На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Диплом Сутнсть маркетингу, його перспектива та аналз використання у виробничому пдприємств. Дослдження маркетингової дяльност ТОВ Нов комункацї та шляхи її покращення. Органзаця рекламної дяльност та формування єдиної служби маркетингу.

Информация:

Тип работы: Диплом. Предмет: Маркетинг. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


4
РЕФЕРАТ

У дипломній роботі розглянуті питання маркетингової діяльності підрпиємства та аналітичні дослідження і пропозиції.
У першому розділі були розглянуті теоретичні аспекти маркетингових досліджень підприємства. Сутність маркетингу і його перспектива та аналіз використання маркетингу у виробничому підприємстві. Підприємство в сучасному світі може добитися успіху лише у тому випадку, коли воно не ігнорує запити споживачів. Для підвищення ефективності потрібне дослідження і задоволення максимальної кількості вимог покупця. Рішенню таких проблем сприяє маркетингові дослідження.
Підприємства-виробники і експортери розглядають маркетинг як засіб для досягнення мети, фіксованої на даний період по кожному конкретному ринку і його сегментам, з найвищою економічною ефективністю. Проте це стає реальним тоді, коли виробник має в своєму розпорядженні можливість систематично коректувати свої науково-технічні, виробничі і збутові плани відповідно до змін ринкової кон'юнктури, маневрувати власними матеріальними і інтелектуальними ресурсами, щоб забезпечити необхідну гнучкість в рішенні стратегічних і тактичних задач, виходячи з результатів маркетингових досліджень.
Концепція маркетингу - це орієнтація на нужди і потреби клієнта, підкріплена зусиллями маркетингу, націленими на створення споживчої задоволеності як основа для досягнення мети організації. Об'єктом основної уваги в концепції комерційних зусиль є існуючий товар фірми, а забезпечення прибуткового збуту вимагає напруги комерційних зусиль і заходів стимулювання. Фірма реалізує товари і одержує прибуток за рахунок максимального задоволення потреб споживача. Підприємство координує свою діяльність з розрахунком на забезпечення задоволеності клієнтів, одержуючи прибуток завдяки створенню і підтримці споживчої задоволеності. Концепція маркетингу стверджує, що заставою в досягненні мети організації є визначення потреб і потреб цільових ринків і забезпечення бажаної задоволеності ефективнішими і продуктивнішими, ніж у конкурентів, способами.
У другому розділі була досліджена маркетингова діяльність ТОВ «Нові Комунікаціїї». Розглянута загальна характеристика підприємства, її організаційна структура. Так як ТОВ «Нові Комунікації» працює на ринку IP-телефонії було визначено, що насамперед таке IP-телефонія. Отже, IP-телефонії - це технологія, яка використовується для передачі речових сигналів в Інтернет, зв`язуючи тим самим два різих світа - світ телефонії та світ Інтернету. Но сьогодняшній день , у всьому світі ip-телефонія широко використовується , оскільки це дуже дешево, просто, а головне доступно як зі стаціонарного, так і з мобільного телефона. Була визначена сегментація за географічними показниками, а також наведена таблиця з кокурентами.
У третьому розділі було зроблено впровадження маркетингового відділу, що призвело до змін в огранізаційній структурі. Зміни в організаційній структурі повністю виправдані за рахунок збільшення кількості клієнтів, об'ємів продажу, ринкової частки, зростом прибутку і можливістю подальшої організації маркетингових досліджень на підприємстві, які є невід'ємним атрибутом успіху підприємства в умовах жорсткої ринкової конкуренції.
Було також запропоновано використовувати маркетинг як комплексний підхід щодо питань організації управління всієї діяльності. Також було рекомендовано використовувати маркетинг як одну з основних функцій діяльності підприємства- її збутову діяльність, яка направлена на просування товару.
У висновку було запропоновано наступне:
- впровадження маркетингового віддулу в організаційну структуру підприємства для рішення важливих проблем;
- розробити посадові обов'язки для нововведенного працівника;
- розробити стратегію стимулювання персоналу;
- розробити сегментування за географічним показником;
- проаналізувати розподіл частки ринку між фірмами-конкурентми;
Пояснювальна записка складає 104 сторінки, таблиць - 6 шт., рисунків- 23 шт., 15 формул.
Зміст

Вступ
Розділ 1. Управління маркетингом на підприємстві
1.1 Поняття та сутність маркетингу
1.2 Концепції управління маркетингом
1.3 Маркетингові дослідження та їх види
1.4 Принципи сегментації ринку
1.5 Оцінка конкурентоспроможності підприємства
1.6 Маркетингові комунікації
Розділ 2. Дослідження маркетингової діяльності ТОВ «Нові комунікації»
2.1 Загальна характеристика ТОВ «Нові Комунікації»
2.2 Аналіз організаційної структури ТОВ «Нові Комуніуації»
2.3 Сегментація за географічними ознаками для ТОВ «Нові Комунікації»
2.4 Роль маркетингу у підвищенні конкурентоспроможності підприємства. Аналіз конкурентного середовища
2.5 Характеристика обладнання компанії CISCO для ТОВ «Нові Комунікації»
Розділ 3. Шляхи підвищення маркетингової діяльності ТОВ «Нові комунікації»
3.1 Формування єдиної служби маркетингу
3.2 Розрахунок витрат на створення відділу маркетингу для ТОВ «Нові Комунікації»
3.3 Організаця рекламної діяльності ТОВ «Нові Комунікації»
3.4 Спецчастина
3.5 Безпека життєдіяльності
Закінчення
Анотація
Список використаної літератури
ВСТУП

Одним із найважливіших складовин телекомунікацій є маркетинг. Маркетинг - комплексна система організації виробництва і збуту продукції, орієнтована на задоволення потреб конкретних споживачів і отримання прибутку на основі дослідження і прогнозування ринку, вивчення внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства-експортера, розробки стратегії і тактики поведінки на ринку за допомогою маркетингових програм. У цих програмах закладені заходи щодо поліпшення товару і його асортименту, вивчення покупців, конкурентів і конкуренцію, по забезпеченню цінової політики, формуванню попиту, стимулюванню збуту і рекламі, оптимізації каналів руху товару і організації збуту, організації технічного сервісу і розширення асортименту сервісних послуг, що представляються.
Маркетинг як породження ринкової економіки є в певному значенні філософією виробництва, повністю (від науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт до збуту і сервісу ) підпорядкованою умовам і вимогам ринку, що знаходяться в постійному динамічному розвитку під впливом широкого спектру економічних, політичних, науково-технічних і соціальних чинників. Підприємства-виробники і експортери розглядають маркетинг як засіб для досягнення мети, фіксованої на даний період по кожному конкретному ринку і його сегментам, з найвищою економічною ефективністю. Проте це стає реальним тоді, коли виробник має в своєму розпорядженні можливість систематично коректувати свої науково-технічні, виробничі і збутові плани відповідно до змін ринкової кон'юнктури, маневрувати власними матеріальними і інтелектуальними ресурсами, щоб забезпечити необхідну гнучкість в рішенні стратегічних і тактичних задач, виходячи з результатів маркетингових досліджень.
За цих умов маркетинг стає фундаментом для довгострокового і оперативного планування виробничо-комерційної діяльності підприємства, складання експортних програм виробництва, організації науково-технічної, технологічної, інвестиційної і виробничо-збутової роботи колективу підприємства, а управління маркетингом є найважливішим елементом системи управління підприємством.
Комплекс маркетингу- це аналіз, планування, перетворення в життя і котроль за проведенням заходів, які розраховані на встановлення, укріплення і підтримку вигідних обмінів з цільовими покупцями, заради досягнення відповідних завдань організації, таких як отримання прибутку, ріст об'єму збуту, збільшення частки ринку і т.д.
Підприємство в сучасному світі може добитися успіху лише у тому випадку, коли воно не ігнорує запити споживачів. Для підвищення ефективності потрібне дослідження і задоволення максимальної кількості вимог покупця. Рішенню таких проблем сприяє маркетингові дослідження. Маркетинг займається дослідженням поведінки споживача, яка включає його потреби і вимоги.
Ситуація на ринку IP-телефонії поки нестабільна, вона постійно змінюється. Але деякі тенденції на цьому ринку можна простежити досить чітко. По-перше, вітчизняні виробники і постачальники, що працюють сьогодні в умовах твердої конкуренції, починають все краще розуміти, що без реклами успішне просування товару на ринку не можливо. Хоча багато хто з них усе ще сприймають витрати на рекламу як прикру необхідність і відносять їх до розділу поточних витрат, тоді як західні фірми - до розряду довгострокових інвестицій. Відповідно, вітчизняні фірми прагнуть якнайменше витратити на рекламу, але одержати швидкий ефект.
