На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


отчет по практике Характеристика пдприємства ЧП Фенаф, його багатопредметна спецалзаця. Специфка дяльност маркетингових служб пдприємства. Органзаця здйснення аналзу маркетингових дослджень. Системи обробки нформацї та прогнозування попиту споживачв.

Информация:

Тип работы: отчет по практике. Предмет: Маркетинг. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


2
Міжрегіональна Академія управління персоналом
Інститут міжнародної економіки і інформаційних технологій
Кафедра маркетингу
ЗВІТ
про виконання програми виробничої практики
студентки
група Е-10-06-БМР(2,3 з)
Спеціальність маркетингу
Спеціалізація міжнародний маркетинг і реклама
Кваліфікаційний рівень бакалавр
База практики ЧП “ФЕНАФ”
Керівник практики
від підприємства генеральний директор В.М. Нежданова
Керівник практики
від МАУП доцент И.Ю. Кутлина
Звіт захищений
"___"____________2008 р.
_____________________
Київ 2008
План
Вступ 4
Загальна характеристика підприємства ЧП "Фенаф" 7
Специфіка діяльності маркетингових служб підприємства 9
Організація здійснення аналізу маркетингових досліджень. Система обробки інформації 11
Система прогнозування попиту споживачів 12
Маркетингова цінова політика підприємства 14
Система стимулювання збуту. Канали розподілу і ефективність їх діяльності 16
Планування маркетингової діяльності. Організація особистих продажів і пропаганди 18
Виводи 20
Список використаної літератури 21
Вступ
Метою звіту є віддзеркалення результатів вивченої маркетингової роботи підприємства
ЧП "Фенаф".
Маркетинг зачіпає інтереси кожного підприємства і суспільства в цілому. Це процес, в ході якого розробляються і надаються в розпорядження людей товари і послуги, що забезпечують певний рівень життя. Маркетинг включає безліч найрізноманітніших видів діяльності, зокрема маркетингові дослідження, розробку товару, організація його розподілу, встановлення цін, рекламу і особистий продаж. Виживання (благополуччя) фірми може бути забезпечене лише у разі стратегічно вірно розрахованих саме "своїх" зон господарювання. Другий аспект, який забезпечує її благополуччя, - коли різні життєві цикли продукції і попиту даної фірми перекривають один одного в часі: тобто до моменту насичення ринку одним товаром (послугою) повинен бути введений на ринок новий товар (послуга). І в - третіх, розриви між циклами за часом, коли один товар закінчив своє "життя" на ринку, а наступний не її ще початків, - означає найчастіше втрату підприємцем своїх позицій, падіння економічних показників фірми, а нерідко і банкрутство.
Високі темпи оновлення товарів і послуг (деякі товари живуть на сучасних ринках 1-2 року) можливі лише при чіткій, злагодженій роботі всіх учасників справи і їх високому професіоналізмі. Гостра конкуренція і інші об'єктивні причини вимушують підприємця постійно піклуватися про освоєння нових виробів і продуктів, введення нових технологій як головна умова виживання фірми і, відповідно, найважливіша економічна мета. Виходячи з конкретної спеціалізації, стану і потенціалу підприємства, а також чинників зовнішнього навколишнього середовища, формулюються головні цілі підприємства.
Згідно концепції маркетингу, важ процес діяльності підприємства починається з ринкових досліджень і прогнозу продажів, які покликані забезпечити надійний базис для подальшого планування всіх ділових операцій. Отже, якщо збут - всього лише одна з функцій підприємства, то функція маркетингу - основа всього господарського життя. У основу роботи підприємства, що дотримується маркетингу, кладеться найбільш ефективний з погляду ринку принцип: спочатку дізнатися, який товар, з якими споживчими властивостями (якої якості), за якою ціною, в яких кількостях і в яких місцях хоче набувати потенційний покупець, що є сегментом того або іншого соціального класу ("страты"), а потім (і не раніше) - думати про організацію виробництва: проводити і продавати вироби (послуги), які безумовно "підуть" на ринку, безумовно потрібні, тобто матимуть попит, безумовно знайдуть збут в розрахунковій кількості.
Зрозуміло, що для цього підприємству потрібно мати гнучкі технології, відповідні виробничі потужності, кваліфікований персонал, що орієнтується на концепцію маркетингу.
В ході проходження практики вивчені основні прийоми і методи управління підприємством, управління маркетингом, основні напрями діяльності на перспективу, методи встановлення цін на продукцію, організація руху товару. Вивчення здійснювалося на підставі статуту підприємства, його бізнес-плану, бухгалтерських звітів і балансів, нормативно-правової інформації і практичного спостереження за роботою служб і відділів.
ЧП "Фенаф" є комерційною організацією, має самостійний баланс, штампи, друк, розрахунковий рахунок в банці. Основним видом діяльності є здійснення будівельно-монтажних робіт.
Найвищим органом управління є генеральний директор. Організаційна структура управління відноситься до типу формальної механічної.
