На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Розвиток скляного виробництва. Формування систем обов'язкової сертифкацї. Критерї, методи, засоби дентифкацй посуду. Споживацьк властивост скляних товарв. Вимоги до якост скляних товарв. Правила проведення робт по сертифкацї продукцї.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Маркетинг. Добавлен: 24.06.2009. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


ЗМІСТ

Вступ
1 Критерії, методи, засоби ідентифікацій посуду зі скла
2 Споживацькі властивості скляного посуду
3 Вимоги до якості скляних виробів
4 Проведення сертифікації продукції
Висновок
Список використаної літератури
Вступ
У наш час зберігаються традиції і секрети старих майстрів, уміння працювати з склом передається на генетичному рівні з покоління в покоління. Час диктує нові тенденції, але основи ремесла залишаються непорушними. Робота видувальника чарівне видовище: дихання людини перетворить краплю в чудовий виріб. Сьогодні підприємства нашої країни проводять продукцію з скла і кришталя: чарки, келихи, фужери, карафи, глеки, креманки, стакани, пивна серія, високохудожні штофи, салатники, сортова вази, вази для декорированния інтер'єрів, парфюмерна тара, бутлі медичного призначення, що відповідають найвимогливішому смаку.
Сертифікат (лат. сеrtum - вірно + facere - робити) означає «зроблено вірно». Сертифікація є діяльністю направленою на встановлення і підтвердження відповідності даного об'єкту певним вимогам. На ринку присутні безліч товарів як високої так і низької якості. Захистити споживача від несумлінності виробника і продавця неякісної або фальсифікованої продукції покликана сертифікація. Сертифікація враховує інтереси протилежних сторін в ролі своєрідного арбітра в отриманні об'єктивній оцінці якості продукції. Тому випробування і ухвалення рішення по їх результатах не можуть бути довірений ні споживачу ні виробнику, а доручається третій незалежній стороні - організації, чия компетентність, незалежність і об'єктивність визнані офіційно. В тих випадках, коли продукція може представляти небезпеку для життя і здоров'я людини, його майну або навколишньому середовищу, сертифікація регулюється і контролюється виключно державою. Таким чином, сертифікація покликана захистити споживача від неякісної і небезпечної продукції, надаючи достовірну об'єктивну і точну інформацію про її якість, звільняючи тим самим покупця від необхідності самостійно проводити складну і трудомістку оцінку якості продукції. Сертифікація в даний час є найефективнішою формою підтвердження проведеної продукції або послуги встановленим на них вимогам і підвищення їх конкурентоспроможності як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках.
1. Критерії, методи, засоби ідентифікацій посуду зі скла

Відповідно до поставленої мети ідентифікаційної експертизи товару ідентифікацію підрозділяють на окремі види.
Види ідентифікації.
Залежно від поставленої мети розрізняють наступні види ідентифікації: споживацька;
товарно-партионная (товарної партії);
асортиментна (видова);
якісна;
сортова;
спеціальна.
Товарно-партійна (товарної партії) ідентифікація - один з найскладніших видів діяльності, в ході якої встановлюється приналежність представленої частини товару (з'єднаної проби, середнього зразка, одиничних екземплярів) конкретної товарної партії. Складність полягає в тому, що в більшості випадків відсутні або не дуже надійні критерії для ідентифікації.
За кордоном робляться спроби наносити на упаковку або товар певну інформацію, що дозволяє ідентифікувати товар, у тому числі і його приналежність до конкретної товарної партії. В Росії маркування, що ідентифікує конкретну товарну партію, застосовується лише для консервів шляхом нанесення на денце банки відомостей про найменування консервів (асортиментний номер по ОКП), підприємство-виробнику (порядковий номер по окпо), індексу відомства, якому належить підприємство-виробник, номери зміни, дати, місяця і останніх цифр року виготовлення (або терміну придатності). Ймовірно, аналогічні способи товарно-партійної ідентифікації б було доцільне розробити і для інших харчових продуктів. Асортиментна (видова) ідентифікація - це встановлення відповідності найменування товару по асортиментній приналежності, що обумовлює що пред'являються до нього вимоги. Цей вид ідентифікації застосовується для підтвердження відповідності товару його найменуванню при всіх видах оцінної діяльності, але особливе значення він має при митній ідентифікації для встановлення коду по ТН ВЕД і сертифікації товарів. Сортова ідентифікація - це встановлення відповідності вимогам якості, передбаченим нормативною документацією для того або іншого сорту товару, після проведення асортиментної ідентифікації. В даний час переходять від сортності товару до підрозділу на класи.