РОЗДІЛ 1. УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ
1.1 Поняття та сутність маркетингу
Маркетинг є однієї з найважливіших різновидів економічної і суспільної діяльності, однак, його дуже часто неправильно розуміють. Ціль маркетингу - підвищення якості товарів і послуг, поліпшення умов їхнього придбання, що у свою чергу приведе до підвищення рівня життя в країні, підвищення якості життя. Маркетинг (від англійського market - ринок ) - комплексна система організації виробництва і збуту продукції, орієнтована на задоволення потреб конкретних споживачів і отримання прибутку на основі дослідження і прогнозування ринку, вивчення внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства-експортера, розробки стратегії і тактики поведінки на ринку за допомогою маркетингових програм. У цих програмах закладені заходи щодо поліпшення товару і його асортименту, вивчення покупців, конкурентів і конкуренцію, по забезпеченню цінової політики, формуванню попиту, стимулюванню збуту і рекламі, оптимізації каналів руху товару і організації збуту, організації технічного сервісу і розширення асортименту сервісних послуг, що представляються. Маркетинг як породження ринкової економіки є в певному значенні філософією виробництва, повністю (від науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт до збуту і сервісу ) підпорядкованою умовам і вимогам ринку, що знаходяться в постійному динамічному розвитку під впливом широкого спектру економічних, політичних, науково-технічних і соціальних чинників. Підприємства-виробники і експортери розглядають маркетинг як засіб для досягнення мети, фіксованої на даний період по кожному конкретному ринку і його сегментам, з найвищою економічною ефективністю. Проте це стає реальним тоді, коли виробник має в своєму розпорядженні можливість систематично коректувати свої науково-технічні, виробничі і збутові плани відповідно до змін ринкової кон'юнктури, маневрувати власними матеріальними і інтелектуальними ресурсами, щоб забезпечити необхідну гнучкість в рішенні стратегічних і тактичних задач, виходячи з результатів маркетингових досліджень. За цих умов маркетинг стає фундаментом для довгострокового і оперативного планування виробничо-комерційної діяльності підприємства, складання експортних програм виробництва, організації науково-технічної, технологічної, інвестиційної і виробничо-збутової роботи колективу підприємства, а управління маркетингом є найважливішим елементом системи управління підприємством.
Маркетинг - це процес, у ході якого окремі особистості і групи одержують необхідне і бажане за допомогою створення товарів і споживчих цінностей та обміну ними один з одним. Процеси обміну не відбуваються сам по собі. Продавці повинні шукати покупців, виявляти їхні потреби, створювати якісні товари і послуги, просувати, зберігати і доставляти їх. Розробка товарів, аналіз ринку, комунікації, розподіл, установлення цін і обслуговування споживачів - основні види маркетингової діяльності. Прийнято вважати, що маркетингом займається в основному сторона, що продає, але і покупці, виявляється, приймають у ньому участь - коли шукають потрібні товари за доступними цінами. Агенти з закупівлі теж беруть участь у маркетингу, займаючись пошуком продавців, з якими можна робити вигідні угоди. Ринок продавця припускає, що продавець має більше влади, а покупець є більш активним учасником ринку. На ринку покупця, покупець має у своєму розпорядженні більшу владу, а продавець повинний бути більш активним учасником ринку. У стандартній ситуації маркетинг повинен обслуговувати ринок кінцевих споживачів в умовах наявності конкуренції.
Компанія та її конкуренти відправляють вироблену ними продукцію й інформацію про неї кінцевим споживачам - особисто чи через проміжні ланки (посередників). На всі діючі елементи цієї системи впливають однакові фактори навколишнього середовища (демографічні, економічні, екологічні, науково-технічні, політико-правові, соціально-культурні).
Кожна зі складових системи маркетингу вносить свій внесок у створення споживчої цінності. Таким чином, успіх компанії залежить не тільки від її власних дій, але і від того, наскільки добре потреби кінцевого споживача задовольняються всіма ланкамиланцюга. Основні елементи системи маркетингу підприємства наведені на рис. 1.1.
4
Рис. 1.1. Складові елементи системи маркетингу підприємства.
Комплекс маркетингу- це аналіз, планування, перетворення в життя і котроль за проведенням заходів, які розраховані на встановлення, укріплення і підтримку вигідних обмінів з цільовими покупцями, заради досягнення відповідних завдань організації, таких як отримання прибутку, ріст об'єму збуту, збільшення частки ринку і т.д. Концепція маркетингу припускає, що досягнення компанією своїх цілей залежить від визначення потреб і запитів цільових ринків, а також від більш ефективного порівняно з конкурентами задоволення споживачів.
Концепція маркетингу припускає, що досягнення компанією своїх цілей залежить від визначення потреб і запитів цільових ринків, а також від більш ефективного порівняно з конкурентами задоволення споживачів.
Суть концепції соціально-етичного маркетингу можна виразити таким чином: спочатку компанія виявляє потреби й інтереси цільових ринків, а потім забезпечує клієнтам вищу споживчу цінність засобами, які підтримують чи навіть поліпшують благополуччя клієнтів і суспільства.
Більшість людей думає, що управління маркетингом - це пошук кількості споживачів, достатньої для даного рівня виробництва компанії. Але це занадто спрощений погляд. Наприклад, управління маркетингом у компанії, що має бажаний рівень попиту, також необхідне, як і в компанії, що має недостатній його рівень. Адже в будь-який момент попит може змінитися: наприклад, зникнути, стати недостатнім, нерегулярним чи надмірним. У стандартній ситуації маркетинг повинен обслуговувати ринок кінцевих споживачів в умовах наявності конкуренції. Складові маркетингового комплексу показані на рис. 1.2.
Рис. 1.2. Складові елементи маркетингового комплексу
1.2 Концепції управління маркетингом
Концепція маркетингу - це орієнтація на нужди і потреби клієнта, підкріплена зусиллями маркетингу, націленими на створення споживчої задоволеності як основа для досягнення мети організації. Об'єктом основної уваги в концепції комерційних зусиль є існуючий товар фірми, а забезпечення прибуткового збуту вимагає напруги комерційних зусиль і заходів стимулювання. Фірма реалізує товари і одержує прибуток за рахунок максимального задоволення потреб споживача. Підприємство координує свою діяльність з розрахунком на забезпечення задоволеності клієнтів, одержуючи прибуток завдяки створенню і підтримці споживчої задоволеності .
Концепція маркетингу стверджує, що заставою в досягненні мети організації є визначення потреб і потреб цільових ринків і забезпечення бажаної задоволеності ефективнішими і продуктивнішими, ніж у конкурентів, способами.
Концепція маркетингу припускає, що досягнення компанією своїх цілей залежить від визначення потреб і запитів цільових ринків, а також від більш ефективного порівняно з конкурентами задоволення споживачів.
Суть концепції соціально-етичного маркетингу можна виразити таким чином: спочатку компанія виявляє потреби й інтереси цільових ринків, а потім забезпечує клієнтам вищу споживчу цінність засобами, які підтримують чи навіть поліпшують благополуччя клієнтів і суспільства.
Більшість людей думає, що управління маркетингом - це пошук кількості споживачів, достатньої для даного рівня виробництва компанії. Але це занадто спрощений погляд. Наприклад, управління маркетингом у компанії, що має бажаний рівень попиту, також необхідне, як і в компанії, що має недостатній його рівень. Адже в будь-який момент попит може змінитися: наприклад, зникнути, стати недостатнім, нерегулярним чи надмірним. Управління маркетингом забезпечує відповідні методи роботи з цими різними станами попиту.
Управління попитом означає управління споживачами. Попит на продукцію компанії виходить від двох груп: нових клієнтів і постійних клієнтів. Теорія і практика традиційного маркетингу зосереджені на залученні нових клієнтів і продажу їм товарів і послуг. Сьогодні, однак, акценти змістилися. Крім використання стратегій, націлених на залучення нових клієнтів і здійснення з ними угод, компанії роблять усе можливе, щоб зберегти вже наявних клієнтів і підтримувати з ними постійні відносини. На зміну устояних поглядів наштовхують дані статистики. Залучити нового клієнта коштує в п'ять разів дорожче, ніж удержати вдоволеного клієнта.
Як було відзначено вище, управління маркетингом має за мету досягти бажаного рівня обміну з цільовими ринками. Однак, дуже часто в процесі реалізації цієї задачі, інтереси компанії і клієнтів вступають у протиріччя. Виникаючий конфлікт розв'язується на базі наступних п'яти концепцій, керуючись якими, компанії ведуть маркетингову діяльність:
- концепція удосконалення виробництва;
- концепція удосконалення товару;
- концепція інтенсифікації комерційних зусиль;
- концепція маркетингового підходу;
- концепція соціально-етичного маркетингу
Концепція удосконалення виробництва заснована на твердженні про те, що споживач віддає перевагу тим товарам, що достатньо поширені і доступні за ціною. Отже, управління маркетингом повинне бути спрямоване на удосконалення виробництва та підвищення ефективності розподілу. Дана концепція актуальна в двох випадках. Перший - коли попит на товар перевищує пропозицію. Тут керівництво повинне шукати засоби збільшення обсягів виробництва. Другий випадок - коли собівартість товару занадто висока і підвищення продуктивності праці дозволяє її знизити.
Інший важливий підхід, що часто використовують продавці, - це концепція удосконалення товару. Її суть у тім, що споживач віддасть перевагу товару, що представляє вищий рівень якості, максимальну продуктивність і нові можливості.
Отже, компанія повинна всю енергію направляти на безупинне удосконалення своєї продукції. Орієнтація на товар забезпечує постійне відновлення технологій, тому що менеджери переконані, що саме технологічна перевага лежить в основі успіху.
На жаль, концепція поліпшення товару обертається з часом «маркетинговою короткозорістю», що не дозволяє вчасно помітити новий спосіб задоволення потреб покупців.
