На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОВНШНЬОЕКОНОМЧНИХ ДОГОВОРВ

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 30.10.2012. Сдан: 2012. Страниц: 42. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ВСТУП………………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРАВІ……………………………………………………5
1.1. Суть, принципи і види зовнішньоекономічної діяльності……………………5
1.2.Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності…………………………………10
РОЗДІЛ ІІ. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ ДОГОВІР (КОНТРАКТ):
ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА…………………………………………………13
2.1. Поняття зовнішньоекономічного договору (контракту)……………………13
2.2. Форма та зміст зовнішньоекономічного договору (контракту)…………….17
2.3. Особливості укладення договорів у сфері зовнішньоекономічної
діяльності……………………………………………………………………………22
РОЗДІЛ ІІІ. ВИДИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ДОГОВОРІВ……………...27
3.1. Правове регулювання договору (контракту) міжнародної
купівлі-продажу товарів. Віденська Конвенція…………………………………..27
3.2. Особливості бартерних договорів…………………………………………….33
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………...39
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………...41

ВСТУП

Конституцією, Декларацією про державний суверенітет України і Законом України «Про економічну самостійність України» встановлено, що однією з основ реалізації державного суверенітету України є її самостійність при здійсненні і регулюванні зовнішньоекономічних відносин.
На сьогодні займатися зовнішньоекономічною діяльністю і престижно, і прибутково. Можна сказати, що далеко не ідеальне те підприємство, яке не прагне займатися зовнішньоекономічною діяльністю. І це буде цілком справедливо, адже навіть для студента першокурсника зрозуміло, що в такому випадку виграє і саме підприємство, і галузь, в якій воно працює, і держава загалом.
Актуальність даного дослідження випливає з того, що важливе місце у зовнішньоекономічній діяльності посідає правове регулювання, в якому зовнішньоекономічний договір має визначальне місце.
Зовнішньоекономічна діяльність є однією з основних форм економічних відносин України з іноземними державами. Відповідно до п. 9 ст. 1 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 р. № 959-ХІІ (далі – Закон) під поняттям зовнішньоекономічного договору розуміють матеріально оформлену угоду двох чи більше суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямовану на встановлення, зміну чи припинення їхніх взаємних прав та обов’язків у зовнішньоекономічній діяльності.
Об’єкт дослідження: зовнішньоекономічний договір.
Предмет дослідження: особливості укладання зовнішньоекономічних договорів, правове регулювання ЗЕД, мовно-правові особливості укладення зовнішньоекономічних договорів тощо.
Мета дослідження: дослідити сутність та особливості укладення зовнішньоекономічних договорів з точки зору господарського права.
Методи дослідження: загальнонаукові (методи аналізу, синтезу, узагальнення), порівняльно-правовий, конкретно-історичний тощо.
Структура роботи: робота складається зі вступу, основної частини (яка, в свою чергу, складається з трьох розділів), висновків, списку використаних джерел......

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996 р. – № 30. – Ст. 141.
2. Господарський процесуальний кодекс України // ВВР України. – 1992 р. – № 6. – Ст. 56. (в редакції від 15.01.2012).
3. Господарський кодекс України // ВВР України. – 2003 р. – № 18-22. – Ст. 144. (в редакції від 19.01.2012).
4. Цивільний кодекс України // ВВР України. – 2003 р. – № 40-44. – Ст. 356. (в редакції від 13.03.2012).
5. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 р. № 959-XII // ВВР України. – 1991 р. – № 29. – Ст. 377.
6. Положення про реєстрацію зовнішньоекономічних договорів (контрактів) з додатками №№ 1-7 // затверджене наказом Мінекономіки № 136 від 29 червня 2000 р.
7. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров: комментарий. — М., 1994.
8. Зобовязальне право: теорія і практика / За ред. О.В. Дзери — К., 2004.
9. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. - К., 2005.
10. Основи господарського процесуального права України Навчальний посібник – Чернадчук В. Д., Сухонос В. В. – 4-те вид., стер. – К.: Університетська книга, 2006. - 220 с.
11. Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України. — Харків, 2003.
12. Щербина В.С., Пронська Г.В., Вінник О.М. Господарське право. Практикум. – К.: Юрінком Інтер, 2001, 320 с.
13. Щербина В.С. Господарське право України. - К.: “Атіка”, 2003.
14. Юдін С.О. Міжнародний договір купівлі-продажу. — Харків, 2004.
15. Інкотермс. Офіційні правила тлумачення торговельних термінів міжнародної торгової палати – 2000 р. – №560. (в редакції від 01.01.2011р.)
16. zakon.rada.gov.ua
17. uk.wikipedia.org/Інкотермс
18. «Правила Інкотермс-2010: реалії інтеграції України» (Правовий тиждень, № 11, 25 березня 2011).Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.