На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Особливост рол маркетингу в пдвищенн ефективност дяльност пдприємства. Swot-аналз дяльност ТОВ Комфорт-сервс. Аналз маркетингової стратегї сегментацї та вибору цльового ринку. Вибр обгрунтування маркетингової стратегї зростання.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Маркетинг. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2008. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


38
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. РОЛЬ МАРКЕТИНГУ В ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1.1.Суть і концепції маркетингової діяльності
1.2.Розробка комплексу маркетингу
РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПІДПРИЄМСТВО ТОВ «КОМФОРТ-СЕРВІС»
2.1.Інформація про підприємство і ринок
2.2.Формування місії та цілей підприємства
2.3.SWOT- аналіз діяльності ТОВ «Комфорт-Сервіс»
2.4.Аналіз маркетингової стратегії сегментації та вибору цільового ринку
2.5.Аналіз бізнес портфелю підприємства ТОВ «Комфорт-Сервіс»
РОЗДІЛ 3. ВИБІР І ОБГРУНТУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ЗРОСТАННЯ
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ВСТУП
Україна останнього десятиліття відрізняється суттєвим перетвореннями у політичній, економічній і соціальній сферах. Слід зазначити, що становлення ринкових відносин неможливе без оволодіння світовим досвідом у цій галузі, без глибокого вивчення філософії сучасного бізнесу і досконалого оволодіння його прийомами.
Період переходу до ринкової економіки характеризується докорінним переглядом методів і інструментів управління. Основні зусилля при цьому повинні бути спрямовані на задоволення потреб споживачів, завоювання і зміцнення конкурентних позицій, через нововведення, високу продуктивність, професіоналізм персоналу та належну якість товару. Важливою складовою підприємницької культури і інтегруючою функцією управління стає маркетинг.
На сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки маркетинг забезпечує ріст та розвиток підприємства завдяки зміцненню його конкурентної позиції. Як базова функція управління, маркетинг орієнтує як виробничу систему, так і її економічну інфраструктуру на задоволення потреб клієнтів.
Метою даної курсової роботи набуття навиків самостійного збору та аналізу нових даних, які характеризують головні напрями розширення функцій маркетингу у стратегічному плануванні маркетингових заходів при створенні комерційно-вдалих товарів, використання знань у практичній діяльності, методів вирішення наукових і практичних завдань щодо стратегії маркетингу в сучасних умовах ринку.
РОЗДІЛ 1. РОЛЬ МАРКЕТИНГУ В ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1.1.Суть і концепції маркетингової діяльності.
Маркетинг - це система організації і управління виробничою і збутовою діяльністю підприємств, вивчення ринку з метою формування і задоволення попиту на продукцію і послуги і здобуття прибутку.
У термін «маркетинг» фахівці вкладають двоякий сенс: це і одна з функцій управління, і цілісна концепція управління в умовах ринкових стосунків.
Як функція управління маркетинг має не менше значення, чим будь-яка діяльність, пов'язана з фінансами, виробництвом, науковими дослідженнями, матеріально-технічним постачанням і так далі.
Як концепцію управління (філософії бізнесу) маркетинг вимагає, щоб компанія розглядала вжиток як «демократичний» процес, при якому споживачі мають право «голосувати» за потрібний їм продукт своїми грошима. Це визначає успіх компанії і дозволяє оптимально задовольнити потреби споживача.
Оскільки маркетинг - це спосіб переконати маси зробити покупку, більшість помилкова отожествляють дане поняття із збутом і стимулюванням. Різниця полягає в наступному: збут, головним чином, передбачає контакт лицем до лиця - продавець має справу з потенційними покупцями. Маркетинг використовує засоби масової інформації і інші способи, щоб оволодіти увагою і переконати багато людей.
Маркетингова діяльність є комплексом заходів, орієнтованих на дослідження таких питань, як:
1. Аналіз зовнішнього (по відношенню до підприємства) середовища, в яке входять ринки, джерела постачання і багато що інше. Аналіз дозволяє виявити чинники, сприяючі комерційному успіху або що створюють перешкоду цьому. В результаті аналізу формується банк даних для ухвалення обґрунтованих маркетингових рішень.
2. Аналіз споживачів, як актуальних (що діють, купують продукцію підприємства), так і потенційних (яких ще потрібно переконати стати актуальними). Даний аналіз полягає в дослідженні демографічних, економічних, географічних і інших характеристик людей, що мають право приймати рішення про покупку, а також їх потреб в широкому сенсі цього поняття і процесів придбання як нашого, так і що конкурує товарів.
