На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Органзацйно-економчна характеристика пдприємства. Спецалзаця органзацйна структура. Основн економчн показники дяльност господарства. Аналз руху грошових потокв його значення. Види кредитв на пдприємств їх ефективне використання.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Банковское дело. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2008. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


11
ЗМІСТ
Вступ
1. Організаційно-економічна характеристика підприємства
Місце розташування, природні, економічні умови
ТОВ „Агрофірма Україна"
Розмір ТОВ „Агрофірма Україна", його
спеціалізація і організаційна структура
Основні економічні показники господарської
діяльності господарства
2. Аналіз руху грошових потоків
Значення і задачі аналізу
Склад і структура оборотних засобів
Джерела формування оборотних засобів
Аналіз структури поточних зобов'язань
Види кредитів на підприємстві
Оцінка резервів ефективного використання кредиту
Висновки
Список використаних джерел
ВСТУП
Кредит є важливою категорією ринкової економіки, що відображає реальні зв'язки і відносини економічного життя суспільства. Кредит завжди був і залишається важливим важелем у стимулюванні розвитку виробництва. За його допомогою прискорюється процес обігу капіталу як на макро-, так і на мікроекономічному рівні. Опосередковуючи всі стадії відтворювального процесу, кредит сприяє досягненню вищої рентабельності виробництва і прибутковості капіталу. Кредит виник з практичних потреб розвитку виробництва, його пристосування до постійного дефіциту капіталу - грошових і матеріальних ресурсів. За рахунок кредитів на підприємствах забезпечується організація як поточного господарського обороту, так і розширене відтворення основного капіталу, створення додаткових виробничих потужностей.
В Україні в сучасних умовах актуальною є проблема реформування системи кредитування суб'єктів господарської діяльності. Йдеться, насамперед, про орієнтацію банківського сектору на першочергове кредитування пріоритетних у народногосподарському плані виробництв. Для виходу української економіки з кризи кредитні відносини мають бути підпорядковані пожвавленню інвестиційної та інноваційної діяльності, фінансовому забезпеченню структурних перетворень та економічному зростанню. Більшість проблем у діяльності кредитування у сучасних умовах пов'язано з проведенням ризикованої кредитної політики.
Основні умови одержання кредиту визначені Положенням про кредитування від вересня 1995 p., затвердженого правлінням Національного Банку України. Ним передбачено, що кредит повинен бути забезпеченим, мати чітко визначений термін користування та цільовий характер, має платний характер та повинен бути обов'язково повернутий і не видаватись для відшкодування збитків, одержаних від господарської діяльності, формування та збільшення статутного фонду та придбання цінних паперів. Решта умов, у тому числі плата за кредит та форми його повернення, визначаються за угодою між кредитором та позичальником.
Проблеми банківського кредитування досліджували в своїх працях такі учені-економісти, як О.Дзюблюк, В.Сусіденко, Т.Клименко, В.Лагутін, І.Аванесова, Ю.Потійко, М.Алексєєнко та інші.
Метою дослідження даної курсової роботи є аналіз ефективного використання короткострокового кредиту ТОВ "Агрофірма Україна" Мелітопольського району Запорізької області. Для досягнення зазначеної мети поставлені такі завдання:
визначити забезпеченість господарства оборотними засобами;
виявити причини незадовільного забезпечення окремими видами ресурсів;
- зробити аналіз платоспроможності господарства, або його можливості
своєчасно і повно розрахуватися за отриманими позичками;
- розрахувати потребу в кредиті;
- передбачити майбутній стан підприємства за отриманої позички.
Предметом дослідження є використання короткострокової банківської
позички підприємством.
Об'єктом дослідження є Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма Україна" Мелітопольського району Запорізької області.
Джерелами аналітичного матеріалу є статистична та фінансова звітність господарства за період з 2003 по 2005 рік, прогнози, плани економічного розвитку.
Для аналізу використовуються наступні методи дослідження: факторний аналіз для визначення відокремленого впливу кожного з факторів (власного та позикового капіталів) на кінцевий показник, що аналізується (коефіцієнт фінансової стійкості); аналітичне вирівнювання рядів динаміки як самий точний спосіб обробки рядів для виділення основної тенденції зміни коефіцієнта загальної ліквідності; метод фінансових коефіцієнтів для визначення взаємозв'язків показників; структурний аналіз для виявлення впливу кожної позиції на результат в цілому.
