На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Облк касових видаткв, основн бухгалтерськ проведення. Контроль за формуванням видаткв, погашення заборгованност з заробтної плати. Облк спецальних коштв. Господарськ операцї з покриття дефциту загального фонду бюджету на виплату зарплати.

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Бухгалтерский учёт. Добавлен: 04.09.2009. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


20
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Бухгалтерський облік в бюджетних установах
м. Запоріжжя, 2009 р.
ЗМІСТ
1. ОБЛІК ВИДАТКІВ
1.1 Облік касових видатків
1.2 Облік фактичних видатків
1.3 Контроль за формуванням видатків
1.4 Облік зобов'язань
2. ОБЛІК СПЕЦІАЛЬНИХ КОШТІВ
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1 ОБЛІК ВИДАТКІВ
1.1 Облік касових видатків
Планом рахунків бухгалтерського обліку не передбачено окремих рахунків для обліку касових видатків, оскільки ці видатки збігаються з кредитом рахунків № 31 «Рахунки в банках» і № 32 «Рахунки в казначействі». За кредитом цих рахунків відображаються здійснені касові видатки, тобто суми, отримані з рахунків у банку чи казначействі готівкою або перераховані в безготівковому порядку. Одночасно робиться запис до дебету різних субрахунків залежно від напрямку видатків. Основні бухгалтерські проведення з обліку касових видатків подано в табл. 1.1.
До касових видатків відносяться також суми грошових коштів, переведених із поточних чи реєстраційних рахунків для подальших розрахунків із постачальниками акредитивами або чеками з лімітованих чекових книжок.
Таблиця 1.1 ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ОБЛІКУ КАСОВИХ ВИДАТКІВ
№ з/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Дебет Кредит Код статті (категорії)
1 Отримано в касу готівку чеками з поточних, реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків
301 311, 313, 321,
323-326 1111, 1120, 1140, 1342
2 Перераховано з поточних, реєстрацій-них, спеціальних реєстраційних рахунків суму утримань із заробітної плати за дорученням працівників
663, 664, 665, 666, 667, 668 311, 313, 321, 323 1111
3 Перераховано в дохід бюджету прибутковий податок, утриманий із заробітної плати працівників
641 311, 313, 321, 323 1111
4 Перераховано суми внесків за розрахунками із страхування та Пенсійним фондом
651, 652, 653, 654 311, 313, 321, 323, 324, 326 1120
5 Перераховано суми постачальникам згі-дно з пред'явленими рахунками за придбані матеріальні цінності:
- у порядку планових платежів
361 311, 313, 314, 316, 321, 323, 324, 326 1132, 1133
шляхом попередньої оплати
364 311, 313, 314, 316, 319, 321, 323, 324, 326 1131-1139,
2110
шляхом надходження матеріальних цінностей
675 311, 313, 314, 316, 319, 321, 323, 324, 326 1131-1139,
2110
6 Перераховано суми оплати за комуналь-ні послуги та енергоносії
675 311, 313, 314, 316, 321, 323, 324, 326 1161-1166
7 Надійшли на поточний, реєстраційний, спеціальний реєстраційний рахунок із каси суми депонованої заробітної плати
311, 313, 321, 323 301 1111
Бухгалтерські записи щодо збільшення чи відновлення касових видатків робляться на підставі виписок із поточних чи реєстраційних рахунків і доданих до них документів у накопичувальних відомостях - меморіальних ордерах. Синтетичний облік касових видатків ведеться в тих самих регістрах, що й синтетичний облік руху грошових коштів на поточних чи реєстраційних рахунках.
Аналітичний облік касових видатків ведеться за кожним поточним чи реєстраційним рахунком за кодами економічної класифікації. Регістрами аналітичного обліку є картка аналітичного обліку касових видатків.
За кожним кодом функціональної класифікації видатків за загальним та спеціальним фондами, за кожним видом коштів спеціального фонду складаються окремі картки. У централізованих бухгалтеріях для установ, що обслуговуються, складаються, складають окремі картки за кожною установою згідно з зазначеними параметрами та загальну картку за всіма обслуговуючими установами.
Картки відкриваються щомісячно та заповнюються щоденно на підставі виписок із рахунків. Суми відшкодованих касових видатків записуються на зворотному боці картки.
Облік фактичних видатків ведеться на двох активних синтетичних рахунках та їх субрахунках:
-№ 80 «Видатки загального фонду»;
-№ 81 «Видатки спеціального фонду».
До рахунка № 80 відкриваються такі субрахунки:
№ 801 «Видатки із державного бюджету на утримання установи та інші заходи». На цьому субрахунку протягом року обліковуються фактичні видатки на рахунок коштів державного бюджету на утримання установ та на інші заходи. Після закінчення року субрахунок № 801 закривається списанням проведених протягом року видатків у дебет субрахунка № 431 «Результати виконання кошторису за загальним фондом».
№ 802 «Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи». На цьому субрахунку обліковуються фактичні видатки, проведені установами за рахунок коштів, одержаних із місцевого бюджету на виконання заходів, передбачених кошторисом даної установи. Після закінчення року видатки із субрахунку № 802 списуються в дебет субрахунку № 431 «Результати виконання кошторису за загальним фондом».
