На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Характеристика Промнвестбанку: сторя виникнення й розвитку в умовах ринкової економки. Органзаця роботи вддлу нвестицй та кредитування субєктв господарської дяльност, характеристика документообгу, комплексний аналз кредитних операцй.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Банковское дело. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


55
Міністерство освіти та науки україни
донбаська державна машинобудівна академія
Кафедра «Фінанси»
Курсова работа
на тему:
«Аналіз кредитних операцій філії та організаційно-економічний механізм їх поліпшення»


Донецьк 2008

ЗМІСТ


  ВСТУП
  РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА.
   1.1 Характеристика Промінвестбанку: історія виникнення й розвитку в умовах ринкової економіки.
   1.2 Організація роботи відділу інвестицій та кредитування суб'єктів господарської діяльності.
   1.3 Характеристика документообігу.
  РОЗДІЛ 2. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ ФІЛІЇ «ВІДДІЛЕННЯ ПРОМІНВЕСТБАНКУ В М. ДОНЕЦЬК ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» ЗА 2005-2007 РОКИ.
   2.1 Аналіз формування кредитного портфелю.
   2.2 Аналіз руху кредитів.
   2.3 Аналіз якості кредитного портфелю.
   2.4 Аналіз доходності та ефективності кредитних операцій.
   2.5 Аналіз депозитної політики
  РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ.
  ВИСНОВОК
  ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ
  ДОДАТОК А
  ДОДАТОК Б
  ДОДАТОК В
  ДОДАТОК Г
  АНОТАЦІЯ
  В першому розділі «Загальна характеристика» розглядається характеристика Промінвестбанку, організація роботи та документообігу відділу інвестицій та кредитування суб'єктів господарської діяльності.
  В другому розділі «Комплексний аналіз кредитних операцій філії «Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк Донецької області» за 2005-2007 рр.» запропонована методика та проведено аналіз формування кредитного портфелю, руху кредитів, якості кредитного портфелю та доходності й ефективності кредитних операцій.
  В третьому розділі «Організаційно-економічний механізм поліпшення якості кредитних операцій банку» запропоновані рекомендації та шляхи вдосконалення кредитних операцій банку, що аналізується.
  Задачами звіту є:
  · дослідити історію створення, галузеву приналежність, організаційну структуру, місце на ринку, тенденцію розвитку Промінвестбанку;
  · вивчити роботу Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк Донецької області та відділу Інвестицій і кредитування суб'єктів господарської діяльності;
  · виявлення сутності кредитних операцій та кредитного портфелю банку, їх аналіз за три попередні періоди;
  · запропонувати шляхи поліпшення якості кредитних операцій Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк Донецької області.
  ВСТУП

Успіх державної політики України в більшому ступені залежить від фінансової стабільності. В умовах трансформації економіки України цю стабільність призвана забезпечити досконала банківська система. Важливу роль в виконанні цього завдання відіграють банки, тому, що до них залучається більша частина депозитів з суспільних зберігань. Мають місце випадки банкрутства вже не тільки малих банків с низьким потенціалом, але й тих, які ще не так давно входили в перелік найбільших банків України. Проблема полягає в істотному погіршенні кредитоспроможності банків в умовах перехідної ринкової економіки.
Економічна реформа, що проводиться в Україні відкрила новий етап в розвитку банківської справи. Особливу актуальність в умовах переходу до ринку набирають питання перспектив розвитку банків та інших кредитних установ в нашій країні. Вирішення поставленої задачі можливе лише на основі вивчення, практичного осмислення функціонування українських, а також іноземних банків та впровадження найбільш прогресивних, раціональних форм та методів роботи на практиці.
Метою банків при обслуговуванні позичальників та вкладників є отримання прибутку, і в цьому вони схожі з будь-якою іншою комерційною організацією. Конфлікт вимог прибутковості й ліквідності може розглядатися як прямий результат зіткнення бажань двох груп, що надають банку його фінансові ресурси: акціонерів та вкладників. Акціонери сумісно володіють банком та зацікавлені в отриманні доходу на вкладений капітал. Вкладники забезпечили основну масу фондів, що використовуються банком, й вимагають безпечності й можливості зняти свої гроші з вкладів практично без повідомлення. Гарний банк повинен вміти враховувати інтереси цих груп, в інакшому випадку від втратить чи вкладників, чи акціонерів.
Світовий досвід свідчить про те, що в умовах достатньо високого інфляційного ризику слід ширше використовувати різноманітні форми забезпечення поверненості кредиту, включаючи гарантії, страхування, матеріальне забезпечення, хеджирування за допомогою таких фінансових інструментів, як фінансові ф'ючерси, опціони й свопи. Аналіз різноманітних прийомів й методів нецінової міжбанківської конкуренції свідчить про необхідність підвищення якості банківських послуг, надання додаткових послуг клієнтам поряд з основними, закріплення престижу, репутації банку, довіри до нього зі сторони клієнтури. В зв'язку з вказаними змінами в економічній реальності істотно зростає роль та значення аналізу фінансового стану банку, як для нього самого, так і для його партнерів, власників, органів надзору тощо.
Мета дослідження полягає в розробці системи регулювання ефективності кредитної діяльності банку, спрямовану на підвищення фінансової стійкості банку в умовах нестабільної економічної середи.
У таких умовах значна роль відводиться аналізу діяльності банку, за допомогою якого обґрунтовуються стратегія й тактика його розвитку, уточнюються плани та управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються фінансові резерви, оцінюються результати діяльності управлінського персоналу, окремих підрозділів і 6анку в цілому.
