На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Мсце стратегчного маркетингу в структур керування фрмою MSG. Характеристика обєкта дослдження. Аналз внутршнього середовища. Проблеми можлив напрямки розвитку фрми. Розробка маркетингової стратегї та базової конкурентної позицї фрми.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Маркетинг. Добавлен: 24.01.2008. Сдан: 2008. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


41
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА
КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ

Представлено на кафедру ____________
(дата, підпис секретаря кафедри)
Рецензування _______________________
___________________________________
(кількість балів, «до захисту» («на доопрацювання»),
дата, підпис, керівника курсової роботи)
Захист ____________________________
(кількість балів, дата, підпис викладача)
Підсумкова оцінка ___________________
___________________ (кількість балів, оцінка
за 4-х бальною системою, дата, підпис викладача)


КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни
“Стратегічний маркетинг”
на тему
«Стратегія розвитку компанії MSG»
Студентки Хількевич В.В.
Групи МГ - 03 зс-01
Керівник курсової роботи
Міщенко А.П., к.т.н., доц.


Дніпропетровськ
2007
Зміст.
Введення ……………………………………………………………………….. .2
1. Місце стратегічного маркетингу в структурі керування фірмою………..4
2. Характеристика об'єкта дослідження ……………………………………...7
2.1 Історична довідка…………………………………………………………..8
2.2 Аналіз внутрішнього середовища………………………………………..12
2.2.1 Виробничий зріз………………………………………………………..12
2.2.2 Кадровий зріз …………………………………………………………...15
2.2.3 Маркетинговий зріз…………………………………………………….18
2.2.4 Фінансовий зріз ……………………………………………………......20
2.2.5 Організаційний зріз………………………………………………..…..20
2.2.6 SWOT-аналіз………………………………………………………..….21
2.3 Аналіз зовнішнього середовища…………………………………….…..22
2.3.1 Аналіз мікро середовища ……………………………………………....22
2.3.1.1 Аналіз конкурентів……………………………………………….…..22
2.3.1.2 Аналіз споживачів ……………………………………………….…...24
2.3.1.3 Аналіз постачальників ……………………………………….……....24
2.3.1.4 Аналіз посередників ………………………………………………....25
2.3.2 Аналіз макросередовища (PEST-аналіз)……………………………...25
2.3.3 SWOT-аналіз …………………………………………………………...27
2.4 Аналіз ринку…………………………………………………………..….27
2.5 Проблеми і можливі напрямки розвитку фірми…………………….…28
3 Розробка маркетингової стратегії фірми…………………………….…..29
3.1 Портфельний аналіз…………………………………………………..….29
3.2 Вибір місії формулювання маркетингових цілей………………….….30
3.3 Сегментування ринку …………………………………………………...30
3.4 Вибір цільових сегментів ринку…………………………………….….31
3.5 Позиціонування товару фірми……………………………………….…32
3.6 Вибір стратегії росту фірми…………………………………………….32
3.7 Вибір базової конкурентної стратегії фірми………………………….33
3.8 Вибір конкурентної позиції фірми……………………………………..33
Висновок …………………………………………………………………......34
Література ………………………………………………………………...….36
Введення
Наша держава ще зовсім молода, з прийняттям незалежності, ми обрали для себе ринкові умови розвитку економіки, яка останнім часом дуже стрімко розвивається. У ринкових умовах діють ринкові закони. На сам перед це конкуренція. Отож важливішою проблемою кожного українського підприємства є проблема виживання та гарантії постійного розвитку. Ефективне рішення цієї проблеми стосується створення та реалізації конкурентних переваг, що в значній мірі можуть бути отримані на основі грамотно розробленої та ефективної стратегії розвитку підприємства. Стратегія є об'єктивною основою для формування відповідей на такі важливі для підприємства питання: що виробляти; на яких ринках виступати; як оперувати (найчастіше обмеженими) ресурсами; як вести конкурентну боротьбу.