Курсова робота складається із вступу, 2-х розділів, висновків і пропозицій, списку використаних джерел (22 найменування). Робота викладена на 37 сторінках комп'ютерного тексу і містить 15 таблиць, 2 рисунки та чотири додатки.
1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Місце розташування, природні, економічні умови ТОВ "Агрофірма Україна"
Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма Україна" створене громадянами шляхом реорганізації КСП "Україна", об'єднанням їхнього майна і підприємницької діяльності з метою одержання прибутку і має повну господарську самостійність.
ТОВ "Агрофірма Україна" розташоване у південно-західній частині Мелітопольського району. Адміністративним центром господарства є село Новгородківка. Відстань до районного центру м. Мелітополя - 25 км, до автошляху Москва-Сімферополь - 20 км. По території господарства з заходу на схід йде асфальтована автомобільна дорога Одеса-Ростов.
Господарство розташоване у зоні сухого степу з недостатньою кількістю опадів та нерівномірним їх розподілом по періодам року, високими температурами влітку, низькою відносною вологістю повітря та частими сильними вітрами. Середньорічна кількість опадів складає 431 мм, максимальна їх кількість приходиться на травень. Влітку опади щорічно мають переважно зливовий характер та випадають вони нерівномірно, в зв'язку з чим червень-липень звичайно бувають засушливими. Тому дуже пагубне впливає зниження кількості опадів у період вегетації сільськогосподарських рослин на їх ріст та розвиток.
Високі температури, часті засушливі вітри сприяють швидкому випаровуванню вологи з ґрунту. На території ТОВ"АФ Україна" переважають щорічно східні та північно-східні вітри, максимальна їх швидкість сягає 26-30 м/с. Середня температура повітря найхолоднішого місяця січня -4 °С, найтеплішого липня +23,1 °С. Останні весняні заморозки простежені 20 квітня, а перші осінні - в кінці вересня - на початку жовтня. Літні температури тривають щорічно не менше 5 місяців, а тривалість без морозного періоду - 191 день.
Сніговий покрив щорічно нестійкий, кількість днів зі сніговим покривом не перевищує ЗО діб. В зимовий період дуже часто трапляються відлиги, що призводить до утворення льодової корки на місцях з пониженим ландшафтом, наявність якої негативно впливає на зимування озимих зернових та інших культурах.
Рельєф території ТОВ "АФ Україна" представлений широко хвильовим корінним водорозділовим плато. Ґрунтові води на території господарства знаходяться дуже глибоко до 25 м. Характер їх в різних місцях плато неоднаковий. В одних місцях вода слабо мінералізована, питна і придатна для поливу, в інших значно засолена та непридатна для пиття та поливу. Основним джерелом зволоження грунту є природні атмосферні опади. Предметом діяльності Товариства є :
- виробництво і реалізація сільськогосподарської продукції, у т.ч. вирощування зернових і бобових культур, переробка їх на борошно; вирощуванняолійних культур і переробка їх на олію; вирощування овочів; вирощування кормових культур і цукрового буряка;
виробництво і реалізація продуктів тваринництва, у т.ч. вирощування ВРХ і свиней на м'ясо; вирощування молочної череди , реалізація молока і переробка на масло і кисломолочну продукцію;
заготівля, переробка і реалізація сільгоспсировини;
створення і реалізація лізингових послуг;
постачання населенню району продуктів харчування тощо.
Товариство є юридичною особою, має право від свого імені укладати договори, одержувати майнові й особисті немайнові права, бути позивачем і відповідачем у суді. Товариство має самостійний баланс, круглу печатку зі своїм найменуванням, фірмовий знак, фірмові бланки, штампи, розрахунковий і інші рахунки в банках. Товариство "Агрофірма Україна " здійснює свою діяльність відповідно до Закону України "Про господарські товариства", чинним законодавством України, установчим договором і Статутом.
Прибуток є загальним показником фінансових результатів діяльності Товариства. Увесь прибуток, отриманий Товариством у результаті його господарської діяльності за рік, є власністю учасників і після сплати податків та інших платежів, створення фондів Товариства, підлягає розподілу між учасниками пропорційно їхнім часткам у Статутному фонді. Товариство має резервний фонд, що формується за рахунок щорічних відрахувань, у розмірі 25% Статутного фонду. Майно Товариства складають основні й оборотні засоби, вартість яких відбивається на самостійному балансі Товариства.
