На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Теоретичн основи маркетингового дослдження систематичного збору аналзу даних про проблеми, пов'язан з маркетингом товарв послуг. Дослдження етапв дослдження: добр джерел, аналз вторинної маркетингової нформацї, збр первинної нформацї.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Маркетинг. Добавлен: 29.04.2010. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Вищий навчальний заклад
Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту
( ХІЕРВМ )

Контрольна робота
з дисципліни маркетинг

Виконав студент ІІІ курсу
заочного відділення
економічного факультету
за спеціальністю „ Облік і аудит “
Півторонос Є.М.
Лубни 2008 рік
Процес маркетингового дослідження і характеристика його етапів

Центральною ланкою МІС є банк маркетингових даних. Його обсяг залежить від розмірів фірм і цільових ринків, обсягів реалізації, розвитку господарських зв'язків, «стажу» фірми, цілей і задач її діяльності та інших факторів. Малі фірми можуть узагалі не користуватися термінами «маркетингові дослідження» і «МІС», але відомості, що стосуються ринку, усе рівно збирають. У великих фірмах, навпаки, МІС часом перетворюється не тільки в самостійний підрозділ компанії, але її стає самостійною галуззю, своєрідною індустрією постійної роботи з ринковою інформацією. Кінцеве призначення маркетингових досліджень і маркетингової інформаційної системи обґрунтувати те або інше маркетингове рішення.
Таким чином, маркетингові дослідження є складовою частиною маркетингової інформаційної системи. Кінцеве призначення маркетингової інформаційної системи і, зокрема, маркетингових досліджень - обґрунтувати те або інше маркетингове рішення.
Маркетингові дослідження - це систематичний збір і аналіз даних про проблеми, пов'язані з маркетингом товарів і послуг.
Будь-яке маркетингове дослідження починається з визначення його цілей. Їх може бути безліч, проте маркетологи поділяють їх на чотири групи, що легко ідентифікуються:
пошукові -- збирання додаткової інформації;
описові -- детальний опис окремих фактів і явищ, а також їх взаємозв'язок і взаємовплив;
експериментальні -- перевірка маркетингових гіпотез і форм при-чинно-наслідкових зв'язків між попитом й істотними характеристиками товару та споживача;
виправдовувальні -- підтверджують об'єктивною інформацією вже сформовану думку, переконання, позицію або точку зору керівника фірми.
Після цього розробляють програму або визначають завдання, які потрібно розв'язати для того, щоб досягти поставленої мети (наприклад, дослідити ринок продуктів харчування):
дослідити споживачів певного товару сьогодні й на майбутнє;
визначити потенційних і безпосередніх споживачів;
дослідити наявність конкурентів сьогодні й у майбутньому;
визначити найсильніших конкурентів на ринку;
виявити агресивно налаштованих конкурентів і виробити шляхи протидії їм;
знайти власну нішу;
дослідити макросередовище і визначити його вплив на діяльність підприємства.
Основні принципи проведення маркетингових досліджень розроблені Міжнародною торговельною палатою і Європейським товариством з вивчення суспільної думки і маркетингу. Вони послужили основою «Міжнародного кодексу з практиці маркетингових і соціальних досліджень». Не будучи юридичним документом, кодекс уніфікує вимоги, підходи, правила проведення маркетингових досліджень.
До основних принципів проведення маркетингових досліджень відносяться: об'єктивність, точність і старанність.
Принцип об'єктивності означає необхідність обліку усіх факторів і неприпустимість прийняття певної точки зору до завершення аналізу всієї зібраної інформації.
Принцип точності означає чіткість постановки задач дослідження, однозначність їхнього розуміння і трактування, а також вибір інструментів дослідження, що забезпечують необхідну вірогідність результатів дослідження.
Принцип старанності означає детальність планування кожного етапу дослідження, високу якість виконання всіх дослідницьких операцій, що досягається за рахунок високого рівня професіоналізму і відповідальності дослідницького колективу, а також ефективної системи контролю його роботи.
Учасниками (суб'єктами) маркетингових досліджень є:
1) дослідник - це будь-яка особа, компанія, група, державний або приватний інститут, відділ, підрозділ і т.д., що прямо або побічно проводять маркетингові дослідження.
Як правило, маркетингові дослідження виконуються:
а) самою фірмою-ініціатором досліджень;
б) нейтральною організацією;
в) діловими фірмами (агентствами) за замовленням інших фірм або державних органів;
клієнт - це будь-яка особа, компанія, група, приватна або державна організація, відділ, підрозділ і т.д., що замовляють проведення маркетингових досліджень;
інформатор - це будь-яка особа, група або організація, у якої дослідник одержує інформацію з метою здійснення маркетингового дослідження.
Основними об'єктами (напрямками) маркетингового дослідження є:
дослідження ринку (аналіз і прогнозування кон'юнктури ринку);
вивчення фірмової структури ринку: конкурентів, посередників, постачальників і споживачів;
дослідження товарів;
дослідження ціни;
дослідження руху товарів і продажів;
дослідження системи стимулювання збуту і реклами;
7) дослідження внутрішнього середовища підприємства.
Залежно від цілей проведення маркетингові дослідження підрозділяються на:
фундаментальні (проводяться для з'ясування загальної ринкової ситуації і розробки маркетингової стратегії) і
прикладні (є основою прийняття конкретних управлінських рішень).
Залежно від ролі в системі маркетингу виділяють такі дослідження:
1. Описові маркетингові дослідження забезпечують споживача, організаційні ринки і маркетингове середовище минулими і поточними даними.
2. Діагностичні дослідження дозволяють з'ясувати причини проблем, які виникли у фірми, знайти правильні підходи до їх вирішення.
Прогнозуючі дослідження спрямовані на пошук нових можливостей фірми на ринку і на прогнозування результатів щодо прийнятих маркетингових рішеннях.
Розвідувальні дослідження проводяться, коли про об'єкт дослідження немає досить чітких уявлень і дослідник не в змозі висунути яку-небудь гіпотезу.
Інноваційні дослідження спрямовані на пошук нових способів діяльності і найбільш ефективної організації маркетингу.
Процес проведення маркетингового дослідження в загальному випадку складається з 5 основних етапів (мал. 3.2).
І етап. Виявлення проблем і формулювання цілей дослідження

Правильно виявлена проблема і точно сформульована ціль маркетингового дослідження є запорукою його успішного проведення.
На першому етапі маркетингового дослідження залучаються фахівці фірми. При цьому на практиці, як правило, можливі дві ситуації:
керівництво фірми самостійно визначає конкретну проблему і ставить перед дослідницькою групою мету і задачі маркетингового дослідження. Діяльність дослідницької групи зводиться до уточнення формулювання мети і задач дослідження, а також до визначення змісту і форми представлення його результатів;
у керівництва фірми відсутнє ясне уявлення про мету і задачі дослідження і воно обмежується невизначеною постановкою проблеми.
У цьому випадку дослідницька група має провести попереднє, (розвідницьке) дослідження, спрямоване на конкретизацію проблеми і формулювання на її основі цілей і задач маркетингового дослідження.
II етап. и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.