На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Журнал реєстрацї господарських операцй, розрахунок транспортно-заготвельних витрат та сум обовязкових платежв за страхуванням. Складання оборотнх вдомостей по аналтичним та синтетичним рахункам. Калькуляцйна вдомсть по виробах А та Б.

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Бухгалтерский учёт. Добавлен: 25.10.2009. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


21
Зміст

1. Вступ
2. Вихідні данні
3. Журнал реєстрації господарських операцій
4. Розрахунок транспортно-заготівельних витрат
5. Розрахунок сум обов'язкових платежів за страхуванням
6. Розрахунок розподілу загально виробничих витрат
7. Калькуляційна відомість по виробах А та Б
8.Складання оборотніх відомостей по аналітичним та синтетичним рахункам
9. Оборотна відомість по синтетичним рахункам
10.Звіт про фінансові результати
Висновок
Список використаної літератури
1. Вступ
У розрахунково-графічній роботі з «Бухгалтерського обліку» закріпили облік господарських операцій, складання фактичної собівартості окремих виробів, відображання фінансового результату від балансу та звіта про фінансові результати.
У роботі закріпимо знання:
- у відкритті журналу реєстрації господарських операцій звітного місяця;
- запису на рахунки господарських операцій відображених в журналі реєстрації господарських операцій;
- у розрахунку відсотку транспортно-заготівельних витрат та списанні їх на відповідні рахунки виробничих запасів пропорційно сумам витрачених матеріальних ресурсів за обліковими цінами;
- у розрахунку виробничої собівартості виробів, які встановлюються з урахуванням їх незавершеного виробництва в калькуляційній відомості, визначити фактичну собівартість цих виробів;
- визначити фінансовий результат від основної діяльності - прибуток чи збиток, нарахувати суму податку на прибуток;
- закритті синтетичних рахунків та складанні оборотної відомості;
- складанні балансу
- складанні звіту про фінансові результати.
2. Вихідні дані

Таблиця 1 - Відомість залишків на синтетичних рахунках на початок звітного періоду - на 1 червня 2002р.
Код рахунку
Найменування рахунку
Дт
Кт
1
2
3
4
10
Основні засоби по первінній вартості
17000
 
13
Знос необігових активів
 
3500
20
Сировина та матеріали:
 
 
за обліковими цінами
7000
 
транспортно-заготівельні витрати
700
 
Загальна сума
7700
 
203
Паливо
---
 
22
Малоцільні та швидкозношувальні предмети
--- 
 
23
Виробництво ( вироби А)
2400
 
26
Готова продукція ( за фактичною собівартістю)
600
 
301
Каса
300
 
311
Поточні рахунки у національній валюті
6500
 
372
Розрахунки з підзвітними особами
350
 
44
Статутний капітал
 
18760
441
Нерозподілений прибуток
 
2000
631
Розрахунки з постачальниками і підрядчиками
 
3000
641
Розрахунки з податків і платежів ( податок на прибуток)
 
150
651
Розрахунки за пенсійним забезпеченням
 
1000
652
Розрахунки з соціального страхування
 
140
66
Розрахунко з оплати праці
 
6000
685
Розрахунок з іншими кредитовами
 
500
Разом
35050
35050
Таблиця 2 - Залишки незавершеного виробництва по фактичній собівартості
Статті витрат
на початок місяця
на кінець місяця
вироби
разом
вироби
разом
А
Б
А
Б
1.Сировина і матеріали
1163
--
1163
2150
--
2150
2.Основна і додаткова зарплата виробничих робітників
900
--
900
1200
--
1200
3.Відрахування на соціальні заходи
337
--
337
450
--
450
4.Загальновиробничі витрати
Разом
2400
--
2400
3800
--
3800
3. Журнал реєстрації господарських операцій

Для виконання контролю за вірністю та повнотою облікового запису, господарські операції реєструються у хронологічній послідовності.
На підставі переліку господарських операцій за поточний місяць складаємо:
Журнал реєстрації господарських операцій а лютий місяць 2007 року