Основними особливостями сучасного аналізу є всебічне вивчення фінансово-господарської діяльності банків, використання системного підходу до різних видів аналізу та виявлення резервів розвитку суб'єкта господарювання з метою ефективного використання наявних ресурсів.
Механізм функціонування кредитної системи постійно змінюється під впливом змін її організаційної структури, організаційно-правових норм здійснення кредитних операцій, форм та методів кредитування та кредитно-розрахункових операцій.
Методи, що використовуються та рекомендуються в теперішній час спираються в основному на аналіз діяльності позичальника за попередній період з використанням даних бухгалтерської та фінансової звітності підприємства.
Кредитна справа, чи операції з надання кредитів є одним з основних видів банківської діяльності. Кредитування, як правило, визначає головну сферу діяльності комерційних банків й приносить значну частину прибутків.
Саме активні банківські операції й аналіз кредитного портфелю вивчались мною за матеріалами філії «Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк Донецької області».
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1 Характеристика Промінвестбанку: історія виникнення й розвитку в умовах ринкової економіки

Практика короткострокового банківського кредитування вивчалась мною за матеріалами Філії «Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк Донецької області».
В 1932 р. комерційні банки, в тому числі Промбанк, були реорганізовані в державні спеціалізовані банки.
В 1961 р. Промбанк було реорганізовано в Стройбанк й в 1988 р. - в Промстройбанк.
З проголошенням незалежності України банк увійшов в склад Промстройбанку України й спочатку функціонував як державно-комерційний.
26.08.1992 року на його базі було створено й зареєстровано Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк.
За 11 років існування банку, рівень його капіталу зріс з 0,2 до 995,3 млн. грн., тобто майже в 5 тисяч разів.
За рейтингами всесвітньовідомого англійського журналу «The Banker» (банкір), Промінвестбанк в 2005 році визнано кращім банком України й він увійшов до 1000 найкрупніших банків світу, серед яких займає 47 місце з капіталізації та 79 з прибутковості активів.
Серед найбільших банків країн Центральної та Східної Європи Промінвестбанк займає 20 місце.
Таблиця 1.1 - Основні показники діяльності Промінвестбанку (млн. грн.)
Показники
2003
2004
2005
2006
2007
Валюта балансу
1988,3
2487,4
4312,6
5121,6
7625,6
Балансовий капітал
682,7
725,8
774,0
828,3
1044,7
Чисті активи
2487,1
3377,0
3896,5
5121,6
7625,6
Залучені кошти
1804,4
2651,2
3122,5
4293,3
6580,9
Кредитний портфель
1511,8
2207,1
2820,0
4404,6
5735,6
Основні засоби й нематеріальні активи
428,0
442,9
490,5
515,1
684,1
Вклади населення
560,0
677,9
1238,1
1761,5
2776,3
Кредитні вклади в економіку України
10624
11437
14182
20754
32120
Дохід
854,3
917,5
961,2
1046,4
1243,4
З вузькоспеціалізованого банку по фінансуванню й кредитуванню державних капіталовкладень Промінвестбанк стає універсальним, що надає весь спектр банківських послуг: кредитування, розрахунково-касове обслуговування клієнтів, валютні операції, залучення вкладів від населення та багато іншого.
Основним напрямком діяльності Промінвестбанку є: інвестування машинобудівництва, металургії, паливно-енергетичного комплексу, сільського господарства. Значна частка кредитних вкладень банку має інвестиційний характер.
Кредитні вклади банку в металургійний комплекс за останні 5 років склали 24,5 млрд. грн.
Паливно-енергетичному комплексу за період з 2003 року надано кредитів на суму 20,6 млрд. грн., в тому числі атомній промисловості - 730 млн. грн.
В Промінвестбанку впроваджені нові технології й сучасне програмне забезпечення. Зовсім змінилася технологія ведення банківської справи, особливо розрахунки й обробка інформації. Сучасні системи дозволяють щорічно обробляти більш ніж 40 млн. платіжних документів клієнтів на суму 400-500 млрд. грн.
В Промінвестбанку розроблені та впроваджені технологічні системи, які не мають аналогів в Україні: власна розрахункова палата, міжфілійна біржа кредитних ресурсів, валютна біржа, резервний центр для проведення розрахунків в умовах непередбачених обставин. Створена єдина в Україні наукова система керування грошовими потоками.
Універсальний характер банку, що підтверджено ліцензією №1 НБУ, дає можливість надавати клієнтам приблизно 300 видів банківських послуг на грошовому, фондовому, валютному ринках.
Промінвестбанк проводить активну роботу з залучення вкладів фізичних осіб, розглядаючи кошти населення як одне з перспективних джерел інвестування економіки.
Завдяки надійності та стабільності банку обсяг вкладів досягає майже трьохмільярдної межі.
Основні напрямки кредитної політики банку визначає Правління та Кредитний комітет Промінвестбанку.
1.2 Організація роботи відділу інвестицій та кредитування суб'єктів господарської діяльності

Даний відділ є структурним підрозділом філії, працює під керівництвом управляючого філією й в своїй діяльності спирається на чинне законодавство України, Устав Промінвестбанку, нормативні акти та вказівки НБУ, положення «Про порядок кредитування в філіях Промінвестбанку» й на інші нормативні акти. Відділ очолює начальник, що призначається (звільнюється) наказом керуючого. Штат відділу визначається штатним розкладом філії.
