На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Опалення житлового триповерхового будинку

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 17.09.2012. Сдан: 2011. Страниц: 32. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Міністерство освіти і науки України
Харківська національна академія міського господарства

Кафедра ЕГіТС


Курсовий проект
на тему:

«Опалення житлового триповерхового будинку»


Виконав: Перевірила:
ст. гр. ТГВ-2008-31


Харків 2011

Зміст
1. Вступ….……………………………………...………………………………...3
2. Вихідні і кліматологічні дані..…………….…………...…….……………….4
3. Теплотехнічний розрахунок огороджуючи конструкцій…..………………5
4. Розрахунок тепловтрат в приміщені…………..…...……...………………..11
5. Обґрунтування прийнятої системи опалення……………………………...19
6. Розрахунок опалювальних приладів і їх підбір..………..…………………21
7. Гідравлічний розрахунок системи опалення.....…..……………………….25
8. Розрахунок елеватора..………………………..…………...………………...29
9. Висновок…………………………………..………………………………….31
10. Список літератури.…………..………………..……………………………32

1. Вступ
Проектування системи опалення для житлових будинків у наш час є дуже важливим і складним завданням.
Система опалення, згідно із СНіП 2.04.05 - 91*, у першу чергу повинна забезпечити розрахункову температуру повітря з огляду на: втрати теплоти через конструкції, що обгороджують; витрату теплоти на нагрівання ін-фільтруючого зовнішнього повітря; витрати теплоти на нагрівання матеріалів, устаткування і транспортних засобів; тепловий потік, що надходить від електричних приладів, освітлення, технологічного устаткування, комунікацій людей та інших джерел.
В умовах підвищення вимог до систем опалення та жорсткості будівельних норм необхідно одночасно забезпечити максимально комфортні умови в приміщеннях і в той же час підвищити енергозбереження в системі при мінімальних витратах. Проблема енергозбереження є однією з актуальніших сьогодні, тому що проекти старого зразка не можуть забезпечити необхідні вимоги до систем опалення при величезних витратах ресурсів та енергії. Використання сучасних технологій, якісних теплоізолюючих матеріалів, поліпшеного устаткування та трубопроводів для систем опалення, звичайно, вимагає вкладення значних коштів, але все це окупається буквально в перші роки роботи системи опалення за рахунок істотного енергозбереження.
Тому метою даного курсового проекту є проектування системи опалення житлового будинку, що відповідала б усім вимогам СНіП 2.04.05 - 91* і ДБН В.2.6.-31:2006 з приділенням при цьому уваги проблемі енергозбереження.

2. ВИХІДНІ Й КЛІМАТОЛОГІЧНІ ДАНІ
Система опалення проектується для триповерхового житлового будинку, що знаходиться в м. Миколаїв. Розрахункова зимова температура зовнішнього повітря складає -20?С.
Зовнішні стіни:
- піносилікатні блоки, товщиною (?)=0,5м, теплопровідність (?)=0,38 Вт/м2?С;
- утеплювач Fastoterm NF ?=0,042 Вт/м2?С;
- армована сітка + цементна стяжка ?=0,015 м, ?=0,76 Вт/м2?С;
- штукатурка ?=0,015 м, ? = 0,072 Вт/м2?С.
Перекриття:
- залізобетонні плити ?=0,22 м, ?=1,92 Вт/м2?С;
- утеплювач SUPERROCK ?=0,034 Вт/м2?С;
- руберойд по бітуму ?=0,02 м, ?=0,17 Вт/м2?С;
Підлога:
- утеплювач SUPERROCK ?=0,034 Вт/м2?С.
Орієнтація фасаду - на південь.
Тиск на введенні в систему опалення складає 8000 Па.

3. ТЕПЛОТЕХНІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ЗОВНІШНІХ ОГОРОДЖЕНЬ
Мета теплотехнічного розрахунку - визначити термічний опір конструкції що огороджують, (Rо), товщину утеплювача і коефіцієнт теплопередачі (К).
При розробці проекту треба приділити велику увагу конструкції зовнішніх огороджень і оцінці їхнього термічного опору. Правильно обрана конструкція огородження і строго обгрунтована величина його термічного опору Rо забезпечують, з одного боку, необхідний мікроклімат, тобто санітарно-гігієнічні умови, необхідні для перебування людини в приміщеннях проектованого будинку, а з другого - економічність завдання. Розрахунок виконують згідно з нормами СНІП ІІ-3-79* з прийнятим доповненням. Відповідно до доповнення при реконструкції будинку чи капітальному ремонті для міст першої зони розрахунковий термічний опір повинен бути не менше необхідного термічного опору.
Як відомо, опір теплопередачі огородження дорівнює сумі термічних опорів, що переборюють тепловий потік при переході від одного середовища до іншого.
Термічний опір огороджень визначають за формулою:

R0=Rв+?Rі + Rв.п.+R.н, (1)

де - R в = опір тепло сприйняттю внутрішньої поверхні (?В – коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні конструкції, що огороджують, для м. Миколаїв складає 8,7), м2?С/Вт;
- сумарний термічний опір усіх матеріальних шарів огородження
(?і - теплопровідність і ?і - товщина шарів), м2?С/Вт;
Rв.п - термічний опір замкнутого повітряного прошарку, м2?С/Вт.
, - опір тепловіддачі зовнішньої поверхні (таблиця 1), м2?С/Вт.
R0>Rтр.
Таблиця 3.1 – Значення коефіцієнта тепловіддачі для зимових умов
Зовнішня поверхня огороджуючої конструкції ?н
1. Для зовнішніх стін, покрить, перекриттів над проїздами і над холодними підпільними (без огороджуючи стінок) в Пн кліматичній зоні 23
2. Для перекриттів над холодними підвалами (спілкуючимися із зовнішнім повітрям), перекриття над холодним підпіллям (з огорджуючими стінками) і холодними поверхами в Пн кліматичній зоні 17
3. Для горищного перекриття і над неопалювальними підвалами зі світовими отворами в стінах, а також зовнішніх стін з повітряним прошарком 12
4. Для перекриття над неопалювальним підвалом без світових отворів стін, розташованих вище рівня землі і над неопалювальними технічними підпіллями розташованими нижче рівня землі 6

Коефіцієнт теплопередачі (К) є зворотною величиною термічного опору (R0) і визначається за формулою:
(2)
Термічний опір вікон будинку приймають залежно від призначення будинку і різниці температур. Для курсового проекту пропонується прийняти вікно з подвійним заскленням.
Коефіцієнт теплопередачі вікна визначають за формулою:
, (3)
де Rокн - термічний опір вікна, м2 °С/Вт;
Rст - термічний опір огороджувальної стіни, м2?С/Вт.
Таблиця 3.2 – Термічні опори (R0) вікон
Заповнення світового отвору R0
1. Подвійне остеклення в пластмасових або дерев’яних роз’ємних перепльотах 0,42
2. Двошарове остеклення в розйомних дерев’яних або пластмасових перепльотах 0,53
3. Двокамерний стеклопакет 0,5
4. Двокамерний стеклопакет з тепло відражаючим покриттям 0,76

Аналогічно коефіцієнту теплопередач вікон визначають коефіцієнт теплопередачі зовнішніх дверей. У курсовому проекті прийняті подвійні зовнішні двері.
Згідно з Сніп термічний опір дверей повинен бути не менше 0,6 R0тр зовнішньої стіни. Коефіцієнт теплопередачі балконних дверей приймаємо рівним коефіцієнту теплопередачі вікна Кокн.
Термічний опір для утеплених підлог (Rу.п) визначають з виразу
(4)
де - сума термічних опорів шарів, що утеплюють;
Rн.п - умовна величина термічного опору теплопередачі 1, 2, 3 і 4 зон не утеплених підлог на лагах складає відповідно R1=2,1 м2?С/Вт, R2=4,3 м2?С/Вт, R3=8,6 м2?С/Вт, R4 = 14,2 м2?С/Вт.
Визначаємо товщину утеплювача, термічний опір і коефіцієнт теплопередачі для горищного перекриття. Дані прошарки дахового перекриття наведені у таблиці:
№ п\п Вид шару огородження ?, м ?, Вт/м?С
1 залізобетонна плита 0,22 1,92
2 утеплювач «SUPERROCK» x 0,034
3 руберойд по бітуму 0,02 0,17
1) визначаємо товщину утеплювача " ISOVER-L " з формули термічного опру конструкцій, що обгороджують:

