На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Поняття та призначення на пдприємств маркетингового планування, основн принципи його реалзацї та пдвищення ефективност. Типи маркетингового контролю. Дагностика умов функцонування пдприємства. Розробка маркетингового плану для ТМ Мря.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Маркетинг. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЙВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ТЕХНОЛОГІЙ І ДИЗАЙНУ
Кафедра маркетингу
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
з дисципліни «Маркетинг»
на тему:
«Маркетинговий план: теоретичне та практичне застосування»
КИЇВ - 2009
Зміст
Вступ
1. Теоретико-методологічні основи маркетингового планування
1.1 Сутність поняття маркетинговий план
1.2 Структурні підрозділи маркетингового плану
1.3 Види маркетингових планів
2. Діагностика умов функціонування підприємства «Мрія»
2.1 Аналіз тенденцій ринку соків
2.2 Характеристика діяльності підприємства «Мрія»
3. Розробка маркетингового плану для підприємства «Мрія»
3.1 Маркетинговий план підприємства «Мрія»
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
Вступ
Маркетинговою діяльністю на підприємствах, у фірмах, як правило, займаються підрозділи, які здійснюють продаж, рекламу, дослідження, обслуговування споживачів і клієнтів, що відповідають за певні територіальні ринки і товарні групи, віце-президент, який здійснює загальне керівництво маркетингом.
Вони виконують певні обов'язки, що стосуються маркетингової діяльності - планування, ціноутворення, розподіл, просування товару на ринку, комунікації ринку, реклама тощо.
Часто людину, що керує маркетинговою діяльністю, уявляють як таку, метою якої є лише стимулювання попиту на продукцію фірми. Насправді коло її завдань значно ширше. Слід забезпечити такий рівень, час пред'явлення і характер попиту, за яких можливо досягти цілей, що постають перед підприємством, фірмою.
Для виконання даної курсової роботи необхідно обрати ринок та фірму, проаналізувати їх та скласти маркетинговий план для підприємства.
Метою даної курсової роботи є систематизація, розширення і закріплення теоретичних знань із маркетингу, застосування їх при вирішенні конкретних економічних проблем, розвиток навичок самостійної роботи та опанування методикою маркетингових досліджень при вирішенні визначених у курсовій роботі питань.
Об'єктом дослідження є ТМ «Мрія» та ринок соків. Мета дослідження - розробка маркетингових заходів для цього підприємства.
Маркетинговий план - це документ, в якому сформульовані основні цілі маркетингу і шляхи їх досягнення. План включає систему заходів, необхідних для досягнення цілей, їх зміст, забезпечення ресурсами, а також обсяги, методи, послідовність і строки виконання робіт різного характеру. За допомогою планування досягається узгодженість і координація діяльності в системі горизонтального і вертикального рівнів управління. Мета планування маркетингу - зменшення маркетингових ризиків за рахунок зниження невизначеності умов діяльності і концентрації ресурсів на найбільш перспективних напрямах.
Актуальність теми полягає в тому, що маркетингові заходи є необхідними для економічного процвітання підприємства і розробка їх - це шлях до добробуту в нових економічних умовах. Особливо це стосується планування маркетингової стратегії підприємства, оскільки від правильності і доцільності виконання цієї роботи залежить успіх всієї маркетингової діяльності будь-якої фірми.
1. Теоретико-методологічні основи маркетингового планування

1.1 Сутність поняття маркетинговий план

Практична діяльність маркетингу дуже впливає на людей, будь вони покупці, продавці або рядові громадяни. Маркетинг прагне до досягнення максимально можливого споживання товарів і послуг, через задоволення покупців, надаючи їм максимально широкий вибір і підвищення якості життя.
Економічний зміст маркетингу складається в прискоренні віддачі виробничих фондів підприємства або організації, підвищенню конкурентноздатності на ринку, мобільності виробництва. Зовсім ясно, що багатьом фірмам потрібно вдосконалювати офіційно прийняті в них системи планування й контролю. Постійне прийняття різного роду рішень не заміняє собою планування. Для фірми планування є діяльністю вищого порядку, що нерідко приводить до поліпшення показників збуту й прибутків.
Сучасне підприємство змушене працювати в умовах світової фінансової кризи, жорсткої конкуренції, ринкової ситуації й економічного середовища, що постійно змінюються. Саме для того, щоб вижити в таких умовах, необхідний план маркетингу.
Планувати - це означає розробити схему майбутньої діяльності фірми для досягнення встановлених цілей.
Планування маркетингу - це побудова логічної послідовності окремих видів маркетингової діяльності, визначення цілей компанії і розробка планів для їхнього досягнення.
Маркетингове планування базується на таких принципах, як системність, комплексність, обмеженість ресурсів, варіантність, оптимальність, узгодженість, динамічність та адаптивність.
В основу ефективного планування маркетингу закладено кілька принципів:
1) план маркетингу, по можливості, повинен бути дуже гнучким і при необхідності легко адаптуватися до змін на ринку;
2) плануванням повинен займатися насамперед той персонал, що потім буде запроваджувати в життя розроблені плани;
3) план маркетингу повинен бути погоджений з іншими планами підприємства і відповідати головній меті підприємства.
Основні рекомендації, що не слід забувати при складанні плану маркетингу:
1. Орієнтуйте Вашу маркетингову діяльність на інтереси клієнтів. Не забувайте, що головним об'єктом вашої уваги повинні бути клієнти з їх певними конкретними потребами.
2. Зберіть як найбільше інформації про зовнішні фактори, що впливають чи можуть вплинути на Ваш бізнес. Це достовірна інформація про зовнішнє середовище, клієнтів, конкурентів, ринки.
3. Визначте, яких цілей ви прагнете досягти в наступному році, а яких - через кілька років.
4. Домагайтеся лаконічності планів, зосередьте свої плани на основних аспектах діяльності компанії й основних факторах зовнішнього середовища.
Складання плану маркетингових заходів є кінцевим результатом планування маркетингу.
Під плануванням розуміють особливу форму діяльності, спрямовану на підготовку і упорядкування рішень про цілі, засоби і заходи, які в сукупності забезпечують виробництво і реалізацію продукції, задоволення наявного попиту та майбутніх потреб цільового ринку.