Відділ організує, контролює й забезпечує фінансування капіталовкладень, кредитно-розрахункове обслуговування підприємств, вексельне обслуговування, займається питаннями акціонування Промінвестбанку, вивченням грошових потоків клієнтів, купівлею-продажем кредитних ресурсів для забезпечення роботи кореспондентського рахунку філії, операціями з цінними паперами в межах встановлених повноважень, забезпечує нерозповсюдження банківської та комерційної таємниці. Відділ вивчає основні задачі, економіку, фінанси по клієнтурі, що обслуговується, перспективу розвитку господарських органів з метою економічно обґрунтованого здійснення кредитно-розрахункових операцій й інвестицій, здійснює фінансування централізованих капіталовкладень за рахунок коштів держбюджету, а також може надавати, при підтримці держбюджету, пільгове кредитування важливих програм загальнодержавного значення.
Свою роботу відділ веде при взаємодії з іншими відділами.
Основними задачами відділу є:
1) забезпечення рентабельної роботи;
2) нарощування ресурсної бази й ефективне розміщення кредитних ресурсів;
3) якісне, своєчасне обслуговування клієнтів;
4) забезпечення економічної безпеки операцій, що проводяться відділом.
Основними функціями відділу є:
1) поточне обслуговування позичальників;
2) збір, необхідних для надання кредиту документів, їх аналіз, складання обґрунтованого висновку про відповідність документів правилам й вимогам по кредитуванню, про можливість й доцільність його надання та своєчасності погашення;
3) здійснення контролю за цільовим використанням кредиту;
4) забезпечення достатності суми залогу для розрахунку страхового резерву за кредитними операціями й цінним паперам в портфелі банку;
5) контроль за вірним нарахуванням відсотків за кредитами, забезпечення своєчасної сплати;
6) аналіз фінансово-господарської діяльності позичальників, розробка й реалізація платіжної схеми по реалізації дебіторської та кредиторської заборгованості клієнтів;
7) щомісячний перегляд категорії ризику позичальників у відповідності з методичними вказівками керівництва Промінвестбанку;
8) виконання операцій, пов'язаних з обігом, купівлею-продажем цінних паперів.
Проведення роботи по залученню клієнтури, наданню нових видів послуг й банківських операцій (факторинг, лізинг).
1.3 Характеристика документообігу

До складу документообігу філії входять такі види договорів:
а) Кредитний договір.
б) Договір про порядок внесення змін й додатків до договору.
в) Договір застави.
г) Договір страхування.
д) Договір про іпотечний кредит.
е) Іпотечний договір.
Кредитний договір укладається в письмовій формі, у випадку невиконання чого він враховується неукладеним.
Даний договір повинен включати в себе: мету кредиту, умови та порядок його надання та погашення, а також:
1) назву та номер договору;
2) дату й місце його укладання;
3) офіційну назву (ім'я) сторін;
4) посилання на документи, що затверджують повноваження посадової особи філії Банку й засвідчують фізичну особу-позичальника, його ідентифікаційний номер й місце проживання;
5) предмет договору (надання кредиту чи відкриття кредитної лінії);
6) суму кредиту (кредитної лінії);
7) строк користування кредитом;
8) розмір процентної ставки, комісійної винагороди;
9) дата (число, місяць, рік) повернення кредиту;
10) дата нарахування й сплати відсотків;
11) права й обов'язки сторін;
12) зазначення видів забезпечення;
13) відповідальність сторін;
14) порядок розглядання спорів;
15) строк чинності договору;
16) інші умови;
17) реквізити й підписи сторін.
Зміни й додатки до договору оформлюються у вигляді договору про внесення змін і додатків до нього в тій самій формі, в якій укладено сам договір.
Оформлення договору про зміни чи розривання нотаріально засвідченого договору здійснюється за правилами п.48 Інструкції про порядок виконання нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004 р. №20/5.
Договір застави повинен укладатися в письмовій формі й нотаріально засвідчуватися у випадках, передбачених законодавством (ст.577 Цивільного кодексу України; ст.13 ЗУ «Про заставу»).
У відповідності зі ст.12 ЗУ «Про заставу» зміст договору повинен включати сутність, розмір і строк виконання основного зобов'язання, забезпеченого заставою, опис предмету застави, а також інші умови, у відповідності з якими за заявою однієї з сторін повинно буди досягнуто згоди. При заставі рухомого майна опис предмету майна повинно відповідати вимогам ст. 7 ЗУ «Про забезпечення вимог кредиторів й реєстрацію тяжб».
В договорі застави повинно бути:
1) детальне посилання на кредитний договір, який забезпечується заставою (дата й номер договору, його сторони, сума кредиту чи ліміту кредитної лінії);
2) умови про те, що цим договором забезпечується не лише повернення кредиту, але й сплата відсотків за користування ним, штрафних санкцій в розмірах й у випадках, передбачених кредитним договором й договором застави;
3) в випадку страхування майна зобов'язання заставодавця протягом дії кредитного договору щорічно укладати договір страхування майна на новий термін, а також своєчасно й в повному обсязі вносить страхові платежі на користь страхової компанії;
4) у випадку невиконання заставодавцем вказаного зобов'язання передбачити сплату ним штрафу.
Договір страхування укладається в простій письмовій формі. Від може укладатися шляхом видачі страховику страхового свідоцтва (полісу, сертифікату).
Для укладання відповідного страхового договору необхідно:
1) ознайомитись з правилами відповідного виду страхування, затвердженими страховою компанією, з якою банк уклав договір про співробітництво;
2) перевірити наявність у страхової компанії ліцензії на право здійснення відповідних видів страхування, договір за якими філія банку збирається укладати.
