Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


отчет по практике Устрй, планування та технчне оснащення супермаркета. Торгово-технологчний процес та органзаця обслуговування покупцв супермаркету процесу продажу товарв. Аналз глибини та широти асортименту майонезв. Позицювання супермаркета на ринку.

Информация:

Тип работы: отчет по практике. Предмет: Маркетинг. Добавлен: 09.12.2009. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Зміст

Вступ
1. Стисла характеристика діяльності супермаркета «Абсолют»
2. Устрій і планування супермаркета
3. Організація торгово-технологічного процесу в супермаркеті
4. Організація обслуговування покупців супермаркету і процес продажу товарів
5. Технічне оснащення супермаркета
6. Формування та аналіз асортименту товарів у супермаркеті
7. Індивідуальне завдання. Визначити глибину та широту асортименту майонезів у супермаркеті
8. Позиціювання супермаркета "Абсолют" на ринку
Висновки та пропозиції
Список використаної літератури
Вступ

Підприємства, що спеціалізуються на роздрібній торгівлі мають за мету доведення товарів безпосередньо до споживачів, використовуючи та вдосконалюючи методи стимулювання збуту. До них відносять: надання сервісного обслуговування, раціоналізацію торгівельно-технологічних операцій, налагодження рекламно-інформаційної роботи в магазині тощо. Керування багатосторонньою діяльністю торгівельного комплексу є доволі складним процесом, тому слід використовувати найбільш сучасні та прогресивні засоби і методи виконання технологічних, виробничих та інших операцій, а також здійснювати відбір кваліфікованих спеціалістів.
Головним фактором ефективної торгівлі на сьогоднішній день є адекватність та швидкість взаємного обміну інформацією між виробником, продавцем та покупцями. Комунікація дозволяє знаходити найкращі шляхи взаємодії і підвищувати якість товарів та послуг для безпосереднього споживача.
Відсутність достатнього контролю за веденням торгово-технологічного процесу і планування діяльності торгівельного підприємства негативно впливають на цей процес в супермаркеті (знижують показники оборотності товару) і, крім того, на лояльність споживачів до даного супермаркету чи до цілої торгівельної мережі.
Тому головним фактором ефективної торгівлі на сьогодні є аналіз діяльності торгівельного підприємства в сфері документального забезпечення в магазинах самообслуговування та розробка методів і способів вдосконалення його функціонування.
Супермаркет, або універсам, - це великий магазин самообслуговування всередині жилої зони міста, що має більше ніж 5000 позицій асортиментного переліку найменувань як продовольчих, так і непродовольчих товарів, і відрізняється від інших суб'єктів торгівлі за ознаками капітальності споруди, торгівельної спеціалізації, широти асортименту тощо.
Організація продажу товарів в магазинах самообслуговування як вид цілеспрямованої діяльності протягом останніх років набуває все більшого значення в умовах зростання конкурентного середовища внаслідок демонополізації ринку, масштабів обігу товарів, кількості суб'єктів ринкових відносин, налагодження зв'язків з постачальниками національної та імпортованої продукції, вдосконалення сервісного обслуговування як в межах окремих магазинів, так і мережі в цілому. На сучасному етапі для стабільного функціонування торгівлі як системи необхідна раціональна організаційна діяльність в плані документально-бухгалтерського забезпечення. Виникає гостра необхідність вивчення і аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду з цього питання, оскільки саме завдяки цьому процесу підприємство може чітко розпланувати свою діяльність.
1. Стисла характеристика діяльності супермаркета "Абсолют"

