Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Поняття, критерї оцнки та основн види зовншньої торгвл, а також аналз тенденцй суперечностей її розвитку в Україн. Характеристика рвнв регулювання торгових вдносин, у тому числ державного. Принципи, стан сучасної торгової полтики України.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Маркетинг. Добавлен: 15.02.2010. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


41
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Полтавська державна аграрна академія
КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни: Макроекономіка
на тему:
Основні принципи формування зовнішньої торгівлі в Україні на сучасному етапі
Зміст
Вступ
Розділ 1. Поняття зовнішньої торгівлі
1.1 Критерії оцінки зовнішньої торгівлі
1.2 Основні види зовнішньої торгівлі
Розділ 2. Регулювання торгових відносин
2.1 Рівні регулювання торгових відносин
2.2 Інструменти державної політики України в царині зовнішньої торгівлі
Розділ 3. Аналіз зовнішньоторговельної діяльності України
3.1 Принципи та стан торгової політики на сьогоднішньому етапі
3.2 Тенденції і суперечності розвитку зовнішньої торгівлі
Висновки
Список використаної літератури
Вступ
Актуальність теми у сучасних умовах досить важлива, через те що, зовнішня торгівля складає основу торгівлі між країнами. У загальному виді міжнародна торгівля є засобом, за допомогою якого країни можуть розвивати спеціалізацію, підвищувати продуктивність своїх ресурсів і в такий спосіб збільшувати загальний обсяг виробництва. Суверенні держави, як і окремі регіони країни, можуть виграти за рахунок спеціалізації на виробах, що вони можуть робити з найбільшою відносною ефективністю, і наступного обміну на товари, що вони не в змозі самі ефективно робити.
Викладене вище цілком справедливо у відношенні світової торгівлі, і у визначеному змісті це питання можна вважати вичерпаним. В основі більш заглибленого дослідження питання "Чому країни торгують?" лежать дві обставини.
По-перше, економічні ресурси, природні, людські, інвестиційні товари, розподіляються між країнами світу вкрай нерівномірно; країни істотно розрізняються по своєю забезпеченістю економічними ресурсами.
По-друге, ефективне виробництво різних товарів вимагає різних технологій чи комбінацій ресурсів.
Важливо підкреслити, що економічна ефективність, з яким країни здатні робити різні товари, може змінюватися і дійсно змінюється згодом. Зрушення в розподілі ресурсів і технології можуть приводити до зрушень у відносній ефективності виробництва товарів у різних країнах. Наприклад, в Україні за останні 40-50 років істотно підвищилася якість робочої сили і значно збільшився сукупний обсяг основних фондів.
Тому Україна, що експортувала піввіку назад переважно сільськогосподарські товари і сировину тепер вивозить у великій кількості вироби обробної промисловості.
Точно так само нові технології, що сприяли розвитку виробництва синтетичних волокон і штучного каучуку радикально змінили структуру ресурсів, необхідну для виготовлення цих товарів і, таким чином, змінили відносну ефективність їхнього виробництва. У міру еволюції національних економік можуть змінюватися кількість і якість робочої сили, обсяг і склад капіталу, виникати нові технології. Можуть перетерпіти зміни навіть масштаби і якість земельних і природних ресурсів. У міру того, як відбуваються ці зміни, відносна ефективність, з яким країни роблять різні товари, буде також змінюватися.
Предметом дослідження є пошук шляхів виходу на нові зовнішні ринки, та оптимізація умов, щодо регулювання цих відносин.
Об'єктом дослідження виступає зовнішньоторговельна діяльність України.
Метою дослідження є аналіз сучасного стану зовнішньоторговельних відносин з зарубіжними країнами.
Методологічною базою для виконання досліджень виступили Закони і нормативні документи України, наукова література, періодичні видання.
Інформаційними джерелами слугували статистичні дані розвитку зовнішньої торгівлі України.
Структура роботи. Робота складається із вступу трьох розділів, висновків, списку використаної літератури.
Розділ 1. Поняття зовнішньої торгівлі
1.1 Критерії оцінки зовнішньої торгівлі
Зовнішня торгівля (далі ЗТ) - це відносини між суб'єктами ЗЕД з приводу купівлі-продажу товарів, капіталів, робочої сили та послуг.
