На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Роль функцї комерцйної дяльност на приватному торгвельному пдприємств Курс. Органзаця процесу закупвл на ПП Курс. Органзаця процесу продажу на ПП Курс. Шляхи удосконалення комерцйної дяльност на ПП Курс.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Маркетинг. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2007. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


2

Тема: Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

Зміст


  Вступ 3
  1. Роль і функції комерційної діяльності на приватному торгівельному підприємстві “Курс” 5
  2. Організація процесу закупівлі на ПП “Курс” 15
  3. Організація процесу продажу на ПП “Курс” 17
  4. Шляхи удосконалення комерційної діяльності на ПП “Курс” 30
  Висновки 32
  Список використаної літератури 33

Вступ

Сьогодні торгівля є однією з основних галузей народного господарства України. Вона перша відчула на собі процеси роздержавлення і приватизації, що є невідємним елементом ринкової економіки. З переходом до ринкових відносин ускладнюються проблеми реалізації товарів та надання послуг, внаслідок зміни структури ринкового попиту, його кон'юнктурних коливань і все більшого загострення конкуренції на ринку України.
Перехідний період, в якому перебуває економіка України, характеризується рядом негативних явищ, таких як спадом ділової активності, високим рівнем інфляції, дефіцитом товарів вітчизняного виробництва, низькою покупною здатністю населення. За цих умов важливо виробити методи, що впливають на організацію збуту, споживання товарів і послуг, та нові підходи до управління підприємством.
В роки незалежностi Україна вступила в новий перiод свого розвитку, пов'язаний з переходом до ринкових вiдносин, удосконаленням законодавства України, розширенням можливостей повноцiнної господарської дiяльностi пiдприємств торгiвлi i сфери послуг. Юридична i господарська самостiйнiсть пiдприємств, їхня економiчна свобода i рiвноправнiсть як суб'єктiв ринку, надають пiдприємствам широкий простiр комерцiйнiй iнiцiативi, самостiйностi в прийняттi рiшень iз питань комерцiйних зв'язкiв, використання фiнансово-кредитного механiзму.
Передумовами формування i регулювання цього процесу є перехiд вiд централiзованого розподiлу товарних ресурсiв до вiльного їхнього продажу.
Перед тим, як товар переходить до кінцевого споживача, проходить певний торгово-технологічний процес: постачання товарів, організація та формування асортименту, стимулювання збуту, сервісне обслуговування. Дані операції є взаємопов'язаними і основними у комерційній роботі торгового підприємства.
Тому, на мій погляд, дослідження вище перерахованих питань є найбільш важливими для торговельних підприємств, а обрана мною тема курсової роботи являється актуальною.
Мета даної курсової роботи полягає у поглибленні знань з питань управління формуванням асортименту товарів в процесі комерційної діяльності, розробці перспективних шляхів асортиментної політики ПП “Курс”, направлених на корінні зміни в організації і управлінні комерційної діяльності підприємства.
Предметом дослідження є комерційна діяльність аналізованого підприємства
Об'єктом дослідження вибрано ПП “Курс”, м. Київ.
Теоретичною, методологічною та практичною основою роботи послужили періодичні публікації провідних вітчизняних та зарубіжних економістів, практиків комерційної справи, законодавчі та нормативні матеріали комерційних підприємств, контракти, специфікації, закони та декрети Уряду України, статистично-звітна документація ПП “Курс”.

1. Роль і функції комерційної діяльності на приватному торгівельному підприємстві “Курс”

