На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Розвиток системи пдготовки виробництва нової продукцї

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 16.08.2012. Сдан: 2011. Страниц: 68. Уникальность по antiplagiat.ru: 10.

Описание (план):


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


КУРСОВА РОБОТА
З ДИСЦИПЛІНИ «Операційний менеджмент»
на тему «Розвиток системи підготовки виробництва нової продукції»


Науковий керівник
Студента


Донецьк, 2011
ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ 5
1.1. Сутність, зміст і завдання підготовки виробництва 5
1.2. Основи організації підготовки виробництва нової продукції 14
1.3. Організаційна структура підготовки виробництва 19
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА АТ «ДЕМЗ» 24
1.1. Загальні відомості про підприємство 24
1.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності АТ «ДЕМЗ» 26
1.3. Дослідження системи підготовки виробництва нової продукції на АТ «ДЕМЗ» 42
РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 51
1.1. Фактори, що впливають на підготовку виробництва нової продукції 51
1.2. Основні способи розвитку системи підготовки виробництва нової продукції 53
ВИСНОВКИ 60
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 62
ДОДАТКИ 64


У ринковій обстановці стратегія розвитку господарюючих субєктів формується з урахуванням ринкової конюнктури, вимог, що предявляються споживачем до якості наданої на ринок продукції.
В умовах конкуренції товарна політика підприємства повинна бути спрямована на перспективу. При цьому слід враховувати, що будь-який товар з часом йде з ринку і необхідно завчасно готуватися до випуску нового. Новий товар увазі модифікацію (вдосконалення) існуючого або нововведення, значуще для споживача. Нововведення визначається як творча і успішна імплементація (робота з впровадження) прогресивного відкриття, винаходи або просто концепції. Процес розробки і освоєння виробництва нової продукції на підприємстві сформувався як самостійна, підготовча стадія процесу виробництва і отримав назву технічної підготовки виробництва нової продукції (товару ринкової новизни).
Розробка нових технологій, виробництво на їх базі нових видів продукції, вихід з цими товарами на ринок є для багатьох підприємств стратегічною метою розвитку.
Одним з важливих чинників підвищення ефективності підприємницької діяльності є ефективне управління асортиментом продукції, що випускається.
Надаючи на ринок асортимент продукції, за який покупець готовий заплатити, підприємство підтримує свою конкурентоспроможність.
Організація виробництва нових виробів передбачає перебудову існуючого виробничого процесу і всіх складових його елементів.
Актуальність теми дослідження полягає в тому, що підвищення ефективності підготовки виробництва нової продукції дозволить підприємству оперативно реагувати на зміни ринкової конюнктури і зберігати свої позиції на ринку.
Метою курсової роботи є розробка рекомендацій для вдосконалення організації підготовки виробництва до випуску нової продукції на підприємстві АТ «ДЕМЗ».
Для досягнення мети були поставлені і вирішені наступні завдання:
- Розглянуто теоретичні основи організаційної підготовки виробництва;
- Дана загальна характеристику та проведено аналіз основних техніко-економічних показників діяльності АТ «ДЕМЗ»;
- Досліджено процес підготовки виробництва на даному підприємстві;
- Запропоновано шляхи підвищення ефективності підготовки виробництва нової продукції на АТ «ДЕМЗ».
Обєкт дослідження – процеси підготовки виробництва на АТ «ДЕМЗ».
Предмет дослідження – удосконалення підсистеми створення і освоєння нових товарів.
У роботі використовувалися матеріали і дані річних звітів АТ «ДЕМЗ».


