На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Диплом Напрямки прискорення обгу оборотних коштв на приклад пдприємства ПАТ «АрселорМттал Кривий Рг»

Информация:

Тип работы: Диплом. Предмет: Эконом. предприятия. Добавлен: 16.10.2012. Сдан: 2012. Страниц: 159. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТУ ………………………………………..
1.1. Загальна характеристика ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» …….....................
1.2. Виробнича структура ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» ……..........................
1.3 . Організаційна структура ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» ………………….
1.4 . Техніко-економічні показники ВАТ«АрселорМіттал Кривий Ріг» ………….
РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА …...................................................................
2.1. Аналіз складу майна та джерел його утворення ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» ………................................................................................................
2.1.1. Аналіз активів та пасивів підприємства ……………………………………...
2.1.2. Оцінка складу та структури дебіторської і кредиторської заборгованості ...
2.2. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства ПАТ«АрселорМіттал Кривий Ріг» ………………………………………………..
2.2.1. Аналіз формування доходів та витрат підприємства ……………………………
2.2.2. Аналіз використання прибутку підприємства ……………………………….
2.3. Аналіз фінансових коефіцієнтів підприємства ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» ………………………………………………………………………………….
2.3.1. Аналіз коефіцієнтів рентабельності підприємства …………………………..
2.3.2. Аналіз ліквідності підприємства ……………………………………………...
2.3.3. Аналіз абсолютних та відносних показників фінансової стійкості підприємства …………………………………………………………………...
РОЗДІЛ 3. МЕТОДИЧНА ЧАСТИНА ……………………………………………....
3.1. Економічна сутність оборотних коштів підприємства ......................................
3.2. Джерела формування оборотних кошті ...............................................................
3.3. Склад та структура оборотних коштів …………………………………………
3.4. Нормування оборотних коштів підприємства …………………………………
3.5. Методика аналізу і оцінки оборотних коштів на підприємстві ………………
РОЗДІЛ 4. СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА ……………………………………………...
4.1. Аналіз стану, динаміки і структури оборотних коштів на ПАТ«АрселорМіттал Кривий Ріг» ……………………………………………..
4.2. Аналіз джерел фінансування оборотних активів на ПАТ«АрселорМіттал Кривий Ріг» ………................................................................................................
4.3. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» ……………………………………………….
4.4. Аналіз показників ефективності використання оборотних коштів підприємства ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» ……………………………………………….
4.5. Аналіз впливу ефективності використання оборотних коштів на показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» …….
4.6. Пропозиції щодо прискорення обігу оборотних коштів підприємства ПАТ«АрселорМіттал Кривий Ріг» ………………………………………………..
РОЗДІЛ 5. РОЗРАХУНКОВО-ПРОЕКТНА ЧАСТИНА …………………………..
5.1. Обґрунтування економічної ефективності напрямків щодо прискорення обігу оборотних коштів підприємства ПАТ«АрселорМіттал Кривий Ріг»………………………………………………………………………………...
5.2. Прогнозні фінансово-економічні показники оборотних коштів підприємства ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» .….........…………………………………….
6 ОХОРОНА ПРАЦІ …................................................................................................
ВИСНОВКИ
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ


