На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Контрольна робота по Конституцйному прав. Поняття глава держави конституцйний статус Президента України.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Право. Добавлен: 24.10.2012. Сдан: 2011. Страниц: 16. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Варіант 7

ТЕМА: КОНСТИТУЦІЙНИЙ СТАТУС ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


1. Поняття глава держави і конституційний статус Президента України.
2. Порядок обрання та заміщення Президента України.
3. Взаємовідносини президента України із законодавчою, виконавчою і судовою владою.
4. Акти Президента України.
5. Практичне завдання.
6. Список використаних джерел і літератури.


1. Поняття глава держави і конституційний статус Президента України.
Глава держави - це конституційний орган і одночасно вища посадова особа держави, яка посідає формально найвище місце в системі органів державної влади, здійснює верховне представництво країни у внутрішньополітичному житті та у відносинах з іншими державами.
Особливості правового статусу глав держав, обсяг їх компетенції вирішальною мірою залежать від форми державного правління, впровадженої в тій чи іншій країні. Однак за будь-якої форми правління статус глави держави характеризується такими властивостями, як невідповідальність, незмінюваність і нейтральність. Невідповідальність проявляється в тому, що глава держави не несе ні політичної, ні юридичної відповідальності за свою діяльність. Притягнення президента до юридичної відповідальності в порядку імпічменту може бути лише у разі скоєння ним тяжкого кримінального злочину, а не за результати діяльності як глави держави.
Майже в усіх країнах світу глава держави одноособовий, і лише в декількох функції його здійснюються колегіальними органами - президіями вищих представницьких органів у країнах соціалізму, Федеральною Радою у Швейцарії, колективним монархом в Об?єднаних Арабських Еміратах, спільно духовним керівником держави і президентом в Ірані.
Незмінюваність означає, що глава держави законним шляхом не може бути усунутий з посади до його смерті (монарх) або до закінчення терміну повноважень (президент, за винятком процедури імпічменту). Нейтральність глави держави полягає в тому, що він є (повинен бути) виразником загальнонаціональних інтересів і стоїть поза політичною боротьбою.
Президент - це одноособовий виборний глава держави в країнах з республіканською формою правління, який обирається її громадянами на 5 років.
Мона?рх -грец. «єдиноначальник», «самодержець», «одновладець», в давні часи - назва людини, в руках якої зосереджена верховна влада. Тип керівника держави, в руках якого зосереджена вся повнота влади. Монархи як правило успадковують свій титул і володіють ним довічно. В деяких поодиноких випадках монархи обираються. В теперішній час переважна більшість монархів виконують представницьку роль голови держави - мають певні повноваження, але делегують їх іншим, або не мають справжньої влади зовсім. Держава, на чолі котрої стоїть монарх, називається монархією
Президент є Гарантом державного суверенітету та територіальної цілісності України. Його повноваження у цій сфері визначені ст.102 Конституції України та покладають на Президента обовязок приймати рішення та виконувати дії, спрямовані на захист і зміцнення державного суверенітету, збереження цілісності та недоторканності території України у межах існуючих кордонів..
Згідно зі Ст. 102 Конституції України Президент України є главою держави і виступає від її імені. Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.
Крім того, надання Президентові статусу глави держави пояснюється перш за все необхідністю підвищити рівень представництва держави всередині країни і за її межами в період проголошення і становлення України як незалежної держави, а здійснення цих функцій у всіх країнах з напівпезидентською формою правління завжди притаманне пезидентові країни.
Виходячи з цього, слід визнати, що здіснення ним пред­ставницької функції і функції гаранта державного суверені­тету, територіальної цілісності, додержання Конституції Ук­раїни, прав і свобод людини і громадянина дає можливість Президентові України посідати особливе місце в системі ор­ганів державної влади і не входити до жодної з її гілок.
У процесі здійснення представницької функції Президент України визначає основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики держави відповідно до Конституції і законів Украї­ни, виходячи з передвиборної програми Президента, в якій визначено стратегічні напрями побудови держави, суспіль­ства, їх економічного, соціального і культурного розвитку.
Він представляє Україну всередині країни і в міжнарод­них відносинах.
Президент вживає відповідних заходів, повязаних з охо­роною суверенітету України, її територіальною цілісністю, використовуючи при цьому лише визначені Конституцією його власні повноваження.
Він несе персональну відповідальність за додержання Конституції України, захистом прав і свобод людини і грома­дянина,
Здійснення Президентом України цих функцій не дає підстав стверджувати, що його влада поширюється на всі гілки державної влади.
У Конституції України закладено загальні засади систе­ми стримувань і противаг, яка покликана сприяти взаємодії взаємозалежності законодавчої, виконавчої та судової влади. При цьому Президент України забезпечує погоджене функціонування і взаємодію всіх органів державної влади, виступаючи як своєрідний арбітр

2. Порядок обрання та заміщення Президента України.

Згідно зі ст. 103. Президент України обирається г........


5. Практичне завдання

Громадянин Грузії який перетнув державний кордон України в порядку, встановленому законодавством України, повинен протягом пяти робочих днів звернутися до відповідного органу міграційної служби із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту і повинна без зволікань звернутися до відповідного органу міграційної служби із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового
захисту( ст. 5 п.1 ЗУ Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту). ...........


Література

Конституція України
ЗУ Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту.
Закон України “Про Президента Української РСР” від 5 липня 1991р. N 1295-12 ВР
Закон України “ Про Раду національної безпеки і оборони України” від 5 грудня 1998 року N 183/98-ВР
Проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України.
Основна література:
Агафонов С. Історичний розвиток інституту глави держави в Україні : монографія / С. Агафонов // Право Укр. - 2001.- №7.- С. 102-104.
Навчальний посібник / За ред. С.В. Дорожжиної: - К.: Знання, 2006.-с. 350
Погорілка В. Конституційне право України: підручник / В. Погорілка - К.: Наукова думка. 2003. - С. 486-495.
Кравченко В. Конституційне право України: навчальний посібник / В. Кравченко - Видавництво, - К.: Акта, 2009. - с.608
Олеськів І. Реформування в України інститут президентства / І. Олеськів // Юридична Укр. - 2006. - №3. - с.53
Футей Б. Конституція від П: попередній аналіз / Б. Футей // Ю.В. У. - 2009. - №19.- с. 38
Фрицький О. Конституційне право України: підручник / О. Фрицький - К.: Юрінком Інтер, 2003. -с. 536
Шляхтун П. Конституційне право України: підручник / П. Шляхтун - Укр. КНТ, 2008. - с.529 Чушеко В. Конституційне право України: підручник / В. Чушеко -К.:Видавничий Дім, 2007.- с. 495


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.