На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Вирощування озимої пшениц в зон степу

Информация:

Тип работы: Реферат. Добавлен: 10.05.2012. Сдан: 2005. Страниц: 20. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Українська академія аграрних наук
Луганський інститут агропромислового виробництва


РЕФЕРАТ
на тему:
„Вирощування озимої пшениці в зоні степу”


Луганськ, 2005

ЗМІСТ

Вступ 2
1. Агротехніка озимої пшениці в Степу. 5
1.1. Місце озимої пшениці в сівозмінах. 5
1.2. Обробіток ґрунту. 6
1.3. Підготовка насіння до сівби. 8
1.4. Строки сівби озимої пшениці та норми висіву. 9
1.5. Догляд за озимою на всіх етапах розвитку. 12
1.6. Хвороби озимої пшениці 14
1.7. Шкідники озимої пшениці та боротьба з ними. 16
2. Способи і строки збирання озимої пшениці. 18
Список використаної літератури 19


ВСТУП
Озима пшениця є головною зерновою культурою в зоні Степу. За врожайністю і обсягами виробництва зерна вона займає тут перше місце. Проте врожай і валові збори її зерна значно коливаються по роках варіювання складає 50-55%.
Однією з основних причин нестійкого виробництва зерна пшениці в цій зоні є несприятливі погодні умови під час вегетації та зимівлі. Найбільш відчутних збитків її посівам завдають атмосферні й ґрунтові посухи, які в тій чи іншій мірі проявляються майже щорічно, особливо в осінній період. Поряд з цим, дані науки і передових господарств свідчать про те, що навіть за цих умов можна вирощувати високі і сталі врожаї зерна цієї культури. Для цього є високоврожайні сорти і новітні технології. Вже сьогодні в сприятливих умовах урожайність районованих сортів пшениці сягає 50ц/га, а кращі господарства вирощують по 60ц/га зерна і більше.
Дослідження й практика показують, що надійним шляхом підвищення врожайності і валових зборів зерна пшениці, навіть у несприятливих умовах за погодними умовами роки, є впровадження у виробництво інтенсивних технологій її вирощування, які базуються на ефективному використанні наявних матеріально-технічних ресурсів; родючості ґрунтів, кліматичних та погодних умов, потенціалу сортів та застосуванні інших досягнень науки і передового досвіду. Порушення рекомендованої в зоні технології або спрощення її призводить не лише до зниження врожаю та якості зерна, але й до зменшення прибутків від реалізації зерна.
Низькі врожаї зерна пшениці в останні роки обумовлені переважно погіршенням складу попередників та недостатнім ресурсним забезпеченням технологічного процесу і потреб культури. Світова практика свідчить, що врожай росте в міру покращення ресурсного забезпечення та збільшення (до відповідного рівня) вкладу коштів у технологію її вирощування. За ресурсозберігаючої технології вирощування пшениці витрати коштів на всі технологічні процеси складають 1200-1500 гривень на кожний гектар. Технології, де на вирощування пшениці витрачається 500-700грн/га є екстенсивними, малоприбутковими.
Новим і важливим елементом у виробництві озимої пшениці є біологізація, тобто орієнтація всіх технологічних заходів на формування чітко визначених параметрів посіву, зокрема, кількості продуктивних стебел, зерен у колосі, продуктивності колосу, тощо. Набуває значення біологічний контроль формуванням елементів продуктивності в процесі вегетації. Зараз стало очевидним, що для одержання високих урожаїв мало забезпечити рослини всім необхідним, важливо ще й сформувати відповідні посіви, які б дозволили ефективно використовувати всі інші фактори [4]
?
1. АГРОТЕХНІКА ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В СТЕПУ.
1.1. Місце озимої пшениці в сівозмінах.
Чергування культур позитивно впливає на водний і поживний режими, мікробіологічні процеси та фітосанітарний стан ґрунту, а в поєднанні з добривами та іншими засобами і підвищує його родючість [1]. Правильне розміщення озимої пшениці в сівозміні, забезпечення її добрими попередниками є одним з найбільш дійових засобів одержання високих і сталих урожаїв цієї культури [3]. Отже, кращим попередником озимої пшениці в умовах Степу є горний пар, який забезпечує стабільно високу врожайність, кращої вологозабезпеченості рослин і зниження забуряненості посівів, що в кінцевому підсумку позитивно впливає на продуктивність ріллі. Тільки по горному пару можна надійно одержувати своєчасні дружні сходи озимих. Також крім горного пару, як попередник пшениці заслуговують уваги культури на зелений корм (озимі, ярі злако-бобові травосумішки, горох, ранньостиглі гібриди кукурудзи ранніх строків збирання на силос, багаторічні трави, особливо еспарцет, на один уніс).
Розміщення озимої пшениці в повторних посівах і після ячменю значно знижує її врожайність [1].
