На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Анархстський рух на Лвобережнй Україн пд час революцї 1917р. та громадянської вйни в Україн

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 30.10.2012. Сдан: 2012. Страниц: 33. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст
Вступ……………………………………………………………………....3
1. Сутність ідеології анархізму………………………………………8
2. Махновщина як приклад анархізму на Україні у 1917- 1921 рр.………………………………………………………………….15
Висновки ……………………………………………………………….28
Список джерел та літератури…………………………………….……31


Вступ
Українське суспільство в останнє десятиліття переживає період трансформації соціокультурних традицій, а виходить, і зміни, у першу чергу, ціннісних орієнтирів. Ми живемо в епоху "переоцінки цінностей", тому аналіз фундаментальних явищ соціального життя набуває сьогодні особливо актуальне звучання.
Одним із таких явищ соціального життя виступає анархія. У радянському суспільстві склалося негативне відношення до цього явища, що дотепер не переборено. Прихильники анархічного буття суспільства в літературі найчастіше виглядають принизливо. Проте, всупереч песимістичним прогнозам, анархізм як політичний рух існує і сьогодні в країнах Європи та Америки, а також в Україні та Росії.
Початок ХХ ст. - це пік розвитку у світі ідей анархії, спроби втілення їх у життя. В Україні є цьому яскравий приклад - Махновський рух. В історії це явище вважається феноменом, яке мало значний вплив на на розв’язку Громадянської війни та подальшого розвитку країни.
Актуальність досліджуваної теми в науковому плані визначається підвищеним інтересом останніх років до доби національно-демократичної революції 1917-1921 рр. Значний, але суперечливий внесок махновського руху в її історію привернув до нього увагу дослідників. Історіографія махновського руху, маючи в своєму доробку грунтовні дослідження, разом з цим не позбулася тенденцій, однією з яких є реконструкція його ідеології, суспільного і військового устрою та впливу на ці процеси ідей анархізму. У зв’язку з цим на сьогодні існує потреба у створенні комплексного дослідження виділених проблем, які у своїй взаємодії дають змогу відтворити історичну картину внутрішнього життя та організації даного історичного явища. Об’єктивний аналіз даної проблеми науковцями дозволить помітно скоригувати позицію вітчизняної історичної науки щодо місця і значення махновського руху в історії України.
Іншим чинником актуальності теми дослідження є необхідність обов’язкового врахування нами історичного досвіду попередніх поколінь. Без вивчення ідеології махновського руху неможливо зрозуміти повний обсяг українського менталітету. Крім цього, досвід існування суспільного устрою та військової організації махновських повстанців може бути продуктивно використаний і зараз, коли в Україні остаточно формується політична система, точаться суперечки навколо питань місцевого самоврядування, землекористування, військової та освітньої реформ тощо.
Об’єкт дослідження є феномен махновського руху в період історії України з 1917 до 1921 років
Предмет дослідження є проблеми впливу ідеології анархізму на становлення та розвиток селянського повстанського руху Махновщини на Україні.
Хронологічні рамки дослідження охоплюють період з березня 1917 до серпень 1921 року. Нижня межа відповідає створенню провідної політичної організації руху - Гуляйпільської групи анархо-комуністів, з 1919 р. - Гуляйпільського союзу анархістів. Верхня межа, серпень 1921 р,. як час ліквідації і самоліквідації переважної більшості махновських організацій та побіг Махна в Румунію.
Територіальні рамки дослідження визначаються сучасними кордонами Південно - Східної України - "батьківщини" військово-політичних осередків махновського руху. Є сенс виділення території Гуляйпільської республіки, до якої згідно з дореволюційним адміністративно-територіальним поділом можна віднести території пяти повітів Катеринославської та Таврійської губерній: Олександрівського, Павлоградського, Маріупольського, Мелітопольського та Бердянського. Територія цих повітів повністю, або частково, входила до складу махновської республіки в 1918-1920 рр. Тут спостерігаються реальні прояви махновської внутрішньої політики.
