На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Контрольная Господарськ операцї та процеси. Загальне поняття визначення бухгалтерського балансу як складової частини методу бухгалтерського облку. Актив пасив балансу. Обрунтування рвност пдсумкв активу пасиву балансу. Статт, роздли та групи балансу

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Бухгалтерский учёт. Добавлен: 21.10.2007. Сдан: 2007. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


17
ПЛАН
1.Частина перша. Теоретичні завдання.
1.1 Господарські операції та процеси
1.2 Загальне поняття і визначення бухгалтерського балансу як складової частини методу бухгалтерського обліку. Актив і пасив балансу. Обґрунтування рівності підсумків активу і пасиву балансу. Статі, розділи та групи балансу
2. Частина друга. Практичні завдання.
2.1 Завдання 1.3
2.2 Завдання 2.1
2.3 Завдання 3.2
3. Список літератури
Частина перша

Теоретичні завдання

6.Господарські операції та процеси.

Господарська операція - це дія, що призводить до змін у структурі господарських засобів та джерел їх утворення. Господарські операції бувають як позитивними (відпущено виробничі запаси зі складу у виробництво), так і негативними (частина готової продукції не відповідала технічним вимогам та була остаточно забракована).
Господарські операції розподіляються на чотири типи:
1) Тип перший. Передбачає, що зміни відбуваються лише у структурі господарських засобів, тобто в активі балансу (одна стаття збільшується, інша - зменшується на одну і ту ж саму суму), але підсумок по активу в цілому залишається незмінним.
2) Тип другий. Передбачає, що зміни відбуваються лише у структурі джерел господарських засобів, тобто у пасиві балансу (одна стаття збільшується, інша - зменшується на одну і ту ж саму суму), але підсумок по пасиву в цілому залишається незмінним.
3) Тип третій. Передбачає, що відбувається одночасне збільшення як господарських засобів (збільшення окремих статей активу балансу), так і джерел господарських засобів (збільшення окремих статей пасиву балансу) на одну і ту ж саму суму. В цілому підсумок по активу та по пасиву балансу зростає, але в рівних частинах, що дозволяє зберегти баланс.
4) Тип четвертий. Передбачає, що відбувається одночасне зменшення як господарських засобів (зменшення окремих статей активу балансу), так і джерел господарських засобів (зменшення окремих статей пасиву балансу) на одну і ту ж саму суму. В цілому підсумок по активу та по пасиву балансу зменшується, але в рівних частинах, що дозволяє зберегти баланс.
Приведемо приклад на умовному підприємстві:
Баланс (початковий) підприємства «Яскраві кольори»

АКТИВ
ПАСИВ
Назва статті
Сума, грн.
Назва статті
Сума, грн.
Основні засоби
30000
Статутний капітал
25000
Виробничі запаси
11000
Прибуток
16500
Незавершене виробництво
7500
Кредити банків
9000
Грошові кошти в національній валюті
10000
Заборгованість з оплати праці
8000
Баланс
58500
Баланс
58500
Операція першого типу: У виробництво, для виготовлення продукції, зі складу відпущено виробничі запаси на суму 5500грн.
Результат здійснення цієї операції: зменшення вартості виробничих запасів на 5500грн. і збільшення вартості незавершеного виробництва на ту ж саму суму. Підсумок по активу балансу та рівність між пасивом і активом залишилися незмінними.
У балансі відбулися відповідні зміни:
Баланс підприємства «Яскраві кольори»
АКТИВ
ПАСИВ
Назва статті
Сума, грн.
Назва статті
Сума, грн.
Основні засоби
30000
Статутний капітал
25000
Виробничі запаси
5500
Прибуток
16500
Незавершене виробництво
13000
Кредити банків
9000
Грошові кошти в національній валюті
10000
Заборгованість з оплати праці
8000
Баланс
58500
Баланс
58500

