На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик ПРОБЛЕМА АНТИСЕМТИЗМУ В ПОСТМОДЕРНСТСЬКОМУ РОМАН ДЖУЛАНА БАРНСА «СТОРЯ СВТУ В 10 ? РОЗДЛАХ»

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Литература. Добавлен: 13.08.2012. Сдан: 2011. Страниц: 30. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст
ВСТУП. 3
РОЗДІЛ 1. ЛІТЕРАТУРА АНГЛІЇ КІНЦЯ XX –ПОЧАТКУ XXI СТ. 6
1.1. Загальна характеристика англійської літератури кінця ХХ – початку XXI ст. 6
1.2. Вплив американського постмодернізму на світову літературу. 9
Відмінні риси англійського постмодернізму 9
1.3. Джуліан Барнс – представник літератури англійського постмодернізму 11
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1. 14
РОЗДІЛ 2. ПРОБЛЕМА АНТИСЕМІТИЗМУ В РОМАНІ БАРНСА «ІСТОРІЯ СВІТУ У 10 ? РОЗДІЛАХ» 16
2.1 Антисемітизм як світове явище, спрямоване проти єврейського народу 16
2.2 Роман Джуліана Барнса, як історія світу, розказана в жанрі новели 20
2.3 Проблема антисемітизму в романі Барнса як одна із головних тез 23
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛА 2. 26
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ. 27
Список використаних джерел………………………………………………………29


ВСТУП.

Тема антисемітизму завжди була і досі залишається актуальною для освітлення в різних літературах світу. Історичне коріння антисемітизму сягає у давнину, коли
євреї, в результаті утворення діаспори, опинилися в нових для них країнах. Їх релігія - іудаїзм - своїми культовими та побутовими установками, проголошенням євреїв народом, «обраним Богом», сприяла їх відчуження народами країн і вимушеного розселення. Соціально-релігійний вигляд антисемітизму був найбільш чітко виражений протягом досить довгого часу. Неприязнь до євреїв як до іновірців підтримувалася в християнських країнах всілякими вигадками: церковники звинувачували євреїв у ритуальному вбивстві Христа, у вбивстві християнських дітей та використанні їх крові для виготовлення великодніх хлібців, в оскверненні християнських святинь тощо. Соціально-економічні мотиви були обумовлені тим, що євреї, зосередили свою діяльність головним чином на заняттях торгівлею і ремеслом, ставали серйозними конкурентами місцевому населенню. На даному етапі розвитку світової літератури проблема антисемітизму продовжує хвилювати представників різних літератур , вона також не оминула і сучасну літературу Англії, що і пояснює актуальність теми, обраної для дослідження в даній роботі.

В нашій роботі ми освящаємо творчість та літературну спадщину одного із самих відомих, сучасних англійських письменників, Джуліана Барнса, твори якого перекладені на різні мови світу.
Барнс прийшов в літературу на рубежі 70-80-х років XX століття. Він відомий як автор романів, розповідей, багато чисельних есе впродовж тридцяти років. Це дозволяє розглянути його творчість як досить стійку систему, як художню модель світу, що затвердилася, як цілісний обєкт літературознавства.

Мета дослідження : виявити та проаналізувати тему антисемітизму в романі «Історія світу в 10 ? розділах».
Завдання дослідження :
• розглянути літературну епоху англійського постмодернізму;
• опрацювати літературний спадок Джуліана Барнса;
• виявити та дослідити таке явище як антисемітизм з історичної точки зору, а також його зображення в романі Джуліана Барнса «Історія світу в 10 ? розділах».
Об’єктом дослідження є постмодерністський роман сучасного англійського романіста Джуліана Барнса «Історія світу в 10 ? розділах», а предметом – проблема антисемітизму в романі, який досліджується.
Теоретичною основою роботи стали такі наукові праці провідних світових вчених в галузі літературознавства як:
1. Андреев Л. Г. Чем же закончилась история второго тысячелетия (Художественный синтез и постмодернизм);
2. Владимирова Н.Г. Условность, созидающая мир. Поэтика условных форм в современном романе Великобритании;
3. Ильин И.П. «Постмодернизм»: Проблема соотношения творческих методов в современном романе Запада;
4. Исламова А.К. Постмодернизм и английский роман;
5. Каннингем В. Английская литература в конце тысячелетия;
6. Красавченко Т.Н. Реальность, традиции, вымысел в современном английском романе;
7. Немировский А. А. У истоков древнееврейского этногенеза;
8. Филюшкина Н. Современный английский роман.