Багато компаній використовують концепцію інтенсифікації комерційних зусиль. У її основі лежить уявлення про те, що споживачі не будуть купувати товар, вироблений даною компанією, якщо не зробити спеціальних заходів з просування товару на ринок і широкомасштабного продажу. Найчастіше ця концепція застосовується у відношенні так званих товарів пасивного попиту - тих, про покупку яких покупець навряд чи задумується.
Природно, маркетинг, заснований на стратегії агресивного продажу, зв'язаний з великим ризиком. Він націлений винятково на сам акт продажу, а не на створення тривалих вигідних відносин із клієнтами. Більшість досліджень показує, що покупець не стане знову купувати товар, яким він залишився незадоволений. Задоволений покупець розповідає про товар, який йому сподобався, у середньому трьом своїм знайомим, а незадоволений ділиться розчаруванням у середньому з десятьма.
Концепція маркетингу припускає, що досягнення компанією своїх цілей залежить від визначення потреб і запитів цільових ринків, а також від більш ефективного порівняно з конкурентами задоволення споживачів.
Суть концепції соціально-етичного маркетингу можна виразити таким чином: спочатку компанія виявляє потреби й інтереси цільових ринків, а потім забезпечує клієнтам вищу споживчу цінність засобами, які підтримують чи навіть поліпшують благополуччя клієнтів і суспільства. Ця концепція сама передова з п'яти.
1.3. Маркетингові дослідження і їх види
Підприємство в сучасному світі може добитися успіху лише у тому випадку, коли воно не ігнорує запити споживачів. Для підвищення ефективності потрібне дослідження і задоволення максимальної кількості вимог покупця. Рішенню таких проблем сприяє маркетингові дослідження. Маркетинг займається дослідженням поведінки споживача, яка включає його потреби і вимоги.
Принциповою особливістю маркетингового дослідження, що відрізняє його від збору і аналізу, внутрішній і зовнішній поточній інформації є його цільова спрямованість на рішення певної проблеми або комплексу проблем маркетингу. Ця цілеспрямованість і перетворює збір і аналіз інформації на маркетингове дослідження.
Таким чином, під маркетинговим дослідженням слід розуміти цілеспрямоване рішення тієї, що стоїть перед фірмою маркетингової проблеми (комплексу проблем) процес постановки завдань, отримання маркетингової інформації, планування і організації її збору, аналізу і уявлення звіту про результати.
До основних принципів проведення маркетингових досліджень відносяться: об'єктивність, точність і ретельність.
Принцип об'єктивності означає необхідність обліку всіх факторів і неприпустимість ухвалення певної точки зору до завершення аналізу всієї зібраної інформації.
Принцип точності означає чіткість постановки завдань дослідження однозначність їх розуміння і трактування, а також вибір інструментів дослідження, забезпечуючих необхідну достовірність результатів дослідження. Принцип ретельності означає детальність планування кожного етапу дослідження, високу якість виконання всіх дослідницьких операцій, що досягається за рахунок високого рівня професіоналізму і відповідальності дослідницького колективу, а також афектної системи контролю його роботи.
Кожна фірма самостійно визначає тематику і об'єм маркетингових досліджень виходячи з можливостей, що є у неї, і потреб в маркетинговій інформації, тому види маркетингових досліджень, що проводяться різними фірмами, можуть бути різними. Залежно від виду споживачів розрізняють наступні типи ринків: споживчий ринок і ринки організацій. Останні підрозділяються на ринки продукції виробничо-технічного призначення, ринки перепродажів і ринки державних установ. При такому велика кількість ринків очевидно, що при проведенні сегментації ринку треба враховувати ті або інші його особливості, враховувати своєрідність продуктів, що реалізовуються на різних ринках. На рис. 1.3. роздивимось основні напрямкт маркетингових досліджень.
4
Рис. 1.3. Основні напрямки маркетингових досліджень
Основні види досліджень:
1. Дослідження ринку:
- визначення ринкового потенціалу і можливостей його розвитку;
- визначення характеристик ринку і їх змін;
- аналіз розподілу доль ринку між фірмами;
- вивчення експортних ринків.
2. Дослідження споживчих властивостей товарів:
- дослідження реакції покупців на новий товар і його потенціалу;
- випробування і тестування нових товарів;
- аналіз товарів конкурентів;
- дослідження упаковки ;
- вивчення товарної номенклатури;
- вивчення дії на навколишнє середовище.
3. Економічний аналіз комерційної діяльності:
- короткострокове прогнозування збуту і внутрігалузевий кон'юнктури;
- довгострокове прогнозування збуту і внутрігалузевої кон'юнктури;
- аналіз політики цін;
- вивчення тенденції внутрігалузевої ділової активності.
4. Дослідження збуту:
- аналіз збуту;
- аналіз каналів розподілу;
- аналіз витрат розподілу;
- аналіз розміщення підприємств і складів;
- пробний маркетинг;
- визначення квот і територій збуту.
5. Дослідження реклами, стимулювання збуту:
- дослідження ефективності рекламних оголошень;
- вивчення засобів реклами;
- дослідження рекламних текстів;
- дослідження стратегій і інструментів стимулювання збуту (знижок,купонів, зразків і ін.);
- дослідження методів стимулювання праці торгових працівників;
- дослідження споживчих мотивацій;
- вивчення законодавчих обмежень в області реклами і стимулювання збуту.
1.4 Принципи сегментації ринку
Ефективність маркетингової стратегії підприємства визначається передусім чіткістю виокремлення цільових ринкових сегментів.
Сегментація ринку- це поділ ринку на окремі області для збуту товарів. Сегментація відбувається по ряді ознак:
- географічний (враховується розмір регіону, щільність і кількість населення);
- демографічний (враховуються всі критерії населення);
- соціально-економічний (враховується утворення, професії, прибутки населення);
- психологічний (враховуються особливості окремого індивіда)
Фірми, що діють на ринку, усвідомлюють, що їх товари або послуги можуть повністю задовольнити запити і бажання всіх споживачів. У де фірма старатиметься зайняти всі ринкові ніші (сегменти), для максимізації прибули. На ділі вона проводить маркетингові дослідження і в результаті акцентує свою "увагу" на окремих сегментах ринку, де її продукт принесе максимальний дохід.
Перед розглядом питання про сегментацію ринків доцільно провести їх класифікацію.
У маркетингу під ринком мається на увазі сукупність всіх потенційних споживачів, що випробовують потребу в товарах певної галузі і що мають можливість її задовольнити.
Залежно від виду споживачів розрізняють наступні типи ринків: споживчий ринок і ринки організацій. Останні підрозділяються на ринки продукції виробничо-технічного призначення, ринки перепродажів і ринки державних установ. При такому велика кількість ринків очевидно, що при проведенні сегментації ринку треба враховувати ті або інші його особливості, враховувати своєрідність продуктів, що реалізовуються на різних ринках.
Як вступне слово доречно пригадати закон Парето («закон 80:20»), згідно якому тільки 20% покупців приносять фірмі 80% доходу, будучи узагальнену групу цільових клієнтів фірми. На них фірма і орієнтує свої продукти («стрілянина по цілях»). Така стратегія риночної діяльності представляється ефективнішою. По суті справи, це і називається сегментацією ринку.
Сегментація ринку полягає в розділенні ринків на чіткі групи покупців (ринкові сегменти), які можуть вимагати різні продукти яким необхідно докладати різні маркетингові зусилля.
Сегмент - це група споживачів, що характеризується однотипною реакцією на пропонований продукт і на набір маркетингових стимулів.
Головними доводами на користь проведення, сегментації є наступні:
1. Забезпечується краще розуміння не тільки потреб споживачів,але і того, що вони з себе представляють (їх особові характеристики, характер поведінки на ринку і т.п.)
2. Забезпечується краще розуміння природи конкурентної боротьби на конкретних ринках. Виходячи із знання даних обставин легше вибирати ринкові сегменти для їх освоєння і визначати, якими характеристиками повинні володіти продукти для завоювання переваг в конкурентній боротьбі.
3. Трапляється нагода концентрувати обмежені ресурси на найбільш вигідних напрямах їх використання.
4. При розробці планів маркетингової діяльності враховуються особливості окремих ринкових сегментів, внаслідок чого досягається високий ступінь орієнтації інструментів маркетингової діяльності на вимоги конкретних ринкових сегментов.
Вимоги для ефективності сегментації
Без сумніву, існує багато способів сегментації ринку, але не всі з них ефективні.
Щоб бути корисними, ринкові сегменти повинні задовольняти наступним характеристикам:
Вимірювана - ступінь, з яким розмір і купівельна спроможність ринку може бути зміряний.
Доступність - ступінь, з яким ринку можна досягти і забезпечити необхідною кількістю продуктів.
Реальність - ступінь прибутковості і розміру сегменту. Фірма повинна орієнтувати свою маркетингову стратегію на найбільшу гомогенну групу споживачів.
Дієвість - ступінь, з яким ефективна маркетингова програма може бути використана для залучення споживачів.
1.5 Аналіз конкурентоспроможності підприємства
Конкурентоспроможність підприємства визначається за допомогою трьох груп показників, які відображають конкурентоспроможність продукції що випускається та ефективність використання ресурсів.
Перша група включає показники, які характеризують економічні параметри, собівартість, ціну виробу та споживання, умови платежу та поставок, строки та умови гарантії і т. д.
Друга група включає показники, які характеризують стан та використання живої праці, основних виробничих фондів, матеріальних затрат, обігових коштів, а також фінансовий стан підприємства.
