На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Методи стратегчного аналзу при оцнц виробничої дяльност пдприємства. Полтика пдприємства щодо ефективного управлння прибутком. Рвень забезпечення використання виробничих фнансових ресурсв на пдприємств. Органзацйний устрй пдприємства.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Маркетинг. Добавлен: 21.12.2008. Сдан: 2008. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


24
ЗМІСТ
Вступ 4
1. Наукове обґрунтування необхідності впровадження методів стратегічного аналізу при оцінці виробничої діяльності підприємства. 5
1.1 Стратегічний аналіз та необхідність його використання у сучасних умовах. 5
1.2 Прибуток підприємства і шляхи його використання 8
1.3 Методи стратегічного аналізу 11
2. Сучасний стан економіко-фінансового розвитку підприємства 16
2.1 Природно-економічна характеристика підприємства 16
2.2 Організаційний устрій підприємства 17
2.3 Рівень забезпечення та ефективність використання виробничих і фінансових ресурсів на підприємстві 20
2.4 Аналіз формування прибутку на підприємстві 29
3. Шляхи ефективного використання прибутку на підприємстві 31
3.1 Прогнозування прибутку підприємства на основі методів екстраполяції 31
3.2 Врахування ризику при прогнозуванні прибутку підприємства 34
3.3 Політика підприємства щодо ефективного управління прибутком 37
Висновки і пропозиції 48
Список літературних джерел 50
Додатки 52
ВСТУП
Процес створення і впровадження стратегій обговорюється вже багато років. Стратегічне планування сконцентровано на ринковому середовищі, в якому здійснює свою діяльність організація.
Сучасний бізнес діє в зовнішньому середовищі, що постійно змінюється, не існує нічого нерухомого. Складність - найважливіша проблема, з якою стикається організація.
Для успішного функціонування організації в умовах навколишнього її середовища, що постійно змінюється, має сенс вести діяльність по стратегії, що наперед спланована. Прийняття конкретних рішень спрямовується на подальше збільшення прибутковості, виявлення причин збитковості, а також забезпечення стабільності фінансового стану. Саме все це і зумовило актуальність вибраної теми.
Метою даної роботи є розроблення політики ефективного використання прибутку підприємства на основі впровадження ефективної стратегії.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:
1) обґрунтування необхідності впровадження методів стратегічного аналізу при оцінці виробничої діяльності підприємства;
2) вивчення методів стратегічного аналізу;
3) визначити стан економіко-фінансового розвитку підприємства;
4) застосування методів прогнозування прибутку підприємства;
5) виявлення сфер ефективного використання прибутку підприємства.
Предметом дослідження визначення стратегії шляхів ефективного використання прибутку підприємства.
Об'єктом дослідження є товариство з обмеженою відповідальністю «СПП ЛАНА» Михайлівського району Запорізької області.
До основних методів аналізу, що використовується в роботі, відносяться внутрішній та зовнішній аналіз, використана розроблена система показників, які відображають фінансовий стан підприємства та його динаміку. Проводився структурний та динамічний аналіз показників підприємства. На основі методів екстраполяції проводилося прогнозування прибутку підприємства.
У роботі використані наступні інформаційні джерела:
- нормативні документи України;
- навчальні посібники і періодична література;
- річні фінансові звіти та статистичні дані підприємства.
Роботу викладено печатним текстом на 50 сторінках.
1. НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДІВ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ ПРИ ОЦІНЦІ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Стратегічний аналіз та необхідність його використання в сучасних умовах
Стратегічний аналіз - це комплексне дослідження позитивних і негативних факторів, які можуть вплинути на економічне становище підприємства у перспективі, а також шляхів досягнення стратегічних цілей підприємства. З допомогою стратегічного аналізу готується комплексний стратегічний план розвитку підприємства, здійснюється науково обґрунтована, всебічна і своєчасна підтримка прийняття стратегічних управлінських рішень.
Суть стратегічного аналізу полягає у тому, що він використовується заради вибору конкретної стратегії із багатьох альтернатив і формування всієї системи стратегій. При здійсненні стратегічного аналізу визначається вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на критерії конкретних стратегій. Оскільки у системі стратегій окремі стратегії взаємопов'язані, то один і той же критерій може належати різним стратегіям.[3]
Стратегічний аналіз може бути розділений на два основні етапи:
1) порівняння намічених фірмою орієнтирів і реальних можливостей, пропонованих середовищем, аналіз розриву між ними;
2) аналіз можливих варіантів майбутнього фірми, визначення стратегічних альтернатив.
Коли стратегічні альтернативи визначені, фірма приступає до завершального етапу розробки стратегії - вибору певного варіанту стратегії і підготовці стратегічного плану.[14]
Стратегічний аналіз - це засіб перетворення бази даних, отриманих в результаті аналізу середовища, в стратегічний план організації.