Маркетинговий план - це документ, в якому сформульовані основні цілі маркетингу і шляхи їх досягнення.
План маркетингу:
- координує зусилля всіх співробітників підприємства;
- визначає напрямки діяльності підприємства;
- вказує послідовність дій підприємств;
- оптимізує використання ресурсів на підприємстві;
- підвищує готовність підприємства реагувати на непередбачені зміни на ринку;
- сприяє жорсткішому керуванню підприємством, заснованому не на імпровізації, а на нормах, бюджетах і графіках.
План включає систему заходів, необхідних для досягнення цілей, їхній зміст, забезпечення ресурсами, а також обсяги, методи, послідовність і строки виконання робіт різного характеру.
За допомогою планування досягається узгодженість і координація діяльності в системі горизонтального і вертикального рівнів управління.
Мета планування маркетингу - зменшення маркетингових ризиків за рахунок зниження невизначеності умов діяльності і концентрації ресурсів на найбільш перспективних напрямах.
Маркетинговий комплекс - сукупність маркетингових засобів, що піддаються контролю, які компанія використовує для отримання бажаної реакції цільового ринку.
Маркетингові засоби можна поділити на чотири основні групи: товар, ціна, розподіл, просування; так звані «4Ps»: product (продукт, товар), price (ціна), place (місце, розподіл, збут), promotion (просування). Планування маркетингу дозволяє підприємству відповісти на питання: яку цінову політику проводити, як не втратити старих і залучити нових клієнтів, як рекламувати продукцію й домогтися ефективності виробництва й конкурентноздатності продукції.
В остаточному підсумку планування дозволяє домогтися цілей, поставлених підприємством. Без плану маркетингу успішна робота підприємства буде утруднена.
1.2 Структурні підрозділи маркетингового планування

Усі плани, що складаються менеджерами по маркетингу, у більшості випадків мають схожу структуру.
Звичайно їх починають з аналізу поточної ситуації, а закінчують контролем за реалізацією.
Складові плану маркетингу
1. Анотація
2. Аналіз ситуації на ринку
3. Аналіз положення компанії на ринку
4. Місія підприємства і цілі маркетингу
5. Стратегія маркетингу
6. Робоча програма
7. Планований бюджет, прибутки та збитки
8. Контроль за реалізацією
Розділ «Анотація» - це розділ, який і коротко представляє основні задачі, рішення і рекомендації, що розроблені в плані.
Практично, анотація являє собою стиснуту форму плану, ознайомившись з якою можна було б зрозуміти основну спрямованість плану.
У розділі «Аналіз ситуації на ринку» наводяться дані про активність на ринку інших компаній. Також важливо розглянути можливий вплив зовнішніх факторів, що не підвладні контролю з боку підприємства, але які обов'язково повинні відслідковуватися.
У цьому розділі рекомендується подати наступну інформацію:
А. Аналіз покупців
Б. Аналіз ринкових тенденцій
В. Аналіз конкурентів
Г. Аналіз товару (послуги) і каналів його збуту
Д. Аналіз факторів зовнішнього середовища
Розділ «Аналіз положення підприємства на ринку підготовка даного розділу плану зажадає від вас критично глянути на стан справ на підприємстві і висловити свої судження з цього приводу. Ваша задача - з'ясувати сильні і слабкі сторонни підприємства, а також можливості, що у нього можуть бути, і небезпеки, що йому загрожують.
Завдання:
Проведіть SWOT-аналіз вашого підприємства.
Сильні сторони - це достоїнства підприємства, що виділяють його серед конкурентів.
Слабкі сторони - це недоліки підприємства, що вимагають негайного виправлення, інакше вони стануть сильними сторонами конкурентів.
Можливості - це привабливі перспективні напрямки розвитку компанії.
Небезпеки - це потенційні ускладнення, що можуть зашкодити вашій компанії.
Розділ «Місія підприємства і цілі маркетингу»
Дуже важливо розробити місію підприємства, з якої надалі необхідно виходити при розробці цілей маркетингу
Місія підприємства - це основна мета, чітко виражена причина існування підприємства
Місію підприємства рекомендуємо розробити в письмовому вигляді як офіційну програмну заяву. Місія відповідає на питання:
* Яким є наше підприємство?
* Хто є нашими клієнтами?
* Що найголовніше для них?
* Яким повинне бути наше підприємство?
Цілі маркетингу - це те, чого Ви б хотіли досягти в результаті маркетингової діяльності за період, встановлений планом.
Цілі маркетингу повинні обов'язково відповідати цілям підприємства. Вони встановлюються у відношенні товарів, клієнтів і ринків.
Цілі компанії
Виживання і розвиток: чого ми бажаємо досягти при існуючих можливостях
Загальна мета маркетингової діяльності
Забезпечення мети розвитку компанії шляхом проведення ефективної маркетингової політики
Цілі окремих товарів ринку
Одержання визначеного прибутку (частки продажу) на визначеному ринку при реалізації визначеного товару
Цілі окремих елементів комплексу маркетингу для окремих товарів і ринків
Продукт
Ціна
Просування продукту
Доведення продукту до споживача
Розробка продукту з потрібними параметрами
Забезпечення потрібного об'єму виробництва при мінімальній собівартості
Одержання звичайної норми прибутку
Цілі в області
Реклама
Тестування ринку
Організація спробних продаж
Персонального продажу
Цілі в області
Вибір каналів товарообігу
Складування та відгрузки товарів
Транспортування
Післяпродажного обслуговування
Рис. 1.1 - Цілі маркетингу.
Розділ «Стратегія маркетингу»
Стратегія маркетингу встановлює способи досягнення цілей. Стратегія маркетингу жадає від вас прийняття конкретних рішень у відношенні вашого цільового ринку, позиціонування і програми «маркетинг-мікс».
Стратегічний вибір підприємства потрібно обґрунтувати і викласти на папері.
Виклад стратегії повинен містити наступні елементи:
- визначення одного чи декількох сегментів;
- позиціонування щодо конкурентів;
- вимоги до асортименту товарів;
- ціни й умови продажів;
- канали збуту;
- торговий персонал, його задачі;
- реклама і стимулювання збуту;
- післяпродажне обслуговування, гарантії, послуги.