Товариство здійснює податковий, бухгалтерський, управлінський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність по формах, встановлених органами державної статистики. Результати господарської діяльності відбиваються в річному звіті і балансі, що підтверджуються зборами учасників. Таким чином, господарство знаходиться в одному населеному пункті, має два відділки і розвиває три галузі: рослинництво, розведення ВРХ та свиней. Ця та інша інформація розглянута в таблиці 1.1.
Таблиця 1.1 -
Місцезнаходження і склад ТОВ "Агрофірма Україна" (на кінець 2005 року)
Показники
Відстань: до обласного центру, км
120
До районного центру, км
25
До залізничної станції, км
25
До автошляху Москва-Сімферополь
20
Кількість: населених пунктів
1
Відділків
2
Галузей
3:рослинництво, тваринництво: розведення ВРХ, свиней
Тракторно-рільничих та інших бригад в рослинництві
1
Тваринницьких ферм -всього
3
В т.ч. ВРХ
2
свиноферм
1
Результати роботи сільськогосподарських підприємств суттєво залежать від умов виробництва. Тому економічний аналіз почали із вивчення природно-економічних умов господарства. Отже, ТОВ "Агрофірма Україна" має вигідні економічні та природні умови для розвитку сільського господарства, а саме для вирощування сільгоспкультур та тварин.
1.2. Розмір ТОВ "Агрофірма Україна", його спеціалізація і організаційна структура
Розмір підприємства аналізують за основними та допоміжними показниками. Основні - обсяг виробництва продукції, допоміжні - площа земельних угідь, кількість працюючих, вартість основних виробничих фондів, поголів'я худоби та ін. Розглянемо всі ці показники в таблиці 1.2.
Таблиця 1.2. -
Розміри виробництва ТОВ "Агрофірма Україна" Мелітопольського району за період 2003-2005 pp.
Показники
2003р.
2004р
2005р
Відхилення 2005 р. до 2003 р.
+,-
%
Валова продукція сільського господарства в спів ставних цінах, тис. грн.
6506,2
7409,9
7915,1
1408,9
121,6
Товарна продукція, тис. грн.
4786,9
4085,9
4085,9
-701,0
85,4
Земельна площа -- в т. ч. сільськогосподарські угіддя, га
4528
4502
4492
-36
99,2
Середньорічна вартість основних виробничих фондів -- всього, тис. грн.
8681,5
8468,9
7267,7
-1413,8
83,7
Середньорічна вартість оборотних засобів, тис. грн.
3300,3
4904,6
5
5657,7 5
2357,2
171,4
Аналізуючи основні показники з таблиці 1.2 бачимо, що валова продукція сільського господарства в спів ставних цінах збільшилась на 21,6% що склало 1408,9 тис. грн., а товарна продукція зменшилась на 14,6% або на 701 тис.грн. згідно з даними "Звіту про фінансові результати" порівнюючи звітний 2005 і базисний 2003 роки. Проаналізував додаткові показники, маємо незмінні сільськогосподарські угіддя за три досліджувані роки, проте простежується зменшення площі ріллі на 0,8% або на 36 га. Середньорічна вартість основних виробничих фондів має тенденцію до зменшення з 2003 до 2005 року, зменшення відбулося на 1570,85 тис.грн. або на 16,3%, треба відмітити вартість оборотних засобів навпаки збільшилась на 71,4%. В ТОВ "Агрофірма Україна" чисельність працюючих з 2003 року по 2005 зменшилась на 55 чоловік, що склало 20% зниження. Аналізуючи поголів'я худоби за досліджуваний період, можна сказати, що спостерігається збільшення кількості ВРХ на 8,3% і значне зниження поголів'я свиней - на 85,4% за умов важкого належного утримання худоби.
Результати господарської діяльності багато в чому залежать від рівня спеціалізації. Спеціалізація розвивається під впливом двох тенденцій: з одного боку, поглиблення суспільного розподілу праці сприяє більш вузькій спеціалізації, а з іншої - особливості сільськогосподарського виробництва викликають необхідність розвитку багатогалузевих господарств. Основними показниками, які характеризують спеціалізацію господарства є склад і структура товарної продукції, обсяг якої проаналізуємо в таблиці 1.3 за три останні роки в порівняльних цінах.