Розробка стратегії підприємства починається з визначення основних орієнтирів підприємницької діяльності, так званої його філософії, яка в поєднанні з мотиваційною ідеєю визначає основні напрями розвитку підприємства і встановлює цілі фірми. Важливим джерелом інформації для формування стратегічних цілей є інформація про внутрішнє і зовнішнє середовище, аналіз якого дозволяє оцінити реальність поставлених цілей, спрогнозувати можливі зміни і вибрати найбільш ефективну стратегію підприємства. Значення стратегічного аналізу в тому що якщо зрозуміти конкурентну динаміку галузі, то можна думати про те, які кроки робити, що необхідно поміняти, як використовувати ті або інші можливості, переваги, компетенції. Фірма може або пристосуватися до умов, що змінюються, або протидіяти їм, намагаючись змінити конкурентне середовище. Якщо компанія частіше, ніж конкуренти, намагається прогнозувати майбутнє те велика вірогідність того, що вона швидше буде тримати під контролем майбутню ситуацію, а конкуренти зможуть лише реагувати на неї. Крім прогнозування, задачею стратегічного аналізу є також виявлення, розвиток і захист від конкурентів чинників стратегічного успіху.[11]
Пошуки чинників стратегічного успіху давно були основною турботою менеджерів. При цьому використовувалися різноманітні шляхи: різного роду звіти, виступи і навіть мемуари менеджерів процвітаючих підприємств; висновки в рамках вивчення конкретних випадків, що носили більш систематичний характер; емпіричні дослідження чинників успіху, підтверджувані з науково-теоретичних позицій.
Емпіричні дослідження показали, що галузева структура дійсно багато в чому визначає успіх підприємства. У свою чергу можливості вибору принципової фірмової стратегії криються в таких областях, як явна перевага у витратах, оперативна диференціація виробництва, швидке захоплення ринкових ніш. Вдалий вибір стратегії менеджерів може зіграти роль в забезпеченні успіху підприємства.[13]
За умов ринкової економіки, самостійність підприємств, їхньої відповідальності за результати діяльності виникає об'єктивна необхідність визначення тенденцій розвитку фінансового стану та перспективних фінансових можливостей. На вирішення таких питань і спрямовано фінансову стратегію підприємства. Розробка фінансової стратегії -це галузь фінансового планування. Як складова частина загальної стратегії економічного розвитку, вона має узгоджуватися з цілями та напрямками останньої. У свою чергу, фінансова стратегія справляє суттєвий вплив на загальну економічну стратегію підприємства. Зміна ситуації на макрорівні та на фінансовому ринку спричиняє коригування як фінансової так і загальної стратегії розвитку підприємства.
Теорія фінансової стратегії, досліджуючи об'єктивні економічні закономірності ринкових відносин, розробляє форми та способи виживання й розвитку за нових умов. Фінансова стратегія включає методи та практику формування фінансових ресурсів, їх планування та забезпечення фінансової стійкості підприємства за ринкових умов господарювання. Фінансова стратегія охоплює всі форми фінансової діяльності підприємства: оптимізацію основних та оборотних засобів, формування та розподіл прибутку, грошові розрахунки та інвестиційну політику.
Всебічно враховуючи фінансові можливості підприємств, об'єктивно оцінюючи характер зовнішніх та внутрішніх факторів, фінансова стратегія забезпечує відповідність фінансово-економічних можливостей підприємства умовам, які склалися на ринку товарів. Фінансова стратегія передбачає визначення довгострокових цілей фінансової діяльності та вибір найефективніших способів їх досягнення. Цілі фінансової стратегії мають підпорядковуватися загальній стратегії економічного розвитку та спрямовуватися на максимізацію прибутку та ринкової вартості підприємства. За розробки фінансової стратегії слід ураховувати динаміку макроекономічних процесів, тенденцій розвитку вітчизняних фінансових ринків, можливостей диверсифікації діяльності підприємства. На підставі фінансової стратегії визначається фінансова політика підприємства за основними напрямками фінансової діяльності: податкова, цінова, амортизаційна, дивідендна, інвестиційна. У процесі розробки фінансової стратегії особлива увага приділяється виробництву конкурентноспроможної продукції, мобілізації внутрішніх ресурсів, максимальному зниженню собівартості продукції, формуванню та розподілу прибутку, ефективному використанню капіталу підприємства тощо. Важливе значення для формування фінансової стратегії має врахування факторів ризику. Фінансова стратегія розробляється з урахуванням ризику неплатежів, інфляційних коливань, фінансової кризи. В умовах ринку підприємства, організації, фірми стикаються з різними фінансовими проблемами, тобто з цього зявляється необхідність передбачення майбутнього стану підприємства, а це можливо тільки при використанні фінансової стратегії діяльності підприємства.[18]
1.2 Прибуток підприємства і шляхи його використання
В умовах ринкової економіки прибуток є узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності підприємств. Прибуток є виробничою, фінансовою і економічною категорією діяльності підприємств, оскільки показує виробничі, розподільчі, економічні відносини, які складаються у процесі суспільного агропромислового виробництва.