Управлінням маркетингом здійснює директор підприємства. Підхід до сегментації ринку на підприємстві грунтується на специфікації продукції, здійснюється прогнозування товарного ринку. Якість продукції і ціни на неї регулюється підприємством самостійно. Збут продукції ЧП "Фенаф" здійснюється у момент виробництва і контролюється відділом матеріально-технічного забезпечення. Просування товарів на ринок здійснюється за допомогою товарної реклами.
Інноваційна діяльність підприємства направлена на розробку нового вигляду устаткування, сировини і матеріалів. Підприємство здійснює капітальні вкладення в нове устаткування і технічне переозброєння підприємства, введення нового вигляду будівельно-монтажних робіт. Підприємством проводиться стратегічне управління товаром, цінами, витратами виробництва і інноваціями.
На підставі балансів за три роки мною проведено дослідження основних показників, що характеризують фінансово-господарську діяльність підприємства, вивчені основні виробничі фонди і оборотні кошти, витрати на виробництво і випуск продукції.
Загальна характеристика підприємства ЧП "Фенаф"
ЧП
"Фенаф" є комерційною організацією - юридичною особою, має самостійний баланс, друк, штампи, бланки з своїм найменуванням, розрахункові рахунки в установах банків. Метою діяльності підприємства є господарська діяльність, направлена на витягання прибули.
Основним видом діяльності ЧП "Фенаф" є ремонтний-будівельні роботи будівель і споруд, на які є відповідні ліцензії, підприємство відноситься до галузі будівництва.
Крім того, додаткове підприємство виконує послуги автосервісу, деревообробки, ковальського виробництва, перемотування двигунів і по перевезенню вантажів в межах України (далі розглянемо тільки будівельно-монтажні роботи).
Діяльність ЧП "Фенаф" регулюється на підставі його Статуту і відповідно до виданих ліцензій на види діяльності. Виробництво будівельно-монтажних і ремонтний-будівельних робіт займають в загальному об'ємі робіт суспільства 72,1% (дані роботи аналізуватимемо далі), зокрема ізоляційні роботи - 45%. Підприємство будує свої взаємини із замовниками на договірних основах і налагодило стійкі позиції в своєму регіоні завдяки стабільній роботі, високою якістю робіт, тісними зв'язками з постійними замовниками. Такими замовниками є:
Куп ЖКХ р. Біла Церква;
НРУПТН “Дружба”;
ВАТ тр. № 16 р. Біла Церква і ін.
Основними постачальниками матеріалів є підприємства Республіки Білорусь.
Виробництво по типах буває одиничне, серійне, і масове. Виробництво в ЧП "Фенаф" будівельно-монтажних робіт відноситься до масового типу.
Спеціалізація виробництва є процесом зосередження випуску конструктивно і технологічно однорідної продукції, її окремих частин або технологічних процесів на підприємствах, в об'єднаннях і в галузях.
Спеціалізацію можна визначити як концентрацію виробництва конструктивно і технологічно однорідній продукції, тобто зосередження на підприємстві (у цеху, на ділянці) однакової за способом виготовлення продукції, призначеної для кінцевого споживання, або окремих вузлів, агрегатів, деталей і інших елементів технологічно складного виробу, або як відособлення окремих стадій технологічного процесу. При цьому підприємство може спеціалізуватися на випуску продукції декількох видів (багатопредметна спеціалізація) або одного вигляду (однопредметная спеціалізація).
ЧП "Фенаф" властиво багатопредметна спеціалізація, оскільки підприємство виконує різні види будівельно-монтажних робіт.
По відношенню до різних ділянок на підприємстві ЧП "Фенаф" орієнтується на технологічну спеціалізацію.
Рівень спеціалізації в конкретній галузі визначається її питомою вагою в загальному випуску продукції даного вигляду (наприклад, питомою вагою меблів, випущених на меблевих підприємствах, в загальному випуску меблів).
Рівень спеціалізації конкретного підприємства можна оцінити на основі таких показників, як питома вага масової і великосерійної продукції в загальному об'ємі виробництва підприємства (цеху), питома вага спеціалізованого устаткування в загальному парку устаткування підприємства (цехи і ін)
Таким чином, рівень спеціалізації будівельно-монтажних робіт в загальному об'ємі випуску продукції ЧП "Фенаф" складає 72,1%.
Для нашого підприємства властиво внутрігалузева кооперація, оскільки певні будівельно-монтажні роботи можуть проводитися спільно з іншими підрядчиками.
Для ЧП "Фенаф" для здійснення основного виду діяльності - ремонтний-будівельні роботи - найбільш важливим чинником зовнішнього середовища є природний чинник - погодний-кліматичні умови, оскільки в зимових умовах істотно скорочуються можливості здійснення зовнішніх ремонтних робіт (теплоізоляція будівель і споруд) і відповідно вони збільшуються при настанні весінньо-літнього періоду. Рухливість виробництва при погодному чиннику означає, що при настанні несприятливих погодних умов всі зовнішні роботи припиняються і поновлюються тільки при поліпшенні погоди, невизначеність виробництва полягає в неможливості достатньо точно скласти графік виконання зовнішніх робіт. Невизначеність в нашому випадку характеризується помірним рівнем складності. Загроза з боку зовнішнього середовища наступає при зливах, шквалистих вітрах, снігопадах, що робить виконання зовнішніх робіт неможливим, і також наступає вірогідність серйозних руйнувань незавершених робіт.
