Кількість кущів n, шт
Щітка для чистки зубів:
Дитяча для дошкільного віку
90-135
21-30
4,5-5,5
6,0-11,5
8,0-13,0
17-25
Дитяча для школярів
135-170
24-34
4,0-6,0
10,0-12,0
9,0-13,0
24-37
Для дорослих
140-192
28-48
5,0-6,0
11,0-14,5
9,0-15,0
27-55
Дорожня(вимірюється у зборі з футляром )
135-170
24-35
4,0-6,0
10,0-12,0
9,0-13,0
20-40
Щітка для чистки міжзубних просторів
160-192
Не норм.
Не норм.
Не норм
8,0-10,0
1
Щітка для чистки зубних протезів, які знімаються
160-140
25-30
12-16
Не норм.
15,0-20,0
Не норм.
30-36
16-24
Форма робочої частини може бути прямою, вогнутою, у формі конусу.
Робоча частина щітки для чищення зубних протезів, що призначена для чищення небної поверхні основи протезу (найменше щетинне поле), повинна мати виступаючу форму у відповідності із затвердженим зразком - еталоном.
Кущ в щітці для чищення міжзубних поверхонь має бути підстрижений під конус.
Міцність кріплення кущів повинна бути не менше 29Н. Що ж стосується дитячих щіток, то цей показник повинен бути не менше 19Н.
Колодки щітки в місцях найменшого січення повинна витримувати навантаження не менше 0,54 Дж, для дитячих - не менше 0,40 Дж. Міцність поєднання колодки з футляром забезпечується конструктивними особливостями.
Жорсткість зубних щіток нормується в залежності від висоти кущів робочої частини, діаметру синтетичної щетини, що застосовується, та кількості рядів кущів (див. таблицю 2.3.2).
Таблиця 2.3.2
Основні вимоги щодо жорсткості зубних щіток [10 ]
Жорсткість зубних щіток
Марка волокна
Діаметр
синтетичного волокна, мм
Висота куща, мм
Кількість рядів в щітці, шт.
Показник жорсткості в умовних одиницях
1
2
3
4
5
6
М'які
ПА6.12 (С)
0,16
0,18
9 10 11 12
11 12
3
3
Від 45 до 70 включно
ПА6.10
0,20
11 12
3
1
2
3
4
5
6
Середні
ПА6.12 (С)
0,16
,18
0,20
8
8 9 10
9 10 11 12
3
3
3
Від 70 до 80 включно
ПА6.12
0,16
0,18
0,20
10 11 12
10 11 12
11 12
4
4
4
Від 70 до 80 включно
ПА6.10
0,20
0,20
8 9 10
12
3
4
Від 70 до 80 включно
Жорсткі
ПА6.12(С)
0,20
0,20
10
9 10 11
4
4
Вище ніж 80
Дитячі щітки повинні виготовлятися тільки м'які. Також показники жорсткості м'яких щіток до 30 умовних одиниць не є ознакою для бракування.
За матеріалом робочої частини зубні щітки бувають:
ь З натуральної щетини;
ь Із синтетичного волокна.
В сучасних зубних щітках при виготовленні, як правило, використовують синтетичні волокна. Синтетичну мікроструктурну щетину отримують нанесенням на кожну штучну щетинку полімерного покриття у вигляді мікро ворсинок. За рахунок цього щетинки очищують зуби не тільки кінчиками, але й боковими поверхнями, що підвищує ефективність зубної щітки.
На сьогоднішній день стоматологи дуже поганої точки зори про натуральні компоненти щетини, тобто про свинячу щетину, яка застосовувалася для виготовлення зубних щіток протягом тривалого часу. При звичайних умовах використання цей вид щетини має властивість залишати комірку на головці щітки значно раніше, ніж закінчується перша чистка зубів. До речі, щетина, що потрапила у шлунково-кишковий тракт, одного разу стала навіть причиною виникнення апендициту. Протягом деякого часу хірургами проводилося дослідження щетини із натурального волокна, що все частіше почала знаходитися в організмі людини. Було встановлено, що саме натуральні волокна були причиною ряду захворювань внутрішніх органів людини. Саме тоді вперше постала проблема розроблення нового матеріалу для виготовлення зубних щіток, а саме щетини[24].