При оцінюванні конкурентоспроможності підприємства предметом уваги повинна бути номенклатура випускаємої продукції та її конкурентоспроможність. Саме продукція з її якістю, упаковкою, сервісом, рекламою і т. д. приваблює не лише покупця, а також бізнесмена, акціонера, інвестора.
Загальні правила оцінки конкурентоспроможності продукції наступні:
- вибір та аналіз ринку для реалізації товару;
- вивчення конкурентів по виробництву і реалізації аналогічних товарів;
- вибір та обгрунтування найбільш конкурентоспроможного товара-аналога в якості бази для порівняння;
- визначення необхідних груп параметрів, які підлягають оцінюванню;
- установка набору одиничних показників за відповідними групами параметрів;
- вибір методик розрахунків, визначення та аналіз зведених показників по товарним групам;
- розрахунок інтегрального показника конкурентоспроможності товару підприємства;
- розробка товарної політики підприємства відносно виробництва товару для певного ринку, розширення його виробництва, експорту, розробка міроприємств по підвищенню конкурентоспроможності товару, зняття його з виробництва та ін. Щоб задовільнити свої потреби, покупець повинен придбати товар, а потім, якщо це досить складний виріб, нести витрати по експлуатації - купувати паливо, мастила, запасні частини.
Третя група - нормативні параметри, які показують чи відповідає виріб стандарту, нормам, правилам, що регламентують кордони, з яких даний параметр не має права виходити. До їх числа відносяться показники надійності, ресурс виробу, безвідмовність, довговічність, ремонтоздатність.
До нормативних параметрів відносяться також ергономічні параметри (гігієнічні, фізіологічні, психологічні та ін.), які демонструють відповідність товару якостям людського організму та людської психіки, визначають зручність роботи, швидкість стомлення.
При оцінюванні конкурентоспроможності фірми необхідно враховувати стратегію основних конкурентів.
Як правило при оцінюванні стратегії відповідають на наступні питання:
- Які головні фактори конкурентоздатності цих товарів?
Яка практика фірм-конкурентів в рекламі та стимулюванні збуту?
- Яка практика фірм-конкурентів відносно найменувань (торгових марок) товарів?
- В чому полягають притягуючі сторони упаковки товарів конкурентів?
- Який рівень сервісу пропонують конкуренти в гарантійний і післягарантійний період?
- Чи використовують конкуренти для збуту місцеву торгову мережу чи створюють власну?
- Яка практика товароруху у фірм-конкурентів (види транспорту), об'єми запасів, розміщення складів, види складів та їх вартість?
Конкурентоспроможність продукції - це характеристика продукції, яка відображає її відмінність від товару - конкурента як по ступені відповідності конкретної суспільної потреби, так і по витратах на її задоволення.
Показник, який виражає таку відмінність, визначає конкурентоспроможність аналізуємої продукції по відношенню до товару-конкуренту.
Конкурентоспроможність будь-якої продукції може бути визначена тільки в результаті порівняння, і тому являється відносним показником.
Конкурентоспроможність визначається сукупністю властивостей цієї продукції, які входять в склад її якості та важливих для споживача, визначають затрати споживача при купуванні, вживанні (експлуатації) та утилізації продукції. Загальна схема оцінки конкурентоспроможності представлена на схемі 1.1.
1.6 Маркетингові комунікації
В умовах насиченого ринку недостатньо розробити новий якісний товар, встановити на нього оптимальну ціну і вибрати ефективні канали розподілу. Все більшої ваги в управлінні підприємством набуває така складова комплексу маркетингу, як методи просування товару, під якими розуміють сукупність маркетингових рішень. Система маркетингових комунікацій фірми спрямована на інформування, переконання, нагадування споживачам про її товар, підтримку його збуту, а також створення позитивного іміджу фірми.
Маркетингові комунікації варто розглядати як управління процесом просування товару на всіх етапах - перед продажем, у момент продажу, під час споживання, після споживання. Для найбільшої ефективності, комунікаційні програми необхідно розробляти спеціально для кожного сегменту, ринкової ніші і навіть окремих клієнтів. При цьому дуже важливий як прямий, так і зворотній зв'язок між фірмою і клієнтами. Таким чином, першим етапом комунікаційного процесу є аудит усіх потенційних можливостей взаємодії компанії і її продукту з клієнтами. Неважливо, що збирається купувати споживач, але, насамперед йому необхідно вивчити рекламні проспекти, порадитись з компетентними особами, послухати радіо або подивитися телевізор.
В соціальному аспекті на рівні організації комунікація виконує інформаційну, командну, інтеграційну та переконуючу роль. Усередині підприємства первинну роль відіграє ієрархічний розподіл повноважень між працівниками, який формує певні потреби у комунікаціях, спільність і двобічність намірів працівників, особливості правил комунікації. Слушною видається думка Г.Почепцова про те, що система ієрархічної комунікації, де раніше панував наказ, повинна змінюватися на систему демократичної комунікації, основою якої має бути переконання.
Слід зауважити, що демократична комунікація може існувати лише за умов існування демократичної системи суспільства. Завданням є відслідковування формування комунікацій на підприємстві як складової частини демократичної економічної системи суспільства. Демократична економічна система ніколи не буває у стані рівноваги, оскільки постійно бере участь у динамічних процесах.
Політика та економіка досліджуються в даному випадку як процес керування і координації зусиль щодо досягнення певних цілей. Нормальне функціонування такої системи пов'язане із станом внутрішнього і зовнішнього до неї середовища, тобто вона постійно залежить від інформації, яка надходить із зовні, а також від власних субсистем про розвиток самої системи.
Відтак, якість економічних рішень, передбачення і випередження залежать від інформації, якою володіє економічна система. Остання може мати серйозні проблеми через недостовірність або недостатність інформаційних даних. Нову інформацію вона мусить порівнювати з раніше отриманою, що відображає її економічний досвід. На підставі отриманої інформації економічна система має можливість адекватно і оперативно реагувати на зміни, що відбуваються у зовнішньому та внутрішньому середовищах, а також прогнозувати власний розвиток у подальшому.
Виходячи з визначення сутності комунікації, її ролі можна зробити висновок, що в керуванні підприємством діє система комунікацій - сукупність елементів, яка безпосередньо пов'язана з цілями, функціями і організаційною структурою підприємства, напрямами інформаційних потоків, технологією їх передачі, розробкою комунікаційних стратегій в управлінні.
Такою системою буде слугувати маркетингова система комунікацій. Процес передачі економічної інформації, яка циркулює від однієї частини економічної системи до іншої, між економічною, політичною і суспільною системами, а також між суспільними групами та індивідами, називається системою маркетингові комунікації.
Таке твердження-характеристика маркетингових комунікацій розкриває їх глобальний зміст, але не дає характеристики робочого механізму досягнення мети. Воно є правильним для дослідження суспільства в цілому, але для конкретного підприємства як складової частини суспільства пропонуємо наступне твердження. Система маркетингових комунікацій фірми спрямована на інформування, переконання, нагадування споживачам про її товар, підтримку його збуту, а також створення позитивного іміджу фірми.
Система маркетингових комунікацій являє собою діяльність підприємства, спрямовану на інформування, переконання і нагадування споживачам про свої товари, стимулювання їхнього збуту і створення позитивного іміджу фірми. Маркетингові комунікації є життєво необхідними джерелами існування економічної системи взагалі і підприємства конкретно.
Для найбільшої ефективності, комунікаційні програми необхідно розробляти спеціально для кожного сегменту, ринкової ніші і навіть окремих клієнтів. При цьому дуже важливий як прямий, так і зворотній зв'язок між фірмою і клієнтами. Таким чином, першим етапом комунікаційного процесу є аудит усіх потенційних можливостей взаємодії компанії і її продукту з клієнтами. Неважливо, що збирається купувати споживач, але, насамперед йому необхідно вивчити рекламні проспекти, порадитись з компетентними особами, послухати радіо або подивитися телевізор. Нову інформацію вона мусить порівнювати з раніше отриманою, що відображає її економічний досвід. На підставі отриманої інформації економічна система має можливість адекватно і оперативно реагувати на зміни, що відбуваються у зовнішньому та внутрішньому середовищах, а також прогнозувати власний розвиток у подальшому. Демократична економічна система ніколи не буває у стані рівноваги, оскільки постійно бере участь у динамічних процесах. На рис. 1.4. розглянемо детальний план маркетингових заходів, або як ще кажуть «маркетинг-мікс».
4
Рис. 1.4. План заходів по маркетингу
Економічний аналіз повинен враховувати проблеми інформації та маркетингової комунікації з іншими проблемами, як це робиться в межах функціональної концепції дослідження економічної сфери суспільства.
Кожна економічна система розгортає власну мережу маркетингової комунікації відповідно до своїх можливостей. Ця мережа розвивається паралельно з економічними та політичними структурами. Але існує безпосередній зв'язок між рівнем економічного розвитку суспільства і рівнем розвитку структур маркетингової комунікації. Останній визначається як технічним рівнем передачі інформації, так і базовою ідеологією економічної системи.
Залежно від типів суспільства, маркетингові комунікації можуть працювати по-різному. Наприклад, у демократичному суспільстві вони характеризуються ліберальним стилем як у політиці, так і в економіці. Тести, повідомлення, як правило, розуміють усі пересічні громадяни.