Поява прибутку безпосередньо пов'язана з появою категорії «витрати виробництва». Прибуток - це та частина додаткової вартості продукту, що реалізується підприємством, яка залишається після покриття витрат виробництва.
Водночас прибуток - це підсумковий показник, результат фінансово-господарської діяльності підприємств як суб'єктів господарювання.
З прийняттям стандарту бухгалтерського обліку №3 «Звіт про фінансові результати» підприємства, в тому числі й аграрні, визначають прибуток на різних стадіях його формування, а саме: валовий прибуток, операційний прибуток, прибуток від звичайної діяльності до оподаткування, прибуток від звичайної діяльності після оподаткування і чистий прибуток.[9]
Прибуток є критерієм ефективності виробничо-господарської діяльності, а також джерелом формування централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів.
Отриманий підприємством прибуток може бути використаний для задоволення різноманітних потреб. По-перше, він спрямовується на формування фінансових ресурсів держави, фінансування бюджетних видатків. Це досягається вилученням у підприємств частини прибутку в державний бюджет. По-друге, прибуток є джерелом формування фінансових ресурсів самих підприємств і використовується ними для забезпечення господарської діяльності.[18]
Отже, отриманий підприємством прибуток є об'єктом розподілу. У розподілі прибутку можна виділити два етапи.
Перший етап - це розподіл загального прибутку. На цьому етапі учасниками розподілу є держава і підприємство. У результаті розподілу кожний з учасників одержує свою частку прибутку. Пропорція розподілу прибутку між державою і підприємством має важливе значення для забезпечення державних потреб і потреб підприємства.
Пропорції розподілу прибутку між державою і підприємством складаються під впливом кількох чинників. Істотне значення при цьому має податкова політика держави щодо суб'єктів господарювання. Ця політика реалізується в сумі податків, що сплачується за рахунок прибутку, у визначені об'єктів оподаткування, ставках оподаткування, у порядку надання податкових пільг.
Другий етап - це розподіл і використання прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства після здійснення платежів до бюджету. На цьому етапі можуть створюватися за рахунок прибутку цільові фонди для фінансування відповідних витрат.[10]
Чистий прибуток розподіляється і використовується відповідно до статуту підприємства і установчих договорів.
Відповідно до принципових (головних) напрямків використання цей прибуток можна розділити на дві частини:
1) прибуток, що використовується за межі підприємства у вигляді виплат власникам, персоналу підприємства за результатами роботи (як заохочувальний захід), на соціальну підтримку тощо;
2) прибуток, що залишився на підприємстві і є фінансовим джерелом його розвитку (нерозподілений прибуток).
Нерозподілений прибуток спрямовується на створення резервного та інвестиційного фондів. Резервний фонд є фінансовим компенсатором можливих відхилень від нормального обороту грошових коштів або джерелом покриття додаткової потреби в них. Його формування є обов'язковим для господарських товариств, орендних підприємств, кооперативів.[1]
Принципову схему використання прибутку підприємства наведено на рисунку 1.1.
Рис. 1.1 - Схема використання прибутку підприємства
1.3 Методи стратегічного аналізу
Стратегічний аналіз - перетворення бази даних, отриманих у результаті аналізу середовища, на стратегічний план підприємства.
До інструментарію стратегічного аналізу належать:
* формальні моделі й кількісні методи;
* самостійний творчий аналіз, що базується на специфіці під-приємства, аналітичних та інтуїтивних здібностях менеджерів і плановиків. [3]
Стратегічний аналіз можна виконувати у два етапи:
* порівняння планових орієнтирів підприємства і реальних мож-ливостей, які пропонує середовище; аналіз розриву між ними;
* аналіз можливих варіантів майбутнього підприємства; визна-чення стратегічних альтернатив.
При аналізі ефективного використання прибутку підприємства важливе значення мають методи його прогнозування.
Методами прогнозування називають сукупність прийомів та оцінок, які дають змогу на основі аналізу минулих (ретроспективних) внутрішніх і зовнішніх зв'язків, притаманних об'єкту, а також їхніх змін винести судження певної ймовірності щодо майбутнього розвитку об'єкта.
Надійний вибір методів прогнозування залежить від таких факторів:
· цілей прогнозу, його завдань;
· періоду на який формується прогноз;
· специфіки об'єкта прогнозування;
· вірогідності і повноти вхідної та вихідної інформації;
· обмежуючих факторів прогнозування (ресурсів алгоритмів, програм тощо).[13]
Отже має бути єдина система оптимального вибору методів, яка відповідатиме таким вимогам:
· використання способів апріорної оцінки і методів, які поєднують суб'єктивну цінність та об'єктивну значимість оцінок;
· застосування оцінок має бути чітким і не допускати різних тлумачень щодо вибору методу;
· створення можливостей нарощування інформації для використання різних методів прогнозування.