Сучасні матеріали, з яких виготовляється сучасна щетина, в порівнянні зі своїми попередниками не залишає свого місця на голівці зубної щітки, на них рідше знаходяться мікроби, вони не розшаровуються.
Отже, до основних переваг синтетичних волокон в порівнянні з натуральною щетиною можна віднести:
§ можливість створення волокон із заданими характеристиками ( діаметр, жорсткість, довжина);
§ менша травматичність та покращена очищаюча властивість;
§ кінчики синтетичних щетини заокруглені ті відполіровані;
§ мікробіологічна чистота волокон та можливість дезінфекції[24].
Що ж стосується безпосередньо матеріалів то основною сировиною, що використовується для виготовлення зубних щіток є поліамід ПА -6/12 та ПА6/10 поліамід прозорий. Поліамід - пластична маса на основі полімеру, що отримується поліконденсацією та поступовою полімеризацією. Він відноситься до класу Б- пластичних мас [20].
Взагалі поліамідні полімери та пластичні маси на їх основі поліаміди (ПА)- широкорозгалуджений рід лінійних полімерів. Їх макромолекули містять амідну групу-CONH. Розрізняють ПА природні (білок, бавовна та інша) та синтетичні. До синтетичних поліамідів відносять гетероцепні полімери та карбоцепні полімери. Для виготовлення волокон із пластмас головним чином лінійних аліфатичних ПА, у яких амідні групи чередуються з метиленовими групами, кількість яких становить від 4 до 12.ПА - кодова назва поліаміду. Воно складається також із одної або декількох цифр, що визначають кількість атомів вуглеводу в початкових полімерах. Так ПА 6/10 або ПА-610- це полімер із гексаетилендиаміду та себацинової кислоти. Завдяки тому, що в ПА є амідні групи макромолекули ПА пов'язані між собою водневими зв'язками. Саме тому ПА володіють відносно високими показниками споживчих властивостей. ПА стійкі до дії води, низьких спиртів, ефірів, кетонів, бензину, масел та жирів, розбавлених лугів; не розчинні у фенолах та спиртах, але руйнуються під дією кислот, особливо мінеральних. Помітно деструктурують поліаміди також під дією окислювачів, відбілюючих хроловмісних речовин, сонячного світла та УФ- променів. Деструкція протікає по лінії амідних зв'язків та супроводжується втратою механічної міцності та еластичності. Для усунення цих недоліків до ПА додають стабілізатори. Поліаміди використовують у вигляді волокон, плівок та наповнених пластмас. Вони володіють високою міцністю, стійкістю до стирання, гниття, дії бактерій. Саме тому вони є ідеальним матеріалом для виготовлення зубних щіток [20].
Застосовуються також:
ь проволоку нейзильберова плющена;
ь сополімери стиролу;
ь скло органічне технічне;
ь полістирол удароміцний;
ь поліпропілен;
ь плівку целюлозна;
ь плівку поліетиленова;
ь поліетилен низького тиску.
Допускається також використання інших матеріалів.
Для фіксації пучків щетинок в головці зубної щітки використовують анкери зі сплаву міді, нікелю та цинку. Звичайна ширина анкеру 0,3 мм при висоті 1,6 мм [29].
Матеріали для виготовлення кущів робочої частини повинні бути білими, прозорими або матовими, кольоровими або різних кольорових комбінацій.
Синтетичне волокно в кущах повинно бути без завусениць та мати заокруглені кінці.
Допускається в щетинах для чистки з'ємних зубних протезів кінці волокна не закругляти.
Щетина на кущах робочої частини повинна бути прямою. Не допускається незакріплена щетина.
Поверхня щіток, футлярів повинна бути без сколів та тріщин.
Допускаються дефекти зовнішнього вигляду (слабо виражені усадочні раковини, волосяні подряпини, форма та розмір сліду від виштовхувача та литника) відповідно зразку-еталону [10].
В щітках ручної посадки кущів контролю піддаються кущі, розташовані з інтервалом в два кущі один від одного [11].