Сьогодні стрімко розвивається не тільки ринкова економіка, але й все, що її стосується - це інформаційні технології, наука, конкуренція, потреби до якості та обслуговування. Дуже швидко змінюється наша з Вами, як споживачів, поведінка та реакція на навколишні події, пропозиції, рекламу та на світ взагалі. А це підтверджує актуальність та необхідність використання на практиці українських підприємств ідей стратегічного маркетингу.
Метою ж представленої курсової роботи - є пошарово розглянути стратегію розвитку, обрану компанією MSG (Mobile Synergy group). Використати теоретичні знання і матеріали для аналізу питань стратегічного планування діяльності фірми. Як працівник цієї компанії, я маю уявлення про її роботу та можливість користування внутрішньою інформаційною мережею.
Компанія MSG на початку 2007-ого року мала п'ять бізнесів : ТОВ «Астел», ПП «Мобілочка», «Акцент сервіс», «Мобі кард» та «Mobi com». У квітні цього ж року в компанії була проведена реструктуризація. ТОВ «Астел» було віддано під керівництво «Мобілочки» та перейменовано на ТОВ «Мобілочка». Змінено фірмовий стиль салонів продажу. Сервісний центр «Акцент сервіс» було відокремлено. Він став самостійною компанією. «Мобі Кард» ліквідовано у зв'язку з відсутністю салонів «Астел», з якими був тісно пов'язаний цей бізнес. Далі в курсовій роботі ми розглянемо ситуацію фірми на кінець 2006-го року , проаналізуємо за змістом внутрішнє та зовнішнє середовище компанії, ринок та можливі напрямки розвитку фірми та дійдемо до розробки маркетингової стратегії фірми. Мета даної курсової роботи - на основі теоретичних знань підтвердити існуючу, або знайти інший варіант стратегічного управління та розвитку фірми.
1. Місце стратегічного маркетингу в структурі керування фірмою.
Стратегія в економіці - це довготермінові плани керівництва, що направлені на закріплення її позицій, задоволення споживачів та досягнення перспективних цілей. Наряду з цим є і таке розуміння стратегії, як довготермінові рішення керівників підприємств у відношенні до маркетингу, виробництва, фінансів, комерції, персоналу та ін. Таким чином фірма повинна виробляти стратегії та керувати ними в наступних трьох областях: внутрішні ресурси підприємства; бізнес-коло, в якому компанія функціонує; можливість компанії створювати доповнювану вартість.
Стратегія потрібна кожному підприємству, що прагне успіху. Вибір стратегії означає, що з усіх можливих варіантів розвитку та способів діяльності, що відкриваються перед фірмою, воно обирає свій конкретний шлях. Добре розроблена стратегія - основа зростання конкурентоспроможності фірми, сильної конкурентної позиції на ринку та формуванню такої організації, що з допомогою удосконалення структури управління та зростанню організаційної культури мала б можливість з успіхом працювати в жорстких ринкових умовах.
На малюнку 1 показані взаємозв'язки різних стадій з іншими основними функціями фірми. Поза залежністю від того, чи притягається товар ринком або проштовхується компанією (або технологічним прогресом), він повинний пройти «перевірку» стратегічним маркетингом на предмет економічної і фінансової життєздатності. У цьому відношенні вирішальну роль має взаємодія відділів досліджень і розробок, виробництва і стратегічного маркетингу. Від обраного в результаті такої конфронтаційної взаємодії товарного ринку цілком залежать рішення і про обсяг виробничих потужностей, і про величину інвестицій. Отже, на карту поставлена стійкість загальної фінансової структури фірми.
Малюнок1. Роль маркетингу у фірмі
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аналіз ринку
Міжфункціональна координація
Дослідження та розробки
 
 
 
Нездійсненні потреби та бажання
Ідеі нових товарів
 
 
Чи можлив здійснити? (Маркетинг відклику)
Потрібно, чи ні? (Маркетинг пропозиції)
 
 
Стратегічний маркетинг

 

 
 
 
Цільові сегменти
 
Маркетингова програма
Інвестиційна програма
 
 
Операційний маркетинг

Керівництво виробництвом

 
 