Торгівельне підприємство «Ліа» утворює в процесі своєї діяльності сукупність сфер функціонування, яка визначає стратегію діяльності та розвитку підприємства. До найбільш визначальних юридичних актів, що впливають на механізм його функціонування, є Закон України «Про підприємства в Україні», Статут підприємства та колективний договір, узгоджений з чинним законодавством. Закон «Про підприємства в Україні» регламентує діяльність різних видів підприємств і визначає головні види та форми їх організації, правила створення і ліквідації.
Фірма «Ліа» має ряд структурних підрозділів функціонального призначення: магазини «Абсолют» - філії в містах Луганської області. Супермаркет «Абсолют» являє собою стаціонарне роздрібне підприємство торгівлі і є структурним підрозділом мережі супермаркетів луганського об'єднання ТОВ ВКФ «Ліа» ЛТД в м. Рубіжне.
Супермаркет «Абсолют» являє собою стаціонарне роздрібне підприємство торгівлі і є структурним підрозділом мережі супермаркетів луганського об'єднання ТОВ ВКФ «Ліа» ЛТД. Був відкритий 24 квітня 2004 року шляхом розширення торгівельної мережі. Він розташований за адресою: Україна, м. Рубіжне, вул. Леніна, 38.
Супермаркет «Абсолют» є магазином місцевого значення, котрий реалізує товари через спеціалізовані секції та відділи, на які поділена торгівельна зала, а також виконує ряд додаткових послуг, що включають: зважування, нарізку, пакування товарів, в тому числі, надання консультацій з питань щодо наявної продукції та методів обслуговування в супермаркеті тощо. Додаткові послуги покупцям надає торгівельний персонал (працівники, кожен з яких закріплений за окремим відділом чи секцією). Для раціонального розподілу обов'язків та якісного прийняття управлінських рішень в магазині застосовують лінійно-функціональну (змішану) організаційну структуру управління. У супермаркеті «Абсолют» вона, як і будь-яка інша система внутрішнього порядку, забезпечує чітке планування діяльності магазина за рахунок координації роботи всіх його елементів.
Організаційна структура управління змішаного типу - універсальна, оскільки вона є синтезом лінійної структури, характерної для дрібних підприємств з послідовною підпорядкованістю, та функціональної, яка забезпечує безпосереднє керівництво на всіх рівнях за допомогою існуючих функціональних підрозділів, згідно зі схемою.
Схема управління ТОВ ВКФ «Ліа» ЛТД філії «Абсолют»

Керівником є керуючий супермаркету, в м. Рубіжне ним є Силка О.Д. Співвідношення чисельності персоналу по категоріях функціонального розподілу праці:
управлінський персонал (директор, заступник директора, адміністратори, товарознавці, завідуючі відділами, бухгалтери та ін.) - 82 чол. (5%);
основний (торгово-оперативний) персонал (працівники, зайняті обслуговуванням покупців в торговому залі - продавці, контролери-касири, касири) - 1313 чол. (80%);
допоміжний персонал (забезпечує обслуговування основного персоналу, а також підтримуючий належне санітарно-гігієнічний стан супермаркету - робітники, прибиральники, електромонтери, техніки і ін.) - 246 чол. (15%) (рис. 1.1).
У відповідності до санітарних норм, всім працівникам супермаркету, окрім охоронців, видають спецодяг. Для супермаркета "Абсолют" є характерною форма зеленого кольору з фірмовою емблемою. До комплекту спецодягу входять:
для адміністраторів, менеджерів, комірників - жилетка;
для продавців і касирів - сорочка, жилетка, кепка;
для працівників кухні - сорочка, штани, фартух, головний убір.
Згідно з регламентом робочий день починається о 8.00 і закінчується о 22.00. Впродовж дня всі працівники супермаркету "Абсолют" мають дві перерви: перша - о 12-ій годині (30 хвилин) і друга - о 16-ій годині (20 хвилин).
Супермаркет "Абсолют" будувався саме в розрахунку на великий відсоток системи самообслуговування покупців. Значний економічний ефект при самообслуговуванні досягається за рахунок збільшення пропускної спроможності магазину, зростання його товарообігу і валового доходу, відчутного скорочення чисельності торгових працівників і підвищення продуктивності їх праці, зниження рівня витрат обігу. До числа переваг методу самообслуговування слід зазначити його універсальність.
В супермаркеті "Абсолют" здійснюється продаж товарів з відкритим викладенням, що забезпечує вільний доступ покупців до всіх товарів. Функції продавця при цьому методі продажу зводяться до консультування покупців і здійснення операцій по відпуску товарів. В порівнянні з продажем товарів через прилавок цей метод зручний тим, що знайомитися з товаром можуть одночасно декілька покупців. Це прискорює процес продажу і збільшує пропускну спроможність магазину. Це особливо важливо у передсвяткові дні, коли потоки покупців зростають в десятки разів.
Раціональна організація праці робітників супермаркету не можлива без нормування витрат часу на виконання торгово-технологічних операцій. Робочий день працівників складається з часу роботи і перерв. Час роботи затрачується на виконання підготовчо-заключних, основних і допоміжних операцій.
Супермаркет «Абсолют» співпрацює з дрібними приватними підприємцями, які виконують роль постачальників товарів, а також з великими, представниками яких є торгівельні дома та фірми.
Покупцям в супермаркеті надаються додаткові послуги: нарізка гастрономічних товарів, які продаються за вагою, чистка свіжої риби, зважування товарів (овочі, фрукти, напівфабрикати), упаковка куплених товарів.
2. Устрій і планування супермаркета