Зовнішня торгівля в широкому розумінні охоплює всяку обмінну діяльність як товарами, так і іншими продуктами людської праці. Більше того, зовнішня торгівля охоплює і предмети, що не створюються людьми, а іноді й не зовсім досяжні для людей (наприклад, ділянки на Місяці). Тобто загалом зовнішню торгівлю можна визначити як систему відносин обмінного характеру (купівлі-продажу), що виникають та існують між суб'єктами ЗЕД і базуються на міжнародному поділі праці.
У рамках цього розділу зовнішня торгівля розглядається тільки як форма міжнародних економічних відносин, що відображають товарно-грошові відносини купівлі-продажу стосовно товарів, що являють собою продукти так званого матеріального виробництва.
Отже, під терміном „товари” в цьому розділі в основному слід розуміти товари матеріального виробництва або, іншими словами, уречевлені товари, тобто такі, які можна відчути за допомогою людських органів відчуття чи визначити за допомогою спеціальних приладів.
Зовнішня торгівля є своєрідним проявом світового товарного ринку. Тому не дивно, що визначення міжнародного світового товарного ринку майже збігається з основним змістом зовнішньої торгівлі.
Світовий товарний ринок - це частина світового ринку, система обмінних відносин якого побудована на організації купівлі-продажу продуктів матеріального виробництва.
На національному ринку рух товарів обумовлюється більше економічними факторами (виробничими зв'язками між підприємствами і регіонами країни), ніж іншими, включаючи державну політику, то на світовому ринку суттєвий вплив на міжнародну торгівлю має зовнішньоекономічна політика окремих держав чи їхніх груп. Отже, рух товарів між національними господарствами дещо обмежений, а деякі товари, що виробляються в окремих країнах, взагалі не поступають у світовий товарообіг.
Зовнішня торгівля є основним напрямом господарської діяльності суб'єктів ЗЕД. Зовнішньоторговельні операції складають 80% всіх операцій, які включає ЗЕД суб'єктів світового господарства. Це означає, що у зовнішній торгівлі насамперед, і розкривається головний зміст господарської діяльності суб'єктів ЗЕД.
Рис. 1.1. Обсяги зовнішньої торгівлі України з країнами СНД.
Проаналізувавши рис 1.1 можна зробити висновок про нестійку тенденцію розвитку зовнішньої торгівлі, зокрема з країнами СНД. Зі спадом об'ємів експорту та імпорту спостерігається їх зростання в 2003 році. З цього можна зробити висновок, що в Україні спостерігається непостійність у торгових відносинах, навіть з країнами СНД.
1.2 Основні види зовнішньої торгівлі
Конкретний зміст зовнішньої торгівлі знаходить свій прояв у діяльності різних суб'єктів світового господарства.
- По критерію суб'єктів, що здійснюють зовнішньоторговельні операції можна виділити:
1. Зовнішня торгівля держави - це сукупність експортно-імпортних операцій окремої країни.
2. Зовнішня торгівля окремих суб'єктів ЗЕД - це сукупність експортно-імпортних операцій, який здійснює кожний з них окремо.
- По критерію обсягу зовнішньої торгівлі суб'єктів ЗЕД виділяють:
1. Експорт суб'єктів ЗЕД - це продаж товарів іноземним суб'єктам ЗЕД та їх переміщення через митний кордон країни місцезнаходження суб'єкта ЗЕД експортера.
2. Реекспорт суб'єктів ЗЕД - це продаж іноземним суб'єктам ЗЕД та вивіз за межі країни товарів, які раніше були ввезені на її територію.
3. Імпорт суб'єктів ЗЕД - це купівля товарів у іноземних суб'єктів ЗЕД та їх введення на територію країни, включаючи закупку товарів, які призначаються для особистого споживання національними організаціями та відомствами що знаходяться за кордоном.
4. Реімпорт суб'єктів ЗЕД - це імпорт товарів, які раніше вивозилися із країни і не підлягали переробці.
5. Зовнішньоторговельний оборот суб'єктів ЗЕД - це обсяг їх експортно-імпортних угод за певний проміжок часу (як правило один рік).
