Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Розробка понятйного апарату наукового, дослдження.

Информация:

Тип работы: Реферат. Добавлен: 15.05.2012. Сдан: 2008. Страниц: 15. Уникальность по antiplagiat.ru: 10.

Описание (план):


Міністерство освіти і науки України
Харківський гуманітарно-педагогічний інститут


Реферат
з дисципліни основи наукових досліджень
на тему “Розробка понятійного апарату наукового, дослідження.”


Харків 2008
План
Вступ
1. Понятійний апарат ст. 4
2. Гіпотеза ст.4
3. Рзробка гіпотези дослідження ст.5-9
а). Вимоги до формування гіпотези дослідження ст.9
б). Алгоритм побудови та розробки гіпотез ст.10
в).Приклад формулювання понятійного апарату дослідження ст.10-11
г).Вимоги до гіпотез ст.11
4. Теорія ст 12-13
Висновок ст. 14
Список використаної літератури ст.15


Вступ
Гіпотеза (недоведена теза, пpипущення, можлива відповідь на запитання) – це науково обґрунтоване припущення, що висувається для пояснення якого-небудь процесу, яке після перевірки може виявитись дійсним або хибним. Тобто гіпотеза являє собою ймовірну відповідь на питання, що виникають у ході дослідження, це одне з можливих рішень проблеми. Після дослідної перевірки гіпотеза або стає науковою теорією, або видозмінюється, або відкидається, коли перевірка дає незадовільний результат.
Гіпотезу можна вважати одним із головних методів розвитку наукового знання, зміст якого полягає у розробці припущення та наступній експериментальній, а іноді й теоретичній його перевірці, яка підтверджує гіпотезу (вона стає фактом, концепцією чи теорією), або заперечує її (висувається нова гіпотеза і т.д.).
В ході експерименту кількість гіпотез обмежують двома: головною та альтернативною, що відповідає цілям подальшої статистичної обробки даних. Головна гіпотеза може складатися з декількох частин.
Загальна формула побудови гіпотези приблизно така: “Якщо зробити такі і такі зміни в навчально-виховному процесі, то може відбутись наступне” або “ми припускаємо, що застосування певних засобів, наявність певних умов призведе до таких змін у якості навчання або виховання і в педагогічний майстерності” та інші.


Понятійний апарат- це основні положення, котрі визначають спрямованість, логіку та умови підготовки і проведення дослідження. Науковий (понятійний, категоріальний) апарат включає:
O актуальність дослідження;
O протиріччя;
O проблему;
O тему;
O обєкт;
O предмет;
O мету,
O гіпотезу,
O завдання,
O методи;
O наукову новизну та практичну значущість дослідження.
1. Гіпотеза
Гіпотеза (недоведена теза, пpипущення, можлива відповідь на запитання) – це науково обґрунтоване припущення, що висувається для пояснення якого-небудь процесу, яке після перевірки може виявитись дійсним або хибним. Тобто гіпотеза являє собою ймовірну відповідь на питання, що виникають у ході дослідження, це одне з можливих рішень проблеми. Після дослідної перевірки гіпотеза або стає науковою теорією, або видозмінюється, або відкидається, коли перевірка дає незадовільний результат.
Гіпотеза дослідження має бути насамперед нестандартною. Навряд чи варто перевіряти, наприклад, гіпотези, згідно з якими "збільшення кількості лабораторних чи практичних робіт повинно сприяти формуванню навичок учнів", "використання дидактичних ігор на уроках позитивно впливає на якість знань учнів", "педагогічні можливості лекцій ефективно реалізуються за умови застосування їх у системі" і так далі. В таких формулюваннях ці гіпотези тривіальні.
Гіпотезу не можна будувати на доведенні очевидних істин. Вона завжди передбачає пошук чогось невідомого в науці і практиці.
Найбільш продуктивні гіпотези формулюються, звичайно, у вигляді: "Якщо має місце А, то матиме місце й В при виконанні умови С".
Тобто формула гіпотези виражається таким чином:
1. Якщо … (дія, яку необхідно виконати, умова, яку тpеба забезпечити), … то … (буде досягнуто певний pезультат).
2. Результат … можна досягти, якщо … виконати умови.
Розробка гіпотези дослідження
Гіпотеза - це наукове припущення, яке висувається для пояснення певних фактів, явищ чи процесів, і яке необхідно підтвердити чи заперечити.
Гіпотезу можна вважати одним із головних методів розвитку наукового знання, зміст якого полягає у розробці припущення та наступній експериментальній, а іноді й теоретичній його перевірці, яка підтверджує гіпотезу (вона стає фактом, концепцією чи теорією), або заперечує її (висувається нова гіпотеза і т.д.).
Формулюючи гіпотезу, дослідник будує припущення про те, яким чином він має намір досягти поставленої мети. При цьому повинні бути чітко визначені положення, які потребують доведення і захисту (експериментальної перевірки). Гончаренко С.У відзначає, що найбільш продуктивними є гіпотези, сформульовані у вигляді: "Якщо має місце А, то матиме місце й В при виконанні умови С". Гіпотеза у процесі дослідження неодноразово уточнюється, доповнюється чи змінюється.
Гіпотеза, сформульована на початку експерименту, не може бути остаточною. Будь-яка гіпотеза потребує подальшого уточнення, деталізації, поглиблення і, можливо, навіть спростування. Висунення та спростування гіпотез – це основний і найбільш творчий елемент діяльності дослідника. Гіпотезу не можна будувати на доведенні очевидних істин. Вона завжди передбачає пошук чогось не відомого в науці і практиці.
..............