Цей вид ідентифікації дозволяє виявити наявність допустимих і неприпустимих дефектів, а також відповідність товарному сорту (класу), вказаному на маркуванні або в супровідних документах. При цій ідентифікації встановлюється градація якості товару: вищий сорт, 1-й сорт, 2-й сорт, 3-й сорт і т.п. (Экстра, перший, другий класи і т. п.), якщо стандартна продукція підрозділяється на товарні сорти (класи). Також встановлюється якість виробу на відповідність товарному сорту (класу), вказаному на маркуванні або в супровідних документах. При виявленні невідповідності сорту (класу) і отриманні негативного результату за наслідками ідентифікації констатують вид асортиментної фальсифікації - пересортицю. Спеціальна ідентифікація - встановлення відношення даного виробу до переліку заборонених до реалізації товарів, або до товарів, що мають ті або інші обмеження (квотування, ліцензування і т.п.). До спеціальної ідентифікації відноситься і встановлення деяких продуктів в приналежності їх до виробів, вироблених з генетично модифікованої сировини. Для проведення ідентифікаційної експертизи обов'язково необхідні різноманітні інформаційні джерела, з яких можна дізнатися про ті або інші характерні показники, що використовуються в цілях спеціальної ідентифікації. Інформаційні джерела ідентифікації. До інформаційних джерел ідентифікації товарів відносяться нормативні документи (стандарти, ТУ, правила і ін.), регламентуючі показники якості, які можуть бути використаний для мети ідентифікації а також технічні документи, у тому числі товарно-супровідні (накладні, сертифікати, якісні посвідчення, керівництво по експлуатації, паспорти і т.п.). Як вже указувалося вище найважливішим інформаційним джерелом при ідентифікації є маркування, яке містить інформацію, придатну для мети ідентифікації.
Способи ідентифікації. Для отримання тих або інших характеристик товару, необхідних для ототожнення даного найменування представленого виробу з найменуванням, вказаним на маркування або в нормативних товарно-супровідних документах, а також з вимогами, встановленими НД, переліками і т.п., використовуються різні способи. Проте не у всіх стандартах, ТУ, Правилах
Системи сертифікації харчових продуктів і продовольчої сировини введені ідентифікаційні ознаки і характеристики для окремих груп товарів, а передбачаються тільки три групи показників, визначуваних різними способами:
мікробіологічні;
фізико-хімічні;
органолептичні
Для мети ідентифікації придатні лише деякі, характерні органолептичніе, фізико-хімічні і мікробіологічні показники, що характеризують відмінність даного товару від інших. Мікробіологічним способом визначають показники, необхідні для проведення спеціальної ідентифікації: встановлення ступеня безпеки товару, залежні як від зовнішніх дій і ступеня обсіменіння виробу мікрофлорою, що потрапляє в процесі виробництва, зберігання і реалізації, так і внутрішніх процесів, що протікали в початковій сировині.
Як физико-хімічні показники ідентифікаційної експертизи повинні бути вибраний такі, які б відповідали наступним вимогам:
1. Типовість для конкретного вигляду, найменування або однорідної групи товару.
2. Об'єктивність і зіставність отриманих результатів.
3.Перевірка даного показника іншими методами.
4 Відтворність отриманих результатів в інших лабораторіях.
Серед перерахованих вимог до фізико-хімічних показників при ідентифікаційній експертизі найбільшу значущість має типовість, яка може характеризувати даний виріб поодинці або комплексу показників доповнюючих один одного і відмінних різним ступенем достовірності.
Показники, що використовуються для ідентифікації, повинні бути об'єктивними і незалежними від суб'єктивних даних випробувача (його компетентності, професіоналізму, обліку інтересів виготівника або продавця і ін.), а також умов проведення випробувань. Перевірка прийнятих для ідентифікації показників іншими методами - це одна з найважливіших вимог при проведенні ідентифікаційної експертизи.
Оскільки показники ідентифікації того або іншого товару розробляються в різних лабораторіях і фахівцями з різним рівнем кваліфікації, часто стикаєшся з тим, що метод, що використовується для тієї або іншої ідентифікації, має систематичну помилку.
Відтворність одержуваних результатів при проведенні ідентифікаційної експертизи означає, що при повторних перевірках в інших лабораторіях, незалежно від суб'єктів, засобів і умов проведення ідентифікації відносно показників об'єкту, що ідентифікується, будуть отримані одні і ті ж або близькі результати (в межах помилки досвіду). Органолептічеській спосіб ідентифікації товару має переваги за рахунок швидкості визначення і не вимагає спеціальних приладів, апаратури і методів. Проте багато показників, визначуваних за допомогою органолептики, мають суб'єктивність. Щоб знівелювати суб'єктивність одержуваних результатів, використовують наступні прийоми:
1. Збільшують кількість експертів.
2. Використовують висококваліфікованих експертів.
3. Розробляють певні критерії для тих або інших органолептчних показників.
4. Проводять математичну обробку отриманих результатів.
При органолептичному способі ідентифікації використовують наступні органи чуття людини: нюх, дотик, смакове відчуття, світлове відчуття, слухове відчуття.
За допомогою органів нюху ми ідентифікуємо товар по таких відчуттях, як запах, аромат, букет, а також тактильные відчуття, що проявляються дією па їх: різкий запах, нудотний запах і т.п.;
Дотиковими клітками, що знаходяться в різних органах нашого організму, ми визначаємо: температуру виробу, густину, пружність, консистенцію, розмірність частинок, кристалів і т.п.
