Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


бизнес-план Створення бзнес-плану для обрунтування ефективност органзацї виробничого ТОВ Поляна по випуску морозива з метою залучення нвесторв для кредитування частини витрат на технологчне устаткування. Органзаця виробництва та розрахунок доходв.

Информация:

Тип работы: бизнес-план. Предмет: Маркетинг. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Зміст

Мета бізнес-плану
Резюме
Аналіз стану справ у галузі
3.1 Характеристика місткості ринку
3.2 Конкурентний аналіз
4. Суть проекту
4.1 Склад об'єктів інвестування
4.2 Опис продукту
4.3 Порівняння з імпортованою продукцією
4.4 Стисла характеристика керівників фірми
4.5 Обґрунтування доцільності і прибутковості
5. Виробничий план
5.1 Організація виробництва
6. План маркетингу
6.1 Кінцеві споживачі і задоволення їхніх вимог до продукту
6.2 Сегментація споживачів
6.3 Політика підприємства в області конкуренції
6.4 Обґрунтування ціни
6.5 Організація збуту
6.6 Рекламна кампанія
Організаційний план
Фінансові показники
8.1 Розрахунок доходів
1. Ціль бізнес-плану

Бізнес-план присвячено обґрунтуванню ефективності упровадження виробничого комплексу ТОВ "Поляна" з виробництва морозива (технологічного устаткування, 4-х промислових холодильників, складів, виробничого будинку, лабораторії) і реалізації готової продукції через власну торгову мережу.
2. Резюме
БІЗНЕС-ПЛАН присвячено обґрунтуванню ефективності організації виробничого ТОВ "Поляна" по випуску морозива (друга черга розвитку фірми) з метою залучення інвесторів для кредитування частини витрат на технологічне устаткування.
АСОРТИМЕНТ продукції, яка випускається, - морозиво десертне, вершкове, молочне і щербет.
ТЕХНОЛОГІЯ виробництва передбачає використання спеціальних рецептур, розроблених фахівцями фірми Tetra Laval Hoyer - виробником устаткування для виробництва морозива вищої якості зі світовим іменем.
СИРОВИННА БАЗА Тернопільської області максимально сприяє розвитку виробництва морозива:
приступність і відносна низька вартість основних компонентів дозволяє досягти високої рентабельності виробництва - 47%. Річне виробниче споживання сировини (молока, масла, цукру) - 2,4 тис. тонн.
ПЛАНОВАНИЙ ОБСЯГ випуску готової продукції - 2,4 тис. тонн на суму 65,35 млн.грн. ($13.070 тис. дол. США) на основі діючих і проектованих виробничих потужностей.
РИНКОМ ЗБУТУ продукції є підприємства оптової і роздрібної торгівлі, підприємства громадського харчування м.Тернопіль, Тернопільській області і Західного регіону країни, а також власна торгова мережа фірми.
ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ проекту з введення до ладу виробничого комплексу фірми з випуску морозива - 111,0 млн. грн., з яких 12,9 млн. грн. - позикові кошти (близько 11%).
ПЕРСОНАЛ ФІРМИ укомплектований висококваліфікованими фахівцями, зайнятими вирощуванням сільськогосподарських культур, пере робкою сільгосппродукції і її реалізацією. Загальна чисельність персоналу - 400 чол.
КОНКУРЕНТНОЗДАТНІСТЬСТЬ фірми забезпечується: низькими внутрівиробничими витратами внаслідок організації виробництва фірми за замкнутим технологічним циклом; представлені всі технологічні стадії (відсутня лише власна сировинна база); переробка сировини, її збереження, доставка і реалізація готової продукції" через власну торгову мережу.
ТЕРМІН ОКУПНОСТІ кредитних коштів на проектований комплекс з виробництва морозива - менше двох років.
3. Аналіз стану справ у галузі