Історіографічний огляд. Повстанський рух народу України у 1917-1921 рр та махновщина, як його невідємна складова частина, становлять з себе важливу проблему вітчизняної історіографії. Доробок вітчизняної історіографії махновського руху за хронологією умовно можна поділити на три періоди [31; 5].
Праці авторів першого періоду історіографії проблеми (20-ті - 30-ті рр.) відзначалися відвертою політичною спрямованістю і суб’єктивною оцінкою якості махновської ідеології, політичної та військової системи Гуляйпільської республіки. Автори відверто застосовували в своїх роботах метод приниження махновських досягнень, ставлячи собі за мету дискредитацію руху. Пріоритетними темами досліджень для радянських та емігрантських науковців були: критика махновської ідеології та вивчення партизанських методів військових дій, запроваджених Н.Махном. Серйозними дослідженнями цього періоду стали тільки праці М.Кубаніна, які базувалися на економічному аналізі особливостей махновського руху [35; 8].
Другий період історіографії махновського руху (40-і - кінець 80-х рр.) характеризується майже повним замовчуванням ролі махновського руху в новітній українській історії, що було пов’язано із загальними тенденціями розвитку історичної науки та суспільства в цілому[ 35; 9].........

Список джерел та літератури
1. Агитационные материалы анархистов и штаба Повстанческой Армии Махновцев / Нестор Махно. Крестьянское движение на Украине 1918 - 1921. Документы и материалы/ Под ред. В. Данилова, Т. Шанина. - М.: РОССЭН., 2006. - 1000 с.
2. Воззвание главнокомандующего Советской революционной рабочей - крестьянской армии Екатеринославского района Н.И. Махно к гражданам Екатеринослава и губернии о борьбе с грабежами, разбоями и насилием / Нестор . Махно. Крестьянское движение на Украине 1918 - 1921. Документы и материалы/ Под ред. В. Данилова, Т.Шанина. - М.:РОССЭН., 2006. - 1000с.
3. Газета Махновцев "Путь к свободе" / Нестор Махно. Крестьянское движение на Украине 1918 - 1921. Документы и материалы/ Под ред. В Данилова, Т.Шанина. - М.:РОССЭН., 2006. - 1000 с.
4. Декларация "Южной организации анархистов" / Нестор Махно. Крестьянское движение на Украине 1918 - 1921. Документы и материалы/ Под ред. В. Данилова, Т.Шанина. - М.:РОССЭН., 2006. - 1000 с.
5. Докладная записка Екатеринославского губернского старосты министру внутренних дел Украинской державы о действиях в районах Александровска и Гуляй - Поля шаек анархистов и их ликвидации / Нестор Махно. Крестьянское движение на Украине 1918 - 1921. Документы и материалы/ Под ред. В. Данилова, Т.Шанина. - М.:РОССЭН., 2006. - 1000 с.
6. Документы повстанцев махновцев о прекпащении п’янства и укрепления дисциплины / Нестор Махно. Крестьянское движение на Украине 1918 - 1921. Документы и материалы/ Под ред. В. Данилова, Т.Шанина. - М.:РОССЭН., 2006. - 1000 с.
7. Письма председателя Гуляй - Польского профсоюза Н. И. Махно владельцам и администрации завода "Богатырь" / Нестор Махно. Крестьянское движение на Украине 1918 - 1921. Документы и материалы/ Под ред. В. Данилова, Т.Шанина. - М.:РОССЭН., 2006. - 1000 с.
8. Предписание "Военно - революционного полевого районного штаба с. Гуляй - Поле и окресностей Гуляй - Польскому волостному совету о проведении мобилизации мужского населения 1912 - 1915 гг. призыва в ряды повстанцев" / Нестор Махно. Крестьянское движение на Украине 1918 - 1921. Документы и материалы/ Под ред. В. Данилова, Т.Шанина. - М.:РОССЭН., 2006. - 1000 с.