4,95=1/8,7+0,22/1,92+х/0,034+0,02/0,17+1/12
Приймаємо товщину утеплювача ?х= 0,154м.
2) знаходимо термічний опір:
R0=4,96 м2/Вт?С
R0>R0тр.
4,96>4,95
3) визначаємо коефіцієнт теплопередачі горищного перекриття за формулою:
К=1/ R0=1/4,96 = 0,202 Вт /м2?С.
Визначаємо товщину утеплювача, термічний опір і коефіцієнт теплопередачі для зовнішньої стіни. Дані прошарки зовнішньої стіни наведені в таблиці:
№п/п Вид шару огородження ?, м ?, Вт/м?С
1 стіна із піносилікатних блоків 0,5 0,38
2 утеплювач Fastoterm NF х 0,042
3 армована сітка + цементна стяжка 0,015 0,76
4 штукатурка 0,015 0,72

1) визначаємо товщину утеплювача "Fastoterm NF" з формули термічного опору конструкцій, що огороджують:

2,8=1/8,7 + 0,5/0,38 + х/0,042 + 0,015/0,76 + 0,015/0,72 + 1/23

Приймаємо товщину утеплювача ?х=0,06 м.
2) знаходимо термічний опір:
R0=2,941 м2?С /Вт
R0>R0тр. 2,949 >2,8
3) визначаємо коефіцієнт теплопередачі зовнішньої стіни за формулою:
К=1/ R0=1/2,941=0,34 Вт /м2?С
Визначаємо товщину утеплювача, термічний опір і коефіцієнт теплопередачі для полу. Дані прошарки зовнішньої стіни наведені в таблиці:

№п/п Вид шару огородження ?, м ?, Вт/м?С
1 залізобетонна плита 0,22 1,92
2 руберойд 0,004 0,26
3 утеплювач 0,01 0,034
4 цем.-піщ. розчин 0,02 0,76
5 лінолеум 0,03 0,38
1) знаходимо термічний опір чотирьох зон за формулою:
Rпол=Rнп+ ??n/ ?n;
??n/ ?n=0,22/0,92+0,004/0,26+0,01/0,034+0,02/0,76+0,03/0,38=0,53 м2?С/Вт
де Rнп – термічний опір не утепленого полу по зонам.
Rпол 1=2,1 + 0,53 = 2,63 м2?С/Вт;
Rпол 2=4,3 + 0,53 = 4,83 м2?С/Вт;
Rпол 3=8,6 + 0,53 = 9,13 м2?С/Вт;
Rпол 4=14,2 + 0,53 = 14,73 м2?С/Вт;
Термічний опір повинен вдовільняти формулу
Rпол> 2,3 м2?С/Вт;
Визначаю термічний опір полу розташованого на лагах по формулі
Rпол лаг = Rпол/0,85 м2?С/Вт;

Rпол лаг 1 = 2,63/0,85 = 3,1 м2?С/Вт;
Rпол лаг 2 = 4,83/0,85 = 5,68 м2?С/Вт;
Rпол лаг 3= 9,13/0,85 = 10,74 м2?С/Вт;
Rпол лаг 4 = 14,73/0,85 = 17,33 м2?С/Вт;

Визначаємо коефіцієнт теплопередачі вікна при термічному опорі вікна 0,55м2?С/Вт, термічний опір зовнішньої стіни 2,941 м2°С/Вт.
Квік=1/Rвік – 1/Rст
Квік=1/0,55-0,34 = 1,48 Вт /м2?С.