3. Вивчення тих, що існують і планування майбутніх товарів, тобто розробка концепцій створення нових товарів або модернізації старих, включаючи асортимент їх і параметричні ряди, упаковку і так далі. Застарілі, такі, що не дають заданого прибутку товари, знімаються з виробництва і експорту.
4. Планування руху товару і збуту, включаючи створення, якщо це необхідно, відповідних збутових мереж із складами і магазинами, а також агентських мереж.
5. Забезпечення формування попиту і стимулювання збуту (ФОПСТИЗ) шляхом комбінації реклами, особистого продажу, престижних некомерційних заходів («паблик рилейшнз») і різного роду економічних стимул-реакцій, направлених на покупців, агентів і безпосередніх продавців.
6. Забезпечення цінової політики, що полягає в плануванні систем і рівнів цін на товари, що експортуються, визначенні «технології» використання цін, термінів кредиту, знижок і так далі.
7. Задоволення технічних і соціальних норм країни, що імпортує товари підприємства, що означає обов'язок забезпечити належні рівні безпеки використання товару і захисту довкілля; відповідність морально-етичним правилам; належний рівень споживчих властивостей товару.
8. Управління маркетинговою діяльністю (маркетингом) як системою, тобто планування, виконання і контроль маркетингової програми і індивідуальних обов'язків кожного учасника роботи підприємства, оцінка ризиків і прибутків, ефективності маркетингових рішень.
Для здійснення вище перелічених заходів, необхідно враховувати велику роль тих, від кого по суті і залежить ефективність проведення маркетингової стратегії, а саме суб'єктів маркетингу, які включають виробників і організації обслуговування, оптові і роздрібні торгівельні організації, фахівців з маркетингу і різних споживачів. Поважно відзначити, що хоча відповідальність за виконання маркетингових функцій може делегуватися і розподілятися різними способами, зовсім ними в більшості випадків нехтувати не можна, вони повинні обов'язково кимсь виконуватися.
Процес маркетингу починається з вивчення покупця і виявлення його потреб, а завершується придбанням товару покупцем і задоволенням його виявлених потреб.
Ринок, на якому діють суб'єкти маркетингу, можна розділити на «ринок продавця», де підприємство реалізує власну продукцію, і «ринок покупця», на якому воно набуває потрібні виробничі компоненти.
Таким чином, маркетинг в головній мірі вигідний і продавцям і покупцям товару. Проте перш ніж встановлювати контакти з партнерами, що цікавлять, необхідно встановити:
1. чи зацікавлена в цьому інша сторона;
2. чи є технічні засоби зв'язку (телефон, телефакс) і особа, відповідальна за зв'язок.
Зв'язок і ділове спілкування з дійсними і потенційними партнерами - найважливіша частина маркетингу. Завдання управління маркетингом полягає в дії на рівень, час і характер попиту так, щоб це допомогло організації в досягненні цілей, що стоять перед нею. Простіше кажучи, управління маркетингом - це управління попитом. Виділяють п'ять основних підходів (концепцій), на основі яких комерційні організації здійснюють свою маркетингову діяльність:
1. концепція вдосконалення виробництва;
2. концепція вдосконалення товару;
3. концепція інтенсифікації комерційних зусиль;
4. концепція маркетингу;
5. концепція соціально-етичного маркетингу.
Використання кожній з них обов'язково і, в першу чергу, ставить питання про те, яким має бути співвідношення інтересів виробників, споживачів і суспільства в цілому. Адже досить часто ці інтереси вступають в протиріччя один з одним.
Далі коротко розглянемо суть названих раніше концепцій управління маркетингом.
1. Виробнича концепція, або концепція вдосконалення виробництва. Підприємства, що дотримуються такої концепції, мають переважно серійне або велике серійне виробництво з високою ефективністю і низькою собівартістю, а продаж товарів, що випускаються ними, виробляється за допомогою багато чисельних торгівельних підприємств. До основних передумов існування цієї концепції управління маркетингової діяльності можна віднести наступні: а) велика частина реальних і потенційних споживачів мають невисокі доходи; б) попит рівний або трохи перевищує пропозицію; у) відбувається швидке зниження високих виробничих витрат (зазвичай по новій продукції), що приводить до завоювання більшої частки ринку.