6. Фізичний обсяг зовнішньої торгівлі суб'єктів ЗЕД - це оцінка їх експортно-імпортних угод у постійних цінах певного проміжку часу, як правило за певний рік.
7. Генеральна торгівля суб'єктів ЗЕД - це обсяг їх зовнішньоторговельного обороту з урахуванням вартості транзитних товарів. Цей показник, наприклад, характеризує зовнішню торгівлю держави як суб'єкта ЗЕД.
8.Спеціальна торгівля суб'єктів ЗЕД - це чистий зовнішньоторговельний оборот, тобто продукція, яка остаточно була експортована або імпортована із країни.
- По критерію структури виділяють такі показники ЗТ:
1.Товарна структура зовнішньої торгівлі суб'єктів ЗЕД - це розподіл обсягу експорту на імпорт по основним товарним позиціям. Останні, наприклад, відображені в Єдиному митному тарифі України, де вказані всі товари, які підлягають експорту чи імпорту в нашій державі.
2.Географічна структура зовнішньої торгівлі суб'єктів ЗЕД - це розподіл їх експорту та імпорту по окремими країнам, групам країн, регіонам світу,
3.Інституціональна структура зовнішньої торгівлі суб'єктів ЗЕД - це розподіл зовнішньої торгівлі по суб'єктах та методах здійснення експортно-імпортних операцій.
- По критерію динаміки зовнішньої торгівлі суб'єктів ЗЕД виділяють такі показники:
1. Темпи росту експорту суб'єктів ЗЕД.
2.Темпи росту імпорту суб'єктів ЗЕД.
3.Темпи росту зовнішньоторговельного обороту.
4.Темпи приросту експорту.
5. Темпи приросту імпорту.
6.Темпи приросту зовнішньоторговельного обороту.
- По критерію результативності зовнішньої торгівлі суб'єктів ЗЕД виділяють такі показники:
1.Сальдо торговельного балансу суб'єктів ЗЕД - це співвідношення вартості експорту і імпорту товарів за певний проміжок часу (як правило за місяць, квартал, рік). Конкретна величина сальдо торговельного балансу суб'єктів ЗЕД становить різницю між вартістю їх експорту і імпорту.
В зв'язку з цим виділяють:
а) позитивне сальдо торговельного балансу суб'єктів ЗЕД. Це означає, що вартість експорту перевищує вартість імпорту;
б)негативне сальдо торговельного балансу суб'єктів ЗЕД - вартість імпорту більше вартості експорту
2. Сальдо балансу послуг суб'єктів ЗЕД - це різниця між вартістю послуг, які надають суб'єкти ЗЕД і вартістю послуг, які вони отримують.
Цей показник також має:
- позитивне сальдо. Коли вартість експорту послуг більше вартості імпорту послуг;
- негативне сальдо. Коли вартість імпорту послуг більше вартості експорту послуг.
3. Умови зовнішньої торгівлі суб'єктів ЗЕД.
Цей показник розраховується як індекс умов торгівлі.
Якщо індекс умов зовнішньої торгівлі дорівнює 1, то дані умови не змінились, порівняно з попереднім роком.
Якщо частка менше 1, то умови зовнішньої торгівлі погіршились. Це означає, що товар продається дешевше, а купується по більш високим цінам.
Якщо частка більше 1. то умови зовнішньої торгівлі покращились. Це означає, що товари продаються дорожче ніж купуються.
Показник умов експорту суб'єктів ЗЕД - це індекс середніх цін експорту.
де чисельник - індекс середніх цін експорту в і-му році; знаменник - індекс середніх цін експорту в базисному році.
Якщо частка дорівнює 1. то умови експорту суб'єктів ЗЕД не змінились.
Якщо частка менше 1, то умови експорту суб'єктів ЗЕД погіршились. Це означає, що товари продаються по більш низьким цінам у даному році порівняно з попереднім роком.
Якщо частка більше 1, то умови експорту суб'єктів ЗЕД покращились. Це означає, що в даному році товари експортуються суб'єктами ЗЕД по вищим цінам ніж у попередньому році.