Щоб успішно орієнтувати виробництво на вимоги ринку, потрібно перш за все добре його знати. Інформаційний інструментарій комерційної діяльності - це, по суті, його буквар, який повинен бути освоєним кожним, хто взявся за цю справу. Вивчення ринку - важлива функція комерційної діяльності, в результаті реалізації якої, підбираються потенційні покупці. Перша ступінь в цьому процесі - сегментація ринку, поділ його, що дозволяє модифікувати якісні характеристики товару у відповідності з запитами окремих груп потенційних споживачів, створює основу для вибору стратегії і дає можливість більш-менш точно визначити сумарний об'єм ринку. Сегментація дає конкретні аргументи для реклами і продажу товарів відповідної номенклатури, визначених споживчих властивостей.
Західнонімецький маркетолог Г.-Г.Леттау розробив сукупність критеріїв для проведення сегментації ринку, яка представлена на рисунку 1.
Серед критеріїв групи "А" прикладом географічної сегментації може бути експорт в тропічні країни, країни скандинавського ринку, в країни ЄЕС. Зрозуміло, що тут важливо враховувати не тільки національні традиції і переваги, але і особливості економічної ситуації (фінансовий стан, податки, форми контролю експорту та інші), кліматичні і інші особливості. Серед фірмово-демографічних характеристик особливе місце займають виробничо-економічні параметри підприємства-споживача, специфіка його приналежності до того чи іншого сектора економіки, використовувані форми господарювання, традиції і імідж підприємства. Галузева сегментація ринку виробничих підприємств виражена. Що стосується техніко-прикладних сегментів ринку, то вони визначаються сукупністю технічних прийомів, використовуваних виробником.
сегменти ринку
А. Сегменти ринку, орієнтовані на продаж підприємствам

Географічні (регіональні)
Фірмово-демографічні, орієнтовані на галузь
Техніко-прикладні
Б. Сегменти ринку, орієнтовані на продаж споживачам

Географічні (регіональні)
Соціально-демографічні
Соціально-економічні
Орієнтовані на споживання певного типу
Орієнтовані на засоби
масової комунікації
Орієнтовані
на життєвий стиль
Психологічні
В. Сегменти ринку, які випливають з вибраної ринкової стратегії