Центральне місце в складі приміщень супермаркету "Абсолют" мають торговельні приміщення. До них належать торгівельна зала, приміщення для приймання і видачі попередніх замовлень. Вони несуть основне функціональне навантаження в супермаркеті.
Площу торгового залу поділено на відділи: кулінарія, риба, бакалія, гастрономія, хлібобулочні вироби, молочна продукція, кондитерські вироби, плоди і овочі, алкогольні та безалкогольні напої.
У супермаркеті "Абсолют" є приміщення для приймання товарів, комори для їх зберігання та підготовки до продажу, а також холодильні камери.
Адміністративно-побутові приміщення супермаркету включають кабінет управляючого, бухгалтерія, кабінети менеджерів, кімнати для відпочинку і прийому їжі, душова, гардероби та кімнати особистої гігієни з туалетами (чоловічі та жіночі).
До технічних приміщень супермаркету "Абсолют" входять: камери кондиціонування повітря, машинне відділення холодильних установок та електрощитова.
Окрім вищезазначених в супермаркеті "Абсолют" також є підсобні приміщення для зберігання господарчого інвентаря.
3. Організація торгово-технологічного процесу в супермаркеті

Торгово-технологічний процес в супермаркеті "Абсолют" являє собою комплекс взаємопов'язаних операцій, які виконуються в певній послідовності і мають за мету реалізацію товарів кінцевому споживачу в широкому асортименті, належній якості, з урахуванням оптимальних затрат праці і часу, в умовах максимально високого рівня сервісного обслуговування. Цей процес, завдяки методу самообслуговування, створює умови, за яких потенційний покупець перестає бути пасивним спостерігачем і самостійно виконує огляд товару без нав'язування сторонньої думки.
В результаті багаторічних досліджень і аналізу потоків споживачів в супермаркеті "Абсолют", завдяки методам відеоспостережень за допомогою відеокамер і працівників відповідної кваліфікації, підприємці помітили певну закономірність, яка полягає в залежності маршруту покупців та розміщення товарів в торгівельній залі від вірогідності їх придбання. Виявилось, що товари, які складають основні інгредієнти сніданку, потрібно розміщувати біля входу в супермаркет. Цей тонкий психологічний хід, використаний в політиці супермаркету "Абсолют", дозволяє організовувати викладку товарів таким чином, щоб істотно збільшити обсяги продажів товарів даного типу. Крім того у супермаркеті продукція з низьким попитом розташована на рівні очей споживача, в той час, як товари широкого вжитку розташовані в зонах, частково віддалених від входу.
Власник супермаркета "Абсолют" спрямовує всі сили і кошти на стимулювання збуту, звичайно в межах законодавства, а тому в супермаркеті значну роль відіграє викладка товару. Відповідальність за цей процес частково лежить на керуючому супермаркетом.
Окрім продажу товарів і надання послуг супермаркет «Абсолют» здійснює:
· попередню підготовку товарів до продажу, яка являє собою сукупність операцій фасування, підсортування тощо;
· приготування страв з харчових продуктів. Цим займається кулінарний відділ супермаркету, який реалізує вироблену продукцію одразу по закінченні процесу приготування.
В процесі організації технологічного процесу беруть участь керівники відділів, в той час як виконанням торгівельно-технологічних операцій займаються рядові працівники.
4. Організація обслуговування покупців супермаркету і процес
продажу товарів

Не кожний покупець має достатню кількість часу і бажання для вивчення змісту текстового повідомлення упаковки окремих видів товару. В такому випадку він потребує допомоги. З цією метою в супермаркеті "Абсолют" працюють продавці-консультанти, кожен з яких закріплений за окремим відділом або секцією.
Перелік додаткових послуг супермаркету «Абсолют» включає:
· послуги по зважуванню, нарізці та пакуванні товарів, придбаних в магазині;
· продаж паперових видань - газет і журналів;
· зберігання власних речей покупців в спеціально обладнаних камерах схову;
· організацію аптечного кіоску та відділу банку в приміщенні супермаркету.
Торгівельні послуги, які надаються працівниками супермаркету, виконуються одночасно з продажем товарів і є безкоштовними - покупець сплачує лише додаткову вартість пакувальних засобів.
Забезпечення збереженості особистих речей покупців під час їх перебування в магазині є неторговою послугою, оскільки вона не відноситься безпосередньо до торгівельного процесу супермаркету.
5. Технічне оснащення супермаркета