де чисельник - індекс середніх цін імпорту в і-му році; знаменник - індекс середніх цін імпорту у базисному році.
Якщо частка дорівнює 1, то умови імпорту суб'єктів ЗЕД не змінились. Якщо частка більше 1, то умови імпорту суб'єктів ЗЕД погіршились. Це означає, що суб'єкти ЗЕД імпортують товари в даному році, по вищим цінам ніж у попередньому.
Якщо частка менше 1, то умови імпорту суб'єктів ЗЕД покращились. Це означає, що суб'єкти ЗЕД імпортують товари в даному році по нижчим цінам ніж у попередньому році.
Таким чином ми розглянули зміст та основні показники зовнішньої торгівлі суб'єктів ЗЕД, Форми зовнішньої торгівлі суб'єктів ЗЕД розглядається по трьом критеріям:
І. По критерію специфіки об'єкта виділяють такі форми зовнішньої торгівлі суб'єктів ЗЕД:
а) торгівля товарами, що, зокрема, включає:
- сировинні товари;
- паливно-мастильні матеріали;
- продовольчі товари;
- напівфабрикати;
- готові вироби;
- тощо;
б) торгівля послугами, в том числі:
- торгівля ліцензіями;
- патентами;
- ноу-хау;
- інжиніринговими послугами;
- страховими послугами;
- маркетинговими послугами;
- обліковими послугами;
- аудиторськими послугами;
- юридичними послугами;
- туристичними послугами;
- транспортними послугами;
- консалтинговими послугами;
- консигнаційними послугами;
- експедиторськими послугами;
II. По критерію специфіки взаємодії суб'єктів ЗЕД виділяють такі форми їх зовнішньої торгівлі.
1. Традиційна зовнішня торгівля - це експортно-імпортні операції суб'єктів ЗЕД, які здійснюються на умовах оплати товарів та наданих послуг у грошовій формі (товар - гроші, гроші - товар), тобто товари продають/ купують за гроші.
2.Торгівля кооперованою продукцією, тобто це торгівля продукцією, яка випускається на основі міжнародних договорів про кооперацію виробництва.
Цей вид зовнішньої торгівлі означає, що суб'єкти ЗЕД до здійснення акту купівлі-продажу товару мають виробничі відносини (зовнішньоекономічні контракти про кооперацію виробництва даної продукції) і продовжують їх після здійснення зовнішньоторговельної угоди. При цій формі торгівлі реалізується тільки кооперативна продукція, тобто та продукція обмін якої є предметом відповідних зовнішньоекономічних контрактів суб'єктів ЗЕД.
3. Зустрічна торгівля суб'єктів ЗЕД - це товарообмінні угоди. Основні різновиди зустрічної торгівлі суб'єктів ЗЕД:
І. Товарообмінні компенсаційні угоди на безвалютній основі, вони включають:
1. Угоди з одноразовою поставкою товарів, які діляться на:
а)бартерні угоди;
б) пряма компенсація.
Розглянемо ці підвиди зустрічної торгівлі більш детально:
а)бартерні угоди передбачають облік погодженої кількості одного товару на інший. Бартерні операції передбачають:
- одноразову поставку товарів у визначний пункт призначення;
- розрив між поставками товарів не повинен перевищувати один рік;
б) пряма компенсація - це взаємна поставка товарів на однакову суму без розрахунків у валюті. Пряма компенсація, на відміну від бартерних угод передбачає обмін декількох видів товарів.
2.Угоди з довготривалими термінами виконання. Вони включають:
а) базові угоди, які застосовуються крупними компаніями, країнами і передбачають підписання договорів з партнерами на тривалий період. В цих договорах фіксуються списки товарів, які поставляють партнери один одному;
б) угоди про товарообмін на основі списку - зобов'язань. Цей вид зустрічної торгівлі передбачає обмін списками товарів між партнерами, в яких вони взаємозацікавлені. Термін дії цих угод від 3-5 років;
в) протоколи про товарообмін. Це правова основа для взаємного обміну товарами між партнерами на протязі установленого терміну (як правило один рік).