2. Основна ідея концепції вдосконалення товару полягає в орієнтації споживачів на ті або інші товари або послуги, які по технічних характеристиках і експлуатаційних якостях перевершують аналоги і тим самим приносять споживачам більше вигоди. Виробники при цьому направляють свої зусилля на підвищення якості свого товару, не дивлячись на вищі витрати, а, отже, і ціни. До чинників, що підтримують існування такої концепції маркетингу, можуть бути віднесені наступні: а) інфляція; б) монополістичні обмеження ринку; у) швидкий моральний знос товарів.
3. Збутова концепція, або концепція інтенсифікації комерційних зусиль, передбачає, що споживачі купуватимуть пропоновані товари в достатньому об'ємі лише в тому випадку, якщо компанією докладені певні зусилля по просуванню товарів і збільшенню їх продажів.
Слід мати на увазі, що на практиці реалізація збутової концепції пов'язана з нав'язуванням покупки, причому продавець прагне в що б те не стало укласти операцію, а задоволення потреб покупця є другорядним моментом. Концепція збуту може бути ефективною протягом довгого часу, що пояснюється наступними причинами: а) багато покупців вважають, що вони в змозі захистити свої інтереси; б) покупці, незадоволені покупкою, незабаром забувають про своє відчуття незадоволення і навряд чи поводитимуться із скаргою в суспільство, що захищає їх інтереси; у) завжди є чимале число потенційних покупців.
4. Концепція маркетингу. Ця концепція приходить на зміну збутової концепції і змінює її вміст. Різниця між збутовою концепцією і концепцією маркетингу полягає в наступному: діяльність, заснована на збутовій концепції, починається з товару, що є у розпорядженні фірми. При цьому головним завданням є досягнення об'єму продажів, необхідного для здобуття прибутку, за рахунок проведення різних заходів щодо стимулювання збуту. Діяльність же, заснована на концепції маркетингу, починається з виявлення реальних і потенційних покупців і їх потреб. Фірма планує і координує розробку певних програм, направлених на задоволення виявлених потреб.
5. Соціально-етична концепція маркетингу, характерна для сучасного етапу розвитку людської цивілізації, базується на новій філософії підприємництва, орієнтованій на задоволення розумних, здорових потреб носіїв платоспроможного попиту. Її мета полягає в забезпеченні довготривалого добробуту не лише окремого підприємства, але і суспільства в цілому. Саме такого роду спрямованість іміджу фірми і повинна залучати покупців як чинник конкурентоспроможності даної фірми серед останніх.
Вище перелічені концепції характеризують різні періоди і основні соціальні, економічні і політичні зміни, події в розвинених країнах у вирішальному столітті. Як домінуюча тенденція змін, що сталися, виступає перенесення акценту з виробництва і товару на збут, а також на проблеми, які стоять перед споживачами і суспільством в цілому.
1.2. Розробка комплексу маркетингу.
Комплекс маркетингу є сполучною ланкою між виробниками і споживачами, утворюючими ринкові сегменти і включає: товар, ціна, засоби просування товару на ринок і канали розподілу. По суті, будь-який продукт - це укладена в упаковку послуга для вирішення якоїсь проблеми. Завдання діючого ринку - виявити приховані за будь-яким товаром потреби і продавати не властивості цього товару, а вигоди від нього. Зрозуміло, характеристики продукту - його розмір, колір, упаковка також дуже важливі. Але вирішальне значення мають інші чинники. При покупці споживач керується в першу чергу тими благами, які їм може надати даний продукт, наприклад, покупця в більшості випадків цікавить не конкретні хімічні сполуки, що входять до складу прального порошку, а то, як він відпирає одяг. Отже, кінцевою метою виробників є не випуск конкретних виробів, а надання з їх допомогою можливості якісно виконувати певні функції.
Ціна, як і продукт, є елементом комплексу маркетингу. Компанія, яка проводить певну політику в області ціноутворення, активно впливає як на об'єм продажів на ринку, так і на величину отримуваного прибутку.
Від того, наскільки правильно і продумано побудована цінова політика, залежать комерційні результати, міра ефективності всієї виробничо-збутової діяльності фірми, підприємства.
Стратегія підприємства в області цін є діяльністю, яка пов'язана з безперервним процесом коректування. Стратегію ціноутворення необхідно передивлятися:
1. Коли створюються нова продукція.
2. Коли продукція удосконалюється.
3. Коли міняється конкурентне середовище на ринку.
