На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Формування асортименту товарв на роздрбних торгових пдприємствах на приклад магазину ТОВ Монро його оцнка. Загальна характеристика пдприємства аналз показникв ефективност його комерцйної роботи. Оцнка товарного асортименту магазину.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Маркетинг. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2007. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


31
Зміст
  Вступ 3
  1 Формування асортименту товарів на роздрібних торгових підприємствах 5
  2 Формування асортименту в магазині ТОВ «Монро» і його оцінка 13
   2.1 Загальна характеристика підприємства і аналіз показників ефективності його комерційної роботи 13
   2.2 Особливості формування асортименту товарів в магазині ТОВ «Монро» 16
   2.3 Оцінка товарного асортименту магазина 18
  3 Вдосконалення асортименту товарів в магазині ТОВ «Монро» 22
  Висновки 27
  Список літератури 30

Вступ

Роздрібна торгівля - одна з найважливіших сфер забезпечення населення. При її посредстве здійснюється ринкова угода товарної пропозиції і купівельного попиту. Будучи джерелом надходження грошових коштів, торгівля тим самим формує основи фінансової стабільності держави.

За період ринкових перетворень вона зазнала корінні зміни. У роздрібній торгівлі, як ні в одній іншій галузі господарської системи, сформувалося багате конкурентне середовище. Підприємницька і інвестиційна активність в цій сфері найвища.

Сучасний ринок товарів відрізняється щодо високою насиченістю, товарного дефіциту фактично немає. Бюрократична система розподілу товарів повністю замінена відносинами вільної купівлі-продажу. Динамізм об'ємів і структури реалізації товарів і послуг поступово набуває все більш стійкого характеру.

На підприємствах роздрібної торгівлі завершується процес кругообігу засобів, вкладених у виробничі предмети споживання, відбувається перетворення товарної форми вартості на грошову і створюється економічна основа для відновлення виробництва товарів. Тут відбуваються постійні кількісні і якісні зміни, викликані застосуванням передової технології, вдосконаленням техніки і устаткування, методів управління, що забезпечують підвищення ефективності роботи торгових підприємств і підвищення культури торгівлі.

Поняття асортимент товару включає сукупність їх видів, різновидів і сортів, що об'єднаних або поєднуються за певною ознакою.

Товарний асортимент є номенклатурою товарів, що підлягають продажу в роздрібній торговій мережі. Формування асортименту - це процес підбору груп, видів і різновидів товарів відповідно до попиту населення з метою його повного задоволення.

У сучасних умовах конкуренції ринок визначає необхідний йому асортимент, тому завданням підприємства є задовольнити попит краще і ефективніше, ніж конкуренти. При неоптимальній структурі асортименту відбувається зниження як потенційного, так і реального рівня прибутку, втрата конкурентних позицій на перспективних споживчих і товарних ринках і, як наслідок цього, спостерігається зниження економічної стійкості підприємства. Тому формування оптимального асортименту, сприяючого оптимізації прибутку, збереженню бажаного прибутку на тривалий період часу, дуже актуально для підприємств, прагнучих бути конкурентоздатними.

Об'єктом дослідження курсової роботи є ТОВ «Монро».

Метою курсової роботи є формування ефективного товарного асортименту фірми, заснованого на комплексному аналізі його фінансово-економічного стану, на даних показників асортименту і вивчення теоретичних аспектів вибраної теми. Для досягнення мети поставлені наступні завдання:

- вивчення теоретичних основ формування товарного асортименту підприємств роздрібної торгівлі;

- вивчення процесу формування товарного асортименту в об'єкті дослідження;

- вдосконалення управління товарним асортиментом.

1 Формування асортименту товарів на роздрібних торгових підприємствах

Товарний асортимент - це певна сукупність різноманітних товарів, що входять до складу торгівлі.

Формування товарного асортименту - це розробка і встановлення в певному порядку номенклатури товарів, створюючих необхідну сукупність для торгівлі.

До чинників, що впливають на формування асортименту товарів в магазині, відносяться: попит, виробництво, асортиментний профіль магазина; зона діяльності магазина, стан матеріальний технічної бази. [5, С.147]

Забезпечення необхідного рівня обслуговування покупців і зростання основних економічних показників діяльності товарного підприємства в значній мірі залежить від правильного формування асортименту товарів в його магазинах.

Формування асортименту є процес підбору для реалізації в магазині різних груп товарів, їх видів і різновидів, диференційованих по всіх відмітних ознаках. Процес формування товарного асортименту в магазині повинен виходити з форми його товарної спеціалізації і розміру торгової площі, і бути направлений на задоволення попиту обслуговуваних контингентів покупців і забезпечення високої прибутковості їх діяльності. [8, С.153]

В процесі підбору для магазина необхідного асортименту товарів слід керуватися поряд загальних принципів.