II. Компенсаційні угоди на комерційній основі, включають:
1.Короткострокові компенсаційні угоди, до них відносяться:
а)угоди з частковою компенсацією. Вони передбачають: покриття певної частини експорту, купівлю товарів у країни-імпортера. Частина експорту, що залишилась сплачується грошина;
б)угоди з повною компенсацією. Вони означають купівлю-товарів на суму, яка рівна, або перевищує по вартості поставки експортних товарів;
в)трьохстороння компенсаційна угода. Вона означає участь у її виконанні посередника від третьої сторони (країни). При цьому поставки здійснюються у третю країну, а експортер отримує оплату за них від імпортера у ВКВ.
2.Зустрічні закупки. Вони включають:
а) паралельні угоди. Ці угоди означають, що партнери заключають два окремих договори:
- І - на експорт товару;
- II - на зустрічну закупку товарів. Термін дії паралельних угоди від 2 до 5 років.
б) джентльменська угода. Означає, що партнери заключають договір при якому експортер не має зобов'язань по зустрічній поставці товарів, але готові закупити у імпортера товари;
в) угоди з переданням фінансових зобов'язань. Означають, що експортер передає свої зобов'язання по зустрічній закупці товарів третій стороні (як правило крупним торговим фірмам).
3.Авансові закупки. Означають, що експортер бере на себе зобов'язання придбати товар у імпортера в обмін на йог зобов'язання купити товар у експортера в такому ж обсязі.
III. Компенсаційні угоди на основі домовленостей про виробниче співробітництво, включають:
1. Великомасштабні довготривалі компенсаційні договори із зворотною закупівлею товарів. Вони діляться на такі підвиди:
а) угоди, в яких зобов'язання по компенсації вище вартості товарів, що постачаються по цій угоді. Застосовуються при закупні устаткування на основі довгострокових кредитів. Такий кредит повертається у вигляді готової продукції, сировини, матеріалів.
б) угоди, в яких зобов'язання по закупівлях рівні чи нижче вартості устаткування, що постачається.
Це означає, що зустрічні закупки можуть здійснюватися як у вигляді готової так і проміжної продукції по цінам підприємства постачальника. Ці ціни уточнюються щоквартально.
2.Угоди «про розподіл продукції». Це угоди між партнерами про будівництво промислових об'єктів «під ключ». Оплата будівництва підприємства здійснюється поставками продукції що ним випускається. Частка таких поставок - 20-40% вартості об'єкта, що будується.
3.Угоди «розвиток - імпорт». Означають, що витрати іноземної фірми, яка постачає комплектне устаткування на підприємство свого партнера будуть покриватися за рахунок зустрічних поставок продукції даного підприємства.
Поряд з розглянутими вище видами зустрічної торгівлі, необхідно відмітити операції з давальницькою сировиною,
Операції з давальницькою сировиною - це такі операції по переробці, збагаченню давальницької сировини, яку ввезено на митну територію України і вивезено за її межі з метою отримання готової продукції за відповідну плату.
Особливості здійснення операцій з давальницькою сировиною. Вони передбачають:
1.Обробку ДС, її збагачення або використання.
2.Різну кількість замовників та виконавців.
3.Наявність етапів, операцій по переробці даної сировини.
4.Можливість закупки ДС суб'єктами ЗЕД за іноземну валюту.
Суттєвою ознакою операцій з давальницькою сировиною є наступне. До таких операцій насамперед відносяться такі, у яких сировина замовника на конкретному етапі її переробки складає не менше 20% загальної вартості готової продукції.
Давальницькою сировиною є:
1.Сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі, енергоносії (вугілля, нафта, газ), які ввезені на митну територію України іноземним замовником.
2.Ті самі товари, які куплені іноземним замовником в Україні за іноземну валюту (ВКВ).
3. Ті самі товари, які вивезені за межі митної території України з метою використання при виробництві готової продукції та передбачають наступне її повернення в Україну або продаж в країні виробництва чи в іншій державі.
Право власності на давальницьку сировину. Воно передбачає:
а) на імпортовану давальницьку сировину в Україну та виготовлену з неї готову продукцію, право власності належить іноземним замовникам;
б) на експортовану з України давальницьку сировину національними суб'єктами ЗЕД - їм належить право власності на готову продукцію, яку виготували з цієї давальницької сировини.
