Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик ТИПОЛОГЧН СПЛЬНОСТ РОМАНВ ВАЛЕРЯНА ПДМОГИЛЬНОГО «МСТО» ТА Д.Г. ЛОУРЕНСА «КОХАНЕЦЬ ЛЕД ЧАТТЕРЛ» «СИНИ ТА КОХАНЦ»

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 14.08.2012. Сдан: 2012. Страниц: 30. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РОМАН 20-30-х р.р. ХХ ст. 5
1.1 Характеристика інтелектуального роману 5
1.2 Представники інтелектуального роману 10
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ І 13
РОЗДІЛ ІІ. ТИПОЛОГІЧНІ СПІЛЬНОСТІ РОМАНІВ ВАЛЕР’ЯНА ПІДМОГИЛЬНОГО «МІСТО» ТА Д.Г. ЛОУРЕНСА «КОХАНЕЦЬ ЛЕДІ ЧАТТЕРЛІ» І «СИНИ ТА КОХАНЦІ» 14
2.1 Типологічні спільності образів англійського та українського інтелектуальних романів 14
2.2 Вплив історичної епохи на українську та англійську інтелектуальну прозу на прикладі романів Д. Г. Лоуренса «Коханець леді Чаттерлі», «Сини та коханці» та «Місто» В. Підмогильного 17
2.3 Людина і суспільство у романі «Коханець леді Чаттерлі», «Сини та коханці» Д.Г. Лоуренса та у романі «Місто» В. Підмогильного 20
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІ 23
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 25
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 28


ВСТУП

Література завжди мала філософський підтекст, але найяскравіше він відображається саме в інтелектуальному романі. Інтелектуальний роман ХХ ст. являє собою яскравий приклад літератури модернізму. Інтелектуальних романістів цікавлять не так політика, час, країна з її конкретним історичним існуванням, як людина поза історією й суспільним буттям.
Актуальність даної роботи полягає у розкритті типологічних спільностей українського та англійського інтелектуального романів.
Мета нашої роботи полягає у дослідженні інформації про інтелектуальний роман, розкритті типологічних спільностей романів Д. Г. Лоуренса «Коханець леді Чаттерлі», «Сини та коханці» та роману В. Підмогільного «Місто».
Реалізація поставленої мети передбачає рішення таких завдань :
1. Характеристика та аналіз особливостей інтелектуального роману;
2. Аналіз інформації про представників інтелектуального роману 20-30х років ХХ ст.
3. Аналіз типологічних спільностей інтелектуального роману англійської та української літератури на прикладі романів Д. Г. Лоуренса «Коханець леді Чаттерлі», «Сини та коханці» та роману В. Підмогільного «Місто».
Об’єктом даної роботи є типологічні спільності англійського та українського інтелектуального роману 20-30 років ХХ ст.
Предметом нашого дослідження є типологічні спільності інтелектуального роману на прикладі романів Д. Г. Лоуренса «Коханець леді Чаттерлі», «Сини та коханці» та роману В. Підмогільного «Місто».
Матеріалом для цієї роботи послугували тексти Д. Г. Лоуренса «Коханець леді Чаттерлі», «Сини та коханці» та роману В. Підмогільного «Місто».
Методологічною базою даного дослідження були наукові праці таких вчених, як Анікіна Г. «Сучасний англійський роман», Ватченко С.А., Максютенко Е. В. «Феномен постмодернізму та поетика», Дніпрова В.Д. «Риси роману ХХ ст», «Зарубіжна література ХХ століття» Андріївой Л.Г., «Оповідна структура як генератор змісту:текст у тексті» Левіна Ю.І. та інші.
Практичне значення роботи - результати дослідження можуть бути використані у лекційних курсах і проведенні практичних занять з історії зарубіжної та української модерністської літератури ХХ століття, спецкурсів та спецсемінарів присвячених різноманітним напрямкам модернізму, а також проблемам вивчення творчості Валер’яна Підмогильного та Девіда Герберта Лоуренса, при написанні курсових робіт та рефератів на тему літератури модернізму, філософської прози.
Методи дослідження — культурологічний, контекстуальний, компаративний, пообразний.
Структура курсової роботи — робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного з розділів, загальних висновків, бібліографії. Список використаної літератури нараховує 28 джерел.