4. РОЗРАХУНОК ВТРАТ ТЕПЛА В ПРИМІЩЕННЯХ
Щоб правильно підібрати опалювальні прилади у приміщенні, необхідно знати його тепловтрати. Тому розрахунок тепловтрат є одним з головних етапів проектування системи опалення.
Для розрахунку використовують наступні дані: плани поверхів з вказівкою призначення приміщень, орієнтація будинку на сторони світу, призначення кожного приміщення, місце спорудження будинку, теплотехнічний розрахунок зовнішніх огороджень. Всі опалювальні приміщення на плані позначені порядковими номерами за годинниковою стрілкою.
Утрати тепла приміщеннями через конструкції, що огороджують, визначають шляхом підсумування основних і додаткових утрат.
Основні тепловтрати приміщень Qосн. встановлюють за формулою:
(5)
де F - площа конструкції, що обгороджує, через яку відбувається утрата тепла, м2
k - коефіцієнт теплопередачі конструкції, що огороджує, Вт/(м °С);
t - розрахункова температура внутрішнього повітря, °С (для житлових кімнат і кухонь 18°С, для сходової клітки 16 °С);
t - розрахункова температура зовнішнього повітря, °С (для горища 9 °С);
п - поправочний коефіцієнт, що враховує положення огородження щодо зовнішнього повітря (для приміщень п = 1, для горища п = 0,9).
Площу зовнішніх і внутрішніх огороджень при розрахунку тепловтрат приміщень обчислюють (з точністю до 0,1 м2), дотримуючись правила обмірювання огороджень за планами і розрізами будинку. Ці правила враховують складність теплопередачі на межах огороджень, передбачаючи умовне збільшення чи зменшення площ для відповідності фактичним тепловтратам.
Для визначення площі зовнішніх стін вимірюють (з точністю до 0,1 м):
за планами - довжину стін кутових приміщень за зовнішньою поверхнею від зовнішніх кутів до осей внутрішніх стін, не кутових приміщень - між осями внутрішніх стін;
за розрізами - висоту стін на першому поверсі від нижнього рівня підготовки під конструкцію підлоги на лагах до рівня чистої підлоги другого поверху; на середніх поверхах - від поверхні підлоги одного поверху до поверхні підлоги вишележачого; на верхньому поверсі - від поверхні підлоги до верху конструкції горищного перекриття.
Для обчислення площі внутрішніх стін вимірюють:
за планами - довжину стін від внутрішньої поверхні зовнішніх стін до осей внутрішніх стін між осями; за розрізами - висоту стін від поверхні підлоги до поверхні стелі.
Площу вікон і дверей визначають за найменшими розмірами будівельних прорізів.
У розрахунковій таблиці назви огороджень позначають в такий спосіб:
зовнішня стіна - ЗС;
подвійне засклення - ПО;
горищне перекриття - ГП;
перекриття над підвалом - ПП;
подвійні двері - ПД;
балконні двері - БЛ.
Крім вертикальних конструкцій, що обгороджують, утрати тепла здійснюються і через горищне перекриття на третьому поверсі та підлогу на першому поверсі. У курсовому проекті підлоги будинку утеплені, розташовані на лагах. Утрати тепла крізь підлоги визначаються по зонах-смугах шириною 2 м, паралельних зовнішнім стінам ( див;, рис). Чим ближче смуга розташована до зовнішньої стіни, тим вона має менший термічний опір теплопередачі. Ділянка розміром 2x2 м, що примикають до зовнішнього кута, враховується двічі. Умовна величина термічного опору теплопередачі 1, 2, 3 і 4 зон не утеплених підлог на лагах складає відповідно: R1 = 2,1 м2 °С/Вт, R2 = 4,3 м2 °С/Вт, R3=8,6 м2 °С/Вт, R4 = 14,2 м2 °С/Вт.
Тепловтрати через підлоги на лагах визначають за формулою:
(6)


де F1, F2, F3 - площі зон, м;
R1, R2, R3 - термічні опори окремих зон, м2 °С/Вт.