Істотними умовами договору страхування є предмет договору, страховий випадок, розмір грошової суми, в межах якої страховик зобов'язаний провести виплату в разі настання страхового випадку (страхова сума), розмір страхового платежу й строки його сплати, строк договору й інші умови, передбачені актами цивільного законодавства. Крім того, зміст договору страхування повинен мати положення, передбачені ст. 16 ЗУ «Про страхування».
Необхідно забезпечити посилання в договорі страхування на кредитний договір.
Філії банку повинні забезпечувати подовження строку дії договору страхування на весь строк дії кредитного договору.
З метою недопущення в майбутньому факту ухилення страхової компанії від сплати на користь банку страхового відшкодування необхідно звертати особливу увагу не передбачені в тексті договору страхові випадки, за якими проводиться страхове відшкодування; обґрунтування відмови страхової компанії від здійснення страхового платежу, умови й порядок здійснення страхового платежу; інші умови, що можуть мати істотне значення для банку.
Договір про іпотечний кредит повинен містити всі умови у відповідності зі ст.2 ЗУ «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом й іпотечні сертифікати». В ньому можуть бути вказані:
1) вартість основного зобов'язання й порядок його амортизації, строки й розмір платежів з врахуванням інфляційного попередження чи умов, які дозволять його визначити;
2) право філії банку самостійно встановлювати розмір частин платежів, отриманих за договором про іпотечний кредит, й розподіляти їх між ціною зобов'язань й доходом філії банку;
3) згоду боржника на приєднання його основного боргу до консолідованого іпотечного боргу й включення іпотеки до іпотечного пулу;
4) право філії банку відчужувати основне зобов'язання чи право отримання платежів за договором про іпотечний кредит;
5) інфляційне попередження;
6) умови страхування за кредитними ризиками невиконання основного зобов'язання; не отримання платежів за цим договором; несвоєчасна реалізація предмету іпотеки; несвоєчасне отримання суми, вирученої від реалізації предмету іпотеки чи недостатнього її розміру для задоволення потреб кредитору.
Іпотечний договір повинен містити такі істотні умови, як зміст і розмір основного зобов'язання, строк і порядок його виконання; опис предмету іпотеки, достатній для його ідентифікації, чи/або його реєстраційні дані, посилання на випуск заставної чи її відсутність, а також необхідну інформацію про іпотекодателя та іпотекодержателя у відповідності зі ст.18 ЗУ «Про іпотеку». У відповідності з вказаною правовою нормою іпотечній договір може включати інші положення.
Робочі документи (кредитна справа) за кожним позичальником в обов'язковому порядку повинні містити:
1) назву клієнту, його місцезнаходження;
2) номер основного поточного, додаткового поточного й позичкового рахунків;
3) письмове клопотання (заявку) про надання кредиту й техніко-економічне обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі;
4) кредитний договір й зміни до нього;
5) договір про заставу й зміни до нього;
6) дату надання й погашення кредиту (за договором);
7) начальну суму кредиту в гривнях чи гривневому еквівалентній код валюти (у випадку видачі кредиту в іноземній валюті);
8) процентну ставку про всі її зміни й на облікову дату;
9) фінансову звітність позичальника, яка надається банку-кредитору;
10) інформацію про результати оцінки фінансового стану позичальника;
11) документи, що свідчать про перенесення суми боргу за кредитної операції на рахунки пролонгованої, простроченої чи сумнівної заборгованості;
12) дату прийнятого рішення про визначення заборгованості як безнадійної з вказанням суми основного боргу й суми відсотків;
13) інформацію про стан погашення заборгованості з вказанням дат і сум;
14) остаточну суму кредитної заборгованості на звітну дату (в гривнях й гривневому еквіваленті в разі надання валютного кредиту), номер рахунку, на якому враховується заборгованість на звітну дату;
15) вид и суму забезпечення за договором;
16) документи, що свідчать про стан забезпечення за кредитним договором;
17) суму забезпечення, яка береться для розрахунку резерву;
18) клас позичальника на кожний звітний період й документи, які його засвідчують;
19) категорію ризику («стандартна», «під контролем», «субстандартна», «сумнівна», «безнадійна») за кредитною операцією;
20) розрахункову суму чистого ризику за кредитною операцією;
21) інформацію про прийнятих банком заходах для погашення заборгованості.
РОЗДІЛ 2. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ ФІЛІЇ «ВІДДІЛЕННЯ ПРОМІНВЕСТБАНКУ В М. ДОНЕЦЬК ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» ЗА 2005-2007 РОКИ.

Філія «Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк Донецької області» є одним з структурних підрозділів Промінвестбанку й здійснює банківську діяльність в своєму регіоні.
Філія створена згідно наказу Промінвестбанку від 05.10.92 р. № 445к.
Філія підпорядковується безпосередньо Банку й створена з метою здійснення банківських операцій й інших, не заборонених чинним законодавством правових дій від імені Банку на території Донецької області, а при необхідності й за її межами, в тому числі за територією України.
Діяльність філії здійснюється у відповідності з:
1) Конституцією України;
2) Законом України «Про банки та банківську діяльність»;
3) Цивільним та Господарських Кодексами України;
4) Нормативно-правовими актами НБУ;
5) Уставом Промінвестбанку, рішеннями Наглядової Ради й Правління Банку.