Смаковими клітками, розташованими на мові і небі, при ідентифікації ми визначаємо 4 смаки: кисле, солоне, солодке, гірке, поєднання цих смакових відчуттів - кисло-солодке, гірко-солоне, кисло-солодко-гірке і т.п., а також тактильні відчуття
Візуально за допомогою органів зору при ідентифікації ми визначаємо: колір, відтінки тих або інших кольорів, внутрішня будова, прозорість, каламутність, опалесценцию, зовнішні розміри, товщина і т.п. За допомогою органів слуху при ідентифікації ми визначаємо: хрускіт при розжовуванні, скрип на зубах, тріск при роздавлюванні і т.п.
Методи ідентифікації. Для мети ідентифікації можуть застосовуватися різні методи, об'єднувані в три групи: органолептичні, вимірювальні і тестові.
Органолептичні методи - це методи визначення значень показників ідентифікації за допомогою органів чуття людини. Залежно від органів чуття і визначуваних показників, що використовуються, розрізняють наступні підгрупи органолептичних методів: смаковий, нюховий, дотиковий, слуховий і візуальний.
Вимірювальні методи - це методи визначення значень показників при ідентифікаційній експертизі за допомогою технічних засобів вимірювання. Залежно від засобів вимірювання, що використовуються, ці методи підрозділяють на наступні підгрупи:
фізичні методи - для визначення фізичних і хімічних показників якості за допомогою засобів вимірювання (мер, фізичних приладів, вимірювальних установок і ін.);
хімічні і біохімічні методи - для визначення хімічних показників за допомогою стандартних речовин, зразків, вимірювальних приладів і установок при різній меті ідентифікаційної експертизи;
мікробіологічні - для визначення ступеня обсемененности мікроорганізмами, наявність деяких забруднюючих харчові продукти речовин і т.п. при спеціальній ідентифікації на безпеку товару; | товароведно-технологічні - для ідентифікації з метою визначення ступеня придатності сировини при використовуванні тієї або іншої технології і. т.п.
Тестові методи застосовуються звичайно для визначення ступеня безпеки того або іншого товару по межі чутливості хімічної або біохімічної реакції. Останнім часом ці методи широко застосовуються і замінюють більш дорогі вимірювальні методи. Вказаним методам ідентифікації властиві певні достоїнства і недоліки.
2 . Споживацькі властивості скляних товарів

Споживацькі властивості скляних виробів обумовлюють можливість їх використовування за призначенням, зручність і надійність в експлуатації, красу і художню виразність. Вони залежать від досконалості авторського зразка, властивостей скла і якості виготовлення виробів.
Основними споживацькими властивостями стеклянних побутових виробів є функціональні, ергономічні, естетичні і властивості надійності. Функціональні властивості скловиробів передбачають можливість виконання ними двох основних функцій: "приймати" і зберігати пищу і напої в незмінній кількості і якості і "віддавати" їх повністю або частково у міру необхідності.
Ці властивості залежать від природи скла, форми, розмірів і призначення виробів, особливостей їжі і напоїв. Всі ці чинники обумовлюють варіантність форми і розмірів виробів. Здатність "приймати" і зберігати їжу і напої визначається наступними груповими показниками: хімічною стійкістю до їжі і напоїв, стійкістю до атмосферних дій, стійкістю до теплових дій, стійкістю до механічних дій. Здатність "віддавати" їжу і напої: функціональністю об'ємно-просторового решения і універсальністю.
Ергономічні властивості зумовлюють перш за все зручність (комфортність) користування і гігієнічність скловиробів. Комфортність побутового посуду визначається зручністю тримання, перенесення, виконання функцій зберігання, миття, а також зручністю транспортування і зберігання. Гігієнічні властивості обумовлені перш за все природою і властивістю скла і характеризуються такими груповими показниками як нешкідливість і забрудненість. Естетичні властивості скляних побутових товарів визначаються цілісністю композиції, раціональністю форми і інформативністю. Цілісність композиції характеризує разташування, складання і з'єднання частин в єдине ціле в певному порядку. Інформативність скловиробів визначається знаковістю, оригінальністю і відповідністю їх стилю і моді, пануючій зараз.
Властивість надійності скляних виробів визначаєтьсґ їх довговічністю і збереженням. Найбільше значення має довговічність, яка характеризується фізичним і моральним зносом. Показниками ряду споживацьких властивостей виробів є показники фізико-хімічних властивостей скла. Найважливішими з них є наступні. Густина скла змінюється від 2,2 г/см3 у кварце-вого скла до 3,0г/см3 і більш у високосвинцевого кришталя. Залежить вона в основному від наявності у складі скла оксидів важких металів (свинцю, барія, цинку) і впливає на масу изделий, оптичні і термічні властивості. Із збільшенням щільності зростає показник заломлення світла, блиск і гра світла в гранях, проте термостійкість, міц и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.