4. Коли товар проходит різні стадії життєвого циклу.
5. Коли міняються витрати виробництва.
Найбільш типовими завданнями, що вирішуються за допомогою проведення продуманої цінової політики, є:
1) Вихід на новий ринок (стратегія «міцного проникнення на ринок»).
Ця стратегія прийнятна для сильних з фінансової точки зору фірм, оскільки на початкових стадіях необхідно фінансувати велику кількість виробів. При використанні цієї стратегії підвищувати ціну можна лише після визнання товару споживачем.
2) Послідовний прохід по сегментах ринку.
3) Введення нового товару (політика «зняття вершків»). Ця стратегія може застосовуватися при виконанні наступних умов:
- високий рівень попиту з боку великого числа покупців;
- висока ціна служить показником високої якості для споживача;
- високі початкові вкладення непривабливі для конкурентів.
4) Стимулювання комплексних продажів.
5) Цінова дискримінація.
6) Дотримання за лідером.
Ведення цінової політики вимагає відмінного знання обстановки на ринку, високій кваліфікації осіб, що приймають рішення, уміння передбачати можливі зміни ситуації на ринку. Встановлюючи ціни, слідує не лише знати їх нижню і верхню межі, за межами яких їх вживання економічно не виправдане, або викликає каральні санкції, але і гнучко маневрувати цінами в цих межах так, щоб в певний момент часу ці цілі були б оптимальними як для продавця, так і для покупця.
Засоби просування товару на ринок, мета яких - стимулювання попиту, є одним з найголовніших складових комплексу маркетингу. Основними з них є: реклама, паблик рилейшнз, організація виставок, ярмарків, надання знижок, торгівля в кредит і так далі.
Реклама - це повідомлення, призначене для деякої заздалегідь визначеної групи людей, сплачене конкретним замовником і що має на меті спонукати цю групу до конкретних бажаних для замовника дій. Раніше розглянуті мотиви споживчої поведінки і стимул-реакції придбання товару дозволяють обґрунтувати деякі принципи психології реклами і відповідні правила рекламування товарів і послуг:
1) Слід рекламувати не стільки сам товар, скільки ту користь, ефект, які може чекати від нього споживач. Бо товар потрібний йому не сам по собі (споживач може і не підозрювати, що такий товар існує), а як інструмент для задоволення певних потреб.
2) Реклама повинна викликати довіру споживача.
3) І наступний найважливіший принцип: пошана до аудиторії. Реклама не має бути грубою, двозначною, цинічною, не повинна грати на низовинних відчуттях, культивувати насильство і жорстокість.
4) Реклама повинна надавати на аудиторію постійну дію. А для того, щоб не робити рекламу нав'язливою, її слід різноманітити.
5) Реклама повинна створювати позитивний образ не лише рекламованого товару, але і фірми.
6) Яким би важливим і актуальним не був вміст реклами, вона пройдет мимо мети, якщо не передбачити ряд спеціальних заходів для залучення до неї уваги і виклику інтересу:
- оригінальність вмісту і форми;
- використання незвичайних, навіть шокуючих обставин;
- попередня підготовка.
7) Цілям реклами і використовуваного в ній навіювання мають бути підпорядковані колір і форма рекламного матеріалу.
8) Реклама повинна вестися систематично, планово і виходити з єдиної стратегії. У основі стратегії реклами має бути проста і зрозуміла ідея, довкола якої будується рекламна компанія.
Перш ніж почати рекламну компанію, підприємства повинні вирішити, чого вони хочуть добитися за допомогою реклами, які ринки завойовувати, як сформулювати звернення, які засоби реклами використовувати, коли і як часто давати рекламу, скільки на неї витрачати. Часто, наприклад, вони рекламують товари, що продаються ними, або послуги із звичайних цін або за цінами "нижче роздрібних", а також роблять акцент на престижі або знижках. Реклама зачіпає інтереси кожної людини в будь-який день його життя і сприймається нами як частина повсякденної загальнодоступної культури.
Паблік Рілейшнз визначається як «сприяння встановленню взаєморозуміння доброзичливості між особою, організацією і іншими людьми, групами людей або суспільством в цілому за допомогою поширення роз'яснювального матеріалу, розвитку обміну і оцінки суспільної реакції».