РОЗДІЛ 1
СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

1.1. Сутність, зміст і завдання підготовки виробництва

Підготовка виробництва являє собою комплекс взаємоповязаних заходів, що забезпечують створення нових і вдосконалення випущених видів продукції, впровадження передової технології, ефективних методів організації праці, виробництва і управління.
Підготовка виробництва нової продукції включає наступні стадії:
• проведення досліджень, повязаних з підготовкою нового виробництва;
• проектування нової та удосконалення продукції, що випускається;
• технологічну підготовку виробництва;
• організаційно-економічну підготовку виробництва.
Зміст і порядок робіт з підготовки виробництва регламентуються державними стандартами:
• Єдина система конструкторської документації (ЄСКД);
• Єдина система технологічної документації (ЄСТД);
• Єдина система технологічної підготовки виробництва (ЄСТПВ).
Головна задача підготовки виробництва нової продукції - створення та організація випуску нових конкурентоспроможних виробів.
Мета підготовки виробництва нової продукції полягає в створенні технічних, організаційних та економічних умов, які повністю гарантують переклад виробничого процесу на більш високий технічний та соціально-економічний рівень на основі досягнень науки і техніки, використання різних інновацій для забезпечення ефективної роботи підприємства. Розглянемо зміст основних стадій підготовки виробництва:
Наукові дослідження є основою для розвитку підприємства, відкривають нові можливості та потенційні джерела для корінного перетворення виробництва. Науково-дослідні роботи (НДР) призначені для визначення найбільш досконалих методів створення нових виробів і технологічних процесів, корінного поліпшення продукції, яка вже випускається, матеріалів і способів їх обробки. В ході досліджень вивчається стан, визначаються шляхи і методи вдосконалення організації та управління виробництвом [4].
У процесі дослідної стадії визначаються перспективи розвитку виробництва та ефективність застосування нової або вдосконаленої продукції і технології. Наукові дослідження проводяться або в спеціальних НДІ, або в лабораторіях підприємства. Дослідницька стадія звичайно закінчується складанням технічних умов для проектування продукції.
На стадії проектування здійснюється конструкторська підготовка виробництва, в процесі якої визначається характер продукції, її конструкція, фізико-хімічні властивості, зовнішній вигляд, техніко-економічні та інші показники.
Проектування нової продукції здійснюється проектно-технічними та науково-дослідними інститутами, а також конструкторськими відділами та лабораторіями підприємств. Цілями конструкторської підготовки виробництва є:
• підвищення якості та конкурентоспроможності продукції;
• забезпечення високої технологічності конструкції на основі уніфікації та стандартизації деталей і вузлів вироби, що дозволяє скорочувати трудові та матеріальні витрати на проектування і виготовлення виробу;
• зниження собівартості нової продукції за рахунок удосконалення конструкції вироби, зменшення витрат сировини і матеріалів на одиницю продукції, зниження експлуатаційних витрат, повязаних з використанням продукції;
• забезпечення охорони праці і техніки безпеки, а також зручностей при використанні і ремонті виробів.
Конструкторська підготовка виробництва, як правило, включає пять етапів:
1. технічне завдання (ТЗ);
2. технічний проект (ТП);
3. робочі креслення дослідних зразків;
4. виготовлення, випробування і доведення дослідних зразків нових виробів;
5. розробку робочих креслень для серійного виробництва.
Проектування нового виробу починається зі складання технічного (проектного) завдання. Воно розробляється замовником (підприємством) або за його дорученням проектною організацією. У технічному завданні вказуються найменування і призначення нового вироби, технічні та економічні показники в процесі його виробництва й експлуатації. На рівні технічного завдання повинні бути визначені принципові відмінності нового виробу від раніше випущених, дані розрахунки ефективності нового вироби як для виробника, так і для споживача [17].
Основним класифікаційним групами процесів створення нової продукції повинні відповідати структурні підрозділи, в яких і будуть здійснюватися ці процеси (табл.1.1).
Таблиця 1.1
Основні групи процесів підготовки виробництва нової продукції та від
повідні їм структурні одиниці
Процеси підготовки Структурні одиниці підрозділу
Дослідницькі Відділ вивчення потреб, науково-дослідні тематичні відділи, відділ (бюро) техніко-економічних досліджень, відділ впровадження результатів ПИР
Подовження табл. 1.1
Інженерні Конструкторські тематичні відділи, технологічна служба, відділ стандартизації і нормалізації, центральна заводська лабораторія, відділ організації виробництва, праці та управління
Виробничі Макетні майстерні, експериментальне виробництво, цехи дрібних серій, виробничі цехи
Забезпечуючі Служба науково-технічної інформації, відділ кадрів та підготовки кадрів, відділ матеріально-технічного постачання, інструментальне господарство, відділи головного механіка та енергетика, відділ і цех нестандартного обладнання, служба управління якістю
Обслуговуючі Бюро технічної документації, складське господарство, транспортне господарство
Керуючі Обчислювальний центр, відділ управління розробками і підготовкою виробництва, планово-економічний виробничий відділи, відділ праці і заробітної плати, бюро по раціоналізації..........


