На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Тньова економка: корння, сутнсть та перспективи виршення проблеми

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 02.05.2012. Сдан: 2010. Страниц: 26. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):

КУРСОВА РОБОТА

Тіньова економіка: коріння, сутність та перспективи вирішення проблеми


Вступ………………………………………………………………………………3
1. Тіньова економіка як економічне явище……….………………..….…….......5
1.1. Сутність і структура тіньової економіки…………………………………....5
1.2. Причини виникнення та розвитку тіньової економіки….………………....8
2. Тіньова економіка в Україні...………………………………………………..14
2.1 Формування і особливості тіньової економіки в Україні…….…………...14
2.2. Проблеми та перспективи боротьби з тіньовим сектором економіки в Україні…………………………………………………………………………....18
Висновки………………………………...……………………………………….25
Список використаної літератури………………………………………………..26

Вступ

На сьогоднішній день економіка України переживає не найкращі часи. Не малу роль у цьому відіграла економічна криза та інші негативні фактори економіки.
Актуальність теми. Сьогодні відтік коштів з України нелегальними способами обчислюється млрд. дол. Отже, на мій погляд, питання, повязані з тіньовою економікою та способами боротьби з нею повинні бути пріоритетними напрямами державної політики. Сьогодні відносини тіньового характеру пронизують майже всі сфери суспільно-політичного та економічного життя. Масштаби тіньового сектора в економіці досягли таких розмірів, що він починає вже превалювати над основним. У результаті таких тенденцій Україна втрачає сьогодні величезні розміри фінансових і матеріальних (іноді і людських) ресурсів. Зростає заборгованість за зовнішніми кредитами, взята для того, щоб хоч якось компенсувати витік коштів; держава йде на жорсткість своєї фіскальної функції (а, отже, податковий прес лягатє на ту частину субєктів, які намагаються чесно вести бізнес).
Цілі курсової роботи. Оцінити значимість розвитку тіньового сектору економіки в Україні, та запропонувати свої варіанти боротьби з нею.
Завдання курсової роботи:
- дати визначення поняттю тіньової економічної діяльності;
- розглянути тіньову економіку як економічне явище;
- виявити витоки та основні причини виникнення тіньової економіки;
- проаналізувати її структуру та сутність;
- визначити проблеми та перспективи боротьби з тіньовим сектором.
Обєкт дослідження. Тіньова економіка в цілому.
Предмет дослідження. Коріння тіньової економіки, сутність, проблеми та перспективи боротьби з нею.

При наявності усіх проблем, важко реалізувати регулюючу функцію (шляхом надання податкових пільг і цільових пільгових кредитів) при катастрофічному відтоку коштів з країни і зростаючому дефіциті державного бюджету; не просто за таких тенденціях зупинити і спад виробництва, і зростання безробіття.
Саме тому необхідно ретельно вивчати всі процеси, які відбуваються в суспільстві кожної держави, що дозволить виявити потенційні вигоди та загрози, і лише потім приймати спеціальні заходи щодо їх усунення.
Перед державою залишається безліч невирішених завдань.

1. Теневая экономика как экономическое явление
1.1. Сущность и структура теневой экономики
Теневая экономика – экономическая деятельность, скрываемая от общества и государства, находящаяся вне государственного контроля и учёта. Является ненаблюдаемой, неформальной частью экономики, но не охватывает её всю, так как в неё не могут быть включены виды деятельности, не скрываемые специально от общества и государства, например домашняя или общинная экономики. Также включает в себя нелегальные, криминальные виды экономики, но не ограничивается ими [12].
Теневая экономика – это экономические взаимоотношения граждан общества, развивающиеся стихийно, в обход существующих государственных законов и общественных правил. Доходы этого предпринимательства скрываются и не является налогооблагаемой экономической деятельностью. По сути, любое предпринимательство, результатом которого является сокрытие доходов, или уклонение от уплаты налогов, может считаться теневой экономической деятельностью......................

Выводы

Итак, в Украине параллельно легальной экономике существует теневая, сопоставимая с ней по масштабам. При этом в теневой экономике формируется примерно тот же набор механизмов, что и в официальной легальной хозяйственной системе. В ней действуют свои правила ценообразования, способы обеспечения соблюдения контрактов, существует специфический набор профессий со своим кодексом поведения, и работают собственные механизмы инвестирования.
Подводя итоги вышесказанному, хотелось бы подчеркнуть, что в условиях той абсурдной экономической системы, которая сложилась в нашей стране, теневая экономика просто не могла не возникнуть.
Все это обусловливает необходимость разработки комплексного механизма легализации теневых форм экономической деятельности с ориентацией на создание привлекательных условий для их возвращения в правовое поле государства.
Для этого необходимо:
- упростить налоговое законодательство (снизить ставки налогов);
- ужесточить контроль за выполнением своих обязанностей судебными и правоохранительными органами;
- увеличить степень ответственности за занятия незаконными видами деятельности;
- усовершенствовать систему социального пенсионного обеспечения;
- и многое другое.
Сегодня Украине необходимо серьезно задуматься над этой проблемой, и сделать в этом направлении конкретные шаги не жалея ни сил ни средств.

Список используемой литературы

1. Білоцерківець В.В. Національна фіскальна політика як складова частина світової фіскальної політики // Збірник праць вчених. – Київ: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – 2000. – № 27 – С. 17-19
2. Бекряшев А.К., Белозеров И.П. Теневая экономика и экономическая преступность // Омский государственный университет. – 2000. – С. 459
3. «Вісник Київського національного університету ім.Т.Шевченка. Економіка». – 2003. – №66-67 С. 109-112
4. Рябченко А. Всех не купят // Беседу вела Герасимова Е. // Деловая Украина. – 2003. – № 17. – С. 7
5. Гольденберг И.А. Классовая сущность «симбиоза» (теневая экономика в административно-командной системе) // Социологические исследования. – 1991. – № 1. – С. 39-49
6. Бунич А.П., Гуров А.И. и др. «Теневая экономика» // Москва: Экономика. – 2007. – С. 364
7. Княжанский В. Легкие деньги // День – 28.02.2003. – С. 5
8. Дезер М. «Неформальные отношения»: как с ними быть? // Вестник общественного мнения: Данные. Анализ. Дискуссии. – 2003. – № 1. С. 45-52
9. Воробьёв Е., Тимченко Б. Теневая экономка в условиях системного кризиса // Экономика Украины. – 1998. – № 8. – С. 43-47
10. «Макроекономічні чинники фінансової кризи.»// Фінанси України. –1998. – №8. – С. 153-156
11. Вишневский В. П., Веткин А. С. Уход от уплаты налогов: теория и практика: Монография / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. – Донецк. – 2003. – С. 228
интернет-ресурсы:
12. ru.wikipedia.org/wiki/Теневая экономика [словарная статья]
13. [Дроздов А.В.] tourlib.net/statti_others/drozdov.htmПерейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.