На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Отчет по практике З В Тпро управлнську практику

Информация:

Тип работы: Отчет по практике. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 10.05.2012. Сдан: 2011. Страниц: 20. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

Факультет менеджменту

Кафедра менеджменту організацій


З В І Т
про управлінську практику
студентки 4-го курсу факультету менеджменту
за фахом 6.050200 «Менеджмент організацій»


Малахової Дарї Ігорівни


Початок практики «18» квітня 2011 р.
Закінчення практики «14» травня 2011р.

Керівник практики:
від академії ______Пшинка Г.В._________
(посада, П.І Б.)
Керівник практики:
від підприємства Георгієва Л.О., начальник відділу організаційної та кадрової роботи Адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради

Звіт захищений з оцінкою: _________________

Харків – 2011
?
ЗМІСТ
стор.

Вступ………………………………………………………………………….3
1. Система адміністративного управління………………………………..4
1.1. Завдання, принципи, аспекти та зміст управління
персоналом……………………………………………………..…...............4
1.2. Кадри – головний елемент системи управління
людськими ресурсами……………………………………………………...5
1.3. Основні і конкретні цілі державного управління…………………….7
2. Аналіз системи адміністративного управління адміністрації Дзержинського районну Харківської міської ради,,,.,,……………………...11
Висновок…………………………………………………………….............23

Список використаної літератури…………………………………….......24“Керувати – значить приводити до успіху інших”

В С Т У П
Термін «управління» - це всеосяжне поняття, що включає в себе всі діїі всіх осіб, що приймають рішення, у які входять процеси планування, оцінки, реалізації проекту і контролю. У деякому значенні планові й оперативні рішення нерозрізнені, характерною ознакою служить лише порядок їхнього проходження. Будучи не в силах справитися зі складними і важкимипроблемами, ми схильні заміняти їх більш легкими.
Класична школа управління вчить, що необхідними умовами забезпечення успішної роботи компанії є: вдале формулювання системи цілей компанії, чітке доведення її до кожного працівника, мотивація персоналу на основіоцінки внеску кожного працівника в досягнення поставлених цілей.
Власне, теорія управління як наука (на відміну від її визначення) виникла наприкінці позаминулого століття і з тих пір перетерпіла значнізміни.
Причому саме поняття «наукове управління» вперше узвичаїв не Фрідерик У. Тейлор, який по праву рахується родоначальником теорії управління, а представник американських фрахтових компаній – Луїс Брандейс у 1910 р. згодом і сам Тейлор широко користався цим поняттям підкреслюючи, що «управління це справжня наука, що спирається на точно визначені закони, правила і принципи».
Пізніше Лютер Гьюлик, теоретик в області управління 30-40-х років, заявляє, що управління стає наукою, тому як воно систематично вивчає явища, що згруповані в різні теорії і тому, що «прагне на системній основі зрозуміти, чому і як люди систематично працюють разом для досягнення визначених цілей і для того, щоб зробити ці системи співробітництва більш корисними для людства».