Найважливішим принципом формування асортименту товарів є забезпечення його відповідності характеру попиту, що пред'являється вибраними для обслуговування контингентами покупців. Оскільки успішне проникнення і закріплення торгового підприємства на споживчому ринку пов'язане з пошуком і повнотою освоєння тієї або іншої ніші, формуванню конкретного асортименту товарів, відповідному параметрам цієї ніші, відводиться першорядна роль.

Раціональна побудова асортименту товарів в магазині передбачає комплексне задоволення попиту покупців в рамках вибраного сегменту споживчого ринку. Здійснення цього принципу припускає формування асортименту товарів з урахуванням комплексності їх споживання в рамках певних споживчих комплексів або мікрокомплексів. Такий принцип формування асортименту дозволяє створити великі зручності для покупців, полегшує їм процес ознайомлення з пропонованими до продажу товарами, скорочує витрати часу на здійснення покупок, сприяє здійсненню "імпульсних покупок" [18, С. 241].

Важливим принципом формування асортименту товарів в магазині є забезпечення достатньої його широти і глибини. Під широтою асортименту розуміють число товарних груп і підгруп, що входять у формований асортиментний перелік, а під глибиною - число різновидів товарів по окремих споживчих або якісних ознаках (фасонам, моделям, розмірам і іншим показникам). Ширина і глибина асортименту товарів в магазині залежить від ряду чинників, найважливішими з яких є форма товарної спеціалізації, розмір торгової площі, а так само перебування пропозиції на споживчому ринку.

Одним з важливих принципів формування асортименту товарів є забезпечення його стійкості. При реалізації товарів повсякденного попиту дотримання цього принципу має першорядне значення.

Стійкий асортимент товарів в магазині обумовлює скорочення витрат часу покупців на пошук товарів, дозволяє стандартизувати всі найважливіші торговий-технологічні процеси і операції, організовувати їх виконання з мінімальними витратами трудових, матеріальних і фінансових ресурсів [11, С.183].

І, нарешті, одним з принципів правильного формування асортименту товарів в магазині є забезпечення умов його рентабельної діяльності. В умовах переходу до ринкової економіки рентабельність є необхідною умовою функціонування будь-якого торгового підприємства. У зв'язку з цим, при побудові асортименту необхідно враховувати іздержкоємкость і налогоємкость реалізації окремих груп товарів, можливі розміри торгових надбавок, оборотність запасів і інші економічні чинники [10, С.118].

Так само автор звертає увагу на оцінку стадії життєвого циклу товарів при формуванні асортименту і виділяє наступні стадії:

- впровадження - купуються порівняно невеликі партії товару у добре відомих постачальників;

- зростання - закупівля великих партій товару різних різновидів, пошук нових постачальників, забезпечення безперервного завезення, зосередження в магазині великих товарних запасів;

- зрілість - зниження закупівельних цін, відмова від послуг слабких постачальників мінімізація торгових запасів, реклама;

- застарілі - розпродаж залишків товару.

Процес формування асортименту товарів в магазині здійснюється по наступних етапах [7, С.203]:

1. Визначається перелік основних груп і підгруп товарів, що реалізовуються в магазинах.

2. Здійснюється розподіл окремих груп і підгруп товарів в розрізі споживчих комплексів і мікрокомплексів.

3. Визначається кількість видів і різновидів товарів в рамках окремих споживчих комплексів і мікрокомплексів.

4. Розробляється конкретний асортиментний перелік товарів для даного магазина, пропонований для реалізації обслуговуваним контингенту покупців.

Перелік основних груп і підгруп товарів, що реалізовуються в магазині, залежить від форми його товарної спеціалізації і специфіки обслуговуваного контингенту покупців.

В процесі розподілу окремих груп і підгруп товарів в розрізі споживчих комплексів і мікрокомплексів в першу чергу визначаються їх кількість і найменування. Особлива увага цьому етапу формування асортименту повинна бути приділена в універмагах. Обстеження показало, що в універмагах, асортимент яких згрупований по споживчих комплексах, товарообіг на 1 кв.м. площі торгового залу в середньому на 12% вище, а витрати часу покупців на здійснення покупки на 17% менше, ніж на підприємствах, що не практикують цей принцип формування і пропозиції товарів. [5, С.184]

Основним чинником, що визначає кількість комплексів і їх найменування, є розмір торгової площі магазина. Разом з цим слід враховувати структуру товарообігу підприємства, що склалася, розміщення поблизу інших спеціалізованих типів магазинів по торгівлі окремими групами товарів і деякі інші чинники.