Система оцінки і вибору методів прогнозування включає блоки аналізу, завдання та об'єкти відповідності придатності оцінок, вихідної інформації вибору і попередження. До системи надходить завдання на прогноз що є документом, котрий визначає об'єкт прогнозу, його мету, а також використання результатів прогнозу період, на який він розрахований, та ймовірну ступінь його точності. Виходячи із цілей прогнозного дослідження здійснюється вибір виду прогнозу.
У блоці відповідності містяться всі типові види прогнозу. До блоку придатності та аналізу об'єкта надходить інформація про види прогнозів. Блок придатності є матрицею рядки якої -- групи методів прогнозування, колонки -- види прогнозів, перетини рядка з колонками -- ймовірність успіху.
У блоці аналізу досліджується об'єкт прогнозування -- тут він подається у вигляді ієрархічної структури, що має назву дерево. Чим складніший об'єкт, тим розлогіше дерево. В блоці вихідної інформації визначається можливість використання експертних або фактографічних методів прогнозування шляхом оцінки повноти і достовірності можливої інформації. В блоці попередження визначається період на який розраховано прогноз.
У блоці оцінок мститься інформація про обмеження в розробці прогнозів, рядками якої є група методів прогнозування колонками - часові, трудові, матеріальні та фінансові затрати для розробки прогнозів.
Прогнозування поведінки великих систем може бути виправданим лише в межах імовірнісних категорій, а тому для очікуваних подій можна визначати лише ймовірність їх настання, застосовуючи характеристики передніх величин дисперсій коефіцієнтів репресії тощо. Числова послідовність факторів або показників, що характеризують зміни об'єктів дійсності в часі називаються часовим рядом. Методи дослідницького прогнозування включають метод екстраполяції, метод автокореляційних функцій, метод прогресивних і кореляційних моделей, метод на основі функцій з гнучкою структурою.[2]
У курсовій роботі ми будемо робити прогнозування прибутку підприємства на наступний робочий період за допомогою методів екстраполяції, що в свою чергу дасть можливість приймати управлінські рішення щодо подальшого розвитку підприємства.
Метод екстраполяції - один із основних в прогнозуванні розвитку великих систем. Він передбачає, що на основі статистичних даних визначаються закономірності змін і відповідно тенденції зміни даних. Після цього визначаються значення прогнозованих величин за межами існуючих емпіричних касових або динамічних рядів. Застосування методу екстраполяції можливе лише тоді коли встановлено більш або менш точну залежність у часових рядах, а також визначено область на яку розповсюджується екстраполяція, тобто розповсюдження минулих і сучасних закономірностей зв'язків і співвідношень на майбутнє.
Прогноз визначає очікувані варіанти економічною розвитку, виходячи із гіпотези, що основні фактори і тенденції минулого періоду зберігаються на період прогнозу. Таку гіпотезу висунуто, виходячи з інерційності економічних явищ і процесів. Інерційність соціально-економічних явищ проявляється двояко: по-перше як інерційність взаємозв'язків, тобто збереження залежності кореляції прогнозованої змінної від сукупності факторних ознак, по друге як інерційність у розвитку окремих сторін явищ -- темпів, напрямів, коливання кількісних показників протягом значного періоду. Інерційність розвитку економіки пов'язана з факторами, які діють тривалий час.
Статистичний прогноз передбачає не лише достовірне якісне передбачення, а й достатньо точний кількісний вимір ймовірних можливостей очікуваних значень ознак. Помилка статистичного прогнозу буде тим менша, чим довша база і чим менший строк прогнозу.[6]
Вивести універсальний алгоритм визначення допустимого строку попередження неможливо. Тому обмежимося емпіричним правилом: у більшості випадків строк попередження не повинен перевищувати третьої частини довжини бази прогнозу. Приміром для прогнозу на три роки бажано мати ряд динаміки для прогнозу не менше як за 9 років
Метод екстраполяції ґрунтується на припущенні про незмінність факторів, що визначають розвиток об'єкта, який вивчається, і полягає в розповсюдженні закономірностей розвитку об'єкта в минулому на його майбутнє. Залежно від особливостей зміни рівнів у ряду динаміки прийоми екстраполяції можуть бути простими і складними.
Першу групу складають методи прогнозування, засновані на припущенні щодо постійності в майбутньому абсолютних значень рівнів, середнього рівня ряду, середнього абсолютного приросту, середнього темпу росту.
Друга група методів екстраполяції ґрунтується на виявленні основної тенденції, тобто застосуванні статистичних формул, які описують тренд (тенденцію). Цю групу методів можна поділити на два основних типи: на адаптивні та аналітичні (криві зростання). Адаптивні методи прогнозування базуються на тому, що процес їхньої реалізації полягає у вирахуванні послідовних в часі значень прогнозованого показника з урахуванням ступеню впливу попередніх рівнів. До них належать методи власних та експоненціальних середніх, метод гармонійних ваг, метод авторегресивних перетворень. В основу аналітичних методів (кривих зростання) прогнозування покладено принцип одержання за допомогою методу найменших квадратів оцінки детермінованої компоненти ft, що характеризує основну тенденцію.