Суб'єкти операцій з давальницькою сировиною:
1. Суб'єкт ЗЕД, який надає давальницьку сировину і є замовником.
2.Суб'єкт ЗЕД, який здійснює переробку давальницької сировини і є виконавцем
Розрахунки між суб'єктами ЗЕД по операціям з давальницькою сировиною:
1. Вони можуть проводиться в грошовій формі.
2.Вони здійснюються шляхом виділення виконавцю певної частки давальницької сировини.
3. Вони відбуваються шляхом поставок готової продукції замовником.
4. Такі розрахунки здійснюються також шляхом одночасного застосування перших трьох форм розрахунків при погодженні інтересів замовників і виконавців.
III. Третій загальний критерій (за яким виділяють форми зовнішньої торгівлі) суб'єктів ЗЕД є: специфіка регулювання зовнішньої торгівлі суб'єктів ЗЕД. До цих форм 3Т відносяться:
1. Звичайна ЗТ - означає, що до всіх суб'єктів ЗЕД при здійсненні ними експортно-імпортних операцій застосовуються митні вимоги, які встановлені національним законодавством у повному обсязі.
2. Преференційна ЗТ - означає застосування до суб'єктів ЗЕД пільгових митних вимог.
3. Дискримінаційна ЗТ - означає обмеження зовнішньої торгівлі ЗЕД з боку держави чи групи держав.
Поряд з формами існують методи здійснення зовнішньої торгівлі суб'єктів ЗЕД. До них відносяться:
1.Пряма торгівля.
2.Непряма торгівля.
Пряма торгівля - це метод зовнішньої торгівлі при якому між суб'єктами ЗЕД не має посередників.
Непряма торгівля - це метод здійснення ЗТ суб'єктами ЗЕД за допомогою посередників.
Непряма ЗТ суб'єктів ЗЕД здійснюється такими конкретними методами:
1.3Т через посередників.
2.Біржова торгівля.
3.Аукціонна торгівля.
4.Міжнародні торги (тендери).
Розглянемо ці методи непрямої 3Т суб'єктів ЗЕД.
І. Торгівля через посередників. У непрямій 3Т суб'єктів ЗЕД беруть участь такі посередники:
а) прості;
б) повірені;
в) комісіонери;
г) консигнатори;
д) агенти;
е) збутові посередники.
Наведені посередники заключають з фірмами-виробниками такі види договорів:
1. Договір з простим посередником. Цей договір передбачає, що іноземні юридичні, або фізичні особи (посередники) здійснюють пошук зацікавлених партнерів, які підписують між собою зовнішньоекономічний контракт. За це посередники отримають грошову винагороду.
2. Договір-доручення. Цей договір передбачає, що продавець та покупець імпортних товарів доручають посередникам (ін. особам, фірмам, організаціям) заключити експортні чи імпортні контракти від імені і за рахунок покупців і продавців.
З. Договір-комісії. Цей договір передбачає, що посередники комісіонери заключають зовнішньоекономічні контракти від свого імені, але за рахунок продавця чи покупця імпортованих товарів. Винагорода - комісійні.
4. Договір консигнації. Цей договір передбачає, що продавці (консигнанти) поставляють товар на склади посередників (консигнаторів), які їх збувають покупцям. Отриману валютну виручку консигнатори переводять продавцям,
5.Договори зі збутовими посередниками (дистриб'юторами). Цей договір передбачає, що посередники (дистриб'ютори) самостійно займаються перепродажем товарів від свого імені і за свій рахунок.
6. Агентські угоди. Це угоди, які передбачають, що посередники:
а) сприяють укладанню зовнішньоекономічних контрактів;
б) дані угоди агенти заключають від імені продавців і покупців.
7. Дилерські угоди. Це угоди з незалежними від постачальника юридичними і фізичними особами, які займаються перепродажем їх товарів.
II. Методом здійснення непрямої зовнішньої торгівлі суб'єктів ЗЕД є біржова торгівля. При здійсненні обмінних операцій в межах світового господарства виділяють 3 види міжнародних (далі Мн) бірж.
1.Мн товарна біржа.
2.Мн фондова біржа.
3.Мн валютна біржа.
