На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная сторя виникнення та розвитку практичної логстики. Концепця логстики: система поглядв на рацоналзацю господарської дяльност шляхом оптимзацї потокових процесв. Положення концепцї логстики (за О.М. Гаджинським). Шсть правил логстики.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Маркетинг. Добавлен: 20.08.2009. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


18
Кафедра менеджменту
Контрольна робота
з дисципліни
Логістика
Зміст
    1. Сутність, цілі та функції логістики
      2. Матеріальні потоки як основний об'єкт логістичного управління
      Список літератури

1. Сутність, цілі та функції логістики

Історія виникнення та розвитку практичної логістики походить з далекого минулого. Так, в Давній Греції термін "логістика" (грец. "logistike") означав мистецтво обрахунків. За свідченнями Архімеда, в IV ст.д.о н. е., часу найвищої могутності Афін, в Давній Греції налічувалося 10 логістів, які контролювали державні витрати. В період Римської імперії існували державні службовці, які носили звання "логісти", або "логістики"; вони займались розподілом продуктів харчування.

У першому тисячолітті нашої ери у воєнному лексиконі деяких країн із логістикою пов'язували діяльність з забезпечення збройних сил матеріальними ресурсами та утримання запасів. Так, у часи візантійського царя Леона VІ (865-912 pp. н. е) вважалось, що завданнями логістики є своєчасне і належне озброєння армії, постачання її військовим спорядженням та піклування про її потреби під час військових походів.

Згідно з поглядами багатьох західних вчених, логістика стала наукою завдяки військовій справі. Основоположником перших наукових праць з логістики вважають французького (а згодом і російського) генерала та військового теоретика початку XIX ст. Антуана Анрі Жоміні (1779-1869). У своїх працях він трактував логістику як діяльність з управління, перевезення, планування, організації постачання військ і тилового забезпечення фронту. У наступних десятиріччях термін "логістика" в такому розумінні вживався у військовій літературі в США, Англії, Італії, Німеччині, Росії.

У роки Другої світової війни американська армія широко застосовувала логістичні підходи при організації взаємодії між підприємствами військово-промислового комплексу, транспортом і постачанням армії. Зазначена взаємодія дозволила своєчасно та систематично забезпечувати американську армію поставками зброї, військового спорядження, паливно-мастильних матеріалів і продуктів харчування в необхідній кількості.

Таким чином довгий час під логістикою розумілась діяльність з управління переміщенням військ та організації їх тилового забезпечення, але поступово логістика як специфічний вид діяльності перейшла із військової сфери до сфери господарської практики.

Перші ідеї щодо інтеграції постачальницьких, виробничих та розподільчих систем в єдину систему на основі логістичних підходів виникли ще у 30 - 50-х роках XX сторіччя (так званий "дологістичний період"). Разом з цим управління матеріальним розподілом протягом цього періоду носило фрагментарний характер.

У наступному, так званому, "періоді класичної логістики" (період початку 50 - кінця 70-х років XX сторіччя) логістика розглядалась як частина науки про організацію виробництва. Саме в цей період виникли базові поняття сучасної логістики - "матеріальний потік" і "логістична система" і, власне, була сформована концепція логістичного підходу (концепція логістики).

Починаючи з початку 80-х років XX сторіччя і до цього часу ("період неологістики") сфера використання логістичного підходу поширюється і на процеси товарообігу. Для цього періоду характерне формування цілісних на всьому своєму протяжінні матеріалопроводжувальних ланцюжків.

У сучасному розумінні логістика - це наукова дисципліна (або вид практичної діяльності), що пов'язана з плануванням, організацією, управлінням, контролем та регулюванням матеріальних та інформаційних потоків у просторі і часі від їх першоджерела до кінцевого споживача.

Вивчення логістики повинне спиратися на розуміння основної концептуальної ідеї логістичного підходу - посилення значущості діяльності з управління матеріальними потоками.

Концепція логістики це система поглядів на раціоналізацію господарської діяльності шляхом оптимізації потокових процесів.

Причинами переходу до концепції логістики були наступні:

енергетична криза 70-х років XX сторіччя, яка спонукала до пошуку нетрадиційних шляхів зниження витрат, і, зокрема, логістичних витрат (витрат на зберігання запасів, збут, постачання, транспортування і т. ін);

перехід від ринку продавця до ринку споживача (від "концепції виробництва" до "концепції маркетингу"), що призвело до різкого підвищення конкуренції та спонукало шукати нові шляхи забезпечення конкурентних переваг за рахунок зниження собівартості шляхом раціоналізації логістичних операцій та поліпшення якості постачання;

здобутки науково-технічного прогресу, і, зокрема, комп'ютеризація управління, яка дозволила ефективно контролювати усі основні та допоміжні процеси сфери виробництва і розподілу

Основні положення концепції логістики (за Гаджинським О.М.):

Використання в логістиці системного підходу. Максимальний ефект можна одержати оптимізуючи або сукупний матеріальний потік, на всій його відстані, або окремі значні його відрізки. При цьому всі ланки матеріального ланцюжка повинні розглядатися як частини відповідних макрологістичних або мікрологістичних систем.

