На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Формування комплексу маркетингу пдприємства

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Маркетинг. Добавлен: 19.10.2012. Сдан: 2009. Страниц: 32. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ


Факультет Бізнесу
Кафедра Маркетингу


Курсова робота
Інформаційне забезпечення розв’язання
задач маркетингового аналізу товару
КРМР 06016.00.00.00.


Студентка групи
МР 06-1

Керівник роботи Забурмеха Є.М.
Викладач


2009
Зміст


Вступ..........................................................................................................................3
Розділ 1. Аналіз ринку..............................................................................................5
Розділ 2. Дослідження смаків та уподобань споживачів. Сегментування ринку...........................................................................................................9
Розділ 3. Розроблення концепції товару та визначення його характеристик...........................................................................................15
Розділ 4. Визначення оптимальної ціни на товар на підставі результатів пробного маркетингу...............................................................................18
4.1. Визначення взаємозв’язку між ціною і попитом..........................................18
4.2. Розрахунок оптимальної ціни, при якій фірма отримає максимальний прибуток.................................................................................... ...............22
Розділ 5. Формування оптимальних каналів розподілу товару...........................25
Розділ 6. Планування кампанії по просуванню товару........................................28
Висновки...................................................................................................................30
Список використаної літератури............................................................................32


Вступ

Маркетинг – одночасно наука та мистецтво підприємницької діяльності. Будь-яке маркетингове рішення має враховувати сукупність постійно мінливих факторів і тому потребує, крім застосування певних теоретичних знань, також індивідуального неординарного, індивідуального підходу до господарчих ситуацій.
Досвід розвинених країн переконливо свідчить про те, що основною формою, що забезпечує ефективну економічну життєдіяльність в умовах ринкової економіки є маркетинг.
В Україні маркетинг існує приблизно 15 років і в процесі його становлення маркетологи зіштовхнулись з багатьма проблемами, через які маркетингові служби на підприємствах країни працюють з низькою ефективністю.
Основним завданням маркетингу є правильне визначення потреб покупців. Несприятлива економічна ситуація, яка склалася в Україні на сьогоднішній день, багато в чому пояснюється тим, що багато підприємців до цих пір не усвідомили необхідність маркетингу.
За допомогою маркетингу здійснюється пошук нових ринків, нових споживачів, нових видів продукції, нових сфер застосування продукції, здатних забезпечити підприємству найбільший рівень прибутку. Маркетинг виступає як інструмент регулювання виробництва і збуту, орієнтуючи виробничу діяльність підприємства, його структурну політику на ринковий попит.
Обрана мною тема є надзвичайно актуальною у наш час, оскільки маркетинг відіграє значну роль у ринковій економіці.
З погляду макроекономіки маркетинг дає змогу формувати потреби кінцевих споживачів, сприяє ефективнішому використанню ресурсів економіки завдяки прискорення товарообігу та зменшенню товарних запасів, наявності маркетингової інформації про розміщення ресурсів.
З погляду мікроекономіки маркетинг створює умови, які сприяють пристосуванню підприємств до вимог ринку.
Від запровадження маркетингових підходів у підприємницьку діяльність виграє і споживач – завдяки зменшенню ризику щодо придбання товарів, розширенню асортименту й доступності товарів, підвищенню їх якості, розширенню кола послуг, гнучкіц ціновій політиці.
Основним завданням проекту є дослідження ринку конкретного товару, моделювання і розрахунок ціни в умовах ринку, розробка комплексу маркетингових заходів, спрямованих на покращання становища підприємства на ринку.