Маркетингові витрати та виручка від реалізації
Інвестиції та оперативні витрати
 
 
Фінансовий менеджмент
 
Звідси можна укласти, що роль стратегічного маркетингу полягає в:
а) використанні існуючих можливостей;
або
б) у створенні привабливих можливостей, що відповідають ресурсам і ноу-хау фірми і гулящим потенціал росту і прибутковості.
Процес стратегічного маркетингу має середньо- і довгостроковий обрії планування, його задача полягає в розробці місії фірми, визначенні цілей, виробленню стратегії розвитку і забезпеченні збалансованої структури портфеля товарів.
Якщо зіставити задачі операційного і стратегічного маркетингу (табл.1), то ми побачимо, що задача стратегічного планування відрізняється від операційного маркетингу і вимагає зовсім інших навичок. Але дві ці ролі також і цілком доповнюють одна одну. Таким чином, і розробка стратегічного плану повинна здійснюватися в тісному зв'язку з операційним маркетингом.
Таблиця 1. Порівняння операційного і стратегічного маркетингу
Операційний маркетинг
Стратегічний маркетинг
Орієнтація на дії
Аналітична орієнтація
Існуючі можливості
Нові можливості
Змінні, що не зв'язані з товаром
Змінні, що зв'язані з товарним ринком
Стабільне середовище
Динамічне середовище
Реактивні дії
Попереджаючі дії
Повсякденний менеджмент
Довгостроковий менеджмент
Відділ маркетингу
Міжфункціональна організація
2. Характеристика об'єкта дослідження.
Об'єктом дослідження даної курсової роботи є компанія MSG (Mobile Synergy group). Вона має декілька власників з різними частками та п'ять бізнесів (на кінець 2006 року). Компанія пропонує на українському ринку послуги мобільного зв'язку. Продаж мобільних телефонів, аксесуарів та послуг мобільних операторів. ПП Мобілочка не зв'язане з ТОВ Астел . Спільною тільки є будівля офісу. Окреме керівництво, склади, внутрішня інформаційна база, неповторний фірмовий стиль, орієнтованість на різні сегменти ринку, стандарти поведінки в салонах продажу також різні. Працівникам заборонено доносити до відома клієнтів інформацію про зв'язок між собою. Потреба в цьому виникла через те, що Астел позиціонується на ринку, як продавець послуг мобільного зв'язку високого рівня обслуговування та сервісу, що тягне за собою відносно високі ціни на мобільні товари. У той же час Мобілочка - мережа низьких цін №1, має задачу пропонувати продукт за меншою ціною та з мінімальним сервісом і стандартами обслуговування.
«Акцент сервіс» являє собою мережу сервісних центрів, що займаються гарантійним та післягарантійним ремонтом мобільних телефонів та деяких аксесуарів. Обслуговує всіх клієнтів Астел та Мобілочки, а також клієнтів що купували товар в інших місцях.
«Мобі кард» веде базу дисконтних накопичувальних карт салонів Астел. Контролює систему купівель за знижками, відповідає за випуск дисконтних карт, анкет клієнтів, інформаційні розсилки за даними анкет. Має дохід у відсотках від продажу за дисконтом у салонах Астел. У курсовій не буде приділятися багато уваги цій фірмі, бо її діяльність повністю пов'язана з Астел, що буде розібрано в усіх деталях.
Компанії MobiCOM теж не буде приділятися достатня увага. Це компанія, що займається контролем за наданням послуг мобільного зв'язку оператора UMC (на даний момент МТС) , атестацією персоналу та наданням всіх можливих послуг (як клієнтам так і працівникам), що зв'язані з оператором. Робота цієї компанії тісно пов'язана з роботою оператора мобільного зв'язку UMC. Ігнорування роботи цього виду бізнесу компанії не позначиться на кінцевому результаті аналізу, що являє собою мету даної курсової роботи.
Малюнок 2. Структура компанії MSG.
Таким чином, основними двома гігантами, що підлягають аналізу, є Астел та Мобілочка.
2.1 Історична довідка.
Компанія «Астел» працює на ринку телекомунікацій з листопада 1996 року. За цей час вона стала крупнішим дилером мобільного зв'язку на Україні, та продовжує динамічно развиватисяся.
Структура компанії налічує 105 працюючих салонів мобільного зв'язку в 25 містах України. Компанія пропонує клієнтам всі можливі послуги мобільного зв'язку.
«АСТЕЛ -- експерт мобільного зв'язку №1: еталон якості, надійності, сервісу». (Дані взяті з Інтернет-сайту компанії наприкінці 2006 року.)
На Табл.2 видно, що компанія «Астел» займала перше місце на ринку мобільних телефонів Дніпропетровська, але мала і достатню кількість конкурентів.
Таблиця 2. Доля продавців мобільних телефонів та послуг на ринку Дніпропетровська.