В основу роботи над даною темою були покладені наступні методи:

• біографічний, який дозволив опрацювати інформацію стосовно літературної спадщини письменника та основних подій його життя і творчості;
• культурологічний, оскільки в роботі розглянуто проблему ант исемітизму з історичної точки зору та в літературі;
• текстуальний тому, що матеріалом дослідження є сам роман Джуліана Барнса «Історія світу в 10 ? розділах»;
• аналізу художнього твору, який зазначив шлях вивчення художнього світу роману.

Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків та бібліографії.

Практичне значення роботи полягає в тому, що її матеріали можуть бути використані на заняттях з історії зарубіжної літератури в навчальних закладах, а також в подальшому, більш ретельному, вивченні теми антисемітизму в літературі.


РОЗДІЛ 1. ЛІТЕРАТУРА АНГЛІЇ КІНЦЯ XX –ПОЧАТКУ XXI СТ.

1.1. Загальна характеристика англійської літератури кінця ХХ – початку XXI ст.
Кінець XX століття для англійської літератури в цілому, і англійського роману зокрема, був часом осмислення серйозних змін у політичному, соціальному та культурному житті суспільства, що відбулися після Другої світової війни і які спричинили різку зміну ціннісних орієнтирів. З одного боку, причиною цього стало те передчуття змін, нової епохи, яка супроводжує кінець будь-якого століття, а тим більше тисячоліття, з іншого боку, бажання підбити деякі підсумки століття минулого, критично переосмисливши весь попередній йому культурний досвід.

У XX столітті, протягом якого спостерігалося тісну взаємодію і взаємопереплетіння різних способів художнього світобачення, найбільш чітко заявила про себе проблема художньої традиції та спадкоємності. А.М. Звєрєв виділяє два протилежні підходи. Один з них ґрунтується на так званому "rupture" (розриви), невідповідність світу класичної спадщини і відриви від традиції, інший - на своєрідній “археологічній реконструкції”, визнання звершень класичного реалізму незаперечним канонам і дотриманні традиції. [2]

Т. Н. Красавченко, аналізуючи сучасний англійський роман, відзначає характерну для нього постійну гру з традицією - “процес взаємодії з літературою минулого, продовження і використання традицій попередників”. Гра з традицією стає основним принципом поетики сучасного роману, що будується одночасно як продовження і переосмислення, нове прочитання літератури минулих століть.
Ретроспективність, “старомодність” літератури кінця XX століття, так зване "writing back", переписування, дописування, постійна гра зі спадщиною минулих століть, призвели до того, що даний період став іменуватися "the literature of farewell" (“література прощання”). Сам “…ритм оповідання в сучасному англійському романі аж ніяк не двадцятого століття. Його коріння треба шукати в вікторіанській епосі, золотий вік Британії ...”, - стверджують дослідники. [21]
Вікторіанство протягом всього двадцятого століття викликало у англійців активну реакцію, що виражалося або в продовженні вікторіанської традиції, або у відштовхуванні від неї. Рубіж XIX-XX ст. і розповсюдження модерністських ідей ознаменували собою недовгий період антивікторіанства в англійській літературі, проте спочатку в 30-і і 40-і, пізніше в 50-і і 60-і роки XX століття спостерігалося своєрідне “вікторіанське Відродження”, повернення до традиції англійського реалістичного роману...........


ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ.

В рамках даного дослідження ми спробували на прикладі творчості Джуліана Барнса, а саме його романа ""Історія світу в 10 1/2 розділах", дослідити і проаналізувати проблему антісеметізма в літературі. Єврейське питання вже не перше століття турбує світ. Коріння антісеметізма вирушає в глибоку старовину. В ході нашого дослідження ми виявили існування безлічі теорій, згідно з якими виникла ненависть до цього народу. Всі ці теорії мають різне походження. Вони базуються на соціальних, економічних, релігійних і етичних переконаннях.

У романі "Історія світу в 10 1/2 розділах" Джуліан Барнс представляє питання антисемітизму з історичної точки зору. Він описує лише окремий випадок, пов`язаний з проблемою антісеметізму, але можна стверджувати, що цим романом автор закликає уникати спокуси віддатися на милість великої історії і не відноситися надмірно скептично до своїх здібностей проникати в сенс історичних подій. Оскільки письменника хвилює дана проблема, він намагається висвітлити актуальні питання сьогодення шляхом звернення до світової свідомості, до кожного окремо, адже кожен може внести свій внесок до її розв`язання.

У даній роботі ми також розглянули сучасну літературу Великобританії, особливості епохи англійського постмодернізму, торкнулись головних представників літератури даного періоду. В ході дослідження ми ознайомилися з життям, творчістю і летературною спадщиною сучасного англійського письменника Джуліана Барнса тощо.


