На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Особливост створення та реєстрацї аудиторської фрми.Мета та завдання аудиту капталу.Умовно-позитивний Звт незалежного аудитора

Информация:

Тип работы: Контрольная. Добавлен: 20.08.2012. Сдан: 2012. Страниц: 26. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Державний вищий навчальний заклад
«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Кафедра аудиту


Контрольна робота
з дисципліни «Організація і методика аудиту»
Завдання 2


Виконала: студентка 5 курсу,
заочної форми навчання,
обліково-економічного факультету,
спеціальності 8509, групи № 2
з/к №119852
Опанасенко Ірина
Перевірив: доц. Щербакова Н.А.


Київ-2012
Завдання 2.
1. Особливості створення та реєстрації аудиторської фірми……………………..2
2. Мета та завдання аудиту капіталу……………………………………………….5
3. Умовно-позитивний Звіт незалежного аудитора (поняття, умови надання структура та зміст)…………………………………………………………………..9
4. Скласти перелік процедур аудиту балансу…………………………………….18
Література…………………………………………………………………………...25


1. Особливості створення та реєстрації аудиторської фірми
Аудиторська фірма — юридична особа, заснована з метою здійснення аудиторської діяльності. Аудиторська фірма — організація, яка включена до реєстру аудиторів і аудиторських фірм України і займається виключно наданням аудиторських послуг. Аудиторські фірми можуть створюватися на основі будь-якої форми власності. В Україні аудиторські фірми зареєстровані, як правило, у формі товариств з обмеженою відповідальністю та закритих акціонерних товариств. Основною умовою створення аудиторських фірм є наявність одного сертифікованого аудитора. В аудиторській фірмі загальний відсоток учасників, що не є аудиторами, не може перевищувати 30 %, керівником аудиторської фірми може бути тільки сертифікований аудитор.
Аудиторські фірми здебільшого надають такі види послуг:
- підтверджують достовірність та повноту річного балансу і звітності фондів, бірж, банків, компаній, підприємств, кооперативів, товариств та інших субєктів господарювання незалежно від форми власності та виду діяльності;
- перевіряють й аналізують фінансовий стан підприємств з різними формами власності, у тому числі з іноземними інвестиціями;
холдингових і страхових компаній, інвестиційних фондів, довірчих товариств та інших фінансових посередників;
- перевіряють емітентів цінних паперів при реєстрації емісії у Міністерстві фінансів України;
- оцінюють майно державних підприємств у разі здавання в оренду цілісних майнових комплексів, приватизації, корпоратизації та інших змін форм власності;
- готують висновок при порушенні питання про визнання підприємства неплатоспроможним або банкрутом;
- готують аудиторський висновок у разі ліквідації підприємств усіх форм власності;
- аналізують господарську, фінансову та спільну діяльність;
- консультують з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування та інших видів економіко-правового забезпечення, підприємницької діяльності юридичних та фізичних осіб;
- складають бізнес-плани тощо.
До аудиторських послуг належать:
здійснення оперативних перевірок;
компіляція даних бухгалтерської інформації;
послуги консультативного та інформативного характеру;
бухгалтерська та економіко-правова експертизи;
ведення бухгалтерського обліку;
інші види економіко-правового забезпечення субєктів господарювання.
Аудиторські послуги у вигляді консультацій можуть надаватись усно або письмово з оформленням довідки та інших офіційних документів. Аудиторські послуги у вигляді експертиз оформляються експертним висновком або актом.
Аудиторські фірми України залежно від участі в них аудиторів різних країн поділяються на національні, в яких працюють тільки аудитори України, та міжнародні — спільні підприємства, в яких беруть участь аудитори різних країн.
Для державної реєстрації аудиторської фірми подаються такі документи:
1) рішення власника про створення юридичної особи;
2) статут;
3) реєстраційна картка встановленого зразка, яка водночас є заявою про державну реєстрацію;
4) документ, що засвідчує сплату власником внеску до статутного капіталу суб’єкта господарської діяльності в розмірі згідно з чинним законодавством;
5) документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію.
Згідно з Положенням про Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності, затвердженим рішенням Аудиторської палати України від 31.10.2000 р. № 95, аудиторські фірми, що пройшли державну реєстрацію, для того щоб здійснювати аудиторську діяльність, мають пройти реєстрацію в автоматизованому банку даних і бути включеними до єдиного Реєстру аудиторських фірм і аудиторів України.
Для включення до Реєстру аудиторських фірм і аудиторів України (Реєстр АФ і АУ) аудиторські фірми у десятиденний термін з моменту одержання свідоцтва про державну реєстрацію повинні подати до регіонального відділення Аудиторської палати України заповнену реєстраційну картку встановленого зразка. Реєстраційна картка заповнюється у двох примірниках. Один примірник передається до регіонального відділення Аудиторської палати України, другий залишається у звітуючого. Дані реєстраційної картки заповнюються чорнилом темного кольору акуратно і чітко, без виправлень.
У разі перереєстрації аудиторської фірми внаслідок зміни будь-яких даних, що наводяться в реєстраційній картці, аудиторські фірми повинні у терміни, передбачені чинним законодавством, письмово повідомити про ці зміни регіональне відділення Аудиторської палати України. У разі неподання або несвоєчасного подання аудиторською фірмою відомостей про зміни показників реєстраційної картки Аудиторська палата України призупиняє діяльність аудиторської фірми строком до 6-ти місяців.
Виключення з Реєстру аудиторських фірм і аудиторів України здійснюється після скасування державної реєстрації.


2. Мета та завдання аудиту капіталу
Розпочинаючи роботу, аудитор на власний розсуд розбиває генеральну сукупність на підсукупності й ретельно проводить перевірку кожної. На нашу думку, бажано таку перевірку розпочинати з аудиту установчих документів і власного капіталу........


Література:
1. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.93 р.№ 3125-XII
2. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: Видання 2010 року, частина 1/ Пер. з англ. –К.: Видавництво «Фенікс», 2010. -841с.
3. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту: Навч. посібник. - К.: Каравела, 2006.- 560 с.
4. Петрик О.А.,Савченко В.Я., Свідерський Д.Є. Організація та методика аудиту підприємницької діяльності: Навч.посіб./ За заг. ред. О.А. Петрик. –К.:КНЕУ, 2008. -472 с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.