Мн товарна біржа є посередником при здійсненні зовнішньоторговельних операцій суб'єктами ЗЕД.
Суть Мн товарної біржі.
Мн товарна біржа - це організація, яка надає місце та забезпечує правила введення регулярної торгівлі біржовими товарами.
Мн товарна біржа - це стабільно діючі світові ринки, на яких здійснюється торгівля великими обсягами однорідних товарів.
На міжнародних товарних біржах здійснюються такі операції:
1. Угода на реальний товар („спот”). Угода „спот” означає, що продавець чи покупець дійсно бажають продати або придбати реально існуючий товар.
Угоди „спот” діляться на:
а) угода з негайною поставкою товарів (до 15 днів з моменту укладення угоди);
б) угоди на товар з поставкою у майбутньому (до З місяців). Ці угоди на реальний товар називаються „форвард”. Ціни угоди „форвард” враховують їх динаміку та зміни з моменту укладання угоди.
2.Термінові (ф'ючерсні) угоди. Вони не передбачають продаж реального товару у визначений термін. Ці угоди націлені на купівлю-продаж права на товар, тобто на документи володіння цим товаром.
3. Спекулятивні операції - це угоди, які розраховані на можливе підвищення цін на товари у майбутньому. Спекулятивні операції базуються на різниці цін по окремим товарам. Ця різниця в цінах виникає внаслідок:
а) продовження терміну реалізації товарів;
б) зростання цін на товар;
в) використання взаємозаміщуючих товарів, ціни на які більш низькі.
4.Операції хеджування (страхування). Вони здійснюються з метою уникнення збитків від зміни цін.
III. Методом непрямої зовнішньої торгівлі суб'єктів ЗЕД є аукціонна торгівля.
Аукціон - це публічний продаж будь-якого майна, речей, товарів при якому речі, що пропонуються для продажу купуються особою, яка запропонувала за них найвищу ціну.
Основна мета мн аукціону - це забезпечення продажу товарів по найбільш вигідним цінам.
Мн аукціони проводяться в 4-й етапи:
1етап - підготовчий. На цьому етапі посилаються запрошення прийняти участь в аукціоні. Тут також відбувається отримання товару, його огляд співробітниками аукціонів, формування лотів та укладання угод продавцем.
Лоти - це розбивка товару на стандартні партії. Від кожного лоту партії відбирається зразок, який виставляється на аукціоні.
2етап - включає огляд товару покупцем та вибір лотів.
3етап - передбачає здійснення безпосереднього торгу. Саме в цьому полягає суть аукціону.
Основні види проведення аукціонних торгів:
а)торг, який передбачає підвищення ціни на товар. В ньому той, хто останній назвав ціну на товар, пропонує таку ціну, яка є найбільш високою;
б) торг з пониженням ціни на товар, який виставляється для реалізації на мн аукціоні. Тут перемагає покупець, який останній назвав свою ціну за товар.
4етап - заключний. На цьому етапі здійснюється оформлення угод.
Мн торгові аукціони здійснюються такими способами:
1.Гласні мн аукціони.
2.Негласні мн аукціони.
3.Автоматизовані мн аукціони.
Гласні - аукціони передбачають проведення гласного аукціону торгу, при якому покупець відкрито називає передбачену ціну.
Негласні - передбачають, що покупці подають умовні знаки про згоду підняти ціну на заздалегідь встановлену величину націнки. При цьому ім'я покупця зберігається у таємниці.
Автоматизовані - передбачають, що хід продажу товарів, ставки, що пропонуються покупцями автоматично висвітлюється на електронному табло.
IV. Методом непрямої зовнішньої торгівлі суб'єктів ЗЕД є міжнародні торги.
Міжнародні торги передбачають, що їх організатором є покупець, який запрошує взяти участь у торгах декількох продавців товару чи послуг. При цьому покупець вибирає той товар, який задовольняє його потреби по якості і ціні.
Міжнародні торги (далі мт) - це спосіб купівлі-продажу товарів або надання підрядів на виконання окремих робіт на певних умовах.
Види міжнародних торгів:
1.Відкриті мт. Це такі, у яких беруть участь всі бажаючі юридичні та фізичні особи. Як правило на відкритих торгах пропонується для реалізації стандартне устаткування.
