На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Визначення контактних аудиторй, на як пдприємство спрямовує свої маркетингов комункацйн повдомлення. Побудова матриц для визначення залежностей мж зворотними комункацями та ступенем доври контактної аудиторї до дяльност пдприємства.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Маркетинг. Добавлен: 31.05.2010. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


22
Зміст
1. Визначити контактні аудиторії, на які підприємство спрямовує свої маркетингові комунікаційні повідомлення
2. Побудувати матрицю Бостонської Консалтингової Групи (БКГ) для визначення пріоритетних спрямувань у маркетинговій комунікаційній політиці підприємства (залежність між зворотними комунікаціями та ступенем довіри контактної аудиторії до діяльності підприємства)
3. Для кожної контактної аудиторії розробити стратегічні напрями роботи в області маркетингової комунікативної програми. Відповіді обґрунтувати
Список використаних джерел
1. Визначити контактні аудиторії, на які підприємство спрямовує свої маркетингові комунікаційні повідомлення
До контактних аудиторій підприємства КП «Фармацея Аптека» №71, належать найняті працівники, клієнти, фінансові установи, інвестори, органи влади -- усе те, що може сприяти або гальмувати ефективність роботи досліджуваної аптеки. Тому служби паблік рілейшнз мають побудувати свою роботу в такий спосіб, щоб домогтися сприяння з боку цих контактних аудиторій.
Робота з найнятими працівниками. Думка та поведінка найнятого підприємством КП «Фармацея Аптека» №71 персоналу значною мірою визначатиме успіх усіх починань керівництва, стабільність діяльності підприємства на фармацевтичному ринку, її життєздатність. Доба стабільних місць праці та до життєвого найму минула. Сучасне бізнесове середовище є динамічним, нестабільним та невизначеним.
А це означає, що найнятий персонал підприємства КП «Фармацея Аптека» №71, став менш захищеним, менш упевненим у стабільності свого становища, а відтак і менш лояльним щодо місця праці -- підприємства (фірми, організації). Тому необхідно, щоб підприємства мали в своєму розпорядженні такі інструменти, які б підтримували зв'язок керівництва з найнятим персоналом та підприємства в цілому з кожним найнятим працівником.
Фактором збільшення важливості внутрішньоорганізаційних комунікацій в КП «Фармацея Аптека» №71, є також необхідність демократизації менеджменту, делегування багатьох повноважень на нижчі щаблі управління. Цьому сприяє і скорочення середніх ланок управління за умов комп'ютеризації управлінських процесів. Найнятим працівникам, яких колись називали «рядовими», нині доводиться виконувати більший обсяг роботи і нести більшу відповідальність. Це спонукає найнятий персонал вимагати більших повноважень та більшої заробітної плати. Усе це впорядковується за допомогою заходів з паблік рілейшнз фармацевтичного підприємства КП «Фармацея Аптека» №71, що амортизують незадоволення найнятого персоналу та збільшують ефективність підприємства. Отже, метою внутрішніх комунікацій служб паблік рілейшнз є створення такого внутрішнього середовища на підприємстві, щоб найнятий персонал міг успішно орієнтуватися у виробничих проблемах та приймати правильні рішення, допомагаючи підприємству вистояти за умов жорстокої конкуренції.
Тому ті підприємства, які успішно працюють або бажають успішно працювати, мають провадити регулярні дослідження ставлення найнятого персоналу до підприємства для того, щоб виявити проблеми раніше, ніж вони стануть кризовими (страйки, масові протести тощо). Найнятий персонал має постійно отримувати консультації щодо його проблем та бачити конкретні дії, спрямовані на усунення негативних факторів.
Що стосується наступної контактної групи, до неї відносяться клієнти підприємства КП «Фармацея Аптека» №71. Тобто це люди, які потребують покращення свого здоров'я з будь-яких причин. Основні маркетингові комунікаційні повідомлення, які підприємство КП «Фармацея Аптека» №71 спрямовує на дану контактну групу, то це постійне регулювання цінової стратегії. Головним принципом формування цінової стратегії, є забезпечення його відповідності характеру попиту, пропонованого обраними для обслуговування контингентами покупців. Тому що успішне проникнення і закріплення підприємства на споживчому ринку пов'язано з пошуком і повнотою освоєння тієї чи іншої ніші, формуванню конкретного асортименту продукції з певною ціною, що відповідає параметрам цієї ринкової ніші, приділяється першорядна роль. Раціональна побудова цінової стратегії КП «Фармацея Аптека» № 71 - комплексне задоволення попиту покупців у межах обраного сегменту споживчого ринку. Здійснення цього принципу припускає формування асортименту товарів з урахуванням комплексності їхнього споживання у межах визначених споживчих комплексів чи мікрокомплексів. Такий принцип формування цінової стратегії дозволяє створити великі зручності для покупців, полегшує їм процес ознайомлення з пропонованими до продажу товарами, скорочує витрати часу на здійснення покупок, сприяє здійсненню «імпульсивних покупок».