Результати проведеного спеціального дослідження з цього питання дозволяють рекомендувати наступну зразкову номенклатуру споживчих комплексів для універмагів:

- товари для дітей;

- товари для жінок;

- товари для чоловіків;

- товари для будинку;

- культура в побуті і організація дозвілля;

- товари для шиття і в'яже.

Разом з постійними в рамках споживчих комплексів універмагів можуть бути організовані сезонні мікрокомплекси. Вони організовуються, як правило, напередодні свят або період осінньо-зимового або весінньо-літнього сезону за рахунок скорочення площі постійних мікрокомплексів [15, С.164].

В окремих випадках, в рамках споживчого комплексу може бути передбачена спеціальна площа для організації сезонних мікрокомплексів.

Наступним етапом формування асортименту є кількість реалізованих різновидів товару по їх відмітних особливостях, тобто його глибини. Основою для визначення кількості різновидів товарів в магазинах різних форм товарної спеціалізації є розмір торгової площі торгового залу і стан пропозиції товарів на регіональному споживчому ринку. Кількість різновидів товарів, що рекомендується, для магазинів окремих форм спеціалізації приведена в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 - Кількість різновидів товарів, що рекомендується, для магазинів самообслуговування окремих форм спеціалізації

Форми спеціалізації магазинів
Розміри торгової площі, кв.м.
до 250
251-630
631-1000
понад 1000
1. Універсам
-
до 700
700-1000
1001-1500
2. Кондитерські товары
до 300
301-500
-
-
3. Товари для дітей
-
до 1000
1001-1500
понад 1500
4. Товари для молоді
-
до 800
801-1200
понад 1200
5. Товарс для жінок
-
до 1000
1001-1500
понад 1500
6. Товари для чоловіків
-
до 800
801-1200
понад 1200
7. Одяг
-
до 600
601-1000
понад 1000
8. Взуття
до 300
301-500
501-800
понад 800
9. Хозтовары
до 500
501-800
801-1200
понад 1200
10.Галантерея
до 600
601-900
понад 900
-
Завершальним етапом формування асортименту є розробка конкретного переліку товарів, що реалізовуються в магазині. Основою для розробки конкретного асортиментного переліку товарів в рамках окремих їх груп, підгруп і певної кількості різновидів є матеріали вивчення попиту на товари на даному регіональному споживчому ринку і результати усередині групового аналізу оборотності товарних запасів.
Разом з правильним формуванням асортименту товарів, важливим завданням є забезпечення його стійкості. Одним з показників, що характеризують стійкість асортименту товарів в магазині, є коефіцієнт стійкості, визначуваний по формулі (1.1).
При зростанні коефіцієнта стійкості з асортиментного переліку слід виключити товари сезонного попиту, які в період перевірки не реалізуються [6, С.135].
Оn
Ку = 1 - --------- ; (1.1)
n x а
де Ку - коефіцієнт стійкості асортименту товарів в певному періоді;
О1;О2;...Оn - кількість різновидів товарів відсутніх у продажу у момент перевірок (з передбачених розробленим асортиментним переліком товарів);
а - кількість різновидів товарів, передбачених розробленим асортиментним переліком;
n - кількість перевірок.
Оптимальне значення коефіцієнта стійкості асортименту товарів в магазині впродовж кварталу повинне бути не нижче
- для універсамів і гастрономів - 0,90;
- для універмагів - 0,80;
- для магазинів взуття і одягу - 0,75;
- для магазинів з продажу культтоваров, спортивних, господарських, галантерейних товарів - 0,85.
Широкий і стійкий асортимент товарів в магазинах забезпечується комплексом заходів в області комерційної діяльності по закупівлі товарів.
Ми вважаємо, що в роздрібній торгівлі формування асортименту є прерогативою самого торгового підприємства. У основу асортиментних переліків, що діють в магазинах, покладена виробничо-технічна ознака асортименту товарів, який не дозволяє з достатньою повнотою врахувати комплектність попиту, взаємну дополняємость товарів, сезонні особливості розвитку попиту і інші умови.
На нашу думку, для характеристики асортименту роздрібного підприємства і визначення результативності асортиментної політики, аналіз структури асортименту, його широта і частково глибина дозволяють охарактеризувати лише фактичну структуру асортименту товарів в магазинах, оскільки відомостей про переважний асортимент працівники не мають, а вивчення попиту зводиться в основному до елементарного обліку реалізації, причому частіше по груповому асортименту на підприємствах роздрібної торгівлі аналіз асортименту товарів не проводиться.
Фактична повнота асортименту і її динаміка можуть служити свідоцтвом грамотної асортиментної політики. Повнота асортименту залежить не тільки від торгової площі магазина, об'ємів товарообігу. Важливими чинниками, що забезпечують повноту асортименту, на нашу думку, є фінансова стійкість і авторитет підприємства на ринку товарів і послуг. Великою довірою у постачальників товарів користуються магазини які приймають товар крупними партіями, своєчасно проводять розрахунки, мають високий ступінь надійності [12, С.152].
Ми вважаємо, що для підвищення соціального рівня торгового обслуговування торговий-оперативні працівники магазинів повинні приділяти особливу увагу стійкості асортименту. З одного боку, цей показник істотно впливає на показник рівня обслуговування, а з іншої - свідчить про ритмічність постачань. Стійкість асортименту - головний орієнтир для покупця.
Для характеристики ефективності комерційної діяльності роздрібного підприємства, на наш погляд, найбільш важливим показником є ступінь оновлення товарного асортименту, тобто його поповнення новими продуктами і виробами. Цей показник може бути визначений як коефіцієнт оновлення. Він представляється важливим для роботи з непродовольчими товарами.
Розрахунки стійкості асортименту дозволяють судити про відсутність перебоїв у продажу окремих товарів. Аналіз стабільності реалізації товару з якістю покупок, що коливається, нерівномірним, протягом дня, допоможе не тільки проаналізувати ефективність організації товаропостачання, але і визначити раціональність асортиментної структури і ефективність асортиментної політики роздрібного підприємства.
Аналіз широти і стійкості асортименту необхідно проводити на базі оперативних даних про стан поточних запасів, виділяючи товари із сповільненою товарооборачиваємостью.

