На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Сутнсть, субєкти та форми мжнародного маркетингу маркетингової дяльност фрми за межами нацональних кордонв. Стратегчний та оперативний типи маркетингу, як характеризують ступнь ринкової орєнтованост фрми. Фактори сегментацї ринку.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Маркетинг. Добавлен: 28.09.2009. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


10
Міністерство освіти і науки України
Національний університет харчових технологій
Кафедра маркетингу
Контрольна робота
з дисципліни: “Міжнародний маркетинг”
Виконала:
студентка 6 курсу
(з.ф.н.) спеціальність МЗЕД
Барабаш Марина
Перевірив:
Викладач
Крайнюченко Ольга Феодосіївна
Київ - 2009
Зміст

1. Сутність, суб'єкти та форми міжнародного маркетингу
2. Фактори сегментації світового ринку
3. Задача
4. Список використаної літератури
Теоретичні питання (варіант - 1)

1. Сутність, суб'єкти та форми міжнародного маркетингу

Типи маркетингу, форми міжнародного маркетингу
За майже сторічну історію розвитку концепція маркетингу еволюціонувала від переважно внутрішнього, оперативного та промислового до міжнародного, стратегічного та розгалуженого за об'єктами маркетингу (промисловість, банківська сфера, послуги, інвестиції тощо). Можна виділити чотири критерії типізації маркетингу та шість форм міжнародного маркетингу (рис. 1).
Залежно від геополітичних меж діяльності суб'єктів виділяються два типи маркетингу: внутрішній та міжнародний.
Внутрішній маркетинг -- маркетингова діяльність, націлена на внутрішній (основний для фірми) ринок.
Міжнародний маркетинг -- маркетингова діяльність фірми за межами національних кордонів.
Маркетинг товарів народного споживання, виробничо-технічного призначення, послуг, промисловий, аграрний та банківський маркетинг -- це типи маркетингу залежно від об'єкта, тобто суттєвих особливостей товару та відповідного товарного ринку, які визначатимуть особливості побудови маркетингового комплексу (товарна політика, цінова політика, політика розповсюдження та комунікаційна політика).
Стратегічний та оперативний -- це два типи маркетингу, які характеризують ступінь ринкової орієнтованості фірми.
Стратегічний маркетинг -- маркетингова діяльність щодо створення усталеної (довгострокової) конкурентної переваги шляхом постійного та систематизованого моніторингу бізнес-середовища та потреб ринку і формування на цій основі ефективного маркетингового комплексу.
Оперативний маркетинг -- маркетингова діяльність, метою якої є використання певної ринкової ситуації або швидке пристосування маркетингового комплексу до неї.
Мікромаркетинг та макромаркетинг виділяються за критерієм особливостей суб'єкта: диверсифікованості діяльності та належності до певного ієрархічного рівня управління в структурі національної економіки.
Мікромаркетинг -- маркетингова діяльність стосовно конкретного виду товару, що продукується.
Макромаркетинг -- маркетингова діяльність відносно широкого кола типів товарів (послуг) або сфер діяльності на рівні як фірми, концерну, фінансово-промислової групи, так і держави в цілому.
Рис. 1. Типи маркетингу та форми міжнародного маркетингу
Міжнародна діяльність грунтується на використанні таких форм міжнародного маркетингу:
-- імпортний,
-- експортний,
-- зовнішньоекономічний,
-- транснаціональний,
-- мультирегіональний,
-- глобальний.
Імпортний маркетинг -- маркетингова діяльність, спрямована на закупівлю (імпорт) товарів чи послуг із зарубіжних ринків.
Експортний маркетинг -- маркетингова діяльність щодо реалізації продукції за межі національних кордонів, при якій відбувається фізичне транспортування товару з однієї країни в іншу.
Зовнішньоекономічний маркетинг -- маркетингова діяльність, зумовлена стабільністю чи зростаючими можливостями перебування фірми (у вигляді представництва, філіалу з продажу...) на зовнішньому ринку, який включає вже, як правило, декілька країн.