Оцінимо рівень спеціалізації господарства за величиною коефіцієнта, який розрахуємо за формулою: К сп = 100 / І(ПВ*(2п-1)), де ПВ - питома вага окремих галузей в загальному обсязі товарної продукції; п - порядковий номер окремих видів продукції за їх питомою вагою в ранжованому ряду.
Отже, К сп = 100 / 353,2 = 0,3, що означає низький рівень спеціалізації. В господарстві найбільш розвинута галузь рослинництва, а саме зернова та виробництво соняшника. В галузі тваринництва розвинено свинарство і трохи менший розвиток отримало виробництво молока. Але за даними 2005 року кількість поголів'я свиней набагато зменшилась (на 85,4%), що пов'язано з виникненням проблем при їх утриманні. Тому, на даний період ТОВ "Агрофірма Україна" має зерно-молочний напрямок спеціалізації.
Таблиця 1.3. -
Структура товарної продукції ТОВ "Агрофірма Україна" Мелітопольського району за період 2003-2005 pp.
Види продукції
2003р.
2003р.
2005р.
Відхилення 2005р. Від 2003р.
п
2п -1
пв
*(2п-1)
Вируч ка.тис грн
Струк
тура, %
Вируч ка,тис. грн
Структ ура,%
Виручка ,тис.грн
Струк тура, %
Всього зернові,зерноб
1785
37,3
2047
43,4
1972,5
48,3
187,6
110,5
X
X
X
пшениця озима
1069
22,3
1616
34,3
1115,2
27,3
46,1
104,3
1
1
28,0
кукурудза на зерно
7,5
0,2
1,2
0,01
1,6
0,03
-5,9
21,3
10
19
1,4
соняшник
407,6
8,5
417,5
8,9
340,5
8,3
-67,1
83,5
3
5
42,8
картопля
15,6
0,3
3,6
0,1
4,9
0,1
-10,7
31,4
9
17
3,0
овочі
163,6
3,4
33,1
0,7
52,1
1,3
-111,5
31,8
7
13
23,4
ш.продукція рослини
511,9
10,7
247,1
5,2
292,7
7,2
-219,2
57,2
4
7
53,9
Разом по рослинництву
2884
60,2
2749
58,3
2664,3
65,2
-219,3
92,4
X
X
X
ВРХ на мясо
289,5
6,0
329,1
7,0
292,7
7,2
3,2
101,1
6
11
74,0
свині на мясо
492,6
10,3
660,7
14,0
763,1
18,7
270,5
154,9
2
43,0
молоко
348,2
7,3
337,6
7,2
301,2
7,4
-47
86,5
5
9
65,4
ш.продукція тварини
61,2
1,3
69,6
1,5
37,6
0,9
-23,6
61,4
8
15
18,4
Разом по тваринництву
1192
24,9
1397
29,6
1318,6
32,3
127,1
110,7
X
X
X
Всього по господарству
4787
100
4716
100
4085,9
100
-701
85,4
X
X
353,2
Тільки з урахуванням конкретних умов господарювання та організації праці можна об'єктивно оцінити результати діяльності господарства і визначити шляхи його подальшого розвитку.
Поділ праці передбачає певний поділ функцій, які виконують робітники підприємства. Через це важливим є аналіз структури управління господарством. Структура управління виробництвом - це підпорядкованість управлінських зв'язків між управляючою і керованою підсистемами управління. Розглянемо її на прикладі ТОВ "Агрофірма Україна (рис. 1).
1.3. Основні економічні показники господарської діяльності господарства
Результати господарської діяльності залежать також від економічних умов, до яких відносяться: забезпеченість господарства земельними та трудовими ресурсами, основними і оборотним фондами.
До сільськогосподарських належать земельні угіддя, які систематично використовують для одержання сільськогосподарської продукції: рілля, багаторічні насадження, сіножаті та пасовища. Структура угідь залежить від рельєфу місцевості і від якості грунтів. Співвідношення угідь визначає спеціалізацію господарства і його виробничий напрям. Розглянемо склад і структуру земельного фонду на прикладі ТОВ "Агрофірма Україна".