Згідно зі стандартом зубні щітки за комплектністю повинні за вимогою споживача складатися в набори з іншими предметами. Дорожні щітки комплектуються в футляри. Також дорожні зубні щітки повинні бути збірними, де футляр виконує функцію ручки. Ще одна вимога, що на мою думку є дуже важливою для споживача - це наявність пам'ятки за доглядом наступного змісту: «Промивати в теплій проточній воді. Зберігати у вертикальному положенні робочою частино догори». Що ж стосується зубних щіток спеціального призначення, а саме для догляду за з'ємними зубними протезами та ортопедичними апаратами, то їх також необхідно перед застосуванням промити теплою водою , не можна кип'ятити.
Згідно з міжнародним стандартом ИСО 8627 - 87 «Зубное искусство. Жесткость рабочей части зубной щетки» встановлюються методи визначення жорсткості робочої частини зубних щіток, що дозволяє розділити їх за ступенем жорсткості. Всі виробники повинні використовувати однакові методи випробувань та класифікацію, щоб споживач мав змогу вибирати щітку необхідної жорсткості незалежно від фабричної марки чи країни - виробника [11].
Таким чином, майже всі вимоги щодо якості технічних та споживчих характеристик зубних щіток досліджені та в умовах сьогодення інтенсивно вдосконалюються. Сучасний асортимент зубних щіток не залишить байдужим жодного споживача. Кожен з покупців має можливість обрати товар, який би повністю відповідав його вимогам та задовольняв його споживчі потреби. Основними показниками, що нормуються та визначаються стандартом є: міцність кріплення частин зубної щітки, жорсткість щетини, технічні параметри зубних щіток, сировина, матеріали тощо. Методи контролю згідно з ГОСТ 28637 -90 «Изделия щетинно - щеточные. Методы контроля» та міжнародним стандартом ИСО 8627 - 87 «Зубное искусство. Жесткость рабочей части зубной щетки» є базовими, але досить застарілими в порівнянні з іноземними методиками та устаткуванням.
2.4 Експертиза якості зубних щіток

2.4.1 Дослідження органолептичних показників
Органолептичний метод дослідження якості товарів ґрунтується на використанні інформації, які отримують з допомогою органів чуття. При цьому використовують технічні засоби, які дозволяють підвищити результативність проведення дослідження якості (лупи, мікроскопи, особливе освітлення, манекени, лінійки, рулетки).
Для органолептичних показників були обрані зубні щітки однієї цінової категорії, типу - «для дорослих» сучасних виробників, що присутні на ринку: Exeed, Colgate, Aquafresh. Експертиза проводилась на відповідність вимог ГОСТ 3688-91 «Щетки зубные. Общие технические условия». В даному випадку до органолептичних показників можна віднести технічні параметри зубних щіток, а саме: довжина колодки, довжина робочої частини, ширина колодка в робочій частині, товщина колодки в робочій частині, висота кущів та кількість кущів основною метою дослідження є визначення
Дослідження проводились в лабораторії Київського національного торговельно - економічного університету на кафедрі товарознавства та експертизи непродовольчих товарів. Результати досліджень представлені в таблиці 2.4.1.1.
Таблиця 2.4.1.1
Результати досліджень параметрів зубних щіток
Тип зубної щітки
Довжина колодкиL, мм
Довжина робочої частини l(l1
/l2), мм
Ширина колодки в робочій частині h, мм
Товщина колодки в робочій частині B,
Мм
Висота кущів h1,
Мм
Кількість кущів n, шт
Для дорослих
Норма згідно з ГОСТ 3688-91
140-192
28-48
5,0-6,0
11,0-14,5
9,0-15,0
27-55
1
2
3
4
5
6
7
Colgate
185
27
6
14
13,1
40
Exeed
187
32
5
12,5
12
38
Jordan
184
30
6
12
12,8
38
Aquafresh
188
29
5
13
13,5
38
Reach
186
28
6
13,5
13,3
40
Trisa
185
29
5
14
13,5
40
Результати досліджень показують, що обрані зразки зубних щіток відповідають заданим вимогам стандарту. Мають загальну довжину колодки від 188 до 184 мм, висота кущів складають 12 - 13,5 мм та їх кількість та 38 - 40 відповідно, це зумовлено тим, що зубні щітки, які досліджувалися відносяться до типу «для дорослих». Довжина робочої частини від 27 до 32 мм, що передбачено нормативною документацією. Ширина колодки в робочій частині є майже однаковою у всіх зразках. Товщина колодки в робочій частині знаходить в допустимих межах згідно з ГОСТ.