Традиційно сталося, що Промінвестбанк обслуговує базові галузі народного господарства: підприємства паливно-енергетичного, металургійного комплексів, машинобудування, хімічної промисловості, будівництва, транспорту та зв'язку.
Промінвестбанк має великі можливості по здійсненню розрахункової, кредитної, касової та інших видів банківської діяльності.
2.1 Аналіз формування кредитного портфелю

Для аналізу кредитних вкладень в першу чергу необхідно дослідити високоліквідні активи банку, спираючись на залученні методик вертикального та горизонтального аналізу.
Таблиця 2.1 - Динаміка, структура й склад ліквідних активів.
Актив
Період, тис. грн
Структура, %
2005
2006
2007
2005
2006
2007
1) Банкноти й монети в касі банку
904,89
1115,35
1325,12
41,41
41,93
44,13
2) Банкноти й монети в касі безбалансових відділень банку
19,80
21,50
23,80
0,91
0,81
0,79
3) Банкноти й монети в обмінних пунктах
93,96
99,76
110,30
4,29
3,75
3,67
4) Дорожні чеки в касі
93,06
95,45
99,54
4,25
3,59
3,32
5) Дорожні чеки в дорозі
4,12
4,90
5,54
0,19
0,18
0,18
6) Облігації внут-рішнього державного займу
917,10
1154,57
1254,43
41,97
43,40
41,78
7) Неамортизований дисконт по борговим цінним паперам
152,46
168,50
184,21
6,98
6,34
6,13
Всього активів
2185,39
2660,03
3002,94
100
100
100
Рисунок 2.1 - Структура ліквідних активів в 2005 році.
З рисунка 2.1 ми бачимо, що найбільшу долю в активах відділення Промінвестбанку в 2005 році займають облігації внутрішніх державних займів.
Рисунок 2.2 - Структура ліквідних активів в 2006 році.
З рисунка 2.2 ми бачимо, що найбільшу долю в активах відділення Промінвестбанку в 2006 році займають облігації внутрішніх державних займів, як і в 2005 році.
Рисунок 2.3 - Структура ліквідних активів в 2007 році.
З рисунка 2.3 помітно, що в 2007 році відділення Промінвестбанку збільшило обсяг банкнот та монет в касі й вони стали займати найбільший сектор структури ліквідних активів.
Таблиця 2.2 - Темпи приросту ліквідних активів
Актив
Темп ланцюговий, %
Темп базисний, %
2005-2006
2006-2007
2005-2007
1) Банкноти й монети в касі банку
123,3
118,8
146,4
2) Банкноти й монети в касі безбалансових відділень банку
108,6
110,7
120,2
3) Банкноти й монети в обмінних пунктах
106,2
110,6
117,4
4) Дорожні чеки в касі
102,6
104,3
107
5) Дорожні чеки в дорозі
118,9
113,1
134,5
6) Облігації внутрішнього державного займу
125,9
108,7
136,8
7) Неамортизований дисконт по борговим цінним паперам
110,5
109,3
120,8
З таблиці 2.2 ми бачимо, що в 2006 році у порівнянні з 2005 роком стаття «Банкноти й монети в касі банку» зросла на 23,3%, а з 2006 по 2007 рік на 18%. Загалом за три роки зростання склало 46,4%.
Зріст статті «Банкноти й монети в касі безбалансових відділень банку»: 2005-2006 рр. - 8,6%; 2006-2007 рр. - 10,7%; за три роки - 20,2%.
Зростання статті «Банкноти й монети в обмінних пунктах» склало: на 2006р. - 6,2%; на 2007р. - 10,6%; загальне зростання - 17,4%.
Стаття «Дорожні чеки в касі» зросла в 2006 році на 2,6%; в 2007 році на 4,3%; за три роки зростання склало - 7%.
Зростання статті «Дорожні чеки в дорозі» склало: на 2006р. - 18,9%; на 2007р. - 13,1%; загальне зростання - 34,5%.
Стаття «Облігації внутрішнього державного займу» зросла в 2006 році на 25,9%; в 2007 році на 8,7%; за три роки зростання склало 36,8%.
По статті «Неамортизований дисконт по борговим цінним паперам» зростання склало на 2006 рік 10,5%; на 2007 рік - 9,3%; загальне зростання цієї статті в балансі за три роки склало 20,8%.
Глибоке реформування економіки сприяло вдосконаленню та розвитку нових форм підприємництва. В теперішній час малим бізнесом займаються дуже велика кількість суб'єктів господарської діяльності, зростає відсоток зайнятості населення в цих структурах. Подальший розвиток підприємництва, закріплення його виробничої бази в багатьох випадках залежить від фінансової підтримки.
На 1.11.2007 року в філії «Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк Донецької області» обслуговувалось більш 800 клієнтів, з них:
- промислові підприємства - 115;
- будівничі організації - 85;
- транспортні організації - 13;
- сільгосппідприємства - 17;
- торгівельні підприємства - 275.
Заклад, який мною аналізується веде багатосторонню діяльність на ринку банківських послуг, диверсифікуючи свої активи за різними видами розміщення ресурсів. При цьому істотне місце в діяльності банку відводиться кредитним операціям.
Аналіз даних, наведених в таблиці 2.3 свідчить, що структуру доходів філії головним чином формують позикові активи, питома вага яких в сукупних активах банка коливається від 36,4 до 42,8%.