Астел
17,65
Мобілочка
18,82
Алло
15,29
Сота
2,94
Євросєть
10,59
Галерея мобільного зв'язку
12,35
Melofon
1,76
Unitreid
6,47
Сiti Com
9,41
Інші
4,71
Національна мережа мобільного зв'язку "Мобілочка" - лідер з продажу мобільних телефонів, цифрової техніки, аксесуарів та послуг провідних вітчизняних операторів мобільного зв'язку. Яскрава та неповторна "Мобілочка" відлік свого існування розпочала в січні 2005 року.
Саме тоді відкрився перший магазин мережі у Дніпропетровську. Відтоді мережа салонів мобільного зв'язку "Мобілочка" набула популярності і завоювала довіру споживачів по всій Україні. Для ринку мобільного зв'язку України "Мобілочка" стала новим форматом мережі, орієнтованої на вимоги сучасних споживачів до швидкого обслуговування і можливістю випробувати телефони в дії. Але головною перевагою мережі стали привабливі ціни, які й зробили "Мобілочку" мережею низьких цін №1 в Україні.
Компанія щодня росте і ефективно розвиває свою мережу. "Мобілочка" сьогодні - це близько 300 салонів мобільного зв'язку у понад 70 містах по всій Україні. "Мобілочка" сьогодні - це унікальна можливість швидкої, якісної, доступної покупки для будь-кого, на будь-який смак і вибір. "Мобілочка" сьогодні - це найнижчі ціни, найширший асортимент сертифікованого товару, кваліфіковані консультації, професійні експерти та індивідуальний підхід до кожного покупця. Саме це дає можливість крокувати в ногу з вимогами ринку.
Місія фірми - підвищення мобільності кожного громадянина.
Чим Мобілочка краща за інших?
Завжди дешевше
Завжди поруч
Завжди професійно
Завжди драйвово та швидко
Найбільше досягнення компанії - молода, амбіційна і національно свідома команда «Мобілочки», яка сьогодні складається із понад 2000 працівників по всій Україні. Запорукою перемог та звершень «Мобілочки» став високий професіоналізм та відданість кожного співробітника компанії.
За два з половиною роки свого існування компанія неодноразово довела, що є кращьою. Підтвердженням цього є перемога компанії в номінації «Бренд року» у 2005 році та визнання «Мобілочки» «Вибором року» у 2006 році - саме цій компанії авторитетний міжнародний фестиваль-конкурс віддав перемогу у номінації «Краща мережа салонів мобільного зв'язку в Україні».
Досягнення «Мобілочки» стали запорукою активного і надійного ділового співробітництва з багатьма партнерами компанії. Результатом такої тісної співпраці є:
Диплом «Лояльність та партнерство» (2006 рік) від національного оператора мобільного зв'язку Київстар
Відзнака «Золотий партнер 2005 року» від Правекс-Банку
Відзнака «Найкращий партнер 2006 року» за надійність і стабільність ділових відносин та вагомий внесок у розвиток програми «Споживче кредитування» від Правекс-Банку
Диплом «За вагомий внесок у розвиток спільного бізнесу» від Дельта Банку
«Мобілочці» вдалося відкрити у партнерстві з вендорами та операторами чи не найбільшу кількість в Україні ексклюзивних салонів своїх партнерів. Серед них три бренд-салони SAMSUNG та 10 спеціалізованих відділів цієї компанії, разом з NOKIA відкрито найбільшу кількість бренд-салонів в Україні - це вісім салонів та три спеціалізовані відділи, спільно відкрито та працює двадцять один ексклюзивний салон Київстар, тринадцять магазинів МТС та чотири салони Life:). У таких ексклюзивних магазинах «Мобілочки» представлений найширший модельний ряд продукції тільки одного виробника, а мобільні оператори у таких торгових точках надають найповніший спектр винятково своїх послуг. Відвідувачі та покупці наших бренд-салонів мають можливість користуватись унікальними сервісами, брати участь у різноманітних акціях, першими отримувати інформацію про нові надходження, спеціальні ціни та нові послуги операторів