Розділ «Формування робочої програми»
Маркетингова стратегія покаже Вам, як саме можуть бути досягнуті цілі маркетингу. Далі Ви складаєте робочу програму.
«Робоча програма - це план заходів щодо здійснення стратегії маркетингу. Робоча программа встановлює терміни ваших маркетингових заходів - їхнього початку і завершення.
Іншими словами, вона дає відповіді на наступні питання:
- Що саме буде зроблено?
- Коли це буде зроблено?
- Хто це буде робити?
- Скільки це буде коштувати?
Робоча програма вказує, хто за що відповідає. Якщо штат компанії недостатньо великий, варто бути особливо уважним при розподілі обов'язків і призначенні конкретних термінів.
Розділ «Планований бюджет. Прибутки та збитки»
Бюджет маркетингу - це розділ плану маркетингу, що віддзеркалює проектовані величини доходів, витрат і прибутку.
Величина доходу обґрунтовується з погляду прогнозних значень обсягу продажів і цін. Витрати визначаються як сума витрат виробництва, товароруху і маркетингу. Затверджений бюджет є основою для закупівель матеріалів, планування виробництва і трудових ресурсів, маркетингової діяльності.
Методи
- Планування на основі показників цільового прибутку - поетапно.
- Планування на основі оптимізації прибутку.
Розділ «Контроль за реалізацією»
Складаючи план маркетингу, не можна передбачити всілякі непередбачені обставини, що можуть виникнути. Тому контроль за реалізацією плану маркетингу повинен стати обов'язковим аспектом.
Контроль - це оцінка результатів реалізації маркетингового плану і вживання необхідних заходів по виправленню небажаних наслідків.
Табл. 1.1 Типи маркетингового контролю
Тип контролю
Відповідальні за здійснення контролю

Мета контролю
Прийоми та методи контролю
Контроль за виконанням річних планів
Вища та середня ланки управління
Переконатися в досягненні запланованого
Аналіз можливостей збуту
Аналіз частки ринку
Аналіз співвідношення витрат на маркетинг і збут
З'ясування ставлення учасників маркетингового середовища до товару та фірми
Контроль за прибутковість
Контролер маркетингу
З'ясувати, на чому підприємство заробляє гроші, а на чому - витрачає
Оцінка рентабельності діяльності з розмежуванням за товарами, територіями, сегментами ринку та обсягами замовлень
Стратегічний контроль
Вища ланка керівництва
З'ясувати чи насправді підприємство використовує всі маркетингові можливості, наскільки ефективно воно це здійснює
Ревізія маркетингу
Контроль за виконанням річних планів. Полягає у порівнянні поточних показників з контрольними цифрами річного плану. Контроль за виконанням річних планів передбачає аналіз можливостей збуту, частки ринку, співвідношення витрат на маркетинг і збут, а також з'ясування ставлення споживачів до товару та фірми. Аналіз можливостей збуту - визначення та оцінка фактичних обсягів продажу порівняно із запланованими. Спершу слід проаналізувати статистичні дані про збут. Ретельний аналіз показників збуту дає змогу сформувати програму маркетингових дій, розроблену окремо за товарами, асортиментними групами, ринками, географічними регіонами, торговельними агентами, типами споживачів, періодами часу. Загальну статистику збуту треба доповнювати аналізом частки ринку з метою оцінки стану підприємства порівняно з конкурентами. Якщо ринкова частка підприємства збільшується, його конкурентне становище зміцнюється, якщо зменшується - діяльність конкурентів ефективніша. Контроль за виконанням річного плану потребує підтвердження ефективності використання коштів для досягнення запланованих обсягів збуту. Постійний контроль за співвідношенням витрат на маркетинг та обсягів продажу допомагає підприємству підтримувати витрати на маркетинг на належному рівні.
Підприємству важливо виявляти всі можливі зміни у споживчих симпатіях. Для цього використовують різноманітні методи спостереження за ставленням до фірми та її товару споживачів, посередників, контактних аудиторій та інших учасників маркетингового середовища. Виявивши зміни у споживчих симпатіях і значні розбіжності між фактичними показниками та цільовими настановами річного плану, менеджери з маркетингу мають вжити відповідних заходів з метою виправлення становища. У разі різкого зменшення обсягів продажу можна запланувати:
* скоротити виробництво;
* вибірково знизити ціни;
* посилити активність торговельного персоналу;
*оновити товарний асортимент; * активізувати заходи просування товару на ринку.
Контроль за прибутковістю. Передбачає оцінку рентабельності діяльності підприємства в розподілі за товарами, територіями, сегментами ринку, торговельними каналами та обсягами замовлень. Контроль за прибутковістю має бути поетапний.
Практично контроль за прибутковістю здійснює персонал служби фінансового контролю, зокрема контролери з питань маркетингу. Контроль за прибутковістю спирається на фінансовий контроль, але останній його не обмежує. Керівництво повинно мати інформацію про використання трудових ресурсів, якість продукції, дослідження ринку, науково-дослідну і дослідно-конструкторську діяльність. На підставі цих даних приймають рішення, спрямовані на підвищення рентабельності підприємства. Стратегічний контроль. Це контроль за дотриманням запланованої стратегії підприємства, його місії, цілей та завдань, - передбачає ревізію маркетингу. Завдання ревізії маркетингу - визначити, які пункти маркетингового плану не реалізуються і з яких причин; чи правильно визначено мету та завдання маркетингу і розроблено його структуру; якою мірою у стратегії маркетингового плану враховано зміни в ситуації на ринку, у навколишньому середовищі тощо. Головне завдання ревізії - розробити пропозиції, на підставі яких необхідно коригувати діючі маркетингові плани; ці пропозиції необхідно враховувати при складанні майбутніх планів. Результати ревізії маркетингу з розробленими рекомендаціями щодо вдосконалення подальшої маркетингової діяльності підприємства з урахуванням змін у маркетинговому середовищі подають вищому керівництву. Рішення щодо прийняття необхідних заходів затверджує рада директорів підприємства. Ревізію маркетингу здійснюють за певним планом.
Складові плану ревізії маркетингу залежать від її масштабів: ревізія однієї зі складових маркетингу чи всебічна перевірка стану маркетингової системи підприємства.