Таблиця 1.4. -
Структура земельних угідь ТОВ "Агрофірма Україна"
Мелітопольського району за період 2003-2005 pp.
Види угідь
2003
2004
2005
Відхилення 2005 р. до 2003 р.
Площа,га
Струк тура, %
Площа,га
Струк тура, %
Площа,га
Струк
тура,%
+,-
%
Рілля
4528
92,3
4502
91,7
4492
91,5
-36
99,2
Сінокоси
-
-
-
-
-
-
-
-
Пасовища
380
7,7
406
8,3
416
8,5
36
109,5
Разом с-г угідь
4908
100
4908
100
4908
100
-
100
Орендовані
4115
83,8
4010
81,7
4418
90,0
303
107,4
З даних таблиці бачимо, що в господарстві більше 80% всієї площі займають орендовані землі, їх площа у 2005 році порівняно з 2003 роком збільшилась на 303 га або на 7,4%. Сільськогосподарські угіддя не змінилися протягом досліджуваного періоду - вони займають площу 4908 га. Структуру угідь складають лише рілля і пасовища, рілля займає найбільшу частку - в середньому 91,8%. За рахунок зменшення площі ріллі на 36 га, спостерігається збільшення площ пасовищ на таку ж величину або на 9,5%.
Від забезпеченості господарства трудовими ресурсами і ефективності їх використання залежать обсяги і своєчасність виконання сільгоспробіт, ефективність використання техніки і, як результат, - обсяги виробництва продукції, її собівартість, прибуток та інші економічні показники. До трудових ресурсів, крім працездатного населення, відносять також підлітків і старих людей, які беруть посильну участь у виробництві.
Узагальненим показником ступеня використання трудових ресурсів є коефіцієнт використання фонду робочого часу, який обчислюється відношенням відпрацьованих всіма працівниками днів до календарного фонду робочого часу (2030 годин в сільському господарстві). Розрахуємо його та інші прямі і обернені показники продуктивності праці в таблиці 1.5.
Таблиця 1.5. -
Забезпеченість ТОВ "Агрофірма Україна" трудовими ресурсами та ефективність їх використання за період 2003-2005 pp.
Показники
2003 рік
2004 рік
2005 рік
Відхилення 2005 р. від 2003 р.
+,-
%
Середньорічна чисельність робітників, чол..
275
256
220
-55
80,0
Витрати праці, тис. люд.-год.
535
223
368
-167
68,7
Відпрацьовано люд-днів 1 робітником за рік
278
124
239
-39
85,9
Сер. тривалість робочого дня, год.
7
7
7
-
100
Вартість валової продукції, тис.грн.
6506,2
7409,9
7915,1
1408,9
121,6
Виробіток 1 робітника: середньо річний, тис.грн..
23,6
28,9
35,9
12,3
152,1
Середньодобовий, грн.
84,9
233,1
150,2
65,3
176,9
Середньогодинний, грн.
12,1
33,3
21,5
9,4
177,7
Коефіцієнт використання річного фонду робочого часу
0,96
0,43
0,82
-0,14
85,4
З даних таблиці видно, що кількість відпрацьованих людино-днів одним працівником зменшилось на 14,1% у зв'язку зі зменшенням чисельності працівників за три досліджувані роки і витрат праці відповідно на 20% і 31,3%. Якщо порівняти середньорічний виробіток одного робітника 2003 року і 2005 року, можна простежити збільшення на 52,1%, що пов'язано зі зростанням вартості валової продукції господарства. Також зростання відбувається і в показниках середньодобового та середнього динного виробітку - на 77,3%. Аналізуючи коефіцієнт використання річного фонду робочого часу, спостерігаємо тенденцію до зниження - у 2005 році він скоротився на 0,14 одиниць або на 14,6% порівнюючи з 2003 роком.
фективність використання основних засобів характеризують такі показники як фондовіддача, фондомісткість, фондорентабельність. А потребу і забезпеченість господарства такі узагальнені показники: фондозабезпеченість та фондоозброєність. Розглянемо їх в таблиці 1.6.
Таблиця 1.6.
Показники забезпеченості основними фондами і ефективність їх використання в ТОВ "Агрофірма Україна" Мелітопольського району за період 2003-2005 pp.