До технічного оснащення супермаркету відносять: вагове обладнання; холодильне обладнання; апарати для нарізування гастрономічних виробів; контрольно-касове обладнання; камери відеоспостереження.
В торгівельній залі супермаркета «Абсолют» використовуються ваги настільні електронні циферблатні з візуальним місцевим відліком показань та друком етикеток для фасування продукції (друк штрих-коду, маси, ціни та вартості, дати пакування та кінцевої реалізації). Також у пункті приймання товару в супермаркеті є електронні товарні ваги, які використовуються для зважування та контролю продукції, щойно отриманої від постачальника.
У торгівельній залі супермаркета «Абсолют» розташовані середньо температурні холодильні вітрини відкритого і закритого типу (для охолодження продуктів з коротким терміном зберігання), а також низькотемпературні холодильники і вітрини відкритого і закритого типу (для заморожених продуктів). У складському приміщенні є середньо температурні і низькотемпературні холодильні камери (по одній на кожний відділ: м'ясо, риба, гастрономія, овочі) для зберігання продукції.
На відділі гастрономії встановлений апарат для нарізання гастрономічної продукції і являє собою автоматизований прилад з загостреним металевим диском.
У вузлах розрахунку супермаркета «Абсолют» розташовані POS-термінали, які включають: конвеєрну смугу, сканер для зчитування штрих-кодів, комп'ютер, крім того на деяких касах встановлені апарати з ультрафіолетовими лампами для перевірки грошових купюр.
В супермаркеті «Абсолют» здійснюється відеоспостереження за покупцями та робочим персоналом. Торгівельна зала обладнана відеокамерами по всьому периметру. Охоронці за їх допомогою здійснюють контроль за порядком в супермаркеті.
6. Формування та аналіз асортименту товарів у супермаркеті

При формуванні асортименту товарів супермаркету «Абсолют» найважливішою вимогою є максимальне задоволення попиту покупців при найменших затратах часу на їх придбання при забезпеченні прибуткової роботи магазину. Але неможливо й економічно невигідно забезпечувати наявність повного переліку торговельного асортименту товарів у супермаркеті. Тому для кожного магазину має бути підібраний оптимальний асортимент товарів, що дозволить максимально задовольнити потреби споживачів та забезпечить рентабельність роботи магазину.
Процес формування асортименту товарів в супермаркеті складається з трьох етапів. На першому етапі визначається груповий асортимент товарів за допомогою маркетингових досліджень, які є основою вибору цільового ринку споживачів. На другому встановлюється кількісне співвідношення окремих груп товарів, з урахуванням типу і розміру магазину, його технічної оснащеності, чисельності покупців, умов товаропостачання, кількості та розміщення конкурентів. На третьому етапі формування асортименту здійснюється підбір конкретних різновидів товарів у межах кожної товарної групи. Керівництво магазину приймає рішення про широту та глибину асортименту, якість і ціни товарів, відповідно до потреб та фінансового рівня споживачів вибраного цільового ринку.
В супермаркеті «Абсолют», як і в інших магазинах самообслуговування, існує певний перелік товарів, - хліб, м'ясо, жири, молоко, цукор, овочі, - які споживаються населенням щодня і характеризуються високою частотою і постійністю попиту. Тому, для повного задоволення потреб населення, постійна наявність широкого і стійкого асортименту цих товарів в супермаркеті сприяє успішному та ритмічному виконанню планів товарообігу, поліпшенню показників його діяльності. Крім того в супермаркеті повинні бути в наявності і товари, попит на які має періодичний характер (кондитерські вироби, гастрономічні товари, фрукти, вина та інші), що необхідно для широти асортименту. В умовах стабільної економіки та покращення фінансового стану населення ці товари поступово переходять в групу товарів постійного попиту. Також в супермаркеті треба задовольняти потреби особливих категорій населення: дітей і людей з різними захворюваннями.
В супермаркеті «Абсолют» попит на більшу частину товарів піддається коливанням, що пов'язано з сезонністю виробництва чи споживання. В зимовий період зростає попит на гастрономію, бакалійні товари, жири, у весняно-літній - на молочну продукцію, морозиво, безалкогольні напої, на відміну від овочів і фруктів, попит на які існує постійно. Тому в «Абсолюті» передбачено створення запасів цих товарів. На відміну від продовольчих товарів, попит на непродовольчі цілком залежить від купівельної спроможності населення, тому буває: спеціальний (твердо сформований), альтернативний (попит на вибір) та імпульсивний (попит під впливом пропозиції). Звичайно в супермаркеті дуже складно мати повний асортимент непродовольчих товарів, тому менеджери «Абсолюту» аналізують обсяги продажу товарів і формують постійний асортимент таким чином, щоб одночасно і задовольнити потреби населення, і не отримати незадоволений попит.
В супермаркеті «Абсолют» спеціалісти здійснюють періодичний аналіз реалізації товарів та вносять зміни в існуючий обов'язковий асортиментний перелік, що сприяє кращому товарообігу та уникненню просрочки товару.
7. Індивідуальне завдання. Визначити глибину та широту
асортименту майонезів у супермаркеті