Створюючи систему контролю та здійснення ревізій, необхідно усвідомлювати, яке завдання висувається при цьому, визначати критерії оцінки результативності системи, як оперативно можна використати результати ревізій, хто цим займатиметься, якими будуть витрати.
Стратегічний контроль полягає в регуляторній перевірці відповідності вихідних стратегічних установок фірми наявним ринковим можливостям.
Ціль контролю за виконанням річних планів - переконатися, чи дійсно фірма вийшла на заплановані на конкретний рік показники продажів, прибутків та інші цільові параметри. Контроль цього типу містить у собі чотири етапи.

Рис. 1.2 - Контроль за за виконанням річних планів.
1. Установлення контрольних показників
2. Виміри показників ринкової діяльності
3. Аналіз діяльності
4. Коригувальна дія
1.3 Види маркетингових планів

Залежно від критерію класифікації визначають такі види планів маркетингу:
1) за тривалістю дії
- перспективні (стратегічні) - на період 5-15 років;
- середньострокові (тактичні) - 1-5 років;
- короткострокові (оперативні) - до одного року; за масштабами
- продуктові (стосовно одного продукту);
- асортиментні (на асортиментну групу продуктів);
- як розділ загальногосподарського плану підприємства (на всю номенклатуру продукції);
2) за об'єктом
- корпоративні (загалом на підприємство);
- дивізіонні (на підрозділ підприємства);
- бізнесові (за напрямком діяльності підприємства); за предметом
- цільові (планування загальних, стратегічних, тактичних і оперативних цілей маркетингової діяльності);
- предметні (планування досліджень, персоналу тощо);
3) за спрямованістю процесу розробки - «згори - вниз», «знизу - вгору», «цілі вниз - плани вгору».
Маркетинговий стратегічний план - це документ, де зафіксовані глобальні програми, напрями і цілі діяльності із заз-наченням засобів реалізації плану, виконав-чих структур, реальних виконавців. Базу-ється на аналізі динамічних показників роз-витку фірми і її потенційних можливос-тей на аналізі ринкової ситуації та оцінках прогнозу розвитку ринку.
Мета стратегічного планування - створення і реформування бізнесу і товарів підприємства, спрямоване на успішний розвиток.
Маркетингове стратегічне планування відбувається на 2 або 3 рівнях залежно від того, в одній чи кількох сферах діяльності присутня компанія, один чи кількох сферах діяльності присутня компанія, один чи кілька товарів виготовляє:
· на корпоративному рівні (на рівні компанії);
· на рівні стратегічної бізнес - одиниці СБО (стратегічного господарського підрозділу);
· на рівні товару.
Стратегічне планування потребує дотримання трьох основних умов.
Перша: управління діяльністю підприємства базується на принципах управління інвестиційним портфелем, тобто кожний напрямок діяльності підприємства має свій потенціал отримання прибутку, відповідно до якого і розподіляються ресурси.
Друга: ретельна оцінка перспектив кожного виду діяльності, вивчення показників ринкового зростання і позиції підприємства на конкретному ринку.
Третя: стратегія. Для кожного бізнесу підприємством розробляється план досягнення довгострокових цілей. Єдиної оптимальної стратегії для всіх підприємств галузі не існує.
Тактичний маркетинговий план - це детальна схема і розрахунок вартості конкретних заходів, необхідних для досягнення цілей, визначених на перший рік у стратегічному маркетинговому плані. Тактичний план складається на рік. Успішні компанії зазвичай завершують розробку стратегічного плану до початку складання тактичного плану.
Тактичне планування для досягнення найближчих цілей підприємства передбачає розробку поточних програм дій, бюджетів і планів прибутку, які доводяться до кожного підрозділу підприємства, і по кожному підрозділу встановлюється оперативний контроль за їх виконанням.
Тактичні плани розробляються на найближчі рік-півтора і протягом цього терміну систематично здійснюються ревізії.
Тактичне планування здійснюється поетапно
Рисунок 1.3 - Процес тактичного планування
Визначення бюджету маркетингу передбачає розрахунок сукупних витрат на здійснення всіх функцій маркетингової діяльності.
У розробці бюджету використовують два методи планування:
· на основі цільового прибутку;
· на основі оптимізації прибутку (функція реакції збуту).
Реалізація оперативного плану здійснюється за допомогою інтеграції і координації робіт із розподілу, продажу, реклами і стимулюванню збуту та ін.
Планування «згори - вниз» означає, що вище керівництво підприємства визначає цілі і встановлює плани для нижчих рівнів - підрозділів, філій тощо. Прихильники цього виду планування вважають, що персонал середньої та нижчої ланки управління віддає перевагу такій ситуації, коли ним керують. Такий метод використовують компанії, корпорації, особливо при виконанні урядових замовлень.
Метод планування «знизу - вгору» передбачає, що різні підрозділи компанії (корпорації) розроблюють власні цілі та плани, які ґрунтуються на максимумі того, що вони, на їх думку, можуть зробити. Сукупність таких планів затверджує вище керівництво фірми. Перевага такого виду планування полягає в тому що підрозділи відповідальніше підходитимуть до виконання роботи, яку вони самі планували.
Можливий метод планування, коли вище керівництво визначає загальну мету своєї компанії на основі реальних можливостей. Керуючись цією метою, окремі підрозділи фірми розроблюють плани, які затверджує вище керівництво. Метод дістав назву «цілі вниз - плани вгору»; використовується здебільшого компаніями, які вибрали його основною формою планування на рік.
2. Діагностика умов функціонування підприємства

2.1 Аналіз тенденцій ринку

Український ринок соків з року в рік демонструє активне зростання, що, як правило, також властиво галузям, що розвиваються.
Споживання соків в Україні щороку збільшується на 25-30%. Загальний обсяг продажу в 2007-му - 750 млн л. На душу населення припадає тільки 14 л на рік - ринок далекий від насичення. Підвищені темпи зростання торік не в останню чергу пов'язані з ефективною маркетинговою стратегією гравців ринку, орієнтованою на доступність сокової продукції.