Таблиця 2.3 - Питома вага кредитів в активах і доходах філії «Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк Донецької області» (%)
2005 рік
2006 рік
2007 рік
Частка позикових активів в сукупних активах банку
1.01
1.11
1.01
1.11
1.01
1.11
40,4
36,4
50,6
49,3
39,7
42,8
Частка позикового відсотку у валових доходах банку
76,7
71,0
69,1
77,8
75,4
76,3
Як було виявлено в ході проведеного аналізу, короткострокове кредитування є одним з найдохідніших видів діяльності філії «Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк Донецької області».
Пріоритет в отриманні кредиту мають великі промислові підприємства, що виробляють продукцію на експорт.
Таблиця 2.4 - Темпи росту кількості кредитуємих підприємств й короткострокових кредитів по філії «Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк Донецької області».
Рік
Кількість кредитуємих підприємств
Темпи зростання (зниження) %
Кількість виданих кредитів
Темпи зростання (зниження) %
Сума кредиту, тис. грн.
Темпи зростання (зниження) %
В порівнянні з попереднім роком
В порівнянні з 2005 роком
В порівнянні з попереднім роком
В порівнянні з 2005 роком
2005
30
-
-
163
-
101011
-
-
2006
37
23,3
23,3
59
-63,8
123952,6
22,7
22,7
2007
42
13,5
40
129
-21
92115,5
-25,7
-8,8
З таблиці 2.4 видно, що кількість кредитуємих підприємств з 2005 по 2007 рр. зросла на 40%. Це пов'язано з появою на ринку нових суб'єктів господарчої діяльності.
Зменшення кількості виданих кредитів в 2006 році на 63,8% пояснюється зниженням попиту на кредити в клієнтів, оскільки в результаті ефективної господарчої діяльності й отриманні при цьому доходів, знизилась необхідність в залученні позикового капіталу.
Протягом трьох років філією кредитувались підприємства в основному з колективною формою власності. Деякі з підприємств - клієнтів банку знаходяться в процесі корпоратизації й по формі власності відносяться до колективних підприємств.
Основна доля кредитних ресурсів розміщувалась на великих підприємствах, що випускають продукцію на експорт.
Структура кредитуємої клієнтури по банку, що аналізується, характеризується даними наведеними в таблиці 2.5.
Таблиця 2.5 - Структура короткострокових кредитів філії «Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк Донецької області» за формами власності.
Види власності
2005 рік
2006 рік
2007 рік
Колективна
тис. грн.
%
тис. грн.
%
тис. грн.
%
75389,2
97,1
112802,1
98,1
70903
97,7
Приватна
2304
2,9
2155,8
1,9
1687,1
2,3
Всього
77639,2
100
114957,9
100
72590,1
100
В структурі кредитуємої клієнтури по філії «Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк Донецької області» значну частку займають підприємства колективною формою власності (більш ніж 90%).
Розглянемо структуру кредитних вкладів в залежності від галузей народного господарства.
Таблиця 2.6 - Галузева структура кредитів філії «Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк Донецької області».
Галузь
Сума кредитів, виданих в 2005 році
Питома вага, %
Сума кредитів, виданих в 2006 році
Питома вага, %
Сума кредитів, виданих в 2007 році
Питома вага, %
Промисловість будматеріалів
52472
67,6
70562
61,4
42300,3
58,3
Машинобудівництво
8486
10,9
30385,7
26,4
14870
20,5
Металургія
12297
15,8
9834,6
8,6
11670
16,1
Торгівельні підприємства
1879
2,4
2040,8
1,8
1200,1
1,6
Транспорт та зв'язок
258,8
0,3
125,2
0,1
54,7
0,07
Сільське господарство
1821,4
2,3
1894,3
1,6
2008
2,8
Фізичні особи
425
0,5
115
0,1
487
0,7
Всього
77639,2
100
114957,9
100
72590,1
100
З таблиці 2.6 та рисунку 2.4 можна побачити зміни структури кредитів в залежності від галузей народного господарства.
Рисунок 2.4 - Динаміка змін кредитного портфелю в період 2005 - 2007 рр. за галузевою ознакою.
Основна частка кредитів, які надавались в період з 2005 по 2007 рр. приходиться на промисловість будівельних матеріалів (67,6-58,3%), що пов'язано з реконструкцією, розширенням виробництва й виходом підприємств на нові ринки збуту.
Сума кредитів, наданих підприємствам машинобудівного комплексу в 2006 році зросла на 15,5%, що також пов'язано з нарощуванням обсягів виробництва.
Проте, разом з цим зросли ціни на сировину й матеріали, енергоносії, зросли валові витрати виробництва й збуту продукції, що відповідно визвало потребу в позикових коштах.
Зниження обсягів кредитування металургійних підприємств в 2006 році пов'язано зі зменшенням обсягів випускаємої продукції. Однак, ситуація в 2007 році по кредитам змінилась на кращу сторону.
Зниження обсягів кредитів , наданих торгівельним підприємствам в 2007 році зумовлено тим, що основну долю товару торгівельні підприємства беруть на договірній основі під реалізацію у заводів-виробників, витрачаючи при цьому значно менший обсяг власних коштів.
Помітний спад розмірів кредитів для підприємств транспорту, оскільки вони практично не здійснюють грузоперевозки, продавши (передавши в оренду) транспортні засоби комерційним структурам (з 0,3 до 0,07%).
Зростання кредитування сільськогосподарських підприємств (2,3% в 2005 й 2,8% в 2007 рр.) свідчить про те, що кредити брались ними в періоди активних закупок сільгосптехніки, паливно-мастильних матеріалів, посівного матеріалу тощо.