Майонез являє собою сметаноподібну дрібнодисперсну емульсію типу «масло у воді», приготовлену з рафінованих дезодорованих рослинних олій з додаванням білкових та смакових компонентів і пряностей, який призначений для безпосереднього вживання в їжу в якості приправи.
В процесі виробництва майонезу в нашій країні використовується переважно соняшникова або оливкова рослинна олія, в якості емульгаторів - знежирене молоко, продукт сухий молочний СМП, які останнім часом дозволено замінити на білки рослинного походження (білок соєвий харчовий, основа соєва харчова, концентрат соєвий харчовий).
Існує два способи виготовлення майонезу. Перший, періодичний спосіб, включає: підготовку окремих компонентів складу; отримання майонезної пасти (шляхом розчинення окремих компонентів у воді та наступного їх змішування до гомогенного стану); виготовлення грубої емульсії майонезу (з'єднання всіх компонентів складу в змішувачах) та гомогенізацію емульсії при певному тиску (для запобігання її розшарування). Другий спосіб безперервного виробництва майонезу на автоматизованій лінії з використанням теплообмінників складається з наступних операцій: рецептурне дозування всіх компонентів у підготовленому блоці; змішування компонентів та утворення майонезної емульсії протягом 15 хв. та її деаерація; теплова обробка при температурі 53-55°С; охолодження емульсії до температури 15-20°С; гомогенізація емульсії в гомогенізаторі; фасування та герметизація банок; пакування. Фасування майонезу здійснюють переважно в скляну тару або полімерну упаковку (п/у). Скляні банки герметизують металевими кришками з лакованої жерсті або алюмінію. Полімерна упаковка на конвеєрі автоматично запаюється.
Маркування споживчої тари має містити:
· товарний знак;
· назву підприємства-виробника та його адресу;
· назву майонезу, дату виготовлення, термін і температуру зберігання, масу нетто, калорійність, вміст жиру, ДСТУ.
Транспортна тара маркується маніпуляційним знаком та маркуванням, що характеризує продукцію (товарний знак, назву підприємства-виробника та його адресу, назву майонезу, масу нетто або кількість одиниць фасування, масу нетто одиниці фасовки, дату виробітки, номер партії та ознаку ДСТУ).
Майонез зберігають у складських приміщеннях, охолоджених торгових приміщеннях або холодильниках при температурі не нижче 0°С і не вище 18°С, при відносній вологості повітря не більше 75%, подалі від прямих сонячних променів.
Гарантійний термін зберігання не перевищує 30 днів при температурі від 0° до 10°С, 20 днів - при 10-14°С і 7 днів - при 14-18°С. Термін зберігання майонезу зі зниженим вмістом жирів зменьшуєть в 1,5 рази.
В залежності від масової частки жиру майонези поділяють на низькокалорійні (40% і менше ) і висококалорійні (більше 40%). Висококалорійними є майонези з прянощами та консистенцією Провансаля. До низькокалорійних відносять салатні, пісні та майонези з додаванням кропу.
Таблиця 1 - Асортиментний перелік майонезів супермаркету «Абсолют»
и т.д.................


Виробник
Назва майонезу
Тара
Жирність, %
Об'єм, мл
Ціна, грн.
Торчин, ВАТ «Волиньхолдінг»
Провансаль домашній
п/у
50
500
6,35
Торчин, ВАТ «Волиньхолдінг»
Провансаль домашній
п/у
50
200
2,91
Торчин, ВАТ «Волиньхолдінг»
Європейський
п/у
72
500
6,82
Торчин, ВАТ «Волиньхолдінг»
Європейський
п/у
72
300
4,75
Торчин, ВАТ «Волиньхолдінг»
Європейський
п/у
72
200
3,60
Торчин, ВАТ «Волиньхолдінг»
Делікатесний
п/у
30

Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.