Розділ 1. Аналіз ринку

Для дослідження обрано товар – домашні жіночі халати різних видів та моделей. Цей товар задовольняє потреби людини у безпеці і захисті, а також природно-кліматичні потреби (захист тіла від факторів зовнішнього середовища), задоволення естетичних потреб та потреби у самовираженні.
Аналізуючи ситуацію, яка склалась на ринку щодо обраного товару можна зробити висновок, що ринок насичений халатами різних видів, моделей та цін, але на українському ринку практично відсутні брендові, відомі марки халатів, які б впізнавали та знали споживачі. Основна маса цих виробів виготовляється невеличкими швейними цехами, або швейними фабриками та не відрізняється високою якістю.
Важливим етапом в аналізі є дослідження маркетингового середовища підприємства.
Маркетингове середовище підприємства — це сукупність активних субєктів і сил, які діють за межами підприємства і впливають на можливості служби маркетингу встановлювати та підтримувати з цільовими споживачами стосунки ділового співробітництва. Маркетингове середовище формується на базі мікро- та макро-середовища.
Фактори макросередовища – це ті сили, які не підлягають контролю з боку підприємства
До макросередовища можна віднести :
- міжнародні події - вплив цього фактора відбувається в основному через постачальників,так як основна їх кількість знаходиться за кордоном, та має негативний вплив на діяльність, при нестабільній політичній або економічній ситуації в країні постачальника. Також підприємство поступово розширює свою діяльність за межі України, найбільше іноземних споживачів знаходяться у Росії, Білорусії та Молдові, тому міжнародні події , що стосуються цих країн є також важливими для підприємства;
- науково-технічний прогрес має важливе значення для діяльності підприємства, оскільки своєчасне врахування нових тенденцій та досягнень науково-технічного прогресу надає підприємству нові можливості розширення його діяльності;
- політичні обставини - вплив цього фактора відбувається через державні органи влади, законодавчі акти. Фактор має негативний вплив на підприємство, оскільки політична нестабільність у державі зумовлює зниження попиту на товар, ускладнення стосунків з іноземними контрагентами;
- соціально – культурні обставини – фактор впливає через споживачів, постачальників, конкурентів, їх вплив , на жаль, є негативним через низькі доходи населення і відсутність високого рівня культури;
- особливості міжнародних економічних відносин. Впливають на організацію негативно, оскільки, здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність потрібно дотримуватись міжнародних стандартів якості, а за теперішньої нестабільної ситуації в Україні, це стало досить важко. Вплив фактора відбувається через законодавчі акти, конкурентів, постачальників;
- стан економіки характеризує загальний рівень розвитку економіки України і бажання інших країн співпрацювати з підприємствами цієї держави. Відсутність стабільності в країні, незадовільний стан інфраструктури не приваблюють іноземних партнерів. Вплив цього фактора відбувається через конкурентів, споживачів, постачальників, систему економічних відносин у державі.
Усі фактори макросередовища мають важливе значення для розвитку підприємства. Потрібно постійно контролювати зміни у макросередовищі, коригувати та прогнозувати діяльність організації відповідно до ситуації, що склалася.
Мікросередовище утворюють сили, які безпосередньо стосуються самого підприємства та його можливостей щодо обслуговування споживачів
Аналізуючи мікро середовище його можна поділити на:
- споживачі – це особи або домогосподарства що купують продукцію для особистого використання та задоволення своїх потреб. Споживачі є одним із найважливіших елементів мікросередовища, оскільки діяльність підприємства орієнтується на максимальне задоволення потреб споживачів.Саме споживачі формують попит на товар, чим більше товару реалізує підприємство, тим більшим є його прбуток.
- постачальниками є фірми, з якими було укладено договори про поставку тканини та комплектуючих, більшість цих підприємств знаходиться за кордоном, оскільки підприємство займається виготовленням високоякісних виробів, також постачальниками є деякі провідні вітчизняні фірми.
- конкурентами підприємства являються закордоні виробники такі як «CAP» (Корея), «Dogan» (Туреччина), «Ashma» (Китай), а також вітчизняні швейні фабрики та невеликі цехи, які працюють у кожномі місті. Перевагами конкурентів є низька ціна за рахунок низької якості товарів та відсутності реклами. Споживачі переважно не знають та не цікавляться виробниками, оскільки їх товари не повністю задовольняють їх потреби. На ринку практично відсутні сильні конкуренти, за виключенням стильних бутіків відомих світових торгових марок, але основним їх недоліком є висока ціна та не доступність для більшості споживачів. Отже підприємство при правильній маркетингові діяльності зможе зайняти лідируючі позиції на даному ринку.
- державні органи влади розробляють, формують і затверджують засади функціонування підприємства в державі, зокрема, Державна податкова адміністрація контролює діяльність підприємства, що керується у своїй діяльності правовими актами, які розробляються та затверджуються місцевими та державними органами влади. Перевірками діяльності підприємства, органами державної влади , жодного разу не було виявлено ніяких відхилень від чинного законодавства України.
- Партнерами підприємства є : АП “Приватбанк”, АП “Аваль ”, через які здійснюються платежі за: надання послуг; розрахунок з постачальниками за використану сировину.