КП «Фармацея Аптека» № 71 буде реалізувати дві групи товарів високої цінової групи та середньої цінової групи для різних категорій споживачів.
Одним із принципів комунікаційного впливу на такі контактні групи, як: фінансові установи, інвестори, органи влади - забезпечення умов рентабельної діяльності КП «Фармацея Аптека» № 71. В умовах переходу до ринкової економіки рентабельність є необхідною умовою функціонування будь-якого підприємства. У зв'язку з цим при побудові цінової політики необхідно враховувати витратоємність реалізації окремих груп медичних препаратів, можливі розміри торгових надбавок, оборотність запасів і інші економічні фактори.
Процес формування цінової стратегії КП «Фармацея Аптека» № 71 з урахуванням розглянутих принципів має здійснюватися по наступним чотирьох етапах:
1) визначається перелік основних груп і підгруп продукції, що випускаються;
2) здійснюється розподіл окремих груп і підгруп товарів у розрізі споживчих комплексів і мікрокомплексів;
3) визначається кількість видів і різновидів товарів у рамках окремих споживчих комплексів і мікрокомплексів (у розрізі окремих груп і підгруп товарів);
4) розробляється конкретний перелік товарів для КП «Фармацея Аптека» № 71, пропонований для реалізації контингентам покупців, що обслуговуються.
2. Побудувати матрицю Бостонської Консалтингової Групи (БКГ) для визначення пріоритетних спрямувань у маркетинговій комунікаційній політиці підприємства (залежність між зворотними комунікаціями та ступенем довіри контактної аудиторії до діяльності підприємства)
Для того, щоб побудувати матрицю Бостонської Консалтингової Групи (БКГ) для визначення пріоритетних спрямувань у маркетинговій комунікаційній політиці підприємства КП «Фармацея Аптека» № 71, необхідно з'ясувати стратегічні позиції кожної бізнес-одиниці та запропонувати для кожної бізнес-одиниці можливі стратегії.
Таблиця 2.1
Вихідні дані для побудови Бостонської Консалтингової Групи
Стратегічні бізнес-одиниці (СБЕ)
Вплив СБЕ на показники діяльності КП «Фармацея Аптека» № 71, %
Вплив СБЕ на показники діяльності найбільшого конкурента, %
Річний темп приросту ринку, %
Працівники (А)
16
36,43
2
Клієнти (В)
24
7,29
18
Фінансові установи (С)
16
24,23
12
Органи влади (D)
44
32,06
9
Матриця росту була розроблена американською консультативною фірмою "Бостон консалтинг груп" наприкінці 1960-х років. В основі матриці лежить таке твердження: "із збільшенням ринкової частки зменшуються питомі витрати виробництва і зростає прибуток у результаті економії на масштабах виробництва". Це твердження випливає з ефекту дослідної кривої.
Ефект дослідної кривої (або кривої досліду) формулюється так: "з кожним подвоєнням обсягів виробництва питомі витрати знижуються на 10--30%". Уперше цей ефект відкрив американський військовослужбовець у 1926 р. На основі статистичного аналізу він зробив висновок, що витрати на виробництво одиниці продукції знижуються на 20% щоразу за подвоєння обсягів виробництва. На зниження витрат впливають такі фактори:
- у разі збільшення обсягу збуту знижується частка постійних витрат у собівартості виробу,
- повторення процесу праці веде до економії живої праці,
- постачальники надають певні знижки під час закупівлі великих партій сировини та матеріально-технічних ресурсів,
- можливість застосування прогресивних технологій.
Ефект дослідної кривої, таким чином, виявляється в економії на обсягах виробництва.
Але не слід перебільшувати значення такої економії:
- по-перше, реалізація потенційної можливості економії залежить від ефективності менеджменту підприємства,
- по-друге, зниження витрат не завжди забезпечує переваги відносно конкурентів, особливо це стосується престижних товарів, які мають низьку еластичність попиту.
Побудову матриці здійснюємо в наступній послідовності. Обраховуємо сумарний вплив всіх СБЕ даної фірми: 16 + 24 + 16 + 44 = 100 %. Тоді середній розмір зони становить 100/4 = 25 %. (Радіуси можна пропорційно збільшити для наочності матриці). Виконаємо побудову Бостонської Консалтингової Групи (БКГ) для визначення пріоритетних спрямувань у маркетинговій комунікаційній політиці підприємства КП «Фармацея Аптека» № 71.
24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗІРКИ

 
СКЛАДНІ ДІТИ
(ДИКІ КІШКИ)
 
 
 
 
 
СБЕ В
 
 
 
R =0.55
 
 
18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СБЕ С

 
 
 
R =0.45

 
 
 
 
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДІЙНІ КОРОВИ

 
СОБАКИ

 
9
 
 
 
 
 
СБЕ D

 
 
 
R = 0,75

 
 
 
 
 
 
 
СБЕ А

 
 
 
R = 0.45

 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,5
4,5
3,5
2,5
1,5
0,5
2,2
1,8
1,4
1,0
0,6
0,2
Рис. 2.1. Матриця БКГ
За розміщенням „бульбашок” у матриці визначаємо стратегічні позиції СБЕ та рекомендовані стратегії.
1) Стратегічна бізнес-одиниця С: наполовину „Дика кішка”. Щоб зробити її повноцінною або взагалі перетворити на „Зірку”, потрібні великі інвестиції. Фірма має вирішувати чи зможе вона це собі дозволити. Інакше таку бізнес-одиницю краще взагалі продати, або ліквідувати.
2) Стратегічна бізнес-одиниця В: велика зріла „Зірка”. Найбільш цінний господарський підрозділ підприємства, також для подальшого розвитку потребує інвестицій, але вже створює грошовий потік доходів.
3) Стратегічна бізнес-одиниця D: велика старіюча „Дійна корова”. Створює грошовий потік для фірми, доцільно лише підтримувати її інвестиціями.
4) Стратегічна бізнес-одиниця А: невелика, але ще сильна „собака”. Хоча це найслабкіший розділ підприємства, виводити його з бізнес-портфелю не доцільно. До нього можна застосувати стратегію „збирання врожаю”, отримуючи грошові доходи, поки це можливо.
3. Для кожної контактної аудиторії розробити стратегічні напрями роботи в області маркетингової комунікативної програми. Відповіді обґрунтувати
Функціонування фармацевтичного маркетингу КП „Фармацея Аптека” ґрунтується на чотирьох основних елементах комплексу просування: рекламі, особистому продажі, стимулюванні збуту та забезпеченні громадських зв`язків (ПР). З огляду на специфіку різних типів ЛЗ (рецептурні/безрецептурні), що накладає обмеження на обіг та доступ споживачів до інформації, на фармацевтичному ринку виокремлюють комплекс просування безрецептурних ЛЗ та комплекс просування рецептурних ЛЗ.
Рецептурні ЛЗ, головним суб`єктом призначення яких є лікар, потребують від зосередження зусиль на особистому продажу для лікарів та фармацевтів, рекламі для лікарів в спеціалізованих медичних виданнях.
У випадку безрецептурних ЛЗ, вибір яких здійснює кінцевий споживач самостійно або з огляду на рекомендації аптечного працівника, в структурі комплексу просування переважають реклама для кінцевих споживачів (населення), реклама в аптечних виданнях, засоби стимулювання попиту та закупівель на місці продажу (в аптеці).
З огляду на складність фармацевтичного ринку та особливості товару “лікарський засіб” як об'єкту купівлі-продажу, КП „Фармацея Аптека” № 71 застосовує широкий перелік засобів маркетингових комунікацій. Відповідно це породжує проблеми з впорядкуванням класифікації засобів маркетингових комунікацій на фармацевтичному ринку та призводить до їх неправильного вибору і застосування.
При визначенні кола рекламних засобів, що застосовуються КП „Фармацея Аптека” № 71, працівники відділу маркетингу виходять із класичного визначення реклами як масової платної неособистої комунікації, що забезпечується засобами інформації (телебачення, радіо, друковані видання, електронні системи тощо).
Реклама ЛЗ КП „Фармацея Аптека” № 71 ставить за мету:
- створення обізнаності суб`єкта реклами про ЛЗ, що просувається;
- збільшення зацікавленості та рівня застосування ЛЗ;
- створення позитивного и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.