Транснаціональний маркетинг -- маркетингова діяльність, що виникла з практики функціонування транснаціональних корпорацій.
Вирішуючи проблему інтернаціоналізації ринків, ТНК повинна:
* мислити глобально, здійснюючи стратегічний маркетинг;
* діяти локально, здійснюючи маркетинг операційний.
Мультирегіональний маркетинг -- форми та методи маркетингової діяльності, що застосовують фірми, працюючи в окремих регіонах чи в межах інтеграційних угруповань.
Глобальний маркетинг -- маркетингова діяльність фірми, яка роз-
глядає світовий ринок як єдине ціле («Весь світ -- мій ринок!»).
Основні причини появи концепції глобального маркетингу:
формування однорідного ринку країн «Тріади» завдяки інтенсивному розвитку зв'язку, транспорту, туризму (рис. 2).
Рис. 2. «Тріада» та її характеристики
Населення -- 700 мільйонів чоловік (15 % -- населення Землі);
Частка у світовому виробництві -- 67 %;
Частка у світовій купівельній спроможності -- 85 %;
Частка у світовому обсязі інвестицій -- 80 %.
Правило «Тріади» у глобальному маркетингу: якщо товари (послуги) користуються попитом на ринках Північної Америки, Західної Європи та Японії, то вони користуватимуться попитом у всьому світі.
? необхідність стрімкого розповсюдження технічних та технологічних винаходів унаслідок високого рівня конкуренції всередині «Тріади»;
? економічна необхідність інтернаціоналізації діяльності внаслідок того, що вартість розробки деяких видів обладнання настільки висока, що досягти окупності можливо лише на світовому рівні;
? критична питома вага «Тріади» у світовій економіці: 70 -- 80 % виробництва та споживання багатьох товарів та послуг здійснюється на території країн «Тріади»;
? наявність товарів «глобальної природи» (рис. 3).
Рис. 3. Узагальнена класифікація товарів залежно від рівня їх природної глобальності
Різноманітність форм міжнародного маркетингу віддзеркалює історичні етапи його розвитку залежно від ступеня інтернаціоналізації діяльності суб'єктів міжнародного маркетингу. Інтернаціоналізація діяльності -- формування та розвиток економічних зв'язків з іншими суб'єктами міжнародного бізнесу (рис. 4).
Рис. 4. Еволюція типів маркетингу/форм міжнародного маркетингу залежно від ступеня інтернаціоналізації
1 -- внутрішній
2 -- імпортний
3 -- експортний
4 -- зовнішньоекономічний, транснаціональний, мультирегіональний
5 -- глобальний
Суб'єкти міжнародного маркетингу
До суб'єктів міжнародного маркетингу належать:
? транснаціональні корпорації (у виробничій сфері та сфері послуг),
? глобальні компанії,
? експортери,
? імпортери.
ТНК -- транснаціональна корпорація (Trаnsnаtionаl Corporаtion, Multinational Enterprise, Multinational Company, Multinational Corporаtion) -- підприємство, що об'єднує юридичних осіб будь-яких організаційно-правових форм та видів діяльності в двох і більше країнах та здійснює проведення взаємозв'язаної політики та спільної стратегії завдяки одному чи декільком центрам прийняття рішень (визначення ЮНКТАД).
Глобальні компанії -- бізнес-одиниці, які у своїй міжнародній діяльності використовують концепцію глобального маркетингу.
Багатокритеріальна порівняльна характеристика ТНК та глобальної компанії дає уявлення про ступінь подібності та рівень специфічності цих суб'єктів міжнародного маркетингу (табл. 1).
Таблиця 1.
