На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Необхднсть Public Relations (PR) в сучасному свт, його основн принципи, заходи, форми методи. Реклама в систем Public Relations. PR-кампаня як форма дяльност в PR. PR-кампаня на приклад Камянець-Подльського районного споживчого товариства.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Маркетинг. Добавлен: 23.05.2010. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Зміст
  Вступ
   1. Поняття Public Relations (PR)
   1.1 Необхідність Public Relations в сучасному світі
   1.2 Основні принципи Public Relations
   1.3 Реклама в системі Public Relations
   1.4 PR-кампанія як форма діяльності в PR
   2. PR-кампанія на прикладі Кам'янець-Подільського районного споживчого товариства
   2.1 Характеристика Кам'янець-Подільського районного споживчого товариства
   2.2 PR-кампанія Кам'янець-Подільського районного споживчого товариства
   Висновки
   Список використаної літератури

Вступ

У сучасному світі перед будь-якою організацією виникає складне завдання - виробити свій стратегічний курс на майбутнє на швидко - змінному світі. Компанія повинна уміти прогнозувати сценарії розвитку ситуації в суспільстві, вибирати адекватні ним стратегії розвитку, гнучко і ефективно реагувати на зміни довкілля, підвищуючи шанси реалізації своїх планів.

Для досягнення стратегічних цілей, що стоять перед організацією, найбільш дієвим методом є ефективне використання технологій зв'язків з громадськістю - public relations.

Діяльність public relations (скорочено PR) у сучасному світі надзвичайно багатогранна. Комунікаційний менеджмент сьогодні в моді, тому що довів свою ефективність з силовими, чисто адміністративними способами вирішення протиріч і досягнення цілей.

Заходи public relations необхідні для формування керованого іміджу організації, його послуг, осіб, що представляють його, і тому подібне. Завдяки продуманим і спланованим заходам PR в свідомості громадськості закріплюється позитивний імідж установи, підвищуються продажі.

Форми і методи PR, традиційно використовувані компанією, можуть бути інтегровані в єдину систему організації взаємодії з суспільством, тобто повинні утворювати цілісну структуру, здатну вирішувати завдання і досягати соціальні цілі, поставлені перед організацією, що і визначає актуальність даної роботи.

Вивченням феномену “паблік рилейшнз” займаються П. Харлоу, Ф. Буарі, М. Матр, М. Кольєр, а також Г. Почепцов, В. Королько, В. Бебик, В. Іванов, Р. Мендісабаль, Є. Ромат, В. Моісеєв, І. Синяєва, Т. Лебедєва.

Курсова робота має окреслену структуру: вступ, основна частина, яка складається з двох розділів, висновки та список використаної літератури.

Об'єктом даного дослідження є організація зв'язків з громадськістю на прикладі Кам'янець-Подільського районного споживчого товариства

Предметом даного дослідження є динамічні механізми, стратегії, елементи розвитку PR - кампанії на прикладі Кам'янець-Подільського районного споживчого товариства.

Метою написання даної курсової роботи полягає у вивченні головних аспектів організації PR - кампанії на прикладі Кам'янець-Подільського районного споживчого товариства.

На основі поставленої мети передбачається розв'язання наступних завдань:

ознайомитися з поняттям "зв'язки з громадськістю";

визначити роль PR - кампанії на прикладі Кам'янець-Подільського районного споживчого товариства;

з'ясувати перспективи розвитку та шляхи вдосконалення PR - кампанії на прикладі Кам'янець-Подільського районного споживчого товариства.

Для вирішення конкретних питань були використані досягненні в галузі:

маркетингу;

економіки;

журналістики;

Інтернет технологій.

Специфіка даного дослідження полягає у застосуванні різнорівневих методів дослідження:

аналітичний;

порівняння;

дедуктивний.

1. Поняття Public Relations (PR)

1.1 Необхідність Public Relations в сучасному світі

Є свідоцтва того, що термін Public Relations запропонував на початку ХХ століття третій президент США Томас Джефферсон, який створив Декларацію незалежності. Цими словами він характеризував дії людей, компетентних в управлінні суспільною думкою.

Якоїсь Китайської стіни між вже звичною для нас прямою рекламою та заходами PR не існує. Більш того, вони використовують схожі засоби. Різниця скоріше в акцентах, ніж в суті. Нижче в таблиці 1 можна побачити схожість та відмінність реклами і Public Relations [6, c.18].