Стимулювання збуту, під яким розуміють сукупність прийомів, сприяючих збільшенню об'єму продажів впродовж всього життєвого циклу товару, останнім часом придбало особливо важливе значення. Засобами стимулювання виступають перш за все ціни:
- понижені на честь свят;
- понижені за допомогою купонів.
Окрім грошового, можливо також «натуральне» стимулювання:
- безкоштовне поширення зразків, запрошення спробувати новий продукт;
- пропозиція дарунку як з числа супутніх товарів (наприклад, одноразової запальнички до двох блоків сигарет).
Добре зарекомендували себе «активні» засоби стимулювання: конкурси, ігри, лотереї. Сьогодні вони використовуються всіма провідними виробниками потребительских товарів, що копітко вишукують свіжі. Розглянуті заходи по стимулюванню збуту, вживані фірмою спільно і в строгому узгодженні з рекламою, знаходять сьогодні найширше вживання, істотно збільшуючи об'єм і прибутковість продажів.
Різні компанії по - разному вирішують питання збуту. Більшість виробників стараються самі організувати канал розподілу - число взаємозалежних організацій, залучених в процес просування товарів або послуг до кінцевого споживача або підприємства для подальшого використання або вжитку.
РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПІДПРИЄМСТВО ТОВ «КОМФОРТ-СЕРВІС»
2.1.Інформація про підприємство і ринок
У лютому 1999 року було створено товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Комфорт - Сервіс". Дане підприємство вже 9 років успішно працює на ринку будівельних послуг, монтаж та встановлення віконно-дверних конструкцій, а також встановлення кондиціонерів. Фірма досить скоро розвивається про це свідчить, що в них збільшилась кількість працівників в 5 разів і в останній рік досить різко зросли зарплати у працівників підприємства.
Товариство є юридичною особою. Правовий статус Товариства визначається діючим законодавством, установчим договором і Статутом Товариства.
Товариство має самостійний баланс, печатку, штамп, зі своєю назвою, може мати фірмовий бланк, емблему і товарний знак.
Товариство створене з метою діяльності, скерованої на отримання прибутку на вкладений капітал, а також задоволення на підставі отриманих прибутків соціально-економічних інтересів учасників та членів трудового колективу Товариства.
Товариство здійснює наступні види діяльності:
Виробництво товарів народного споживання, продукції виробничо-
технічного призначення, будівельних матеріалів та конструкцій;
Ремонтно-будівельні роботи;
Торговельна діяльність в тому числі комісійна, роздрібна, гуртова,
дрібно-гуртова, торгівля зі складу, в т. ч. Торгово-закупівельна, комерційна та
постачальницько-збутова, торгово-посередницька діяльність;
Виконання науково-дослідних, дослідно-експерементальних та
проектних робіт в галузях народного господарства та впровадження їх результатів у практичну діяльність підприємства;
Проектування і будівництво виробничих будівель, об'єктів виробничого,
житлового та соціально-побутового призначення;
Посередницькі роботи та послуги в будівництві.
На даний час Товариство "Комфорт-Сервіс" охоплює 3 основні види діяльності:
Будівництво;
Системи кліматизації;
Віконно-дверні конструкції.
1)фірма виконує весь комплекс будівельних робіт від дизайну, розробки проектно-кошторисної документації й погодження її у встановленому порядку, земляні роботи;будівельні, ремонтно-будівельні роботи;монтажні роботи;комплексний ремонт та оздоблення;проектування інтер"єрів;
2)виконується повний комплекс робіт щодо акліматизації:
кондиціонери;
вентиляція;
промислові та побутові системи;
повітряне опалення.
3)віконно-дверний відділ виготовляє:
метало-пластикові вікна та двері;
вітрини та вхідні блоки;
скляні фасади;
алюмінієві вікна та двері, фасадні системи;
торгівельно-виставкове обладнання.
Отже, підприємство ТОВ "Комфорт-Сервіс" охоплює досить великий спектр діяльності. У відділі маркетингу працює 11 чоловік. Маркетингова діяльність підприємства зосереджується на таких заходах, як вивчення ринку, розробка та планування асортименту, ціноутворення, збут, реклама, товароруху, постачання товару, сервісне обслуговування, вивчення конкурентів та залучення потенційних споживачів, формування попиту та добір кваліфікованих працівників в управлінські служби підприємства.
По організаційній структурі видно, що підприємство має 3 різних стратегічних господарських підрозділів, які займаються різними видами діяльності, мають різних споживачів, постачальників, конкурентів. Кожним СГП керує окремий менеджер. Всі З СГП є прибутковими і надалі успішно розвиваються. Отже, відділу маркетингу необхідно запропонувати створити ще нові СГП.