Зниження темпів зростання очікується не раніше ніж 2011 року, тоді ж остаточно сформується перша п'ятірка гравців ринку. На сьогоднішній день близько 90% ринку СНН забезпечують чотири національних оператори - «Сандора» (ТМ Sandora (Classіc, Gold, «Фрукти світу», «Свіжі ягоди», «Українська класика»), «Дарунок», «Садочок», «Біла упаковка» (ОЗДП), «Сандорик»), «Вітмарк-Україна» (ТМ Jaffa, «Біла упаковка» (НЗДП), «Соковита»), «Ерлан» (ТМ «Біола», «Прем'єра»), «Рідна марка» (ТМ «Мрія», «Морс Лісова ягода», «Самий сік»).Правильно обрана політика присутності у всіх магазинах, кіосках і навіть на заправних станціях дозволила компанії «Сандора» вийти в лідери 6 років тому. На сьогодні її продукція під сьома торговими марками (ТМ) займає 47% ринку соків. Річні обороти компанії досягли мільярда гривен. Друге місце (25%) посідає СП «Вітмарк-Україна» з ТМ Jaffa. Ця компанія розвивалася послідовно, не хапаючи зірок з неба. Але споживача вона підкуповує тим, що виробляє сік на лініях, де випускається дитяче харчування. Замикає трійку лідерів компанія «Ерлан» з ТМ «Соки «Біола». Серед інших виробників соків слід виділити компанію «Вінніфрут» з двома-трьома відсотками ринку. Вона однією з перших почала випускати соки з тропічними смаками у трилітровому скляному посуді, розраховуючи на людей з відносно низьким рівнем доходів. Це дозволило суттєво збільшити виробництво і втриматися на четвертій-п'ятій позиції серед виробників. Якщо порівнювати споживання соків в Україні з іншими державами, то виробникам здається є куди розвиватися. Але сьогодні це зробити складніше. Однією з головних проблем ринку, обсяг якого минулого року оцінювався у 580 мільйонів літрів чи 1,5-2 млрд. дол., стає дефіцит якісної сировини. Тому ціни на фрукти та концентрат постійно зростають, що призводить, при «заморожуванні» рентабельності виробництва на рівні 20-30%, до збільшення вартості пакета або пляшки соку.
У пошуках збереження власного споживача виробники вдаються до розширення асортименту і пропозиції так званих функціональних напоїв. Так роблять у всьому світі. Це спеціальні соки для дітей, вагітних, літніх людей, спортсменів чи студентів. Дитячу тему розвивають майже усі виробники. «Сандора» запропонувала малюкам ТМ «Сандорік», компанія «Рідна марка» випустила серію «Прикольні фруктики», а «Вінніфрут» - «Вінні-Вітаміні». У деяких виробників є навіть бажання класти у пляшку дитячу іграшку, але поки що ніхто на це не спромігся.
Продажі соків в Україні, у минулому році виросли усього на 5% - підрахували учасники ринку. Так, за їхніми словами, якщо від січня до липня 2008 го року соків продали на 10% більше, ніж за аналогічний період позаминулоріч, то вже у другому півріччі динаміка різко уповільнилася. А у деяких компаній навіть спостерігалося падіння - на 5 і більше відсотків. Це пов'язано із падінням купівельної спроможності і зміною вподобань покупців на тлі складної економічної ситуації.
У найближчі кілька років за збереження нинішніх темпів зростання експерти очікують на ринку СНН посилення всіх видів конкуренції, зокрема нецінової, появи нових смаків, розмаїття упаковок, посилення стандартів якості продукції. При цьому, за словами операторів, на бурхливе зростання слід очікувати в сегменті функціональних СНН (спортивні, енергетичні), що розраховані на вузьку цільову аудиторію. Крім того, триватиме кооперація із суміжними ринками, такими як молочний, - на українському ринку вже успішно просуваються соково-молочні напої.
У всіх регіонах і в столиці основна частка продажу припадає на 100% натуральні моносоки і нектари, передусім мультифруктові, апельсинові, томатні, яблучні, персикові, виноградні й ананасові. Утім, SWOT-аналіз і моніторинг ринку свідчать про те, що в містах-мільйонниках спостерігається зростання інтересу населення до овочевих соків, екзотики і міксів, що поєднують, на перший погляд, несумісні смаки, наприклад, гарбузово-апельсиновий або морквяно-березовий.
Зміна сезонів майже не позначається на купівельних уподобаннях - лише на обсягах продажу. Піком продажу є період з березня до червня - до появи свіжих фруктів. Персик і абрикос можна назвати винятком, оскільки сік з цих фруктів запитаний аж до появи свіжих персиків і абрикосів, тобто до серпня.
Зазвичай процес уведення нового «соковитого» товару займає близько двох-трьох тижнів. Досвід продажу соків у фаст-фудах, ресторанах і кафе показує, що широка гама соків не дає ефективного продажу (тобто приросту при розширенні асортименту соків). У ресторанах, кафе, фаст-фудах доцільніше пропонувати три види соків. У фаст-фудах, як правило, найбільше купують томатний і апельсиновий соки, в деяких ресторанах швидкого обслуговування ставку роблять також на персиковий або яблучний сік. У барах краще реалізуються соки, які використовуються як інгредієнти коктейлів - апельсин, ананас, мультивітамін, томат і вишня. А одне з останніх маркетингових досліджень засвідчило підвищення попиту з боку відвідувачів барів і ресторанів на соки преміум-класу.
Таблиця 2.1. - Покупець віддає перевагу апельсину і яблуку
Покупець віддає перевагу апельсину і яблуку*
Назва соку
Щодня
2-3 рази
на тиждень
1 раз
на тиждень
Частота купівлі, %1 раз на два тижні
1 раз на 2-3 тижні
Рідше
Ніколи
Томатний
1,50
6,33
10,83
8,00
12,67
21,17
39,50
Яблучний
2,50
6,83
12,50
9,67
10,67
22,83
35,00
Ананасовий
1,33
6,67
7,33
8,33
12,33
23,67
40,33
Виноградний
0,83
1,83
7,00
7,83
9,67
23,33
49,50
Манго
1,17
3,00
6,00
8,17
8,83
21,67
51,17
Персиковий
1,33
5,33
10,83
9,83
14,50
22,17
36,00
Апельсиновий
2,50
12,00
14,00
13,00
16,17
21,33
21,00
Мультивітамін
4,33
10,83
14,50
10,17
15,17
15,67
29,33
*Частота покупки соку залежно від смаку. За даними Pulse
2.2 Характеристика діяльності підприємства

Корпорація «Рідна Марка» об'єднує високотехнологічні українські підприємства, які виробляють продукти харчування, що відповідають світовим стандартам якості. В основі концепції її розвитку - досвід інтегрування європейської культури виробництва й споживання в українські умови.