п/п
Зміст операцій
Документ
Сума
Кореспонденція рах.
Дебіт
Кредіт
1.
Надійшли матеріали від постачальників і прийняті на склад за обліковими цінами, в т.ч. ПДВ
1200
--
--
1.1. Відображена отримані матеріали на склад.
накладна
1000
201
631
1.2. Відображен податковий кредит.
податкова накладна
200
641
631
2.
Прийнятий до оплати рахунок тарнспортної організації за перевезення матеріалів, в т.ч. ПДВ
540
--
--
2.1.Відображено витрати транспортній організації за перевезення матеріалів.
рахунок на оплату
450
201
685
2.2.Відображен податковий кредит
податкова накладна
90
641/ПДВ
685
3.
Перерахована заборгованість постачальникам з поточного рахунку
платіжне доручення, виписка банку, договір
1200
631
311
4.
Відпущені матеріали за обліковими цінами:
накладна внутрішнього переміщення
--
--
--
4.1.для виробництва виробів А
2000
231
201
4.2.для виробництва виробів Б
2800
232
201
4.3.на потреби цехів
400
91
201
4.4.на потреби заводоуправління
500
92
201
4.5.на потреби відділу збуту
500
93
201
5.
Списуються транспортно-заготівельні витрати ( ТЗВ) по матеріалах:
відомість розподіду ТЗВ
--
--
--
5.1.для виробництва виробів А
288
231
201
5.2.для виробництва виробів Б
403
232
201
5.3.на потреби цехів
58
91
201
5.4.на потреби заводоуправління
72
92
201
5.5.на потреби відділу збуту
72
93
201
Загальна сума ( визначити в табліці 2)
893
6.
За даними первинних документів нарахована зарплата:
відомість нарахування заробітної плати
--
--
--
6.1.робочим за виготовлення виробництва А
5000
231
661
6.2.робочим за виготовлення виробництва Б
2000
232
661
6.3.Виробникам по обслуговуванню цеха
600
91
661
6.4.робітникам заводоуправління
2000
92
661
6.5.робітникам відділу збуту
400
93
661
Загальна сума
10000
7.
Провести відрахування:
бухгалтерська справка про суму
нарахування на ФОТ
--
--
--
7.1.До Пенсійного фонду
3320
7.1.1.робочим за виготовлення виробництва А
1660
231
651
7.1.2.робочим за виготовлення виробництва Б
664
232
651
7.1.3.виробникам по обслуговуванню цеха
199
91
651
7.1.4.робітникам заводоуправління
664
92
651
7.1.5.робітникам відділу збуту
133
93
651
7.2.До фонду соціального страхування
140
7.2.1.робочим за виготовлення виробництва А
70
231
652
7.2.2.робочим за виготовлення виробництва Б
28
232
652
7.2.3.Виробникам по обслуговуванню цеха
8
91
652
7.2.4.робітникам заводоуправління
28
92
652
7.2.5.робітникам відділу збуту
6
93
652
7.3.На випадок безробіття
160
7.3.1.робочим за виготовлення виробництва А
80
231
653
7.3.2.робочим за виготовлення виробництва Б
32
232
653
7.3.3.виробникам по обслуговуванню цеха
10
91
653
7.3.4.робітникам заводоуправління
32
92
653
7.3.5.робітникам відділу збуту
6
93
653
7.4.На профісійні захворювання
100
7.4.1.робочим за виготовлення виробництва А
50
231
656
7.4.2.робочим за виготовлення виробництва Б
20
232
656
7.4.3.виробникам по обслуговуванню цеха
6
91
656
7.4.4.робітникам заводоуправління
20
92
656
7.4.5.робітникам відділу збуту
4
93
656
8
Утримано з зарплати робітників:
відомість нарахування заробітної плати
--
--
--
8.1.прибутковий податок
1900
661
641
8.2.до Пенсійного фонду
170
661
651
8.3.на випадок безробіття
45
661
653
8.4.на соціальне страхування
45
661
652
9.
Нарахована амортизація (знос):
відомість нарахування амотризації
--
--
--
9.1.основних засобів цеху
200
91
131
9.2.основних засобів
155
92
131
Загальна сума
355
10.
Перерахований з поточного рахунку податок на прибуток за попередній звітній період.
платіжне доручення, виписка банку
150
641
311
11.
Відпущені зі складу малоцінні та швидкозношувальні предмети для потреб:
---
---
---
цехів
---
---
---
заводоуправління
---
---
---
Загальна сума
---
---
---
12.
Отримано в банку готівкою гроші на виплату зарплати за попередній звітний період
випіска банку, приходно-касовий ордер
6000
301
311
13.
Прийнятий до оплати рахунок тарнспортної організації за перевезення готової продукції.
рахунок на оплату
300
93
685
14.
Затверджено звіт про витрати на відрядження керівника відділу збуту.
звіт про витрати
200
93
372
15.
Перерахована з поточного рахунку заборгованість з соціального страхування.
платіжне доручення, виписка банку
140
652
311
16.
Перерахована з поточного рахунку заборгованість Пенсійному фонду.
платіжне доручення, виписка банку
1000
651
311
17.
Виплачена зарплата робітникам підприємства за попередній звітній період.
платіжна відомість
6000
661
301
18.
Списуються в кінці місяця загальновиробничі витрати та розподіляються між виробами А та Б пропорційно зартлаті виробничих робочих:
бухгалтерська справка про суму загальновиробничих витрат
18.1.на вироби А
1058
231
91
18.2.на вироби Б
423
232
91
Загальна сума
1481
19.
Випущена з виробництва готова продукція та прийнята на склад по фактичній собівартості:
бухгалтерська справка про суму фактичної собівартості, калькуляційна відомість
19.1.вироби А
8806
26
231
19.2.вироби Б
6370
26
23/2
Загальна сума
15176
20.
Виставлено рахунок покупцю за відвантажену (реалізовану)готову продукцію (вироби Б) за договірними цінами.Загальна сума розрахунку з ПДВ
накладна, рахунок на оплату, договір
12000
361
701
21.
Нараховане податкове зобов'язання з податку на додану вартість по відвантаженій продукції
податкова накладна
2000
701
641
22.
Отримана на поточний рахунок в національній валюті виручка за реалізовану готову продукцію.
випіска банка
12000
311
361
23.
Списано фактичну собівартість відвантажених (реалізованих) готових виробів зі складу підприємства.
бухгалтерська справка про суму фактичної собівартості готової продукції
2500
901
26
24.
Визначіть і спишіть суму чистих доходів від реалізації продукції основної діяльності.
бухгалтерська спавка про суму чистого доходу
10000
701
791
25.
Спишіть фактичну собівартісь реалізованих готових виробів на результат основної діяльності.
бухгалтерська справка про суму фактичної виробничої собіватрості
2500
791
901
26.
Підрахуйте та спишіть на результат основної діяльності витрати підприємства, пов'язані з:
бухгалтерська справка про суму загальновиробничих витрат та витрат на збут
26.1.управлінням
3471
791
92
26.2.збутом
1621
791
93
27.
Розрахуйте суму прибутку
підприємства за звітній період
та нарахуйте зобов'язання
передбюджетом з податку на
прибуток в розмірі 30%(суму
визнач. за наявності прибутку)
Фінансовий результат до
податкування:
Д-В=10000-2500-3471-1621=
2408
Відображен податок на прибуток
Сума податку на прибуток:
ПП=2408*0,25=602
бухгалтерська справка
2408
602
98
641
28.
Спишіть суму нарахованого податку на прибуток на результат осн. діяльності (за умови прибутку)
бухгалтерська справка
602
98
641
29.
Визначіть і спишіть чистий фінансовий результат основної діяльності підприємства на рахунок нерозподілених прибутків
бухгалтерська справка про суму прибутку
1806
79
441
4. Розрахунок транспортно-заготівельних витрат

