На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная ВАРАНТ 9

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Бухгалтерский учёт. Добавлен: 29.05.2012. Сдан: 2010. Страниц: 13. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):Зміст1. Сутність пасивів підприємства 3
2. Подвійний запис 8
3. Калькуляція як елемент методу бухгалтерського обліку та як бухгалтерський документ 11
Список використаних джерел 14

1. Сутність пасивів підприємства

Будь-яке господарство з погляду ринкових суспільних відносин має двояку (подвійну) характеристику: з одного боку, це сукупність активів, тобто майнових об’єктів – носіїв характеристик вартості, та об’єктів (суб’єктів) права власності; з іншого – це сукупність пасивів – об’єктів обліку як суб’єктів – носіїв права власності на активи (фізичні або юридичні особи).
Пасиви – це капітал – власність, визначена у вартості (грошах) боргове зобов’язання підприємства (юридичної) або громадянина (фізичної) особи по відношенню до іншого підприємства (юридичної) або громадянина (фізичної) особи. У будь-якому випадку пасиви показують джерело утворення активів – майна підприємства або громадянина, тобто показують, кому винне підприємство (юридична) або громадянин (фізична) особа за все майно, яке воно (або він) має у своєму розпорядженні. Таким чином, пасиви – це вираз права власності на активи (майно) відповідних юридичних (підприємств) або фізичних осіб, які передали це майно у використання – це право власності.
Пасиви – капітал – поділяють на:
а) капітал засновників (капітал власників підприємства);
б) капітал учасників (капітал юридичних або фізичних осіб), які:
б.1) передали підприємству свій капітал – майно у формі грошей, засобів праці, предметів праці тощо у тимчасове користування підприємству (юридичній) або громадянину (фізичній) особі, яке воно має повернути у визначений за контрактом строк та умови.
б.2) або набули права власності на частку майна підприємства внаслідок розподілу (чи перерозподілу) національного доходу (бюджет, пенсійний фонд, дивіденди, страховий фонд тощо).
З погляду обліку об’єктів – носіїв права власності на активи – в бухгалтерському обліку виникають дві характеристики:
1) вкладення засновників (власників) господарства (власний капітал);
2) залучені до господарювання чужі кошти, тобто зобов’язання підприємства щодо інших фізичних чи юридичних осіб або держави (чужий капітал).
У бухгалтерському обліку мають чітко розмежовуватися поняття власного капіталу (власності засновників) та чужого (залученого) капіталу, тобто власності інших суб’єктів власності. За залучений зовні капітал потрібно платити відсотки, незалежно від того, прибуткове чи збиткове підприємство. За власний капітал засновники після сплати податків одержують дохід (дивіденди, відсотки тощо), а в разі збитковості їх капітал втрачає в ціні на суму збитків. Тому засновники, незалежно від розміру частки власних внесків, мають право участі в управлінні підприємством.
Дослідженням сутності терміна «пасив» встановлено, що видатні економісти Ж. Б. Сей, А. Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс та інші використовували його у значенні «капіталу» – як визначення власності, і підкреслювали, що право власності на майно означає термін «капітал» [5, с. 177]. Пасиви – це капітал (власність), визначене у вартості (грошах) боргове зобов’язання підприємства (юридичної особи) або громадянина (фізичної особи) стосовно до іншого підприємства (юридичної особи) або громадянина (фізичної особи).
Пасиви показують джерело утворення активів – майна підприємства або громадянина, тобто показують, кому винне підприємство або громадянин за все майно, яке вони мають у своєму розпорядженні. І тому якщо під терміном «пасив» в усьому світі визначають насамперед «власний капітал», то термін «зобов’язання» має означати «чужий капітал», тобто позичений, взятий у тимчасове користування.
Таким чином, пасиви – це вираз права власності на активи (майно) відповідних юридичних або фізичних осіб, які передали це майно у користування [5, с. 177].
Пасиви-капітал поділяються на:
а) капітал засновників (капітал власників підприємства);
б) капітал учасників (капітал юридичних або фізичних осіб), які передали свій капітал або майно у формі грошей, засобів праці, предметів праці тощо у тимчасове користування підприємству або громадянину, яке вони (юридична або фізична особа) мають повернути у визначені за контрактом строки та виконавши його умови, або набули права власності на частку майна підприємства внаслідок розподілу(чи перерозподілу) національного доходу (через бюджет, пенсійний фонд, дивіденди, страховий фонд тощо).
Згідно зі статтею 2 Закону України «Про власність», «право власності – це врегульовані законом суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження майном». Законом визначено три форми власності: приватна, колективна, державна. Усі три форми власності є рівноправними. Водночас законом визначено чотири суб’єкти власності: народ України, її громадяни, юридичні особи та держава.
У бухгалтерському обліку має бути чітко відображено право власності кожного суб’єкта на підставі відповідних доказів (документів) згідно з чинним законодавством.
Закон про власність допускає об’єднання майна, що є власністю громадян, юридичних осіб і держави, та створення на цій основі змішаних форм власності, зокрема власності спільних підприємств за участю юридичних осіб і громадян інших держав............

Список використаних джерел

1. Ждан В.І., Хаустова Є.Б., Колосок І.В., Бондаренко О.С. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2006. – 384 с.;
2. Лишиленко О.В. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: ЦУЛ, 2005. – 219 с.;
3. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Півдручник. – К.: ЦУЛ, 2009. – 670 с.;
4. Сопко В.В., Кім С.Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення: Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2004. – 440 с.;
5. Стельмащук А.М., Смоленюк П.С. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2007. – 528 с.;
6. Сук Л.К., Сук П.Л. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. – К.: Знання, 2005. – 471 с.;
7. Хом’як Р.Л. та ін. Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посіб. – Львів: Інтелект захід, 2007. – 1200 с.;
8. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: Знання, 2004. – 447 с.
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.