3.1 Характеристика місткості ринку

Морозиво - один з найбільш популярних і улюблених споживачем кондитерських виробів. Обсяг продажів морозива в Тернопільській області в 2005 р. склав близько 4.6 т. Багато це чи мало? І які резерви потенційного росту попиту?
На одного жителя Тернопільської області приходиться більше 1 кг морозива в рік. Зіставляючи ці дані зі статистикою більшості розвитих країн світу, де на 1-го жителя приходиться від 5 до 21 л (2,5-10,5 кг) в рік.
Очевидно, що існують фактори, які стримують платоспроможний попит на морозиво. Докладний аналіз цих факторів буде приведений нижче в розділі; "Сегментування ринку". Відзначимо тут, що основними факторами є наступні:
1. Високі ціни на дійсно якісне і смачне морозиво (в основному - це імпорт" продукція), недоступні для населення з низьким і навіть середнім рівнем прибутковості (55% від загальної чисельності населення Тернопільської області).
2. Низькі смакові якості дешевого морозива в основному, місцевого виробництва), не задовольняючі потреби населення, яке має вимогливий смак.
Таким чином, потенційний незадоволений платоспроможний попит у розмірі 5,4 тис. т може бути вдоволеним лише продукцією, яка сполучить у собі 2 неодмінні властивості: високу якість при відносно невисокій ціні реалізації.
Планований ТОВ "Поляна"' обсяг продажів морозива в 2004 р. - 2,4 тис. т (1-й рік виходу на повну потужність) прийнятний з погляду реального його розміщення на ринку.
При збереженні стабільності вищевказаних показників обсяг реалізації морозива на ринках Тернопільській області в 2007 р. складе близько 7,0 тис. тонн. Таким чином, ТОВ "Поляна" претендує на частку регіонального ринку, яка складає не менш 34%. Враховуючи, що величина потенційного платоспроможного попиту - 10 тис. тонн, можна зробити висновок про наявність досить ємної (44%) ринкової ніші для ТОВ "Поляна" у виробництві і реалізації морозива.
З цієї же причини вся вироблена фірмою продукція може бути без проблем реалізована на місцевому ринку, хоча ТОВ "Поляна" не виключає можливість реалізації частини своєї продукції на національному і міжнародному ринках, тим більше що у фірми давні і стійкі зв'язки зі споживачами сільськогосподарської продукції з багатьох регіонів.
Аналізуючи тенденції, які існують на ринку морозива, можна з повною підставою прогнозувати, що досягнутий по галузі обсяг продажів суттєво не зросте, тому що:
*морозиво місцевого виробництва розраховано, в основному, на споживача, який має невимогливий смак: як правило, це населення із середнім і нижче середнього рівнем доходів. Потреба цього сегмента ринку вже практично цілком задоволена;
* існуючий обсяг імпорту в розмірі 700 т/рік також цілком задовольняє потреби населення, яке насамперед цінує смакові якості , з рівнем доходів вище за середній (про що свідчить постійна наявність певного обсягу нереалізованих залишків). Тому різкого збільшення обсягу пропозиції на даному сегменті ринку також не очікується.
Таким чином, задоволення наявного дефіцитного попиту (4,4 тис. тонн) можливе лише у випадку високої якості продукції, яка випускається, і встановлення прийнятного для середнього споживача рівня цін, що і є основними пріоритетами в маркетинговій і виробничій політиці ТОВ "Поляна"'. Середня для регіону рентабельність виробництва морозива складає від 20 до 30%; прогнозована рентабельність виробництва морозива фірмою "Поляна" - 47% (див. розрахунки в п. 8.2.).
3.2 Конкурентний аналіз