В недемократичній економічній системі маркетингові комунікації характеризуються диктаторством, нав'язуванням громадянам певних думок та поглядів і мають диференційований характер залежно від адресата (жителі міст чи сіл, наукові працівники або урядовці). При авторитарному управлінні маркетингова інформація часто може підлягати цензурі.
У недемократичному суспільстві нерідко виникає ситуація затримання виходу певної інформації через цензуру або, взагалі, її приховування. Крім того, спостерігається узгодженість подачі певної інформації, її однобічність серед засобів масової інформації за вказівкою “зверху”. Нерідко певні факти вимагають освічення з різних боків, що у недемократичному суспільстві не вітається. Ефективність засобів руху товарів на споживчих ринках і ринках товарів промислового призначення, різноманітна. Виробники товарів широкого вжитку, як звичайно, більше засобів витрачають на рекламу. Фірми, що роблять інвестиційні товари, значні гроші витрачають на організацію персональних продажів, особливо на ринках із невеличкою кількістю потужних споживачів.
Основними інструментами маркетингових комунікацій слугують реклама, персональні продажі, комплекс стимулювання збуту, пропаганда, “паблік рілейшнз”, які є складовими частинами комплексу маркетингових комунікацій (КМК). Дамо стислі характеристики кожної з них:
Реклама - будь-яка платна неособиста форма поширення інформації про фірму і її товар.
Персональні продажі - усне уявлення товару в ході бесіди з одним або декількома потенційними покупцями заради продажу товару.
Комплекс стимулювання збуту - короткочасні примусові заходи заохочення споживачів до покупки / знижки в ціні, розпродажі, лотереї, тощо.
Пропаганда - будь-яка безкоштовна особиста форма поширення інформації про фірму і її товар.
“Паблік рілейшнз” - діяльність людини або групи людей, спрямована на формування позитивного іміджу фірми у громадськості за допомогою засобів масової інформації.
Кожна зі складових системи маркетингової комунікації має свої особливості, але усі вони доповнюють один одного, створюючи єдиний комплекс. Деякі характеристики складових маркетингових комунікацій подані в таблиці 1.1
Таблиця 1.1
Основні характеристики складових маркетингових комунікацій.
Реклама
- Експресивний характер, можливість ефективно уявити товар, саму фірму;
- Масове охоплення аудиторії;
- Можливість багаторазового обертання, спроможність до умовлянь і переконань;
- Суспільний характер;
- Спроможність вести тільки монолог з аудиторією споживачів;
- Потреба великих асигнувань.
Персональні продажі
- Особистий характер;
- Безпосереднє, живе спілкування з аудиторією у формі діалогу;
- Примус зворотного реагування;
- Найбільша вартість серед усіх засобів просування в розрахунку на один контакт.
Пропаганда
Інтенсивний характер; одиничне, немасове охоплення аудиторії, можливість разового обертання; найбільша ефективність примуса до покупки; відносно невелика вартість проведення; достовірність запропонованої інформації
«Паблік рілейшнз»
- Широке охоплення аудиторії;
- Висока достовірність інформації в очах споживачів, тому що її подають у вигляді новин, а не оголошень
Стимулювання збуту
- Принадність заходів стимулювання збуту в очах споживачів;
- Примус до здійснення покупки;
- Імпульсивний характер;
- Підвищується ефективність при застосуванні разом із рекламою.
Спрямовуючи свої комунікаційні зусилля, фірма очікує від адресатів бажаного для неї зворотного реагування, як-от: від споживачів - покупки товару фірми; від постачальників і маркетингових посередників - співробітництва на взаємовигідних умовах; від контактної аудиторії, - якщо не підтримки, так відсутності протидії; від органів державного управління - встановлення режиму найбільшого сприяння.
Кожній із названих груп засобів впливу властиві специфічні прийоми комунікації: виставки, ярмарки, демонстрації товару, експозиції в місцях продажу і т.д. У цей же час в якості комунікацій виступає і впливає оформлення товару, упаковування, фасовка, посмішка продавця і його “Дякуємо за покупку!”.
При формуванні системи маркетингової комунікації фірми, крім характеристик складової цієї системи, необхідно враховувати багато чинників, що визначають її ефективність. Роздивимося головні з них:
Тип товару або ринку. Ефективність засобів руху товарів на споживчих ринках і ринках товарів промислового призначення, різноманітна. Виробники товарів широкого вжитку, як звичайно, більше засобів витрачають на рекламу. Фірми, що роблять інвестиційні товари, значні гроші витрачають на організацію персональних продажів, особливо на ринках із невеличкою кількістю потужних споживачів.
Етап життєвого циклу товарів. На етапі розробки товарів комунікаційні зусилля спрямовані, в основному, на ознайомлення потенційних споживачів із корисними властивостями ще не зробленого товару.
На етапі виведення товару на ринок комунікаційні зусилля повинні бути максимальними. Формування системи знань про товар і фірму відбувається за допомогою реклами і “паблік рілейшнз”. Методи стимулювання збуту корисні для “підштовхування” споживачів до апробації товару, а персональні продажі можна використовувати для примусу роздрібних торговців узятися за продаж товару.
На етапі росту інтенсивно застосовується реклама, “паблік рілейшнз”, пропаганда. Методи стимулювання збуту можна скоротити.
На етапі зрілості рекламну кампанію проводять менш інтенсивно, тому що споживачам уже добре відомі товарні марки, але в цей момент активізуються методи стимулювання збуту, пропаганда, тому що хороший, професійний керівник завжди усвідомить, що за тимчасовим спокоєм завжди прямує спад. Для вигравання часу необхідно якомога довше продовжити цей період.
На етапі спаду різко активізуються тільки заходи стимулювання збуту.
Етапи розробки ефективної програми маркетингової комунікації можна розподілити таким чином:
- Визначення контактної аудиторії.
- Визначення цілі комунікації.
- Створення звернення.
- Вибір каналів комунікації.
- Визначення загального бюджету, виділеного для комунікації.
- Ухвалення рішення про змішані засоби просування.
- Оцінка результатів просування.
- Управління здійсненням комплексних маркетингових комунікацій і координація цього процесу.
Роздивимося деякі з цих етапів.
Визначення цільової контактної аудиторії - це пошук того прошарка споживачів, на який буде спрямований комплекс комунікацій. Така аудиторія може бути подана окремими особами або групами. До неї можуть відноситися потенційні покупці продукції компанії, споживачі, ті, що приймають рішення, і впливають на його прийняття.
Основна частина аналізу аудиторії складається з оцінки стереотипних уявлень про компанію, її продукції і конкурентів. Інформація для цього збирається при проведенні маркетингових досліджень. У той же час “ключові комунікатори” самі впливають на населення. Оскільки вони знаходяться з населенням у постійному контакті, їм краще відомі його бажання й інтереси. Є два типи “ключових комунікаторів” у маркетингу: які мають вплив в одній сфері і в багатьох сферах. Список ключових маркетингових комунікаторів конкретизується вибором теми, про яку йде мова. При формуванні системи маркетингових комунікацій необхідно визначити цілі комунікативної політики, які можна на рис. 1.5.


Рис. 1.5. Цілі маркетингових комунікацій
При формуванні системи маркетингових комунікацій підприємства прийнято вважати, що високоосвічені люди і/або інтелектуали є менш схильними до побічного впливу, проте цей факт не доведений остаточно. Люди, що приймають зовнішні заклики як керівництво до дії, які володіють слабковираженим власним світоглядом, невпевнені в собі, здаються більш схильними до переконання. Проте дослідження американських вчених показують визначений взаємозв'язок між впевненістю в собі і схильністю вселянню. Причому ті, що мають середній ступінь впевненості в собі, надаються найбільше схильними переконанням. У людей, котрих уже намагалися переконати, буде інша відповідна реакція, ніж у тих, кого переконувати не намагалися.
Ефективність маркетингових комунікаційних звернень залежить, у першу чергу, від джерел звертання, як-от від самих комунікаторів. Обравши опору на наявні в суспільстві типи комунікації, природним чином нам необхідно знайти опору на більш ефективні для даної аудиторії типи комунікаторів. Це пов'язано з прийнятою схемою комунікації, коли було виявлено, що на аудиторію не тільки і не стільки діють засоби масової інформації, як наступне обговорення їхніх новин разом із "“лідерами думок". У цьому ж змісті використовується термін “ключові комунікатори”.
Р.Орт пропонує розмежовувати “людей престижу” і “ключових комунікаторів”. І ті, і інші мають вплив на публіку, але “людям престижу” більш відповідає роль “воротарів”, що визначають, які новини потраплять до аудиторії. У той же час “ключові комунікатори” самі впливають на населення. Оскільки вони знаходяться з населенням у постійному контакті, їм краще відомі його бажання й інтереси. Є два типи “ключових комунікаторів” у маркетингу: які мають вплив в одній сфері і в багатьох сферах. Останні типажі найбільш характерні для традиційних видів суспільств. Список ключових маркетингових комунікаторів конкретизується вибором теми, про яку йде мова. Загальні характеристики ключового маркетингового комунікатора можуть бути охарактеризовані у такий спосіб:
- відкритість мас-медіа й іншим джерелам інформації, можливість передачі їм новин з тим, щоб вони передавались далі групі споживачів з подальшою їхньою інтерпретацією;
- початківці процесу технологічних нововведень;
- займають центральне місце в суспільстві, більш чітко висловлюючи цінності своєї групи;
- є освіченими, енергійними і молодими.
