На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Формування господарських звязкв торговельного пдприємства в умовах переходу до ринкової економки

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 7.11.2012. Сдан: 2011. Страниц: 36. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


План
1. Вступ
2. Поняття та сутність господарських зв’язків.
3. Формування господарських зв’язків.
4. Пошук і оцінка джерел закупівель товарів.
5. Джерела ринкової інформації.
6. Джерела постачань.
7. Фактори, що враховуються при виборі джерела постачання.
8. Закупівля товарів.
9. Господарські зв’язки магазину ТОВ «ЕКО».
10. Висновок.


ВСТУП

Комерційні звязки та ризики суттєво впливають на ефективність господарсько-фінансової діяльності підприємств, яка безпосередньо залежить від обсягу, структури та динаміки товарообігу, рівня цін на товари та основних елементів, що їх визначають, базисних умов, обсягів і періодичності поставок товарів, термінів платежів та інших умов комерційних угод.
Сучасний економічний процес в Україні зумовлює необхідність комплексного дослідження та розвязання проблем підвищення ефективності комерційних звязків українських підприємств у специфічних умовах розвитку ринкових відносин. Зокрема, такими умовами є: зміна обсягів та структури споживання продуктів харчування; насиченість ринку конкурентоспроможною продукцією; збільшення кількості конкурентів; відносно високий рівень цін на товари; великі регіональні диспропорції у територіальному розміщенні виробництва товарів в Україні та ін. За цих умов необхідні концептуально-методичне забезпечення формування комерційних звязків підприємств України та вирішення таких питань, як уточнення сутності та класифікація комерційних звязків; дослідження факторів, що визначають їх ефективність; удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення формування комерційних звязків; удосконалення товарної та цінової політики підприємства; оцінка комерційних можливостей підприємства; обґрунтування цілей формування комерційних звязків підприємства; оцінка і порівняльний аналіз конкурентоспроможності товарів та умов їх закупівлі; розробка альтернативних стратегій формування комерційних звязків; оцінка та стратегічне моделювання їх.


1.Поняття та сутність господарських зв’язків торговельного підприємства

Комерційні звязки торговельних підприємств формуються з метою найбільш повного задоволення попиту покупців на товари та сервісні послуги, одержання на цій основі максимально можливого чистого прибутку при найменших витратах часу, трудових, фінансових і матеріальних ресурсів. Ці звязки формуються і здійснюються шляхом укладання та виконання угод купівлі-продажу товарів, основними елементами яких є: товар, оптова ціна товару, цінові дисконти, товарні кредити та умови їх надання, обсяг закупівлі товару, обсяг та періодичність поставки товару, базисні умови поставки товару, форми розрахунків за товар, комерційний ризик та його страхування, відповідальність сторін та інше.[5.114с.]
Отже, підприємства вступають у відповідні економічні відносини з приводу купівлі й продажу товарів, реалізації своїх економічних інтересів через задоволення попиту покупців на товари та сервісні послуги.....


Висновок

В умовах переходу до ринкових відносин комерційні звязки розвиваються за законами, які принципово відрізняються від комерційних звязків планової економіки. Основна відмінність полягає в тому, що на ринку товарів та послуг комерційні звязки формуються в умовах конкуренції та демократизму, що забезпечує більш ефективне господарювання і економічну вигідність.
Основним методом формування комерційних звязків є укладення договорів (контрактів, угод) на постачання товарів шляхом вільної купівлі продажу товарів на оптових ярмарках, біржах, аукціонах.
Договір є основним документом, який надає юридичні права та зобовязання сторін щодо постачання товарів.
Основною формою постачання товарів вважається постачання з участю
оптової ланки.
Оцінюючи господарські звязки магазину ТОВ «ЕКО» можна зробити висновок, що магазин ефективно використовує принципи сучасного маркетингу в ділі налагоджування комерційних звязків. Цей факт як раз являється основою для виконання плану товарообігу, забезпечення сталого асортименту, підвищення культури обслуговування.
В магазині «ЕКО» наявний широкий асортимент товарів різних груп. Працівники слідкують за попитом населення і за зміною конюнктури ринку, стараються вносити певні корективи в заявки і відповідно в асортимент-магазину.
В самому магазині добре зроблена викладка товарів і реклама в торгівельному залі (мерчандайзинг). Продавці мають достатньо професійну підготовку, щоб на належному рівні надавати консультації покупцям щодо споживчих цінностей товарів та інших товарознавчих характеристик. Завідуючі відділом, які приймають товар від поставщиків достатню увагу приділяють питанню якості продуктів.
Всі ці фактори впливають на ефективне і повноцінне обслуговування покупців, на задоволення їх різноманітних потреб. Це також впливає і на виконання завдань товарообігу.Список використаної літератури:
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України 1996.-№30.
2. Господарськи кодекс України,-К.:Істина, 2003, -250 с.
3. Цивільний кодекс України // Право України. - 1993. -№11-12.
4. Про рекламу: Законн України // Голос України . -1996.-26 лип.
5. Москвітіна Т.Д., Черепов В.В. Комерційні зв’язки торговельного підприємства.- К.:2002.-114с.
6. Дашков Л.П., Бризгалін А.В. Комерційний договір: від укладання до виконання. - К.: МПП «Капрал»,1998.-172 с.
7. Егоров А.Ю. Комплексный анализ в сестеме маркетинговой деятельности.- М.: Вся Москва, 1194.- 256 с.
8. Комерческо- посредническая деятельность на товарном рынке: Учеб. Пособие /Под ред.. А.В. Зырянова. - Екатеренбург: РНФ «Солярис»,1995. - 416 с.
9.Апопій В.В., Бабенко С.Г., Гончарук Я.А.. Споживча кооперація України. -Л.:Коопосвіта, 1999.-366 с.
10. Котлер Ф. Маркетинг- менеджмент. - СПб: Питер Ком, 1998. - 896 с.
11. Мазаракі А.А. та ін.. Економіка торговельного підприємства: Підручник для вузів / За ред..проф. Н.М. Ушакової - К.: Хрещатик, 1999. - 800 с.
12. Методические рекомендации по определению эфективности комерческих сіделок / Сост. И.А. Бланк, Н.Н. Ушакова, Л.А. Кукурудза. - К.: Киев. Торг.-экон. Ин-т, 1993.-51 с.
13. Осипова Л.В., Синява И.М. Основы комерческой деятельности. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2000. - 623 с.
14. Синецкий Б.И. Основы комерческой Деятельности. - М.: Юристъ, 1997. - 296 с.
15. Паммбухчиянц В.К. Организация и технология комерческой деятильности; учеб.-М.:ИВЦ Маркетинг,2001,-509 с.
16. Рудницький С.І.., Апопій В.В. Хомяк Ю.М. Торгівля на ринках:Соціальноекономічні проблеми розвитку // Вісн. Львів, комерц., акад. Сер.екон.­­­- 1999.-Вин,5,-С.84-94.
17. Москвітіна Т.Д. Комерційні звязки торговельного підприємства. К:.КНТЕУ,2003.
18. Про поставки продукції для державних потреб: Закон України // голос України.-1996.-23 січ.

Інтернет-ресурси :
Адреси http//
www.4p.ru
www.advertising.com.ua
www.marketimiks.com.ua
www.busines.ua


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.