На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Отчет по практике звт з переддипломної практики ТОВ «Гермес»

Информация:

Тип работы: Отчет по практике. Добавлен: 1.11.2012. Сдан: 2012. Страниц: 15. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст

1.Загальна характеристика ТОВ «Гермес» 3
2. Організація управління 6
3. Планування виробництва 8
Висновок 14
Література 16

1.Загальна характеристика ТОВ «Гермес»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Гермес» створене 3.08.1998 на основі вкладів його учасників.
Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації. Товариство наділяється правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.
Товариство здатне мати такі ж цивільні права та обов’язки , як і фізична особа , крім тих які за своєю природою можуть належати лише людині. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду. Товариство може здійснювати окремі види діяльності , перелік яких встановлюється законом, лише після одержання спеціального дозволу(ліцензії).
Основною метою його діяльності є задоволення потреб суспільства у товарах, послугах та їх реалізація з метою одержання прибутку.
А також згідно Статуту предметом діяльності підприємства може бути :
· виробництво та реалізація товарів народного споживання, продуктів харчування та продукції виробничого призначення;
· організація громадського харчування, шляхом створення власних кафе, барів та ін.;
· внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;
· здійснення посередницьких, комерційних, торговельно-закупівельних та бартерних операцій.
· виробництво, переробка та реалізація будівельних матеріалів, виконання будівельних та ремонтних робіт;
· надання послуг по ремонту автомобілів, обладнання та ін., побутових послуг, інформаційна діяльність, реклама.
· оптова та роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами;
· торгівельно-закупівельна діяльність на базі власних та орендованих торгівельних площ;
· побутові послуги;
· громадське харчування;
· виробництво товарів у галузі легкої, текстильної та харчової промисловості
· зовнішньоекономічна діяльність
· інші не заборонені законом види діяльності та види діяльності, які здійснюються при наявності ліцензії...........


Література
Бойчик І.М та ін. Економіка підприємства. Навч.посібник. - К.: „Каравела” , 2001 р -298с.
Василенко В.О. Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний) менеджмент: Навч. посіб. - К.: ЦУЛ, 2003 - 532с
Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. - К.: Лібра, 2002 - 712 с.
Економіка підприємства/ За редакцією Й.М. Петровича - Львів: „Новий світ - 2000”, 2004 - 680с.
Економіка підприємства: Підручник/ За ред. С.Ф.Покропивного. - К.: КНЕУ, 2001.
Крушельницька О.В. Управління матеріальними ресурсами: Навчальний посібник. - К. Кондор, 2003 - 162с
Нємцов В.О.Довгань А.С. Стратегічний менеджмент. - К.: Ексоб, 2001.
Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник. - К.: Скарби, 2002.
Промисловий маркетинг. Теорія і господарські ситуації. Підручник/ Под ред. А.О. Старостіной - К.: “Іван Федоров”, 1997, 400с
Фінанси підприємств/ пд. Ред Подддерьогін А.М. - К.: КНЕУ, 2000
Фінансова діяльності підприємства: Підручник / За ред. Бандури О.М., Коробка М.Я. та ін. - К.: Либідь, 2002 - 384 с.
Шваб Л.І Економіка підприємства. - К.: Каравела , 2005 - 568с.

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.