РОЗДІЛ І. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РОМАН 20-30-х р.р. ХХ ст.
1.1 Характеристика інтелектуального роману
Інтелектуалізм був домінантою модернізму й художньої культури ХХ ст. в цілому. Інтелектуальний роман є, як правило, модерним романом зі своїм особливим дискурсом. Такий твір байдужий до людських характерів. Він символізує певні погляди або психологічні стани.
Література цього напрямку заглиблювалася в ті проблеми, які пробувала вирішити філософська наука, додаючи до цього свій настрій. Найчастіше це був настрій песимізму й розчарування. Песимізм походив від неможливості вирішити фундаментальні філософські питання, розчарування торкалося всіх попередніх ідеалів, перед усім гуманізму і раціоналізму.
Інтелектуальна (філософська) проза XX століття відзначена проникненням відстороненого інтелекту в сферу рефлективно-несвідомого, в архаїчні структури міфопоетичних текстів. Панування філософії життя і його психоаналітична інтерпретація мали істотний вплив на художню прозу західних письменників [13, 23]......................


ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
У даній науковій роботі ми дослідили інформацію про інтелектуальний роман 20-30 років ХХ ст.
У першому розділі було визначено, що інтелектуальний роман був започаткований Томасом Манном і першим прикладом такого жанру є роман Т. Манна «Чарівна гора», написаний у 1924 році. Ми з’ясували, що для деяких авторів інтелектуального роману характерно ділити свої твори на кілька відрізків часу.
Також ми відзначили, що інтелектуальний роман являє собою модерний роман,зі своїм особливим дискурсом. Такого роду жанр байдужий до людських характерів та символізує певні погляди або психологічні стани.
Особливий психологізм такого твору як інтелектуальний роман полягає у збільшеному зображенні людини. Інтерес автора зосереджений на показі головного герою як представника роду людського.
Також було визначено, що такого роду література заглиблювалася в ті проблеми, які пробувала вирішити філософська наука. Але при цьому створювався особливий настрій. Найчастіше це був настрій песимізму й розчарування. Песимізм походив від неможливості вирішити проблеми, пов’язані з питанням гуманізму і раціоналізму.
Ми розглянули також інформацію про представників інтелектуальної прози. Найяскравішими серед них є Т. Манн, Д.Г. Лоуренс, В. Підмогильний, В. Вульф, Дж. Джойс. Кожен з них мав свої певні особливості підходу до написання інтелектуальної прози.
Томас Манн став засновником цього жанру у Німеччині. Його роман «Чарівна гора» став першим прикладом інтелектуальної прози. Цей роман розглядає важливі філософські питання, він не має нічого спільного з сатиро, про що казали деякі критики.
Вірджинія Вульф ще одна представниця даного жанру. Вона також писала твори на тему філософських питань, адже на її творчість вплинув один її знайомий філософ. У середині 20-х років були написані її найвідоміші романи «Міссіс Деллоуей» (1925) та «На маяк» (1927). У них авторка намагалася передати усю складність людини.
Ще один представник цього жанру в англійській літературі Дж. Джойс. Його відомий інтелектуальний роман «Портрет художника в юності» відображую роль суспільства у житті особистості, що є одною з прикмет інтелектуальної прози.
У другому розділі наукової роботи ми розглянули типологічні спільності англійського та українського інтелектуальних романів. Такого роду порівняння було зроблено на прикладі українського роману Валер’яна Підмогильного «Місто» та на прикладі двох романів англійського письменника Девіда Греберта Лоуренса «Сини та коханці», «Коханець леді Чаттерлі».
По-перше, ми розглянули типологічні спільності образів англійського та українського інтелектуальних романів. Було визначено, що кожен з головних героїв шукає свій життєвий шлях та має зробити свій вибір. І в англійському, і в українському інтелектуальному романі типологічною спільністю образів є внутрішній конфлікт, який автори виражають через психологічні стани героїв.
По-друге, ми розглянули вплив історичної епохи на українську та англійську інтелектуальну прозу. Типологічною спільністю романів є те, що через образи головних героїв та події автори передають історичні події їх часу та їх вплив на людину. Наприклад, Підмогильний описав переїзд сільського парубка Степана у місто. Саме тоді в Україні багато молоді покидало свої села та прагнуло посилитися у великих містах. Констанція, головна героїня «Коханець леді Чаттерлі», живе як раз в ту епохи Англії, коли нерівні браки не сприймались за належне и жінка мала обмежені права. Саме це не задовольняло Лоуренса. Тому саме ці подіїї історичної епохи мали місто в даному творі.
По-третє, ми розглянули взаємовідносини людини і суспільства. Типологічною спільністю романів є те, що на кожного з героїв дуже велике значення мають оточуючи. На Пола вплинула його матір, заради якою він відмовився від коханої. Констанція боролося з суспільством, яке не вважало розумним розірвати шлюб, і , тим більше, вийти заміж за чоловіка, який нижче тебе по статусу у суспільстві. Також давлення на неї оказував її чоловік та її рідня. На Степана Радченко вплинуло суспільство міста. Він був дуже слабким і не міг противитися матеріальним потребам, тому і втратив моральні цінності.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Бойко Ю. «Невеличка драма» В. Підмогильного на тлі дійсності 20-х років // Досвід кохання і критика чистого розуму: Валерян Підмогильний: тексти та конфлікт інтерпретацій /Упоряд. О. Галета. — К.: Факт, 2003. — С.313—331.
2. Забужко О. Філософія і культурна притомність нації // О. Забужко. — К.: Факт, 2001.— С.136—148.
3. Ковальчук О. «Ідеологізоване тіло як фактор буття» // Слово і час. — 1997. — №7—8. — С.198—200.
4. Новіков В.И. Зарубежная литература XX століття // И.В. Новиков. – М.: Олімп, 1997.
5. Ортега-і-Гассет. Думки про роман // Ортега-І-Гассет. Вибрані твори /
Перекл. з іспанської В. Бургардта, В. Сахна, О. Товстенко. —
К.:Основи, 1994. — С.273—306.
6. Павличко С. Інтелектуальна проза Петрова й Підмогильного//Досвід
кохання і критика чистого розуму: Валерян Підмогильний: тексти та
конфлікт інтерпретацій / Упоряд. О. Галета. — К.: Факт, 2003. —
С.367—383.
7. Підмогильний В. Місто: Роман та оповідання: Для ст.шк. віку //
В. Підмогилиний. – К.: Веселка, 1993.
8. Підмогильний В. Місто: Роман, оповідання // В. Підмогильний. - К.:
Молодь, 1989. — 448 с.
9. Підмогильний В. Листи з Соловків // В. Підмогильний. — К.: Факт,
2003. - С.407—427.
10. Шевчук В. Екзистенціальна проза Валеряна Підмогильного //Досвід
кохання і критика чистого розуму: Валерян Підмогильний: тексти та
конфлікт інтерпретацій / Упоряд. О. Галета. — К.: факт, 2003. —
С.353—356.

