На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Маркетингов дослдження їх основн принципи. Види методв збору нформацї. Порядок ведення маркетингових дослджень. Технологя створення презентацї за результатами маркетингових дослджень, складання звту, застосування проекцйного устаткування.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Маркетинг. Добавлен: 18.08.2009. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Курсова робота на тему:
Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку
Зміст

Розділ 1. Маркетингові дослідження ринку
1.1 Маркетингові дослідження і їх основні принципи
1.2 Види методів збору інформації
1.3 Порядок ведення маркетингових досліджень
Висновок по розділу
Розділ 2. Технологія створення презентації за результатами маркетингових досліджень
2.1 Звіт по маркетинговому дослідження
2.2 Критерії складання і проведення презентації
2.3 Діаграми
Висновок по розділу
Висновок
Список використаної літератур
Вступ

Дана курсова робота присвячена презентаціям за результатами маркетингових досліджень, які створюються по засобах збору первинної і вторинної інформації, і перетворення звіту по маркетинговому дослідженню в лаконічну і барвисту форму. Презентації допомагають виразніше донести інформацію до замовника маркетингового дослідження. Проблема презентацій досліджень на даний момент часу є достатньо актуальною, оскільки в період кризи дуже поважно в найкоротші терміни і в ясній формі донести отриману інформацію і виводи по дослідженнях що потребує їх фірмах.
Об'єктом дослідження виступають презентації за результатами маркетингових досліджень.
Предметом дослідження є методи збору первинної інформації і звіти за результатами маркетингових досліджень, на основі яких будується презентація.
Мета роботи - досліджувати шлях, що минає початковою інформацією, отриманою вході маркетингових досліджень, замовлених клієнтом, від сирих даних до виведення з них рекомендацій і виводів, перетворених в стислу, але інформативну наочну презентацію.
Основні завдання, поставлені в даній курсовій роботі:
1. Виявити і проаналізувати суть і основні принципи маркетингових досліджень.
2. Вивчити технологію створення презентації по маркетинговому дослідженню.
Розділ 1. Маркетингові дослідження ринку

1.1 Маркетингові дослідження і їх основні принципи

Для ефективності ринкової діяльності, ведення цілеспрямованої конкурентної боротьби фірмі необхідні маркетингові дослідження. Кожна крупна зарубіжна компанія щорік проводить своїми силами або замовляє проведення сторонніми організаціями 3 - 4 маркетингових досліджень.
Маркетингові дослідження - складна і комплексна процедура. Вона включає лаву питань, на які потрібно знайти відповідь, і набір пропозицій, які потрібно прийняти згідно методиці, вибраній для досягнення результатів дослідження.
Принциповою особливістю маркетингового дослідження, що відрізняє його від збору і аналізу внутрішньої і зовнішньої інформації, є його цільова спрямованість на вирішення певної проблеми або комплексу проблем маркетингу. Ця цілеспрямованість і перетворює збір і аналіз інформації на маркетингове дослідження.
Таким чином, під маркетинговим дослідженням слід розуміти цілеспрямований на вирішення проблеми (комплексу проблем), що стоїть перед фірмою, процес постановки завдань, отримання маркетингової інформації, планерування і організація її збору, аналіз і представлення звіту про результати.
До основних принципів проведення маркетингових досліджень відносяться об'єктивність, точність і ретельність.
Принцип об'єктивності означає необхідність обліку всіх чинників і неприпустимість ухвалення певної точки зору до завершення аналізу всієї зібраної інформації.
Принцип точності означає чіткість постановки завдань дослідження, однозначність їх розуміння і трактування, а так само вибір інструментів дослідження, що забезпечують необхідну достовірність результатів дослідження.
Принцип ретельності означає детальність планерування кожного етапу дослідження, висока якість виконання всіх дослідницьких операцій, що досягається за рахунок високого рівня професіоналізму і відповідальності дослідницького колективу, а так само ефективної системи контролю над його роботою.
Маркетингові дослідження, що проводяться фірмами, розрізняють як по масштабах, так і по видах.
Найважливішими чинниками, що визначають масштаби і напрями маркетингових досліджень, є розмір (масштаб маркетингових досліджень) і спеціалізація фірми (напрям маркетингових досліджень). Так по відомостях зарубіжної літератури, середні фірми витрачають на маркетингові дослідження набагато меншу частку свого бюджету (1,5%), чим великі (3,5%). Фірми, що випускають товари споживчого призначення, так само витрачають на маркетингові дослідження велику частку обороту (0,08%), чим фірми, що випускають товари промислового призначення (0,04%). Дрібні ж фірми, незалежно від їх спеціалізації, як правило, не витрачають істотних засобів на маркетингові дослідження.
Проведення маркетингових досліджень вітчизняними фірмами в даний час є рідкістю. Причини цього криються, по-перше, в нестійкості і непередбачуваності розвитку економічної і політичної ситуації в країні і, як наслідок цього, націленість більшості фірм на забезпечення поточного прибутку, а, по-друге, у відсутності позитивного досвіду проведення таких досліджень і недооцінки вітчизняними підприємцями їх корисності.
Кожна фірма самостійно визначає тематику і об'єм маркетингових досліджень, виходячи з можливостей, що є у неї, і потреб в маркетинговій інформації, тому, види маркетингових досліджень, що проводяться різними фірмами, можуть бути різними. Вибір методу збору інформації прямо впливає на отриману підсумкову інформацію.
1.2 Види методів збору інформації