Визначені продуктом
Орієнтовані на ціни
Орієнтовані на якість
Визначені
стратегією збуту
Рис. 1.1 Сукупність критеріїв для проведення сегментації
ринку
Сегменти ринку, які орієнтовані на продаж індивідуальним споживачам (група "Б"), найбільш різноманітні. Серед соціально-демографічних характеристик у відповідності, наприклад, ринку приладдя для гоління - інформація про кількість чоловіків і жінок, яким за 16; для визначення тиражу вузівського підручника - інформація про кількість студентів відповідного профілю підготовки.
Соціально економічні сегменти ринку споріднені з соціально-демографічними, але пов'язані з рівнем життя конкретних соціальних груп, які володіють дорогими предметами довготривалого користування.
Сегменти, які орієнтовані на особливості споживання, враховують гурмани заморожених продуктів, радіолюбителі, які переважно купляють окремі деталі для подальшого складання, домогосподарок, які закупляють продукти на тиждень і т.п. Сегменти, які орієнтовані на засоби масової комунікації, активно використовуються при плануванні рекламних кампаній, враховують цільові групи людей, які дивляться окремі телепередачі, або які слухають радіо, в звичний час, які читають певні газети, або виписують галузеві журнали і інше.
Сегменти, які враховують "життєвий стиль", формуються на основі виявлення різниці в далекоглядних ціннісних орієнтаціях людей, і в їх життєвих привичках. Психологія і "життєвий стиль" споживачів тісно переплітаються між собою, але з ідеологічним устроєм, переконаннями різних груп людей. Межі ідеологічних сегментів часто незрозумілі, але потребують особливої делікатності у зверненні до них. Ось, приклад, "настройки" на визначений ідеологічний сегмент, між іншим, дуже широкий: "Під час Олімпійських ігор в Сеулі, техніка фірми "Самсунг" допомогла налаштувати людей планети на хвилю миру, гармонії і прогресу".
Критерії сегментації ринку, які відносяться до групи "В", тобто випливають з ринкової стратегії, враховують власні можливості виробництва, технології, пропонування додаткових послуг.
Підприємства можуть бути орієнтовані на продаж товарів фермерам, малозабезпеченим споживачам дешевої продукції, на виконання замовлень по пошті і т.п.
Сегменти ринку, виділені з різних причин, неминуче накладаються, взаємоперетинаються. Класичний приклад цього дає фірма "Бенетон": "Ми випускаємо в'язальні вироби (окремий сегмент товару і технологія його виготовлення) для дуже молодої (соціально-демографічний сегмент) і прагнучої до моди (психологічний сегмент) публіки і збуваємо через роздрібну торгівлю (сегмент стратегії і збуту)."
Після того як проведена сегментація, визначається ємність потенційного ринку. Вона визначається, як в натуральному, так і в вартісному виразі. Обліку підлягає щорічна кількість збутового товару, можливі зміни, динаміка ринкового потенціалу. Щоб вияснити більш конкретно питому вагу підприємства на ринку, потрібно добре знати своїх конкурентів, їх стратегію поведінки.
Маркетологи повинні враховувати становище і тенденції розвитку підприємництва і споживання в конкретній країні (регіоні), платоспроможність населення, рівень інфляції, склад споживчого кошика і його вартість, прибутки на душу населення (в тому числі по верствам і групам), розвиток системи кредитування промислових підприємств і т.п. Значення юридичного середовища дозволяє володіти інформацією про рівень правового, державного і суспільного регулювання підприємництва, конкуренції, системи захисту споживачів.
Особливе місце в інформації повинні займати дані про характеристики народонаселення і тенденцій розвитку. Для ефективної комерційної діяльності важливі абсолютні розміри населення, його географічний розподіл, щільність, мобільність, віковий і статевий розподіл, рівень народжуваності і смертності, кількість шлюбів і розлучень, расова, релігійна, етнічна структури.
Серед визначених тенденцій змін демографічного середовища - підвищення питомої ваги людей похилого віку.
Значне місце посідають оцінки і тенденції географічного характеру в розвитку і динаміці народонаселення: по осям: "Захід-Схід", "Північ- Південь"; більш локальні переміщення з сільських районів в міські, з міст в приміські, переміщення з причин релігійних, етнічних, расових, з якими в останній час частіше зіштовхується наше суспільство і народне господарство. На кінець, дуже важлива інформація про позиції покупця, вміння маркетолога ввійти в становище покупця, оцінити його ситуацію з середини.
Торгівля - одна з перших господарських галузей, з якої почався процес демонополізації економіки з поступовою зміною адміністративної управлінської вертикалі на горизонтальні зв'язки між ринковими структурами. Прийняття ряду законодавчих актів стало поштовхом до створення торговельних підприємств різної форми власності.
Торговельна діяльність - це ініціативна, самостійна діяльність юридичних осіб та громадян щодо здійснення купівлі та продажу товарів народного споживання з метою отримання прибутку. В Україні вона регулюється законами України “Про підприємництво”, ”Про підприємства в Україні”, ”Про споживчу кооперацію”, ”Про захист прав споживачів”, ”Про зовнішньоекономічну діяльність”, ”Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, іншими актами законодавства, а також Постановою Кабінету Міністрів України “Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення”, яка визначає загальні умови заняття торговельною діяльністю, основні вимоги до торговельної мережі і торговельного обслуговування громадян, які придбають товари для власних побутових потреб у підприємств (їх об'єднань), установ, організацій незалежно від форм власності, громадян-підприємців та іноземних юридичних осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність на території України у сфері торгівлі.
Приватне підприємство “Курс” за характером своєї діяльності є торгівельним підприємством, при цьому середовище його діяльності - ринок товарів промислового призначення. Працює на ринку України з 1999 року в якості оптового торгового посередника.
За юридичною формою та правовим статусом аналізоване підприємство є приватним підприємством - юридичною особою, сплачує податок на прибуток підприємств у розмірі 30% і є платником ПДВ.
Розглянемо організаційну структуру підприємства “Курс”. Загальна кількість працівників підприємства складає 35 осіб, тому ПП “Курс” можливо віднести до категорії структур малого та середнього бізнесу.
Загалом підприємство підконтрольне генеральному директору. Також до його безпосередніх повноважень належить:
Представляти інтереси підприємства
Він несе юридичну відповідальність за діяльність підприємства
Безпосередньо господарською діяльністю управляє директор, в функції якого входить:
Укладання договорів
Відкриття рахунків в банках
Відповідно, директору підпорядковуються всі відділи та ланки аналізованого підприємства.
Безпосередньо організаційна структура ПП “Курс” наведена на рис. 1.1.