На ринках м. Тернополя і Тернопільської області, де ТОВ "Поляна" припускає реалізовувати свою продукцію в 1-у чергу, уже працюють наступні основні підприємства-конкуренти.
1. АТ "Капітошка", м. Тернопіль:
найбільший виробник морозива на місцевому ринку (3,5 тис. т/рік);
Мережа кафе й інших дрібних виробників морозива із сукупним обсягом виробництва близько 60 т/рік
Мережа інших імпортерів з обсягом реалізації близько 100 т/рік.Основні характеристики конкурентів представлені в табл. З.1.
Таблиця 3.
Аналіз конкурентів
Характеристик и конкуруючої продукції
Продукція АТ "Капітошка" та інших комбінатів
Розважене морозиво (в кафе та на вулицях)
Імпортна продукція
Продукція ТОВ "Поляна"
1
Якість продукції
низька
середня/низька
висока
висока
2
Привабливість зовнішнього виду (упаковка)
низька
середня
висока
висока
3
Ціна
низька
середня/низька
висока
середня
4
Обсяг продажів, т/рік
3847
60
700
2400
5
Зайнята частка ринку %( 1996р.)
3363
16
1,52
-
6
Зайнята частка ринку % (1997р.)
54,96
0.86
1
34,29
7
Стабільність продажів
висока
середня ',
середня
висока
Таблиця 3.2.
Оптові і роздрібні ціни на морозиво на ринку м. Тернополя на 2008 р., $/шт. (50-100 г)
Продукція
Оптові ціни
Роздрібні ціни
Продукція Т "Капітошка" та інших комбінатів Розважене морозиво Продукція АТ "Поліна"
0,21-0,25
за домовленістю 0,53-1,42 0,20-0,35
0,28-031
0,44-0,96 0,66-1,77 0,25- 0,44
Ці підприємства покривають попит на морозиво в указаному регіоні приблизно на 70%. Основна причина неповного задоволення попиту -відсутність на ринку морозива високої якості за невисокою ціною.
Основним конкурентом у плані цін реалізації, як бачимо, буде АТ "Капітошка''. Однак, у силу великої різниці в якості споживчі переваги будуть віддані продукції ТОВ "Поляна", тому що.
АТ "Капітошка" використовує устаткування, морально застаріле у порівнянні із сучасними імпортними технологічними лініями. Тому воно випускає морозиво, яке відповідає українським стандартам, що не переглядалися протягом ряду років, дуже специфічним у порівнянні з імпортними; коефіцієнт збитості в 2-3 рази нижче, смакові якості, у цілому, невисокі
морозиво випускається в упаковці поганої якості, переважно, це ламінований папір з поліетиленовим покриттям усередині. Така упаковка не здатна запобігти розтіканню морозива навіть протягом тих 5-10 хвилин, поки йде процес його споживання.
Будучи майже повним монополістом на ринку, АТ "Капітошка", звичайно, має свою досить постійну клієнтуру. Однак, запорукою сталості цих споживачів є, головним чином, відносно низька ціна, а не, наприклад, прихильність до конкретного сорту. Тому з появою продукції кращої якості за приблизно такими ж цінами покупці не будуть вагатися у своєму виборі: вони віддадуть перевагу морозиву фірми "Поляна''. у ТОВ "Поляна" дозволять установити набагато більш доступні ціни реалізації своєї продукції, що буде вигідно відрізняти його від вищевказаного основного конкурента в ціновому відношенні і виступати основним доданком його конкурентноздатності.
Крім того, будучи виробником, а не дистриб'ютором, ТОВ "Поляна" може більш оперативно реагувати на зміну попиту.
Таким чином, для створюваного нового виробництва мається достатня ринкова ніша в м. Тернопіль і прилеглих регіонах.
4. Суть проекту

4.1 Склад об'єктів інвестування

Для реалізації інвестиційної програми другої черги розвитку фірми (2006-2007 рр.) буде потрібна додаткова витрата коштів в обсязі $20 039 500, що при досягнутому рівні прибутковості фірми в базовий (2005) рік буде потребувати додаткові кредиті ресурси в обсязі не менш $4 007 900.
Об'єкти інвестування і вартість устаткування для другої черги розвит ку фірми представлені в табл. 4.1.
4.2 Опис продукту