9.Протоколы заседаний правления профсоюза металлистов, деревообделочнеков и других профессий с. Гуляй - Поле под. председательством Н. И. Махно / Нестор Махно. Крестьянское движение на Украине 1918 - 1921. Документы и материалы/ Под ред. В. Данилова, Т.Шанина. - М.:РОССЭН., 2006. - 1000 с.
10. Протоколы крестьянских съездов в Александровске и Гуляй - Поле / Нестор Махно. Крестьянское движение на Украине 1918 - 1921. Документы и материалы/ Под ред. В Данилова, Т.Шанина. - М.:РОССЭН., 2006. - 1000 с.
11. Приказы, распоряжения , предписания командиров штабов повстанцев / Нестор Махно. Крестьянское движение на Украине 1918 - 1921. Документы и материалы/ Под ред. В. Данилова, Т.Шанина. - М.:РОССЭН., 2006. - 1000 с.
12. Резолюция 3 - го съезда представите лей волостей и уездов Екатеринославской губернии, повстанческих фронтових частей в поддержку действий Махна
/ Нестор Махно. Крестьянское движение на Украине 1918 - 1921. Документы и материалы/ Под ред. В Данилова, Т.Шанина. - М.:РОССЭН., 2006. - 1000 с.
13. Статья Л.Троцкого "Махновшина"/Нестор Махно. Крестьянское движение на Украине 1918 - 1921.Документы и материалы/ Под ред. В.Данилова, Т.Шанина. - М.:РОССЭН., 2006. - 1000 с.
14. Аршинов П. История махновского движения (1918-1921 гг.) / Аршинов П. - Запорожье: Дикое поле, 1995. - 195 с.
15. Белаш А. Дороги Нестора Махно: исторические повествования / А. Белаш , В. Белаш - К.: Знання, 1993. - 592 с.
16. Махно Н. Воспоминания. В 3 т. Мятежная юность / Махно Н. - Париж.: Громада, 2006. - Т.1. - 104 с.
17. Махно Н. Воспоминания. В 3 т. В огне революции / Махно Н. - Париж.: Громада, 2006. - Т.2. - 156 с.
18. Махно Н. Воспоминания. В 3 т. На чужбине / Махно Н. - Париж.: Громада, 2006. - Т.3. - 98 с.
19. Махно Н. Азбука анархиста / Махно Н. - М.: РОССПЭН, 2005. - 572 с.
20. Беспечный Т. Нестор Махно: правда и легенды / Беспечный Т. -Донецк : Донетчина , 1996. - 178 с.
21. Верстюк В. Махновщина: селянський протестантський рух на Україні / Верстюк В. - К.: Знання, 1991. - 368 с.
22. Волковинський В. Нестор Махно: легенди і реальність / Волковинський В. - К.: Знання ,1994. - 262 с.
23. Волковинський В. Батько Махно / Волковинський В. - Київ: Знання, 1992. - 480 с.
24. Горак В. Про социально - классовую суть анархо - махновщины / Владимир Горак // УЇЖ. - 1989. - № 4. - С. 28 - 41.
25. Горак В. Махновська держава та "анархіст" Махно / Володимир Горак // Схід. - 2006. - № 5. - С. 14 - 37.
26. Коновальчик П. Коротка історія анархізму / Петро Коновальчик // Схід. - 2006. - № 5. - С. 34 - 40.
27. Комнин В. Нестор Махно: Мифы и реальность / Комнин В. - М.: Госполитиздат , 1990 - 487 с.
28. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе: в 2-х томах. - Т.2./ Лисяк-Рудницький І. - К.: Наукова думка , 1994. - 556 с.
29. Мармазова Т. Ідейні передумови і спрямованість махновського руху/ Тетяна Мармазова // Схід. - 2001. - № 6 (43). - С.73-76
30. Мармазова Т. Періодизація та історичне значення махновського руху / Тетяна Мармазова // Схід. - 2003. - № 4 (54). - С.89-92Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.