Мета - не зупинятись на досягнутому, бути на крок попереду і впевнено йти до своєї мети, запорукою якої є довіра і повага покупців.
(Дані з Інтернет-сайту компанії на вересень цього року. У цифрах враховано колишні салони Астел. Фірмові салони (SAMSUNG, NOKIA, Київстар, МТС, Life:) - надбання фірми Астел).
2.2 Аналіз внутрішнього середовища
2.2.1 Виробничий зріз
Усі частини холдингу MSG пропонують послуги мобільного зв'язку на всій території України. Як Астел, так і Мобілочка являються офіційними дилерами компаній NOKIA, SAMSUNG, Sony Erickson, Motorola, Siemens, Київстар, МТС, Life:) та Beeline. В салонах пропонується продаж мобільних телефонів, аксесуарів та послуг операторів. MobiCOM займається контролем пропонування послуг міжнародного оператора МТС, та атестацією знань персоналу. Мобі Кард контролює роботу роздрібної мережі Астел з приводу пропонування послуг за дисконтом. Має гарячу телефонну лінію для роботи із зверненнями клієнтів. Акцент Сервіс пропонує послуги гарантійного обслуговування клієнтів компанії та послуги ремонту телефонів взагалі.
В компанії існують «Стандарти обслуговування клієнтів». Вони не на багато відрізняються у Астел та Мобілочки. Один раз на півроку проводиться атестація персоналу усіх салонів. Серед обов'язкових тем для складання атестації виносяться і стандарти обслуговування. Ще потрібно обов'язково знати усі тарифи усіх операторів національного мобільного зв'язку та технічні можливості сучасних мобільних телефонів та аксесуарів. Постійно ведеться контроль за належністю пропонування послуг стандартам обслуговування. Для цього запрошуються працівники так званої служби «таємний покупець» (Mystery hoping). Вони під маскою звичайних покупців відвідують салони, спілкуються з експертами з продажу та згодом заносять дані у таблицю яка підраховує можливі бали консультанта, що з ним працював. Максимальна оцінка - 100 балів. Ця інформація виноситься на внутрішньому сайті. Серед обов'язкових стандартів поведінки виділяються такі: вітання (з кожним відвідувачем протягом перших 30 секунд), встановлення контакту ( пропонування своїх послуг консультантом протягом 3-х хвилин), виявлення потреб, презентація (2-3 варіанти продукції), підведення до покупки, продаж та оформлення документів ( в Астел з обов'язковою видачею дисконтної карти).
Всі салони обладнані згідно фірмового стилю. Мобілочка у рожевих тонах починаючи з кольору дверей та закінчуючи фірмовим одягом персоналу. Астел у червоно-сірих тонах, Акцент Сервіс у зелено-сірих. Все обладнання також відповідає фірмовому стилю, окрім спеціалізованих відділів та салонів. Обладнання для них встановлює представлена фірма. Салони Life:), наприклад, виконані у червоних тонах згідно свого фірмового неповторного стилю. Салони SAMSUNG всі різні. Фірмовий салон у Дніпропетровську виконаний у блакитних тонах, Києві - чорно-білих, в Запоріжжі - різнокольоровий. Але все до останньої деталі вигадано та реалізовано представництвом компанії SAMSUNG та не залежно від кольору, має багато спільного.