Cьогодні Корпорація «Рідна Марка» активно створює, розвиває й просуває власні торгові марки та продукти для кінцевих споживачів, фокусуючись на ринку В2С (Business to Customers). Базис позиціювання Корпорації на вітчизняному ринку - лідер у галузі іноваційності, якості та широти асортименту продукції, що випускається.
Торгова марка «Мрія» створена спеціально для того, щоб радувати своїх шанувальників. Різноманітними смаками, корисністю, натуральністю, свіжістю. У соках «Мрія» зібрана вся радість, позитив і енергія фруктів. Тут зібрані всі найулюбленіші смаки та запропоновані нові, незвичайні. Серед усього цього розмаїття чудових натуральних смаків кожний наш споживач зможе знайти свій: неповторний, найсмачніший і найулюбленіший сік.
В асортименті ТМ «Мрія» Ви зможете знайти:
* Натуральні 100% соки без цукру;
* Соки з добірних фруктів Флориди, Бразилії, Філіппін, Іспанії, України та ін.;
* Соки з натуральною м'якоттю;
* Корисні, оригінальні й смачні, популярні сьогодні в усьому світі фруктові суміші (мікси);
* Соки спеціально для дітей (натуральні, корисні й водночас - веселі та потішні);
* Найзручніші види та формати упаковок;
* Тільки високу якість і натуральність продукції;
* Дбайливо збережений смак свіжих фруктів;
* Нашу любов і турботу про свого споживача.
Сьогодні під ТМ «Мрія» виробляються 4 оригінальні серії сокових продуктів:
* «Мрія. Надзвичайні фрукти»
* «Мрія. Соки з м'якоттю»
* «Мрія. Прикольні фруктики»
* «Мрія. Природні мікси»
Таблиця 2.2 - Асортимент соків ТМ «Мрія»
«Мрія. Надзвичайні фрукти»
«Мрія.
Соки з м'якоттю»
«Мрія. Прикольні фруктики»
«Мрія. Природні мікси»
Вміст упаковки 1 л
Вміст упаковки 1 л
Вміст упаковки 0,2 л
Вміст упаковки 2 л
Надзвичайний мускатний виноград
Надзвичайний Ананас
Надзвичайний Апельсин
Надзвичайний Грейпфрут
Надзвичайний Гранат
Надзвичайний Томат
Надзвичайний Мультифрукт
Надзвичайне Зелене Яблуко
Надзвичайний Персик
Надзвичайна Вишня
Надзвичайний Сицилійський Апельсин
Надзвичайний Манго
Надзвичайна Полуниця
Надзвичайний Червоний Виноград
Надзвичайний Лимон-Лайм
Морквина - яблуко з м'якоттю
Полуниця - яблуко з м'якоттю
Смородина - яблуко з м'якоттю
Червоне яблуко з м'якоттю
Мультифрукт із м'якоттю
Прикольне Яблучко
Прикольна Апельсинка
Прикольний Ананасик
Прикольна Полуничка
Прикольний Мультик
Прикольний Персик
Прикольна Виноградинка
Прикольна Вишенька
Садовий
Садово-ягідний
Овочевий
Мультифруктовий
Цитрусовий
Екзотичний
Сировина, яку ТМ «Мрія» використовує для виробництва сокової продукції, надходить з Німеччини, Голландії, Ізраїлю; використовується також і сировина українського походження. Сировина іноземного виробництва надходить на комбінат у замороженому стані й лишається такою до розливу. Цей спосіб транспортування сировини, безумовно, є найдорожчим, але саме він дозволяє зберігати всі первісні якості, що їх мали фрукти до переробки. Це найбільш надійний спосіб збереження всіх вітамінів і мінералів, що містяться в фруктах, і створення натуральних, високоякісних сокових продуктів
Ринок сокової продукції України характеризується сьогодні досить високим рівнем конкуренції, який викликаний, в першу чергу, значними розбіжностями між реальною місткістю ринку та виробничими потужностями сокової галузі. Низька купівельна спроможність потенційних споживачів та недостатньо сформована культура споживання соків в Україні загострюють конкуренцію між вітчизняними виробниками цієї продукції.
Здавалося б, найбільше значення за складної економічної ситуації в країні мало б належати ціновій конкуренції, проте місцеві постачальники сокової продукції продовжують міцно утримувати позиції в одній ціновій ніші та більше уваги приділяють саме заходам нецінової конкуренції.
Найбільші частки ринку та найміцніші конкурентні позиції належать таким торговим маркам, як «Сандора» (ТМ Sandora (Classіc, Gold, «Фрукти світу», «Свіжі ягоди», «Українська класика»), «Дарунок», «Садочок», «Біла упаковка» (ОЗДП), «Сандорик»), «Вітмарк-Україна» (ТМ Jaffa, «Біла упаковка» (НЗДП), «Соковита»), «Ерлан» (ТМ «Біола», «Прем'єра»), «Рідна марка» (ТМ «Мрія», «Морс Лісова ягода», «Самий сік»).
Як мінімум між чотирма виробниками соків існує достатньо жорстка конкуренція. При цьому, на позиції будь-якого з лідерів готові наступати дрібніші гравці. Гостра конкурентна боротьба на сьогоднішній день не прогноз, але реальність сокового ринку. Вірогідність появи нових крупних гравців ніколи не варто недооцінювати, але вона все ж таки невелика.
Аналітиками проаналізовано стан ринку і виявлено, що існує незадоволений попит споживачів на продукцію, а саме на соки, тобто висока необхідність у створенні фірми, яка б задові льняна потреби споживачів, за якістю та доступною ціною. На основі цього створено фірму «Мрія», яка виготовляє високоякісні натуральні соки в асортименті і реалізує продукцію за помірними цінами.
На основі проведеного сегментування ринку фірмою за двома змінними і відбору цільових сегментів, ми виявили, що рівень доходів споживачі є середній, а товар доступний для всіх вікових категорій.