Табл.1 "Схожість та відмінність реклами і Public Relations"

Параметри, що порівнюються
Традиційна реклама
Public Relations
Мета
Збут товарів та/чи послуг
Керований імідж
Найбільш типові засоби
ЗМІ
ЗМІ+ нібір з не менш як 300 акцій PR
Постановник задачі
Підрозділи фірми
Керівництво організації, партії, регіону тощо
Об'єкт
Товар та/чи послуга
Ідеологія, світогляд, мода, стиль тощо
Але слід зауважити, що реклама рідко є самоціллю. Як правило, реклама товару чи послуги - це лише частина загальної кампанії. Образно кажучи Public Relations - це стратегія, а реклама - це тактика успіху.
Так, маючи достатньо цікавий бізнес або, скажімо, природній талант, без знання системи Public Relations майже неможливо досягти бажаного успіху.
Історія "зірок" показує, що якщо навіть у найталановитішого митця не знаходиться в потрібний час грамотного консультанта чи продюсера, то навряд чи до нього прийде популярність.
Важливе спостереження Public Relations: перше враження про людину чи організацію - найбільш точне. Дотримуючись виключно цього постулату, далекобачні керівники багато уваги приділяють своєму зовнішньому вигляду та вигляду співробітників (від годинників до краватки), інтер'єру офісу, впритул до шрифту табличок на дверях кабінетів. Якщо Вам вахтер нагрубіянив ще біля входу, а секретар-референт грубо вказала на стілець, не встигнувши привітатись, - все в порядку! У Вашій свідомості вже сформувався образ цієї організації, змінити який буде коштувати для неї тепер набагато дорожче, ніж навчитися ввічливо зустрічати клієнтів.
В цілому, значення Public Relations для суб'єктів ринку величезне. За допомогою ретельно продуманих і добре виконаних PR-акцій можливо як успішне позиціонування, а потім піднесення об'єкту, так і його повне знищення в очах громадськості [8, c.17].

1.2 Основні принципи Public Relations

Теорія і соціальна практика PR вибудовуються на теоретико-методологічній основі принципів демократичності, альтернативності, громадянського консенсусу, технологічності.

Принцип демократичності PR. Діяльність із PR можлива лише в умовах демократії, реальних громадянських прав людини і вільного функціонування економічних інститутів, реальної можливості субґєктів суспільних відносин реалізовувати свої права, у т. ч. і шляхом громадянської ініціативи, на основі економічної, політичної і духовної свободи. Володіючи рівними правами й обовґязками, вони налагоджують взаємозвґязки з партнерами у політиці, бізнесі, культурі як "суспільний договір" про узгодження інтересів.

За таких умов управління органічно поєднується із самоврядуванням, а управлінська структура створює довкола себе систему суспільних звґязків, залучає до орбіти своїх інтересів безліч осіб і установ, стимулює усвідомлення єдності завдань. Тому PR покликані служити суспільству.

Принцип альтернативності PR. Цей принцип постає на основі демократичного функціонування PR, адже багатосубґєктність суспільних відносин породжує невичерпність управлінських альтернатив у формуванні мети, виборі партнерів спільної діяльності, використанні управлінських технологій тощо. І навпаки, за жорсткої регламентації суспільних відносин, підпорядкування їх партійним, корпоративним, клановим інтересам PR не функціонуватимуть.

Дотримання принципу альтернативності особливо важливе для забезпечення інтересів субґєктів соціально-економічних відносин, формування відкритого суспільства, здатного знаходити ресурси і стимули для модернізації своєї системи, її окремих елементів відповідно до викликів часу, глобалізації і мінливих умов життя [4, c.17].

Принцип громадянського консенсусу PR. Осмислюючи суперечності, навіть вступаючи в зону конфліктів і прогнозуючи їх, PR-фахівці, PR-структури спираються на пошук обопільної згоди, взаємоприйнятних умов заради досягнення консенсусу в суспільстві, спільноті. Це спрямовує PR на врахування інтересів усіх сторін.

Принцип технологічності PR. Як фахова діяльність PR сформувалися у процесі становлення і систематизації різних форм, методів, способів і процедур налагодження соціальних контактів. Інструментарій PR може бути використаний у різних ситуаціях і гарантувати запланований результат. Він постійно вдосконалюється, бо чим різноманітніші технологічні прийоми, тим ширшим стає освоєне ними проблемне поле, тим масштабнішою і досяжнішою може бути мета PR-діяльності.

Теоретико-методологічна основа PR має багато спільного з діяльністю в соціогуманітарній сфері, оскільки вона спрямована на свідомість, психічне буття індивідів, груп, масових спільнот. Найхарактернішою її ознакою є пошук того, що обґєднує, відкриває дорогу до відвертого діалогу, взаєморозуміння на основі узгодження корінних інтересів, соціального компромісу, творення блага для всіх. Ефективна і послідовна діяльність фахівців PR слугує розвитку, облагородженню суспільства, об'єднанню людей навколо важливих суспільних цінностей, спонукає їх до соціальної творчості. Сприяє вона і досягненню вмотивованих особистих, групових, корпоративних цілей.

1.3 Реклама в системі Public Relations

Реклама - це вид діяльності або вироблена в її результаті продукція, метою яких є реалізація збутових або інших задач промислових, сервісних підприємств і суспільних організацій шляхом розповсюдження оплаченої ними інформації, що сформувалася таким чином, щоб виявляти посилений вплив на масову або індивідуальну свідомість, викликаючи задану реакцію вибраної споживчої аудиторії [1, c.158].