ВСТУП


На етапі трансформації економіки України активізується пошук прийнятних рішень, які забезпечують підвищення ефективності процесу управління гірничо-металургійними підприємствами. Актуальність теми дослідження зумовлена широким спектром досі невирішених науково-практичних проблем щодо змісту і форм управління металургійними підприємствами в умовах ринкових відносин і визначення напрямів, які сприятимуть їх економічному зростанню. Прискорення обігу оборотних коштів металургійних підприємств значною мірою обумовлена наявністю та ступенем використання власної паливно-енергетичної бази. Витратний характер більшості металургійних підприємств, обумовлений нераціональним використанням ресурсів, визначив актуальність прискорення обігу їх оборотних коштів.
Значення прискорення обігу оборотних коштів підприємства в металургійній галузі та діяльності ділових одиниць досліджували такі видатні вітчизняні та іноземні економісти, як Андрійчук В.Г., Болюх М.А., Бойчик І.М., Бланк І.О., Бурчевський В.З., Волкова О.І., Бутинець Ф.Ф., Горбаток М.І., Грузінов В.П., Грібов В.Д., Кірейцева Г.Г., Покрапивний С.Ф., Подольська В.О., Прудніков В.М., Сафранова Н.А., Сергєєв І.В., СкляренкоВ.К., Харів П.С., Яріш О.П. та інші.
Однак ще не сформовано єдиної теоретичної бази, яка б охоплювала увесь комплекс питань щодо прискорення обігу оборотних коштів підприємства в межах ділових одиниць. Не вироблено єдиного підходу до тлумачення категорії «оборотні кошти», критеріїв, відповідно до яких здійснюється їх оцінка і класифікація, відсутні чіткі формулювання цілей і завдань щодо прискорення обігу оборотних коштів на підприємствах. Окрім того, методики їх аналізу та планування, розроблені зарубіжними економістами, орієнтовані на стабільну ринкову економіку, а тому для трансформаційних умов мають невисоку практичну цінність.
Метою цієї дипломної роботи є прискорення обігу оборотних коштів на підприємстві ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».
- Для досягнення даної мети визначено наступні задачі:
- розглянути організаційно-виробничі особливості підприємства ПАТ«АрселорМіттал Кривий Ріг»;
- провести загальний аналіз стану підприємства ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»;
- розглянути теоретичні концепції щодо оборотних коштів підприємства;
- визначити методику аналізу та оцінки оборотних коштів;
- проаналізувати та оцінити показники оборотних коштів підприємства ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»;
- надати рекомендації щодо прискорення обігу оборотних коштів та покращення ситуації на підприємстві;
- оцінити ймовірність здіснення рекомендацій.
Обєктом дослідження цієї роботи є оборотні кошти підприємства ПАТ«АрселорМіттал Кривий Ріг».
Предметом дослідження є теоретичні, та методичні питання, пов’язані з прискоренням обігу оборотних коштів підприємства.
Під час проведення дослідження використані такі методи: аналітичний, вертикальний, ланцюгових підстановок, індексний, інтегральний, графічний та інші.
При написанні цієї роботи використовувались такі нормативні акти: Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал», Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами».
У дипломній роботі буде проведено поглиблений аналіз стану, динаміки і структури оборотних коштів, аналіз джерел фінансування оборотних активів, аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів, показників ефективності використання оборотних коштів, визначення впливу ефективності використання оборотних коштів, які є головними чинниками для прискорення обігу оборотних коштів підприємства.
Практичне значення роботи полягає у розробці рекомендацій щодо прискорення обігу оборотних коштів підприємства, а саме: зменшення середніх залишків оборотних коштів у розрахунках, середніх залишків запасів, матеріаломісткості, збільшення усіх відносних показників оборотності оборотних коштів, зменшення періоду оборотності оборотних коштів, збільшення рентабельності оборотних коштів.
Для обробки інформації та аналізу використовувались такі компютерні програми: Microsoft Office і Microsoft Excel, також дані інтернет сайтів, а саме: www.smida.gou.ua,www.ukrrudprom.com, www.SCM.com.ua, www.ukrstat.gov.ua, www.ugmk.info, www.arcelormittal.com.ua.


