На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Органзаця та дяльнсть Аудиторської Палати в Україн (АПУ). Повноваження та статут АПУ, персональний склад та його щорчна ротаця. Дяльнсть Сплки аудиторв України. Процедури аудиту. Види та мета теств на вдповднсть внутршнього контролю.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Бухгалтерский учёт. Добавлен: 22.03.2010. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


4
Зміст

1. Аудиторська Палата України, порядок її організації та діяльності
2. Тести в аудиті та їх види
Список використаної літератури
1. Організація та діяльність Аудиторської Палати в Україні

Аудит відноситься до інтелектуальної діяльності, яка складається із дослідження фінансово-господарської діяльності з метою сприяння її поліпшенню та підвищенню прибутковості відповідно до замовлень, виданих за угодами між суб'єктами підприємницької діяльності та аудиторськими фірмами. Організацію і планування аудиту очолює Аудиторська Палата України (АПУ). Повноваження АПУ визначаються Законом України «Про аудиторську діяльність» та Статутом Аудиторської Палати України, затвердженим протоколом АПУ від 28.10.93 р.
Аудиторська Палата України є самостійним, незалежним (неурядовим) органом, метою якого є сприяння розвитку, вдосконаленню та організації аудиторської справи в Україні. АПУ створено Спостережну раду, що здійснює контроль за діяльністю секретаріату АПУ та виконує представницькі та організаційні функції. АПУ є юридичною особою, яка функціонує за принципом самоуправління, має свою печатку, емблему та іншу атрибутику, рахунки в банку. Ведення поточних справ в АПУ здійснює секретаріат АПУ. Метою АПУ є створення незалежного фінансово-господарського контролю у формі аудиту, який дає об'єктивну оцінку фінансового стану підприємств, банків, а також надає їм супутні аудиту послуги, послуги з питань методології бухгалтерського обліку, судово-бухгалтерської експертизи та інші послуги, визначені договором на платній основі.
Повноваження АПУ.
Головними завданнями АПУ є сприяння розвитку аудиту в Україні, вирішення на єдиній методологічній основі принципових питань аудиторської діяльності в Україні, надання практичної допомоги у забезпеченні професійної захищеності аудиторів під час виконання покладених на них функцій.
Аудиторська палата України:
· здійснює сертифікацію суб'єктів, що мають намір займатися аудиторською діяльністю;
· розробляє і затверджує норми та нормативи аудиту, програми підготовки аудиту;
· веде реєстр суб'єктів аудиторської діяльності;
· створює на території України регіональні відділення АПУ, визначає їх повноваження і контролює їх діяльність;
· встановлює розмір оплати за проведення сертифікації;
· розглядає скарги щодо діяльності окремих аудиторів і аудиторських фірм на предмет їх компетенції;
· застосовує до аудиторів покарання за неналежне виконання своїх професійних обов'язків;
· розробляє пропозиції з питань розвитку аудиту в Україні і вносить їх на розгляд відповідних інстанцій;
· бере участь у роботі міжнародних організацій з питань аудиту;
· визначає порядок оформлення офіційних документів з питань надання аудиторських послуг;
· для виконання своїх повноважень АПУ може створювати тимчасові комісії і робочі групи.
Порядок формування АПУ та ротації членів АПУ. Аудиторська палата України формується шляхом делегування до її складу десяти представників від професійної громадської організації аудиторів (Спілка аудиторів України) та десяти представників від міністерств та відомств України, в тому числі від Міністерства фінансів України, Головної державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Міністерства статистики та Міністерства юстиції України. Загальна кількість членів АПУ становить двадцять осіб.
За рішенням АПУ в Республіці Крим, областях та містах Київ і Севастополь можуть створюватись регіональні відділення Аудиторської палати України (РВ АПУ).
Персональний склад АПУ підлягає щорічній ротації в кількості не менше трьох членів АПУ або двох членів РВ АПУ.
Ротація здійснюється на основі визначення особистого рейтингу членів АПУ шляхом таємного анкетування. Анкетування організовує і проводить Комісія з анкетування один раз на рік. В анкетуванні беруть участь усі аудитори України, які визнані такими згідно із Законом України. Ротація проводиться згідно з положенням «Про ротацію членів Аудиторської палати України» № 22 від 24.11.94 р.
При проведенні ротації враховуються такі обставини:
Ш добровільне вибуття членів АПУ або РВ АПУ;
Ш звільнення члена АПУ або РВ АПУ із організації, яка його делегувала;
Ш відклик члена АПУ і РВ АПУ за ініціативою органу, що його делегував;
Ш відсутність підряд більше ніж на трьох засіданнях АПУ або РВ АПУ без поважних причин;
Ш невиконання обов'язків, передбачених Статутом АПУ.
Повідомлення аудиторів АПУ про ротацію здійснюється Комісією шляхом публікації оголошення про ротацію членів АПУ в засобах масової інформації. Анкетування повинно починатись не раніше ніж за тиждень з часу повідомлення про це і закінчуватися за три тижні. Для анкетування використовуються бланки суворої звітності двох типів анкет:
1) серія А для анкетування членів АПУ;
2) серія В для анкетування членів РВ АПУ.
Анкетування вважається проведеним, якщо в ньому взяло участь не менше 75 % аудиторів. Ротації підлягають члени АПУ і РВ АПУ, які набрали найбільшу кількість голосів на предмет припинення їх діяльності.
Спілка аудиторів України є Всеукраїнською професійною організацією, яка об'єднує сертифікованих аудиторів України. Спілка не переслідує комерційних цілей і не ставить перед собою завдання щодо отримання прибутку з метою перерозподілу його між своїми членами. Спілка може відкривати свої окремі територіальні відділення за наявності в них не менше п'яти сертифікованих аудиторів, які є членами спілки. Мета діяльності спілки полягає в об'єднанні зусиль аудиторів для захисту своїх законних прав та інтересів, сприяння розвитку аудиторської діяльності в Україні.
Для досягнення поставленої мети Спілка вирішує такі завдання:
ь представляє законні інтереси своїх членів в органах державної влади та управління України;
ь вносить пропозиції до органів влади і управління з питань аудиторської діяльності;
ь сприяє дотриманню законності і проведенню профілактики правопорушень серед своїх членів;
ь у разі необхідності бере участь у формуванні та виконанні національних програм соціально-економічного розвитку.
Спілка аудиторів України має право делегувати своїх представників до АПУ та достроково їх відкликати; порушува и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.