На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Отчет по практике Звт з переддипломної практикипо пдприємству ТОВ Дамант

Информация:

Тип работы: Отчет по практике. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2012. Страниц: 23. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Оглавление1. Загальна характеристика підприємства .
1.1. Назва, форма власності, мета діяльності підприємства............
1.2. Характеристика економічних показників підприємства............
2. Організація управління...............................................................
3. Планування діяльності підприємства
4. Висновки.................................................................................................
5. Література.

Додатки

ТОВ "Діамант" було створено 28.03.2001 шляхом реорганізації приватного малого підприємства "Діамант". Підприємство є платником єдиного податку та ПДВ. (Додатки 1,2,3,4).
Розмір стартового капіталу на початок 2001 р. становив 100 тис. грн. На кінець звітного року він збільшився і складає 101,2 тис. грн.
Основний вид діяльності ТОВ "Діамант" – надання послуг, тобто здавання в оренду нерухомого майна невиробничого призначення.
Метою діяльності Товариства відповідно до статуту є: здійснення виробничої, науково-дослідницької та комерційної діяльності для одержання відповідного прибутку на підставі найбільш ефективного використання власного майна шляхом ефективної діяльності, впровадження нових технологій, форм організації виробництва та оплати праці, залучення інвестицій для оптимізації виробництва для задоволення потреб населення в послугах і та інші види діяльності не заборонені чинним законодавством України. (Додаток 5).
Органами управління ТОВ є збори учасників товариства та директор. У товаристві діє ревізійна комісія. Вищим органом ТОВ є Збори Учасників товариства.
Так як за організаційною формою підприємство є малим, то чисельність його працівників налічує 20 осіб, при цьому існує суміщення функцій та посад.. В організаційній структурі підприємства мають місце лінійні звязки. Організаційну структуру управління очолює директор. Йому підпорядковано ряд відділів, які очолюються відповідними начальниками відділів..............
Список использованной литературы
Література.
1. Господарський кодекс України.
2. Закон України "Про власність" // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №20
3. Закон України "Про підприємництва в Україні" // Відомості Верховної Ради України. - 1991. -№24.
4. Закон України "Про інвестиційну діяльність" // Відомості Верховної Ради України. -1991.-№47.
5. Закон України "Про господарські товариства" //Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. - 1992. - №2.
6. Закон України "Про оплату праці" // Галицькі контракти. - 1995. - №11.
7. Економіка підприємства: Підручник/за заг.ред. С.Ф.Покропивного. - Вид. 2-ге, перероблено та доповнено. - К.: КНЕУ, 2001. - 528 с., іл. 21.
8. Економіка підприємств, навч. посібник. Бойчик І.., Харів П., Хопчан М., 1999 В-во "Сполом", 1999
9. Економіка підприємства: Навч. - метод. Посібник для самост. Вивч. Дисц./ Г.О.Швиданенко, С.Ф.Покропивний, С.М.Клименко та ін. - К.: КНЕУ, 2000. -248 с.
10. Економічний аналіз: Навч. Посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. — К.: КНЕУ, 2003. — 556 с.
11. Мних Є.В., Ференц І.Д. Економічний аналіз: Навч. посібник. — Львів: Армія України, 2000. —144 с.
12. Основи менеджменту: Навч. Посібник / за ред. А.В. Шегди. – К.:Знання – Прес, 2001. – 335 с.
13. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч.посібник. - К.: КНЕУ, 1998. - 352 с. 22.
14. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства: Навч. посібник. — Львів: ЛБІ НБУ, 2000. – 485 с.
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.