На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовая ВИВЧЕННЯ МЖОСОБИСТСНИХ СТОСУНКВ У КОЛЕКТИВ ПДЛТКВ

Информация:

Тип работы: Курсовая. Добавлен: 10.05.2012. Сдан: 2012. Страниц: 34. Уникальность по antiplagiat.ru: 97.

Описание (план):


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ. ІВАНА ФРАНКА
ННІ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ


ВИВЧЕННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ У КОЛЕКТИВІ ПІДЛІТКІВ

Виконала :
Студентка 3 курсу
Групи № 34
Денної форми навчання
ХХХХХХХХ
Науковий керівник:
Викладач
Максимець Світлана Миколаївна


Житомир-2012
Зміст
Вступ…………………………………………………………….…3
Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АЛАЛІЗ ПРОБЛЕМИ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ.
1.1. Загальна характеристика міжособистісних стосунків як психологічного явища…………………………………………………………...6
1.1.1. Привабливість і взаємовплив – як фундамент міжособистісних стосунків………………………………………………………………………….6
1.1.2. Механізми взаємовпливу в міжособистісних стосунках………….7
1.1.3. Типи міжособистісних стосунків………………………………...…8
1.1.4. Психологічна функція міжособистісних стосунків……………..…9
1.2. Особливості старшого шкільного віку. Положення учня в системі міжособистісних стосунків…………………………………………………….10
1.2.1. Загальна характеристика віку…………………………………...…10
1.2.2. Особистість в організованому колективі……………………….…11
Розділ 2. ПРАКТИЧНИЙ АЛАЛІЗ ПРОБЛЕМИ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ.
2.1.Методи, методики і процедура дослідження………………………..13
2.2. Експериментальне дослідження міжособистісних стосунків підлітків…….……………………………………………………………………19
2.2.1. Результати дослідження міжособистісних стосунків дев’ятикласників……...………………………………………………………...19
2.2.2. Шляхи оптимізації міжособистісних стосунків підлітків ……….29
Висновок…………………………………………………………………...31
Список використаної літератури…………………………………………33
Додатки.


Вступ
Актуальність дослідження. Як часом важко вияснити, чому з одними людьми відносини будуються легко, а з іншими можуть взагалі не скластися. Що ж таке міжособистісні стосунки, які правила або закони виявляють їх виникнення, зберігання або розпад?
Якби відносини будувались по схемі „ Я хочу і так буде ” , все було б простіше. Між тим в міжособистісних стосунках задіяні як мінімум 2 людини, або й більше. Розуміється це вже після виникнення труднощів. Тоді й починається пошук причин невезіння, допущених помилок. А що говорить з цього приводу психологічна наука? Як виявляється, то не так вже і багато. Вкрай недостатньо вивчено відношення психологічних (в тому числі міжособистісних) і громадських відносин слід, також, зазначити, що міжособистісні стосунки не беруться „ з нічого ” , вони пов’язані не тільки зі співпаданням-неспівпаданням людей і їх думок, але і з функціональним призначенням тих груп, в які входить кожна людина.
На сьогодні одні стосунки прийнято називати приятельськими, інші – дружніми, а треті – просто відносини знайомства. Їх риси багато в чому схожі, тим не менше не дивлячись на всю умовність названих типів міжособистісних відносин, різниця між ними є очевидною, коли виникають певні труднощі – психологічні, моральні або громадські.
Констатація типів міжособистісних відносин фіксує в основному зовнішню сторону зв’язків між людьми, тоді як одним із найбільш яскравих внутрішніх механізмів, які виявляють збереження і розпад відносин є сумісність-несуміснімсть індивідів в тих чи інших обставинах. Важливо відмітити, що міжособистісні відносини рідко бувають однозначно гарні або погані.
В міжособистісних стосунках є свої права, знання яких допомагає помітити відмінності, складності, які виникають час від часу між людьми.
Тож міжособистісні стосунки можна визначити як сукупність об’єктивних зв’язків та взаємодій між особами, які належать до певної групи. Характерною ознакою міжособистісних стосунків є їх емоційне забарвлення. Отже, ми можемо визначити їх як взаємини людей, що формуються в процесі безпосередньої взаємодії в групі, мають неформальний характер і містять емоційно забарвлену та обопільно значущу оцінку партнерів по спілкуванню.
Щоб розпочати своє наукове дослідження потрібно, для початку, вияснити певні моменти:мету, предмет, об ‘єкт і т.д.
Об’єкт – міжособистісні стосунки підлітків.
Предмет – психологічні особливості міжособистісних стосунків підлітків та шляхи їх оптимізації.
Мета – вивчення психологічних особливостей міжособистісних стосунків підлітків та шляхи їх оптимізації.
Гіпотеза – статус учня в класі залежить від рівня його успішності.
Завдання:
1. Здійснити теоретичний аналіз проблеми міжособистісних стосунків підлітків.
2. Дослідити міжособистісні стосунки в підлітковому віці.
3. Розробити шляхи оптимізації міжособистісних стосунків підлітків.
Методи і методики дослідження – у роботі було використано теоретичні методи дослідження (аналіз, синтез, порівняння) та методи збору емпіричною інформації ( опитування) і методи обробки одержаних даних (кількісні і якісні). До психодіагностичних методик увійшли: «Соціометрія», «Референтометрія», «Оцінка другу», «До кого ти звернешся?», «Вибір однокласника».
Експериментальна база дослідження – дослідження проводилося впродовж лютого – березня 2012 року на базі Олевського навчально-виховного комплексу №2 з учнями дев’ятого класу. Вибірка складала 20 чоловік.
Теоретичне значення роботи полягає у поглибленні поглядів на проблему особливостей міжособистісних стосунків підлітків; в уточненні поняття міжособистісних стосунків.
Практичне значення роботи полягає у тому, що матеріали курсового дослідження можуть використовуватися вчителями, психологами, батьками у навчально-виховному процесі при роботі з старшокласниками.
Надійність і вірогідність результатів дослідження забезпечувалося використанням комплексу взаємодоповнюючих методів і методик дослідження, адекватних меті, об’єкту, предмету, та завданню гіпотези, поєднанням якісного і кількісного аналізів отриманого експериментального матеріалу.
Структура і обсяг курсової роботи. Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків.


Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ.

1.1. Загальна характеристика міжособистісних стосунків як психологічного явища.
1.1.1. Привабливість і взаємовплив – як фундамент міжособистісних стосунків.
Міжособистісні стосунки охоплюють широке коло явищ, але головним регулятором сталості, глибини, неповторності міжособистісних стосунків є привабливість однієї людини для іншої.
Тому стан задоволеності-незадоволеності виступає основним критерієм оцінки таких стосунків. Привабливість складається з почуттів симпатії та притягання. Якщо симпатія-антипатія – це переживання задоволення та незадоволення від контактів з іншими людьми, то притягання-відштовхування – практична складова цих переживань [16:54].
Міжособистісна привабливість-непривабливість може набувати характеру сталих зв’язків між людьми й переходити у взаємну прихильність або неприхильність. Прагнення бути разом може стати потребою, і тоді ми говоримо про певний тип міжособистісних стосунків: приязних, дружніх, товариських, подружніх. У регуляції стосунків беруть участь три мотиваційні аспекти: „ я хочу ” , „ я можу ” і „ треба ”. Особистого бажання (я хочу) недостатньо для виникнення стосунків. Необхідне узгодження взаємних бажань і можливостей (я можу). „Треба ” – найважливіший аспект утворення, розвитку або руйнування стосунків. Так, дружні стосунки можуть зайти в суперечність із виробничими і моральними. Суспільні відносини або стимулюють, або руйнують міжособистісні стосунки.
Взаємний обмін думками, почуттями, вчинками в процесі взаємодії викликає в людини зміну поведінки, установок, оцінок. У цьому разі йдеться про феномен взаємовпливу[6:97].

1.1.2. Механізми взаємовпливу в міжособистісних стосунках............