Незначний відсоток приходиться на надання споживчих кредитів, оскільки заклади Промінвестбанку працюють в основному з крупними промисловими підприємствами, що виробляють продукцію на експорт.
По даним фінансової звітності основну частину доходів філії, отриману в результаті здійснення своєї діяльності займають відсотки за кредити (більш ніж 50%).
Таблиця 2.7 - Темпи зростання доходів, отриманих від відсотків за кредити та їх питома вага в загальних доходах філії.
Рік
Доходи від відсотків по кредитам, тис. грн.
Питома вага в загальних доходах філії (%)
Темпи зростання в порівнянні з попереднім роком (%)
2005
1713,2
50,16
-
2006
2650,2
52,38
54,7
2007
3385,0
53,1
27
Таким чином, можна зробити висновок, що в період з 2005 по 2007 рр. зросли доходи від відсотку за кредити, які надавалися суб'єктам господарської діяльності. Вони являють собою основну частину усіх доходів, отриманих банком в результаті різних видів діяльності, серед яких: продаж кредитних ресурсів, розрахунково-касове обслуговування, вкладні операції, операції з цінними паперами, операції на валютному ринку тощо.
2.2 Аналіз руху кредитів

В основі аналізу руху кредитів покладена балансова модель, яка визначає взаємозалежність між показниками:
Опоч. + Н = П + Окін. (2.1)
де Опоч. та Окін. - залишки кредитних вкладень відповідно на початок та кінець балансового періоду;
Н - сума наданих за період кредитів, грн.;
П - сума погашених за період кредитів, грн.
У відповідності з цією моделлю будь який показник можна визначити за допомогою інших. Частіше всього аналітиків зацікавлюють причини зміни залишків кредитних вкладень, спрямування руху грошових коштів, які призвели до відповідних змін залишків кредитів. Щоб відповісти на це питання балансову модель необхідно перетворити наступним чином:
Окін. = Опоч. + Н - П, (2.2)
З наведеного рівняння видно, що залишки кредитів на кінець періоду знаходяться під прямим впливом залишків на початок періоду й суми наданих кредитів та під зворотнім впливом суми погашення. Це свідчить про те, що збільшення залишків на початок періоду й суми наданих за період кредитів призведе до зростання на цю ж суму залишків на кінець, а збільшення суми погашення призведе до зниження на відповідну суму залишків на кінець періоду.
Виходячи з цього можна визначити вплив елементів кредитного балансу на зміну залишків кредитних вкладень в звітному періоді:
(2.3)
де ДОПОЧ та ДОКІН - абсолютна зміна залишків кредитів відповідно на початок та на кінець звітного періоду, грн;
ДН - абсолютна зміна суми наданих кредитів в порівнянні з базисним періодом, грн;
ДП - абсолютна зміна суми погашених кредитів в порівнянні з базисним періодом, грн.
На основі кредитного балансу можна розрахувати:
1) рівень надання кредитів;
2) рівень погашення кредитів;
3) співвідношення обертів по наданню та погашенню кредитів;
4) оборотність кредитних вкладень.
Рівень надання кредитів (РНАД) характеризує питому вагу наданих кредитів в сумі залишків кредитних вкладень на початок періоду й наданих протягом періоду кредитів та визначається за формулою:
, (2.4)
Рівень погашення кредитів (РПОГ) визначається відношенням суми погашених кредитів до суми залишків кредитних вкладень на початок періоду й наданих протягом року кредитів:
, (2.5)
Співвідношення оборотів по наданню та погашенню кредитів (е) визначається за формулою:
, (2.6)
Оборотність кредитних вкладень (h) в кількості обертів визначається як відношення наданих кредитів до залишків на кінець періоду:
чи , (2.7)
Для аналізу руху кредитів Банку протягом трьох досліджуваних років використані дані таблиць 2.8 та 2.9.
Таблиця 2.8 - Рух кредитів, наданих Банком за 2005-2006 рр.
Показник
2005 рік
2006 рік
Відхилення
Абсолютне
У % до бази
1 Звітні показники
1.1 Залишки кредитних вкладень на початок року, тис. грн.
16073,7
21535,1
+5461,4
134,0
1.2 Кредити, надані протягом року, тис. грн.
76836,4
88295,6
+11459,2
114,9
1.3 Кредити, погашені протягом року, тис. грн.
71375,0
85475,3
+14100,3
119,8
1.4 Залишки кредитних вкладень на кінець року, тис. грн.
21535,1
24355,4
+2820,3
113,1
2 Розрахункові показники
2.1 Рівень надання кредитів, %
82,7
80,4
-2,3
97,2
2.2 Рівень погашення кредитів, %
76,8
77,8
+1,0
101,3
2.3 Співвідношення обертів по наданню та погашенню кредитів, %
107,7
103,3
-4,4
95,9
2.4 Оборотність кредитних вкладень, кількість обертів за рік
3,6
3,6
-0,2
95,1
На основі звітних показників й формул 2.1 - 2.7 розрахуємо розрахункові показники на 2005 та 2006 рр.:
1) Рівень надання кредитів:
2) Рівень погашення кредитів:
3) Співвідношення обертів по наданню та погашенню кредитів:
4) Оборотність кредитних вкладень:
Використовуючи формулу кредитного балансу легко визначити вплив його елементів на зміну залишків кредитних вкладень в звітному році:
Це значить, що зростання кредитних вкладень Банку 2820,3 тис. грн. відбулося внаслідок збільшення залишків кредитів на початок періоду (на 5461,4 тис. грн.) в порівнянні з попереднім роком й збільшення суми наданих кредитів в звітному році (на 11459,2 тис. грн.). збільшення суми погашення кредитів на 14100,3 тис. грн. призвело до зниження залишків на цю суму.