Таблиця 3 -- Розрахунок транспортно-заготівельних витрат
Види робіт
Транспортно-заготівельні витрати
Виробничі запаси
Виробничі запаси, витрачені за звітний період (без ТЗВ)
% ТЗВ
Фактична собівартість витрачених виробничих запасів
на початку звітного періоду
за звітній періад
на початку звітного періоду
за звітній періад
14,4%
Виробництво:
 
 
 
 
 
 
 
виробів А
2000
288
2288
виробів Б
 
 
 
 
2800
403
3203
УСЬОГО
4800
691
5491
Загально виробничі роботи
 
 
 
 
400
58
458
Адміністративні роботи
 
 
 
 
500
72
572
Збутові роботи
 
 
 
 
500
72
572
РАЗОМ
700
450
7000
1000
6200
893
7093
Транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ) розраховуються згідно формули:
%ТЗВ=(ТЗВна початок звітного періоду+ТЗВза звітний період)/(Виробничі запасина початок звітного періоду+Виробничі запасиза звітний період)*100
%ТЗВ=(700+450)/(7000+1000)*100= 14,4%
5. Розрахунок сум обов'язкових платежів за страхуванням

Таблиця 4 -- Розрахунок сум обов'язкових платежів за страхуванням
Види робіт
Сума зарплати, нарахована робітникам підприємства
Відрахування на соціальні заходи(грн)
на пенсійне забезпечення
33,2%
на соціальне страхування
1,4 %
на випадок безробіття
1,6 %
на випадок професійних захворювань
1%
Виробництво:
виробів А
виробів Б
5000
2000
1660
644
70
28
80
32
50
20
Усього
7000
2324
98
112
70
Загальновиробничі роботи
600
199
8
10
6
Адміністративні роботи
2000
664
28
32
20
Збутові роботи
400
133
6
6
4
Разом
10000
3320
140
160
100
6. Розрахунок розподілу загально виробничих витрат

Таблиця 5 -- Розрахунок розподілу загальновиробничих витрат
Назва продукції
База розподілу (зарплата виробничих робітників)
Загальновиробничі витрати
%
сума, грн
Вироби А
5000
21,15
1058
Вироби Б
2000
21,15
423
Всього
7000
1481
Відсоток загальновиробничих витрат розраховується наступним чином:
% загальновиробничих витрат=Загальновиробничі витрати/Зарплата всіх виробничих робітників*100%
% загальновиробничих витрат=1481/(5000+2000)*100%=21,15%
7. Калькуляційна відомість по виробах А та Б

Таблиця 6 -- Калькуляційна відомість по виробах А

п/п
Найменування статті
Незавершене виробництво на початок місяця
Витрати за місяць
Незавершене виробництво на кінець місяця
Фактична собівартість товарної продукції
1.
Сировина та матеріали
1163
2288
2150
1301
2.
Основна і додаткова зарплата виробничих робітників
900
5000
1200
4700
3.
Відрахування на соціальні заходи
337
1860
450
1747
4.
Загальновиробничі витрати
--
1058
1058
Загальна сума
2400
10206
3800
8806
Таблиця 7 -- Калькуляційна відомість по виробах Б

п/п
Найменування статті
Незавершене виробництво на початок місяця
Витрати за місяць
Незавершене виробництво на кінець місяця
Фактична собівартість товарної продукції
1.
Сировина та матеріали
--
3203
--
3203


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.