2.4.2. Фізико - хімічні та мікробіологічні дослідження
Основними методами, що користуються під час дослідження якості полімерів та безпосередньо пластмас є фізико - хімічні методи.
За допомогою фізико - хімічних методів визначають відносну густину продукту, температуру плавлення та застигання, оптичні показники, структурно - механічні властивості, походження та структура сировини, що використовується для виготовлення товарів з пластичних мас[32].
Фотоколорометричний та спектрофотометричний метод є основними методами, що використовуються під час фізико - хімічних досліджень пластичних мас. Вони засновані на виборчому поглинання світла аналізованою речовиною[32].
Що ж стосується безпосередньо спектрофотометричного методу, то для нього застосовують більше складні прилади - спектрофотометри (СФ - 4, СФ - 4а, СФ - 10 й інші), що характеризуються високою точністю ( +- 0,1 - 0,5 відповідних %). У спектрометрії використовується поглинання світла з певною довжиною хвиль. Крім того можна працювати як з пофарбованими розчинами, що поглинають світло у видимій частині спектра, так і з безбарвними, які поглинають світло в ультрафіолетовій або ближній інфрачервоній області спектра та інші [24].
Обсяг інформації, яку можна одержати з ІЧ - спектра, багато в чому залежить від правильності приготування зразка. Погане препарування не дозволяє одержати високоякісний спектр навіть за допомогою самих гарних спектрометрів і веде до втрати інформації. Тому підготовчі роботи завжди варто проводити дуже ретельно, навіть якщо вони вимагають значно більше часу й зусиль, чим сам процес реєстрації спектра. Є велика кількість монографій, що докладно описують апаратури й методи дослідження газоподібних і рідких зразків. Досить докладно в літературі освітлені часті й загальні проблеми препарування. Однак жоден із запропонованих методів готування зразків не може претендувати на повну універсальність у силу різноманіття форм твердого стану речовини. Вибір методики препарування обумовлений у першу чергу природою аналізованої сполуки, а також конкретним завданням дослідження. Такий же підхід і при препаруванні рідких і газоподібних продуктів[32].
Полімери доводиться досліджувати в основному у твердому стані. Лише в деяких з них, що мають низьку молекулярну масу, температура плавлення нижче кімнатної. Дослідження ж розплавів, проведене при більше високій температурі, має свої труднощі, так що до цієї методики прибігають лише тоді, коли об'єктом дослідження є температурні зміни спектра, а також структура розплаву. Спектроскопія розчинів полімерів можлива лише для обмеженого кола систем. Це пояснюється тим, що для багатьох полімерів, на відміну від низькомолекулярних сполук, не вдається підібрати розчинник, що не тільки добре розчиняв би полімер, але й дав би досить прозорий для ІЧ- випромінювання.
Часто предметом дослідження є структура твердого полімеру. У таких випадках препарування проводять як можна акуратніше, щоб не змінити надмолекулярну структуру зразка. Тверді зразки найбільше зручно досліджувати у вигляді плівок, товщину яких вимірюють по інтенсивності поглинання. Якщо ж плівку приготувати не можна, то зразок подрібнюють і готовлять суспензію. Застосовують також спеціальні методи, засновані на вимірі інтенсивності світла, відбитого від поверхні твердого зразка.
Ідентифікація невідомих пластмас й еластомерів, а також низькомолекулярних сполук, які можуть у них утримуватися є дуже важливим процесом. І саме ІЧ - спектроскопія виявляється тут найбільш актуальним методом, тому що з її допомогою дуже швидко можна визначити хімічну будову й найбільш важливі структурні особливості полімерної речовини й супутніх сполук. Різноманіття методів препарування полімерів, а також велике число фізико - хімічних методів збагачення й поділу дозволяють одержувати розв'язні й чіткі спектри майже для всіх досліджуваних полімерних систем і можливих домішок.
