На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая Шляхи методи активзацї учнв на заняттях з обслуговуючої прац, як один з факторв спецальної адаптацї слабозорих дтей

Информация:

Тип работы: курсовая. Добавлен: 3.11.2012. Сдан: 2012. Страниц: 49. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ

Вступ 3
Розділ І. Активізація пізнавальної діяльності учнів 7
1.1. Рівні пізнавальної активності 11
1.2. Принципи активізації пізнавальної діяльності учнів 11
1.2.1. Принцип проблемності 12
1.2.2. Принцип забезпечення максимально можливої адекватності навчально-пізнавальної діяльності характеру практичних завдань 13
1.2.3. Принцип взаємонавчання 13
1.2.4. Принцип дослідження проблем 14
1.2.5. Принцип індивідуалізації 14
1.2.6. Принцип самонавчання 14
1.2.7. Принцип мотивації 15
Розділ ІІ. Особливості навчання дітей з порушенням зору 18
2.1. Вимоги до наочності у школі для дітей із вадами зору 20
2.2. Специфіка уроку 23
2.3. Приклад уроку 29
2.4. Використання усної народної творчості на уроках, як один з видів дидактичного матеріалу 37
Висновки 43
Додаток 44
Список використаних джерел 48

ВСТУП

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» та Концепції загальноосвітньої галузі "Основи виробництва” ( "Технології”) трудове навчання відіграє важливу роль у здійсненні завдань загальноосвітньої школи з опорою на культурно-історичний досвід людства.
Головною метою загальноосвітньої галузі «Технологія» є формування нової особистості учня, розвитку його здібностей, обдарувань, наукового світогляду, життєвої компетентності,уміння користуватися новітніми технологіями. Залучення учнів до активної участі у різноманітних видах конструкторсько - технічної діяльності є ефективним засобом розумового розвитку зростаючого покоління.
В якості кінцевої мети спеціальної освіти осіб з особливостями психофізичного розвитку в усіх країнах світу висувається їх соціальна інтеграція. Успіх інтеграції в значній мірі залежить від соціально - побутової компетентності людини, її здібностей самостійно організувати свій побут. Тому підготувати кожну дитину до самостійного, незалежного від допомоги оточуючих, життя є головною метою спеціальної школи. Процес навчання і виховання дитини з інтелектуальною недостатністю направлений на те, щоб забезпечити його соціальну адаптацію у суспільстві. Народження дитини - довгоочікувана, дуже відповідальна подія в житті родини, повязана зі сподіваннями і певними планами щодо майбутнього сина чи доньки. І, звичайно, всі батьки бажають бачити свою дитину здоровою, розумною, вихованою.
І коли в сімї народжується така дитина, це стає тяжким випробуванням для батьків. Вони розгублені, не знають, як її правильно виховувати, навчати готувати до життя в суспільстві, щоб вона не перебувала в ізоляції від усього світу.
Труднощі супроводжують дитину і в спілкуванні з оточуючими, особливо, якщо вона навчається в загальноосвітньому закладі (образи з боку інших дітей, неспроможність опанувати шкільну програму, виявити творчість, застосувати отримані знання і навички на практиці).
Низька соціально-психологічна інтеграція та адаптація дитини з особливими потребами в суспільстві викликає невпевненість у своїй самооцінці, сприяє появі образи на оточення та агресії. Розробляються прийоми і методи експрес-діагностики, спрямовані на визначення актуальних можливостей дитини, а також - на визначення зони її найближчого розвитку, яка була сформульована Л.Виготським (важливо визначити не тільки те, що дитина знає і уміє , а й чим вона може оволодіти при наданні їй відповідної допомоги).
Недорозвинення мовлення негативно впливає на загальний психічний розвиток дитини, ускладнює її спілкування з оточуючими. Мовленневі порушення спостерігаються практично при всіх видах відхилень в розвитку дитини: при розумовій відсталості, при ДЦП, при порушенні зору, слуху.
Спеціальна освіта орієнтується на ефективне використання, збереження функцій і аналізаторних систем, здатних взяти на себе корекційно - компенсаторне навантаження та забезпечити цілеспрямований розвиток психічних процесів. Наявність певного розладу суттєво ускладнює забезпечення відповідного розвитку особистості, підвищує вірогідність відхилень у поведінці, зниження соціальної активності, що виявляється в реальних діях і вчинках. Особливості психофізичного та мовного розвитку дітей з порушеннями інтелектуальної сфери, зору та слуху ускладнюють процес формування в них моральних якостей, призводять до некритичного ставлення до власної поведінки, порушень елементарних принципів моралі, що своєрідно впливають на процес становлення дитини, як особистості, характер формування її суспільних звязків.
Правомірно говорити про «освітню» модель соціальної реабілітації дітей з порушеннями психофізичного розвитку, за якою власне, визначаються механізми педагогіки соціальної адаптації та інтеграції дітей з вадами розвитку. Педагогізація цієї сфери означає комплексну реабілітацію засобами освіти. Вчені О.Гончаров та О.Кукушкіна повязують поняття «реабілітація дітей засобами освіти» з відновленням дитини у правах на соціальне спадкування, тобто на спадкування культурно-історичного досвіду людства, і виводять таке тлумачення з класичних праць відомого психолога та дефектолога Л. Виготського. Вчений називав соціальне спадкування специфічно людським типом спадкування і зазначав, що у будь якої дитини воно завжди відбувається у сфері освіти та саме її засобами.........

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
. Комплексна реабілітація інвалідів: Навчальний посібник для студ. Вищ. Учб. Закладів / Т.В. Зозуля, Є.Г. Свистунова, В.В. Чешехіна; під ред. Т.В. Зозулі. -М.: "Академія", 2005.
. Словник - довідник з соціальної роботи / За ред. д-ра іст. наук проф. СІ. Холостовой. - М.: МАУП, 1997.
. Соціальна робота: Словник - довідник / За ред. В.І. Філоненко. Сост.: Е.А. Агапов, В.І. Акопов, В.Д. Альперович. - М: "Контур", 1998.
. Соціальна геронтологія у схемах, таблицях і опорних конспектах: Навчальний посібник / сост. Т.П. Ларіонова, Н.М. Максимова,
Т.В. Нікітіна. - М.: "Дашков і К", 2009.
5. Холостова Є.І., Дементьєва Н.Ф. Соціальна реабілітація: Навчальний посібник. 2-е вид. - М.: "Дашков і К", 2003.
. Основи соціальної роботи: Учеб. посібник для студ. 0-753 вищ. навч. Закладів / За ред. Н. Ф. Басова. - М: Видавничий центр "Академія", 2004.
7. Дементьєва Н.Ф., Устинова Е.В. Форми і методи медико-соціальної реабілітації непрацездатних громадян: Навчальний посібник. - М.: ЦІЕТІН,1991.
8. Сафонова Л.В. Зміст і методика психосоціальної роботи: Навчальний посібник - М.: Видавничий центр "Академія", 2006.
9. Соціальна робота / за загальною ред. Проф. В.І. Курбатова. Серія
"Підручники, навчальні посібники". - Ростов н / Д: "Фенікс", 1999.
10. Кошарська Л.Л. Особливості використання дидактичного матеріалу на уроках обслуговуючої праці і соціально-побутового орієнтування в школі для дітей із вадами зору.(досвід роботи) -Житомир, 2009.


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.