Розділ 2. Дослідження смаків та уподобань споживачів. Сегментування ринку.

Для того, щоб зрозуміти потреби та смаки споживачів фірми, вивчити її конкурентів, необхідно провести маркетингові дослідження.
Маркетингові дослідження – це проектування, збирання, оброблення та аналіз даних, які потребують спеціального дослідження конкретної маркетингової проблеми.
У курсовому проекті дослідження смаків та уподобань споживачів буде проводитися за допомогою анкети. Анкета – найрозповсюдженіше знаряддя досліджень при збиранні первинної інформації стандартизованого опитування. Це перелік запитань, на які опитуваний (респондент) має дати відповіді. Анкета потребує ретельної розробки, апробації та усунення недоліків, що виявлені, до початку її широкого використання. Зразок анкати наводиться у Додатку А.
Перед початком опитування за допомогою анкет важливо окреслити вибірку. При плануванні вибірки використано принцип невипадкового відбору (сформовано квотовану вибірку, яка охопила представників жіночої статі, які здійснювали покупки у магазинах одягу). Було опитано 20 респондентів.
Результати отриманих під час опитуавння даних відображені на графіках та діаграмах.


Рис. 1. Графік розподілу распондентів за уподобаннями
Із наведеного графіка видно, що переважна більшість опитаних жінок віддає перевагу халатам серед іншого одягу, який можна носити вдома. Цей результат ще раз підкреслює доцільність виготовлення даного виду продукції.


Рис.2. Графік розподілу респондентів, щодо стилю одягу

Графік показує, що більша кількість опитуваних жінок віддає перевагу класичному та романтичному стилям одягу. Отже підприємство при розробці моделей одягу буде орієнтуватись на уподобання споживачів, будуть створені колекції у класичному та романтичному стилях.


Рис. 3. Графік уподобань респондентів щодо тканин

Розглядаючи графік можна зробити висновок, що більшість жінок віддає перевагу натуральним тканинам таким як бавовна та льон. Найбільшій кількості респондентів подобається бавовна. Значно менше опитаних обирає атлас, синтетику та шовк. Отже орієнтуючись на смаки споживачів підприємство буде здійснювати пошив своєї нової колекції із натуральної бавовни.


Рис. 4. Діаграма розподілу респондентів за вимогами до домашнього одягу
Розглядаючи дану діаграму можна зробити висновок, що найважливішими вимогами, щодо домашнього одягу для більшості респондентів є такі характеристики як привабливий вигляд (30%) та нутуральність тканини (30%), на другому місці є зручність (25%), найменше значення для опитаних жінок має довговічність (15%).


Рис. 5. Діаграма важливості критеріїв при покупці одягу
Дана діаграма показує, що найважливішим критерієм при покупці одягу для споживачів є якість (7 опитаних), другу позицію займає ціна (6 опитаних), наступним за важливістю показником є привабливий вигляд (5 опитаних), найменш значним показником для респондентів виявилась марка одягу ( 2 опитаних).

Рис. 6. Графік розподілу респондентів за віком

Графік показує, що більшість респондентів (9 чол.) мають вік 25-35 років, тобто жінки середнього віку; дещо менше опитаних (5 чол.) мають вік 16-25 років, тобто молодь; вік 35-50 років мають 4 опитаних; найменша кількість опитаних виявилась за 50 років. Отже основною цільовою аудиторією для підприємства можуть стати жінки віком 25-35 років.


Рис. 7. Графік рівня доходів респондентів.............