Висновок
Мета нашої курсової роботи полягала у вивченні психологічних особливостей міжособистісних стосунків у підлітковому віці, та шляхів оптимізації цих стосунків. На початку дослідження ми поставили перед собою три завдання, протягом всієї нашої роботи ми намагалися розв’язати ці завдання. Рішення кожного нового завдання міститься у новому розділі.
В першому розділі ми розглянули питання міжособистісних стосунків загалом. Їх суть, класифікацію, причини виникнення. Вияснилося, що міжособистісні стосунки – це відношення між двома, або більшою кількістю людей, які виникають в певних групах на основі безпосередньої взаємодії.
В другому розділі ми знайшли і застосували методи і методики, які дають змогу якнайкраще вивчити питання міжособистісних стосунків серед школярів. Основною методикою цієї проблеми є «Соціометрія», мета якої полягає у виявленні міжособистісних стосунків в класі. Не менш важливою є «Референтометрія», яка складається з двох частин: перша дає змогу виявити основні референтні групи особистості; друга – виявити референтні групи школяра в класі. Третя методика – це «Оцінка другу», за допомогою балів від одного до семи дати оцінку своєму другу(1 найвища). Четверта – «До кого ти звернешся?». Її завдання вияснити положення школяра в системі міжособистісних стосунків в залежності від виду спілкування. П’ята, і остання, «Вибір однокласника», її мета полягає у виясненні мотивів вибору в системі міжособистісних стосунків.
Ці п’ять методик дають змогу якнайкраще оцінити психологічні особливості міжособистісних стосунків у школярів.
Також друге завдання полягало у обробці вищенаведених методик і роз’ясненні тих результатів, які ми отримали, обробивши ці методики.
На основі цих методик, ми можемо зробити такий висновок, що в даному класі є один учень, якому можна дати статус «лідер класу» - це Тарасевич Лілія. Вона отримала найбільшу кількість виборів по всім методикам, а це свідчить про те, що її однокласники всі ставляться до неї позитивно, вона має високий рівень розвитку з навчальної роботи, з естетичної та організаторської.
Також ми мали змогу вияснити, що в цьому класі є і діти, яким можна надати статус «ізольованих». Їх є більше, ніж «лідерів» - це Ренкас Вікторія та Світловський Роман. Ці учні мали положення «ізольованих» в усіх методиках, вони не отримали жодного позитивного вибору протягом проведення всього дослідження. Це каже про те, що ці учні не цікавляться життям класу і не беруть участі ні в яких справах класу.
Також на початку дослідження ми ставили перед собою гіпотезу - статус учня в класі залежить від рівня його успішності. Протягом дослідження ми намагалися вияснити, чи відповідає вона істинності чи ні. Зараз ми можемо сказати, що ця гіпотеза не відповідає істинності. Оскільки ми маємо таких відмінників Шибецька Валентина і Гайченя Дмитро, які в соціометрії мали статус прийнятих, а в методиці «До кого ти звернешся?» з питань дружніх відносин, Шибецька В. взагалі не отримала жодного вибору. Тож це свідчить, що наша гіпотеза не є вірною.
Отже, в кінці можна сказати, що всі завдання ми розв’язали в повному обсязі і підійшли до вирішення гіпотези, тож з дослідженням психологічних особливостей міжособистісних стосунків ми впоралися.


Список використаної літератури
1. Алешина Ю.Б., Петровская Л.А. Что такое межличностное общение? //Хрестоматия по социальной психологии - М.: Международная педагогическая академия, 1994. – 362 С.
2. Андреева Г. М. Социальная психология. Учебник для высших учебных заведений. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 407 С.
3. Андреева Г. М. Социальная психология. – М.: 1980. – 318 С.
4. Аникеева Н. П. Учителю о психологическом климате в коллективе. – М.: 1983. – 217 С.
5. Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком . – М.: 1982. – 192 С.
6. Бодалев А.А. Личность в общении. Избранные труды. – М.: Педагогика, 1983. – 144 С.
7. Бойко В.В. Социально-психологический климат коллектива и личность. – М.: 1983. – 118 С.
8. Вікова та педагогічна психологія. – Київ «Просвіта», 2001. – 58 С.
9. Волков И.П. Социометрические методы в социально-психологических исследованиях. – Л.: 1970. – 88 С.
10. Дерманова И.Б., Сидоренко Е. В. Психологический практикум. Межличностные отношения: Метод. реком.. — СПб.: Речь, 2001. — 40 С.
11. Кон И.С. Психология старшокласника. – М.:«Просвещение» 1980. – 308 С.
12. Кон И.С. Психология ранней юности. – М.: 1989. – 243 С.
13. Ломов Б.Ф., Абульканова К.А. Психология личности в социальном обществе. – М.: 1989. – 186 С.
14. Немов Р.С. Психологическая теория коллектива и проблема групповой эффективности. Вопросы психологии. – М.:1978. – 256 С.
15. Немов Р.С. Психология. – М.:1990. – 241 С.
16. Обозов Н.Н. Психология межличностних отношений. – К. «Лыбидь»: 1990. – 256 С.
17. Психологія. Підручник / за ред. Ю.Л.Трофімова. – К., 2000. – 250 С.
18. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. – СПб.: 1999. – 145 С.
Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.