На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Аналз основних факторв внутршнього та зовншнього середовища органзацї на приклад ВАТ Укртелеком: виробничий, кадровий, маркетинговий, фнансовий та органзацйно-культурний зрз. Функцональн стратегї органзацї, її мся та основн цл.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Маркетинг. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРИТЕТ "ХПІ"
КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ
Курсовий проект з менеджменту
на тему:
"Розробка стратегії маркетингової діяльності
на прикладі ВАТ "Укртелеком"
Виконала:
студентка гр. БФ 28в
Здоровенко Ольга
Перевірила:
Кулик А. М
Харків 2009
Зміст
  Вступ
   1. Аналіз господарчо-економічної діяльності підприємства
   1.1 Аналіз внутрішнього середовища
   1.1.2 Виробничий зріз
   1.1.3 Кадровий зріз
   1.1.4 Маркетинговий зріз
   1.1.5 Фінансовий зріз
   1.1.6 Організаційно-культурний зріз
   2. Аналіз факторів зовнішнього середовища організації
   2.1 Аналіз впливу факторів макросередовища
   2.2 Аналіз впливу факторів мікро середовища
   3. Місія та цілі організації
   3.1 Місія організації
   3.2 Цілі організації
   4. Swot - аналіз
   5. Функціональні стратегії організації
   Висновок
   Додатки

Вступ

Сьогодні багато спеціалістів визнали принципово важливу роль маркетингу. Причому це актуально для підприємств різної галузі економіки. Одним з важливіших елементів організації маркетингової діяльності є побудова та впровадження її стратегії. Стратегію маркетингу можна буде ефективно реалізовувати тоді, коли буде існувати стійкий та стабільний ринок. Але на даний час ситуація на ринку України склалася така: ринок достатньо не розвинутий, відсутня розвинута та відлажена нормативно-правова база, слабо розвинута зовнішньоекономічна діяльність.

В теперішній час ринок має низку специфічних рис, що визначають особливість підходів до його вивчення. Наприклад, він характеризується великим обсягом закупівель і продажу, технічною складністю товарів і способів їх розподілу. Це вимагає проведення ретельних маркетингових досліджень для прийняття обґрунтованих господарських рішень. Гостро стоїть перед промисловими підприємствами проблема прийняття виважених стратегічних маркетингових рішень щодо освоєння нового ринку, диверсифікації напрямів діяльності, виходу на ринок з новим товаром, тому обрана мною тема є актуальною.

Об'єктом дослідження в даному курсовому проекті виступає Відкрите Акціонерне Товариство "Укртелеком" - сучасне підприємство з розвиненою інфраструктурою, що займає лідируючі позиції на ринку послуг фіксованого телефонного зв'язку України. Компанія охоплює близько 18% українського ринку телекомунікацій, у тому числі 73% - ринку послуг фіксованого телефонного зв'язку та 29% - ринку послуг з доступу до мережі Інтернет.

Історія створення ВАТ "Укртелеком" бере початок у 1993 році, коли було зареєстроване Українське об'єднання електрозв'язку "Укрелектрозв'язок" (з 1994 року - Укртелеком). Пізніше, у 1998 році, відповідно до затвердженої Кабінетом Міністрів України програми об'єднання "Укртелеком" було реорганізоване в єдине державне підприємство, а у січні 2000 року, після проведення корпоратизації, його було перетворено на відкрите акціонерне товариство.

Організаційно-правова форма господарювання: Відкрите Акціонерне Товариство

Форма власності: колективна

Орган управління: загальні збори акціонерів

Статутний фонд: 4,68 млрд. грн.

Юридична адреса: бульвар Тараса Шевченка, 18 м. Київ, Україна, 01601

Тел.: +380 44 235 53 33

Факс: +380 44 235 47 68

E-mail: ukrtelecom@ukrtelecom.ua

Сайт: www.ukrtelecom.ua

Сьогодні ВАТ "Укртелеком" - це підприємство, організаційна структура якого сформована за вертикальним принципом управління фінансами, технологічними процесами, персоналом. До складу товариства входить 33 філії, одну з яких - філію "Утел" було створено у 2005 році за рішенням Загальних зборів акціонерів.

Метою даної курсової роботи є розробка та удосконалення стратегії маркетингової діяльності ВАТ "Укртелеком".