Продукція, планована ТОВ "Поляна" до випуску на устаткуванні
Фірми Tetra Laval Hoyer, має наступні властивості, які вигідно відрізняють її від продукції інших виробників і реалі заторів морозива в Тернопільській області
Відповідно до приведених в табл. 4.1. даних, розподілення фінансових ресурсів для освоєння всього комплексу фірми "Поляна" з виробництва морозива, виглядає наступним чином (при загальній вартості проекту - 111.500тис. грн.).
Усього вартість комплексу -100%
Освоєно коштів - 42%
Додатковий обсяг позикових коштів - 11,6%
Додатковий обсяг власних коштів - 46,4%
М'якість смаку досягається більш високим коефіцієнтом збитості, який повинен бути в 2.5 рази більше загального змісту сухих речовин у суміші Практично весь асортимент морозива місцевого виробництва не витримає даної вимоги.
1. Високий рівень смакових якостей, у т.ч. одна зі специфічних характеристик якості, яку хоче мати більша частина споживачів, - м'якість смаку, Це особливо важливо при покупці - морозива для дітей.
Таблиця 4.1.
Об'єкти інвестування другої черги розвитку ТОВ "Поляна" (комплекс з виробництва морозива), дол. США
№ п/г
Найменування об'єкту інвестування
Освоено на поточний момент
Додатковий обсяг інвестування
Разом вартість комплекту
3 власних
Позикові кошти
Разом
1
Устаткування для цеха для виробництва морозива
2577115
2577115
2577115
2
Виробниче приміщення для розташування цеха
7225400
7225400
7225400
3
Холодильник низь котемпературний, 50т
172340
І
172340
4
Холодильник низь котемпературний, 50т
172340
172340
5
Холодильник 500 т
1148936
-
-
-
1148936
6
Холодильник 500т
1148936
-
-
-
1148936
7
Склад 1300 т
1768085
-
-
-
1768085
8
Склад 1300 т
1768085
-
-
-
1768085
9
Будівлі магазинів та кафе
260450
985300
--
985300
1245750
10
Транспортні засоби
116780
-
-
-
116780
11
Будівництво виробничої лабораторії
--
540000
--
540000
540000
12
Устаткування для лабораторії
--
580000
--
580000
580000
13
Під'їзні шляхи
972600
-
-
-
1135800
14
Очисні споруди
1135800
-
-
-
1135800
15
Газифікації зони
-
897760
-
897760
897760
16
Система водопостачання
760000
--
--
--
760000
Закуповувана ТОВ ''Поляна" лінія передбачає використання тільки правильно збалансованих рецептур, витриманих відповідно до світових стандартів. Саме тому смакові якості морозива, зробленого на фірмі "Поляна", будуть відповідати самому вимогливому смаку споживача і виступати міцним фундаментом конкурентноздатності готової продукції.
2. Якість і привабливість упаковки. Продукція упаковується в поставлений виробником устаткування високоякісний пакувальний папір із пропілену. Пакувальні матеріали будуть закуплені у фірми-постачальника устаткування. Крім того, Tetra Laval Hoyer посприяє в друкуванні необхідного дизайну пакувальних матеріалів.
Це буде вигідно відрізняти морозиво ТОВ "Поляна" від іншої продукції місцевого виробництва, упакованої, в основному, у ламінований папір з поліетиленовим покриттям зсередини, який не здатен запобігти розтікання морозива навіть на протязі тих 5-10 хв., поки йде процес його споживання.
При цьому вид упаковки (її привабливість і дизайн) виступлять одним з факторів нецінової конкуренції. Враховуючи, що 40% споживачів морозива - діти, барвистість упаковки є могутнім стимулятором попиту.
3. Доступний для більшості споживачів рівень цін, який займає проміжне положення між цінами на імпортну продукцію і морозиво місцевого виробництва (з тяжінням убік останніх).
Саме ці три основних фактори є запорукою унікальності продукту і його високої конкурентноздатності; цілком відповідають потребам, висунутим саме на тому сегменті, куди планує вийти зі своєю продукцією ТОВ "Поляна" (див. п. 6.2. "Сегментація ринку морозива"). До випуску планується наступна структура асортименту:
Морозиво десертне 40%
Морозиво вершкове 30%
3. Морозиво молочне 20%
4. Шербет 10%
Така структура асортименту обрана невипадково - незважаючи на те, що виробництво молочного морозива і шербету більш рентабельне, ці сорти користаються, як правило, досить обмеженим попитом. Десертне і вершкове морозиво, незважаючи на їх більш високу (у порівнянні з іншими сортами) ціну, складають основу попиту.
Кожна асортиментна група, яка випускається, характеризується рядом якісних показників, основним з який є коефіцієнт збитості. (див. додаток 1 "Якісні характеристики продукції").
4.3 Порівняння з імпортованою продукцією