Заходи з реклами і просування товарів повинні включати в себе декілька пунктів з наведених нижче:

платна реклама: радіо, телебачення, преса (газети, журнали, прайс-листи, "жовті сторінки", спеціалізовані довідники (регіональні, сезонні, видання торгових палат), торгові або виробничі довідники, візитки ваших продавців, оголошення);

"директ меіл": листи, сповіщення, листовки з інформацією розпродажів, флаєри, поштові картки, брошури;

Public relations: прес-реліз, статті в газетах і журналах, дні відкритих дверей, ділові зустрічі, інтерв'ю, спонсорство, проведення семінарів, членство в клубах і т.п.;

телемаркетинг: телефонний маркетинг, опитувальні листи;

надання послуг: відповідь на кліентські скарги, спеціальні пропозиції;

від продажу до продажу: презентаційний матеріал, особисті листи, клієнтські пропозиції, особистий тренінг продавців;

промоушн: надання знижок, купони (знижки);

спеціальна реклама: сірникові коробки, запальнички і т.п., календарі;

інші види просування: флаєри, постери, роздавальні матеріали, повітряні кулі, "розкладний-дісплей".

Канали розповсюдження інформації поділяються на канали особистої і неособистої комунікації.

До каналів особистої комунікації відносяться особисті зустрічі, особисте листування, бесіди по телефону, спілкування з аудиторією по телебаченню і радіо. Вони дозволяють здійснювати зворотний зв'язок і дадуть можливість для особистого звернення, наприклад, керівника. Особливо великої ваги цей канал має в застосуванні до категорій товарів високої вартості, міри відповідальності (наприклад літак для президента), а також де має місце підвищений ризик.

Для успішного функціонування цього каналу фірма повинна вжити ряд кроків:

виявити впливових осіб і сконцентрувати свою увагу на них;

створити, так званих, лідерів думки постачивши їхнім товаром по пільговій ціні;

вступити в контакт з місцевими впливовими фігурами, наприклад керівниками навчальних центрів, суспільних організацій;

використати впливових осіб в рекомендаційно-свідковій рекламі [2, c.143].

Канали особистої комунікації, часто є більш ефективна ніж масова.

До каналів неособистої комунікації відносяться засоби розповсюдження інформації без присутності особистого контакту і зворотного зв'язку. До них відносяться засоби масової інформації і засоби виборчого впливу. Перші розраховані на більші невиборчі аудиторії, другі, відповідно, на спеціалізовані аудиторії. Масова комунікація впливає на особисті відношення і поведінки, стимулює особисту комунікацію. Це досягається за рахунок того, що первісно звернення несуть лідери думок що належать до первинної аудиторії, з чиєю думкою призвичаїлися вважатися.

Рекламу можна використати як для створення довгочасного стійкого образу товару, так і для стимулювання швидкого збуту. Вона є ефективним засобом широкого географічного охоплення населення, при цьому перевагою реклами є те, що в розрахунку на один рекламний контакт потрібні невеликі витрати [5, C.34].

Деякі риси реклами:

Суспільний характер. Оскільки рекламне звернення одержує відразу безліч людей покупець знає, що мотив, яким він керується є законним і узвичаєним.

Спроможність до оповіщування. Крупномасштабна реклама, що проводиться продавцем є свідоцтвом його успіху і популярності і величини. Вона дасть можливість покупцю оцінювати і порівнювати звернення різних конкурентів.

Експресивність. За допомогою правильного використання кольору, звуку, типографського шрифту реклама дасть можливість помітного і яскравого подання про фірму і її товари.

Обезособленість. Реклама не є настільки же особистим актом як безпосереднє спілкування з продавцем. Аудиторія не зазнає відповідальності за необхідність реагувати або відповісти. Реклама - це монолог з аудиторіею.

Перед рекламою, як вже говорилася раніше, можуть бути поставлені безліч конкретних задач в області комунікації і збуту, в залежності від того для чого вона передвизначена: інформувати, оповіщувати або нагадувати.

Інформативна реклама. Оповіщування ринку про новинку або про нові можливі застосування вже існуючого товару. Окрім цього інформація про зміну ціни, про нові послуги, що виявляються, розсіювання сумнівів і побоювань споживача, формування образу фірми.

Цей вид реклами, в основному має перевагу при демонстрації товару на ринку, коли потрібне створити його первинний образ.

Сповіщальна реклама. Формує перевагу до марки, прагне переключити з марки конкурентів на свою. Змінює сприймання споживачем властивостей товару, прагне змусити його вчинити покупку не відкладаючи або прийняти комівояжера.

Сповіщальна реклама набуває особливої значимості на етапі зростання, коли постає задача формування виборчого попиту. Вона прагне затвердити переваги однієї марки за рахунок конкретного порівняння її з іншими марками даного товарного класу.

Що нагадує реклама. Нагадує спож и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.