РОЗДІЛ 1
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЄКТУ. ХАРАКТЕРИСТИКА ПАТ«АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»


1.1. Загальна характеристика ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» – індустріальний гігант з повним металургійним циклом, унікальне за своїми масштабами і можливостями підприємство. Він також є лідером у виробництві технічно – передової продукції і отримує прибуток завдяки високому рівню вертикальної інтеграції – починаючі з видобутку руди з одного кінця виробниче – збутового ланцюжка і закінчуючи центрами обслуговування і розподілу продукції на іншому.
Датою введення в експлуатацію Криворізького металургійного комбінату «Криворіжсталь» вважають 4 серпня 1934 року – день видання першого чавуну на доменній печі «Комсомолка».
В 1939 році виплавлена перша криворізька сталь, а в 1956 році отриманий перший прокат. Історія розвитку провідного підприємства української чорної металургії – це історія поетапного будівництва, введення в експлуатацію та освоєння найпотужніших доменних печей, сталеплавильних агрегатів, прокатних станів, розробки і створення унікальних технічних засобів, технічних процесів, які не втрачають свого значення з плином років і десятиріч.
У 1983 році завод одержав статус комбінату, а в 1996 році на основі металургійного комбінату «Криворіжсталь», коксохімічного заводу імені Коротченко і Новокриворізького гірничо-збагачувального комбінату створений Криворізький державний гірничо-металургійний комбінат «Криворіжсталь». У квітні 2001 року на базі виробничих потужностей державного підприємства «Рудоуправління імені Кірова» було створене шахтоуправління по підземному видобутку руди комбінату «Криворіжсталь». У квітні 2004 року на базі КДГМК «Криворіжсталь» утворено ВАТ КГМК «Криворіжсталь».
24 жовтня 2005 року був проведений конкурс по повторному продажу
93,02% акцій ВАТ КГМК «Криворіжсталь». Власником стала компанія «Mittal Steel Germany GMBH». З 2006 року підприємство має назву ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг». Червень 2007 року – на загальних зборах акціонерів було прийняте рішення про зміну найменування підприємства з ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг» на ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
Частка металургійної продукції підприємства складає 30% металургійної продукції України. Найбільший обсяг виробництва металургійної продукції комбінат досяг в 1990 році, коли споживачам було відвантажено 10,4 млн. т прокату.
Сировинною базою продукції підприємства є залізисті кварцити Новокриворізького і Валявкінського родовищ та родовища багатих залізних руд Карнаватського залізорудного поля Кривбасу.
Підприємство спеціалізується на виробництві арматурної сталі і катанки зі звичайних і низьколегованих марок сталей, а також виробляє: агломерат, концентрат, кокс, чавун, сталь, дрібносортний прокат багатоцільового призначення, доменний шлак.
Виробничі потужності основних переділів комбінату на 2010 рік складають:
- на 97,1% - видобутку залізної руди відкритим способом;
- на 86,2% - коксу;
- 6,1 млн. т (на 72,2%) - сталі;
- 5,4 млн. т (на 76,3%) - прокату;
- на 84,7% - агломерату;
- 5,3 млн. т (на 74,7%) - чавуну.
Сортамент кінцевої металопродукції ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» показаний у додатку А.1.
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» знаходиться в м. Кривого Рогу, за адресою – район Дзержинський, вул. Орджонiкiдзе, 1.
Станом на 31.12.2010 року статутний капітал підприємства ПАТ«АрселорМіттал Кривий Ріг» становить 3859533 тис. грн., та розділяється на частки, обумовлені в установчому договорі, і учасники несуть відповідальність за результати діяльності товариства в межах цих часток, що зрозуміло, дуже зручно, тому що дозволяє більш вільно здійснювати господарську діяльність і не боятися ризику.
Управління компанією побудоване по схемі публічного акціонерного товариства (таблиця 1.1).

Таблиця 1.1 – Структура органів управління підприємства ПАТ«АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2008-2010 рр.
Найменування юридичної особи 2008 р. 2009 р. 2010 р.
від загальної кількості акцій, %
ArcelorMittal Duisburg GmbH 95,01805 95,12568 95,12669120849

Структура управління ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є дивізіональна. Дивізіональна структура управління (від французького «division» - поділ, розподіл) - це структура управління фірмою, компанією, в якій чітко розділені управління окремими продуктами та окремими функціями (див. додаток А.2).