До господарських операцій першого типу також відносяться: видача грошових коштів із каси під звіт працівникам підприємства, оприбуткування готової продукції на склад з виробництва, рух грошей із каси на поточний рахунок та навпаки, та ін..
Операція другого типу: на збільшення статутного капіталу підприємства спрямовано частину прибутку, а саме 8250грн.
Результат здійснення цієї операції: зменшення прибутку підприємства на 8250грн. і збільшення розміру статутного капіталу на ту ж саму суму. Підсумок по пасиву балансу та рівність між пасивом і активом залишилися незмінними.
Зміни, які відбулися у балансі:
Баланс підпремства «Яскраві кольори»
АКТИВ
ПАСИВ
Назва статті
Сума, грн.
Назва статті
Сума, грн.
Основні засоби
30000
Статутний капітал
33250
Виробничі запаси
5500
Прибуток
8250
Незавершене виробництво
13000
Кредити банків
9000
Грошові кошти в національній валюті
10000
Заборгованість з оплати праці
8000
Баланс
58500
Баланс
58500
До господарських операцій другого типу також відносяться: погашення заборгованості перед постачальником за рахунок довгострокового або ж короткострокового кредиту банку; утримання із заробітної плати працівників суми прибуткового податку, перерахувань до фондів соціального спрямування; та ін..
Операція третього типу: на розрахунковий рахунок підприємства отримано кредит банку у розмірі 4500грн.
Результат здійснення цієї операції: збільшення як активу (грошових коштів у національній валюті), так і пасиву (заборгованості перед банком за кредитами) балансу. Підсумок по активу і пасиву зріс на одну і ту ж саму суму (4500грн.), що зберегло рівність між ними.
Зміни, які відбулися у балансі:
Баланс підприємства «Яскраві кольори»
АКТИВ
ПАСИВ
Назва статті
Сума, грн.
Назва статті
Сума, грн.
Основні засоби
30000
Статутний капітал
33250
Виробничі запаси
5500
Прибуток
8250
Незавершене виробництво
13000
Кредити банків
13500

Грошові кошти в національній валюті
14500
Заборгованість з оплати праці
8000
Баланс
63000
Баланс
63000