Окрім природно-кліматичних умов на наше підприємство роблять істотний вплив конкуренти в даному виді діяльності, оскільки теплоізоляцією займається ще ВАТ “Белтеплоїзоляция”, а інші види будівельно-монтажних і обробних робіт здійснює різні ремонтний-будівельні підприємства регіону (державні і приватні).
Специфіка діяльності маркетингових служб підприємства
На
ЧП "Фенаф" повноваження побудовані за лінійним типом (усередині апарату). Принцип відповідності: повноваження і влада відповідають рівню відповідальності за виконання завдань.
Система оперативного управління виробництвом ЧП "Фенаф" будується на наступних принципах:
вибору технологічних процесів, розстановка кадрів і техніка по процесу з метою підвищення ефективності виробництва;
вибір методів здійснення робіт;
управління закупівлею матеріалів;
управління запасами на складах;
контроль якості.
Диспетчерська служба на підприємстві представлена диспетчером, який підкоряється начальникові ОГМ, і його основні функції пов'язані з виконанням підприємством інших робіт (автопослуг): веде заповнення і видачу путніх листів і інших документів, що відображають виконану водієм роботу; веде диспетчерську документацію; здійснює заправку автомобілів і ін.
Контроль на підприємстві грунтується на процесі, за допомогою якого керівництво отримує інформацію про дійсний стан справи по виконанню планів робіт і про хід рішення завдань. Кожен функціональний керівник здійснює контроль поточної діяльності на своїй ділянці, і загальний контроль здійснюється директором підприємства. Таким чином, помилки виявляються до того, як вони нашкодять досягненню цілей всього підприємства.
Контроль починається до рішення управлінських завдань, тобто до початку робіт і є попереднім. На цій стадії здійснюється аналіз результативності розроблених правил і процедур, а також виявлення оптимального варіанту майбутнього виробничого процесу. Тут аналізуються людські, матеріальні і фінансові ресурси. Далі здійснюється поточний контроль від початку господарської операції до моменту досягнення необхідного результату. Його метою є вчасно виявити відхилення від намічених планів і інструкцій, щоб не допустити серйозних помилок або збоїв в діяльності організації. І останній завершальний контроль - контроль результатів вирішених вже завдань. Він виконує дві основні функції: а) дає керівництву інформацію, необхідну для планування видів діяльності, подібних або відмінних від зробленої роботи, би) сприяє мотивації (заохочення за виконану роботу).
Бухгалтерський облік і звітність на підприємстві здійснюється службою бухгалтерського обліку і звітності, яка підпорядкована головному бухгалтерові підприємства.
Для поліпшення якості ухвалення управлінських рішень і для підвищення ефективності виробництва підприємство використовує персональні електронно-обчислювальні машини і сучасні інформаційні технології, які виражаються в сучасних програмних продуктах (наприклад, “1С-підприємство”, “Консультант+”).
Організація здійснення аналізу маркетингових досліджень. Система обробки інформації
Складовою частиною управління маркетингом є його організація. Вона включає:
- визначення структури управління маркетингом;
- підбір і розстановку кадрів відповідно до вибраної структури управління;
- встановлення має рацію і обов'язків співробітників служби управління маркетингом;
- створення необхідних умов для нормальної роботи співробітників, зайнятих рішенням маркетингових завдань;
встановлення необхідної взаємодії між відділами служби управління маркетингом і іншими відділами управління підприємством.
Служба управління маркетингом - сукупність всіх працівників, маркетингових проблем, що займаються рішенням, зосереджених у відповідних підрозділах, що знаходяться в безпосередньому підпорядкуванні віце-президента по маркетингу або маркетинг-директор.
Залежно від видів продукції, об'ємів виробництва, ємкості ринку можливі різні варіанти служб маркетингу: організація по функціях, по видах товарів, по ринках, по територіях. Нашому підприємству властивий варіант організації маркетингу по функціях.
У ЧП "Фенаф" відсутня окрема структура управління маркетингом. Управлінням маркетингом здійснюється директором підприємства. З цією метою він вивчає ринок збуту робіт і послуг, здійснює пошук нових постачальників матеріалів і нових замовників, крім того, займається зміцненням зв'язків з організаціями, з якими вже налагоджені економічні відносини, і проводить широку рекламу виконуваних організацією видів робіт і послуг.
Система прогнозування попиту споживачів
Для вдосконалення системи попиту і стимулювання збуту продукції ЧП "Фенаф" я пропоную врахувати людський чинник, тобто привернути висококваліфікованих фахівців для роботи на підприємстві з метою підвищення якості робіт, налагодити комунікаційні зв'язки з новими замовниками, а також розширити види реклами: розмістити рекламу в Internet, створити телевізійний рекламний ролик, і застосувати пряму поштову рекламу шляхом розсилки рекламних пов и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.