Показники
2003 р.
2004 р.
2005 р.
Відхилення 2005р. від 2003р.
+,-
%
Вартість валової продукції, тис.грн...
6506,2
7409,9
7915,1
1408,9
121,6
Середньорічна вартість основних фондів с.г. призначення, тис.грн..
8199,1
7998,4
6863,9
-1335,2
83,7
Площа с.-г. угідь, га
4908
4908
4908
-
100
Середньорічна кількість робітників, чол..
275
256
220
-55
80,0
Фондовіддача, грн..
0,79
0,93
1,2
0,41
151,9
Фондомісткість, грн..
1,3
1,1
0,87
-0,43
66,9
Фондоозброєність, тис. грн..
29,8
31,2
31,2
1,4
104,7
Фондозабезпеченість, тис.грн
1,67
1,92
1,39
-0,28
83,2
Фондореоташіьність, %
9,7
2,03
8,1
-1,6
-
Аналізуючи показник фондовіддачі, бачимо його зростання на 51,9% за рахунок значного збільшення (на 21,6%) отриманої в господарстві валової продукції у 2005 році порівняно з 2003 роком від якої він знаходиться в прямій залежності. Як обернений показник фондовіддачі фондомісткість зменшилась на 33,1%. Спостерігається незначне збільшення - на 4,7% - фондоозброєності, що пов'язано із зменшення обох показників від яких він залежить - вартості основних фондів на 16,3% та кількості робітників на 20%. Фондозабезпеченість розраховується як відношення вартості основних виробничих фондів на одиницю площі. Як бачимо з таблиці площа не змінилася за досліджуваний період, а вартість основних фондів зменшилась, тому і фондозабезпеченість зменшилась на 16,8%. На фондорентабельність значно впливає отриманий прибуток від реалізації, який за звітний рік порівняно з базисним 2003роком знизився на 30,9%, що веде за собою і зменшення фондорентабельності на 1,6п.п.
Оборотні матеріальні ресурси є частиною виробничих фондів господарства, яка повністю споживаються в кожному технологічному циклі виготовлення продукції і повністю переносять свою вартість на вартість цієї продукції. Визначимо ефективність їх використання за допомогою таблиці 1.7.
Таблиця 1.7.
Показники ефективності використання оборотних засобів в ТОВ "Агрофірма Україна" Мелітопольського району за період 2003-2005 pp.
Показники
2003 рік
2004 рік
2005 рік
Відхилення 2005р. від 2003р.
+,-
%
Виручка від реалізації, тис.грн..
4786,9
4716,4
4085,9
-701,0
85,4
Середньорічна вартість оборотних засобів, тис.грн..
3300,3
4904,6
5657,7
2357,2
171,4
Коефіцієнт оборотності
1,45
0,96
0,72
-0,73
49,6
Коефіцієнт закріплення
0,69
1,04
1,38
0,69
200,0
Тривалість 1 обороту, днів
248
375
500
252
201,6
Для оцінки ефективності використання оборотних засобів застосовуються показники їх оборотності. З даних таблиці бачимо, що коефіцієнт оборотності, який розрахували шляхом відношення вартості реалізованої продукції до середньорічного залишку оборотних запасів, і який показує кількість оборотів за рік, зменшився на 50,4% завдяки значному збільшенню - на 71,4% - вартості оборотних засобів, від якої він знаходиться в оберненій залежності. Помітно, що величина, обернена коефіцієнту оборотності зросла у 2 рази. Показник тривалості одного обороту в днях за досліджуваний період має тенденцію до збільшення, величина збільшення склала 2,02 рази або 252 дня. Так, у 2003 році оборотні засоби перебували в обігу 248 днів, а у 2005 один цикл склав 500 днів. Таким чином, для досліджуваного господарства треба застосувати шляхи підвищення ефективності використання оборотних ресурсів: забезпечення нормативної потреби в цих ресурсах при раціональній їх по елементній структурі; застосування інтенсивних ресурсно- і енергозберігаючих технологій їх використання.
Рівень інтенсифікації виробництва значно впливає на результати господарської діяльності. Інтенсифікація - це процес суспільного виробництва, що базується на застосуванні більш ефективних засобів, предметів праці, більш кваліфікованої робочої сили, передових форм і методів організації праці у відповідності з найновішими досягненнями науково-технічного прогресу. Розглянемо показники рівня інтенсифікації в таблиці 1.8 на прикладі досліджуваного господарства.