Основними методами екстраполяції є методи рухомого середнього, експоненційного згладжування, регресійний аналіз тощо.[13]
2. СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОНОМІКО-ФІНАНСОВОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
2.1 Природно-економічна характеристика ТОВ «СПП ЛАНА»
Товариство з обмеженою відповідальністю «СПП ЛАНА» є правонаступником сільськогосподарського виробничого підприємства «ЛАНА». Товариство з обмеженою відповідальністю «СПП ЛАНА» засновано відповідно до рішення загальних зборів засновників сільськогосподарського виробничого підприємства «ЛАНА», зареєстрованим розпорядженням Михайлівської районної ради держадміністрації № 427 від 27 листопада 1993 року. Товариство є юридичною особою, створеною шляхом реорганізації СПП й ТОВ.
Раціонально організованим сільськогосподарським підприємством можна рахувати таке, в якому максимально враховані і використані місцеві умови, так важливо дати правильну оцінку природним умовам і місцеположенню господарства.
Адміністративно-господарський центр ТОВ «СПП ЛАНА» розташований в с. Плодородне Михайлівського р-ну Запорізької області.
Якісна характеристика клімату і ґрунтового покриву дозволяє обробляти всі районуючі культури за інтенсивними технологіями.
Територія землекористування є рівнинною, яка знаходиться в зоні степової рослинності і відноситься до Михайлівського агрогрунтового району Північного Лівобережно-дніпровського степу.
За підприємством закріплено 2128,5 га землі в постійне користування. З них с/г угідь (рілля) - 2067,5 га і багаторічні насадження - 61 га, а також орендовані землі пайовиків - 1870,82 га орних земель
На території землекористування проходять дороги загального користування з твердим покриттям, що забезпечують під'їзди до сівозмінних масивів.
Транспортні умови є достатньо сприятливими для здійснення автоперевозок (підприємство знаходиться в 4 км від траси Москва-Сімферополь), але не достатньо вигідні з погляду збуту і постачання, оскільки найближчі пункти промислових центрів знаходяться в 40 км (м. Мелітополь) і в 100 км (м. Запоріжжя) від даного господарства.
Економічно вигідні перевезення залізничним транспортом, оскільки через с. Плодорідне проходить залізниця і є станція Плодорідне, де є майданчики для вантаження і вивантаження вагонів.
2.2 Організаційний устрій ТОВ «СПП ЛАНА»
ТОВ «СПП ЛАНА» є підприємством, утвореним на засадах угоди громадян, шляхом об'єднання їх майнових, земельних паїв, власних коштів для підприємницької діяльності відповідно до чинного законодавства з метою отримання прибутку, нарощування виробництва сільськогосподарської та іншої продукції і товарів. Товариство є юридичною особою і здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства, статуту і установчого договору. Учасники товариства несуть відповідальність в межах їх вкладів.
ТОВ «СПП ЛАНА» є власником майна, наданого йому учасниками у власність, продукції, виробленої в результаті господарської діяльності, отриманих доходів, а також іншого майна, набутого на підставах, незаборонених законодавством.
Товариство має власний баланс, розрахункові рахунки в національній й іноземній валюті. В 2002 році ТОВ «СПП ЛАНА» товариство - з іноземними інвестиціями.
Підприємство здійснює свою діяльність на принципах повного госпрозрахунку, самоврядування й самофінансування, самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність.
Ціль товариства - прискорити впровадження науково-технічних досягнень у сільськогосподарському виробництві; благосприяти найбільш повному задоволенню потреб підприємств, організацій, окремих громадян сільськогосподарськими продуктами, продукцією переробки, будівельними матеріалами, товарами народного споживання, а також надання побутових, торговельних, фінансових, транспортних, посередницьких послуг; поліпшення технологічних, економічних показників, вивчення споживчого попиту, забезпечення гнучкого виробництва товарів, послуг, робіт і підвищення їхньої якості.
Для здійснення поставленої мети товариство забезпечує:
· виробництво, переробку й реалізацію сільськогосподарської продукції /продукція рослинництва/;
· виробництво й реалізація насіння сільськогосподарських культур;
· створення інфраструктурної бази для обслуговування сільгосптехніки, матеріально-технічне забезпечення технікою, паливно-мастильними матеріалами, запчастинами для індивідуальних, фермерських й інших господарств;
· виробництво й реалізацію будматеріалів, а також виконання пусконалагоджувальних і будівельних робіт;
· випуск і реалізація товарів народного споживання;
· вивчення споживчого попиту й надання посередницьких, юридичних послуг підприємствам, організаціям, приватним особам;
· надання кредиту для стимулювання розвитку фермерських господарств, організація посередницьких фінансових послуг;
· організація торговельних точок;
· організація навчання й стажування керівників і фахівців сільгосппідприємств і фермерських господарств за рубежем; участь у зовнішньоекономічній діяльності, здійснення внутрішніх і міжнародних автоперевезень;
· участь в організації міжнародного туристичного обслуговування.
