На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Внесок Рене Декарта у флософю»

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 3.11.2012. Сдан: 2012. Страниц: 25. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст

Вступ..............................................................................................................3
1. Раціоналізм Декарта.........................................................................5
2. Міркування про метод.....................................................................9
3.Метафізіка Декарта: субстанції і їх атрибути.
Вчення про природжені ідеї і дедуктивний метод............18
Висновки...................................................................................................24
Список використаної літератури...............................................25


Вступ

Філософія Нового часу історичними передумовами свого формування має утвердження буржуазного способу виробництва в Західній Європі, наукову революцію XVI-XVII ст., становлення експериментального природознавства. Вона утверджувала свої засадні принципи в боротьбі з феодальною ідеологію, середньовічною схоластикою, релігією та церквою, продовжуючи духовні надбання епохи Відродження. Найсуттєвішою особливістю філософії Нового часу була орієнтація на природознавство, тісний звязок з проблемами методології наукового пізнання, в якому вона вбачала головний засіб морального і соціального оновлення людства, утвердження людської гідності, свободи і щастя.
У той час відбувається зближення наук про природу з практичним життям. У думках багатьох людей у Європейських країнах, починаючи з XVІ сторіччя, відбувається переворот. Виникає прагнення зробити науку засобом поліпшення життя. Для цього було потрібно не тільки нагромадження знань, але і перебудова існуючого світогляду, упровадження нових методів наукового дослідження. Повинна була відбутися відмова від віри в чудеса й у залежність явищ природи від надприродних сил і сутностей. Основи наукового методу складалися в ході спостережень і експериментального вивчення. Ці основи виділялися в області механіки і техніки. Саме в цій області виявлялося, що рішення різноманітних конкретних задач припускає як необхідну умову деякі загальні методи їхнього рішення. Методи припускали необхідність деякого загального погляду, що висвітлює і задачі, і засоби їх вирішення.
Рене Декарт - найбільший мислитель Франції, філософ, математик, натураліст, засновник філософії Нового часу, заклав традиції, що живі і сьогодні. Латинізоване імя - Ренатус Картезіус (1596-1650). Основні погляди викладені у працях: "Міркування про метод" (1637), "Роздуми про першу філософію" (1641), "Начала філософії" (1644), "Пристрасті душі" (1649).
Його життя протікало у боротьбі проти науки і світогляду схоластики.
Поле діяльності його творчих інтересів було широке. Воно охоплювало філософію, математику, фізику, біологію, медицину.
Основу наукового прогресу на початку XVІІ століття склали досягнення епохи Відродження. У цей час складаються всі умови для формування нової науки. Епоха Відродження була часом бурхливого розвитку математики. Виникає потреба в удосконаленні обчислювальних методів.
Декарт зєднав інтерес до математики з інтересом до фізичних і астрономічних досліджень. Він був одним з головних творців аналітичної геометрії, удосконаленої алгебраїчної символіки.
Декарт відкинув схоластичну вченість, що, на його думку, робила людей менш здатними до сприйняття доводів розуму й ігнорувала дані повсякденного досвіду і всі знання, не освячені церковною або світською владою.
Сам Декарт, характеризуючи свою філософію, писав: " Уся філософія подібна дереву, корені якого - метафізика, стовбур - фізика, а гілки, що виходять з цього стовбура, - всі інші науки, що зводяться до трьох головних: медицини, механіки й етики"............


Список використаної літератури

1. Губин В.Д. Философия: учебник - М.: Велби, Изд-во Проспект, 2005.
2. Чанышев А.В. Философия древнего мира: Учебн. - М.: Высшая школа, 2003.
3. Ильин В. Философия: учебник в 2-х томах.:М. Изд-во Феникс, 2006. Асмус В.Ф. Декарт. учебн. - М.: Изд-во Высшая школа, 2006.
4. Фишер, Куно. История Новой философии. Декарт: Его жизнь, сочинения и учение. - СПб.:2004.
5. Надольний Я.І. Філософія. Підручник. - К., 2000.
6. Енциклопедія з філософії. - М., 1994.
7. История философии: Запад - Россия - Восток - М.; Политиздат, 1992.- 546 с.
8. Введение в философию: Учебник для вузов. В 2 ч. Ч.1/Под общ. ред. И.Т. Фролова./- М.; Политиздат, 1989.-367 с.
9. История философии в кратком изложении/ Пер. с чешского И.И. Богута - М.: Мысль, 1991. - 590 с.
10. Лосев А.Ф. История философии в конспективном изложении. - М.: Мысль, 1989. - 204 с.
11. Спиркин А.Г. - Основы философии: Учеб. пособие для вузов. - М.; Политиздат, 1988. - 592 с.
12. Декарт Р. Сочинения в 2 т.: Пер с лат. и франц. Т. 1/Сост.,pед., вступ. ст. В.В. Соколова. - М.: Мысль,1989.
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.