Для пошуку ключових маркетингових комунікаторів пропонуються такі методи :
Соціометричний метод: членів групи опитують, до кого вони звернуться за порадою або інформацією.
Метод ключових комунікаторів: експериментатор опитує найбільше поінформованих членів групи, кого вони вважають ключовими маркетинговими комунікаторами.
Метод самовизначення: респондент відповідає на набір питань, що дозволяють визначити, чи є він ключовим маркетинговим комунікатором.
В цілому, для добору ключового маркетингового комунікатора не варто забувати про те, що самі переконливі джерела є ті, що найбільш достовірні. Достовірність джерела підтверджується професіоналізмом, що сформувався ім'ям і позитивною репутацією. В основі надійності джерела лежать такі чинники: компетентність, достовірність і чинник симпатії. Компетентність - це ті спеціальні знання, якими володіє відправник, щоб мотивувати свою заяву. Висококомпетентними у своїй сфері є лікарі, професори і вчені. Достовірність відбиває, наскільки джерело об'єктивне і чесне. Більше довіряють друзям, а не випадковим людям або торговим представникам. Чинник симпатії описує принадність джерела для аудиторії. Більш привабливим джерело роблять такі якості, як щирість, почуття гумору і природність. Вважається, що якщо в людини сформоване позитивне чи негативне ставлення одночасно до звернення або джерела, то це стан відповідності. Принцип відповідності говорить, що відправники можуть використовувати свій позитивний імідж для того, щоб послабити негативний вплив марки, проте протягом цього процесу вони можуть втратити частину довіри аудиторії.
В цілому процес комунікації повинен протікати таким чином, щоб підсилити ті параметри, які володіють впливовою силою на джерело. Р.Чарлдіні роздивився такі характеристики, як титули, одяг або атрибути. За його дослідженнями, більшість населення підпорядковується вимогам людей в уніформі: із загальної кількості респондентів 92% пішоходів підпорядковується вимогам людей у формі; 50% водіїв терпляче чекали, коли рушить з місця машина престижної моделі при зеленому сигналі світлофора, у той час, як майже всі сигналили, якщо перед ними стояла більш дешева модель. Тобто в ряді ситуацій людина поводиться автоматично, не замислюючись, і ці ситуації являють собою особливий інтерес для маркетингового комунікатора.
Маркетингова або будь-яка інша інформація може передаватися трьома основними способами комунікації: завдяки засобам масової інформації, через організації та неформальні контакти. У першому випадку мова йде про друковані (газети, журнали, книжки, плакати, буклети, листівки) або електронні (телебачення, радіо, комп'ютер та інші) засоби масової інформації. У другому випадку маються на увазі комунікативні можливості суспільних організацій, підприємств різної форми власності, окремих громадян, тощо. Останні використовуються як двобічні ланцюги обміну між керівництвом підприємств, урядом та громадянами-споживачами Процес комунікації шляхом неформальних контактів характеризується двома ступенями передачі інформації. Аудиторія сприймає інформацію не безпосередньо від джерела інформації, а від лідерів громадської думки, а друга вже йде від них. Таким чином, останні виступають по суті ретрансляторами (їм, доречі, довіряють більше, ніж мас-медіа, оскільки знають безпосередньо).
Вибір каналів маркетингових комунікацій відбувається з особистих і неособистих каналів комунікації.
Особисті канали маркетингових комунікацій - це звернення двох або більше людей з метою ознайомлення, обслуговування і/або просування продукту (ідеї).
До каналів особистої маркетингової комунікації відносять адвокат-канали, експертні канали, суспільні канали.
Адвокат-канали складаються з торгових представників компанії, що зв'язується з представниками цільової аудиторії.
Експертні канали складаються з незалежних експертів, що роблять заяви для представників цільової аудиторії.
Суспільні канали - це сусіди, родичі і колеги, що розмовляють із представниками цільової аудиторії. До таких каналів ставляться з найбільшою довірою.
Неособисті канали маркетингових комунікацій передають звернення без особистої участі. Вони містять у собі засоби масової інформації, інтер'єри і заходи стимулювання збуту.
Неособисті маркетингові комунікації, як правило, конструюються за соціальним принципом. Вони вважають, що товариство складається з кланів- невеличких соціальних груп, члени яких взаємодіють один з одним більш, ніж з іншими. Це ізолює клан від проникнення нових ідей. Задачею маркетолога є створення більшої відкритості в кланах. Вона досягається за допомогою людей, що слугують сполучними ланками і мостами. Сполучна ланка - це людина, що з'єднує два або більше клани, не належачи до жодного з них. Міст - це людина, що належить одному клану і пов'язана з представниками іншого.
Таким чином, підводячи рису під вже сказаним, можна мовити, що вищезазначене вимагає від керівників підприємств значно більшої інтелектуальності, що, в свою чергу, передбачає розробку та планування витрат на рекламу, “паблік рілейшнз”, використання засобів комунікаційної технології, заходів щодо вдосконалення корпоративної культури підприємства, інших напрямів, які грунтуються на теорії комунікацій. Тобто можна сказати, що система маркетингових комунікацій вбудована у систему управління підприємством (під системою управління ми розуміємо об'єкт і суб'єкт управління, які об'єднані прямими та зворотними зв'язками для виконання функцій і досягнення визначених цілей).
У будь-якому підприємстві потоки інформації, трудових ресурсів, енергії, матеріалів (елементи будь-якої системи) повинні координуватися за допомогою систем зв'язку або системи маркетингових комунікацій. Поза механізмом останньої неможливо створити загальну для всіх частин систему мови, розробити методичні положення обов'язків і відповідальності, чіткі інструкції та ін., які полегшують інтеграцію прямих та зворотних зв'язків між підрозділами та підвищують ефективність роботи системи управління в цілому.
Кожне підприємство, яке функціонує в умовах ринку як відкрита система, має отримувати адекватну інформацію до і після прийняття рішень, тому воно потребує якісного інформаційного забезпечення й ефективних маркетингових комунікацій. При здійсненні основних управлінських функцій - планування, організації, мотивації, контролю, координації - маркетингова комунікація виступає як інтегруючий фактор: використовуючи потоки інформації, вона спрямовує інформацію від однієї ланки до іншої відповідно до цілей підприємства. Оскільки під інформаційним потоком розуміють цілеспрямований рух інформації, то важлива вимога, що ставлять до нього, - це раціоналізація, яка виключає дублювання інформації, скорочує шляхи її проходження і забезпечує комунікації між рівнями управління підприємством, між підприємством та зовнішнім середовищем.
Зворотні зв'язки, які дають інформацію для розробки і прийняття управлінських рішень, забезпечують синтезування зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на неї і намагаються вивести систему з рівноваги. Завдяки коригуючим діям функції координації, за відхиленнями контрольних показників, підтримується динамічний процес управління підприємством. Координація прямих і зворотних зв'язків підприємства забезпечує такий їх розподіл, щоб вони не заважали один одному й запобігали порушенню процесу маркетингових комунікацій. В реальній практиці це означає всебічну обробку рішень, що приймаються, аналіз всіх можливих варіантів їх реалізації, координацію зусиль у різноманітних напрямках.
В управлінні підприємством можна виділити три основні аспекти порушення маркетингових комунікацій:
- технологічний - точність переданих символів інформації;
- семантичний аспект - виражає те, наскільки точно передані символи відображають бажане значення;
- аспект ефективності показує наскільки ефективно впливає зміст і значення прийнятого повідомлення та пов'язаних з цією метою фінансових ресурсів на розвиток подій у необхідному напрямку і на діяльність підприємства в цілому, оптимальність.
Проблеми надійної передачі повідомлення у процесі маркетингових комунікацій можна визначити за такими основними критеріями:
- комунікація неефективна, якщо працівник не володіє чіткою інформацією;
- якщо повідомлення закодоване символами не досить точно та ефективно;
- якщо в умовах шуму закодована інформація передається до одержувача недостатньо швидко і з перекрученнями;
- неправильний вибір каналу зв'язку;
- якщо після декодування інформації працівником вона не відповідає дійсній і в подальшому використовується неналежним чином.
Щоб своєчасно зорієнтуватись і виявити причини неефективних комунікацій, необхідно володіти знаннями про різноманітні види комунікацій і їх технологію. Процес комунікацій достатньо складний й багатогранний. Знання всіх видів комунікацій має важливе значення для маркетологів, менеджерів та керівників підприємства для вдосконалення ефективного обміну інформацією в управлінні підприємством та організації його діяльності.
Висновки по розділу

Основу діяльності маркетингу складають такі заняття, як розробка товару, дослідження, наладка комунікації, організація розподілу, встановлення цін, розгортання служби сервісу.
При проведенні маркетингових досліджень керівництво компанії одержує необхідну інформацію про те, які вироби і чому хочуть купувати споживачі, про ціни, які споживачі готові заплатити, про те, в яких регіонах попит на дані вироби, тобто місткість ринку, найвищий, де збут продукції компанії, може принести найбільший прибуток. За допомогою проведення маркетингових досліджень визначається, в які види виробництва, яку галузь найбільш вигідно вкласти капітал, де заснувати своє підприємство.
Маркетинг - вид людської діяльності, направленої на задоволення потреб і потреб за допомогою обміну. Основними функціями маркетингу є: аналіз навколишнього середовища ринкові дослідження, аналіз споживачів, планування товару (послуги) планування збуту, планування просування товарів, планування ціни, забезпечення соціальної відповідальності і управління маркетингом. Не дивлячись на те, що багато які операції вимагають виконання однотипних функцій, таких, як аналіз споживачів, просування продукції і встановлення ціни, вони можуть виконуватися різними способами.