Джерелами формування коштів і майна товариства є:
- грошові кошти, матеріальні внески;
- прибуток, отриманий від господарської діяльності;
- безоплатні або благочинні внески;
- інші джерела незаборонені законодавством.
Учасники товариства мають право:
- на отримання роботи у товаристві з урахуванням можливостей товариства і кваліфікації учасника;
- брати участь у діяльності товариства і в управлінні його справами, обирати і бути обраним до виборчих органів управління, вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності товариства, ліквідації наслідків у роботі його службових осіб тощо;
- на отримання частки прибутку, яка підлягає розподілу між учасниками, відповідно до кількості і якості вкладеної ним праці, а також суми внесених паїв;
- отримувати інформацію про діяльність товариства, в т. ч. ознайомлюватися з даними бухгалтерського обліку і звітності;
- та ін.
Учасники товариства зобов'язані:
- дотримуватись вимог установчих документів, правил внутрішнього розпорядку, статуту, виконувати рішення і розпорядження директора і зборів;
- виконувати свої зобов'язання пере товариством;
- не розголошувати комерційної таємниці товариства.
На підприємстві існує система внутрішнього контролю, яка ефективно попереджує про виникнення недостовірної інформації та ефективно виявляє недостовірність у межах обмеженого часу з моменту, коли така інформація виникла.
Вищим органом управління товариства є збори засновників, що складаються з учасників товариства. Учасник товариства має право передати повноваження іншому учаснику. Учасники мають кількість голосів, пропорційну їх розміру часток у статутному фонді.
Організаційну структуру управління товариства зображено на рисунку 2.1.
Рисунок 2.1. - Організаційна структура управління ТОВ «СПП ЛАНА»
2.3 Рівень забезпеченості та ефективність використання виробничих та фінансових ресурсів в ТОВ «СПП ЛАНА»
Для того, щоб зробити оцінку ресурсного потенціалу підприємства, необхідно зробити аналіз земельного фонду господарства, забезпеченість трудовими ресурсами, забезпеченість господарства фондами, забезпеченість фінансовими ресурсами.
Головним засобом виробництва у сільському господарстві є земля. Земля - головне джерело одержання продукції рослинництва, тобто земля посідає особливе місце серед матеріальних умов надійного забезпечення продуктами харчування і сільськогосподарською сировиною та ін. Забезпеченість ТОВ «СПП ЛАНА» земельними ресурсами можна побачити у таблиці 2.1.
Таблиця 2.1
Динаміка складу і структура земельного фонду ТОВ «СПП ЛАНА»
Показники
2003 рік
2004 рік
2005 рік
2005 рік до 2003 року
Площа, га
%
Площа, га
%
Площа, га
%
+;-
%
Загальна земельна площа
2184
100
2622
100
2997
100
813
137,2
Всього с/г угідь
2184
100
2622
100
2997
100
813
137,2
з них: рілля
2117
96,93
2489
94,93
2909
97,06
792
137,4
сінокоси
6
0,27
72
2,75
27
0,9
2,1
450
Багаторічні насадження
61
2,8
61
2,32
61
2,04
-
-
Аналізуючи дані таблиці 2.1 можна побачити, що земельний фонд підприємства досить великий. Загальна площа у 2005 р. збільшилась на 813 га (37,2%) порівняно з 2003 р. Це стало можливе за рахунок додаткової оренди земельних угідь. Як бачимо, що всі землі знаходяться під сільськогосподарськими угіддями, що свідчить про більш повне і ефективне використання земельної площі господарства. Значну частину земельних угідь займає рілля, площа ріллі та сінокосів у 2005 р. збільшилися відповідно на 37,4% та 350% порівняно з 2002 роком. Площа, що знаходиться під багаторічними насадженнями на протязі 3-х років не змінювалась.
Важливим показником господарської діяльності є забезпеченість підприємства трудовими ресурсами, їх раціональне розміщення, високий рівень продуктивності праці мають велике значення для ефективної діяльності підприємства. Забезпеченість товариства трудовими ресурсами та ефективність їх використання наведено в таблиці 2.2.
Таблиця 2.2
Забезпеченість трудовими ресурсами та ефективність їх використання ТОВ «СПП ЛАНА»
ПОКАЗНИКИ
2003 р.
2004 р.
2005 р.
2005 р до2003 р., %
Середньорічна чисельність робітників, чол.
35
43
45
128,57
Витрати праці, тис. люд-год
82
84
97
118,29
Відпрацьовано люд-днів 1 робітником
334,7
279,07
307,9
91,99
Середня тривалість робочого дня, год.
7
7
7
-
Вартість валової продукції, тис. грн.
1688,24
1998,64
2123,1
125,76
Виробіток 1 робітника:
- середньорічний , тис. грн.