2.Закриті мт. В них бере участь обмежена кількість найбільш відомих фірм, які мають авторитет на світовому ринку. Ці торги застосовуються, наприклад, при купівлі складного і високовартісного устаткування. Зовнішньоторговельні операції суб'єктів ЗЕД регулюються на основі 2-х принципів:
1.Протекціонізм - це політика захисту внутрішнього ринку від іноземної конкуренції шляхом збільшення кількості обмежень в торгівлі.
2.Лібералізація - це державна політика, що націлена на відкритість внутрішнього ринку для іноземних конкурентів шляхом зниження кількості обмежень в торгівлі.
Основні методи регулювання зовнішньоторговельних операцій:
1.Методи тарифного регулювання операцій суб'єктів ЗЕД.
2. Методи нетарифного регулювання операцій суб'єктів ЗЕД.
Тарифне регулювання зт здійснюється на 2-х рівнях:
І. Міжнародний рівень - це регулювання зт операцій суб'єктів ЗЕД на основі рішень міжнародних організацій. Такими організаціями є:
1.ГАТТ/СОТ в цю організацію входить - 152 країни світового співтовариства. Україна прагне стати членом COT. ГАТТ/СОТ приймає рішення щодо тарифних обмежень принципів, норм, правил, заборону демпінгу при здійсненні міжнародних торговельних операцій.
2.Міжнародна торгова палата. Приймає нормативно-правові документи, які сприяють здійсненню ЗТ суб'єктів ЗЕД.
Наприклад: міжнародні правила по тлумачення торгових термінів «Інкотермс-2000». Уніфіковані правила про інкасо, Уніфіковані правила та звичаї по документарному акредитиву. [4, с. 325]
Розділ 2. Регулювання торгових відносин
2.1 Рівні регулювання торгових відносин
Регулювання зовнішньоторговельних, а загалом і всіх міжнародних торговельних відносин, здійснюється на трьох узагальнених рівнях:
- на рівні підприємств;
- на рівні держав;
- на рівні міжнародних організацій.
Для підприємства при цьому важливим стратегічним завданням є вибір оптимальної організаційної структури зовнішньоекономічного збуту. Оптимальність структури залежить від наступних параметрів:
- характеру виробничої спеціалізації фірми;
- розміру фірми;
- принципової схеми організаційної будови і форми управління;
- сукупності зовнішніх умов (зовнішнього середовища) функціонування;
- рівня розвитку експорту.
Останній параметр містить інформацію про характер (випадковий чи систематичний) збутових організацій на іноземних ринках, про їхні чистоту і масштаби, про географічну і продуктову диверсифікацію.
Для організації експорту, фірми-виробники утримують власний зовнішньоторговельний апарат, під яким слід розуміти систему органів і служб, об'єднаних функцією управління процесом реалізації та закупівлі товарів за кордоном. Зовнішньоторговельний апарат фірми, в залежності від можливостей фірми, може мати вигляд:
- вбудованого експортного відділу (має повну організаційну залежність від відділу збуту);
- спеціального експортного відділу (займається забезпеченням регулярних експортних операцій, планово-аналітичною роботою, рекламно-інформаційною, кредитно-розрахунковою, транспортно-комунікаційною діяльністю і має самостійність по відношенню до відділу збуту);
- експортних дочірніх компаній (здійснюють цілий комплекс заходів, направлених на реалізацію товару промислової фірми за узгодженими з нею цінами, зберігають юридичну самостійність і тому самостійно відповідають перед покупцями за свої зобов'язання).
Значна роль у зміцненні позицій національних компаній на світовому ринку належить державі, державним методам регулювання зовнішньої торгівлі, експортній політиці держави. Експортна політика держав полягає в тому, що, з одного боку, держава безпосередньо здійснює процеси фінансування, організації, інформаційного забезпечення та заохочення національного експорту, а, з іншого боку, постійно відбувається удосконалення систем заходів непрямого впливу держави на рівень конкурентоспроможності національних товарів шляхом:
- зміцнення науково-технічної та виробничої бази;
- регламентації в и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.