1. Аналіз господарчо-економічної діяльності підприємства

1.1 Аналіз внутрішнього середовища

Внутрішнє середовище організації - це та частина загального середовища, яка знаходиться в рамках організації. Вона постійно впливає на функціонування організації. Внутрішнє середовище має декілька зрізів, кожний з яких відповідає за потенціал та можливості організації. В наступних підрозділах буду детально проаналізовано кожний зріз.

Організаційний зріз

У відкритому акціонерному товаристві сформовано дворівневу централізовану вертикальну систему управління:

I рівень - Загальних Зборі Акціонерів, яким належить прийняття важливих рішень. Наприклад затвердження необхідних структурних змін та відновлення Наглядової ради товариства.

II рівень - Правління ВАТ "Укртелеком". До його функцій належить виконання доручень та наказів, прийнятих на Загальних Зборах Акціонерів; управління підприємством ВАТ "Укртелеком", за допомогою Апарату управління.

Апарат управління, який складається з наступних підрозділів:

Голова Правління;

Перший Заступник Голови Правління;

Заступник Голови Правління з питань маркетингу та продажу послуг;

Заступник Голови Правління з питань економіки та фінансів;

Заступник Голови Правління з питань корпоративних прав;

Заступник Голови Правління з питань праці та управління персоналом;

Заступник Голови Правління з питань інформаційних систем та перспективних мережних технологій.

Директор філії "Утел".

Кожному Заступнику Голови Правління підпорядковується відповідний підрозділ та департамент, де виконуються доручення та накази. А самі Заступники підпорядковуються Голові Правління.

Виходячи з цього можна зобразити органітограму, зображуючи в широкому розумінні організаційну структуру підприємства (мал.1.1).

Рисунок 1.1- Організаційна структура ВАТ "Укртелеком"

1.1.2 Виробничий зріз

Компанія ВАТ "Укртелеком" надає по всій території України практично всі види сучасних телекомунікаційних послуг, таких як:

міжнародний, міжміський та місцевий телефонний зв'язок;

мобільний зв'язок за технологією UMTS/WCDMA;

послуги передавання даних та побудови віртуальних приватних мереж;

Інтернет-послуги, у т. ч.: комутований та широкосмуговий доступ до мережі Інтернет для абонентів мережі фіксованого телефонного зв'язку;

постійне IP-з'єднання по виділеній лінії; апаратний і віртуальний хостінг;

надання в користування виділених некомутованих каналів зв'язку;

ISDN;

відеоконференц-зв'язок;

проводове мовлення;

телеграфний зв'язок;

здійснює діяльність з технічного обслуговування мереж ефірного телемовлення та радіомовлення.

Товариство володіє потужною та розгалуженою транспортною мережею з високим ступенем надійності та резервування, яка є основою телекомунікаційної інфраструктури України.

З метою задоволення зростаючих потреб клієнтів Укртелеком створює найпотужнішу в Україні національну магістральну мережу передавання даних, побудовану на базі сучасної технології DWDM, пропускна спроможність якої наближається до 4 Гбіт/с. Це дозволяє надавати якісні інформаційно-телекомунікаційні послуги, включаючи Інтернет, в усіх регіонах України. Для надання клієнтам послуг зв'язку з іноземними державами, а також для забезпечення послуг з транзитного передавання трафіку партнерів товариства як в Україні, так і за кордоном, Укртелеком бере активну участь у міжнародних телекомунікаційних проектах, що забезпечують вихід на цифрові телекомунікаційні системи країн Європи, Азії, Африки і Північної Америки, є співвласником 14 міжнародних підводних систем передавання даних, таких як ITUR, BSFOCS, а також є учасником проектів ТЕЛ та ТАЄ.

Компанія є найбільшим в Україні оператором фіксованого телефонного зв'язку, обслуговуючи понад 10 млн. телефонних ліній, лідером серед провайдерів Інтернет в Україні, надаючи послуги комутованого доступу до мережі сотням тисячам клієнтів, а також єдиною в Україні компанією, що надає послуги мобільного зв'язку нового стандарту під ТМ "Utel".

2008 рік видався одним з найскладніших в історії компанії, коли об'єктивні та суб'єктивні фактори суттєво вплинули на основні показники діяльності товариства. Проте 2008 рік чітко окреслив напрямки виходу товариства на новий рівень розвитку та підтвердив правильність обраної стратегії.

В умовах постійного зменшення доходів від традиційної телефонії компанія зробила ставку на розвиток Інтернет-технологій та мобільного зв'язку нового стандарту. За підсумками минулого року Укртелеком став впевненим лідером серед провайдерів Інтернет.