48,23
46,48
47,18
97,82
- середньодобовий, грн.
144,1
166,55
153,23
106,33
- середньогодинний, грн.
20,58
23,79
21,89
106,36
Коефіцієнт використання річного фонду робочого часу
1,34
1,12
1,23
91,79
Аналізуючи таблицю 2.2, бачимо, що середньорічна чисельність робітників в ТОВ «СПП ЛАНА» збільшилась на 10 чоловік (28,57%). Прямі затрати праці збільшилися у2005 р. порівняно з 2003 р. на 18,29%. Відпрацьованих люд-днів 1 робітником зменшилися на 8,01%. Зменшився середньорічний виробіток, збільшився середньодобовий та середнього динний відповідно на 2,18%, 6,33%, 6,36%. Знизився коефіцієнт використання річного фонду робочого часу на 8,21%.
Показники, що характеризують забезпеченість товариства основними і оборотними фондами наведені в таблиці 2.3.
Таблиця 2.3
Забезпеченість ТОВ «СПП ЛАНА» основними і оборотними фондами
та ефективність їх використання
ПОКАЗНИКИ
2003 р.
2004 р.
2005 р.
2005 р.
до 2003 р.
+;-
%
Вартість валової продукції, тис. грн.
1688,24
1998,64
2123,1
434,86
125,76
Середньорічна вартість основних фондів с/г призначення, тис. грн.
1803,28
1947,35
1949,48
146,2
108,99
Площа с/г угідь, га
2184
2622
2997
813
137,2
Середньорічна чисельність робітників, чол.
35
43
45
10
128,57
Прибуток, тис. грн.
1488
2531
1582
94
106,32
Фондовіддача, грн.
0,94
1,02
1,09
0,15
115,96
Фондомісткість, грн.
1,07
0,97
0,92
- 0,15
85,98
Фондоозброєність, тис. грн.
51,54
45,28
43,32
- 8,22
84,05
Фондозабезпеченість, тис. грн.
0,82
0,74
0,65
- 0,17
79,27
Фондорентабельність, %
82,51
129,97
81,15
- 1,36
98,35
Виручка від реалізації, тис грн.
4079
6391
6355,5
2276,5
155,81
Середньорічна вартість оборотних фондів, тис. грн.
4031,5
3784
3876,5
- 155
96,16
Коефіцієнт оборотності
1,01
1,69
1,64
0,63
162,37
Коефіцієнт закріплення
0,99
0,59
0,61
- 0,31
61,61
Тривалість одного обороту, днів
356,4
213
219,5
- 156,9
61,59
Коефіцієнт ефективності обороту оборотних засобів
11,3
17,76
17,66
6,36
156,28
Аналізуючи таблицю 2.3, можна зробити висновок, що середньорічна вартість основних фондів сільськогосподарського призначення у 2005 р. збільшилися на 146,2 тис. грн. або 8,1%, а от вартість оборотних фондів зменшилась на 155 тис. грн. або 3,84% порівняно з 2003 р. Фондовіддача у2005 р. збільшилася на 15,96%, фондомісткість зменшилась на 14,02% порівняно з 2003 р. Фондоозброєність, фондозабезпеченість та фондорентабельність зменшились в 2005 р. відповідно на 8,22 тис. грн. (15,95%), 0,17 тис. грн. (20,73%) та на 1,65% порівняно з 2003 р. Збільшилися коефіцієнт оборотності, коефіцієнт ефективності обороту оборотних засобів відповідно на 62,37% та на 56,28%, зменшилися коефіцієнт закріплення та тривалість одного обороту порівняно з 2003 р. відповідно на 38,39% та 136,9 днів (38,41%).
Не менш важливою характеристикою господарства є його спеціалізація. Спеціалізацію ТОВ «СПП ЛАНА» можна визначити виходячи з його товарної продукції. Товарна продукція - це обсяг готової продукції в грошовому виразі, виробленої на сільськогосподарських та промислових підприємствах і підготовленої до реалізації. Динаміку складу і структури товарної продукції в товаристві наведено в таблиці 2.4.
Таблиця 2.4
Динаміка складу і структури товарної продукції в ТОВ «СПП ЛАНА»
Види продукції
2003
2004
2005
2005
до 2003,
%
Тис. грн.
%
Тис. грн.
