Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Товарний знак у комерцйнй дяльност. Визначення товарного знаку. Значення та функцї товарного знаку. Реєстраця товарного знаку. Поняття фрмового стилю. Рзновиди фрмових марок. Товарний знак - це особливий символ товарної вдповдальност.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Маркетинг. Добавлен: 21.02.2009. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


5
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Черкаський державний бізнес-коледж
Циклова комісія економіки, комерції та бухгалтерського обліку
РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:

"Торгова марка підприємства"
НТФ. "Комерційний відділ"
Виконав: студент
заочного відділення
Перевірила викладач
Дубович С. П.
Черкаси - 2006
Зміст:
1. Вступ………………………………………………………………………….3
2. Товарний знак у комерційній діяльності:…………………………………..4
Визначення товарного знаку………………………………………………...4
Значення та функції товарного знаку………………………………………4
Реєстрація товарного знаку………………………………………………….6
Поняття фірмового стилю…………………………………………………...7
Різновиди фірмових марок…………………………………………………..9
3. Висновки……………………………………………………………………12
4. Список літератури………………………………………………………….13
1. Вступ

Одне з рішень комерсанта, яке потрібно прийняти, - це рішення про те, чи буде торгова фірма працювати під товарним знаком. У минулому більшість торгових фірм обходилася без товарних знаків. Зараз наша країна будує ринкові відносини, входить в міжнародний ринок і питання про товарні знаки має велике значення.
Товарний знак -- один з видів промислової власності, закріплених Паризькою конвенцією 1883 р; позначення, здатні відрізняти відповідно товари і послуги одних юридичних або фізичних осіб від однорідних товарів і послуг інших юридичних і фізичних осіб. У сполученні з комерційною рекламою він являє собою важливий засіб конкуренції. Крім зазначеної конвенції, охорона прав на товарний знак передбачається Мадридською конвенцією про міжнародну реєстрацію товарного знаку 1981 р. У ряді країн право на товарний знак здобувається в силу пріоритету реєстрації, в інших -- пріоритету використання.
Товарний знак захищає виняткові права продавця на користування марочною назвою або марочним знаком (емблемою).
Товарний знак може бути зареєстрований на ім'я юридичної або фізичної особи, що здійснює підприємницьку діяльність. На зареєстрований товарний знак видається свідоцтво, яке засвідчує пріоритет товарного знаку, виняткове право власника на товарний знак відносно товарів, вказаних у свідоцтві.
Товарний знак у комерційній діяльності