Згідно зі змінами та доповненнями до Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, внесеними Наказом Державного казначейства України від 26.03.2002 № 54, рахунок № 81 поділяється на такі субрахунки:
- № 811 «Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги». На цьому субрахунку обліковуються фактичні видатки спеціального фонду, які здійснені за рахунок надходжень, отриманих установою відповідно до кошторису як плата за послуги. Після закінчення року видатки із субрахунку № 811 списуються в дебет субрахунку № 432 «Результати виконання кошторису за спеціальним фондом».
- № 812 «Видатки за іншими джерелами власних надходжень» - обліковуються фактичні видатки спеціального фонду за кошторисами установ у частині інших джерел власних надходжень. Після закінчення року видатки із субрахунку № 812 списуються в дебет субрахунку № 432 «Результати виконання кошторису за спеціальним фондом».
- № 813 «Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду» - обліковуються фактичні видатки спеціального фонду кошторису установи в частині інших надходжень спеціального фонду. Після закінчення року видатки із су6рахунка № 813 списуються в дебет субрахунку № 432 «Результати виконання кошторису за спеціальним фондом».
Основні бухгалтерські проведення з обліку фактичних видатків за загальним і спеціальним фондами подано в табл. 1.2.
Таблиця 1.2 ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ОБЛІКУ ФАКТИЧНИХ ВИДАТКІВ
№ з/п Зміст операції Кореспонденція рахунків Дебет Кредит Код статті
(категорії)
1 Нараховано заробітну плату працівникам бюджетних установ
801, 802, 811-813661 1110
2 Нараховано внески до Пенсійного фон-ду, загальнообов'язкового державного соціального страхування
801, 802, 811-813 651, 652, 653 1120
3 Затверджені авансові звіти підзвітних осіб 801, 802, 811-813362 1140
4 Списані продукти харчування 801, 802, 811-813, 232, 1133
5 Списані медикаменти на лікування хворих
801, 802, 811-813233 1132
6 Списані матеріали на утримання установи
801, 802, 811-813231, 234, 2391130
7 Нараховане стипендії студентам і аспірантам
801, 802, 662, 1342
8 Придбано основні засоби за рахунок коштів загального та спеціального фондів
801, 802, 811-813 401 2110
9 Нараховане плату за комунальні послуги та енергоносії
801, 802, 811-813, 675, 1161-1166
Аналітичний облік фактичних видатків ведеться на картках аналітичного обліку фактичних видатків. Картка ведеться щомісячно за кодами економічної класифікації, за кожним кодом функціональної класифікації видатків, за загальним і спеціальним фондами відкривається окрема картка.
Схему облікового процесу фактичних видатків ілюструє рис. 1.2. У бюджетних установах тимчасово вільні кошти спеціального фонду можуть бути спрямовані на видатки, які згідно з кошторисом мають фінансуватися за рахунок коштів загального фонду (заробітна плата, стипендії, грошове утримання).
Бухгалтерські проведення з погашення заборгованості з заробітної плати за рахунок коштів спеціального фонду подано в табл. 1.3.
Таблиця 1.3. БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ З ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЗА РАХУНОК КОШТІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
Номер операції Зміст операцій Кореспонденція рахунків дебет кредит
1 Нараховано заробітну плату за рахунок коштів загального фонду
801, 802 661
2 Спрямовано доходи спеціального фонду на виплату заробітної плати:
а) виділено доходи на покриття дефіциту бюджету
б) отримано готівку в касу на виплату заробітної плати
в) виплачено заробітну плату
г) перераховано податки і платежі
д) зменшено видатки за бюджетом
711, 301, 661, 64, 65 811
715 313, 323 301313, 323 801, 802
3 Відшкодовано видатки під час надходження коштів загального фонду:
а) надійшли бюджетні кошти загального фонду
б) перераховано кошти з реєстраційного (поточного) рахунка на видатки установи
в) поновлено доходи за спеціальним фондом, зарахо-вано на поточний (реєстраційний) рахунок за спеціаль-ними коштами
г) поновлено видатки за загальним фондом
311, 321715 313, 323 801, 80270, 681 311, 321711 811
1.3 Контроль за формуванням видатків
Бухгалтери, економісти, інші працівники різних служб бюджетних установ, вищі розпорядники коштів, контрольно-ревізійна служба, Рахункова палата здійснюють систематичний контроль за формуванням видатків і цільовим використанням коштів загального і спеціального фондів. Цей контроль починається вже під час складання кошторису й закінчується аналізом його виконання.
Органи Державного казначейства в частині виконання державного бюджету за видатками здійснюють попередній контроль - на етапі реєстрації зобов'язань розпорядників бюджетних коштів, зокрема фінансових, а також поточний контроль у процесі оплати рахунків розпорядників бюджетних коштів. Згідно з Порядком касового виконання державного бюджету за видатками, затвердженим Наказом Державного казначейства України від 22.01.2001 № 3, оплата видатків розпорядників бюджетних коштів здійснюється органами Державного казначейства з реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків розпорядників лише за двох умов:
- за наявності в обліку органів Державного казначейства їхніх зобов'язань (фінансових зобов'язань);
- залишків коштів на рахунках розпорядників.