1.2. Виробнича структура ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
Виробнича структура ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» складається з:
- гірничо-збагачувального комплексу; видобутку руди відкритим способом;
- дробильно-збагачувального комплексу; агломераційного комплексу.
Сировинна база комплексу представлена залізистими кварцитами Новокриворізького й Валявнинського родовища, що відпрацьовують двома карєрами: № 2-біс і № 3. Основний мінерал залізистих кварцитів - магнетит. Зміст у руді заліза загального 33,4%, залізомагнітного - 23,93%.
Виробництво руди відкритим способом, включає карєр № 2-біс із веденням гірських робіт на 10 обріях від +42 м до – 90 м. Проектна потужність ЦПТ-2 по руді становить 9,5 млн. т. Карєр № 3 з веденням гірських робіт на 16обріях з +90 м до -165 м. Проектна потужність ЦПТ-3 по руді становить 22,0млн. т. Гірська маса гірничо-транспортним цехом доставляється на дробильно-перевантажувальні пункти, де виробляється дроблення сирої руди від 1200 мм до 400 мм і її транспортування з нижніх обріїв на денну поверхню для подальшої переробки.
Дробильно-збагачувальне виробництво забезпечує дроблення й збагачення залізистих кварцитів і виробництво залізорудного концентрату зі змістом заліза загального до 66% в обсязі 9,5 млн. т у рік на двох чергах.
Агломераційне виробництво представлене трьома цехами: спекательним № 1 і № 2 і шихтопідготовки продуктивністю 8,1 млн. т багатокомпонентного агломерату. Основною сировиною, використовуваною при агломерації, служить залізорудний концентрат, що надходить зі збагачувальних фабрик, а також: аглоруда зі змістом заліза 52,5%; марганцевий концентрат; вапняки. Одержуваний агломерат надходить залізничним транспортом і стрічковим конвеєром на доменні печі комбінату. Шахтоуправління по підземному видобутку руди. Гірські роботи в гірському відводі рудоуправлінні ім. Кірова початі у вересні 1887 року рудником Гаяновского. До складу підприємства підрозділ увійшов у квітні 2001 року як шахтоуправління по підземному видобутку руди. Шахтоуправління розробляє родовище залізних руд підземним способом на обріях 955 і 1045 м з одержанням кінцевого продукту руди агломераційної.
Коксохімічне виробництво є одним з найбільших виробників коксу в Україні. Воно включає наступні технологічні цехи: вуглепідготовчий, коксовий № 1 і № 2, уловлювання хімічних продуктів коксування, очищення коксового газу від сірководню. Допоміжні цехи: ремонтно-механічні, енергетичний, транспортні цехи й ін.
Практично увесь вироблений кокс, сірчана кислота та очищений коксовий газ направляються на власні потреби підприємства. Сульфат амонію реалізується згідно з договорами для потреб сільського господарства, промисловості і на експорт.