Суб'єкти маркетингу включають виробників і організації обслуговування, оптові і роздрібні торгові організації, фахівців по маркетингу і різних споживачів.
Комплекс маркетингу- це аналіз, планування, перетворення в життя і котроль за проведенням заходів, які розраховані на встановлення, укріплення і підтримку вигідних обмінів з цільовими покупцями, заради досягнення відповідних завдань організації, таких як отримання прибутку, ріст об'єму збуту, збільшення частки ринку і т.д. Концепція маркетингу припускає, що досягнення компанією своїх цілей залежить від визначення потреб і запитів цільових ринків, а також від більш ефективного порівняно з конкурентами задоволення споживачів.
Підприємство в сучасному світі може добитися успіху лише у тому випадку, коли воно не ігнорує запити споживачів. Для підвищення ефективності потрібне дослідження і задоволення максимальної кількості вимог покупця. Рішенню таких проблем сприяє маркетингові дослідження. Маркетинг займається дослідженням поведінки споживача, яка включає його потреби і вимоги.
Принциповою особливістю маркетингового дослідження, що відрізняє його від збору і аналізу, внутрішній і зовнішній поточній інформації є його цільова спрямованість на рішення певної проблеми або комплексу проблем маркетингу. Ця цілеспрямованість і перетворює збір і аналіз інформації на маркетингове дослідження.
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ»

2.1 Загальна характеристика ТОВ «Нові Комунікації»
ТОВ «Нові Комунікації» були засновані у 1999р. в м.Києві. Товариство діє на підставі статуту. ТОВ “Нові комунікації” працюють на ринку ip-телефонії. Фірма надає послуги своїм абонентам з ip-телефонії, а також займається продажем спеціальним обладнанням для ip-телефонії фірми CISCO. За вісім років фірма відкрила 4 філіали (в Одесі, Вінниці, Дніпропетровську,Харкові) зображені на рис.2.1. В м.Харкові філіал працює з 2006 року. За цей невеликий період ТОВ “Нові Комунікації” досягла чималих досягнень.
Рис. 2.1. Розташування філій ТОВ «Нові Комунікації» на території України
Що ж таке ip-телефонія?
IP-телефонія - це технологія, яка використовується для передачі речових сигналів в Інтернет, зв`язуючи тим самим два різих світа - світ телефонії та світ Інтернету. Но сьогодняшній день , у всьому світі ip-телефонія широко використовується , оскільки це дуже дешево, просто, а головне доступно як зі стаціонарного, так і з мобільного телефона.
ІР-телефонія - це надання послуг голосового зв'язку засобами мереж передачі даних. Технологія ІР-телефонії дозволяє нам надавати послуги як абонентам традиційної телефонії, так і створювати зручні та економічні рішення для побудови корпоративних телефонних мереж. ІР-телефонія з доступом через мережі загального користування є економічною та якісною альтернативою для закордонних дзвінків. Можливість сплачувати послуги за допомогою передплачених карток або за контрактом дає змогу користуватись послугою як приватним особам, так і підприємствам. При великій кількості дзвінків для офісів та представництв пропонується спрощений доступ до послуги ІР-телефонії через виділений канал Інтернет. В цьому випадку досягається зручність користування, швидке з'єднання та економія за рахунок вигідних тарифів та отримання двох послуг (Інтернет та ІР-телефонії) в одному пакеті.
Побудова корпоративних телефонних мереж на базі мереж передачі даних дозволяє отримати зручний та якісний телефонний зв'язок між всіма відділеннями корпорації чи організації при мінімумі витрат. Великим достоїнством корпоративних рішень ІР-телефонії є їх масштабованість та проста й швидка зміна конфігурацій. Останні досягнення в галузі ІР-телефонії дають змогу забезпечувати високу якість телефонного зв'язку, зручний номерний план, додаткові зручності (такі, як конференцзв'язок) та конфіденційність при суттєвій економії коштів на створення та експлуатацію корпоративної телефонної мережі.
ТОВ «Нові Комунікації» надає наступний спектр послуг ІР-телефонії :
- ІР-телефонія за передплаченими картками;
- ІР-телефонія за PIN-кодом (контракт);
- ІР-телефонія через виділений канал (Інтернет "Інфоком", FR, Інтернет провайдерів);
- Передача голосу (voice-IP) для корпоративних мереж;
- Надання кінцевого обладнання ІР-телефонії замовнику.
Користування саме ip-телефонією, дуже економить витрати на міжнародних переговорах. ТОВ “Нові Комунікації” працює як через телефон дозвона, так і через голосовий шлюз.
Для підключення до телефонного шлюзу ТОВ “Нові Комунікації” необхідно встановити в офісі відповідне обладнання (комутатор дані/голос). ТОВ «Нові Комунікації» пропонує використовувати шлюзи фірми CISCO. Це дасть можливість використовувати порт інтегрованих послуг, який забезпечує доступ до мережі IP-телефонії і до Інтернету. До комутатора можуть бути підключені на базі аналогових та цифрових каналів як звичайні телефонні апарати, так і офісні АТС.
Переваги використання порту інтегрованих послуг:
- зменшення витрат на міжнародні та міжміські телефонні розмови;
- комутатор дані/голос одночасно використовується як маршрутизатор для підключення локальної комп'ютерної мережі абонента до Інтернету;
- економія витрат за рахунок гнучкої цінової політики ТОВ «Нові Комунікації»;
- відносно клієнтів, які використовують Інтернет-послуги; економія витрат і часу на організацію виділених ліній зв'язку;
- вільні міські лінії під час міжнародних телефонних розмов.
Також існує технологія IP- картки яка доступна не лише компаніям та організаціям, її перевагами може скористатися кожний. IP-картки - це просте та ефективне розв'язання проблеми високої вартості міжнародних розмов. Якщо Ви вирішили скористатися послугою IP-телефонії, то Вам необхідно:
- впевнитись, що Ваш телефонний апарат може переключатися у тональний режим;
- придбати IP-картку.
ТОВ «Нові Комунікації» пропонує картки різної вартості. Ви маєте можливість придбати необхідну картку залежно від того, скільки часу Ви плануєте витратити на розмови.
Основною перевагою IP-телефонії є більш низька вартість міжміських і міжнародних переговорів у порівнянні з традиційною телефонією за рахунок цифрування і наступної компресії (стиску) голосового потоку, що дозволяє знизити собівартість послуги. ТОВ «Нові Комунікації», на відміну від інших провайдерів послуг ІР-телефонії, використовує тільки виділені канали для передачі голосових пакетів, що гарантує фіксовану швидкість передачі. На даному етапі розвитку цієї порівняно молодої технології існує єдиний недолік - у ряді випадків якість зв'язку може виявитися гірше, ніж при розмові по звичайному міжмосту. Проте, в українських умовах, коли послуги міжміського зв'язку практично монополізовані компанією Утел, а отже дорогі, у IP-телефонії величезні перспективи.
При відправленні або отриманні електронної пошти відбувається передача "пакета" інформації через пакет. Аналогічним чином працює й IP-телефонія. Створення "пакетів" - перетворення аналогових (зокрема, звукових) сигналів у цифрові, їхній стиск, передача по мережі Інтернет і зворотне перетворення в аналогові відбувається завдяки існуванню протоколу передачі даних через Інтернет (IP - Internet Protocol), звідси і назва"IP-телефонія". Протокол передачі даних - це своєрідна мова, що дозволяє перетворити і донести цифрові дані в місце призначення, причому ці дані можуть бути і текстами електронної пошти, і голосовими повідомленнями, і зображеннями, і навітьвідеофрагментами. Для того, щоб "пакети", що подорожують, потрапили до телефону вашого абонента, існує спеціальне обладнання, що перетворює "пакети" у голосові сигнали і направляють їх на місцеві комутатори звичайних телефонних мереж. Важливо відзначити, що ці "пакети" невеликого розміру, і кожний з них після перетворення попадає в телефон вашого абонента, тому в IP-телефонії немає великих переривань сигналу або однобічного зв'язку. Интеграция послуг телефонії в мережі передачі даних дозволяе звільнитись від необхідності експлуатації разділових мереж для передачі даних і телефоного звязку і забеспечує можливість більшь повного задоволення потреб підприємств в послугах телефонії. Продукция Cisco для Internet-телефонії дозволить заказчику зменьшити росходи на впровадження, підтримку і росширеня обєднаної мережі і, як наслідок, підвищить рентабельність работи підприємства. Лише декілька переваг в використанні Internet-телефонії:
- скорочення расходів на оплату межміських переговорів
- зменьшення першочергових затрат на обладнання
- зниження затрат на адміністративні системи
- можливість використання нових додатків
- підприємство взаїмозвязку між работою додатків і представленям голосових послуг.
Ряд продуктів Cisco Communication Network для IP-телефонії складається з наступних компонентів: IP-телефони, програмні забеспечення CallManager, які виповнюють функції традиційної УАТС, і голосові шлюзи, необхідні для з'єднання з традиційною телефоной сіткою.
2.2 Аналіз організаційної структури ТОВ «Нові Комунікації»
ТОВ «Нові Комунікації» - мале підприємство з чисельностю персонала шість чоловік. Організаційна структура підприємства патріархальна лінійна (приведена на рис. 2.2.)