Якість морозива, планованого до випуску на ТОВ "Поляна" буде відповідати кращим світовим стандартам у силу наступних причин:
* сучасне імпортне устаткування забезпечує виробництво продукції тільки відповідно до правильно збалансованої рецептури, схваленої фахівцями фірми Tetra Laval Hoyer ; при цьому немаловажним фактором у плані якості є забезпечення високого коефіцієнта збитості, властивого кращим зразкам імпортованої продукції - таким чином, у плані якості морозиво ТОВ "Поляна" ні в чому не буде уступати імпортним аналогам;
* якість і дизайн упаковки, докладно описані в п. 4.1., також розроблені відповідно до загальновизнаної світової практики і ні в чому не поступаються імпортним аналогам;
* ціна реалізації імпортного морозива, як правило, недоступна для переважної більшості населення, у той час як низькі виробничі витрати ТОВ "Поляна" дозволять установити набагато більш доступні ціни реалізації своєї продукції, що і буде основним доданком її конкурентноздатності.
Крім того, будучи виробником, а не дистриб'ютором, ТОВ "Поляна" може більш оперативно реагувати на зміну попиту.
4.4 Коротка характеристика керівників фірми

Керівництво фірмою здійснюється Радою Директорів, яка складається з 2-х чоловіків. Вони мають значний стаж роботи не тільки в сфері керування, але і безпосередньо на робочих місцях у торговій і виробничій сферах, де придбали великого професійного досвіду, просуваючись вперед по східцях кар'єри. На даний момент вже протягом ряду років грамотно здійснюють керівництво фірмою "Поляна".
4.5 Обґрунтування доцільності і прибутковості проекту

Закупівля технологічної лінії з виробництва морозива органічно поєднується з загальною діловою стратегією фірми і є суттєвим фактором збільшення її доходів у силу наступних причин:
Тернопільська область у достатньому обсязі мас необхідну для виробництва морозива сировину: цільне і сухе молоко, масло, цукор. Навіть за умови його закупівлі за сформованими на оптовому ринку цінами (на яких засновані всі економічні розрахунки в даному проекті) рентабельність виробництва очікується не менш 47% у перший рік діяльності, і більш 50% у наступні роки (див. п. 8.2.).
2. Наявність в ТОВ "Поляна" 4-х власних холодильників загальною ємністю 1100 т (у т.ч. 2-х низькотемпературних ємністю 100т) відноситься до числа факторів, найбільше сприятливих для відкриття виробництва морозива, тому що більшість підприємств, які бажають виробляти морозиво, насамперед зіштовхуються з проблемою його зберігання - придбання дорогих холодильних камер, вартість яких часто наближається до вартості самого устаткування, негативно впливає на рентабельність; і, як правило, саме з цієї причини підприємцем не приймається рішення про закупівлю дійсно високоякісних, а тому і дорогих імпортних технологічних ліній.
Тому відносна економія на витратах обігу, які утворюються при зберіганні сировини і готової продукції, є одним з суттєвих складових високої рентабельності виробництва морозива фірмою "Поляна". має у своєму розпорядженні необхідну кількість транспорту: 33 вантажні машини загальною вантажопідйомністю 234 т (у т.ч. 2 рефрижератора), що також забезпечить додаткову економію накладних витрат.
Для цілей транспортування сировини і готової продукції фірма має у своєму розпорядженні необхідну кількість транспорту: 33 вантажні машини.
У фірми є багатий комерційний досвід і налагоджені канали оптового збуту сільськогосподарської продукції власного виробництва (як у Тернопільській області, так і в цілому по країні). Проведені з потенційними оптовими покупцями морозива попередні переговори виявили їхню зацікавленість у придбанні, у цілому, близько 70 т продукції протягом 2-х перших місяців роботи лінії (січень-лютий 2007 р.) з урахуванням планованих відповідно до даного проекту цін.
Близько 3% (72 т) морозива в рік буде реалізовуватися через власну роздрібну збутову мережу: фірмовий магазин і два кафе. Це надасть відносну економію витрат обігу, а також дозволить залишити в розпорядженні підприємства всю суму роздрібної торгової націнки з зазначенням обсягу продукції.
Рентабельність виробництва складе не менше 47% (див. розрахунки в п. 8.3), що набагато вище середньогалузевих показників по багатьом галузям промисловості, а також вище середньої рентабельності виробництва морозива в Тернопільській області.
5. Виробничий план