Асортиментом, та поставками займаються відповідні відділи. В Акцент Сервісі кожен технік робить своє замовлення на основі потрібних запчастин та обладнання для ремонту та надає його менеджеру з закупівель яка формує замовлення та направляє його відповідним постачальникам. Якщо це стосується гарантійного обслуговування, фірмі-постачальнику необхідні документи та факти, що підтверджують їх провину, для того , щоб надати запчастини безкоштовно для клієнта у сервісний центр. У фірм Астел та Мобілочка головні офіси як в Києві, так і в Дніпропетровську знаходяться в одному приміщенні, але відділи не співпрацюють. Кожна компанія має свій відділ з логістики. Замовлення формуються згідно прогнозів та підрахунків , але на основі тісної співпраці з замовленнями торгового персоналу, які вони відправляють на офіс електронною поштою кожної неділі. Салон, згідно свого плану продажу та прогнозів, робить замовлення телефонів, аксесуарів та продукції операторів (поповнення рахунку, стартові пакети, контрактні номери, тощо). Замовлення формується стандартною таблицею та відправляється на електронну адресу відповідного менеджера. Він, у свою чергу, формує замовлення на склад та замовлення постачальникам того товару, що його вже нема, або новинок. Склад отримує замовлення, збирає та відвантажує по троговим точкам. Новий товар приходить на основний склад, та згодом відвантажується також на торгові точки. Замовлення на магазин може приходити як з основного складу міста Києва, так і зі складу Дніпропетровська (їх всього 2). Кожен магазин та відділ (наприклад, відділи Астел у магазинах АБВ Техніки, що працюють за окремим договором оренди і грошові операції яких ведуться через спільну касу магазину) має власні складські приміщення. В усіх магазинах встановлена система 1С. Таким чином завжди видно кількість телефонів, аксесуарів та припейду на основних складах та по магазинам. Можна робити переміщення між магазинами одного міста та між містами (за допомогою послуг перевізника «Нова пошта»). Складські бази Астел та Мобілочки не пов'язані. ТОВ Астел та ПП Мобілочка існують як окремі фірми. На Мал.2 Зображено схему замовлень та постачання товару. Схема в Мобілочці така ж сама, але з окремими складовими (окрім постачальників, вони однакові в обох випадках)
Малюнок 3. Шлях від замовлення до постачання товару на торгову точку.
2.2.2 Кадровий зріз
На сьогоднішній день кількість працівників холдингу MSG сягає близько 3 тисяч чоловік. За даними 2006 року працівників ПП Мобілочка та ТОВ Астел налічується понад 2000 чоловік. Головні офіси знаходиться у Києві та Дніпропетровську. Як вже було сказано вище, офіси Астел та Мобілочки знаходяться в одному приміщенні, але існують як повністю окремі фірми. На мал. 3 продемонстрований кадровий зріз. Ще раз представлені всі п'ять бізнесів холдингу MSG.
В структурі компанія виділяє Мобі Кард, як окрему фірму, але вони дуже тісно пов'язані з Астел, та взагалі є авторським проектом керівництва компанії.
Дві мережі роздрібної торгівлі мають дуже схожу структуру окрім деяких нюансів. Найважливіший з яких - це персонал магазинів. Працівниками ПП Мобілочка є молоді люди віком 18-20 років. Молодий колектив постійно змінюється. Через це існує потреба в окремому касирі та постійному директорі кожного магазину. У салонах Астел працюють люди різного віку від 18 до 40 років. Колектив змінюється не так часто та в основному через те, що існує більш реальний кар'єрний зріст. Структура більш проста. Старший експерт, який виконує всі обов'язки директора, та експерти для роботи з клієнтами. Головна причина більш сталого колективу салонів Астел полягає в системі мотивації працівників. Це ставка (згідно категорії, яка видається після проведення атестації), процент від продажу , та компенсація обідів. Система підрахунку заробітної плати Мобілочки схожа, але кінцеві суми сильно відрізняються. Також відрізняються умови праці. Салони Астел розташовані, як правило у капітальних будинках. Вони мають великі торгові, складські приміщення, обов'язково їдальні та побутові кімнати. Салони ж Мобілочки дуже часто розташовані у невеличких торгових павільйонах, часто не мають побутових приміщень (це можуть бути приміщення-ларьки на зупинках транспорту, невелика площа посеред торгових центрів).