До господарських операцій третього типу також відносяться: надійшли від постачальника виробничі запаси, нарахована заробітна плата працівникам основного виробництва та ін.
Операція третього типу: із каси підприємства виплачено заборгованість по оплаті праці перед працівниками у розмірі 4000грн.
Результат здійснення цієї операції: зменшення як активу (грошових коштів у національній валюті), так і пасиву (заборгованості по оплаті праці) балансу. Підсумок по активу і пасиву зменшився на одну і ту ж саму суму (4000грн.),що зберегло рівність між ними.
Зміни, які відбулися у балансі:
Баланс
підпремства «Яскраві кольори»
АКТИВ
ПАСИВ
Назва статті
Сума, грн.
Назва статті
Сума, грн.
Основні засоби
30000
Статутний капітал
33250
Виробничі запаси
5500
Прибуток
8250
Незавершене виробництво
13000
Кредити банків
13500
Грошові кошти в національній валюті
10500
Заборгованість з оплати праці
4000
Баланс
59000
Баланс
59000
До господарських операцій четвертого типу також відносяться: повернення банку, раніше отриманого від нього кредиту, Сплата постачальникам за раніше отримані виробничі засоби та ін..
Ці чотири типи операцій охоплюють всі варіанти змін у балансі.
16.Загальне поняття і визначення бухгалтерського балансу як складової частини методу бухгалтерського обліку. Актив і пасив балансу. Обґрунтування рівності підсумків активу і пасиву балансу. Статі, розділи та групи балансу.
Бухгалтерський баланс - універсальна форма звітності, яка показує здобутки підприємства за певний проміж часу. Баланс являє собою спосіб економічного групування та узагальненого відображення у грошовому вимірнику наявних господарських засобів і джерел їх утворення. Особливість балансу - рівність між загальною вартістю господарських засобів і джерел їх утворення, тобто між активом та пасивом.
Бухгалтерський баланс несе в собі інформацію, яка є дуже важливою не тільки для зовнішніх споживачів підприємства: податкові органи, банки, акціонери, інвестори та ін. (бо вони виконують контроль за надходженням коштів у бюджет країни від підприємств, оцінюють його платоспроможність, ризик здійснення фінансових інвестицій або розглядають можливість купівлі на фондовому ринку цінних паперів) але й для внутрішніх її споживачів: засновники, партнери по бізнесу (бо вони спираючись на данні приведені у балансі приймають відповідні управлінські рішення).
Форма бухгалтерського балансу та інструкція щодо його використання розробляється та затверджується Міністерством фінансів України за погодженням із Державним комітетом статистики України.
Бухгалтерські баланси бувають, як правило, місячні, квартальні, піврічні, дев'ятимісячні та річні.
Для окремого відображення господарських засобів і джерел їх утворення у балансі, він має вигляд двосторонньої таблиці. Відображення господарських засобів (ліва частина балансу) - це актив, відображення джерел утворення господарських засобів (права частина) - це пасив. Існують дві форми балансу: горизонтальна та вертикальна.
Горизонтальна - коли актив знаходиться у лівій частині балансу, а пасив - у правій.
Вертикальна - коли актив і пасив розміщуються в колонці один за одним (використовується у деяких країнах, зокрема в Японії).
Всі господарські засоби та джерела їх утворення показуються у балансі у розрізі статей.
Стаття балансу - складова частина активу або пасиву балансу, яка являє собою відображення у грошовому вимірнику сукупності однорідних видів господарських засобів або джерел їх утворення.
Підсумки по активу і пасиву повинні бути рівні між собою. Це зумовлене тим, що господарські засоби відповідають у сумі джерелам їх утворення. На цьому ґрунтується сама назва балансу, що означає рівновагу.
Розділ балансу - сукупність статей активу або пасиву бухгалтерського балансу, об'єднаних в економічно однорідні групи господарських засобів та джерел їх утворення. За основу групування статей балансу взято економічну класифікацію господарських засобів та джерел їх утворення.
У бухгалтерському балансі відображується інформація про господарські засоби та джерела їх утворення як на початок, так і на кінець звітного періоду (початок-кінець року, кварталу, півріччя, місяця). Співставляючи дані за кожною статтею на початок та на кінець звітного періоду, легко визначити зміни, що відбулися на протязі нього.
Зміст і форму Балансу та загальні вимоги до розкриття статей визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 „Баланс”, який є нормативним документом (затверджений Міністерством фінансів України 31 березня 1999р. №87). Стандартом визначено, що норми цього Положення (стандарту) застосовуються до балансів підприємств, організацій, та інших юридичних осіб усіх форм власності (крім бюджетних установ та банків).
Згідно стандарту, Актив Балансу вміщує три розділи:
1) Необоротні активи
2) Оборотні активи
3) Витрати майбутніз періодів.
Пасив балансу вміщує п'ять розділів:
1) Власний капітал.
2) Забезпечення наступних витрат і платежів.
3) Довгострокові зобов'язання
4) Поточні зобов'язання.
5) Доходи майбутніх періодів.
Розділи у свою чергу поділяються на статті, статті - на групи, які уособлюють собою план рахунків у балансі і дають більш розгорнуту інформацію.
Частина друга

Практичні завдання

Завдання 1.3
За даними про активи та джерела їх утворення на підприємстві, що здійснює підприємницьку діяльність у виробничо-торгівельній сфері за станом на 1 вересня 200__ р.
Активи та джерела їх утворення
Сума. грн.
1.
Будівля цеху
12300
00
2.
Кіоск
3000
3.
Обладнання
15800
4.
Знос основних засобів
5000
5.
Малоцінні і швидкозношувані предмети
150
6.
Статутний капітал
10000
7.
Сировина і матеріали
4630