11. Андреева Л.Г. Зарубежная литература ХХ века: Уч. / Л.Г.Андреева
Конец XIX и первая половина XX ВЕКА. "Интеллектуальный
роман" // [slovesnik.ru/Tbooks/a11.phtml]
12. Аллен У. Традиция и мечта // У. Аллен. - М., 1970.
13. Аникин Г. Современный английский роман // Г. Аникин. - Свердловск,
1997.
14. Боброва Н.Н. Зарубежная литература ХХ века // Н.Н. Боброва. – М.,
2003.
15. Днипров В. Д. Черты романа ХХ в. / В.Д. Дніпров. - М.,1965.
16. Дудова Л.В. Модернизм в зарубежной литературе // Л.В. Дубова. – М.,
1998, 336 с.
17. Жантикова Д. Г. Английский роман ХХ века // Д.Г. Жантикова.
– М.: Наука, 1969, С. 150-162.
18. Затонский Д.В. Искусство романа и ХХ век // Д.В. Затонский –
М.,1975.
19. Лоуренс Д.Г. Любовник леди Чаттерлей // Д.Г. Лоурнс пер. с англ. В.
Чухно. М., 2004.
20. Лоуренс Д.Г. Сыновья и любовники // Д.Г. Лоуренс., пер. с англ.
В. Чухно. - М., 2004.
21. Михальская Н.П. Дэвид Герберт Лоуренс: радуга чувств и правда
повседневности // Н.П. Михальская, В.П. Трыков Модернизм в
зарубежной литературе: литература Англии, Ирландии, Франции,
Австрии, Германии. М., 2000.
22. Михальская Н. Пути развития английского романа 1920-1930 г.г. //
Н. Михальская. – М., 1966.
23. Ткачук М.П. Художественные горизонты украинской прозы 20-30 г.г.
ХХ века // М.П. Ткачук.- Тернополь.: 2007, 327-340 с.
24. Толмачев В.М. Зарубежная литература ХХ века // В.М Толмачев. –
М., 2003.

25. Павличко С. Дискурс модернизма в украинской литературе //
С. Павличко. –– К. : Либідь, 1999. – с. 209-215
26. Пальцев Н.М. Лоуренс Д.Г. Любовник леди Чаттерли // Энциклопедия
литературных героев: Зарубежная литература ХХ века. М.,1998.
27. Степанова Т.В. Концепция человека в творчестве Д.Г. Лоуренса //
Известия Академии Наук РАН. Серия литературы и языка. М., 1992.
28. Шабловская И.В. История зарубежной литературы ХХ века (первая
половина). Минск, 1998.


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.