1.1.3 Кадровий зріз

Ринковий успіх товариства, насамперед, залежить від ефективної роботи керівних кадрів і фахівців, рівня їх кваліфікації і майстерності, розуміння ними змін, що відбуваються в суспільному житті і виробництві. Тому кадрову політику ВАТ "Укртелеком" спрямовано на удосконалення структури товариства, якісне управління персоналом та забезпечення підрозділів висококваліфікованим персоналом у необхідній кількості.

Станом на 01.10 2009 у ВАТ "Укртелеком" працює 89 000 осіб.

За 2008 р. середньооблікова чисельність штатних працівників товариства зменшилась на 8,8 тис. осіб (8,4%). Зменшення відбулося в результаті удосконалення структури товариства, технологічних та виробничих процесів, модернізації та реконструкції телекомунікаційних мереж. Серед працівників товариства понад 98% професіоналів мають вищу освіту, серед фахівців - близько 89%. У компанії спостерігається стійка тенденція до зростання кількості висококваліфікованих працівників.

Рисунок 1.2 - Структура персоналу ВАТ "Укртелеком" за категоріями працівників станом на 01.01.2009.

Рисунок 1.3 - Структура персоналу товариства за напрямками діяльності станом на 01.01.2009.

В умовах постійно зростаючої конкуренції на телекомунікаційному ринку професійний розвиток персоналу є найважливішим фактором забезпечення ефективної діяльності компанії. Саме тому у ВАТ "Укртелеком" діє система безперервного навчання персоналу.

Оновлення фундаментальних і наукових знань, вдосконалення практичних навичок керівників та фахівців здійснюються у філії “Центр післядипломної освіти ВАТ "Укртелеком". Крім того, працівники навчаються у навчальних центрах фірм - виробників телекомунікаційного обладнання, консалтингових фірмах, за кордоном та безпосередньо на виробництві в системі технічного навчання.

Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації робітників і технічних службовців здійснюються в Бюро з підготовки робітничих кадрів філій, у навчальних центрах підприємств України, безпосередньо на виробництві в системі технічного навчання.

1.1.4 Маркетинговий зріз

ВАТ "Укртелеком" є найбільшим в Україні оператором фіксованого телефонного зв'язку та Інтернет - провайдером, який обслуговує понад 10,4 млн. телефонних ліній та 513 тис. абонентів швидкісного доступу до мережі Інтернет. Отже, даний зріз буде присвячено цій темі.

ВАТ "Укртелеком" пропонує споживачам повний спектр послуг фіксованого та мобільного Інтернет-доступу по всій території країни:

швидкісний та комутований Інтернет-доступ для абонентів мережі фіксованого телефонного зв'язку;

Інтернет-доступ по виділеній лінії;

Інтернет-доступ за технологією Wi-Fi;

мобільний доступ до мережі Інтернет,

послуги хостингу.

Що зроблено в 2008 році

У 2008 р. інвестиційні ресурси та маркетингову активність товариства було зосереджено на задоволенні зростаючих потреб населення та економічних суб'єктів України у послугах швидкісного фіксованого доступу до мережі Інтернет (торгова марка “ОГО! “).

Протягом 2008 р. ВАТ "Укртелеком" в 2,5 раза збільшило кількість абонентів послуги “ОГО!" та стало лідером на ринку послуг швидкісного Інтернет-доступу України за всіма основними параметрами:

кількістю користувачів - 513 тис. абонентів послуги “ОГО! “ на початок 2009 р.;

географічним охопленням мережі - більшість території країни;

обсягом доходів від надання послуг доступу до мережі Інтернет - 484,1 млн. грн.

Йдучи назустріч споживачам, товариство постійно вдосконалює послуги Інтернет-доступу, роблячи їх ще зручнішими та змістовнішими.

Так, у 2008 р. Для користувачів послуги “ОГО! “ було запроваджено низку нових послуг та тарифних пропозицій:

швидкість доступу до мережі Інтернет збільшено в 2 рази (без підвищення вартості послуг);

потенційним споживачам запропоновано принципово новий спрощений спосіб підключення до послуги “ОГО! - стартові пакети “ОГО! START“;

запроваджено додаткову послугу “ОГО! Антивірус“.

Рисунок 1.4 - Загальна кількість споживачів послуг швидкісного доступу до мережі Інтернет.