Порівняльна характеристика ТНК та глобальної компанії
Елемент зіставлення
ТНК
Глобальна компанія
Життєвий цикл товару
У кожній країні товари знаходяться на різних стадіях життєвого циклу
Стандартизація життєвого циклу товару
Споживачі
Споживацькі переваги віддзеркалюють національні особливості
Глобальна конвергенція споживацьких потреб
Сегментування
Сегменти базуються на відмінностях
Традиційні товари для кожного сегмента
Багато ринків та сегментів
Сегменти враховують подібності
Групування подібних сегментів
Пошук та розширення сегментів по всьому світу
Виробництво
Стандартизація стримується вимогами адаптації
Глобально стандартизоване виробництво
Адаптація несуттєва
Адаптація
Необхідна адаптація товару до характеристик зарубіжного ринку
Товари вже адаптовані до глобальних потреб
Можливе несуттєве товарне пристосування
Дизайн
Пристосовується до вимог споживачів
Міжнародні стандарти (еталони) дизайну закладаються ще на стадії проектування товару
Міжнародний маркетинговий
комплекс:
 
 
-- товар
Товари відрізняються дизайном, особливостями, функціями, стилем та іміджем
Концентрація на важливій особливості, унікальності, цінності
-- ціна
Споживач бажає заплатити більше, але отримати адаптований товар
Споживач віддає перевагу стандартизованому товару за меншою ціною
-- просування
Створення національного іміджу товару, який відповідає національним потребам
Створення глобального іміджу товару, який відповідає як національним особливостям, так і глобальним потребам
-- канали розподілення
Пристосування до національних каналів розподілення
Глобальна стандартизація розподілення
Конкуренція
Конкурентні стратегії для кожного зарубіжного ринку (групи ринків)
Можливість конкурувати на кожному національному ринку, зумовлена глобальністю маркетингової концепції
Експортери -- фірми, які виробляють продукцію на національній території і продають її на світовому ринку.
Імпортери -- фірми, які мають постачальників або партнерів з кооперації за кордоном. Такі фірми можуть не бути ТНК або експортерами.
Спільні риси та відмінності внутрішнього та міжнародного маркетингу
Рис. 5. Спільні риси та відмінності внутрішнього та міжнародного маркетингу
2. Фактори сегментації світового ринку

Сутність, цілі та умови міжнародної сегментації
Об'єктивна необхідність сегментації зумовлена існуванням різноманітних потреб споживачів одного й того ж самого товару. Маркетологи вважають, що вдала сегментація забезпечує ринковий успіх фірми.
Сегмент міжнародного ринку -- група споживачів з однаковими очікуваннями та вимогами стосовно товарів, незважаючи на культурні та національні відмінності.
Міжнародна сегментація ринку -- процес ідентифікації специфічних сегментів потенційних споживачів у вигляді групи країн або груп індивідуальних покупців з однаковими характеристиками, що з великою вірогідністю продемонструють схожу поведінку під час купівлі.
Специфічною формою сегментації ринку є пошук власної ринкової ніші -- вузького сегмента ринку з чітко обмеженою кількістю споживачів та асортименту товару. Суттєвою ознакою ринкової ніші є повна відсутність конкуренції або її мінімальний рівень. Стратегія пошуку власної ніші використовується, як правило, середніми та малими фірмами.
Сегментація -- це функція стратегічного маркетингу, тому що в її процесі визначаються області діяльності та ідентифікуються ключові чинники успіху на обраних ринках.
У процесі сегментації має бути певна послідовність дій, яка складається з трьох стадій:
- виділення груп споживачів за однією або кількома ознаками та характеристиками їх можливої кількості;
1) визначення розміру сегмента та його місткості;
2) оцінка ефективності сегмента.
Більшість виробників та торговельних посередників на світовому ринку орієнтуються на певні групи споживачів (сегменти світового ринку), тобто дотримуються сегментаційної стратегії маркетингу в протилежність стратегії масового маркетингу (без виділення сегментів). При цьому фірми ставлять перед собою певні цілі та контролюють умови ефективності сегментації (рис. 1).
Рис. 1. Цілі та умови ефективної міжнародної сегментації ринку
Наявність суттєвих та усталених відмінностей між споживачами необхідна для реальної диференціації ринку.