Виходячи з цього можна оцінити рух кредитів позитивно. Кредитна політика Банку в 2006 році призвела до зростання в порівнянні з 2005 роком на 14,9% оберту по наданню кредитів, внаслідок чого збільшились залишки кредитних вкладень на кінець звітного періоду на 13,1%.
Рівень надання кредитів трохи випереджує рівень їх погашення, що можна враховувати нормальним для фінансової ситуації 2006 року, яка характеризується інтенсифікацією діяльності Банку.
Незначне зниження рівня надання кредитів (на 2,8%) при зростанні його обсягу пояснюється випереджаючим ростом залишків кредитних ресурсів на відповідних рахунках, де враховуються кредитні вкладення Банку.
Рівень погашення кредитів в 2006 році виріс на 1,3% та є недостатнім для Банку.
Співвідношення обертів по наданню й погашенню кредитів також характеризує кредитну діяльність як обережну. Зниження цього показника в 2006 році на 103,3% свідчить про те, що в кредитному портфелі Банку високий рівень короткострокових кредитів.
Більш високі темпи приросту залишків кредитних вкладень при зниженні співвідношення обертів по наданню та погашенню кредитів не вплинули на показник оборотності кредитів, який залишився на рівні 3,6 оборотів на рік.
На прикладі проведеного аналізу можна дослідити рух кредитів в 2007 році в порівнянні з 2006 роком.
Таблиця 2.9 - Рух кредитів, наданих Банком за 2006-2007 рр.
Показник
2006 рік
2007 рік
Відхилення
Абсолютне
У % до бази
1 Звітні показники
1.1 Залишки кредитних вкладень на початок року, тис. грн.
21535,1
24355,4
+2820,3
113,1
1.2 Кредити, надані протягом року, тис. грн.
88295,6
95115,3
+6819,7
107,7
1.3 Кредити, погашені протягом року, тис. грн.
85475,3
92576,6
+7101,3
108,3
1.4 Залишки кредитних вкладень на кінець року, тис. грн.
24355,4
26894,1
+2538,7
110,4
2 Розрахункові показники
2.1 Рівень надання кредитів, %
80,4
79,6
-0,8
99,0
2.2 Рівень погашення кредитів, %
77,8
77,5
-0,3
99,6
2.3 Співвідношення обертів по наданню та погашенню кредитів, %
103,3
102,7
-0,6
99,4
2.4 Оборотність кредитних вкладень, кількість обертів за рік
3,6
3,5
-0,1
97,2
На основі звітних показників й формул 2.1 - 2.7 розрахуємо розрахункові показники на 2006 та 2007 рр.:
1) Рівень надання кредитів:
2) Рівень погашення кредитів:
3) Співвідношення оборотів по наданню та погашенню кредитів:
4) Оборотність кредитних вкладень:
Використовуючи формулу кредитного балансу не важко визначити вплив його елементів на зміну залишків кредитних вкладень в звітному році:
Це означає, що збільшення кредитних вкладень Банку на 2538,7 тис. грн. виникло внаслідок збільшення залишків кредитів на початок періоду (на 2820,3 тис. грн) в порівнянні з попереднім роком й збільшення суми наданих в звітному році кредитів (на 6819,7 тис. грн.). Зростання суми погашення кредитів на 7101,3 тис. грн. призвело до зниження залишків на цю суму.
Виходячи з цього можна оцінити рух кредитів позитивно. Кредитна політика Банку в 2007 році призвела до збільшення в порівнянні з 2006 роком на 7,7% обороту по наданню кредитів, наслідком чого є підвищення залишків кредитних вкладень на кінець звітного періоду на 10,4%.
Незначне зниження рівня надання кредитів (на 0,8%) при зростанні його обсягу пояснюється випереджаючим ростом залишків кредитних ресурсів на відповідних рахунках, де враховуються кредитні вкладення Банку.
Рівень погашення кредитів в 2007 році зменшився на 0,6% та є недостатнім для Банку.
Співвідношення обертів по наданню й погашенню кредитів також характеризує кредитну діяльність як обережну. Зниження цього показника в 2007 році на 102,7% свідчить про те, що в кредитному портфелі Банку, як і в 2006 році, високий рівень короткострокових кредитів.
Більш високі темпи приросту залишків кредитних вкладень при зниженні співвідношення обертів по наданню та погашенню кредитів погіршили показник оборотності кредитів, який знизився з 3,6 до 3,5 оборотів на рік.
Відобразимо рух кредитів за 2005-2007 рр.
Рисунок 2.5 - Динаміка розрахункових показників руху кредитів за період з 2005 по 2007 рр.
Таким чином, виходячи з вище перерахованого можна зробити висновок, що в кредитному портфелі банку найбільшу частку займають короткострокові кредити, кредитна політика банку є обережною, що не є негативним фактором, а веде до збільшення прибутку банку за рахунок росту залишків кредитних вкладень.
2.3 Аналіз якості кредитного портфелю

Аналіз та оцінка якості кредитного портфелю базується на розподіленні кредитів за їх класифікаційними видами й ступенями ризику. Умови віднесення кредитів до відповідних груп та рівнів кредитних ризиків для кожної групи встановлюється НБУ та змінюються ним в залежності від ситуацій, які складаються на фінансовому ринку.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.