Внесення мінеральних добрив, проведення всіх польових робіт в кращі строки є важливим заходом по підвищенню агротехнічного значення попередників озимої пшениці.
?
1.2. Обробіток ґрунту.
Застосуванням відповідних прийомів підготовки ґрунту створюють найсприятливіші умови, які відповідають біологічним особливостям озимої пшениці, забезпечують одержання своєчасних і повних сходів з глибоким укоріненням рослин, що є важливою передумовою доброї перезимівлі їх і одержання високого врожаю.
Обробіток парового поля починають відразу ж після збирання попередника і закінчують в наступному році в кінці літа перед озимої пшениці.
У степовій зоні, як відомо, найбільш надійні запаси вологи в ґрунті створюють опади осінньо-зимового періоду, тому дуже важливо в паровому полі підготувати грунт в осінній період.
Якщо на полі, призначеному під пар, вирощувалися зернові культури або воно зайнято іншою культурою, що рано звільняє поле, то слідом за їх збиранням проводять післяжнивне лущення. Здійсненням цього прийому створюються умови для зберігання ґрунтової вологи, проростання насіння бурянової рослинності і повнішого вбирання ґрунтом опадів післязбирального періоду. Лущення є важливим заходом обробітку ґрунту і після соняшника і кукурудзи, якщо після цих культур запланована оранка на пар. Залежно від видового складу бурянів і стану ґрунту глибину лущення змінюють від 6 до 12 см [11].
Наступним осіннім обробітком є оранка парового поля. Глибина оранки залежить від особливості ґрунту, видовий склад бурянів та необхідність здійснювати в сівозміні різноглибинну систему обробітку ґрунту і періодичне поглиблення орного шару.
Весняний обробіток горного пару починається з боронування для закриття вологи. Далі парове поле обробляють культиваторами і боронами в міру потреби для підтримування ґрунтів розпушеному стані, нагромадження і збереження вологи, а також знищення бурянів у міру їх зявлення, не допускаючи, щоб вони розросталися та викорінювалися. При першому обробітку глибину доводять до 10-12 см з наступним зменшенням її на 2-3 см [9].
В степу в зайнятих парах вирощують на зелений корм озиме жито і озиму пшеницю, кукурудзу, вико-вівсяну, вико-горохову сумішки та багаторічні бобові трави.
Культури, посіяні на зелений корм, звичайно звільняють поле найраніше, приблизно в кінці травня – на початку червня.
Обробіток ґрунту після збирання парозаймаючих культур слід спрямовувати на створення найкращих умов для росту і розвитку озимої пшениці.
Основним способом обробітку зайнятих парів вважається орання плугами з передплужниками на глибину 20-22 см. Для доброякісної оранки, слід провести дискування на глибину 8-10 см [8]. ...........
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Наукові основи ведення зернового господарства /В.Ф.Сайко, М.Г.Лобас, І.В.Яновський та ін. К: Урожай,1994./
2. И.Т.Нетис „Начало весенней вегетации озимой пшеницы и эффективность агроприемов” /Вісник аграрної науки -1995-№5/.
3. Озимая пшеница в Степи Украины. /Под ред. А.Л.Коваленко. Днепропетровск: Промінь, 1978/.
4. Озима пшениця в зоні Степу /І.Т.Нетіс. Херсон,2004./
5. Озимі зернові культури /Л.О.Животков, С.В.Бірюков, Л.Т.Бабаянець та ін. К: Урожай 1995./
6. С.П.Танчик, С.М.Каленьська, М.Я.Дмитришак. Загальні особливості вирощування озимої пшениці /Агроном 2004-№3/
7. Л.М.Тимошенко Ефективність підживлення озимої пшениці /Агроном 2005-№1/
8. Озима пшениця на Україні /За ред. С.М.Бугая. Київ: Урожай, 1965/
9. Зернові колосові культури /За ред. М.Г.Городнього. Київ: Урожай ,1967/
10. Интенсивная технология возделования озимой пшеницы в степной зоне Украины (рекомендации). Днепропетровск, 1986.
11. Е.М.Лебедь и др. Горные пары и стабильность земледелия в Степи Украины /Земледелие , 1984 №5/
12. В.В.Лихогвор, Р.Р.Проць Озима пшениця. Львів НВФ „Українські технології”, 2002.
13. Л.А.Лещенкова Влияние сроков посева, норм высева и фондов минерального питания на урожай и посевные качества семян озимой пшеницы. Москва, 1984 17с.
14. В.В.Шабамов Сроки посева и нормы высева озимой пшеницы в условиях Ворошиловградской обл. Автореферат. Полтава, 1970 28с /МСК СССР Полтавский с/х институт/
15. В.М.Костромин. Влияние приемов сортов агротехники на урожай и качество зерна озимой пшеницы.- В сб.: Селекция и семеноводство, вып, 38. К: Урожай,1978, с 39-43.
16. Морфология, биология, хозяйственная ценность пшеницы. Под ред. В.В.Шелепова.-Мироновка,2004.
17. И.М.Опанасенко. Влияние азотных удобрений на урожай и качество зерна озимой пшеницы в северо-восточном левобережье Украины. К,1982-24с. /ВАСНМИЛ ОО Укр. НИИ РС и Г им. В.Я.Юрьева.
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.