Значення процедури вибору методу збору первинної інформації, і знаряддя дослідження полягає в тому, що результати цього вибору визначають як достовірність і точність, такою, що підлягає збору інформації, так і тривалість, і дорожнечу її збору.
1. Спостереженням є метод збору інформації за допомогою фіксації функціонування досліджуваних об'єктів без встановлення дослідниками контактів з ними і за відсутності контролю над чинниками, що впливають на їх поведінку.
Спостереження може проводитися, як відкрито, так і скритно. Оскільки обізнаність об'єкту дослідження про знаходження його під спостереженням може вплинути на його проведення і в цьому випадку може розцінюватися як встановлення з ним контакту, на практиці, як правило, проводяться приховані спостереження. При цьому як знаряддя дослідження використовуються приховані камери і спеціальні дзеркала.
До достоїнств цього методу відносяться:
його простота, і, отже, відносна дешевизна;
виключення спотворень, об'єктів, що викликаються контактами, з дослідниками (що, наприклад, не можна повною мірою виключити при опиті).
Основний недолік цього методу полягає в тому, що він не дозволяє однозначно встановити мотиви поведінки об'єктів спостереження і процеси ухвалення ними рішень, і, отже, вони можуть неправильно тлумачити спостерігачами. Тому спостереження застосовується в основному при проведенні пошукових досліджень, тобто що носять попередній характер, направлених на конкретизацію проблем, що стоять перед дослідниками.
2. Експериментом є метод збору інформації про проведення досліджуваних об'єктів, що передбачає встановлення дослідниками контролю над всіма чинниками, що впливають на функціонування цих об'єктів.
Метою дослідження, що проводиться за допомогою експерименту, є, як правило, встановлення причинно-наслідкових зв'язків між чинниками маркетингу і поведінкою досліджуваних об'єктів.
Для забезпечення достовірності результатів експерименту значення всіх чинників, окрім досліджуваного, повинні залишатися незмінними. При необхідності дослідження декількох чинників може потрібно серія експериментів.
До достоїнств цього методу відносяться, перш за все, його об'єктивний характер і можливість встановлення причинно-наслідкових зв'язків між формами маркетингу і поведінкою досліджуваних об'єктів.
Недоліки такого методу полягають в трудності контролювати всі чинники маркетингу в природних умовах, з одного боку, і складнощі відтворення нормальної поведінки соціально-економічного об'єкту в лабораторних умовах, з іншого боку. Крім того, проведення експерименту зв'язане, як правило, з набагато більшими витратами, чим спостереження і особливо при необхідності дослідження декількох чинників маркетингу. Тому на практиці цей метод використовується відносно рідко і, перш за все, у випадках, коли потрібно з високою мірою достовірності встановити характер причинно-наслідкових зв'язків між чинниками маркетингу і поведінкою досліджуваного об'єкту.
3. Імітація є методом збору даних, ЕОМ, що генеруються, за допомогою заздалегідь розробленої математичної моделі, адекватно відтворюючої поведінку об'єкту дослідження.
Гідність цього методу полягає в можливості оперативного аналізу безлічі варіантів маркетингових дій і вибору на цій основі якнайкращого.
До недоліків цього методу відноситься, перш за все, складність і трудомісткість створення самої моделі, що вимагає глибокого вивчення і формалізації причинно-наслідкових зв'язків між всіма чинниками маркетингу, його зовнішньої середи і чинниками, що визначають купівельну поведінку.
На практиці створення такої моделі нерідко не представляється можливим. Навіть якщо можливості фірми дозволяють створити таку модель, то її розробка зажадає значних витрат, які можуть виправдати себе за наявності потреби в регулярному і частому, а так само багатократному її використанні.
4. Опитування - метод маркетингового дослідження, що полягає в цілеспрямованому зверненні до конкретної групи людей з метою з'ясування їх думки і поглядів. Під опитом розуміється метод збору інформації, шляхом встановлення контактів з об'єктами дослідження. Як знаряддя дослідження методом опиту використовується анкета, що є запитальником, що передбачає фіксацію відповідей.
Гідність цього методу полягає, перш за все, в практично необмеженій сфері його можливого застосування. Так, цей метод дозволяє отримувати дані не лише про поточну поведінку об'єкту, але і про його поведінку у минулому і намірах в майбутньому.
Опити практично не мають альтернативи в тих випадках, коли фірма потребує інформації про знання, переконання і переваги споживачів, про ступінь їх задоволеності, про імідж фірми і тому подібне
1.3 Порядок ведення маркетингових досліджень