Відмова від використання універсального технологічного та піднімально-транспортного устаткування та використання для проведення логістичних операцій спеціального обладнання. Для використання логістичного підходу потрібно мати високій рівень науково-технічного розвитку.

Гуманізація технологічних процесів в логістиці, створення сучасних умов праці, використання спеціально підготовленого персоналу.

Урахування логістичних витрат на всій відстані логістичного ланцюжка.

Розвиток послуг логістичного сервісу на сучасному рівні.

Забезпечення спроможності логістичних систем до адаптації в умовах невизначеності оточуючого ринкового середовища.

Головною метою логістики є найбільш повне, з мінімальними витратами пристосування фірми до ринкової ситуації, збільшення власної присутності на ринку та одержання конкурентних переваг шляхом створення інтегрованої ефективної системи регулювання та контролю матеріальних та інформаційних потоків.

До окремих цілей логістики можуть бути віднесені наступні:

своєчасне постачання відповідної кількості, якості, асортименту вантажів до місця їх споживання;

управління запасами ресурсів;

узгодження політики розподілення з політикою виробництва продукції;

формування оптимальних розмірів партій поставок та переробки;

якісне виконання всіх замовлень у встановлені строки і т. ін.

Вся ця сукупність цілей може бути визначена за допомогою "шести правил логістики":

Вантаж - необхідний товар

Якість - необхідної якості

Кількість - в необхідній кількості

Час - в необхідний час

Місце - в потрібному місці

Витрати - з мінімальними витратами.

В процесі управління матеріальними потоками в економіці вирішується безліч різноманітних завдань. Це завдання щодо прогнозування попиту та виробництва, завдання відносно визначення оптимальних об'ємів та напрямів руху матеріальних потоків, завдання організації складування, пакування, транспортування и т. ін. Ці задачі вирішуються підприємствами-виробниками, транспортними підприємствами, підприємствами та організаціями гуртової та роздрібної торгівлі, комерційно-посередницькими організаціями.

Кожне з цих підприємств (організацій) спеціалізується на виконанні якоїсь логістичної функції: інтеграційної, координуючої, регулювальної, контролюючої, плануючої, обслуговуючої.

Логістична функція - укрупнена група логістичних операцій, спрямованих на реалізацію цілей логістичної системи.

Логістична операція - сукупність дій спрямованих на перетворення матеріальних та інформаційних потоків.

До основних логістичних функцій можуть бути віднесені наступні:

формування комерційних зв'язків з постачання товарів або надання послуг;

визначення об'ємів та напрямів руху матеріальних потоків;

прогнозні оцінки потреби в перевезенні;

розвиток, розміщення і організація складського господарства;

управління запасами;

здійснення перевезень;

управління складськими операціями;

оперативне планування виробництва.

2. Матеріальні потоки як основний об'єкт логістичного управління

Наприкінці 60-х років XX сторіччя В США було сформоване поняття "матеріальний потік", яке стало базовим поняттям логістики.

Матеріальний потік - сукупність матеріальних елементів (вантажів, матеріальних ресурсів, об'єктів незавершеного виробництва, готових виробів, товарів) які переміщуються між виробниками, посередницькими організаціями та споживачами, а також між постачальними, виробничими та збутовими підрозділами підприємств в одиницю часу.

Таким чином поняття "матеріальний потік" пов'язується з рухом виробничо-речовинних елементів які проходять через фази постачання, виробництва та збуту (табл.1).

Таблиця 1 - Напрями, функції, інтегруючі ознаки організації матеріального потоку на рівні підприємства

Основні напрями
Основні функції
Інтегруючі ознаки
Матеріально-технічне постачання
Планування, організація та реалізація господарських зв'язків.
Постачання та складування матеріальних ресурсів.
Зменшення витрат при перемі-щенні засобів виробництва.
Доставка засобів виробництва в узгоджені строки і в узгодже-ному асортименті.
Збереження матеріальних ресурсів та їх підготовлення до споживання.
Організація виробництва
Планування внутрішньогалу-зевих і внутрішньозаводських кооперованих поставок.
Оперативне регулювання кооперованих поставок.
Складування деталей, напівфабрикатів.
Своєчасне постачання продукції до місця споживання.
Економія праці і коштів на навантажувально-розвантажу-вальних операціях.
Збут продукції
Вивчення попиту та форму-вання портфелю замовлень.
Планування та здійснення поставок готової продукції.
Складування та відвантаження готової продукції.
Зменшення витрат споживачів на транспортування продукції.
Св и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.