Висновок
Гіпотеза - це наукове припущення, яке висувається для пояснення певних фактів, явищ чи процесів, і яке необхідно підтвердити чи заперечити.
У процесі формулювання гіпотези слід дотримуватися таких вимог:
O гіпотеза повинна відповідати вихідним методологічним принципам програми дослідження;
O гіпотеза повинна розкривати механіку функціонування педагогічного явища і передбачати перспективу його розвитку;
O наукове припущення повинно бути нестандартним (уникати тривіальних формулювань);
O гіпотеза формулюється так, щоб чітко проглядалися положення, які потребують доведення;
O гіпотеза передбачає, який засіб розв’язання педагогічного завдання є ефективним;
O у гіпотезі передбачають оптимальний варіант вирішення проблеми з декількох можливих;
O гіпотеза формулюється так, щоб її можна було експериментально перевірити. Необхідність перевірки випливає з самої суті гіпотези як припущення;
O гіпотеза повинна давати ймовірне знання про причину тих чи інших педагогічних явищ (причинно-наслідкові зв’язки між педагогічними процесами та явищами);
O формулюючи гіпотезу, автор тим самим визначає стратегію, головну ідею дослідження, ті положення, які потребують перевірки, підтвердження, аргументації;
O формулювання гіпотези повинно бути простим і доступним для розуміння.
Список використаної літератури:
1. Архангельский С. І., Михеєв В.І. Теоретичні основи наукової организації педагогічних досліджжень. – М., Знання, 1976. – с. 34
2. Ботвинник А.Д. Про организацію і методи діяльності науковця. Радянська педагогіка. К., 1981. с.76-80
3. Гончаренко С.У. Методологічні характеристики педагогічних досліджень // Вісник АПН України. – 1993. - №1. –с.11-23.
4. Дикий Н.А., Халатов А.А. Основы научных исследований. - К.: Вища школа, 1985. 223
5. Журавльова А.К. Вступ в наукові дослідження в педагогікі, К., 1988. – с. 237.
6. ЄрінаА.М. Методологія наукових досліджень. Навч.посібник. К., МОН, 2004. с. 219
7. Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень. Навч.посібник. К., Вища школа, 2004. – с. 210
8. Киверялг А.А. Методидосліджень в професійній педагогіці. –К., 1980. – с. 336
9. Лудченко А.А. , Лудченко Я.А. Основи наукових досліджень. – К., 1999. – с. 85
10. Попов В.В. Основи наукових досліджень М., Вища школа, 1989 . с. 402
11. Сидоренко В.К., Дмитренко П.В. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник для вищих педагогічних закладів освіти. – К.,РННЦ “ДІНІТ”, 2000. – с. 260-264Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.