Рисунок 1.5 - Доходи від надання послуг швидкісного доступу до мережі Інтернет.

Розширюючи спектр послуг та враховуючи зростаючу популярність безпроводового Інтернет-доступу, Укртелеком протягом 2008 року більше ніж у 3 рази збільшив кількість хот-спотів та значно розширив географію надання послуг Інтернет-доступу за технологією Wi-Fi. На кінець 2008 року мережа безпроводового доступу ВАТ "Укртелеком" налічувала 1195 хот-спотів (1752 точки доступу), що дає можливість надавати послугу безпроводового доступу до мережі Інтернет у всіх обласних та багатьох районних центрах. ВАТ "Укртелеком" створює хот-споти на територіях навчальних закладів, готелів, вокзалів, ресторанів, кафе, санаторіїв, в інших місцях відпочинку. У 2008 р. стартував спільний проект ВАТ "Укртелеком" та МакДональдз Юкрейн, який забезпечить вільний доступ до Інтернет за технологією Wi-Fi у ресторанах МакДональдз. Відтепер у закладах МакДональдз усіх регіонів України користувачі ноутбуків або кишенькових персональних комп'ютерів мають можливість користуватись безкоштовним доступом до Інтернет за технологією Wi-Fi від Укртелекому. Послугою Wi-Fi-доступу від Укртелекому в 2008 р. скористалося понад 61 тис. споживачів що в 4,4 раза більше, ніж у 2007 р.

Рисунок 1.6 - Кількість хот-спотів Укртелекому

Враховуючи тенденцію зменшення попиту на традиційні види послуг у відділеннях “Телекомсервіс“ та підвищення попиту споживачів на послуги доступу до Інтернет, у 2008 році Укртелеком продовжував створення нових та розширення діючих пунктів колективного користування Інтернет на базі відділень “Телекомсервіс".

У 2008 році було відкрито 66 нових пунктів колективного користування Інтернет і на кінець року їх кількість становила 358. У цих пунктах організовано 1710 робочих місць для користувачів послуг доступу до мережі Інтернет.

Що зроблено в 2009

У 2009 році відбувся значний приріст доходів (порівняно з 2008 р). Цей результат було отримано завдяки вдалій маркетинговій та інвестиційній політиці, масштабним рекламним кампаніям та акціям з підключення абонентів, розширення спектра додаткових послуг, які доступні абонентам товариства.

Наприклад, акція "90 днів Інтернету "ОГО!" за 1 гривню" діє для абонентів, що підключаться до "ОГО!" у Донецьку, Дніпропетровську, Запоріжжі, Львові, Одесі, Харкові та Севастополі з 9 листопада до 31 грудня 2009 року.

ВАТ "Укртелеком" завдяки покращенню науково - технічного забезпечення збільшило пропускну спроможність зовнішніх каналів мережі передавання даних в 2,7 раза - до 50 Гбіт/с.

1.1.5 Фінансовий зріз

За 1 квартал 2009 року ВАТ “Укртелеком" надано послуг зв'язку на 1 963 млн. гривень, в т. ч. фіксованого зв'язку - 1 941 млн. грн. Середньомісячні доходи які генерує один основний телефонний апарат за звітний квартал становили 40,5 грн., в т. ч. у населення - 32,7 грн., у споживачів інших категорій - 99,1 грн.

Обсяг доходів від надання послуг комп'ютерного зв'язку 245 млн. грн., що в 1,7 раза перевищує обсяги 1 кварталу минулого року. За рахунок збільшення кількості задіяних портів ADSL на кінець кварталу до 646 тис. частка доходів у загальній сумі зросла з 7,1% в аналогічному періоді минулого року до 12,5% в звітному. Середньомісячна доходність 1-го задіяного порта ADSL - 108,4 грн., що в 2,7 рази перевищує середньомісячну доходність одного основного телефонного апарату. За звітний період введено в експлуатацію 85 об'єктів, на яких встановлено 108 точок широкосмугового доступу з використанням обладнання Wi-Fi доступу, послугами цієї мережі скористалося понад 26 тис. користувачів, що в 3,2 рази більше аналогічного періоду минулого року.

На 10,2% збільшився обсяг доходів від послуг наданих бізнес-абонентам. Питома вага в загальній сумі доходів досягла 4,9% проти 4,4% в 1 кварталі 2008 року.

На кінець 1 кварт и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.