2 Формування асортименту в магазині ТОВ «Монро» і його оцінка

2.1 Загальна характеристика підприємства і аналіз показників ефективності його комерційної роботи

Повне найменування товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Монро», скорочене найменування ТОВ «Монро».

Предметом діяльності фірми є роздрібна торгівля взуттям і супутніми товарами.

Товариство має у власності відособлене майно, що враховується на його самостійному балансі, може від свого імені набувати і здійснювати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді. Товариство вважається створеним як юридична особа з моменту його державної реєстрації від 10 квітня 1998 року. ТОВ «Монро» має свій фірмовий стиль, товарний знак, круглий друк, що містить його повне фірмове найменування російською мовою.

Товариство здійснює свою діяльність, керуючись Статутом, Конституцією України, господарчим кодексом України та іншими нормативними документами.

Генеральна мета підприємства - забезпечення оптимального функціонування торгової системи або виживання організації в складних умовах, досягнення приросту головних економічних показників. Головна мета досягається по засобах досягнення подцелей: комерційних, економічних, соціальних, господарських. Кожен підрозділ організації забезпечує досягнення системи приватних цілей.

Головний офіс ТОВ «Монро» знаходиться в м. Дніпропетровськ вул. Кірова, 16.

Режим роботи даного підприємства щодня з 10.00 до 20.00 без перерви на обід.

Дамо коротку економічну характеристику діяльності торгового підприємства в табл. 2.1.

Таблиця 2.1 - Аналіз основних показників торговий-господарської діяльності ТОВ «Монро» за аналізуємий період

Показники
2005 р.
2006р.
Відхилення
Темп зміни, %
А
1
2
3
4
Виручка від продажу товарів
21651
7719
-13932
35,65
Середньорічна вартість товарних запасів
203
15
-188
7,39
Швидкість звернення товарів
106,66
514,60
407,94
482,49
Середньосписочна чисельність працівників, всього
16
15
-1
93,75
Зокрема ТОП
12
11
-1
91,67
Питома вага ТОП в середньоспісочної чисельності працівників
75,00
73,33
-1,67
х
Продуктивність праці 1 працівника
1804,25
701,73
-1102,52
38,89
Продуктивність праці 1 ТОП
1804,25
701,73
-1102,52
38,89
Торгова площа
400,2
400,2
0
100,00
Середньорічне навантаження на 1 кв.м торгової площі
54,10
19,29
-34,81
35,65
Середньорічна вартість основних засобів
997
788
-209
79,04
Фондовіддача
21,72
9,80
-11,92
45,11
Витрати на оплату праці
2299,65
2233,4
-66,25
97,12
Середня заробітна плата 1 працівника
143,73
148,89
5,17
103,59
Комплексний показник ефективності господарювання
Х
Х
Х
150,54

За даними табл. 2.1 можна зробити вивід, що за аналізований період фірма веде успішну економічну діяльність. У звітному періоді об'єм товарообігу знизився на 13932 тис.грн. або 64,35% і склав 7719 тис.грн. Торгова площа підприємства залишилася незмінною і складає 400,2 м2.