5.1 Організація виробництва

При розробці плану виробництва продукції з морозива принципове значення має такий фактор як попит на готову продукцію
Попит на морозиво носить яскраво виражений сезонний характер І підданий значним коливанням протягом року у зимовий час попит складає приблизно 40% від рівня літнього попиту, у міжсезоння - 60-70% Це має на увазі побудова плану виробництва, яка враховує такі сильні коливання споживчого попиту
Нижче представлено план виробництва продуктів з морозива в 2007 р, у якому відображено поступовий вихід на максимальну потужність, а також враховано сезонні коливання попиту на морозиво, відповідно до яких скоректований план виробництва (див - додаток 4)
Січень-40%
Лютий-40%
Березень-401%
0
4
6
Квітень-60%
Травень-80%
Червень-100%
Липень-100%
Серпень-100%
Вересень-100%
Жовтень-70%
Листопад-40%
Грудень-40%
Планується наступна структура асортименту.
Морозиво десертне - 40%
Морозиво вершкове - 30%
Морозиво молочне - 20%
Шербет - 10%
Таку структуру асортименту обрано невипадково незважаючи на те, що виробництво молочного морозива і шербету більш рентабельно, ці сорти користуються, як правило, досить обмеженим попитом десертне і вершкове морозиво, незважаючи на їх більш високу (у порівнянні з Іншими сортами) ціну, складають основу попиту.
Планований робочий розклад
Режим роботи - 3 зміни
Тривалість робочого дня - 7 годин
Тривалість робочого тижня - 6 днів
Кількість робочих днів у році - 312 днів
Можлива максимальна потужність устаткування - 1000 л/година (близько 500-550 кг/година) у подальших розрахунках прийнятий показник 540 кг/година.
Таким чином, планована максимальна потужність устаткування.
540x21 = 11400кг/добу
11406x312 = 3558720 кг/рік
3558720 12 = 296560 кг/місяць (у середньому)
У додатку 5 представлено план випуску продукції на 2007 р.
6. План маркетингу