Малюнок 4. Організаційна структура
Ще одною відмінністю є різні підходи щодо найму працівників у салони мобільного зв'язку. ПП Мобілочка набирає працівників за трудовим договором, без оплати лікарняного (навіть тим робітникам, що йдуть у декретну відпустку), без обов'язкової освіти та не піклуються про затримання працівника довго. Компанія пропонує себе як молодіжного роботодавця, що надає можливість зробити, так би мовити, перший крок.
ТОВ Астел пропонує своїм працівникам повний соціальний пакет, та обирає частіше кандидатів з вищою освітою. Відділ співпраці з персоналом постійно спілкується з салонами, проводить атестацію, тренінги, підтримує стажерів, піклується за їх «акліматизацію», допомагає персоналу при відкритті нових салонів. У Мобілочці більш холодне ставлення до персоналу та новачків. Тому, дуже часто можна бачити недбалість та некомпетентність персоналу салонів.
Структура правління компанії є децентралізованою. У зв'язку з цим можна виділити такі стратегічні плюси та мінуси:
+
- формується раціональна схема децентралізації та розподілу обов'язків;
- кожна бізнес-одиниця має високий рівень свободи, що дозволяє створювати власні ланцюгові цінності, ключові види діяльності та формувати необхідні вимоги від функціональних відділів;
- рада директорі має можливість більше часу приділяти стратегії компанії, а відповідальність за отримання прибутку переноситься на директорів та головних менеджерів бізнес-одиниць.
-
- відбувається дублювання управлінських робіт на рівні бізнес-одиниць (Астел та Мобілочка), що дійсно призводить до росту витрат;
- існують конфлікти між окремими бізнес-одиницями за розподіл корпоративних ресурсів (Рекламна компанія Мобілочки, останнім часом, має значно більшу вартість ніж Астелу, а на розвиток Акцент Сервісів взагалі не виділяються кошти. Вони існують як незалежна структура та мають наміри відокремитися для того, щоб надавати послуги з ремонту та діагностики клієнтам від Мобілочки та Астелу на більш вигідних для себе умовах ніж зараз, на загальних умовах)
2.2.3. Маркетинговий зріз
Мережа магазинів Астел та мережа Мобілочка мають власні служби маркетингу. Вони мають трохи різну організаційну структуру. Відділ з маркетингу компанії Астел має разом з менеджерами реклами та маркетингу (як Мобілочка) менеджерів брендових магазинів та відділів (бренд-менеджери салонів Samsung, NOKIA, Liefe:)
Товар.
Як вже неодноразово повторювалося, компанії Астел та Мобілочка є офіційними дилерами таких відомих виробників мобільних телефонів, як NOKIA, SAMSUNG, Sony Erickson, Motorola, Siemens, та операторів мобільного зв'язку Київстар, МТС, Life:) та Beeline. Тісно співпрацюють з представництвами на Україні закордонних виробників. Та разом з тим. у салонах Мобілочки представлені також телефони більш низького рівня, такі як Flay, Sitronick та ін. Поставки цих марок здійснюються через посередників та мають частіше одноразови й характер, на відміну від відомих брендів, поставки яких здійснюються напряму від виробників. В організаційній структурі компаній MSG не було вказано оптовий відділ, що відпускає товар в роздріб («своїм») та оптовими нормами посередникам, приватним продавцям мобільних телефонів.
Астел та Мобілочка відпускають товар у фірмових пакетах, та дуже часто пропонують подару и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.