Для ідентифікації полімерів в основному використають середню ІЧ-область (200 - 4000см-?). У цій області проявляється близько 80% основних коливань молекул найважливіших полімерів. Далеку й ближню ІЧ- області використають для кількісних досліджень рідше. Але далека ІЧ- область ( 400 - 50 см-?) несе в собі багату інформацію про структуру ланцюга й міжмолекулярних взаємодіях у полімері. Однак використання цієї області для аналітичних цілей лімітується відсутністю надійних кореляційних таблиць.
Розшифровку ІЧ - спектрів полімерів проводять найчастіше напівемпірична. Для простоти аналізу приймають, що спектр складається зі смуг поглинання, які ставляться до коливань невеликих відомих груп макромолекул. При такому підході не з огляду на механічну й електричну взаємодію коливних мономерних ланок. Якщо сили усередині - і міжмолекулярного взаємодії малі, як це має місце в аморфних полімерах з нерегулярною структурою ланцюга, то при рішенні завдань, пов'язаних з ідентифікацією, можна користуватися різними напівемпіричними наближеннями. Крім того в спектрах можна чекати появу смуг, обумовлених залишками мономера, емульгаторів, каталізаторів, регуляторів, а вводять також у реакцію або в готовий полімер стабілізаторів, наповнювачів, пластифікаторів, антистатиків, пом'якшувачів так далі. Всі ці інгредієнти вносять вклад у спектр. Є полімери, які часто застосовують у промисловості без добавок. Це, наприклад, поліетилен, полістирол, поліетиленгликольтерефталат й інші[ 31].
Спостережувані в спектрах сополімерів зсуву смуг і зміни їхньої інтенсивності, а також поява нових смуг можна розглядати як вплив довжини блоків і можливе перекривання смуг. Структурний аналіз технічних продуктів у більшості випадків відрізняється від аналізу хімічно однорідних кристалічних полімерів. Тому ідентифікацію проводять по групових частотах, які можна надійно визначити зі спектра й інтерпретувати. На підставі отриманих даних судять про природу полімеру. Якщо відомо, до якого класу полімерних сполук ставиться даний зразок, то ідентифікацію здійснюють шляхом порівняння його спектра з набором відомих спектрів. При цьому треба пам'ятати, що ІЧ- спектр макромолекули не є абсолютно специфічним для даного полімеру, а характеризує клас полімерних речовин у цілому. ІЧ- спектр низькомолекулярних речовин звичайно ж однозначно характеризує дана сполука.
Незважаючи на гарну відповідність між спектром аналізованого зразка й спектром еталона, необхідно враховувати присутність сторонніх компонентів, які через їхній малий зміст важко визначити.
Перед проведенням ІЧ- аналізу полімеру потрібно точно встановити кінцеву мету дослідження, оскільки цим в основному визначається об'єм і послідовність операцій. Тривалість роботи значно скоротиться, якщо метою дослідження є ідентифікація тільки його основи. Якщо ж крім цього потрібно зробити які - то висновки про стабілізатори, емульгаторах або пластифікаторах, то поряд зі звичайною реєстрацією й розшифровкою спектра потрібне проведення додаткових робіт препаративного характеру.
Найчастіше до початку роботи вже мають деякі певні відомості про об'єкт дослідження. У таких випадках можна цілеспрямовано проводити препарування й розшифровку спектра. Якщо ж мають справа з ІЧ- спектром невідомого полімеру, то, виходячи з наявності або відсутності смуг поглинання різних хімічний груп, можна визначити клас даного полімеру або, принаймні, обмежити коло можливих варіантів.
Розшифровку спектра полімеру вдається в багатьох випадках провести за допомогою атласу спектрів, тобто порівняння його зі спектрами, які є в каталозі [24].
До Центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи надійшло замовлення на проведення експертизи партії механічних зубних щіток.
Для дослідження якості та структури сировини, та її ідентифікації була обрана партія механічних зубних щіток різних виробників, що відрізняються між собою кольором, кількістю різноманітних включень ( різного кольору, структури та ступеня м'якості). Дослідження походження сировини зубних щіток проводились за допомогою ІЧ спектрометра з Фур'э перетворенням на апараті Avatar 370 - FT-IR Termo Nicolet Центральної митної лабораторії України [24], Додаток В.