2.2.Формування місії та цілей підприємства.
Для підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс" нам потрібно сформулювати місію, оскільки вона допомагає визначити, чим у дійсності займається фірма, яка його сутність, масштаби, перспективи і напрямки росту, відмінності від конкурентів.
Для того, щоб сформулювати місію підприємства побудуємо морфологічну матрицю ( табл. 1).
Таблиця 1.
Морфологічна матриця ТОВ "Комфорт-Сервіс" для віконно-дверних
конструкцій
Показники
Значення показників
Матеріал
метал
дерево
метало-пластик
Споживачі
офіси
магазини
кафе, бари
житлові будівлі
Дохід споживачів
високий
середній
низький
Географія ринку
місцевий
регіональний
державний
Профіль
Salamander
Fakro
Rehau
Thyssen
Місія фірми : "З нами вам завжди буде комфортно"
Після визначення місії підприємства, потрібно визначити головну ціль і побудувати ієрархію цілей. Для складної організації характерним є певний набір цілей, тому нам потрібно їх прорангувати, тобто для досягнення головної цілі формуємо цілі другого рівня, для їх досягнення -- цілі третього рівня.
Головна ціль визначається на тривалу перспективу, вона відповідає концепції розвитку організації та основним її напрямам.
2.3.SWOT-аналіз діяльності ТОВ «Комфорт-Сервіс».
Процес аналізу маркетингового середовища ТОВ "Комфорт-Сервіс" здійснюємо у такій послідовності:
основні фактори середовища, які впливають на розвиток нашої фірми, до них відносяться зовнішні фактори, а саме нестабільність економіки України, різноманітні політичні конфлікти, часті зміни законодавства, природне середовище, яке для нас характерне трьома порами року, науково-технічний прогрес, демографічні проблеми, які пов'язані з низькими темпами народжування і старіння населення, соціально-культурний фактор.
На даний час позиції даного підприємства є досить сильними і стабільними, але оскільки дана фірма знаходиться на етапі розвитку вона ще більше розширює свої можливості.
Основним збудником попиту на продукцію підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс" є потреба споживача в послузі є встановлення естетично-досконалих вікон та дверей, встановлення кондиціонерів, забезпечення будівлями від проекту до здачі під ключ. У випадку, коли вище вказана потреба виникає на рівні домогосподарства, її можна віднести до первинних потреб (потреба у захисті від зовнішнього середовища), натомість коли дана потреба виникає на рівні підприємства, то на ряду з первинною складовою даної потреби значний вплив відіграє потреби в престижі та самовираженні, які відносять до вторинних потреб, задоволенню яких сприяє виготовлення віконно-дверних конструкцій з сучасних матеріалів, встановлення якісних кондиціонерів, будівництво і ремонт з найкращих матеріалів.
За умови економічного росту в державі і підвищення соціально-економічного статусу окремої частини населення країни, для ряду домашніх господарств також стає актуальною потреба у престижі.
Натомість факторами, які дещо послаблюють позиції даних товарів на ринку можна вважати консерватизм покупців, який проявляється у прихильності до старого, високі ціни на товар даного виду, та, в деякій мірі, недостатня поінформованість споживачів про переваги саме цих видів продукції.
Щодо конкурентної боротьби в середині ринку то підприємство має велику кількість конкурентів такі, як ТОВ "Квік", ПП "Лагода", 1111 "Піраміда", ТОВ "Півколо-Сервіс". Деякі фірми часто виникають лише на декілька місяців, і не знайшовши власного сегменту на ринку самоліквідуються, не дивлячись на те, що ціни на їх товари часто бувають нижчими за ціни конкурентів. Це можна пояснити тим, що на даному ринку при виборі фірми-постачальника, покупець керується трьома основними факторами:
· якість (надійність при експлуатації, термін експлуатації);
· ціна товару;
· термін виконання замовлення.
Таким чином важливу роль відіграє матеріал з якого виготовляються вироби. Він повинен бути надійним та якісним, при чому якість повинна бути підкріплена гарантіями на вироби. Ще одним з важливих факторів є термін виконання замовлення, який має тенденцію до збільшення за умови перевезення товару з-за кордону. Усе це впливає на діяльність дрібних компаній негативно і поступово вони, не витримуючи конкуренції, зникають.
