На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Сутнсть органзацї бухгалтерського облку, контролю та аналзу основних засобв в управлнн пдприємством

Информация:

Тип работы: Реферат. Добавлен: 20.08.2012. Сдан: 2012. Страниц: 11. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Державний вищий навчальний заклад
«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Кафедра обліку підприємницької діяльності


Реферат
з дисципліни «Організація обліку»
на тему: «Сутність організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу основних засобів в управлінні підприємством»


Виконала: студентка 5 курсу,
заочної форми навчання,
обліково-економічного факультету,
спеціальності 8509, групи № 2


Київ-2012
Зміст
Вступ…………………………………………………………………………...2
Організація первинного обліку основних засобів…………………………..3
Організація поточного обліку основних засобів…………………………....5
Організація узагальнюючого (підсумкового) обліку основних засобів ….8
Висновки………………………………………………………………………9
Література……………………………………………………………………10


Вступ
Під засобами праці розуміють річ (або комплекс речей), яку працівник розміщує між собою та предметами праці так, аби вона була провідником його дій на цей предмет. За своєю суттю засоби праці можуть бути двох видів:
— знаряддя праці,
— предмети, що забезпечують умови праці.
Об’єктом обліку засобів праці є матеріальний засіб, за допомогою якого здійснюється виробнича, комерційна або індивідуальна діяльність.
Одиницею обліку засобів праці є назва та об’єкти, визначені технічним документом (паспортом тощо).
Основу організації обліку засобів праці формує їх фінансова та економіко-правова класифікація (групування).
Засоби праці поділяються на дві великі групи: оборотні та необоротні. Основу такого поділу формують :
— ліміт ціни (межа суттєвості) — розмір історичної собівартості придбання, установлений на підприємстві наказом про облікову політику;
— строк використання відносно операційного періоду.
Перша група формує дві підгрупи: малоцінні та дорогоцінні засоби праці. Друга група охоплює швидкозношувані та довгозношувані засоби праці. Таким чином, на підприємстві для організації обліку засобів праці можуть бути визначені чотири вихідні групи:
1. Малоцінні швидкозношувані (оборотні).
2. Малоцінні довгозношувані (необоротні).
3. Дорогоцінні швидкозношувані (оборотні).
4. Дорогоцінні довгозношувані (необоротні).
Останню групу в літературі називають «Основні засоби», що є неправильним з економічного погляду, оскільки основні засоби можуть бути як довгозношувані, так і швидкозношувані.

Організація первинного обліку основних засобів
Першим етапом облікового процесу є первинний облік.
Сприйняття та вимірювання як складові етапу можливі лише тоді, коли об’єкти обліку конкретизовані у вигляді облікових номенклатур, що є, як відомо, першим об’єктом організації первинного обліку [3,c.39].
Первинний облік засобів праці характеризує їх рух з надходження, вибуття та використання в процесі діяльності за місцями зберігання та використання.
Вихідна номенклатура первинного обліку, установлена різними нормативними документами, частково визначається технічною документацією (паспортом) відповідного об’єкта. Разом з тим значна кількість номенклатур потребує визначення. Вона характеризує особливості руху та використання об’єктів на конкретному підприємстві.
Номенклатуру потрібно пов’язати з назвою, рухом (надходження, вибуття), носієм (документом), напрямами використання, джерелами надходження тощо.
Організація носіїв номенклатур первинного обліку пов’язана з напрямками руху засобів праці — надходженням, вибуттям, передаванням та використанням...........


Висновки: Отже, технологія облікового процесу в усіх випадках передбачає такі об’єкти організації, як номенклатура, носії даних, рух носіїв, забезпечення процесу. Характерним при цьому є те, що зазначені об’єкти використовуються на всіх трьох етапах облікового процесу — первинному, поточному і підсумковому.


1. Наказ Міністерства статистики України № 352 від 29.12.1995 року «Про затвердження типових форм первинного обліку».
2. Наказ Мінфіну від 30.11.99 р. № 291 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування»
3. Сопко В.В.,Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. — К.: КНЕУ, 2004. — 411 с.
4. Сльозко Т.М. Організація обліку: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 224 с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.