Рис. 4.1- Схема зон для визначення втрат крізь підлогу
Дані розрахунку тепловтрат підлоги на лагах вносять у таблицю 4.1
Таблиця 4.1 - Розрахунок тепловтрат крізь підлогу на лагах
№ кварт. Наймен. помещения tвн tнар R м^2 кв F м кв Qпол
I II III I II III
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
101 ЖК 22 -20 3,1 5,68 - 18,4 5,15 - 243,5350072
102 ЖК 20 -20 3,1 5,68 10,74 4,6 5,74 3,23 94,7518382
ЛК ЛК 16 -20 3,1 5,68 10,74 4,6 4,6 6,18 87,53336289
103 ЖК 20 -20 3,1 5,68 10,74 7,6 8,75 5,44 152,4957136
104 К 20 -20 3,1 5,68 - 18,2 4,94 - 228,4978323
105 ЖК 22 -20 3,1 5,68 - 16,8 0,355 - 195,1168671
106 ЖК 20 -20 3,1 5,68 10,74 9,4 14,35 7,36 211,6594968
107 К 18 -20 3,1 5,68 10,74 5,2 5,2 4,03 95,58433332
108 К 18 -20 3,1 5,68 10,74 4,6 3,84 3,74 80,77119686
109 ЖК 22 -20 3,1 5,68 - 19 5,54 - 252,8679183

..........

ВИСНОВОК
Для підвищення техніко-економічних показників проектованої системи опалення в курсовому проекті застосовані нові теплоізоляційні матеріали ISOVER-L і FASROCK-L для утеплення зовнішньої стіни, горищного перекриття, підлога. Передбачено ізоляцію трубопроводів системи опалення, що прокладається в неопалюваних приміщеннях і в місцях, де можливе замерзання. Теплова ізоляція застосована з матеріалу з теплопровідністю більше 0,05 Вт/м°С.
Для забезпечення теплового комфорту й енергозберігаючого ефекту на опалювальних приладах установлені терморегулятори фірми Danffoss.
Для контролю споживання енергії в індивідуальному тепловому пункті установлений вузол комерційного обліку споживання енергії.

Список літератури
1. СНиП 2.04.05 – 91* Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха. /Госстрой СССР - Москва: Стройиздат. 1991.
2. Теплотехника, тепло-газоснабжение и вентиляция. /Н.В.Тихомиров, Э.С.Сергеенко – Москва: Стройиздат. 1991.
3. Справочник по теплоснабжению / Р.В. Щекин. – К.: Высш.школа, 1976.
4. Учет и контроль расхода энергоносителей и тепловой энергии: (методы и приборы) / Каханович В.С., Калько Р.А., Апарович А.М. и др.; Под ред. В.С. Кахановича. – М.: Энергия, 1980.
5. Ремонт инженерных систем зданий: Учебное пособие / Н.А. Шульга. – К.: Высшая школа, 1991.
6. Справочник проектировщика. Отопление и горячее водоснабжение / И.Г.Староверов., - М.: Стройиздат, 1991.
7. СНиП 2.01-82 Строительная климатология и геофизика. /Госстрой СССР - Москва: Стройиздат. 1983.
8. Отопление /В.Н. Богословский, А.Н. Сканави – Москва: Стройиздат, 1991.
9. Энергосбережение в системах теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования. / В.Н. Богословский, - Москва: Стройиздат, 1990.
10. Эксплуатация инженерного оборудования зданий. / М.С. Богуславский – Москва: Стройиздат, 1990.
11. Конструирование и расчет систем водяного и воздушного отопления зданий. 2 издание / А.Н. Сканави - Москва: Стройиздат, 1983.
12. Экономия топливно- энергетических ресурсов в строительстве./ Г.А. Исакович, Ю.Б. Слуцкий, - Москва: Стройиздат, 1988.
13. Алексахін О.О, Герасимова О.М.Приклади й розрахунки з теплопостачання та опалення. Навч. Посібник. – Харків: ХДАМГ, 2002. – 206 с.
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.