Аглодоменне виробництво представлене: агломераційним цехом, доменними цехами № 1 і № 2, шлакоперероблювальним цехом. Вихідною сировиною агломераційного цеху для виробництва агломерату служить концентрат ГЗКа, аглоруда шахтоуправління й основна частина - утилізовані відходи виробництва: шлами, шлаки, відсівання, колошниковий і вапняний пил і ін. Отриманий агломерат надходить у доменний цех № 1.
Департамент по виробництву чавуну складається з: аглодоменого виробництва яке представлене: агломераційним цехом, доменними цехами № 1
і № 2.
До складу доменного цеху № 1 входять: 5 доменних печей № 1,5,6,7,8 із сумарним корисним обсягом 10419 м3, а також бункерна естакада, відділення готування вогнетривких мас і сумішей, ділянка десульфурації чавуну. Сировиною для виробництва чавуну служить: агломерат агломераційного цеху і ГЗКа, окатиші Північного ГЗК та Південного ГЗК, залізна руда шахтоуправління, скрап.
До складу сталеплавильного виробництва підприємства входять: мартенівський цех з потужністю – 2000 тис. т, конверторний цех, цех підготовки составів.
Прокатне виробництво складається з: управління прокатного департаменту; блюмінгу № 1; блюмінгу № 2; сортопрокатних цехів № 1;2, 3, вальцетокарного цеху; цеху переробки металопродукції.
Механоремонтний комплекс забезпечує експлуатацію механічного устаткування і складається з: управління; ливарно-ковального виробництва; ремонтного виробництва; 4 цеха (РМЦ № 1, РМЦ № 2, РМЦ № 3 і ЦМК); центру автоматизації і механізації (ЦАМ). Структурні підрозділи приймають участь в проведені поточних і капітальних ремонтів механічного устаткування, оказують послуги по ремонту агрегатів. Основними напрямками діяльності є забезпечення основної задачі: методологічне керівництво механослужбами структурних підрозділів комбінату; технічна політика в області модернізації механічного устаткування, визначення структури і терміні ремонтного циклу механічного устаткування, технічна політика по організації змащувального господарства і сортаменту змащувальних матеріалів.
До енергетичний департаменту входить 10 цехів и 2 лабораторії: теплоелектроцентраль, кисневе виробництво, газовий, водопостачання, шламовий, шламовий, паросиловий, електроремонтний цехи, цех ремонту металургійного устаткування, центральна електротехнічна лабораторія.
Департамент капітальних ремонтів складається з управління департаменту капітальних ремонтів (основними функціями якого є організація перспективного і поточного планування капітальних ремонтів, розробка графіків і титульних списків, організація планування затрат); відділу моніторингу за безпечною експлуатацією споруд, цеху капітальних ремонтів металургійних агрегатів, монтажно-ремонтного цеху, цехів ремонту енергоустаткування № 1 і № 2, ремонтно-будівельний, цех ремонту ланок управління технологічними процесами.