Отже, під час проведення фізико-хімічного дослідження сировини були встановлені отримані результати, що представлені в таблиці 2.4.2.1,Додатку Д.
Таблиці 2.4.2.1
Результати фізико-хімічних досліджень зубних щіток
Назва зубної щітки
Щетина
Полімерні включення різного кольору
Ручка
Полімерні включення різного кольору ручки
Упаковка
Полімерний матеріал ( прозорий)
Матеріал основи упаковки
1
2
3
4
5
6
7
Colgate

Поліамід
83,38%
Поліамід
83,38%
Поліпропілен 76,93 %
Поліпропілен 75,31%
Поліестер 71,69%
Папір
Exeed
Поліамід
70,52%
Поліамід
70,52%
Поліпропілен
88,49%
Поліпропілен
91,22%
Поліестер 71,69%
Папір
Jordan
Поліамід
65,59%
Поліамід
65,59%
Сополімер поліетилен/
поліпропілен
87,71%
Сополімер поліетилен/
поліпропілен
87,71%
Поліестер
75,97%
Поліестер
76,63%
Aquafresh
Поліамід
69,36%
Поліамід
69,36%
Поліпропілен
90,64%
Сополімер поліетилен
79,93%
Поліестер
75,87%
Папір
Reach
Поліамід
83,06%
Сополімер поліетилен/
поліпропілен
88,92%
Поліпропілен
88,40%
Сополімер поліетилен/
поліпропілен
80,61%
Поліестер
72,51%
Папір
Trisa
Поліамід
70,64 %
Поліамід
70,64 %
Поліпропілен
90,45%
Поліпропілен
91,10 %
Поліестер 81,60%
Поліестер 81,60%
З отриманих даних можна зробити висновок, що всі зубні щітки виготовлені з поліетилену, поліпропілену, сополімерів поліетилену та поліпропілену, поліаміду, кількість яких в загальній масі коливається від 65,55% до 92,55% з матеріалами електронної бібліотеки сполук Hummel Polymer Sample Library, яка закладена в ІЧ спектрометрі. Якщо розглядати загальну масу сировини як 100% структури зубної щітки, то можна помітити, що тільки деякі з показників вмісту матеріалу від 70% до 91% можна прирівнювати до 100% з урахуванням можливої похибки. Що ж стосується таких показників, як 65% співпадіння з каталогом полімерів, то можна зауважити, що в умовах сьогодення ми не можемо встановити повну структуру полімеру, з якого виготовлена зубна щітка.
Отже, можна зробити висновок, що вимоги діючого стандарту, щодо сировини виготовлення зубних щіток є вже не зовсім актуальними. Так, як згідно зі стандартом поліамід є основним матеріалом для виготовлення товару. Така сировина як поліетилен, поліпропілен, сополімери не нормуються. Але якщо розглядати загальні відомості та властивості, що характерні для цих полімерів, то використання їх не є небезпечним для кінцевого споживача. Основною проблемою, що виникла під час проведення фізико - хімічного дослідження є визначення природи барвника, що використовується для фарбування різних частин зубних щіток. Як стверджують виробники, для фарбування використовують харчовий фарбник індиготин ЕЕС -132, але перевірити правдивість цього судження безпосередньо дослідженням неможливо на сьогоднішній день.
Основними з мікробіологічних досліджень, які можна провести для зубних щіток є стоматологічні дослідження. Згідно з результатами досліджень, Центру Незалежних Споживчих Експертиз «ТЕСТ», що були проведені в місті Одеса в спеціальній акредитованій лабораторії, яка безпосередньо займається стоматологічними дослідженнями, зубну щітку можна дослідити за двома показниками, а саме: визначення показника очищаючої та стираючої дії[33].
Що ж стосується стоматологічних тестувань, то метою випробувань було визначення оптимального співвідношення стираючої та очищаючої дії (щітка повинна очищувати та не ушкоджувати зуби одночасно), а також оцінки характеристик, що відповідають за зручність при користуванні щіткою.
Отже, дослідження стираючої дії. Для дослідження були представлені зубні щітки тих самих виробників, що і для фізико - хімічного дослідження.
Метою дослідження був вибір найбільш оптимальної ф и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.