Список використаних джерел
1. Анастасьев Н.А. У слов долгое эхо (к спорам о постмодернизме) / Н.А. Анастасьев // Сквозь шесть столетий. Метаморфозы литературного сознания: Сб. в честь 75-летия Л.Г. Андреева. – М.: Диалог, МГУ, 1997. – 329 с.
2. Андреев Л.Г. Чем же закончилась история второго тысячелетия (Художественный синтез и постмодернизм) / Л.Г. Андреев // Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000-2000. – М.: Высшая школа, 2001. – 334 с.
3. Барнс Джулиан История мира в 10 ? главах: [сб.] / Джулиан Барнс; пер. с англ. В. Бабкова. – М.: АСТ: ЛЮКС, 2005. – 348, [4] с.
4. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет / М.М. Бахтин. – М.: Художественная литература, 1975. – 502 с.
5. Владимирова Н.Г. Условность, созидающая мир. Поэтика условных форм в современном романе Великобритании / Н.Г. Владимирова. — Великий Новгород: НовГУ, 2001. – 270 с.
6. Гиленсон Б. История литературы США/ Б. Гиленсон. – М.: Академия, 2003. – 704 с.
7. Денисова Т. Современный американский роман / Т. Денисова. – К.: Наука, 1976. – 307 с.
8. Джумайло О. За границами игры: английский постмодернистский роман. 1980-2000 / О. Джумайло // Вопр. лит. – 2007. - №5. – 7 – 45 .
9. Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы / Д. Дюришин. - М.: Прогресс, 1979. – 320 с.
10. Жирмунский В.М. Сравнительное литературоведение: Восток и Запад / В.М. Жирмунский. – Л.: Наука, 1979. – 491 с.
11. Засурский Я. Американская литература XX века / Я. Засурский. – М.: Изд-во Московского университетата, 1984. – 504 с.
12. Зверев А. Барнс Джулиан //Энциклопедический словарь английской литературы XX века / Под ред. А. П. Саруханян. – М., 2005. - 38 – 40 с.
13. Зверев А. XX век как литературная эпоха / А. Зверев // Художественные ориентиры зарубежной литературы XX века. – М.: ИМЛИ РАН, 2002. – 6 – 46 с.
14. Ивашева В.В. «Век нынешний и век минувший...» Английский роман XIX века в его современном звучании / В.В. Ивашева. – М.: Худ. лит., 1990. – 479 с.
15. Ильин И.П. «Постмодернизм»: Проблема соотношения творческих методов в современном романе Запада // Современный роман: Опыт исследования. – М. – 1990. – 279 с.
16. Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: Эволюция научного мифа / И.П. Ильин. – М.: Интрада, 1998. – 255 с.
17. Исламова А.К. Постмодернизм и английский роман / А.К. Исламова // Вестник Санкт-Петербургского университета. – 1998. – Сер. 2. – Вып. 1 (№2). – 66 – 77.
18. Каннингем В. Английская литература в конце тысячелетия / В. Каннингем // Иностр. лит. – 1995. - №10. – 227 – 233.
19. Красавченко Т.Н. Реальность, традиции, вымысел в современном английском романе / Т.Н. Красавченко // Современный роман: опыт исследования / Отв. редактор Е.А. Цурганова. – М.: Наука, 1990. – 254 с.
20. Курицын В.Н. К ситуации постмодернизма / В.Н. Курицын // Новое литературное обозрение – 1995. - № 11 . – 197 – 223 с.
21. Лушникова Г.И. Интертекстуальность художественного произведения / Г.И. Лушникова. – Кемерово: Изд-во КемГУ, 1995. — 82 с.
22. Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма / Н.Б. Маньковская. — СПб.: Алтейя, 2000. – 347 с.
23. Немировский А. А. У истоков древнееврейского этногенеза: А.А. Немировский — М., 2001. — 268 c.
24. Пестерев В.А. Постмодернизм и поэтика романа: историко- литературные и теоретические аспекты / В.А. Пестерев. – Волгоград: Волгогр. ун-та, 2001. – 40 с.
25. Филюшкина Н. Современный английский роман / Н. Филюшкина. – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1988. — 184 с.
26. Халипов, В.В. Постмодернизм в системе мировой культуры / В.В. Халипов // Иностр. лит. – 1994. - №1. – 348 с.
27. Антисемитизм [Электронный ресурс] – Режим доступа: ru.wikipedia.org/wiki/АнтисемитизмПерейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.