На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Характеристика фнансового стану пдприємства

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 2.11.2012. Сдан: 2011. Страниц: 38. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Вступ
1. Загальна характеристика КП ІАЦ«Волиньенергософт» та його економічна діяльність…………………………………………………………….5
2. Визначення, оцінка й функції операцій пов’язаних з орендою……..…10
3. Облік орендних операцій та їх документальне оформлення на КП ІАЦ«Волиньенергософт»……….……………………………………………….14
4. Автоматизація обліку………………………………………………………20
5. Фінансова звітність на підприємстві КП ІАЦ«Волиньенергософт» за I півріччя 2010-2011 р.р………………………………………………………..33
Висновки та пропозиції
Список використаної літератури
Додатки

ВСТУП

Актуальність теми полягає в тому,що одним із найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва являється забезпеченість їх основними фондами в необхідній кількості та асортименті та більш повне їх використання. Формування ринкових відносин передбачає конкурентну боротьбу між різними товаровиробниками, перемогти в якій зможуть ті із них, хто найбільш ефективно використовує всі види наявних ресурсів.
Становлення та формування ринкових відносин передбачає подальше удосконалення організації обліку основних засобів на досліджуваному підприємстві, зокрема орендних операцій. Основні засоби являють собою сукупність засобів праці, які функціонують у виробничому процесі в натуральному вигляді на протязі довгого періоду, на протязі якого їх вартість по частинам переноситься на випущену продукцію.
Враховуючи актуальність поставленого питання, була обрана тема курсової роботи “Облік орендних операцій”.
Метою написання курсової роботи є висвітлення організації обліку надходження орендованих основних засобів, їх наявності та вибуття, а також пошук шляхів вдосконалення обліку орендних операцій.
Для досягнення вказаної мети необхідно виконати слідуючі завдання:
визначити економічну сутність оренди основних засобів, характеристику, класифікацію та оцінку оренди;
розкрити порядок організації обліку орендних операцій на діючому підприємстві.
Предметом дослідження є облік орендних операцій основних засобів на КП ІАЦ«Волиньенергософт»
Обєктом даної курсової роботи є дослідження ведення обліку орендних операцій на підприємствах на території України.
?
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КП ІАЦ«Волиньенергософт» ТА ЙОГО ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2010-2011 Р.
При виконанні роботи і вивчені методики документального обліку орендних операцій були використані данні комунального підприємства «Інформаційно – аналітичного центра Волиньенергсофт» , що виступало в ролі базового підприємства...........


Список використаної літератури

1. Закон України “Про податок на додану вартість” від 03.04.97 р. №168/97-ВР (зі змінами та доповненнями).
2. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” №996-XIV від 16.07.99 р. (зі змінами та доповненнями).
3. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів” від 28 жовтня 2008 р. №1706
4. Закон України “Про фінансовий лізинг“ №732/97-ВР від 16.01.2004 (зі змінами і доповненнями).
5. Наказ Міністерства Фінансів України “Про затвердження Інструкції по використанню плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій” від 30.11.99 р. №291.
6. . Наказ Міністерства Фінансів України “Про затвердження П(С) БО 14 ”Оренда ” від 28.07.2000 №181
7. Наказ Міністерства Фінансів України “Про затвердження П(С) БО 15 ”Доходи ” від 29.11.99 №290
8. Наказ Міністерства Фінансів України “Про затвердження П(С) БО 7 ”Основні засоби ” від 27.04.2000 №92
9. Наказ Міністерства Фінансів України “Про затвердження П(C) БО 16 “Витрати” від 31.12. 99 р. №318.
10. Наказ Міністерства Фінансів України № 131 від 14.06.2000 р “Зміни і доповнення до П(С) БО”
11. Наказ Міністерства Фінансів України від 29.12.2000 № 356. “Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку”
12. Постанова Кабінету Міністрів України від 4.10.95 р. №786 “Про методику розрахунку оренднох плати за державне майно та пропорції розподілу”(зі змінами і доповненнями)
13. Наказ Міністерства Фінансів України від 25.07.95р. №128 ”Інструкція з бухгалтерського обліку орендних операцій” (зі змінами і доповненнями).
14. Наказ ДПАУ № 275 від 31.07.97 р. “Порядок ведення і складання податкового звіту про результати діяльності виконавця довгострокових договорів”.
15. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні: Навчально – практичний посібник.– Дніпропетровськ,: ТОВ “Баланс –клуб “, 2000. – 768с.
16. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.[електронний ресурс] - К.: КНЕЦ, 2001. – 334 с.,іл.., режим доступу :twirpx.com/file/376953/
17. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник.- 3-тє вид., перероблене і доповнене. – К.: КНЕУ, 2000. – 578 с.
18.Бутинець Ф.Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник
для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит"; 2-е вид., перероб.і доп. – Житомир: Рута, 2002. – 544 с.
19. Завгородній В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та ау-
диту. – К.: А.С.К., 1998. – 768 с.
20. Олексюк О.С. Системи підтримки прийняття фінансових рішень на мікрорівні:
Монографія. – К.: Наук. думка, 1998. – 508 с.
21. Подольский В.И., Дик В.В., Уринцов А.И. Информационные системы бухгалтерсь-
кого учета: Учебник для вузов/Под ред. В.И. Подольского. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 319 с.
22. Чистов Д.В., Таранов А.В., Заремба О.А., Заремба А.В. Хозяйственные операциив компьютерной бухгалтерии 7.7 для Украины: Учебное пособие. – М.: К, 2002. – 526 с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.