Дослідника ринку цікавлять кінцеві споживачі і інші покупці товарів, переваги, що є у них, і можливості, активність і потенціал конкурентів, інших суб'єктів інфраструктури ринку і маркетингової середи, включаючи ті, що діють на ринку «правила гри».
Не дивлячись на різноманіття видів маркетингових досліджень, що проводяться фірмами, в основі їх лежить спільна методологія, що визначає порядок їх виконання.
Процес проведення маркетингових досліджень в спільному випадку складається з 5-и основних етапів:
1.Виявлення проблем і формулювання цілей маркетингу. Правильно виявлена проблема і точно сформульована мета маркетингових досліджень є заставою його успішного проведення. Помилки ж, допущені на цьому етапі, можуть привести не лише до невиправданих витрат на проведення маркетингових досліджень, але і до загострення дійсних проблем, пов'язаних з втратою часу на рух по «Помилковому Сліду».
Незалежно від того, чи проводить фірма дослідження власними силами або приваблює до його проведення сторонню організацію, до виявлення проблем і формулювання цілей дослідження повинні притягуватися фахівці фірми, а остаточні результати цієї роботи мають бути схвалені її керівництвом. При цьому на практиці, як правило, можливі дві ситуації:
Керівництво фірми самостійно визначає конкретну проблему і ставить перед дослідницькою групою мету і завдання маркетингового дослідження. В цьому випадку діяльність дослідницької групи на даному етапі полягає в уточненні формулювання мети і завдань дослідження, а так само у визначенні змісту і форми представлення його результатів;
У керівництва фірми відсутнє ясне уявлення про мету і завдання дослідження, і воно обмежується невизначеною постановкою проблеми. В цьому випадку дослідницькій групі належить провести попереднє дослідження, направлене на конкретизацію проблеми і формулювання на її основі цілей і завдань маркетингового дослідження. Слід підкреслити, що у будь-якому випадку успіх діяльності дослідницької групи на даному етапі багато в чому залежить від її уміння привабити до цієї роботи керівництво і фахівців фірми.
2. Відбір джерел, збір і аналіз вторинної маркетингової інформації. Залежно від термінів і трудових ресурсів, виділених для виконання процедур, відбір внутрішніх і зовнішніх джерел вторинної інформації і збір її може проводитися як по черзі (спочатку вивчається внутрішня, а потім зовнішня інформація), так і одночасно. Основним і найважливішим джерелом внутрішньої вторинної інформації для більшості зарубіжних фірм служить комп'ютер, в інформаційну базу якого включаються всі значущі дані, що відображають різні функції управління діяльністю фірми (організацію виробництва, закупівлю, продаж, управління кадрами, фінансову маркетингову діяльність і ін.). Використання комп'ютерної технології зберігання отримання внутрішньої і вторинної інформації дозволяє не лише скоротити трудові витрати по її збору, але і забезпечити високу оперативність її отримання. Не дивлячись на помітний розвиток процесу комп'ютеризації управлінської діяльності на вітчизняних підприємствах, велика частка внутрішньої інформації як і раніше обробляється в ручну, що значно знижує оперативність її збору. Зовнішні ж джерела вторинної інформації включають:
Матеріали законодавчого і інструктивного характеру, що публікуються державними установами, у тому числі федеральними і місцевими (наприклад: довідник законодавства ПМР, бюлетень державної податкової інспекції і т. д.);
Звіти і доповіді комерційних дослідницьких центрів;
Видання некомерційних дослідницьких організацій (наприклад: відділень академій наук, університетів, інститутів, матеріали конференцій, семінарів і так далі);
Публікації торгівельних і промислових асоціацій, в т.ч. асоціацій маркетингу по окремих видах продукції (наприклад: асоціація товаровиробників, асоціація рекламодавців і так далі);
Журнали по різних товарах і технологіях;
Газети;
Телерекламу і радіорекламу.
3.Планерування і організація збору первинної інформації.
Процедура складання плану вибірки включає послідовне вирішення трьох наступних завдань:
Визначення об'єкту дослідження.
Визначення структури вибірки.
Визначення об'єму вибірки.
4.Систематизація і аналіз зібраної інформації. Систематизація первинної інформації полягає зазвичай в класифікації варіантів відповідей, їх кодуванні і уявленні в зручній для аналізу формі (найчастіше в табличній). Аналіз інформації полягає в оцінці вже систематизованої інформації, як правило, з використанням статистичних методів. Остаточні результати аналізу нерідко виступають у формі рекомендацій, що є засновані на оцінці зібраних даних пропозиції про дії фірми в майбутньому.
5.Надання отриманих результатів дослідження. Звіт про результати дослідження готується в двох варіантах: докладному і скороченому. Критерії якості написання звіту: Звіт, який досягає мети ефективного зв'язку дослідника з читачем, зазвичай задовольняє наступним особливим критеріям: повнота, точність, ясність, виразність. Докладним варіантом є повністю документований звіт технічного характеру, призначений для фахівців відділу маркетингу фірми. Скорочений варіант звіту призначений для керівників фірми. В деяких випадках керівництву надається звіт у вигляді презентації, він містить докладний виклад основних результатів дослідження, виводів і вироблених рекомендацій. При цьому він не обтяжений інформацією технічного методичного характеру, первинними документами і тому подібне
Висновок по розділу

Для ефективності ринкової діяльності, ведення цілеспрямованої конкурентної боротьби фірмі необхідні маркетингові дослідження.
Маркетингові дослідження - складна і комплексна процедура. Вона включає лаву питань, на які потрібно знайти відповідь, і набір пропозицій, які потрібно прийняти згідно методиці, вибраній для досягнення результатів дослідження. До основних принципів проведення маркетингових досліджень відносяться об'єктивність, точність і ретельність. Кожна фірма самостійно визначає тематику і об'єм маркетингових досліджень, виходячи з можливостей, що є у неї, і потреб в маркетинговій інформації, тому, види маркетингових досліджень, що проводяться різними фірмами, можуть бути різними. Вибір методу збору інформації прямо впливає на отриману підсумкову інформацію.
Значення процедури вибору методу збору первинної інформації, і знаряддя дослідження полягає в тому, що результати цього вибору визначають як достовірність і точність, такою, що підлягає збору інформації, так і тривалість, і дорожнечу її збору. Основні види: 1. Спостереженням є метод збору інформації з и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.