Фірма «Мрія» займається виготовлення натуральних соків. За своєю характеристикою - це є споживчий товар, або товар широкого вжитку. Тобто це товар повсякденного попиту, який купують часто, без особливих розумів та з мінімальними зусиллями щодо порівняння їх між собою.
Основною вигодою від використання а в даному випадку вживання товару для споживачів є те що натуральний сік «Мрія» є дуже корисним для здоров'я доросли і дітей. Товар характеризується високою якістю, надійністю, неперевершеними смаком та користю, зручною упаковкою та помірною ціною.
Тому позитивні якості товару викликають ряд конкурентів на ринку товарів. Товар є конкурентно спроможним на українському ринку і користується попитом, на закордонному ринку. Другий рівень передбачає розроблення щодо внутрішньої і зовнішньої упаковки товару.
Одним із важливих елем елементів розроблення товару є упаковка, яка в умовах розвинутого ринку стає дедалі дійснішим інструментом маркетингу, складовою іміджу підприємства і предметом новаторського пошуку.
Вартість упаковки в середньому становить 10% ціни товару, тобто 70 - 80 коп.
Споживачі віддають свою перевагу картоновій упаковці (40%) та поліетиленовій - 20%, решта розділилася між пластиком і папером.
Провівши анкетування, ми дійшли висновків, що для 70% споживачів відіграє роль фірмове ім'я у прихильності до виробу.
Вподобання споживачів щодо соків грунтуються сьогодні, насамперед, на їх купівельних можливостях, а не на прихильності до тих чи інших видів напоїв. Тож бажання споживати та реальне споживання з цієї причини не співпадають.
Як свідчать результати маркетингових досліджень, основними споживачами соку є молоді люди віком 18 - 25 років, які проживають у містах. І хоча соки як продукт цінують однаковою мірою й чоловіки та жінки, проте за кількістю споживачів все ж таки переважають жінки.
Основні мотивації споживання соків серед міського населення розподіляються наступним чином:
· як джерело вітамінів - 48,3%
· як натуральний продукт - 26,1%
· як смачний напій - 8,6%
· як вітчизняний продукт - 3,4%
· як напій, що втамовує спрагу - 3,0%
Дослідження купівельної поведінки споживачів свідчать про невисокий ступінь їх прихильності до певної торгової марки. Були визначені такі типи покупців стосовно їх ставлення до торгових марок:
· покупці, які орієнтовані на одну марку - 6,7%.
· покупці, які орієнтовані на 2-3 визначені марки - 41,4%.
· нестійкі споживачі - 34,1%.
Щодо смакової прихильності споживачів, то найбільшу перевагу українські споживачі надають апельсиновому, томатному, яблучному, персиковому, ананасовому, мультивітамінному, абрикосовому соковим смакам. Компанія «Мрія» в якості свого цільового сегменту розглядає споживачів віком:
· 18-25 років, що становить 60%;
· 26-40 років - 20%;
· 41-65 років - 20%.
Наші споживачі віддають перевагу простим сокам (75%), ніж з м'якоттю (25%). Хоча найбільш популярними залишаються натуральні соки та нектари, стрімко зростає попит на мікси, які включають дві та більше складові. У таких напоях приваблює, насамперед, незвичайний смак, якого вдається досягти за рахунок змішування різних, на перший погляд несумісних, інгредієнтів.
Таблиця 2.3 - Структура споживання вітамінної продукції в Україні в 2009 р.
Вид соку
Натуральні (100%) соки
Нектари
Морси (сік + пюре)
Напої (вміст соку менше 25%)
%
59%
37%
3%
1%
У нас представлена тільки мала частка того, що може входити до сокової категорії напоїв. Смаки споживачів зараз цілком сформовані пропозицією на ринку. Це говорить про те, що якщо виробники докладатимуть зусилля для просування того чи іншого виду продукції, їм удасться сформувати лояльну аудиторію.
Мода на здоровий спосіб життя, яка припускає споживання корисних продуктів, уже котрий рік підтримує стабільний попит на соки. Рівень споживання вітамінних напоїв в Україні зростає щорічно. Прогнозується динаміку зростання даного ринку в 20-25% на рік.
Збільшення відбувається за рахунок розвитку культури споживання сокової продукції, у тому числі завдяки залученню громадян, які раніше її не купували. Як показують дані досліджень, основними мотивами для споживання соків є турбота про власне здоров'я (57,7%) і бажання одержати задоволення (38,3%), тоді як, приміром, у випадку з морсами та соковмісними напоями покупка обумовлена, у першу чергу, прагненням угамувати спрагу (32%) або спробувати новий смак (12%). При цьому найбільш динамічно підвищується попит на нектари (вміст натурального соку і води 50:50) - за рік їхній продаж збільшився як мінімум на 20%. Експертів надихає і великий потенціал даного ринку.
Таблиця 2.4 - Корпорація спеціалізується на оптовій реалізації соків.
Код
Назва
Од.в.
Фас.
Цiна 1
Цiна 4
9423
Нектар «Мрія» /вишня/ 1 л
пл.
1 X 12
3.84
3.84
3828
Нектар «Мрія» /вишня/ 200 гр/36 шт
пл.
1 X 36
1.09
1.09
18209
Нектар «Мрія» /лимон-лайм/ 1 л
пл.
1 X 12
3.84
3.84
5113
Нектар «Мрія» /манговий/ 1 л
пл.
1 X 12
3.84
3.84
3827
Нектар «Мрія» /мультифрукт/ 200 гр/36 шт
пл.
1 X 36
1.11
1.11
2000
Нектар «Мрія» /мультифруктовий/ 1 л
пл.
1 X 12
3.84
3.84
1999
Нектар «Мрія» /персиковий/ 1 л
пл.
1 X 12
3.84
3.84
3678
Сік «Мрія» /ананас/ 200 гр/36 шт
пл.
1 X 36
1.09
1.09
1993
Сік «Мрія» /ананасовий/ 1 л
пл.
1 X 12
3.84
3.84
3679
Сік «Мрія» /апельсин/ 200 гр/36 шт
пл.
1 X 36
1.09
1.09
1994
Сік «Мрія» /апельсиновий/ 1 л
пл.
1 X 12
3.84
3.84
1995
Сік «Мрія» /виноградний/ 1 л
пл.