1. Завдання, принципи, аспекти, зміст управління персоналом.
Управління персоналом – багатогранний та виключно складний процес, який має специфічні особливості та закономірності. Комплексний підхід до управління персоналом передбачає врахування організаційно-економічних, соціально-психологічних, правових, технічних, педагогічних та інших аспектів їх сукупності та взаємозв’язку. Системний підхід відображає врахування взаємозв’язків між аспектами та виражається у розробці кінцевих цілей, визначенні шляхів їх досягнення, створенні відповідного механізму керування, що забезпечить комплексне планування, організацію та стимулювання роботи з персоналом. В умовах ринкової економіки управління кадрами повинно набути системності та завершеності на основі комплексного вирішення кадрових проблем, введення нових та вдосконалення існуючих форм та методів кадрової роботи.
Розрізняють такі аспекти управління кадрами:
- техніко-технологічний – відображає рівень розвитку конкретного виробництва, особливості використовуваних у ньому техніки та технологій, виробничі умови;
- організаційно-економічний – це питання, пов’язані з плануванням
чисельності та складу персоналу, моральним та матеріальним стимулюванням, використанням робочого часу, організацієй діловодства, тощо;
- правовий – включає питання дотримання трудового законодавства;
- соціально-психологічний – відображає питання соціально-психологічного забезпеченя управління кадрами, введення різних соціологічних та психологічних процедур у практику кадрової роботи;
- педагогічний – передбачає вирішення питань, пов’язаних з навчанням на вихованням кадрів, наставничеством.
До головних завдань системи управління кадрами зараз входить:
- забезпечення організації кваліфікованими кадрами;
- створення необхідних умов для ефективного використання знань, навиків та досвіду працівників;
- вдосконалення системи оплати праці та мотивації працівників;
- підвищення задоволеності працею всіх категорій робітників;
- надання робітникам можливостей для розвитку, підвищення кваліфікації та професійного росту, стимулювання творчої активності;
- формування та підтримання сприятливого морально-психологічного клімату;
- вдосконалення методів оцінювання персоналу, управління внутрішніми переміщеннями та кар’єрою співробітників;
- участь у розробці організаційної стратегії.
Принципами побудови сучасної системи управління кадрами вважаються:
- ефективність подбору та розстановки персоналу;
- справедливість оплати праці та мотивації, винагорода не лише за індивідуальні, а й за колективні заслуги;
- підвищення робітників, виходячи з результатів праці, кваліфікації, здібностями, особистими інтересами, потребами організації.

1.2. Кадри – головний елемент системи управління...............

Висновок
Принципи державного управління - це фундаментальні істини, позитивні закономірності, керівні ідеї, основні положення, норми поведінки, що відображають закони розвитку відносин управління, сформульовані у вигляді певного наукового положення, закріпленого переважно у правовій формі, на основі якого будується і функціонує апарат державного управління.
Таким чином. Принципи державного управління повинні:
- ґрунтуватися на законах розвитку суспільства, його соціальних та економічних законах і законах державного управління;
- відповідати цілям управління, відображати основні якості, звязки і відносини управління;
- враховувати часові та територіальні аспекти процесів державного управління;
- мати правове оформлення, тобто бути закріпленими в нормативних документах, оскільки кожен принцип управління є цілеспрямованим - його застосовують для вирішення конкретних організаційно - політичних і соціально - економічних завдань.


Список використаної літератури:

1. Бінько І. Інформаційний простір України: стан та тенденції розвитку // Бібліотечний вісник – 2001 р. - № 2
2. В.А. Дятлов, А.Я. Кибанов, В.Т. Пихало «Управление персоналом»; учебное пособие для вузов; Москва 1998.
3. В.Р. Веснин «Практический менеджмент персонала»; пособие по кадровой работе; Москва 1998.
4. Г.В. Щекин «Теория и практика управления персоналом»; учебно-методическое пособие; Киев 1998.
5. Г.В, Щекин «Основы кадрового менеджмента»; учебник; Киев 1999.
6. Жан Марк ле Галль «Управление людскими ресурсами»; Москва 1995.
7. Кодекс законів про працю.
8. Курас І. Інформаційні ресурси України: стратегія розвитку // Бібліотечний вісник – 2001 р. - № 1М. Мескон, М. Альберт «Основі менеджмента»;Москва 1995.
9. Маракова І. Проблеми комплексного забезпечення безпеки інформації в Україні // Вісник Української Академії державного управління
10. Петров В. Інформаційна революція та її вплив на еволюцію бібліотек // Бібліотечний вісник – 2001 р. - № 2
11. Правик Ю. Телекомунікаційна галузь України: тенденції розвитку та особливості приватизаційного процесу ВАТ “УКРТЕЛЕКОМ” // Маркетингова товарна політика
12. Радченко В. Створення елементів національної системи інформаційних ресурсів з науково-технічної та економічної інформації // Бібліотечний вісник – 2002 р. - № 3
13. Статистичний щорічник України 2000 р.
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.