%
Тис. грн.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
Продукція рослинництва
Зернові
1349
33,07
2063,1
32,28
1854,9
29,18
137,5
Соняшник
741
18,16
1934,1
30,26
2332,9
36,7
314,8
Плоди кісточкові
12
0,3
17,6
0,27
11,5
0,18
95,83
Інша продукція
268
6,57
747,9
4,7
488,7
7,69
182,35
Разом по рослинництву
2370
58,1
4762,7
74,52
4688
73,76
197,8
Продукція тваринництва
Інша продукція
108
2,64
408,8
6,4
248,1
3,9
229,7
Разом по тваринництву
108
2,64
408,8
6,4
248,1
3,9
229,7
Промислова продукція
79
1,94
316,7
4,95
330,8
5,2
418,7
Реалізація іншої продукції
1512
37,31
902,8
14,12
1088,6
17,13
71,52
Всього по підприємству
4079
100
6391
100
6355,5
100
155,81
Аналізуючи таблицю 2.4, можна побачити, що товарна продукція рослинництва у 2005 році збільшилась в порівнянні з 2003 роком на 97,8 %. Така тенденція проявляється майже по всіх видах культур, а от вартість плодів зменшилась на 4,17 %. Щодо продукції тваринництва, то виручка у 2005 році збільшилась на 140,1 % в порівнянні з 2003 роком. Вартість промислової продукції збільшилась на 318,7 %. Виручка від реалізації іншої продукції зменшилась на 28,48 %. Загалом по підприємству виручка у 2005 році збільшилась на 55,81 % в порівнянні з 2003 роком.
Виходячи з даних таблиці 2.4, можна побачити, що в структурі товарної продукції значне місце займають зернові та соняшник. А отже, можна зробити висновок, що виробничий напрям діяльності господарства є виробництво продукції зернових та соняшнику.
Фінансові ресурси підприємства являють собою усі наявні джерела утворення майна підприємства. Вивчення їх динаміки й структури є необхідною передумовою детального аналізу і пошуку шляхів підвищення виробництва продукції, оскільки без наявних ресурсів майже неможливо створити сприятливі умови для розвитку виробництва.
Основними джерелами формування фінансових ресурсів підприємства є власні, залучені та позикові кошти. Забезпеченість ТОВ «СПП ЛАНА» фінансовими ресурсами наведена в таблиці 2.5.
Таблиця 2.5
Забезпеченість ТОВ «СПП ЛАНА» фінансовими ресурсами
Вид фінансових ресурсів
2003 р.
2004 р.
2005 р.
2005 р. до
2003 р.
тис. грн.
%
тис. грн.
%
тис. грн.
%
тис. грн.
%
Власні
5833
94,8
8364
96,2
8209
95,8
2376
140
з них: статутний капітал;
1884
32,3
1884
22,5
1884
22,9
-
-
резервний капітал;
1235
21,2
3949
47,2
4743
57,8
3508
384
нерозподілений
прибуток
2714
46,5
2531
30,3
1582
19,3
-1132
58,3
Залучені
320
5,2
331
3,8
364
4,2
44
113
з них: кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;
293
91,5
111
33,5
215
59,0
-78
73,4
поточні зобов'язання
перед бюджетом;
5
1,6
-
-
149
40,9
144
2980
поточні зобов'язання
з оплати праці;
6
1,9
-
-
-
-
-6
-
інші поточні зобов'язання
16
5
220
66,5
-
-
-16
-
Позикові
-
-
-
-
-
-
-
-
Всього
6153
100
8695
100
8573
100
2420
139
Аналізуючи таблицю 2.5, можна сказати, що високу питому вагу на протязі 3-х років в структурі фінансових ресурсів підприємства займають власні ресурси. Підприємство для своєї діяльності не залучає позикові ресурси. В 2005 р. порівняно з 2003 р. збільшилися власні ресурси на 2376 тис. грн. (40%), та залучені - на 44 тис. грн. (13%).
За умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного і якісного аналізу фінансового стану підприємств, оцінку їхньої ліквідності, платоспроможності і зміцнення фінансової стабільності.
Фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. За допомогою низки показників проаналізуємо фінансовий стан ТОВ «СПП ЛАНА».
Таблиця 2.6 Оцінка фінансового стану ТОВ «СПП ЛАНА»


Показники
Орієнтовне значення
2003 р.
2004 р.
2005 р.
2005 р. до
2003 р.
+;-
%
1
2
3
4
5
6
7
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
0,25-0,5
1,91
2,13
1,98
0,07
103,66
Коефіцієнт загальної ліквідності
1,0-2,0
11,23
19,08
16,95
5,72
150,93
Коефіцієнт фінансової стійкості
0,25-0,5
0,95
0,96
0,96
0,01
101,05
Коефіцієнт структури капіталу
0,5-0,1
0,05
0,04
0,04
-0,01
80
Аналіз ліквідності підприємства
Коефіцієнт швидкої ліквідності
0,6-0,8
3,99
13,33
7,3
3,31
182,96
Чистий оборотний капітал
>0, збільшення
3241
5986
5806
2565
179,14
Аналіз платоспроможності підприємства
Коефіцієнт платоспроможності
>0,5
0,95
0,96
0,96
0,01
101,05
Коефіцієнт фінансування
<1,зменшення
0,05
0,04
0,04
-0,01
80
Аналіз ділової активності підприємства
Коефіцієнт оборотності активів
збільшення
0,75
0,86
0,74
-0,01
98,67
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості
збільшення
5,4

Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.