Висновок
Маркетинг є невідємною та дуже важливою частиною діяльності підприємства.
У першому розділі було проведено аналіз ринку обраного для дослідження товару – домашніх жіночих халатів. Було досліджено маркетингове середовище фірми та вплив на діяльність підприємства факторів мікро- та макросередовища.
Аналізуючи ситуацію, яка склалась на ринку щодо обраного товару можна зробити висновок, що на українському ринку практично відсутні брендові, відомі марки халатів, які б впізнавали та знали споживачі. Отже при правильному проведенні маркетингових заходів фірма зможе завоювати лідируючі позиції на ринку.
Для дослідження смаків та уподобань споживачів було проведено маркетингове дослідження шляхом анкетування. Анкета містила запитання щодо уподобань, потреб та побажань споживачів щодо домашніх халатів. Усі дані отримані у ході дослідження було проаналізовано та створено графіки та діаграми, що відображають результати опитування.
Було провадено сегментацію ринку за демографічними та соціально-економічними характеристиками. Сегментація проводилась за такими параметрами як вік та рівень доходів. Для подальшої діяльності фірма обрала цільовий сегмент: жінки віком 25-35 років із доходом 2000-4000 грн. на місяць.
На наступному етапі проведено розробку товару та його позиціювання на ринку. Товар буде представлений колекцією жіночих халатів різних розмірів, стилів та кольорів. Усі халати виготовлені із натуральної бавовни.
Позиціювання товару проводилося на основі схеми позиціювання, що включала такі характеристики: вміст натуральних складників та ціна виробу.
Найдоцільнішим для підприємства у даній ситуації, що склалася на ринку, буде пошив високоякісних халатів із натуральних тканин, орієнтованих на споживачів із середнім рівнем доходів.
Для визначення оптимальної ціни на товар було проведено пробний маркетинг. За отриманими даними побудовано кореляційне поле точок та складено рівняння регресії, обраховано коефіцієнт детермінації = 0,44, що показує відчутний зв’язок між ціною та попитом.
Визначили максимальний прибуток Пмах = 497805,4 грн., оптимальну ціну Ц опт. = 196,49 грн. та оптимальний обсяг збуту N опт. = 7215 шт., а також дослідили еластичність попиту та визначили, що він є еластичним.
Розробляючи збутову діяльність фірми вмзначили, що найоптимальнішим буде дворівневий канал розподілу, який включає оптового посередника – комісіонера та роздрібних посередників – спеціалізовані магазини одягу в різних регіонах.
Дуже важливим для підприємства є проведення аналізу беззбитковості і визначення точки критичного збуту, при якій ціна дорівнює собівартості і фірма за рахунок доходів від реалізації може покрити лише свої витрати. (N кр = 706 шт.)
Щодо кампанії по просуванню товару, то фірма застосовує у своїй діяльності рекламу (на телебаченні, у пресі, зовнішню рекламу, рекламу на місцях продажу); заходи «паблік рілейшнз» (спонсорство, благодійність); заходи стимулювання збуту (знижки для постійних клієнтів, святкові та передсвяткові знижки, участь у виставках та ярмарках, розіграші цінних подарунків серед покупців).
В умовах ринкової економіки дуже важливим для підприємства є орієнтація на засади маркетингу. Впровадження концепції маркетингу у практику дає можливість формувати раціональні виробничі програми, впроваджувати нові товари та розробляти оптимальний комплекс маркетингу для них, а також дозволяє оперативно реагувати на ринкову ситуацію та перемагати в умовах конкуренції.


Список використаної літератури

1. Афанасьев М. «Маркетинг: стратегия и практика фирмы», 2000г
2. Білявський І.К. «Маркетингові дослідження інформації: аналіз і прогноз». – Харків, 2000. – 320с
3. Ковалев А.И. Маркетинговый анализ. – М.: Центр экономики
4. Ковалев А.И., Войленко В.В. «Маркетинговый анализ» 2-е издание, переработанное и дополнение – Москва: Центр экономики и маркетинга, 2000. – 256с
5. Крамаренко В.Ы. «Маркетинг» 2003р
6. Майорова Н.І. «Маркетинговий аналіз» - Хмельницький, 2006р
7. Мороз Л.А., Чухрай Н.І. Маркетинг: Підручник – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», «Інтелект-Захід» 2002.-244с.
8. «Маркетинг» В. Руделіус та колектив українських авторів К., Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент України», 2008р
9. Маркетинг: теорія, світовий досвід, українська практика. Підручник / за заг. ред. Старостиної А.О. – Київ: «Знаня», 2009
10. «Маркетинговий менеджмент» Ф. Котлер та український колектив авторів
11. «Основы маркетинга» /под ред. Г.А. Васильева – М., 2007. -543с
12. Пінчук, Галузинський «Інформаційні системи і технології в маркетингу»
13. Под редакцией Голубкова Е.П. «Проблемы планирования и управления. Опыт системных исследваний», 2000р
14.Симионова Н.Е. «Методы анализа рынка». – М.: Экспертное бюро, 2000. – 158с

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.