6.1 Кінцеві споживачі і задоволення їхніх вимог до продукту

Як уже згадувалося, асортимент готової продукції ТОВ "Поляна" розрахований на кінцевих користувачів-жителів, в основному, м. Тернополя і Тернопільської області. Кліматичні умови цього Західного регіону максимально сприяють високому рівню попиту на морозиво, чим і обумовлений вибір даного сектора ринку для вкладання інвестицій.
Морозиво є товаром постійного щоденного попиту, одним з найдешевших і популярних кондитерських виробів. Однак, попит на нього носить яскраво виражений сезонний характер: у зимовий час він складає близько 40% від літнього рівня. Тому з приводу частоти покупок можна зробити наступні спостереження:
у літню пору морозиво купується середнім споживачем практично щодня, причому найчастіше по кілька разів;
у зимовий час покупки відбуваються, у середньому, у 2,5 рази рідше.
Таким чином, тільки в літні місяці 1 середній покупець здатен споживати до 90 порцій. Однак, розрахункові дані показують, що 1 житель Тернопільської області купує морозиво тільки 10-15 разів у рік:
Обсяг пропозиції - 4600000 кг = 46000000 порцій (100 г)
Задоволеність попиту: 46000000 : 4000000 =11,5
Це говорить про те, що тільки невелика частина населення цілком задовольняє свою потребу в морозиві. А інша частина споживачів змушена стримувати задоволення своїх потреб у силу ряду причин, які були докладно розглянуті вище.
Тому ТОВ "Поляна" приклало максимум зусиль для того, щоб усунути вплив цих стримуючих факторів і спонукати споживачів збільшити частоту покупок.
Одна зі специфічних характеристик якості, яку хоче мати більша частина споживачів - м'якість смаку. Це особливо важливо при покупці морозива для дітей, які складають близько 40% від усього числа споживачів, тому що більш м'яке на смак морозиво менше сприяє простудним захворюванням. На даний момент м'якість смаку мають тільки кращі (і, отже, найдорожчі сорти) і морозива.
М'якість смаку досягається більш високим коефіцієнтом збитості, який повинен бути в 2,5 рази більше загального змісту сухих речовин у суміші. Практично весь асортимент мороженого місцевого виробництва і дешеві сорти вітчизняного морозива не витримують даної вимоги.
Для своїх покупців ТОВ "Поляна" передбачило наступні заходи для того, щоб забезпечити покупцям максимальні зручності.
1. Морозиво буде розфасовуватися порціями по 50 г, кожна порція буде мати дерев'яну паличку, покрита шоколадною глазур'ю і загорнена в упакування з пропілену. Пропілен становить фольговану міцну плівку
2. Термін придатності продукту за умови його збереження при температурі мінус 20 градусів С - більш 6 місяців.
Враховуючи, що далеко не у всіх оптових покупців є можливості для тривалого збереження морозива, ТОВ "Поляна" припускає відпускати продукцію як великим оптом, так і дрібнооптовими партіями, використовуючи при цьому власні широкі можливості для її збереження.
3. Відпустка товару буде здійснюватися в будь-який час негайно після факту передоплати. Реалії сучасної російської економіки є такими, що відпустка в кредит такого товару як морозиво практично неможлива через дуже високий ризик неповернення платежів.
Однак, для постійних, роками перевірених торгових партнерів ТОВ "Поляна" передбачена можливість відпустки товару на реалізацію (тобто оплата за товар буде здійснюватися після факту його реалізації).
За бажанням покупців доставка може здійснюватися автотранспортом продавця, причому при покупці партії розміром більш 5 тонн доставка буде зроблена безкоштовно.
Таким чином, для зручності реалізації продукції оптовим посередникам буде створений максимум сприятливих умов.
6.2 Сегментація споживачів

Сегментація споживачів Тернопільської області в даному проекті зроблено за 2-ма класифікаційними ознаками: за рівнем прибутковості і за споживчими звичками (конкретно за смаковими перевагами).
Таблиця 6. Сегментація ринку споживачів морозива по Тернопільській області
Споживча перевага
За
рівнем прибутковості
високий
середній
низький
Вимогливий смак
Дорога високоякісна Імпортна продукція
Частково імпорт та місцева продукція
99979
Невимогливий смак
Всі пропоновані сорти
Недорогі сорти Імпортного морозива, частина продукції місцевого виробництва
Продукція АТ "Капітошка" та вир. Дешеве морозиво місцевого виробництва
Таким чином, на даний момент серед населення м. Тернопіль і Тернопільської області можна виділити 4 основні групи споживачів, що і готові пред'явити платоспроможний попит на продукцію з морозива.
Група споживачів з високим рівнем прибутковості і вимогливим смаком (15%). Даний сегмент задовольняє свою потребу, в основному, якісною продукцією, частково - нефасованим морозивом.
Група споживачів з високим рівнем прибутковості і невимогливим смаком (10%). Даний сегмент задовольн и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.