ВИСНОВОК

Підготовка виробництва являє собою систему організації робіт, яка охоплює всі етапи розробки, освоєння виробництва та впровадження нових видів продукції і забезпечує протікання всіх процесів підготовчої стадії у взаємному звязку, обумовленості і послідовності. Таким чином, побудована організація підготовки виробництва реалізує принцип комплексності і називається комплексною підготовкою виробництва.
Основними напрямами цієї роботи можуть бути: скорочення часу робочого періоду за рахунок проведення заходів зі скорочення трудових витрат: скорочення часу перерв у процесі підготовки виробництва, впровадження паралельно-поєднаного методу організації робіт.
Таким чином, при дослідженні даного питання стало ясно, що актуальність цієї теми все більш яскраво виражається і вимагає вирішення багатьох закоренілих проблем в нашому виробництві.
Тривалість циклу підготовки виробництва та освоєння випуску нових видів продукції, незважаючи на тенденцію до скорочення, продовжує залишатися надзвичайно високою. На багатьох підприємствах період від початку розробки технічного завдання до випуску виробів становить у середньому 3-5 років, що в кілька разів перевищує витрати часу на підготовку виробництва на аналогічних зарубіжних підприємствах.
Конкретні заходи щодо скорочення часу підготовки виробництва передбачають високий рівень її організації, заснований на застосуванні наукових принципів.
Скорочення часу підготовки виробництва є головним завданням організаційної діяльності при створенні нових видів продукції. Реалізація цього завдання покликана забезпечити прискорення науково-технічного прогресу в усіх галузях народного господарства. Основними напрямами цієї роботи є: скорочення часу робочого періоду за рахунок проведення заходів зі скорочення трудових витрат: скорочення часу перерв у процесі підготовки виробництва, впровадження паралельно-поєднаного методу організації робіт.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Богатая И. Н. Аудит учета финансовых результатов и их использование [практ. пособие] [Текст] / И. Н. Богатая, Н. Н. Хахонова, Н. С. Косова; [под ред. В. И. Подольского]. - М. : ЮНИТИ, 2004. - 109 с.
2. Волков О. И. Экономика предприятия [учеб. для вузов по экон. спец.] [Текст] / О. И. Волков, Н. Б. Акуленко, Ю. Ф. Елизаров и др. [под ред. О. И. Волкова]. - М. : ИНФРА-М, 1997. - 416 с.
3. Грязнова А. Г. Оценка бизнеса [учебник] [Текст] / [под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой]. – М.: Финансы и статистика, 2002.
4. Горфинкель В.Я. Экономика фирмы [учебник для вузов] [Текст] / [под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
5. Жарковская Е. П. Антикризисное управление [учебник] [Текст] / Е. П. Жарковская, Б. Е. Бродский. - М. : Омега-Л, 2004. - 336 с.
6. Ильенкова С. Д. Инновационный менеджмент [учебник для вузов] [Текст] / С. Д. Ильенкова, Л. М. Гохберг, С. Ю. Ягудин и др. [под ред. С.Д. Ильенковой]. – 2-е изд. доп. и перераб. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2003.
7. Ипатова М.И. Организация и планирование производства [учебник] [Текст] / М.И. Ипатова, В.И. Постников, Захарова [под ред. М.И Ипатовой]. - М.К. 2002
8. Казанцева А. К. Общий менеджмент [дайджест учебного курса] [Текст] / [под ред. А.К. Казанцева]. – М.: ИНФРА-М, 2002.
9. Карлик А. Е. Экономика предприятия [учебник] [Текст] / [под ред. А.Е. Карлика, М.Л. Шухгальтер]. – М.: ИНФРА-М, 2002.
10. Кремнев, Г. Р. Управление производительностью и качеством: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 5. [Текст] / Г. Р. Кремнев. - М. : ИНФРА-М, 1999. — 312 с.
11. Лапушинская Г.К. Планирование в условиях рынка [учебное пособие] [Текст] / Г.К. Лапушинская, А. Н. Петров – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2003.
12. Любушин Н.П. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия [учебное пособие для вузов] [Текст] / В.Б. Лещева, В.Г. Дьякова [под ред. проф. Н.П. Любушина]. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.
13. Медынский В. Г. Инновационный менеджмент [учебник] [Текст] / В. Г. Медынский – М.: ИНФРА-М, 2004.
14. Мишин В. М. Управление качеством [учебное пособие для вузов] [Текст] / В. М. Мишин – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.
15. Мильнер Б. Управление современной компанией [учебник] [Текст] / [под ред. проф. Б. Мильнера и проф. Ф. Лииса]. – М.: ИНФРА-М, 2001.
16. Морозов Ю. П. Инновационный менеджмент [учебное пособие для вузов] [Текст] / Ю. П. Морозов, А.И. Гаврилов, А.Г. Гордонов – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,2003.
17. Санто Б. Инновация как средство экономического развития [пер. с венгер.] [Текст] / [общ.ред. и вст. ст. Б.В. Сазанова]. – М.: Прогресс, 1999.
18. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями [Текст] [сокр. пер. с англ.] – М.: Экономика, 1989.
19. Туровец О. Г. Организация производства [учебник] [Текст] / [под ред. О.Г. Туровца] – М. ИНФРА-М, 2001
20. Чуев И.Н. Экономика предприятия [учебник] [Текст] / И.Н. Чуев, А.Н. Чечевицына. - М. : Дашкова и Ко, 2003 – 416 с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.