4
Рис. 2.2. Організаційна структура ТОВ «Нові Комунікації»
Очолює ТОВ «Нові Комунікації» директор, у якого підлеглі комерційний директор та фінансовий. Його безпосереднім заступниками є фінансовий та комерційний директори, які займаються поточними виробничими питаннями, контролем діяльності приймальних пунктів. До обов'язків комерційного директора також входять дослідження ринку, розробка реклами та контроль ринку конкурентів. Головний бухгалтер веде фінансовий, податковий і бухгалтерський облік діяльністі підприємства. Економіст забезпечує роботу в області вдосконалення умов і оплати праці, форм і систем зарплати, матеріального стимулювання, здійснює екомічний аналіз діяльності підприємства. Менеджер з продажу постійно вдосконалює клієнтську базу.
2.3 Сегментація за географічними ознаками для ТОВ «Нові Комунікації»

Сегментація ринку - це систематичний процес виділення сегментів ринку, які потребують спеціально розробленого комплексу маркетингу і який спрямовано на посилення конкурентних переваг організації за рахунок реалізації економічних інтересів ринкових суб'єктів. Залежно від виду споживачів розрізняють наступні типи ринків: споживчий ринок і ринки організацій. Останні підрозділяються на ринки продукції виробничо-технічного призначення, ринки перепродажів і ринки державних установ. При такому велика кількість ринків очевидно, що при проведенні сегментації ринку треба враховувати ті або інші його особливості, враховувати своєрідність продуктів, що реалізовуються на різних ринках.
Я хочу про сегментувати за географічними ознаками і дізнатись в які країни найчастіше дзвонять наші клієнти. Для цього брали дані на підприємстві з статистики дзвінків.
Отже, щоб дізнатися куда найчастіше дзвонять, я у своїй роботі поділила на такі сегменти: Австралія, Африка, Країни СНД, Західна Європа, Америка, Азія - це зазначено на рис. 2.3.
Рис.2.3. Сегментування за географічними ознаками
Як видно з діаграми найбільше дзвінків наступає саме у країни СНД, оскільки в українців багато родичів там, а також спільний бізнес. За ним слідує сегмент Західна Європа. Наступні країни - це Азія , люди взагалом спілкуються по бізнесу та Америка, і найменший сегмент займають Африка - це в основному іноземні студенти дзвонять та Австралія.
Для підтримки ділових відносин з нашими клієнтами ми завжди прагнемо виконати всі їх потреби і вимоги.
2.4 Роль маркетингу у підвищенні конкурентоспроможності підприємства. Аналіз конкурентного середовища
Конкурентноспроможність підприємства безпосередньо залежить від знання рику та уміння правильно використовувати ту чи іншу ринкову сіггуацію.Це змусило керівників багатьох підприємств розглядати використання маркетингової концепції при організації виробничої діяльності як гостру необхідність. Характерною рисою існуючого положення є, те що дана концепція використовується в різноманітних варіантах. Більшість керівників, проголосивши першорядність орієнтації ділової активності на потреби споживачів, фактично притримуються виробничої і збутової концепції маркетингу, в основі яких лежить, насамперед, прагнення до збільшення обсягів виробництва і реалізації продукції.
Зараз неможливо на ринку України визначити тенденцію розвитку маркетингу вже тільки тому, що у своєму сучасному понятті маркетингу на вітчизняних підприємствах не існує. Існуює лише окрема його ідея. Такий підхід втілюється в організації самої служби маркетингу. На підприємствах зроблені спроби створити відділи маркетингу, але як правило, ці відділи виконують лише деякі функції маркетингу (організації реклами, пошук нових клієнтів, участь у виставках, зв'язок із громадськістю). У більшості випадків не існує загальної стратегії маркетингу з чітким визначенням цілей і задач усієї маркетингової діяльності.
При комплексному підході збутова діяльність є частиною маркетингової (однієї з чотирьох "Р" marketing mіх). І тому перед тим, як вжити заходів щодо удосконалення маркетингового керування збутовою діяльністю, варто вивчити загальні напрямки розвитку маркетингу в галузі IP-телефонії.
Вихідним моментом концепції маркетингу Ip-телефонії служить орієнтована на споживача, інтегрована цільова філософія підприємства. У цілому ж маркетинг Ip-телефонії можна представити як систему керування ринком Ip-телефонії, що включає в себе процес визначення, аналізу, прогнозування, створення і розвитку споживчих бажань, а також організацію всіх ресурсів для задоволення потреб покупців з оптимальним прибутком для виробника.
У той же час необхідно чітко розуміти, що концепція маркетингу дозволяє аналізувати, оптимізувати і задовольняти споживчий попит, але вона є лише керівництвом до планування, загальною стратегією діяльності. Підприємство повинно також враховувати свої сильні і слабкі сторони у виробництві, технології, фінансах, збуті. Плани маркетингу повинні погоджувати цілі, вимоги споживачів і ресурсні можливості. У противному випадку плани маркетингу будуть недосяжні. Крім того, необхідно оцінювати вплив конкуренції, державного регулювання та інші сили, стосовно даного підприємства.
Ринок Ip-телефонії характеризується найбільш тісною взаємодією попиту і пропозиції . Попит визначає об`ємність ринку - це є частина пропозиції, що може бути реалізована в обмін на платіжні засоби при даному рівні і співвідношенні роздрібних цін.
Таким чином, попит - це винесені на ринок конкретні платоспроможні потреби. Платоспроможність є найважливішою рисою й особливою властивістю попиту.
Натурально-речовинні характеристики попиту конкретизуються у вигляді споживчих оцінок асортименту і якості Ip-телефонії , що надходять на ринок. Споживчі оцінки асортименту і якості Ip-телефонії - це об'єктивне вираження підбадьорливого, нейтрального або негативного відношення покупців до даного виробу або його окремих функціональних і естетичних властивостей. У споживчих оцінках знаходить вираження ступінь відповідності , що надходять у продаж, сучасним уявленням різноманітних груп покупців про необхідність, доступності по ціні, смаку і подібним вимогам до складу пропозиції на ці вироби. Споживчі оцінки виявляються як у формі прямої преваги - через акт придбання або, навпаки, відмови від покупки конкретного виробу, так і у формі суджень про переваги того чи іншого виробу перед аналогічними йому по призначенню, або про дефекти, що знижують споживчу цінність Ip-телефонії . Вивчення споживчих оцінок є головною частиною маркетингового дослідження споживачів. При вивченні споживчих оцінок Ip-телефонії варто враховувати відносність цих оцінок. Тобто, споживач Ip-телефонії, як правило, порівнює лише з вже існуючим товаром, не висловлюючи припущень і побажань у порівнянні, з гіпотетично ідеальним товаром.
У цілому можна відзначити, що у формуванні попиту на Ip-телефонію беруть участь чотири елементи: конкретна потреба (задача маркетингу визначити, а іноді і створити її); платоспроможність споживачів, що залежить від загальної економічної ситуації і рівня прибутку населення; ціна (маркетинг має величезну кількість інструментів регулювання ринкової ціни) і пропозиція, обсяг, асортимент і якість якого залежить і самого виробника.
Споживчі оцінки виявляються як у формі прямої преваги - через акт придбання або, навпаки, відмови від покупки конкретного виробу, так і у формі суджень про переваги того чи іншого виробу перед аналогічними йому по призначенню, або про дефекти, що знижують споживчу цінність Ip-телефонії . Вивчення споживчих оцінок є головною частиною маркетингового дослідження споживачів. При вивченні споживчих оцінок Ip-телефонії варто враховувати відносність цих оцінок. Тобто, споживач Ip-телефонії, як правило, порівнює лише з вже існуючим товаром, не висловлюючи припущень і побажань у порівнянні, з гіпотетично ідеальним товаром.
Таким чином, маркетингові зусилля безпосередньо впливають на більшість чинників формування попиту на Ip-телефонію. А так, як достатній попит лежить в основі ефективності збутової діяльності,а, отже, для організації економічно вигідного збуту варто активізувати маркетингову діяльність.
Розглянемо конкурентів ТОВ «Нові Комунікації» саме в м.Харкові. Основних конкурентів нашої фірми не дуже багато. ТОВ «Нові Комунікації» за період свого недавнього існування в м.Харкові, зуміло зайняти ринкові позиції досить вдало й утримує їх впродовж двох років, пристосовуючись до будь-яких змін у діях конкурентов (наприклад, таблиця 2.1)
Таблиця 2.1
Відсоткове відношення конкурентів ТОВ «Нові Комунікації» в м.Харкові
Назва фірми
ТОВ «Нові Комунікації»
ТОВ «Загальні мережі»
ТОВ «Мегаком»
Компанія «ІТЛ»
Мобільний оператор LIFE
Процентне відношення
30%
35%
12%
14%
9%
Дивлячись на отримані результати відсоткового відношення конкурентів ТОВ «Нові Комунікації» представимо їх у вигляді діаграми (наприклад, рис. 2.4.)
Рис. 2.4. Відсодкове відношення конкурентів ТОВ «Нові Комунікації»
З отриманої діаграми видно, що ТОВ «Нові Комунікації» має достатньо високі позиції на ринку конкурентів. Але все ж таки не лідер на ринку, тому постійно треба вдосконалювати організацію роботи та працювати кожен день на укріплення свого іміджу, намагатися чинно справлятися з конфліктними и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.