2.1 Визначення товарного знаку.
Товарний знак, торгівельна марка (trade mark) - зареєстрований в установленому порядку знак, що проставляється на товарі або його упаковці для того, щоб відрізнити вироби однієї фірми від інших. Т. з. є об'єктом промислової власності. Головними вимогами до Т. з. є його індивідуальність, простота, пізнавальність, привабливість й охороно здатність, можливість офіційної його реєстрації.
Забороняється включати як елементи товарного знаку емблеми, герби або прапори держав, міжнародних організацій, інші геральдичні позначення, географічні назви, опис торгових якостей виробів, оскільки вони не можуть бути об'єктом виняткової власності. Т. з. повинен відрізнятися від відомих або поданих на реєстрацію знаків. Фірма, що має намір використовувати Т. з., повинна його зареєструвати. З моменту реєстрації Т. з. підлягає правовому захисту і гарантує його власнику монопольне право на маркування всіх своїх товарів. Т. з. також проставляється на кресленнях, рахунках, бланках та ін. право користуватися вже зареєстрованим Т. з. може бути продане іншій фірмі, а при несанкціонованому використанні його власник має право вимагати через суд компенсації за нанесення збитків. Розробка нових Т. з. - комерційна таємниця. Сьогодні у країнах Заходу зареєстровано більше 5 млн. Т. з., а маркується близько 70% виготовленої продукції. Використання Т. з. у міжнародній практиці регулюється Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків й угодою про міжнародну класифікацію виробів і послуг для реєстрованих знаків, укладеною у Ніцці.
Правова охорона товарних знаків здійснюється нині більш ніж у 160 країнах світу, при цьому більш ніж у 90 країнах -- на рівні законів.
2.2 Значення та функції товарного знаку.
З позицій маркетингу і взагалі виробничо-комерційної діяльності товарний знак -- це особливий символ товарної відповідальності, що позначає, кому належить виключне право мати у своєму розпорядженні даний товар, діставати прибуток, але і разом з тим нести відповідальність за постачання неякісного товару. Товарний знак, практично маловідчутний фізично, дає його власникові матеріальні вигоди, створюючи йому високу репутацію.
В розвинених країнах марковані продукти практично витіснили з крамниць безіменні товари. Ще одна характерна тенденція сьогодення - маркування сировини та інвестиційних товарів.
Для вибору марки існує багато джерел: ініціали, назви, числа, міфологічні образи, власні імена, географічні назви, іноземні слова, сполучення слів. Вдалу фірмову назву легко записати та запам'ятати, її можна вимовляти лише однозначно. Дуже важливо, щоб в інших країнах (на міжнародному ринку) ця назва також мала лише позитивний або нейтральний зміст і була юридично захищеною від використання іншими.
Функціями маркування продукції з погляду виробника є:
- налагодження прямих зв'язків зі споживачами, що дозволяє уникнути проміжних ланок у каналах збуту;
- визначення та оприлюднення особливостей товару стосовно його аналогів для створення найбільш сприятливих умов проведення ефективної цінової політики, що базується на довірі до арки та інтенсивному впливові ні визначений ринковий сегмент;
- окреслення тотожності різних товарів одного ряду за визначеними критеріями(якість, цінова лінія). Як правило, така ідентифікація є гарантією виконання замовлення на обумовленому контрактом або нормативно-технічною документацією рівні;
- символічне посилання на споживчі властивості та корисність виробів для покупців;
- захист від підробок і можливості сплутати з подібними товарами інших продуцентів.
Маркування продуктів має велике значення також для споживачів. По-перше, маркування допомагає впізнати товар, з яким зв'язаний позитивний або негативний досвід. Це дозволяє споживачу здійснювати купівлю з мінімальними зусиллями. По-друге, воно сприяє розпізнаванню продуктів, які мають високі(престижні) ціни. По-третє, воно забезпечує покупця додатковою інформацією, коли в нього обмаль професійних знань. Останнє особливо важливо щодо товарів зі складними властивостями, суцільний контроль якості яких неможливий.
Маркування продукту можна вважати початком розробки заходів для спрощення доведення товарів до безпосереднього споживача. Водночас воно має велике значення і для торгівлі, оскільки значно зменшує необхідність особистих консультацій та широкого інформування покупця.
Прагнення зареєструвати товарний знак обумовлений і чисто економічними доводами: марочні (фірмові) товари звичайно цінуються на 15-- 25% вище, ніж немарочні. Реєстрація товарних знаків необхідна не тільки для боротьби з конкурентами, реклами товарів і ознайомлення з ними комерційних структур і покупців, але і для можливості продажу ліцензій на товарні знаки. У силу зазначеного, товарний знак має велике економічне значення і стає як би автономним коштовним об'єктом власності, вартість якого у великих компаній обчислюється мільйонами і навіть мільярдами доларів. Так, товарний знак «COMEL» оцінений фірмою-власником у 10 млн. дол., а товарний знак «Coca-Cola» -- у 3 млрд: дол.
1.3 Реєстрація товарного знаку.

Для реєстрації товарного знаку юридичною або фізичною особою (заявником) подається заявка в Державне патентне відомство(далі - Патентне відомство), при цьому перелік необхідних документів і вимоги до них встановлюється Патентним відомством.
Пріоритет товарного знаку встановлюється за датою надходження в Патентне відомство заявки. Експертиза заявки здійснюється Патентним відомством і включає попередню експертизу та експертизу заявленого позначення.
У ході експертизи перевіряється відповідність заявленого позначення вимогам, визначеним законом, і встановлюється пріоритет товарного знаку, якщо цього не було зроблено при проведенні попередньої експертизи.
За результатами експертизи приймається рішення про реєстрацію товарного знаку або про відмову в його реєстрації.
На основі рішення про реєстрацію товарного знаку Патентне відомство протягом місяця з дати отримання документа про сплату встановленого мита проводить реєстрацію товарного знаку в Державному реєстрі товарних знаків і знаків обслуговування. До Реєстру вносяться товарний знак, відомості про його власника, дата пріоритету товарного знаку і дата його реєстрації, перелік товарів, для яких зареєстрований товарний знак, інші відомості, що відносяться до реєстрації товарного знаку, а також подальші зміни цих відомостей.
Видача свідоцтва на товарний знак проводиться Патентним відомством протягом трьох місяців з дати реєстрації товарного знаку в Реєстрі. Форма свідоцтва і склад відомостей, що вказуються в ньому, встановлюються Патентним відомством.
Реєстрація товарного знаку діє протягом десяти років, починаючи з дати надходження заявки в Патентне відомство. Термін дії реєстрації товарного знаку може бути продовжений за заявою власника, яка подана протягом останнього року її дії, кожний раз на десять років. Власник товарного знаку зобов'язаний повідомляти Патентне відомство про зміну свого найменування, прізвища, імені і по батькові, скороченні переліку товарів, відносно яких зареєстрований товарний знак, зміні окремих елементів товарного знаку, що не стосується його істоти, інших змінах, що відносяться до реєстрації товарного знаку. Зміни вносяться до Реєстру і свідоцтва на товарних знак за умови сплати мита.
2.4 Поняття фірмового стилю.

Сам по собі товарний знак мало в що виходить, але з'єднавшись и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.