Таблиця 1.8.
Економічна ефективність інтенсифікації сільськогосподарського виробництва ТОВ "Агрофірма Україна" Мелітопольського району за період 2003-2005 pp.
Показники
2003 р.
2004 р.
2005 р.
Відхилення 2005р. до 2003р.
+,-
%
Отримано валової продукції:
- на 1 га с.-г. угідь, грн..
1325,6
1509,7
1612,7
287,1
121,6
- на 1000 грн. основних фондів, грн..
680,7
811,2
1128,2
447,5
165,7
- на 1000 грн. виробничих витрат,грн..
1341,5
1299,2
1320,0
-21,5
98,4
на одного середньорічного працівника, грн..
23658,9
28944,9
35977,7
12318,8
152,1
Отримано валового доходу:
- на 1 га с.-г. угідь, грн..
343,4
390,5
421,8
78,4
122,8
- на 1000 грн. основних фондів, грн..
176,3
209,8
230,5
54,2
130,7
- на 1000 грн. виробничих витрат,грн..
347,5
336,1
330,2
-17,3
95,02
на одного середньорічного працівника, грн..
6128,4
7487,1
8308,1
2179,7
135,6
Отримано прибутку:
- на 1 га с.-г. угідь, грн..
163,3
33,2
112,8
60,1
- на 1000 грн. основних фондів, грн..
83,8
17,8
74,2
88,5
- на 1000 грн. виробничих витрат,грн..
165,2
28,6
136,1
-29,1
82,4
на одного середньорічного працівника, грн..
2913,8
636,7
2705,3
-208,5
92,8
Рівень рентабельності, %
22,2
-3,3
-12,9
-9,3
-
Норма прибутку, %
3,8
1,5
0,8
-3
-
В таблиці 1.8 наведено розрахунки економічної інтенсифікації сільськогосподарського виробництва в господарстві шляхом визначення узагальнюючих показників, тобто виробництва валової продукції та валового і чистого доходу на одиницю ресурсів - наприклад, в рослинництві на одиницю сільськогосподарських угідь (показник отриманої валової продукції та валового доходу збільшився в середньому на 22,2% порівнюючи 2005 і 2003 роки). Розрахувавши отриману валову продукцію і валовий дохід на вартість основних фондів, бачимо, що відбулося зростання порівнюючи звітний 2005 з базисним 2003 роком в середньому на 48,2% і на 43,8% зросли ці показники на одного середньорічного працівника. Якщо порівняти показники отримані на вартість виробничих витрат, то треба відмітити зменшення в середньому на 3,3% у 2005 році по відношенню до 2003 року. Проаналізував скільки отримано прибутку на кожну одиницю ресурсу, бачимо зниження всіх показників 2005 року порівнюючи з показниками 2003 року - на один гектар сільськогосподарських угідь отримано менше на 39,9%, на 1000 грн. основних фондів на 11,5% зменшення, на 1000 грн. виробничих витрат на 17,6%, на одного середньорічного працівника відбулося зменшення на 7,2%. За результатами аналізу рівня рентабельності можна зробити висновок, що цей показник зменшився на 9,3п.п. за рахунок отриманого валового збитку в останні два роки. Закономірним є і зменшення норми прибутку на 3 п.п. порівнюючи 2005 рік з 2003 за рахунок зменшення чистого прибутку в ТОВ "АФ Україна".
2. АНАЛІЗ РУХУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ
2.1. Значення і задачі аналізу
Необхідною умовою виконання виробничої програми сільськогосподарського підприємства є повне і своєчасне забезпечення матеріальними ресурсами високої якості. При аналізі потрібно порівняти потребу в матеріальних ресурсах по кожному їх виду з фактичною наявністю, визначити своєчасність поставки та використання. При цьому необхідно враховувати, сільськогосподарське виробництво відрізняється від промислового рядом особливостей щодо використання матеріальних ресурсів.
По-перше, вони повинні надійти у виробництво в суворо встановлені технологічним процесом строки та в певній кількості.
По-друге, в більшості галузей сільськогосподарського виробництва технологічний процес не можна припинити, тому втрати від несвоє и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.