За звітний час на підприємство було прийнято 2 людини, в торговому - оперативний персонал - 2 людини, що скоротило продуктивність праці ТОП на 0,48%.

В цілому можна сказати, що підприємство за 2006 рік в порівнянні з 2004 роком підвищило ефективність своєї діяльності. Комплексний показник ефективності господарювання вище темпу зростання виручки від продажу товарів (150,54% і 35,65% відповідно). За всіма останніми приватними показниками, що впливають на величину комплексного показника ефективності, даний показник також вище за їх значення.

Спостерігається зростання коефіцієнтів ефективності використання основних фондів, що позитивно для фірми.

Результати господарської діяльності роблять безпосередньо вплив на фінансові показники підприємства, загальний аналіз яких проведемо в табл. 2.2.

Таблиця 2.2 - Аналіз основних показників фінансової діяльності по ТОВ «Монро» за 2005-2006 рр.

Показники
2005 р.
2006р.
Відхилення
Темп зміни, %
А
1
2
3
4
Товарообіг без ПДВ
21651
7719
-13932
35,65
Валовий прибуток
-сума
1670
267
-1403
15,99
-рівень
7,71
3,46
-4,25
Х
Витрати звернення
-сума
1670
267
-1403
15,99
-рівень
7,71
3,46
-4,25
Х
Прибуток (збиток) від продажів
21
43
22
204,76
-сума
36
111
75
308,33
-рівень
16
2
-14
12,50
Відсотки до отримання
609
268
-341
44,01
Операційні доходи
1062
-67
-1129
-6,31
Операційні витрати
 
 
0
 
Позареалізационні доходи
 
 
0
 
Позареалізационні витрати
25
41
16
164,00
Прибуток (збиток) до оподаткування
1037
-108
-1145
-10,41
-сума
4,79
-1,40
-6,19
Х
-у % к товарообігу
21651
7719
-13932
35,65
Чистий прибуток (збиток) звітного року
0,00
0,00
0,00
Х
-сума
1670
267
-1403
15,99
-у % к товарообігу
7,71
3,46
-4,25
Х

Аналізуючи формування прибутку торгового підприємства ТОВ «Монро» за звітний і минулий періоди можна зробити наступні виводи: товарообіг звітного року по відношенню до минулому року знизився на 13932 тис.грн, спад склав 64,35%, у свою чергу зниження валового прибутку склало 84,01%, це пов'язано з низькою собівартістю товару, що купується.

Прибуток від продажу товарів зменшився на 84,01%.

Спостерігається зниження прибутку до оподаткування в звітному періоді сумі (1129 тис.грн.). Якщо відхилення прибутку від продажу товарів (робіт, послуг) склало -1403 тис.грн, то прибуток до оподаткування знизився на 1129 тис.грн. Зниження прибутку до оподаткування відбулося в результаті зростання суми позареалізационних витрат (341 тис.грн.) і зниження суми позареалізационних доходів (14 тис.грн.).

Зрештою чистий прибуток звітного року залишився у розпорядженні підприємства склав 267 тис.грн., що на 1403 тис.грн. менше, ніж за аналогічний період минулого року.

2.2 Особливості формування асортименту товарів в магазині

ТОВ «Монро»

В даний час ТОВ «Монро» на основі ділерських договорів здійснює просування на взуттєвому ринку м. Дніпропетровськ продукції таких відомих фірм - виробників взуття, як "БЕЛВЕСТ" (з 1998 р.), "Мазко" (з 1998 р.), "Рокланд" (з 1999 р.), "Ле-гранд" (з 1999 р.), "Ельче" (з 1999 р.), "Сивільга" (з 1999 р.), "Подова" (з 2000 р.), "Егле" (з 2001 р.), "Луганочка" (з 2001 р.), "Біоніка" (з 2002 р.), "Бінеллі" (з 2003 р.), "Піраміда" (з 2003 р.).

Таблиця 2.3 - Основні постачальники взуттю ТОВ «Монро»

Фірма-поставщик
Страна-производитель
А
Б
1. СП «Белвест»
Білорусь
2. «Марко»
Білорусь

Продовження табл. 2.3

А
Б
3. «Ле Гранд»
Білорусь
4. «Антилопа»
Словаччина-Росія
5 и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.