Можливість моніторингу параметрів сегмента -- наявність інформаційної бази для оцінки розміру, динаміки та інших показників та характеристик сегмента в майбутньому.
Прибутковість -- сегмент повинен бути достатньо великим для забезпечення нормальних доходів фірми.
Доступність сегмента -- можливість здійснення маркетингового впливу на сегмент, яка вимагає наявності відповідних каналів розподілення продукції та можливості організації ефективного процесу маркетингової комунікації.
Перспективність сегмента -- сприятливий прогноз розвитку параметрів сегмента, отриманий за результатами маркетингового дослідження.
Підходи до міжнародної сегментації
Існують три різні підходи до міжнародної сегментації:
1) ідентифікація груп країн з попитом на схожі товари;
2) ідентифікація сегментів, існуючих в усіх або в багатьох країнах;
3) вихід з одним і тим же самим товаром на різні сегменти в різних країнах.
Кожен з підходів має певні умови застосування, недоліки та переваги.
Критерії сегментації світового ринку
Точних правил та визначених методик сегментації світового ринку не існує. Кожна фірма залежно від специфічних особливостей товару та інших обставин обирає власні критерії сегментації та механізми моніторингу параметрів сегмента.
З методологічної точки зору фундаментальних відмінностей між сегментацією ринків товарів виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання не існує, хоча критерії, що застосовуються, мають різну змістовну прийнятніше. Найпоширенішими критеріями сегментації ринку виробничих товарів є належність підприємства до певного сектора економіки, форма власності, розмір підприємства, рівень спеціалізації.
Таблиця 1.
Підходи до міжнародної сегментації
Підходи
(Takeuchi and Porter, 1987)
Сутність
Умови
Недоліки
Переваги
Ідентифікація груп країн з попитом на схожі товари
Виділення груп однорідних країн
Схожі кліматичні, мовні, інфраструктурні, комерційні, інформаційні умови
Високий ступінь однорідності, часто уявний
Нехтує можливістю існування однорідних сегментів за межами групи
Характеристики країн, а не покупців
Простота,
традиційність
Ідентифікація сегментів, що існують в усіх або в багатьох країнах
Виділення універсальних сегментів
Існування груп споживачів з однаковими характеристиками
Невеликий розмір сегмента в кожній країні
Порівняно великі витрати на вихід на ринок
Cтабільність іміджу
Економія на масштабах та ефектах досвіду Загальний обсяг реалізації
Вихід з одним і тим самим товаром на різні сегменти в різних країнах
Виділення в кожній країні різних сегментів, потреби яких відрізняються від країни до країни
Адаптація стратегії продажу та комунікацій Диференційований
оперативний маркетинг
Може погіршити
стабільність іміджу
фірми
Адаптація до місцевих умов
Сукупність критеріїв сегментації світового ринку складається з чотирьох основних груп (рис. 2):
1) географічні,
2) економічні,
3) політико-правові,
4) персоніфіковані.
Рис. 2. Критерії сегментації світового ринку
Позиціонування товару на зарубіжному ринку
В середині обраного цільового сегмента товар потрібно позиціонувати. Позиціонування визначає характер сприйняття товару, фірми споживачами визначеного сегмента.
Позиціонування -- розробка і створення іміджу товару таким чином, щоб він посів у свідомості покупця гідне місце, яке відрізняє його від товарів-конкурентів.
1) Американський маркетолог Бінг сформулював шість альтернативних типів позиціонування марки:
2) позиціонування, яке прийнятніше на якості товару;
3) позиціонування, яке прийнятніше на перевагах або на вирішенні проблеми;
4) позиціонування, яке прийнятніше на особливому засобі використання;
5) позиціонування, орієнтоване на певну категорію споживачів;
6) позиціонування щодо конкуруючої марки;
7) позиціонування, яке прийнятніше на бойкоті певної категорії товарів.
Маркетингові стратегії та сегментація світового ринку
Залежно від рівня інтернаціоналізації діяльності та цілей на зовнішньому ринку фірма обирає певну стратегію організації міжнародної маркетингової діяльності та підходи до сегментації ринку (табл. 2).