Підставою для оплати видатків є платіжні доручення розпорядників коштів та документи, які підтверджують цільове спрямування коштів (рахунки, рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, трудові угоди, договори на виконання робіт, акти виконаних робіт, тендерна документація, акцепти тендерних пропозицій, договори про закупівлю тощо). Органи державного казначейства приймають від розпорядників бюджетних коштів платіжні та підтверджувальні документи:
- за загальним фондом - відповідно до кошторисних призначень, помісячних планів асигнувань, зареєстрованих зобов'язань у межах залишку коштів на рахунку за певним кодом економічної класифікації видатків;
- за спеціальним фондом - у межах загального залишку коштів на спеціальному реєстраційному рахунку за всіма кодами економічної класифікації видатків, залишків кошторисних призначень та зареєстрованих зобов'язань.
Для оформлення документів на отримання заробітної плати, стипендії, допомоги, видатків на службові відрядження та інших коштів, що видаються на видатки, які не можуть бути проведені безготівковою оплатою, розпорядники бюджетних коштів подають до органів Державного казначейства заявку на видачу готівки.
Органи Державного казначейства перевіряють підтверджувальні документи на оплату рахунків розпорядників коштів, а також можуть відмовляти в оплаті рахунків за відсутності затверджених кошторисів, за відсутності або недостатності коштів на відповідних рахунках бюджетних установ, у разі неподання необхідних підтверджувальних документів для оплати рахунків чи недотримання або порушення встановленого порядку використання коштів, y деяких інших випадках.
1.4 Облік зобов'язань
У бюджетних установах специфічними об'єктами обліку є зобов'язання та фінансові зобов'язання. Порядок обліку зобов'язань розпорядників коштів бюджету регламентується Порядком обліку зобов'язань розпорядників коштів бюджету в органах Державного казначейства, затвердженим Наказом Державного казначейства України від 19.10.2000 № 103 з подальшими змінами (Наказ Державного казначейства України від 12.10.2001 № 180).
Відповідно до цих нормативних документів зобов'язання це відповідальність розпорядника коштів бюджету як споживача товарів, робіт, послуг, що виникає з договорів (угод, замовлень), згідно з якими він повинен сплатити належну суму виконавцеві за умов реалізації цих договорів.
Фінансові зобов'язання - це зобов'язання розпорядника коштів бюджету сплатити кошти за надані товари (послуги) чи інші ідентичні операції, що виникають як наслідок виконання договорів (угод, замовлень) або відповідно до первинних фінансових документів, тобто кредиторська заборгованість і/або попередня та авансова оплата.
Бюджетні установи-розпорядники коштів мають право брати зобов'язання:
- у разі виконання кошторису за загальним фондом - у межах кошторисних призначень з огляду на необхідність забезпечити виконання пріоритетних заходів поточного бюджетного року з урахуванням погашення заборгованості минулих років;
- у разі виконання кошторису за спеціальним фондом .- у межах кошторисних призначень.
Облік зобов'язань є, по суті, методом попереднього й поточного контролю за виконанням кошторису та ведеться розпорядниками коштів і органами Державного казначейства.
Останні ведуть облік зобов'язань і фінансових зобов'язань розпорядників коштів на рахунках позабалансового обліку Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.
Бюджетні установи ведуть облік зобов'язань у книзі обліку асигнувань та прийнятих зобов'язань. Книга є регістром оперативного обліку та призначена для реєстрації угод, укладених бюджетними установами в будь-якій формі, і контролю за відповідністю прийнятих зобов'язань бюджетним асигнуванням. Книга відкривається на рік на підставі затвердженого кошторису доходів і видатків установи згідно з КЕКВ. Для кожного коду функціональної класифікації відводяться окремі сторінки. Книга ведеться окремо за загальним і спеціальним фондом. У книзі реєструється кожна укладена угода, за наслідками виконання якої бюджетна установа повинна буде сплатити кошти за отримані послуги чи матеріальні цінності. Після кожної зареєстрованої угоди у книзі виводиться залишок кошторисних призначень за кодами функціональної та економічної класифікації, у межах яких установа надалі може приймати зобов'язання. Якщо за якимись угодами прийняті в поточному році зобов'язання не були повністю оплачені, вони переносяться до книги на наступний рік.
Фінансові зобов'язання обліковуються розпорядниками коштів бюджету як кредиторська заборгованість чи реєструються у відповідних регістрах бухгалтерського обліку як попередня й авансова оплата, тобто ведеться аналітичний облік кредиторсько-дебіторської заборгованості.
З метою реєстрації зобов'язань в органах Державного казначейства, які виникають у процесі виконання кошторису доходів і видатків, розпорядники коштів складають на паперових (електронних) носіях Реєстр зобов'язань розпорядників коштів бюджету (табл. 1.4) і Реєстр фінансових зобов'яз и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.