1 X 12
3.84
3.84
3682
Сік «Мрія» /виноградний/ 200 гр/36 шт
пл.
1 X 36
1.09
1.09
1996
Сік «Мрія» /грейпфрутовий/ 1 л
пл.
1 X 12
3.84
3.84
1997
Сік «Мрія» /томатний/ 1 л
пл.
1 X 12
3.84
3.84
3824
Сік «Мрія» /яблуко/ 200 гр/36 шт
пл.
1 X 36
1.11
1.11
1998
Сік «Мрія» /яблучний/ 1 л
пл.
1 X 12
3.84
3.84
Таблиця 2. 5 - Роздрібна торгівля ТМ «Мрія»
Назва
Ціна одиниці
Нектар Мрія вишня 1 л
8.18
Нектар Мрія екзотичный 2 л
12.53
Нектар Мрія клубника 1 л
8.18
Нектар Мрія лимон-лайм 1 л
8.18
Нектар Мрія манго 1 л
7.65
Нектар Мрія мультіфрукт 0,2 л
2.10
Нектар Мрія мультіфрукт 1 л
8.18
Нектар Мрія персик 1 л
8.18
Нектар Мрія Прикольний персик 0,2 л
2.10
Нектар Мрія Прикольна клубника 0,2 л
2.10
Нектар Мрія цитрусовый 2 л
10.75
ТМ «Мрія» значну увагу приділяє формуванню власної політики розповсюдження. Регіональні дилери працюють на умовах консигнації. Рекламні матеріали розподіляються серед них в залежності від коефіцієнту їх обсягу продажу та перспектив зростання загального обсягу продажу соків у даному регіоні. Як правило, вся сокова продукція надходить у роздрібну мережу на умовах попередньої оплати або оплати за фактом поставки, 7-денна відстрочка оплати надається лише тим підприємствам, з якими налагоджені тісні партнерські стосунки.
Фірма «Мрія» рекламує свій товар на телебаченні, радіомовленні, а також у пресі, радіо, Інтернет. Реклама на телебаченні їде по усім каналам, створюючи яскравий і неповторний образ нового продукту. Водночас інші інструменти поширення реклами сприяли якомого повнішому засвоєнню цього образу. Рекламу компанії споживачі можуть побачити у Інтернеті та на сайті. Протягом тільки одного року (2006) були проведені відразу 2 широкомасштабні рекламні кампанії з перепозиціонування ТМ «Мрія». Рекламу для ТМ «Мрія» здійснювала творча група Продакшн: ESSE HOUSE у 2004 році та 2006 році. На початку 2008 року стартувало відразу 3 рекламних і одна PR-кампанія.
Рекламне звернення є центральним елементом усієї реклами. Комплекс рішень щодо рекламного звернення охоплює широке коло питань, пов'язаних з творчим процесом: пошук ідеї звершення. Мотивові і аргументів, стильове вирішення звернення, написання рекламного тексту, сценарію, його втілення у рекламному ролику. Стратегія просування сокових брендів, має одну особливість: аудиторія вкрай рідко вірить прямій рекламі. Тому ми вибираємо індивідуальні способи просування. Наприклад, багато уваги приділяємо «сарафанному радіо», оскільки цільова аудиторія більше довіряє друзям і знайомим. Після цієї комунікації весь подальший розвиток залежить уже від якості продукції.
До заходів стимулювання збуту фірма використовує знижки цін, конкурси, купони. Більшість із них містить чітку пропозицію негайно зробити імпульсну покупку.
Кожне підприємство мусить формувати свій ефективний комплекс маркетингових комунікацій, ураховуючи велику кількість факторів, зокрема характер продукту і тип ринку, стадію життєвого циклу товару, обрану стратегію його просування.
3. Розробка маркетингового плану для ТМ «Мрія»

Зміст
1) Пояснювальна записка.
2) Загальні відомості про компанію.
3) Стратегічний напрям і план.
4) Ситуаційний аналіз.
5) Товарно - ринкова орієнтація.
6) Програма маркетингу.
7) Фінансові показники.
8) Організаційна структура.
9) Реалізація плану.
10) Оцінювання і контроль плану.
Додатки.
1) Пояснювальна записка.
ТМ «Мрія» одна з найпопулярніших маркок в Україні. Це натуральні 100% соки і нектари гарантовано високої якості. У виробництві продукції ТМ «Мрія» використовуються найновітніші технології, що забезпечує європейський рівень якості соків. ТМ «Мрія» - це добірна сировина - кращі плоди фруктів, овочів, ягід.
Торгова марка «Мрія» створена спеціально для того, щоб радувати своїх шанувальників різноманітними смаками, корисністю, натуральністю, свіжістю.
Пропонуючи нашим споживачам та клієнтам найздоровіші і найкращі напої, тим самим збільшуючи акціонерну вартість компанії та рівень задоволеності наших співробітників та хочемо бути компанією №1. Ми ставимо мету і досягаємо її. Стратегічним завданням на наступні 4 роки є розширення частки на ринку соків до 15% або більше.
Наші конкуренті переваги:
· Натуральні 100% соки без цукру;
· Соки з добірних фруктів Флориди, Бразилії, Філіппін, Іспанії, України та ін.;
· Соки з натуральною м'якоттю;
· Корисні, оригінальні й смачні, популярні сьогодні в усьому світі фруктові суміші (мікси);
· Соки спеціально для дітей (натуральні, корисні й водночас - веселі та потішні);
· Найзручніші види та формати упаковок;
· Тільки високу якість і натуральність продукції;
· Дбайливо збережений смак свіжих фруктів;
· Ми передаємо любов і турботу нашим споживача.
У ТМ «Мрія» сильні сторони переважають над слабкими. До сильних сторін належать: висока активність керівництва компанії, здатність до інновацій, відома торгова марка, хороша якість продукції та відносно невисока ціна, атакуючий маркетинг, добре налагоджена система розповсюдження.
Слабкі сторони: велика кількість конкурентів, неточність сегментації ринку, недостатні фінансові ресурси.
Можливості: зростання культури споживання соків, високий рівень знання ТМ «Мрія», динамічна маркетингова політики ТМ «Мрія» й розвиток взаємовигідного співробітництва и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.