Таблиця 2.
Стратегії маркетингу та сегментація ринків залежно від цілей на зовнішньому ринку
Цілі на зовнішньому ринку
Стратегія маркетингу
Сегментація
ринку
Різноманітність
товарів
Витрати на рекламу та торгівлю
Короткострокові цілі
Недиференційований маркетинг
Сегменти не досліджую-ться і не виділяються
Пропонується один товар
Мінімальні
Довгострокова заінтересованість у торгівлі
Концентрований маркетинг
Виділяється декілька сегментів
Товар зовні пристосовується до кожного сегмента
Великі
Реклама розрахована на кожен сегмент
Орієнтація на зовнішню торгівлю
Диференційований маркетинг
Виділяється багато сегментів
Велика кількість різноманітних щодо асортименту та видів товарів
Дуже великі
Сегментація ринку і позиціонування товару
Вивчення попиту на товар та аналіз ринкових можливостей виробника цього товару тісно пов'язані з дослідженням ринкової сегментації. Через політику сегментації ринку, що її проводить підприємство чи фірма, втілюється у життя найважливіший принцип маркетингу -- орієнтація на споживача.
Сегментація ринку -- це розподіл споживачів на групи на основі різниці в потребах, характеристиках чи поведінці і розроблення для кожної з груп окремого комплексу маркетингу.
Сегмент ринку складається із споживачів, що однаково реагують на один і той самий набір спонукальних стимулів маркетингу.
Маркетологи вважають, що правильне виділення ринкового сегмента -- половина комерційного успіху, і постійно згадують модифікацію відомого принципу Парето: 20-процентний сегмент певного ринку забезпечує, як звичайно, 80% доходів та прибутку фірми.
Принципи сегментації ринку
Сегментацію ринку можна здійснювати за різними змінними параметрами. Далі наведено найпоширеніші принципи сегментації ринку.
* Сегментація за географічним принципом передбачає розподіл світового ринку на різні географічні одиниці:
а) зовнішній і внутрішній;
б) регіональні ринки (європейський, африканський тощо);
в) ринки окремих країн (китайський, італійський тощо);
г) внутрішні регіональні ринки (крайові, обласні, міські).
Це дає змогу врахувати особливості окремих країн світового ринку, а на внутрішньому -- оцінювати чисельність населення, особливості транспортної мережі району, структуру промисловості району, ступінь насиченості ринку в даному регіоні та динаміку його розвитку, а також кліматичні особливості окремих регіонів світу.
* Сегментація за демографічним принципом передбачає розподіл ринку на сегменти на основі таких демографічних змінних, як стать, вік, розмір сім'ї, етап життєвого циклу сім'ї, раса, національність, релігія.
Демографічні характеристики -- найпопулярніші фактори сегментації споживчого ринку, їх легше, ніж більшість інших змінних, виміряти. Сегментація ринку може здійснюватись за одною демографічною характеристикою або за їх комбінацією.
* Сегментація за соціальна-економічними характеристиками враховує рівень доходів споживачів, приналежність до певного класу, професію, освіту тощо.
* Сегментація за психологічним принципом передбачає урахування типу особистості та стилю життя. Наприклад, споживачі-інтроверти більш консервативні й систематичні у своїй поведінці при здійсненні покупок, ніж екстраверти. Потребують різних маркетингових підходів споживачі-традиціоналісти, новатори, естети, життєлюби, ділові лідери, любителі втіх.
* Сегментація за споживчими мотивами передбачає класифікацію споживачів залежно від ступеня їх прихильності до товарних марок, інтенсивності споживання, а також за пріоритетністю мотивів придбання (ціна, якість, добротність, зручність, прийнятніше обслуговування тощо).
Можуть бути використані й інші принципи сегментації ринку. Це є творчий процес, який потребує високої кваліфікації маркетолога. Дуже часто ринок сегментують за декількома змінними параметрами.
В основу сегмен и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.