Рис. 1.1 Організаційна структура ПП “Курс”

Якщо проаналізувати наявну на підприємстві організаційну структуру, стає очевидною відсутність маркетингової служби. Відповідно, її функції частково в межах своєї компетенції виконує відділ збуту та постачання. Тому вести мову про ефективне формування комплексу маркетингу для такої специфічної продукції як товари виробничого призначення можна лише після детального аналізу необхідності маркетингу для підприємства “Курс”.
Фінансово-господарський стан підприємства “Курс” за період 2001 - 3 квартали 2003 року характеризується показниками, наведеними в таблиці 1.1. Динаміку проілюстровано на рис. 1.2.
Таблиця 1.1
Показники результатів діяльності ПП “Курс” за період 2001 - 3 квартали 2003 року
Показник
2001
2002
3 квартали 2003
Загальний обсяг реалізації
750
660
480
Чистий прибуток
30
23
12
Рис. 1.2 Динаміка обсягу реалізації та чистого прибутку ПП “Курс” за 2001 - 3 квартали 2003 роки

Наведена динаміка фінансово-господарського стану ПП “Курс” показує, що незважаючи на досить сталий розвиток ринку продукції, на аналізованому підприємстві спостерігається негативна тенденція результатів діяльності.
Причину цього може показати детальний аналіз наступних факторів:
Стану виробництва
Стану оптової торгівлі
Стану політики розподілу та просування товару
Цінової політики
Проведемо загальний аналіз господарської діяльності ПП “Курс”. Баланс підприємства за І півріччя 2003 року наведений в Додатку Б.
Розрахуємо основні показники фінансово-господарського стану.
Проведемо оцінку зміни валюти балансу за аналізований період. Розрахуємо коефіцієнт росту валюти балансу. Він визначається в такий спосіб:
К Б =
Б1 - Б0
х 100 (1.1)
Б0
В даному випадку коефіцієнт росту валюти балансу К Б складає 27,8%, що позитивно характеризує діяльність підприємства в звітному періоді та попередньо свідчить про його платоспроможність та ріст виробничих можливостей.
В таблиці 1.2 наведений порівняльний аналітичний баланс ПП “Курс” станом на І півріччя 2003 року.
Таблиця 1.2
Порівняльний аналітичний баланс ПП “Курс” станом на І півріччя 2003 року
Актив
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
питома вага
питома вага
зміна в абсолютних величинах
зміна в питомах вагах
зміна у % до величини на поч.року
зміна у % до зміни валюти балансу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Актив
І. Необоротні активи
7,4
40,8
2,94
12,66
33,40
9,72
351,35
100,48
II. Оборотні активи
244,7
281,2
97,06
87,25
36,50
-9,82
-85,08
100,52
III. Витрати майбутніх періодів
0
0,3
0,00
0,09
0,30
0,09
-
100,00
Баланс
252,1
322,3
100,00
100,00
70,20
0,00
-72,15
101,00
Пасив
І. Власний капітал
146,6
140,8
58,15
43,69
-5,80
-14,47
-103,96
99,92
II. Забезпечення наступних витрат і платежів
-
-
-
-
-
-
-
-
III. Довгострокові зобов'язання
-
-
-
-
-
-
-
-
IV. Поточні зобов'язання
105,5
181,5
41,85
56,31
76,00
14,47
-27,96
101,08
V. доходи майбутніх періодів
-
-
-
-
-
-
-
-
Баланс
252,1
322,3
100,00
100,00
70,20
0,00
-72,15
101,00
Дані таблиці 1.2, що стосуються структури активу балансу, свідчать про те, що частка оборотних коштів була вилучена з виробничої програми. Зростання питомої ваги необоротних активів свідчить про збільшення масштабу виробництва. Аналіз структури пасиву балансу свідчить про позитивний стан фінансової стійкості підприємства, адже частка власного капіталу в звітному періоді складає 43,69%.
Розрахуємо коефіцієнт зміни виручки від реалізації продукції. Розрахунок проводиться за формулою 1.2.
К v =
V1 - V0
х 100 (1.2)
V0
К v =
356,2-2170,5
100 = -83,6%
2170,5