1.3. Організаційна структура ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
Організаційна структура Товариства є дивізіональною і передбачає передачу Головою Правління повноважень та відповідальності по виконанню окремих функцій процесу управління діяльністю Товариства своїм заступникам та директорам.
Згідно з Статутом, органами управління компанії є:
а) загальнi збори акцiонерiв - вищий орган Товариства; ...........


ВИСНОВКИ

В першому розділі дипломної роботи розглянуто характеристику підприємства ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», виробничу та організаційну структур підприємства також проведена оцінка його основні техніко-економічні показників за період 2008 - 2010 роки.
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» – індустріальний гігант з повним металургійним циклом, унікальне за своїми масштабами і можливостями підприємство. Він також є лідером у виробництві технічно – передової продукції і отримує прибуток завдяки високому рівню вертикальної інтеграції – починаючі з видобутку руди з одного кінця виробниче – збутового ланцюжка і закінчуючи центрами обслуговування і розподілу продукції на іншому.
У теоретичній частині даної роботи узагальнені теоретичні концепції щодо сутності оборотних коштів, їх складу та структури на основі дослідження літературних джерел (Андрійчук В.Г., Болюх М.А., Бойчик І.М., Бланк І.О., Бурчевський В.З., Волкова О.І., Бутинець Ф. та інших.)
В аналітичній частині здійснено оцінку діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2008-2010 роки. Аналіз фінансово-господарської діяльності свідчить, що у 2010 в порівнянні з 2008 роком чистий доход від реалізації продукції збільшився на 6,23%, при тому , що обсяг виробництва зменшився: чавуну на 5,36% та сталі на 1,61%. Чистий прибуток у 2010 році в порівнянні з 2008 роком зменшився на 74,13%, за рахунок збільшення витрат на 1 гривню товарної продукції – на 39,17%, та збільшення собівартості виробництва товарної продукції на 30,99%.
За даними аналізу визначені головні проблеми та досягнення на підприємстві, а саме:
- зменшення основних видів продукції, а саме: чавуну - на 1200 тис. т (21,43%), сталі - на 1200 тис. т (19,4%);
- збільшення собівартості реалізованої продукції – на 30,99%, що відбулось за рахунок росту тарифів на з/д перевозки руди (до 20% на залізничний транспорт) та збільшення витрат на матеріальні ресурси (електроенергію);
- зменшення грошових коштів в іноземній валюті – на 86,93%;
- збільшення дебіторської заборгованості – на 30,81%;
- збільшення кредиторсьої заборгованості – на 86,37%;
- зменьшення чистого прибутку – на 74,13%;
- зменшення коефіцієнту загальної ліквідності - на 22,63%;
- зменшення усіх показників рентабельності;
- зменшення власних оборотних коштів – на 15,78%;
- зменшення коефіцієнту оборотності запасів - з 11,3 до 8,4 (на 2,9), та відповідно зменшення тривалості оборотних запасів - з 32,4 дня до 43,7 днів (на 11,3 дня).
Оцінивши і проаналізувавши показники оборотних коштів на підприємстві ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» в дипломній роботі були розроблені та обґрунтовані заходи щодо поліпшення політики управління оборотними коштами. Для прискорення обігу оборотних коштів підприємства ПАТ«АрселорМіттал Кривий Ріг» запропоновані такі заходи:
1) оптимізація виробничих запасів на основі провадженої програми за методом АВС-контролю та XYZ-аналізу товарно-матеріальних запасів (на основі методики Гридчиной В.М.), яка дозволить отримати економічний ефект в сумі 359,95 тис. грн.,
2) впровадження рефінансування дебіторської заборгованості (застосування факторингових угод). Економічний ефект складе 37668,26тис.грн.;
3) зменшення матеріаломісткості продукції на 13%, за рахунок раціонального використання матеріальних ресурсів (зниження браку та витрати керамічних виробів). Економічний ефект від впровадження заходу складе у сумі 354,208 тис. грн.
Після впровадження заходів проведено розрахунок звіту про фінансові результати, прогнозного балансу, та прогнозних показників оборотності
оборотних коштів.
Прогнозний аналіз показників підприємства ПАТ«АрселорМіттал Кривий Ріг» показав, що завдяки запропоновании заходам щодо прискорення обігу обротних коштів, відбудется: збільшення виручки на 22817 тис. грн.; збільшення чистого прибутку на 181163 тис. грн.; збільшення практично всіх показників оборотності усіх оборотних коштів.
В роботі використані формалізовані методи аналізу (аналітичний, вертикальний, ланцюгових підстановок, індексний, інтегральний, графічний та інші).
Розроблені пропозиції щодо прискорення обігу оборотних коштів підприємства дадуть змогу покращити результати фінансово-господарської діяльності підприємства.


ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ


1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. - № 87.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2005 року - № 412.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал», затверджено Наказом Міністрів фінансів України від 31 березня 1999.- № 87.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затверджено Наказом Міністрів фінансів України від 31березня 1999. - № 87.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджено Наказом Міністрів фінансів України від 31 березня 1999. - № 87.
7. Андрійчук В.Г. «Економіка аграрних підприємств». Підручник. – 2-ге вид., доп. і перероб. / В.Г. Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2008. – 624 с.
8. Бланка І.О. «Основи фінансового менеджменту». Навчальний посібник./ За редакцією проф. Бланка И.А. – В 2 - х томах. т.1 – К.: Ника-Центр, Эльга, 2009. – 685 с.
9. Бойчик І.М., Харів П.С. та ін. «Економіка підприємства». Навчальний посібник. – 2-ге вид. – К.: «Каравела»; Львів: «Новий світ – 2000», 2008.
10. Болюх М.А,. Бурчевський В.З., Горбаток М.І. «Економічний аналіз»: Навчальний посібник / за редакцією академіка, професора НАНУ М.Г.Чумаченка - К.: КНЕУ, 2009. - 287с.
11. Бутинець Ф.Ф. «Економічний аналіз». Навчальний посібник для
студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит». За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП «Рута», 2009. – 680 с.
12. Волкова О.И. «Экономика предприятия». Учебник / Под ред. Проф. О.И. Волкова. – М.: ИНФРА – М, 2008 р.
13. Грузинов В.П., Грибов В.Д. «Экономика предприятия». Учебное пособие.- 2-е узд., переаб. и допол. – М.: Финансы и статистика. – 2008. – 208 с.
14. Дайле А. «Практика контроллинга»: Пер. с нем. / Под ред. и с предисл. М.Л. Лукашевича, Е.Н. Тихоненковой. - М.: Финансы и статистика, 2009. - 336с.
15. Житецький В.Ц. «Основи охорони праці. Підручник». – Львів: Афіша, 2008 р. – 320 с.
16. Зайцев Н.Л. «Экономика, организаци и управление предприятием»: Учебное пособие. – 2-е узд., доп. – М.: ИНФРА –М, 2008. – 455 с.
17. Кірейцева Г.Г. «Фінансовий менеджмент». Навчальний посібник (за ред. проф. Г.Г. Кірейцева). – К.: УУЛ, 2008. – 496 с.
18. Мец В.О. «Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства. Навчальний посібник». - К.: Вища школа, 2009. - 278 с.
19. Подольська В.О. «Фінансовий аналіз». Навчальний посібник./ Подольська В.О., Яріш О.П. – К.: ЦНЛ, 2010. – 488 с.
20. Покрапивний С.Ф. «Економіка підприємства». Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покрапивного. Вид. 2 – ге, переробив та доповнив – К.: КНЕУ, 2009. – 528с.
21. Савицька Г.В. «Економічний аналіз діяльності підприємства». Навчальний посібник. – К.: Знання, 2010. – 654 с.
22. Сафрановой Н.А. «Экономика предприятия». Учебник. / Под ред. проф. Н.А. Сафранова. – М.: «Юристь», 2010. – 584 с.
23. Сергєєв І.В. «Экономика предприятия»: Учебное пособие. – 2-е узд. перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 304 с.
24. Скляренко В.К., Прудников В.М. «Экономика предприятия». Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 528 с.
25. Терещенко О.О. «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання»: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2010. - 554 с.
26. «Финансы предприятий» / Л.М. Павлова – М.: Финансы ЮНИТИ, 2009. – 468 с.
27. Шеремет В.О., Каракаш О.І., Марунчак Ф.В. «Довідник посібник керівника та спеціаліста гірничо-металургійного підприємства з охорони праці: Навчальний посібник». – Дніпропетровськ: ПП «Ліра ЛТД», 2010. – 850 с.
28. Шеремет О.О. «Фінансовий аналіз»:Навчальний посібник. – К., 2009. - 196 с.
29. «Экономика предприятия»: Учеб. для вузов / Под ред. В.Я.Горфинкеля, 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ - Дана, 2009. - 718с.
30. Юзов О.В., Седих А.М. «Анализ производственно-хозяйственной деятельности металлургических предприятий. Учебное пособие». - 2-е изд. дополнено и переработано / Юзов О.В., Седых А.М. - М.: МИСИС, 2008. - 360с.
31. Егоренко Д.В. «Совершенствование анализа эффективности использования оборотных средств». - 2009, 165 с.
32. Рудюк Л.В. Еволюція категорії «оборотний капітал». (Електронний ресурс: nbuv.gov.ua)
33. Золотарьов А., Волик І. Посилення взаємодії виробництва і обігу//Економіка України. - 2009. - №5. -с. 13 - 18
34. Маргасова В. Ефективне формування та використання оборотних коштів // Сіверянський літопис. - 2010. - №1(31). – с. 214 - 215.
35. Сайт: www.smida.gou.ua.
36. Сайт: www.SMA.htm.ru
37. Сайт: www.ugmk.info


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.