Для оцінки факторів, які діють в середині галузі, які можна вчасно передбачити і в деяких випадках контролювати. Для цього необхідно використати модель Портера:
1.появи нових конкурентів;
2.загроза з боку товарів замінників;
3.тиск з боку споживачів;
4.тиск з боку постачальників
5.конкуренція між діючими фірмами.
Новими конкурентами можуть бути як новоутворені фірми, так й фірми постачальники, розвиток яких передбачає освоєння виробництва даної продукції. Обсяги споживання, яких настільки великі, що вони бажають виробляти її у своїх виробничих підрозділах., з метою економії витрат.
Появи нових конкурентів залежить від вхідних бар'єрів -перешкод, які необхідно подолати входу в галузь. Такими бар'єрами входу є:
потреба у значних виробничих площах;
значні витрати на придбання основних засобів;
залучення або підготовка кваліфікованого персоналу для виробництва даної продукції;
налагодження зв'язків із постачальниками якісної сировини;
пошук власної частки ринку;
організації процесу "замовлення -виробництво -обслуговування". При переході постачальника до виробництва для нього стає неактуальною потреба у "налагодженні зв'язки із постачальниками", при переході споживача -"пошук власної частки на ринку"
Товаром замінником для виробів з метало-пластику є дерев'яні вироби. На даний момент на ринку існують окремі сегменти споживачів - прихильників виробів з метало-пластику, які цінують переваги даних виробів. При цьому такі сегменти мають тенденцію до збільшення, тому вироби з метало-пластику можна вважати загрозою для виробів з деревини, а не навпаки. Для кондиціонерів практично товарів замінників не існує хіба, що вентиляційні канали, які забезпечують тільки проходження свіжого повітря і радіатори, які тільки нагрівають повітря і незручні у користуванні.
Тиск з боку клієнтів практично відсутній. На даному етапі діяльності підприємство налагодило тісні зв'язки зі своїми постійними споживачами, а також за рахунок якості своєї продукції постійно збільшує свою частку на ринку разових або середніх споживачів. Таким чином можна зробити висновок, що споживачі згідні з ціновою політикою підприємства. Підприємство може утримувати таку політику до моменту, коли на ринок вийде фірма, яка зможе запропонувати споживачеві аналогічну якість за нижчу ціну.
Тому конкуренція в середині галузі не впливає негативно на діяльність ТОВ "Комфорт-Сервіс". Підприємство стабільно тримає власну позицію на ринку, що в значній мірі забезпечене, тісною співпрацею із постачальниками, які вчасно постачають матеріали та задоволені вчасністю оплати та умовами співпраці.
Методика проведення SWOT-аналізу.
В загальному SWOT-аналіз являє собою групування факторів маркетингового середовища на зовнішні та внутрішні впливи відносно даної фірми.
Сутність матриці SWOT полягає в тому, що вона дає змогу даному підприємству завдяки різноманітним комбінаціям сильних та слабких сторін, можливостей та загроз сформувати оптимальну маркетингову стратегію ТОВ "Комфорт-Сервіс" згідно з умовами ринкового середовища.
Аналіз можливостей та загроз.
Можливості для ТОВ "Комфорт-Сервіс" -- це сприятливі зовнішні аспекти її маркетингових дій, завдяки яким вони можуть досягти конкурентних переваг на ринку збуту.
Загрози--це несприятливі тенденції розвитку маркетингового зовнішнього середовища, які можуть негативно вплинути на ринкові позиції фірми.
Можливості та загрози визначаються на основі аналізу зовнішнього маркетингового середовища фірми.
Отже, можна зробити такі висновки, що чинник відчуття престижу клієнтами має великі маркетингові можливості і низькі загрози. Зростання економіки і підвищення рівня доходів населення привабливим чинником для нашої фірми, але він має значні маркетингові можливості, але також великі загрози. Чинник підвищення рівня законодавчої стабільності і розширення ринків відноситься до етапу зрілості, що характеризується незначними маркетинговими можливостями і незначними загрозами, що типово для стадії зрілості життєвого циклу товару.
Масова еміграція закордон має значні маркетингові можливості, але також великі загрози. Поява нової технології виробництва у конкурентів і несприятливі зміни в системі оподаткування має великі маркетингові загрози за незначних маркетингових можливостей.
Аналіз сильних та слабких сторін ТОВ "Комфорт-Сервіс"
Сильні сторони даного підприємства -- це и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.