В порівнянні з попереднім періодом виручка від реалізації в звітному періоді зменшилася на 83,6%, що свідчить про погіршення використання засобів підприємства та необхідність проведення реорганізації управлінської політики, політики розподілу та просування товарів, підвищення ролі комерційної діяльності на підприємстві.

2. Організація процесу закупівлі на ПП “Курс”

Для роботи з постачальниками та посередниками ПП “Курс” використовує модель електронного бізнесу типу “Бізнес-Бізнес”, тобто основні замовлення на продукцію передаються до постачальників через мережу Інтернет. Розглянемо спочатку переваги та недоліки використання мережі Інтернет у бізнесі.

Перевагами Інтернет для бізнесу є його універсальність та інтерактивність. Користувач, якого зацікавила реклама, може принаймні натиснути мишкою на банер і зайти на сайт, який рекламується. А якщо сайт веде он-лайнову торгівлю, то і придбати тут же товар чи послугу. Таким чином, Інтернет-реклама завдяки інтерактивності скорочує час між отримання споживачем рекламної інформації і знайомством з товарами чи послугами, а також купівлею.

Наступна перевага Інтернет з точки зору його застосування для бізнесу - можливість постійно вивчати реакцію споживача на рекламу. Нескладне програмне забезпечення дозволяє відстежувати частоту звертання уваги на рекламу, тривалість перебування на сайті, маршрут відвідування сайту, тобто, вивчати Інтереси потенційного споживача.

Наведені три характеристики Інтернет показують, що при використанні Мережі в господарській діяльності можна отримувати значні переваги.

Але електронний бізнес має і недоліки. Перший із них - обмеженість контингенту споживачів, які мають доступ до Інтернет. Проте для аналізованого підприємства це не принципово через специфіку пропонованих товарів.

Недоліком є і невисока швидкість доступу для більшості користувачів Інтернет, що не дозволяє використовувати сюжетні рекламні відео-ролики.

Можна знайти і інші недоліки. Однак видно, що вони пов'язані з певними технологічними обмеженнями, які з часом знімаються дуже швидко. Отже, ми пропонуємо для відділу маркетингу ще одну сферу роботи - використання мережі Інтернет в господарській діяльності компанії.

В основному ПП “Курс” в роботі з постачальниками використовує цінові методи стимулювання, що мають структуру, наведену в табл. 2.1.
Таблиця 2.1
Цінові методи стимулювання постачальників та їх вплив на оборотні активи підприємства

Вид оплати
Сума знижок/націнок,
тис. грн./т
Середній ціни зі знижкою, тис. грн./т
Вплив на фінансовий стан підприємства
1
В момент відвантаження
0
0
Формує прибуток
2
За передоплатою
- 1,99
-11,3
Збільшує оборотні кошти
3
З відстрочкою платежу
+2,65
+15,9
Формує додатковий прибуток

3. Організація процесу продажу на ПП “Курс”

Напрямки діяльності ПП “Курс” з урахуванням пропонованого асортименту подані в таблиці 3.1.
Таблиця 3.1
Напрямки діяльності ПП “Курс” та структура асортименту пропонованих товарів
Напрямок діяльності
Асортимент товарів
У % до загального обсягу реалізації
Посередницька діяльність (торгівля)
Шовні сталеві труби
Безшовні сталеві труби
Сталеві листи
Сталеві круги
23
35
28
14
Загалом:
100
Наочно це співвідношення проілюстровано на рис. 3.1

Рис. 3.1 Структу и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.